24
Funkcionalna dijagnostika Dr.spec.med.rada Snezana Udovicic

Funkcionalna dijagnostika

  • Upload
    others

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Funkcionalna dijagnostika

Funkcionalna dijagnostika

Dr.spec.med.rada Snezana Udovicic

Page 2: Funkcionalna dijagnostika

• Funkcionalna dijagnostika predstavlja dijagnosticke procedure,koje predstavljaju obavezne elemente preventivnih pregleda.

• To su antropometrijska merenja,dinamometrija,EKG I spirometrija

Page 3: Funkcionalna dijagnostika

antropometrija

• Antropometrija predstavlja merenje telesnih karakteristika coveka.• Sinonim za antropometriju je somatometrija.• TM (telesna masa) se meri na vagi• TV(telesna visina) se meri na visinomeru• Savremena vaga na kojoj se ujedno meri I TV I TM je vaga za BMI (bodi

mas index )• Obim grudnog kosa na mestu spoja 3 I 4 rebra sa grudnom kosti• Obim nadlaktice na kontrahovanom bicepsu u fleksiji lakta

Page 4: Funkcionalna dijagnostika

• Raspon ramena• Obim trbuha I obim glave• Debljina koznog nabora na tricepsu,na ledjima,trbuhu I grudima• Svi obimi se mere metrom,dok se debljina koznog nabora meri

kaliperom

Page 5: Funkcionalna dijagnostika

• BMI se dobija tako sto se TM podeli sa dvostruko uvecanom TV• Dobija se brojcana vrednost koju uporedjujemo sa mormativima• Norm.tezina od 18,5 do 24.9• Pothranjenost ispod 18• Predgojaznost 25 do 29,9• Prekomerna tezina 25• Gojaznost od 30 do preko 40

Page 6: Funkcionalna dijagnostika
Page 7: Funkcionalna dijagnostika

dinamometrija

• Dinamometrija je merenje snage velikih misicnih grupa na dinamometru

• Meri se snaga saka,naizmenicno desne pa leve ruke• Snaga nogu• Snaga ledja

Page 8: Funkcionalna dijagnostika
Page 9: Funkcionalna dijagnostika

• Rezultat se dobija tako sto se zbir desne I leve sake,snaga ledja I snaga nogu podeli sa telesnom tezinom.

• Optimalan nalaz za muskarce70 do 75 % ukupne TT,a za zene 50 do 65% ukupne telesne tezine

• Antropometrija I dinamometrija su obavezni na prethodnom pregledu,a na sledecim periodicnim pregledima ,samo za radnike koji se bave vecim fizickim opterecenjima

Page 10: Funkcionalna dijagnostika

EKG

• Elektrokardiografija je standardna dg.procedura I obavezna je na svakom preventivnom pregledu.

• EKG predstavlja registrovanje bioelektricnih potencijala srcanog misica• Elektrokardiografija se dobija na grafickom prikazu koga zovemo

elektrokardiogram.• Belezi se srcani ritam,el.osovina(levogram ili dextrogram),sirine

zubaca,koji nam pokazuju trenutno stanje odredjenih delova srcanog misica

Page 11: Funkcionalna dijagnostika

• Srcani ciklus predstavljaju zupci P,Q,R,S,T• Zubac P predstavlja pretkomorsku kontrakciju,QRS complex

predstavlja komorsku kontrakciju• Zubac T predstavlja komorsku dekontrakciju,tj.repolarizaciju

Page 12: Funkcionalna dijagnostika

• EKG sadrzi 6 perifernih odvoda( 3 bipolarna I 3 unipolarna) I 6 prekordijalnih odvoda.

• Periferni odvodi se beleze putem postavljanja elektroda na desnu I levu ruku I levu nogu,sto cini Einthovenov trougao

Page 13: Funkcionalna dijagnostika

• Prekordijalni odvodi registruju potencijale sa 6 tacaka• Negde se obelezavaju sa V,negde sa C• V1 na 4 medjurebarni proctor na desnoj ivici grudnog kosa• V2 na istom prostoru na levoj ivici grudnog kosa• V1 I V2 pokazuju potencijale tzv.desnog srca• V3 izmedju V2 I V4 I pokazuje potencijale septuma• V4 na 5 medjurebarni proctor na levoj medioklavikularnoj liniji I

pokazuje potencijale sa vrha srca

Page 14: Funkcionalna dijagnostika

• V5 iza V4 na prednjoj pazusnoj liniji• V6 u nivou V5 na srednjoj pazusnoj liniji• V5 I V6 pokazuju potencijale leve strane srca• Registrovanje odvoda traje 5 sec.

