63
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE Prof. dr Siniša Minić Asistent: Munir Zahirović

Vježbe Java_1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vježbe iz Jave.

Citation preview

Page 1: Vježbe Java_1

OBJEKTNO ORIJENTISANO

PROGRAMIRANJE

Prof. dr Siniša Minić

Asistent: Munir Zahirović

Page 2: Vježbe Java_1

Objektno orijentisano programiranje

(vježbe)

1

Asistent

Mr. Munir Zahirović

Page 3: Vježbe Java_1

Šta je to programski jezik?

Programski jezik je vještački kreiran jezik u svrhu komunikacije programera sa računarom putem kojeg on zadaje računaru instrukcije koje treba izvršiti.

Pomoću programskog jezika programer pravi programe. Međutim, postoje različiti programski jezici, kao i njihovi različiti nivoi kompleksnosti, funkcionalnosti, jednostavnosti, orijentisanosti...

Page 4: Vježbe Java_1

Lista programskih jezika A# .NET A# (Axiom) A-0 System A+ A++ ABAP ABC ABC ALGOL ABLE ABSET ABSYS ACC Accent Ace DASL ACL2 ACT-III Action!

ActionScript Ada Adenine Agda Agilent VEE Agora AIMMS Alef ALF ALGOL 58 ALGOL 60 ALGOL 68 ALGOL W Alice Alma-0 AmbientTalk Amiga E AMOS

Page 17: Vježbe Java_1

Lista programskih jezika - nastavak

MSIL - deprecated name for CIL

MSL MUMPS NASM NATURAL Napier88 Neko Nemerle nesC NESL Net.Data NetLogo NetRexx

NewLISP NEWP Newspeak NewtonScript NGL Nial Nice Nickle NPL Not eXactly C (NXC) Not Quite C (NQC) NSIS Nu NWScript NXT-G o:XML Oak Oberon

Page 20: Vježbe Java_1

Lista programskih jezika - nastavak

POP-11 PostScript PortablE Powerhouse PowerBuilder - 4GL GUI appl.

generator from Sybase PowerShell PPL Processing Processing.js Prograph PROIV Prolog Visual Prolog

Promela PROSE modeling language PROTEL ProvideX Pro*C Pure Python Q (equational programming

language) Q (programming language from Kx

Systems) Qalb Qi QtScript QuakeC QPL R R++

Page 28: Vježbe Java_1

Najpopularniji programski jezici

Page 29: Vježbe Java_1

10 Programming Languages You Should Learn in 2014

1. Java

Page 30: Vježbe Java_1

10 Programming Languages You Should Learn in 2014

2. C Language

Page 31: Vježbe Java_1

10 Programming Languages You Should Learn in 2014

4. C#

Page 32: Vježbe Java_1

10 Programming Languages You Should Learn in 2014

5. Objective-C

Page 33: Vježbe Java_1

10 Programming Languages You Should Learn in 2014

6. PHP

Page 34: Vježbe Java_1

10 Programming Languages You Should Learn in 2014

7. Python

Page 35: Vježbe Java_1

10 Programming Languages You Should Learn in 2014

8. Ruby

Page 36: Vježbe Java_1

10 Programming Languages You Should Learn in 2014

9. JavaScript

Page 37: Vježbe Java_1

10 Programming Languages You Should Learn in 2014

10. SQL

Page 38: Vježbe Java_1

Uvod u Javu Razvijena 1991. u Sun Microsystemsu, a zvanično se

pojavila se u novembru 1995. Java je jedan programski jezik koji savršeno odgovara

dizajniranju softvera koji funkcioniše u sprezi s internetom.

To je, takođe, jedan objektno-orijentisan programski jezik koji koristi metodologiju koja postaje sve korisnije u svijetu softverskog dizajna.

Pored toga, ona ne zavisi od platforme na kojoj se izvršava što znači da njeni programi mogu biti tako napravljeni da funkcionišu na isti način za Microsoft Windows, Apple Macintosh i većinu verzija UNIX-a, uključujući i Solaris.

Page 39: Vježbe Java_1

Uvod u Javu Šta je to Java aplet? Java palet je program koji se pojavljuje na web stranici

na sličan način kao slike, ali za razliku od njih apleti mogu da budu interkativni – primajući ulaske korisnika, odgovarajući na njih i predstavljajući uvijek nov sadržaj.

Apleti mogu da posluže za kreiranje animacija, brojeva, igara, oblika koji momentalno odgovaraju ulasku korisnika, kao i drugih interaktivnih efekata na istim web stranicama kod teksta i grafičkih prikaza.

