of 14 /14
FUNKCIONALNA I FORMALNA LINGVISTIKA Škole i pravci u lingvistici

Funkcionalna i formalna lingvistika - University of Belgradeold.fil.bg.ac.rs/katedre/opstaling/materijali/Skole i...Funkcionalna lingvistika Funkcionalna lingvistika A. Martineta Treba

 • Upload
  others

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • FUNKCIONALNA I FORMALNALINGVISTIKA

  Škole i pravci u lingvistici

 • Funkcionalna lingvistika

  � Funkcionalna lingvistika A. Martineta

  � Treba voditi računa o sva tri aspektajezičkog fenomena: o funkcionalnom, označenjskom i o formalnom aspektu

 • F. Boas, E. Sapir and B. L. Whorf

  � Franz Boas je začetnik američke školelingvistike

  � Monumentalno delo Handbook ofAmerican Indian languages

 • F. Boas, E. Sapir and B. L. Whorf

  � Proučavali su jezike američkih Indijanaca,ali je akcenat više bio na vezi izmeđujezika i načina života i mišljenja govornikajezika i načina života i mišljenja govornika

  � Veza lingvistike i antropologije, začeciantropološke lingvistike

 • F. Boas, E. Sapir and B. L. Whorf

  � Sapir-Vorfova hipoteza: jezik i mišljenje sumeđuzavisni, ili prema jakoj verzijimeđuzavisni, ili prema jakoj verzijihipoteze - “jezik određuje način na kojimislimo.”

 • L. BLOOMFIELD

  � Proučavao je i opisivao amerindijanskejezike

  � Pod uticajem bihejviorizma započinjedistribucionalizam – popisivanje i opisivanjesvih položaja u koje mogu dospeti jedinicejezičkog sistema

 • N. Chomsky

  � Kao reakcija na Blumfildov bihejviorizam,Čomski tvrdi da treba pogledati na jezik iz‘unutrašnjosti govornika’

  – intuicija maternjeg govornika je veomavažna u analizi (u pitanju je Sosirovlangue?).

 • N. Chomsky

  �Čomski tvrdi da je naš mozak većsnadbeven bogatim i detaljnim jezičkimprogramom pri našem rođenju

  � Genetski određen jezički uređaj (languagedevice) je ono što se nalazi izaUNIVERZALNE GRAMATIKE

 • N. Chomsky

  � Univerzalna gramatika je OTISAK jezika, aspecifična gramatička pravila se formulišurazličitim manipulacijama ovog otiska

  � Smatrao je da je sintaksa glavna metaistraživanja, jer jezička kreativnost najvišedolazi do izražaja upravo na polju sintakse

 • Formalni pristupi

  � Pristupi koji su proistekli iz ideja Čomskog

  � Formalnost otuda jer postoje teorijskaograničenja pristupa, i posebno zbog nizaograničenja pristupa, i posebno zbog nizaformalnih (matematičko-logičkih) pravilakoje je dao Čomski, a kasnije i drugi, pokojima jezik funkcioniše

  � Obično semantiku tretiraju kao manjevažnu

 • Semantika u formalnom pristupu

  � Značenja su varljiva jer mogu biti poduticajem različitih faktora: lične percepcije,osećanja, straha...osećanja, straha...

  � Ne daju pravu sliku o jeziku kaoautonomnom sistemu

 • Semantika u formalnom pristupu

  � I značenja se mogu analizirati formalnimpristupom

  � Kompozicionalna analiza (binarna obeležja):

  husband [+human][+adult][+married][+male]wife [+human][+adult][+married][-male]son [+human][-adult][-married][+male]daughter [+human][-adult][-married][-male]

  � Uticaj strukturalizma

 • Funkcije

  � Funkcije su često nipodaštavane u ranijimFunkcije su često nipodaštavane u ranijimistraživanjima, i pojava pragmatike kaosamostalne discipline je novijeg datuma

 • Kopenhaška škola

  � Hjelmslevljeva glosematika

  � Poređenje struktura postojećih jezika sastrukturama svih semiotičkih sistemastrukturama svih semiotičkih sistema

  � Izrazito pragmatičan karakter: izgrađivanjeopšte teorije znakova za sporazumevanje- semiologije