of 66/66
REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD KARLOVAC GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA PRIJEDLOG Z A P I S N I K s 22. sjednice Gradskog vijeća grada Karlovca održane dana 26. veljače 2019. godine, s početkom u 09,00 sati u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća grada Karlovca, Banjavčićeva 9. NAZOČNI VIJEĆNICI: Željko Štajcer, Danica Golubić, Zoran Vučinić, Alen Čujko, Matija Furač, Goran Franković, Boro Mrkalj, Marija Pavičić, Josip Čavlović, Martina Kostolanji, Renato Humić, Anita Bolarić, Davor Petračić, Želimir Feitl, Filip Jarnević, Čedomir Tatalović, Anita Bolarić, Bruno Dobranić, Marija Bodrožić Zorić, Željka Verner, Dubravko Delić i Dubravko Stavljenić. OPRAVDALI IZOSTANAK: Tihomir Ivšić i Dario Janković. NENAZOČNI VIJEĆNIK: Ivan Vilibor Sinčić. OSTALI NAZOČNI: Damir Mandić, Ivan Mrzljak, Andreja Navijalić, Stjepan Mrežar, Lidija Malović, Draženka Sila Ljubenko, Vesna Ribar, Hermina Komanac, Jasminka Maslek, Andrea Vrbanek, Tatjana Gojak, Tihana Belavić-Ostrogonac, Marijana Tomičić, Vlatko Kovačić, Pero Karmelić, Marina Golubić, Matija Perković, Tomislav Vukelić, Ivana Fočić, Nikola Rogoz, Marina Burić, Bernarda Vuksan, Marina Gojak, Margita Maruškić Kulaš, Hrvojka Božuć, Jasmina Milovčić, Srećko Šestan, Ivan Udžbinac, Tomislav Polić, Hrvoje Klobučar, Lukas Šomek. ZAPISNIČARKA: Višnjica Jurković Sjednicu otvara gospodin Matija Furač, predsjednik Gradskog vijeća grada Karlovca, pozdravlja sve nazočne u vijećnici, te 1

vijeće/23... · Web viewGRADSKO VIJEĆE. GRADA KARLOVCA PRIJEDLOG . Z A P I S N I K. s 22. sjednice Gradskog vijeća grada Karlovca održane dana 26. veljače 2019. godine, s početkom

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of vijeće/23... · Web viewGRADSKO VIJEĆE. GRADA KARLOVCA PRIJEDLOG . Z A P I S N I K. s 22....

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KARLOVAC

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KARLOVCA PRIJEDLOG

Z A P I S N I K

s 22. sjednice Gradskog vijeća grada Karlovca održane dana 26. veljače 2019. godine, s početkom u 09,00 sati u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća grada Karlovca, Banjavčićeva 9.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Željko Štajcer, Danica Golubić, Zoran Vučinić, Alen Čujko, Matija Furač, Goran Franković, Boro Mrkalj, Marija Pavičić, Josip Čavlović, Martina Kostolanji, Renato Humić, Anita Bolarić, Davor Petračić, Želimir Feitl, Filip Jarnević, Čedomir Tatalović, Anita Bolarić, Bruno Dobranić, Marija Bodrožić Zorić, Željka Verner, Dubravko Delić i Dubravko Stavljenić.

OPRAVDALI IZOSTANAK: Tihomir Ivšić i Dario Janković.

NENAZOČNI VIJEĆNIK: Ivan Vilibor Sinčić.

OSTALI NAZOČNI: Damir Mandić, Ivan Mrzljak, Andreja Navijalić, Stjepan Mrežar, Lidija Malović, Draženka Sila Ljubenko, Vesna Ribar, Hermina Komanac, Jasminka Maslek, Andrea Vrbanek, Tatjana Gojak, Tihana Belavić-Ostrogonac, Marijana Tomičić, Vlatko Kovačić, Pero Karmelić, Marina Golubić, Matija Perković, Tomislav Vukelić, Ivana Fočić, Nikola Rogoz, Marina Burić, Bernarda Vuksan, Marina Gojak, Margita Maruškić Kulaš, Hrvojka Božuć, Jasmina Milovčić, Srećko Šestan, Ivan Udžbinac, Tomislav Polić, Hrvoje Klobučar, Lukas Šomek.

ZAPISNIČARKA: Višnjica Jurković

Sjednicu otvara gospodin Matija Furač, predsjednik Gradskog vijeća grada Karlovca, pozdravlja sve nazočne u vijećnici, te konstatira da je u vijećnici nazočno 20. vijećnika od ukupno 25. što znači da se mogu donositi pravovaljane odluke i zaključci.

Potpredsjednik Gradskog vijeća grada Karlovca gospodin Matija Furač predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje skraćenog Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Karlovca,

1. Polugodišnje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine,

1. Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca,

1. Odluka o donošenju Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Karlovac,

1. Odluka o sastavu Većeg urbanog područja Karlovac,

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2018. godinu,

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog kazališta „Zorin dom“ za 2018. godinu,

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu javne ustanove AQUATIKA- SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za 2018. godinu,

1. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2019. godinu,

1. Odluka o kreditnom zaduženju Grada Karlovca za energetsku obnovu zgrade Veleučilišta u ulici Ivana Meštrovića,

1. Odluka o kreditnom zaduženju Grada Karlovca za energetsku obnovu zgrade gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića,

1. Odluka o postupku nabave radova na Dogradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava   Aglomeracije Karlovac-Duga Resa,

1. Odluka o postupku nabave Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom - Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Aglomeracije Karlovac-Duga Resa,

1. Odluka o postupku nabave Usluge upravljanja projektom (Tehnička pomoć) - Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Aglomeracije Karlovac-Duga Resa,

1. Odluka o postupku nabave radova za građenje Sportsko rekreacijskog centra Mostanje u Karlovcu,

1. Odluka o odobrenju zaključenja Ugovora o radovima na rekonstrukciji prometnice i gradnje parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza u Ulici kralja P. Krešimira IV i Ulici kneza Trpimira u Karlovcu, Ev.br. 184/18,

1. Odluka o donošenju Plana rasporeda kioska,

1. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na više nekretnina u k.o. Mala Švarča,

1. Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca,

1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća gradski četvrti i vijeća mjesnih odbora na području grada Karlovca,

1. Odluka o ovlastima dosadašnjih vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora nakon raspuštanja,

1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Braća Seljan na adresi Domobranska 2 u Karlovcu,

1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Turanj na adresi Turanj 18 u Karlovcu,

1. Odluka o davanju suglasnosti za nabavu opreme Dječjeg vrtića i jaslica Mahično,

1. Odluka o davanju suglasnosti za opremanje Dječjeg vrtića Grabrik, B.Kašića 17 Karlovac,

1. Odluka o donošenju Programskog i financijskog okvira Gradskog kazališta „ Zorin dom“  za razdoblje od 2020. do 2023. godine,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Braća Seljan,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Banija,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Dragojle Jarnević,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Dubovac,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Grabrik,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Mahično,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Rečica,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Skakavac,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Švarča,

1. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Turanj,

1. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih Odbora na području grada Karlovca,

1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu gradskog vijeća grada Karlovca,

1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za žalbe i predstavke gradskog vijeća grada Karlovca,

1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina gradskog vijeća grada Karlovca,

1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina gradskog vijeća grada Karlovca,

1. Rješenje o imenovanju Društvenog doma i cijeloga kompleksa trgom pod nazivom „ Trg dr. Franje Tuđmana“ u Šišljaviću,

Predsjednica Gradskog vijeća stavlja na raspravu prijedlog dnevnog reda.