Page 15: Funkcionalna dijagnostika

Spirometrija

• Spirometrija,kao I EKG,predstavlja standardnu dg.proceduru na svakom preventivnom pregledu zaposlenih

• Spirometrija daje podatke o prohodnosti disajnih puteva,daje nam podatke o statickim I dinamickim kapacitetima pluca

• Ono sto predstavlja obaveznu spirometriju svih zaposlenih,na svakom preventivnom pregledu je tzv.mala spirometrija

Page 16: Funkcionalna dijagnostika

• Mala spirometrija belezi VC(vitalni kapacitet),FEV1(forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi I TIFNO INDEX

• VC je najveci volumen vazduha koji se moze istisnuti iz pluca posle max.inspirijuma

• FEV1 je najveci volumen vazduha koji se moze istisnuti u prvoj sekundi ekspirijuma

• TIFNO index predstavlja odnos izmedju FEV 1 I VC,izrazen u procentima

Page 17: Funkcionalna dijagnostika

• Pre testiranja,upisuju se podaci o polu,starosti ,TT I TV I podatak o konzumiranju cigareta,jer su ,upravo ti faktori,faktori od kojih zavisi rezultat spirometrije.

• Na osnovu tih podataka,softver daje ocekivane max.rezultate• Ostvareni rezultati se uporedjuju u odnosu na ocekivane• Za brzo ocitavanje rezultata ,moze se tumaciti samo TIFNO index

Page 18: Funkcionalna dijagnostika

• Tumacenje spirometrije• 90 do 100% normalana disajna funkcija• 80 do 90% laka obstrukcija• 60 do 80% srednja obstrukcija• 40 do 60% teska obstrukcija• Ispod 40 % plucna insuficijencija

Page 19: Funkcionalna dijagnostika
Page 20: Funkcionalna dijagnostika

Nestandardne dg.procedure funkcionalne dijagnostikeU nestandardne dg.procedure funkcionalne dijagnostike ubrajamo ergometrijske testove(testove opterecenja) I farmakodinamske spirometrijske testove I testove sa alergenima sa radnog mesta.

Ovi testovi se rade po medicinskim indikacijama prilikom periodicnog pregleda.

Ergo testovi mogu biti maximalni(kod profesionalnih sportista ili dobro utreniranih radnika) I obavljaju se pod max.opterecenjem,i submaximalni koji se rade kod svih kandidata,bez obzira na utreniranost.

Submaximalni testovi se mogu raditi ambulantno,radi se sa doziranim opterecenjem.

Pre izvodjenja testova ,meri se puls,arterijska tenzija I broj respiracija,a kod nekih se moze pratiti I EKG.Iste vrednosti se izmere I na kraju testiranja,I ocekivati je da se krajnje vrednosti vrate na nulte verdnosti(pre izvodjenja testova) u roku od 3 do 5min.

Ukoliko se vrednosti vrate na pocetne u tom intervalu,smatra se da je test negativan,tj.nema poremecaja u srcanoj rezervi,odnosno,kvalitetu srcanog misica.

Page 21: Funkcionalna dijagnostika

• Najkorisceniji ergometrijski testovi u med.rada su• Freyov test sa cucnjevima• Harvard step test• Pokretna traka• Astrandov test,bicikl ergometer

Page 22: Funkcionalna dijagnostika

• Kontraindikacije za obavljanje ergometrijskih testova su• Puls preko 100 u min• Broj respiracija preko 40 u min• TA preko 150/110 mmHg• Postojanje aritmije ili ekstrasistola• Povisena telesna temperature• Hladan znoj,bolovi u misicima,cijanoza usana• Depresija ST segmenta,produzen QRS kompleks

Page 23: Funkcionalna dijagnostika

• Farmakodinamski testovi su acetilholinski I aleudrinski test• Pre izvodjenja testova ,izmeri se FEV 1,pa se inhalira

acetilholin,odnosno aleudrin,pa se nakon inhalacije opet izmeri FEV1• Ukolko je FEV1 nakon testa(acetilholinom) ispod 20% od prvobitnih

vrednosti FEV1 pre testa,test je pozitivan• Ukolko je FEV1 nakon testa (aleudrinom)vise od 20% od prvobitnih

vrednosti FEV1 pre testa,test jepozitivan

Page 24: Funkcionalna dijagnostika

• Testovi sa alergenima sa radnog mesta ,rade se kod radnika,kod kojih postoji sumnja da je morbiditet ili invalidnost,direktna posledica respiratornih iritanasa sa radnog mesta(najcesce kod zaposlenih u tekstilnoj I prehrambenoj industriji).

• Testovi se obavljaju dok je zaposleni van radnog mesta,kako bi se dokazala profesionalna stetnost.

• Materijal sa radnog mesta se prevodi u tecno stanje,I njegovom inhalacijom dobijamo FEV1 manji za 15 do 20% od prvobitnog FEV1.(nacin izvodjenja testa identican kao kod farmakodinamskih testova).