of 15 /15
Marjan Kreslin Marjan Kreslin AIG`05, 8. 4. 2005 AIG`05, 8. 4. 2005 Funkcionalna varnost Funkcionalna varnost Marjan Kreslin, u.d.i.e. Marjan Kreslin, u.d.i.e. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija Lek Farmacevtska družba d.d. Lek Farmacevtska družba d.d. FAU, Proizvodnja Lendava FAU, Proizvodnja Lendava Trimlini 2d, 9220 Lendava, Slovenija Trimlini 2d, 9220 Lendava, Slovenija [email protected] [email protected]

Funkcionalna varnost

  • Author
    shania

  • View
    62

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Funkcionalna varnost. Marjan Kreslin, u.d.i.e. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija Lek Farmacevtska družba d.d. FAU, Proizvodnja Lendava Trimlini 2d, 9220 Lendava, Slovenija [email protected]. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Funkcionalna varnost

Page 1: Funkcionalna varnost

Marjan KreslinMarjan KreslinAIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005

Funkcionalna varnostFunkcionalna varnostMarjan Kreslin, u.d.i.e.Marjan Kreslin, u.d.i.e.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatikoFakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatikoSmetanova 17, 2000 Maribor, SlovenijaSmetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija

Lek Farmacevtska družba d.d.Lek Farmacevtska družba d.d.FAU, Proizvodnja LendavaFAU, Proizvodnja Lendava

Trimlini 2d, 9220 Lendava, SlovenijaTrimlini 2d, 9220 Lendava, [email protected]@sandoz.com

Page 2: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

NamenNamen

• Vzbuditi miselne Vzbuditi miselne tokove v zvezi z tokove v zvezi z varnostjo v varnostjo v avtomatiziranih avtomatiziranih procesihprocesih

Page 3: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

Sistemi povezani z varnostjoSistemi povezani z varnostjo

• Sistemi za izklop v sili v procesni industrijiSistemi za izklop v sili v procesni industriji• Požarni sistemi in detekcije plinovPožarni sistemi in detekcije plinov• Indikatorji dovoljenih obremenitev v žerjavih in avto Indikatorji dovoljenih obremenitev v žerjavih in avto

dvigalihdvigalih• Signalizacijski sistemi na železniciSignalizacijski sistemi na železnici• Kontrolni sistemi na parnih kotlihKontrolni sistemi na parnih kotlih• Sistemi zaščit pri strojih / zasloni in dvoročni vklopi (posebej Sistemi zaščit pri strojih / zasloni in dvoročni vklopi (posebej

stiskalnice)stiskalnice)• Izklopi v sili na strojihIzklopi v sili na strojih• Sistemi za vodenje gorilnikov v termo elektrarnahSistemi za vodenje gorilnikov v termo elektrarnah• Sistemi za vodenje in nadzor v jederskih elektrarnahSistemi za vodenje in nadzor v jederskih elektrarnah

Page 4: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

Cilj varnih tehnologijCilj varnih tehnologij

• Cilj varnih tehnologij je, da se Cilj varnih tehnologij je, da se potencialne verjetnosti za poškodbe potencialne verjetnosti za poškodbe ljudi in možni škodljivi vplivi na okolje ljudi in možni škodljivi vplivi na okolje vzdržujejo na najnižjem možnem vzdržujejo na najnižjem možnem nivojunivoju

Page 5: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

Ocene tveganjaOcene tveganja

• Skozi ocene tveganja in raziskavo Skozi ocene tveganja in raziskavo najneugodnejših situacij se danes najneugodnejših situacij se danes izdelujejo scenariji vplivov možnih izdelujejo scenariji vplivov možnih havarij na varnost, zdravje ljudi, havarij na varnost, zdravje ljudi, varovanje okolja in varovanje varovanje okolja in varovanje poslovne uspešnosti podjetijposlovne uspešnosti podjetij

Page 6: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

Vprašanja v zvezi z Vprašanja v zvezi z varnostjovarnostjo

• Ali je sistem avtomatizacije ustrezen?Ali je sistem avtomatizacije ustrezen?

• Ali je dovolj zanesljiv in varen?Ali je dovolj zanesljiv in varen?

• So izbrane komponente zanesljive?So izbrane komponente zanesljive?