Budući nije bilo rasprave po dnevnom redu predsjednik zaključuje raspravu i poziva vijećnike da se izjasne tko je ZA i tko je PROTIV ovakvog dnevnog reda. Dakle utvrđujem da je u vijećnici nazočno 20 vijećnik, te je dnevni red usvojen i to s 20 glas ZA.

Prije prelaska na rad prema usvojenom dnevnom redu predsjednica Gradskog vijeća, a u skladu sa člankom 80. Poslovnika o radu Gradskog vijeća grada Karlovca održat će se aktualni sat. Posebno je predsjednica zamolila da prigodom pitanja precizno vijećnici navedu kome pitanje upućuju.

AKTUALNI SAT

ZORAN VUČINIĆ:

Zahvaljujem, lijepi pozdrav svima, poštovani gradonačelniće, zamjenici, direktori, ravnatelji i poštovani kolege vijećnici. Prije, prije samo ovoga postavljanja pitanja zaželio bi dobrodošlicu mladom kolegi iz Živog zida, želim puno dobrog rada i uspjeha. Moje pitanje ide pročelnici Komanac, naime prošlo je već dosta vremena od, od natpisa vezano za igralište kod Smičiklasove, pa dali nam možete u par rečenica reč kakva je situacija s tim, gdje je zapelo, gdje nije zapelo, kad možemo očekivati ovoga, da nam se djeca igraju na novom igralištu, hvala lijepo.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala vijećniku, odgovore će dati pročelnica gospođa Komanac, izvolite.

HERMINA KOMANAC:

Lijep pozdrav svima hvala na pitanju, Turska agencija Otika je prošle godine tijekom kasnog ljeta potpisala sa nama ugovor o financiranju obnove igrališta u Smičiklasovoj ulici zbog nekih njihovih problematike u samoj organizaciji tijekom jeseni nisu započeli radovi, a ovdje u zimskom periodu nismo niti mogli to odraditi i prema informaciji od njih tijekom mjesec ožujka bi trebali započet radove, no ovaj tjedan ćemo dobit napismeno i sam datum tako da trenutno točan datum ne mogu reč, ali informacija je tijekom sredine ožujka, hvala lijepo.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala pročelnici, sljedeća za aktualni sat se javila uvažena vijećnica gospođa Marija Bodrožić Zorić, izvolite.

MARIJA BODROŽIĆ ZORIĆ:

Hvala lijepa, srdačan pozdrav svima žao mi je što danas ne mogu pozdraviti i slušatelje prvog Hrvatskog, prvog Karlovačkog i moje pitanje prvo upućeno gradonačelniku i upravo je vezano za našu staru poznatu radio stanicu. Naime jučer sam bila veoma iznenađena presicom i nastupom našeg gradonačelnika i župana i tako olako donesenom odlukom da se sjednica Gradskog vijeća više neće prenositi putem etera prvog Karlovačkog. Naime, o mnogo stvari vezanih za naš radio ovdje smo raspravljali, tražili koncenzus, donosili odluke, a sada samo tako eto saznajemo iz medija kako više nećemo moći komunicirati sa našim sugrađanima putem radija. Sve je to lijepo prenošenje putem Youtuba, dakle internetski kanala, prenosi se tako i sjednica sabora no međutim ostaju prijenosi uživo, ja Vas pitam što Vi mislite koliko ljudi će pratiti naše rasprave i sjednice putem Youtub-a vrlo malo, vrlo malo. Čak i one kojima je internet, računalo blisko neće sigurno sjediti pred računalom i pratiti sjednice. Najveći broj veliki broj zapravo slušatelja koji su pratili su ljudi koji uopće ne koriste internet i koji će biti sigurno uskraćeni za informacije i za praćenje naših rasprava. Dakle, ne mogu uopće razumjeti moje pitanje gradonačelniku od kuda od jednom takva odluka, naime čini mi se da je motivirana tako se činilo i ranije odlukom župana budući da se županije i onako odrekla svog udjela u vlasništvu radija koju je grad gdje smo donijeli odluku o da tkao kažem otkupu, kupovinu tog udjela. I sada valjda zato što se to tako vlada stav u županiji i mi olako odričemo ili ćemo uštedite sto pedeset tisuća kuna, zamislite. Koliko smo novaca potrošili na puno manje važne stvari na koje kakve bez potrebne sudske postupke na izradu koje kakvih projekata koji nikada nisu realizirani, a sada ćemo štedjeti na onome, na kanalu koji nam je trebao služiti za komunikaciju sa našim građanima, to je prvo pitanje. Drugo pitanje, osim toga čini mi se da to vodi destabilizaciji medija koji je konačno nakon puno godina profunkcionirao postao profitabilan, nije gubitaš i konačno nemamo svaki par mjeseci neku aferu ja evo moram priznati bili smo kritični prema izboru sadašnjeg direktora radio Karlovca, n o međutim čini se da je tamo sada sve dobro, ali ajmo sada sve napraviti da usput destabiliziramo taj, tu tvrtku. Moje drugo pitanje također je upućeno gradonačelniku, a vezano je za rad nekih kadrova u gradu nakon šezdeset i pete godine života članak sto dvanaest čini mi se zakona o radu je kazao da radni odnos prestaje ispunjenjem uvjeta šezdeset i pet godina života i petnaest godina mirovinskog staza. Koliko ja znam u gradu Karlovcu rade ljudi koji su ostvarili taj uvijet, postavljam pitanje zbog čega i kakvom sporazum je sačinjen sa tim djelatnicima koji su razlozi i dali je prije toga proveden postupak za prikupljanje ponuda za imenovanje novih osoba na tim radnim mjestima. Zato što se koliko ja znam tako produženi rad primjenjuje samo u nekim zaista ne zamjenjivim i posebnim okolnostima, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala vijećnici, odgovore će dati gradonačelnik gospodin Mandić, izvolite.