Apleti se postavljaju na WWW baš kao i HTML stranice, grafika ili bilo koji drugi elementi.

Za razliku od apleta, Java programi koji ne funkcionišu u okviru web browsera zovu se aplikacije.

Page 40: Vježbe Java_1

Java razvojni alati Apache Ant Apache Continuum Apache Ivy Apache JMeter Apache Torque Astah* BBj BlueJ Borland Together Checkstyle Code Rocket CodePeer CruiseControl

Design Science (company) DrJava EasyEclipse Eclipse (software) Excelsior JET FindBugs GNU Compiler Collection GNU Compiler for Java Gradle Greenfoot Hudson (software) Rational Application

Developer IntelliJ IDEA

Page 42: Vježbe Java_1

Java razvojni alati - nastavak

Pack200 PMD (software) SableCC SBT (software) Semmle Soaplab SofCheck Inspector Spring Roo Sun Java Studio

Creator

ThreadSafe TMate Trial Wire Visual Café WaveMaker XDoclet XMLBeans

Page 43: Vježbe Java_1

 Top Java programming tools

Page 44: Vježbe Java_1

Instalacija JDK (Java Development Kit –a)

Na web strani http://www.oracle.com/technetwork/

java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

može se preuzeti instalacija za JDK 7.

Page 45: Vježbe Java_1

Instalacija JDK (Java Development Kit –a) - nastavak

Page 46: Vježbe Java_1

Instalacija JDK (Java Development Kit –a) - nastavak

Iz ponuđene liste, izabrati onu instalaciju koja odgovara platformi, tj. operativnom sistemu (x86 je instalacija za 32-bitnu, a x64 za 64-bitnu mašinu).

Da bi preuzimanje bilo moguće, potrebno je čekirati opciju Accept License Agreement.

Page 47: Vježbe Java_1

Instalacija JDK (Java Development Kit –a) - nastavak

Ako je u pitanju instalacija za Windows, pokrenuti odgovarajuću aplikaciju (npr. jdk-7u60windows-x86).

Treba prihvatiti podešavanja koja su ponuđena, što znači slijediti korake klikom na next.

Ponuđena putanja do direktorijuma gdje će biti instalirane komponente JDK-a je C:\ProgramFiles\Java\... i ona može biti promijenjena ukoliko želite da komponente budu instalirane na drugoj lokaciji.

Page 48: Vježbe Java_1

Instalacija JDK (Java Development Kit –a) - nastavak

Kratak opis sadržaja direktorijuma jdk1.7.0_60:- bin (kompajler(javac), interpreter(java) i druge

izvršne datoteke),- include (datoteke sa C zaglavljima),- jre (Java runtime),- bin (izvršne datoteke),- lib (biblioteka klasa gde svaki direktorijum

predstavlja odgovarajuci paket, a svaka datoteka sadrži opis odgovarajuce klase),

- lib (datoteke koji se koriste prilikom izvršavanja), ...

Page 49: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje)

Eclipse IDE se ne instalira, već se samo raspakuje preuzeta ahiva, dakle, ne pokreće se nikakva aplikacija za instalaciju.

Aktuelna Eclipse distribucija je Eclipse Standard 4.3.2. Kao i za JDK, preuzeti onu koja odgovara platformi

računara. Na web strani http://www.eclipse.org/downloads/ se

može preuzeti odgovarajuca distribucija. Izabrati Eclipse IDE for Java EE Developers (za

naprednije korisnike) ili Eclipse Standard 4.3.2, (200 MB).

Page 50: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Page 51: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Za pokretanje je dovoljno kliknuti na eclipse.exe.

Page 52: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Nakon toga dobijamo sljedeći ekran:

Page 53: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Nakon pokretanja kreiramo novi projekat:

Page 54: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Unesemo naziv projekta:

Page 55: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Nakon pokretanja kreiramo klasu:

Page 56: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Biramo opciju Class:

Page 57: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Unosimo naziv klase, npr. Pozdrav:

Page 58: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Unesemo kod:

public class Pozdrav { public static void main(String[] args)

{ System.out.println("Hello World"); } }

Page 59: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Page 60: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Idemo na opciju Run As:

Page 61: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

Dobijemo sljedeću poruku:

Page 62: Vježbe Java_1

Eclipse IDE (razvojno okruženje) - nastavak

I naš prvi progam je gotov:

Page 63: Vježbe Java_1

Hvala na pažnji