• Kakšne so posledice v slučaju Kakšne so posledice v slučaju nedelovanja?nedelovanja?

• Ali se napake lahko hitro odkrijejo in Ali se napake lahko hitro odkrijejo in odpravijo?odpravijo?

Page 7: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

Sistemi v procesnem Sistemi v procesnem vodenjuvodenju

• Razen senzorjev in izvršnih Razen senzorjev in izvršnih elementov je vse več programabilne elementov je vse več programabilne elektronike (inteligentnih elektronike (inteligentnih regulatorjev, PLC-jev, SCADA regulatorjev, PLC-jev, SCADA sistemov,…)sistemov,…)

Page 8: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

ZahteveZahteve

• Pri vodenju procesovPri vodenju procesovzadostne so standardne zahteve za to zadostne so standardne zahteve za to opremo!? opremo!?

• Za sisteme namenjene varnostiZa sisteme namenjene varnostiposebne zahteve posebne zahteve

- zanesljivo delovanje delov sistemov za- zanesljivo delovanje delov sistemov za zaščito in nadzor inzaščito in nadzor in - varna zaustavitev oz. postavitev v varna- varna zaustavitev oz. postavitev v varna stanja, če pride do napak.stanja, če pride do napak.

Page 9: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

Kaj je funkcionalna varnost?Kaj je funkcionalna varnost?

• Varnost Varnost odsotnost nesprejemljivih tveganj za fizične odsotnost nesprejemljivih tveganj za fizične

poškodbe oz. možnosti poslabšanja poškodbe oz. možnosti poslabšanja zdravstvenega stanja ljudi, kakor tudi možnih zdravstvenega stanja ljudi, kakor tudi možnih vplivov na okolje in poškodbe premoženjavplivov na okolje in poškodbe premoženja

• Funkcionalna varnostFunkcionalna varnostdel splošne varnosti, ki je odvisna od tega, če del splošne varnosti, ki je odvisna od tega, če oprema pravilno delujeoprema pravilno deluje

Page 10: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

Zahteve po funkcionalni Zahteve po funkcionalni varnostivarnosti

•Zahteve po funkcionalni varnosti temeljijo na:

– obvladovanju naključnih napak in odpovedi

– izogibanju sistematskim napakam– obvladovanju sistematskih napak

Page 11: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

Funkcionalna varnostFunkcionalna varnost

Vpliv na signal povezan z varnostjo,če element odpove kratki stik prenizka upornost

... na nivoju elementov

Page 12: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

RegulativaRegulativa

DomaDoma

• splošni akti s področja varovanja zdravja, splošni akti s področja varovanja zdravja, varnosti, varovanja okolja, požarne varnost varnosti, varovanja okolja, požarne varnost

• predpisi, ki natančneje opredeljujejo varnost predpisi, ki natančneje opredeljujejo varnost v specifičnih vejah industrije v specifičnih vejah industrije

• interna zakonodaja v podjetij interna zakonodaja v podjetij

ZunajZunaj

• IEC 61508, IEC 61511, IEC 61513, IEC 62061IEC 61508, IEC 61511, IEC 61513, IEC 62061

Page 13: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

2. Aplikacijski standard Za procesno

industrijo• Kemična • Petro-kemična• Nafta in

plin

1. Generičen standard

Velja za vsa področja• Procesi • Energetska proizvodnja

•Promet• Strojništvo

IEC 61508 IEC 61511

DobaviteljiDobavitelji UporabnikiUporabniki

SILregulativa

Skupni cilj – Varnost

proizvodnje!

SIL (Safety integriti levels)SIL (Safety integriti levels)

Page 14: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin

SILSIL

• 4 nivoji varnih lastnosti za varno funkcijo4 nivoji varnih lastnosti za varno funkcijo

• SIL1 …SIL4SIL1 …SIL4– SIL1 najnižji nivo zahtevSIL1 najnižji nivo zahtev– SIL4 najvišji nivo zahtevSIL4 najvišji nivo zahtev

Standardi podrobno navajajo zahteve, ki so Standardi podrobno navajajo zahteve, ki so potrebne za doseganje posameznega nivoja potrebne za doseganje posameznega nivoja varnostivarnosti

Page 15: Funkcionalna varnost

AIG`05, 8. 4. 2005AIG`05, 8. 4. 2005 Marjan KreslinMarjan Kreslin