DAMIR MANDIĆ gradonačelnik grada Karlovca:

Sve Vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem vijećnici na pitanjima. Pa evo što se tiče ovog prvg pitanja vezano za prijenos sjednice, ne bih se složio sa Vama da je ovo iznenada, o ovome se razgovaralo i na našim sjednicama Gradskog vijeća i na aktualnim satovima dosadašnjih. Mi smo čak imali još prije nekih ja ću reći zahtjev jedne političke stranke da razmislimo o tome da imamo live stream sa naših sjednica Gradskog vijeća. I ovaj prijenos je uživo, što se tiče ove vaše primjedbe da koliko ljudi prati, da slažem se, ali sam isto tako uvjeren da će se kroz vrijeme taj dio, taj dio riješiti jer to je sad pitanje po meni, po meni navike. Čini mi se da je ovo ipak jedan malo bolji način prijenosa uživo jer ovdje imamo i zvuk imamo i sliku. Ovakav prijenos je dostupan i na mobilnim aparatima, ovdje se ne radi samo o tome da morate gledat prijenos preko Youtube kanala, zvuk se isto tako jako dobro prenosi. Tako da ovo je jedan iskorak, jedan korak prema naprijed, ja vjerujem da ćemo mi kroz vrijeme da će se kroz vrijeme pokazat da je ovo bila kvalitetna odluka. Što se tiče samog rada Gradskog vijeća na koncu svi ste svjedočili, svi svjedočimo da smo krenuli najprije sa ovim malim koračićem za nas, odnosno malim za čovječanstvom, a velikim za nas, a to je da smo digitalizirali materijali sljedeći korak je nekako logičan bio da krenemo i ovakvim prijenosom uživo, ono što je isto tako važno i što ne znam jeste informirani svaka sjednica koja se prenosi ovako će ostati na Youtube kanalu grada Karlovca i bit će dostupna u svakom trenutku i Vama i svima onima koji su zainteresirani za teme koje su na sjednici, to dosad nije bio, to dosad nije bio slučaj. Što se tiče komunikacije prema našem sugrađanima, ja mogu posvjedočiti sa perspektive nas u Gradskoj upravi da mi zaista se nastojimo i trudimo biti maksimalno dostupni svim sredstvima javnog priopćavanja pa tako i na način da prije svake sjednice Gradskog vijeća imamo presicu vezano uz točke koje mi smatramo da su bitne. Znači već tu otvaramo i problematiziramo sve ono što, što radimo i na neki način smatram da ta komunikacija prema našim sugrađanima je sa strane Gradske uprave maksimalno otvorena i opet kažem vjerujem da će se kroz naredno vrijeme vrlo brzo pokazat da je ovo bila i da jest dobra, dobra odluka. Što se tiče same uštede, grad Karlovac Hrvatskom radio Karlovcu sukladno pozitivnim propisima smije u razmaku od, odnosno u razdoblju od tri godine smije mu dat iznosi od nekih dvjesto tisuća eura to je po godini četiristo i nešto tisuća kuna što grad Karlovac uredno ispunjava što se tiče Hrvatskog radio Karlovca, osim toga grad Karlovac je naravno temeljem faktura plaćao Hrvatskom radio Karlovcu svaku, svaki prijenos sjednice Gradskog vijeća i to je ovaj iznos od sto pedeset tisuća kuna kojeg ste i Vi spomenuli jučer je iznesen na presici. Slažem se sa Vama da ima prostora za uštede, odnosno i na nekim možda drugim stavkama, ali isto tako drži da je ovo, da je ovo potez odnosno postupak koji neće Hrvatski radio Karlovac dovest u probleme. Ja se isto tako s Vama slažem da je Hrvatski radio Karlovac u zadnjih godinu i pol, dvije zaista stabilizirao svoje poslovanje što u konačnici i pripada, pripada zasluga i sadašnjem direktoru i Nadzorom odboru u tom djelu vjerujem da ćete kad bude imali izvješće za 2018. Godinu vidjet koje su to uopće financijske relacije gdje je Hrvatski radio Karlovac poslovao pozitivno i upravo taj podatak govori da Hrvatski radio Karlovac neće ić u probleme. Naravno da j na njima da se trude i dalje, ono što ja tvrdim od početka, a to je ja ću reč jedina tvrtka u vlasništvu grada Karlovca koja je na tržištu da se bori za svoj dio tržišta i za svoj kolač na tržištu i u tom dijelu smatram da ovoga pred njima ima još puno, puno posla. Što se tiče same kvalitete i radija i tjednika ja sam zadnja osoba koja o tome treba govorit, o tome govore naši sugrađani. Što se tiče ovog drugog pitanja vezano za osobe koje rade u Gradskoj upravi, a navršile su šezdeset i pet godina, da mi imamo nekoliko, nekoliko osoba koje jesu trenutno u takvoj poziciji s kojima je ugovor nakom navršenih šezdeset i pet godina poseban je ugovor sklopljen znači sve je zakonito, ništa nije ovoga mimo zakona. Sklopljen je na šest, šest mjeseci odnosno na godinu dana. Radi se jednostavno o osobama čiji posao odnosno zaduženja koja su do sad radila su u ovom trenutku gradu potrebna, radi se o odjelu za građevinske dozvole i odjelu za komunalno gospodarstvo odnosno dio koji se tiče prometa. Ja mogu sa ovog mjesta isto tako se zahvalit gospodinu Karmeliću i gospodinu Đankoviću što su na naš prijedlog prihvatili ovu opciju mi smo zaista u jednom jako velikom invensticijskom valu i jako nam je važno da Gradske službe u tom djelu naprave neki krivi korak, znači jedini razlog zašto su oni tu je njihovo znanje i njihova u ovom trenutku potreba za njihovim, njihovom strukom. Ono što isto tako mogu reč to neće trajat od ovoga što je dogovoreno i mi ćemo u tom djelu ić prema tome da se pronađe adekvatne osobe da mogu radit u njihovim radnim mjestima, zahvaljujem.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, za dodatno mišljenje uvažena vijećnica Bodrožić Zorić, izvolite.

MARIJA BODROŽIĆ ZORIĆ:

Hvala, sa drugim odgovorom sa zadovoljna, logično mi je ako postoji potreba sa završetkom nekih projekata, dakle na to nemam nikakve primjedbe, no međutim odgovor na mije prvo pitanje s tim nisam zadovoljna. Naime, sam gradonačelnik je kazao kako smo napravili prvi korak digitalizacijom uopće rada vijeća, pa i tu znamo da nismo svi prešli na taj digitalni oblik dakle, postoje neke navike i to trebamo poštivati, postoje navike i kod naših građana. Činjenica da Vi kao predstavnik Gradske uprave iznesete na presici unaprijed ono o čemu će se govoriti to je lijepo no međutim to mi liči na ono, aha gradonačelnik će kazati što će bit na dnevnom redu Gradskog vijeća, ali što će vijećnici govoriti, kako će se odvijat rasprava, e pa to možete samo na Yotube kanalu, ako slučajno Vam to nije zgodno ili ne baratate internetom onda ne morate niti znati, naime ja ostajem kod svog stanovišta da to nije dobro, da postoje uobičajeni načini komunikacije i praćenje Gradskog vijeća naših sugrađana i mislim da time zapravo smanjujemo mogućnost informiranja građana i eliminiramo neke ljude da znaju, a koji su to redovito radili da slušaju prijenose sa sjednica Gradskog vijeća, ja nemam ništa protiv da se to poprati Youtube kanalom i da to ostane dokumentirano, ali to nema nikakve veze sa prijenosom uživo, dali to smanjuje i dali to utječe na poslovanje radio Karlovca, odnosno prvog Karlovačkog o tome će sigurno nakon nekog vremena govoriti direktor, a onda ćemo mi valjda biti ovaj i svjesni kakva odluka je donesena, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, za dodatni odgovor se javlja gradonačelnik gospodin Mandić, izvolite.

DAMIR MANDIĆ gradonačelnik grada Karlovca:

Ja se s Vama potpuno slažem da je ovo promjena i svaka promjena ustvari izaziva pitanja i upitnike i ja isto ostajem kod toga da mislim da će narodno vrijeme pokazat da je ovo bila dobra odluka, odnosno kvalitetna, kvalitetna odluka. Što se tiče poslovanja Hrvatskog radio Karlovca mogu samo reč da grad Karlovac sa svoje strane maksimalno brine o svim tvrtkama pa tako i o Hrvatskom radiju Karlovcu i opet ponavljam, sadašnji rad i direktora i Nadzornog odbora Hrvatskog radio Karlovca pokazuje da su, da su se što se tiče poslovanja i financija stabilizirali, ono što nas isto tkao čeka u narednom razdoblju grad Karlovac je i tu preuzeo obvezu. Hrvatski radio Karlovac nije u gradskom prostoru nego je u prostoru Karlovačke županije i mi ćemo ja sam uvjeren ove godine to bi trebalo bit već u ljeto, ako ne baš u ljeto onda do rujna sigurno ić sa preseljenjem Hrvatskog radio Karlovca i u tom djelu opet kažem, najveći dio obveza preuzima grad Karlovca. Zaključno nismo sa ovim potezom doveli u pitanje poslovanje Hrvatskog radio Karlovca.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala gradonačelniku, sljedeća za aktualni sat se javila uvažena vijećnica gospođa Verner, izvolite.

ŽELJKA VERNER:

Lijep pozdrav svima u vijećnici i svima koji nas prate, svoje prvo pitanje upućujem pročelnici Komanac. Nakon mog pitanja postavljenog na sjednici u jedanaestom mjesecu prošle godine, Vi ste mi teku prvom mjesecu neposredno prije sjednice uručili odgovor, a vezano za uređenje postojećeg javnog WC-a na starom placu u iznosu od tristo devet tisuća kuna. S odgovorom nisam zadovoljna jer ono što ste mi prezentirali blago rečeno zamagljivanje očiju. Ukupno plaćenim troškovima iz kojih se ne vidi ni količina izvršenih radova, ni utrošak materijala i opreme, a ni jedinične cijene izvedenih radova. Iz dostavljenog dakle nije moguće napraviti, a ma baš nikakvu usporedbu sa nekim prosječnim tržišnim cijenama, pa ni tako ne možemo procijeniti dali je ovaj posao uređenja naplaćen korektno ili je sve skupa možda malo pre skupo plaćeno. Ne mogu se oteti dojmu da je takav odgovor nije slučajan i zato inzistiram da mi date specifikaciju izvedenih troškovničkih radova, odnosno situaciju za izvedene radove jer mi vijećnici, a i građani grada Karlovca imamo pravo znati kako se troši proračunski novac. Moje sljedeće pitanje je za gradonačelnika, prema vašem planu prijama u Gradsku upravu za ovu godinu koju ste nedavno objavili radi se o novom zapošljavanju četrnaest ljudi, a od toga dvanaest ljudi na neodređeno. Znamo da se broj građana u Karlovcu smanjuje, sve više je mladih odlazi van, vaša potreba za zapošljavanjem u Gradskoj upravi raste. Zanimljiv je to Hrvatski fenomen koji Vi nažalost pridružujete i naš grad, to je povećanje ukupno i od cirka dva miliona godišnjeg rashoda Gradske uprave i to da kako na trošak građana Karlovca. Zanima me hoće li ovi vaši natječaju na kraju transparentno pokazati cijeloj Karlovačkoj javnosti da su zaposleni samo i isključivo članovi HDZ-a. Drugo pitanje također upućujem Vama gradonačelniće, prema najnovijim podacima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova od dvadeset i jedne županije u Hrvatskoj, Karlovačka županija je u zadnje dvije godine povukla najmanje sredstva iz EU fondova i tako smo ponovno neslavno zauzeli zadnje mjesto u Hrvatskoj. Mene zanima kako se Vi kao čelni čovjek grada najvećeg grada naše županije nosite sa tom poražavajućom činjenicom, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala vijećnici, evo na prvo pitanje odgovor može dati pročelnica gospođa Komanac, izvolite.

HERMINA KOMANAC:

Hvala, evo ovoga do kraja tjedna ćete dobiti apsolutno svaki papir iz predmeta iskopiran, a s obzirom da toga ima dosta možemo Vam dat kraću verziju, dužu verziju i u svakom trenu možete doć i uvid u spis napraviti. No, bez obzira na to s obzirom na to na ovu Vašu zamjerku da nismo dostatno Vam dostavili, sve će biti iskopirano i dostavljeno do kraja tjedna, hvala lijepo.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala pročelnici, sljedeći odgovore će dati gradonačelnik gospodin Mandić, izvolite.

DAMIR MANDIĆ gradonačelnik grada Karlovca:

Zahvaljujem na pitanjima, prvo što se tiče plana prijema koji je javno objavljen, plan prijama u Gradskoj službi, odnosno javna služba je zakonska obveza svake jedinice uprave, samouprave. Broj kao broj koji Vi govorite ona sama po sebi izgleda jako, jako dramatična. Što se tiče samog plana, on je stvarno plan, ali radi se o jednoj ja ću reč ovako jednostavnoj činjenici da u tih dvanaest koje Vi spominjete vrlo je vijerovatno da će možda bit zaposleno dvoje ili troje ljudi, malo prije smo spominjali dvojcu koji idu u mirovinu. Znači ljude koje mi planiramo zaposlit mi ih moramo imat u planu prije. Za Karlovačku javnost ono što ja, a vezano uz ovo pitanje mogu ovdje stvarno odgovorno reč, zapošljavanje u Gradskoj upravi su zaista, zaista maksimalno vodimo brigu da ona budu opravdana. Vama samo za informaciju od devetog šestog dvije i sedamnaeste godine iz Gradske uprave što zbog mirovina, što zbog odlaska na druga radna mjesta otišlo je više od dvadeset ljudi i ovi natječaji koji su bili raspisivani, to su bili uglavnom natječaji što se tiče zamjene. Što se tiče novih zapošljavanja na neodređeno, odnosno novih radnih mjesta u Gradskoj upravi radi se o komunalnom redarstvu što smo najavili da ćemo morat uzet dodatne ljude za komunalno redarstvo i radi se o novom odsjeku za kulturnu baštinu gdje smo opet unutar Gradske uprave napravili preraspodjelu, a tek tada smo uzimali, odnosno raspisivali natječaj za nove ljude. Ja odgovorno tvrdim da nemam nikakvog bez potrebnog zapošljavanja ili izmišljanja nekakvih radnih mjesta u Gradskoj upravi. To u konačnici govore, govore i brojke, mi jesmo preuzeli neke, neke nove neke, neke nove obveze neke nove poslove istina Bog nastavili smo na tragu bivše uprave vezano za sustav obrane od poplave znači zapošljavanje pravnika koji će raditi na tom, na tom sustavu. Činjenica je isto da smo na određeno zaposlili pet ljudi na tragu revizije komunalne naknade koji imaju ugovor na šest mjeseci, naime o čemu se radi. Postoji ona briga Gradske uprave o gradskoj imovini i mi smo odgovorni ne samo reviziji koja nam je svake godine u gradi, nego smo odgovorni i svim građanima grada Karlovca kako se skrbimo o gradskoj imovini. Na tom tragu smo uzeli pet ljudi na određeno koji su vezani i koji rade trenutno na reviziji komunalnoj naknadi. Zašto ovo spominjem, zato što stvarno vodimo brigu, a i zbog ovoga što ste Vi spomenuli, a to su novci koje treba izdvojiti za plaće, da sustav funkcionira, da svoje obveze radimo kako treba ne preuzimajući obveze zapošljavanja na neodređeno. Tako da, ovaj plan kojega ste Vi spomenuli to je naša obveza, ja tvrdim da od tih dvanaest ljudi, tri ili četiri su realna i to su ubiti zamjene odnosno, ljudi koji će uć u sustav umjesto onih koji idu u mirovinu. Inače Vama za informaciju od početka kad smo napravili analizu radnih mjesta unutar gradske uprave stvarno smo se trudili maksimalno, maksimalno učinkoviti. Normalno ja sam svjestan i ja Vam tu dajem za pravo da Vi trebate svaki naš takav potez propitivat, trebate ga i kritizirat i mislim da je to dobro. Što se tiče Vaše opaske o članovima Hrvatske demokratske zajednice ja Vam tu nemam što ni oduzet ni nadodat, da javni natječaj će pokazat tko su ti ljudi, meni je žao, meni je stvarno žao što već unaprijed i uvijek unaprijed tko god da zapošljava to su automatski ljudi koji, koji su članovi neke stranke ja ih ne bih isključivo po tome sudio, ali isto tako mogu svjedočit ne samo što se tiče grada Karlovca, nego i ostalih, ostalih jedinica uprave i samouprave na tragu ovoga što ste i Vi spomenuli vezano za činjenicu da se smanjuje broj stanovnika, činjenica je, činjenica je da smo mi imali dva ili tri natječaja za arhitekte i inženjere građevine i da nam se nitko nije javio a natječaj. I kad su došli ljudi pitat i kad su čuli koliko je plaća jednostavno im nije interesantno, činjenica je da mi u javnim upravama imamo zaista problema sa specijaliziranim stručnim kadrom, tehničke struke i struke koje su vezane uz određena, određena projektiranja. To je čini mi se iz naše perspektive problem, ali opet kažem ne zapošljavamo, ne trpamo ljude u Gradsku upravu stalo nam je i trudimo se da u okviru onih mogućnosti koje imamo odradimo sve poslove. Ondje gdje trebamo nove ljude to javno, javno kažem bez ikakvog krivnja, prekrivanja ili ne znam 'što. Što se tiče ovog podatka koji ste Vi iznijeli vezano uz EU, EU fondove ja nemam potrebe branit Karlovačku županiju, ali isto tako mogu svjedočit kao gradonačelnik grada Karlovca da ova statistika koja je izišla van koju su svi prenijeli, nije realna, nije realna, ne što se tiče grada Karlovca, nego što se tiče Karlovačke županije i nekih drugih županija koje su u vrhu jer ako Vi dobijete projekt od tristo miliona eura, a slučajno se zove Pelješki most pa logično da ćete bit na prvom mjestu, logično. Ili ako Vam je, ako su Vam neke Slavonske županije na, među prvih deset onda dođete do jednog podatka gdje imate projekt Slavonije koji je nacionalni projekt gdje je Republika Hrvatska da bi razvijala odnosno smanjila pritiska nerazvijenosti Slavonije složila poseban projekt za pet slavonskih županija koje onda temeljem tog programa povlače Europska sredstva. Ono što ja mogu reč za grad Karlovac i to sam već nešto komunicirao mi u ovom trenutku kaso grad Karlovac, kao jedinica lokalne uprave, samouprave ima šezdeset i četiri projekta, šezdeset i četiri projekta gdje je grad Karlovac nositelj ili partner. Ukupna vrijednost tih projekta je sto šezdeset i dva miliona kuna, od toga je dvadeset i osam ugovora već potpisano. Ti projekti uključuju od onog da imamo poslijepodnevni rad vrtića do toga da ćemo potpisat ja vjerujem u početku ožujka zonu Gornje Mekušje do svih ovih silnih energetskih obnova koje imamo do besplatne odnosno do prehrane, prehrane u školi, odnosno do ovih projekata koji su vezani uz partnerstva sa raznim udrugama gdje mi ustvari dajemo maksimalno svoje resurse, odnosno uglavnom ljude da pomognemo udrugama da provode svoje projekte. Vama za informaciju u ovom trenutku zaposlenici grada Karlovca povlače milion kuna za plaće, kad spominjete ove ljude koji rade, koji su zaposleni, koji su zaposleni na projektima milion kuna njihovih plaća se povlači iz projekata i svi su najveći dio njih je na određeno zaposlen, što je opet poseban problem. U ovih sto šezdeset i dva miliona kuna nije aglomeracija Karlovac – Duga Resa koja je u vrijednosti četiristo dvadeset miliona kuna i sad kad bi to malo nakarikali onda je grad Karlovac jači od nekih županija koje su tamo naveli. Tako da ja ovdje, ovaj podatak ne bih ga podcijenio, ne bih ga podcijenio jer to je po meni mislim da je Karlovačka županija u tom djelu poprilično svjesna tog problema pogotovo jer je došlo i do redefiniranja agencije Karlo koja je sad prešla u javnu ustanovu opet po naputku sa nacionalne razine odnosno odlukama nacionalne razine i tu sada dolazimo do onog djela gdje određeni gradovi, odnosno općine imaju ili nemaju kapaciteta za provodit projekte to je sad valjda odgovornost županije, ali neću se u to petljat. Što se tiče grada Karlovca ja zaista mogu svjedočit, ja ću iskoristit ovu priliku i zahvalit svim ovim ljudima koji sjede ispred mene i pročelnicima i zamjenicima. Mi smo stvarno u ovom mandatu i to ću nešto reč u svom izvješću, mi smo se stvarno koncentrirali, mi smo se stvarno koncentrirali da najveći dio projekata koje može iz financiramo EU sredstvima. I čini mi se da, mislim jasno je bez toga teško je da bi danas sutra mogli riješit neke probleme, neke probleme u gradu, tako da načelno ja mogu govorit u ime grada Karlovca kao gradonačelnik najvećeg grada u županiji. Evo ja nas stavljam za primjer, mi smo pokazali da se može, zahvaljujem.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala gradonačelniku, sljedeći za aktualni sat se javio uvaženi vijećnik gospodin Golubić, izvolite.

DUBRAVKO GOLUBIĆ:

Dobar dan, lijepi pozdrav svima prisutnima u dvorani, svima medijima koji nas prate, ovaj put kao što je rekla gospođa Bodrožić Zorić ne možemo pozdraviti slušatelje radio Karlovca, nego pozdravljam sve one koji nas prate putem live stream-a. Vidim da i ovaj put imamo nekakve nove medije pa evo pozdravljam i njih i želim ih uspješan rad. Moje prvo pitanje je za gospodina, za zamjenika gradonačelnika gospodina Mrzljaka. Pitanje se odnosi na rekonstrukciju mislim da se zove D6 cesta znači koja vodi od rotora na Dubovcu, preko Dubova, preko Borlina otprilike do Statina do raskršća sa Stativama. Pred približno godinu i pol dana je održan sastanak ovdje u vijećnici sa dijelom stanovnika zainteresiran, zainteresiranih stanovnika tih naselja i rečeno je da će radovi na toj rekonstrukciji započeti najvjerojatnije u jesen prošle godine 2018. Godine zanima me što je s tom rekonstrukcijom, dokle se došlo i zašto je zapelo oko znači, zašto je zapela početak tih radova. Želim napomenut da je Vodovod i kanalizacija jedan od investitora u tom građevinskom pothvatu pa evo kako se to odnosi na njih. Također molim da mi kažete u prvom redu me zanima kako je zamišljeno odvijanje prometa za vrijeme dok će se odvijati ovi radovi. Drugo pitanje također za zamjenika gradonačelnika gospodina Mrzljaka, ono je vezano za gradsko poduzeće Vodovod i kanalizacija u kojima ste Vi bili godinama direktor poduzeća. Ne bih volio da ga prebacujete na gospodina Rogoza, jer gospodin Rogoz je direktor ja mislim oko tri mjeseca, posljednja tri mjeseca, a one pojave koje ću, o kojima želim sad pričati su bile u periodu prije toga, odnosno većem djelom dok ste Vi bili direktor poduzeća. Evo kratko ću samo postaviti, Vodovod i kanalizacija poduzeće je gotovo isključivo u vlasništvu grada Karlovca u njemu radi oko sto osamdeset tisuća, sto osamdeset zaposlenih godišnjih ukupni prihod mu je oko osamdeset miliona kuna, naplaćuje nama građanima svoje usluge po možda najvećim cijenama u Republici Hrvatskoj i obično ima na žiro računima između dvadeset i trideset miliona kuna. Moje pitanje je sljedeće, dali je istina da u ovom poduzeću istovremeno rade tri tajnice i tri diplomirane pravnice, to je znači nekakvo drugo pitanje. Treće pitanje je za gradonačelnika gospodina Mandića, ne želim ponavljati ono što je gospođa Bodrožić Zorić rekla, sve je što se mene tiče dobro rekla, ispravno rekla. Zanima me znači ukidanje radio prijenosa ove sjednice, podržavam stavljanje na live stream na Youtube to bez daljnjega, jedan iskorak u budućnost, međutim mislim da je velik broj naših slušatelja odnosno pratitelja ove sjednice da su bili umirovljenici koji su bili doma. Radio prijenos, radio kao medij mislim da je najprikladniji za prijenos ove sjednice jer se može znači slušat i u kući i u kuhinji i dok se kuha ručak i u krevetu dok se leži i na poslu dok se radi i ne znam u autu dok se vozi, za live stream je pitanje dali je to moguće. Osim toga, osim toga ja radim u javnoj ustanovi gdje je da kažem velik broj naših korisnika, naših usluga nekakvih da kažem zrelijih ili straje životne dobi i mislim da većina od njih se neće moći služiti live streamom. Ja sam još pred dvije, tri godine naletio na slučaj da se stranka potpisivala otiskom prsta, njemu govorit o live streamu i Youtube mislim da je deplasirano i a će velik broj ovih ljudi isključeno iz prijenosa sa ovih sjednica. Ono što mene također, što me brine to je što ste Vi jučer na ovoj presici što ste imali rekli da ćete tu uštedu od tih sto pedeset tisuća kuna da ćete prebaciti usmjeriti u dom zdravlja i ne znam palijativnu skrb i patronažnu službu. Dom zdravlja Karlovac, palijativna služba i patronažna služba se financiraju iz županijskog proračuna, znači Vi ćete tih sto pedeset tisuća kuna ćete uzet od zaposlenih radio Karlovca i dat gospodinu županu Jeliću da raspolaže tim novcima. Evo moje pitanje, zašto ako ste već htjeli u tom nekakvom socijalnom, ovaj problematiku prebacit ovaj novce, zašto ih niste prebacili u socijalni program grada Karlovca, umjesto u županijski proračun, hvala lijepo.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, odgovore na prva dva pitanja će dati zamjenik gradonačelnika gospodin Mrzljak, izvolite.

IVAN MRZLJAK, zamjenik gradonačelnika grada Karlovca:

Poštovani predsjedniče Gradskoj vijeća, dame i gospodo vijećnici, poštovani gledatelji ovog Gradskog vijeća sve Vas lijepo pozdravljam i dozvolite da odgovorim na ova dva pitanja koje je postavio cijenjeni vijećnik Golubić. Što se tiče rekonstrukcije dijela državne ceste D6 dakle, to je Marmonova Aleja od kružnog toga na Dubovcu pa sve do dakle, prelaska autoputa preko te ceste na Jelsi. Treba reči da je direktor Hrvatskih cesta gospodin Škorić prošlu srijedu potpisao odabir, potpisao odluku o odabiru izvođača radova. Dakle, proveden je, ishođena je građevinska dozvola, riješeni su imovinsko pravni odnosi, proveden je natječaj za izvođača radova, javilo se nekoliko značajnih tvrtki iz Republike Hrvatske i zemalja dakle, iz Bosne i Hercegovine i Slovenije i dakle, odabran je izvođač radova. Naravno da je u ovo vrijeme sada, vrijeme žalbi na taj postupak eventualno dakle, za odabir izvođača, a poslije toga će krenuti radovi. Ono što Hrvatske ceste planiraju to je da radovi započnu prvog četvrtog dakle, nakon zimske, zimske sezone to je plan. Naravno da se on može osvetiti time da se netko može žaliti na taj postupak onda će to prolongirati početak radova. Inače glavni voditelj projekta su Hrvatske ceste, investitori su Hrvatske cesto, Vodovod i kanalizacija, grad Karlovac i Hep, to je što se tiče rekonstrukcije te ceste, samo da kažem da je vrijednost radova negdje oko četrdeset i osam miliona kuna, dakle značajni radovi su predviđeni. Što se tiče Vik-a, pa o Viku-a ja već nisam koliko, skoro dvije godine u Vik-u. Za vrijeme mog dakle, obnašanja dužnosti direktora u Viku, ja bih istaknuo nekoliko stvari, ja sam imao jednu tajnicu i bila je jedna tajnica, bio je administrativni možda referent u jedinici za provedbu projekata i EU, ali to nismo tako, dakle zvali. Što se tiče pravnica bile su dakle, zaposlene dvije pravnice, zaposlene su bile tri pravnice od toga su dvije radile jedna je bila na porodiljinom dopustu, a te pravnice su itekako opravdano dakle, bile zaposlene jer su dakle, riješili imovinsko pravne odnose za ovaj projekt koji ćemo evo sad uskoro pokrenuti dakle, Karlovac dva i projekte koje smo tada realizirali iz EU projekata. Dakle, ja samo napominjem da je Vodovod i kanalizacija u mom mandatu revalorizirao EU projekata u vrijednosti, tri EU projekta u vrijednosti od 269 miliona kuna. Od toga je 172 miliona kuna povučeno iz EU sredstava, a ukupno je investirano u moje vrijeme 408 miliona kuna dakle, u Vodovodu i kanalizaciji dok sam ja bio direktor. Tako da ovo dakle, sa tajnicom to ne stoji, a što se tiče pravnica mislim da su u moje vrijeme jako dobro dakle, bile korištene. Aha, evo potpredsjednica Gradskog vijeća me podsjeća kuda će se odvijat promet, postavili ste pitanje, jel tako isto. Dakle, za odvijanje prometa u to vrijeme dok će se rekonstruirati znači D6 to će bit vrlo zahtjevno, za to se radi jedan prometni elaborat. Ono što se sada razmišlja dakle, a to je u ovom trenutku dakle, prvenstveno tu se radi o prometu za Karlovačku pivovaru sa velikim kamionima znači, dok će se raditi potez od rotora do Karlovačke pivovare ti kamioni će se usmjeravat na Netretić dakle, dolazit će iz pravca Netretića , a onda kada se dakle, počne, počnu radovi nakon Karlovačke pivovare bit će obrnuto po novoj, novoj urešenoj cesti, a što se tiče osobnih automobila plan je izgradnja ugibališta oko ceste dakle, da se tako promet regulira, dakle ovo Vam je grubi, grubi ovaj način reguliranja prometa koji se predviđa ali, detaljan,dakle detaljna razreda će se tog će se relariti prometnim elaboratom jer radi se o zahvatu koji će se odvijati od kako j kažem od zgrade do zgrade. Dakle, u pitanju su i nogostupi, sva komunalna infrastruktura i zelene površine, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala zamjeniku, odgovor na zadnje pitanje će dati gradonačelnik gospodin Mandić, izvolite.

DAMIR MANDIĆ gradonačelnik grada Karlovca:

Pa evo ja ću se samo malo osvrnut i na ovo pitanje vezano za Vik, znači Vama za informaciju 9.06.2017. godine u Viku je bilo zaposleno 173 osobe an neodređeno, 26.02.2019. zaposleno ih je 167. Znači šest manje. U svim Gradskim tvrtkama na datum 09.06.2017. bilo je 555. Ljudi sa današnjim danom je to 567. Ta brojka od dvanaest više je brojka od osamnaest, znači osamnaest je primljeno ljudi, pruzeto kad smo preuzeli parking u koncesiju. Kad smo vratili parking iz koncesije i dali ga gradskoj tvrci Mladost. Zašto Vam ovo govorim i na tragu onog prvog pitanja, radi se o tome da zaista nije točno da se trpaju ljudi bez ikakvih kriterija i bez ikakve potrebe u gradske tvrtke. Maksimalno se odgovorno vodi briga o tome, da pače što se tiče Vika, Vodovoda i kanalizacije, pa i ostalih tvrtki, sve tvrtke u ovom trenutku ulaze u određene investicijske procese i na kolegiju u siječnju sa tvrtkama zaključak je da moraju sve to predvidjet unutar postojećeg broja zaposlenih u tvrtkama. Naravno da se javlja problem ono što sam rekao znanja i ljudi koji imaju specifična znanja i to sve tvrtke imaju problem, kao što imaju problem konkretno recimo Zelenilo, Zelenilo ima situaciju da ima problem sa ljudima koji bi trebali radit u parkovima odnosno na grobljima, ali kao što vidimo posao ne pati i maksimalno su se organizirali i taj dio funkcionira. Što se tiče ovog dijela Hrvatskog radio Karlovca nemam tu što nadodat i oduzet ja sam opet ponavljam uvjeren da ćemo mi kroz neko vrijeme vidjet da je ovo bila kvalitetna odluka. Što se tiče ovih 105 tisuća kuna ne bih sad htio ulazit u polemike, ali nekako zvuči kao da je Dom zdravlja u Azerbejđanu , a ne u Karlovcu. Ja sam prije nekih mjesec i pol dana bio na svoj zahtjev u na službenom sastanku u Domu zdravlja kao gradonačelnik grada Karlovca sam odgovoran za sve ono što se događa pa i to što treba i kako funkcionira Dom zdravlja jer u taj Dom zdravlja idu Karlovčani i jesmo i sjeli smo s ravnateljicom i oni su nam ukazali na neke probleme gdje grad može bit ili bih mogao bit od koristi. Dom zdravlja provodi program palijativne skrbi vjerujem da znate o čemu se radi, radi se o skrbi za osobe koje imaju teške, teške bolesti i kojima je potreban poseban vid brige i skrbi i mi smo već u prošlog godini u proračunu imali jedan određeni iznos za tu službu. Isto tako na tom sastanku smo dogovorili da će grad Karlovac u okviru svojih mogućnosti pomoć ili podržat rad patronažne službe Doma zdravlja da bi ipak njihova kvaliteta rada bila malo, odnosno ne kvaliteta uvjeti rada bili malo bolji i ja smatram da je to u konačnici ako grad može, a može da on s tim ubiti ja ću reč pametno troši novce poreznih obveznika jer taj novac je novac u Karlovcu. To što je Karlovačka županija osnivač u ovom trenutku mislim da je uopće deplasirano razgovarat. I treća stvar koja nam se otvorila i evo ja sam neki dan sa županom i o tome razgovarao radi se o prometnom rješenju za hitnu medicinsku pomoć gdje nam, gdje smo svi svjesni da onaj izlaz na Dubovaac, odnosno na most Aleksandriju je ustvari crna točka. I gdje smo mi kao grad sa svoje strane preuzeli obvezu da vidimo kako taj dio unutar kruga odnosno izlaz iz kruga Doma zdravlja i Hitne pomoći kako ga, kako riješit. Tako da mislim da ovaj,o ovaj element da je to osnivač Karlovačka županija zaista nešto što nije, nije nešto posebno vrijedno istaknut, a ja sam uvjeren da će i medicinske sestre koje rade u službi za palijativnu skrb i u službi za patronažu bit da će im bit drago što je grad Karlovac sudjeluje u podizanju uvjeta rada, zahvaljujem.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala gradonačelniku za dodatno mišljenje se javlja gospodin Golubić, izvolite.

DUBRAVKO GOLUBIĆ:

Znači ako sam ja dobro shvatio što se tiče D6 najprije, ako sam dobro shvatio prometno rješenje još nije ni izrađeno, nije napravljeno, nešto ste rekli kao da se još radi ako se ne varam, konačno rješenje još nije napravljeno. Želio bih upozorit jednu stvar, ne znam koliko ste toga svjesni rekli ste da vodite račune o pivovari, no preko ljeta u nekakvim špicama sezone u pivovaru dolazi pedesetak šlepera, ne kamiona, nego šlepera ulazi i izlazi. Ja se bojim da će to područje znači to područje da ne kažem od rotora pa tamo negdje do iza Stativa do Netretića će bit jednostavno zagušeno i računajući Veliku Jelsu i ne znam sve okolne prometnice, bit će zagušene sa prometom. Znate da tamo vikendom ima posebni udar nekakvi na promet, ljetom sezoni u špicama odlaska i dolaska na posao, ali kad se još, kad se pedesetak šlepera počne odnosno, sto šlepera u odlasku i odlasku počne gurati po tim lokalnim prometnicama tu će bojim se nastati cijeli kaos. Što se zaposlenih u Vodovodu tiče tri pravnice, tri tajnice, pa mislim da se odgovor, pravi odgovor na ovom pitanje nalazi u onom podatku šta sam rekao. Vodovod, Vodovod i kanalizacija imaju monopolne cijene oni, oni troše koliko im treba, ne koliko mogu, nego koliko im treba i to se vidim kažem iz njihovih završnih računa i stanja na žiro računima. Podsjećam još jedanput da Inkasator radi znači fakturiranje i naplatu računa sve pravne poslove oko tužbe, znači ne rade ih tri pravnice nego ih radi da ne kažem četiri pravnice. Mislim da je, da situacija sa financijskim stanjem u Vodovodu malo lošija ne bih radili ni ovaj paralelno tri, tri izvršiteljice na nekim poslovima. A što se ovaj, odgovora gradonačelnika tiče naravno da Karlovac nije odnosno Dom zdravlja nije u Azerbejđanu, međutim zakonska obaveza županije je da brine o njemu. Grad Karlovac ima svoje socijalne programe znači kao smo mi željeli ovaj brinuti o starijoj nekakvoj populaciji o djeci, o vrtićima, mogli smo tih 150 tisuća kuna preusmjeriti u gradsku socijalne programe. Eto to je otprilike, to je moj odgovor.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, za odgovor se javlja gradonačelnik gospodin Mandić, izvolite.

DAMIR MANDIĆ gradonačelnik grada Karlovca:

Imam stvarno potrebu ovoga, još malo razbistrit taj dio, da mi imamo svoj socijalni program i uz sklopu svog socijalno programa grad Karlovac brine o svim građanima i stanovnicima grada Karlovca, ali isto tako nemamo u sklopu svog socijalno programa patronažnu službu, niti imamo palijativnu skrb. I na taj način isto tako brinemo o građanima grada Karlovca ja ovdje mogu samo ovoga podržat rad Doma zdravlja koji zaista u tom djelu prati one stvarne potrebe naših sugrađana i opet kažem ovo je, ovo bi bilo i da nije bilo Hrvatskog radio Karlovca da se razumijemo, možemo i o tome razgovarat. Ali ovo je sad bio nekakav zgodan, zgodan način da taj dio, da podržimo njihov rad, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, sljedeći za aktualni sat se javio potpredsjednik gospodin Jarnević, izvolite.

FILIP JARNEVIĆ:

Lijepi pozdrav svim prisutnima i onima koji nas gledaju, nažalost ne slušaju. Dakle, prije pitanja mora se očitovat vezano uz ovaj Live stream konkretno ovo je bio prijedlog Živog zida. Mi smo, odmah nakon formiranja gradskog vijeća, predali amandman da se sjednici Gradskog vijeća prenosi uživo, odnosno Live streamom dobilo smo odgovor da to nije financijski isplativo, dakle već tada je odgovor bio nelogičan. Niti financijski, niti tehnički isplativo tako je točno glasilo. Tada je bila predsjednica Marijana, međutim sad je postignut nakon godinu i više dana taj naš zahtjev, ali ne ne slažemo nikako sa time da se ukinu sjednice, odnosno prenošenje sjednica putem radio Karlovca. Dakle, apsolutno se slažem sa primjedbama vijećnika prije mene. Imam tri pitanja, sva su za gradonačelnika Mandića. Prvo pitanje je vezano uz vojarnu na Borlinu, Karlovcem vlada da to tako nazovem jedno prokletstvo vojarni, još jedna vojarna koja, koju je na žalost uzeo na zub vremena i moje pitanje je, što s njom. Dali ste razmišljali o njezinoj obnovi u bilo kakvom rješenju samo da se više ne urušava, ona je pokradena, devastirana i teško će biti išta napraviti u tom pogledu i konkretno zašto se do sad ništa nije poduzelo, jer očito ste zanemarili to područje. Drugo pitanje je vezano uz Logorište, ovo, ovo sam već navodio na sjednicama Gradskog vijeća, mislim da je odgovarao gospodin Mrzljak tako da može i on. Vezano je uz smrad koji se šiti, a uzrokovan je ribarnicu, tvornicom Meduza. Dakle, prošlo ljeto se širio nesnosan smrad ulicama Logorišta koji je uzrokovan od tvornice Meduza jer kanalizacija prolazi direktno kroz samo Logorište, eh sad tad su poduzete vatrogasne mjere, poduzeto je neko čišćenje. Vik je poduzeo neka banalna tehnička rješenje koja nisu konkretno rješenje, konkretno rješenje bi bilo da se napravi potpuno nova rekonstrukcija kanalizacija i jedna činjenica je zanimljiva da kad je ministar dolazio isto tako bila su poduzeta neka čišćenja, ali velim to je bilo glancanje kao da se pokaže čistoća. Treće pitanje je vezano uz građane Cerovca i Vukmanića, oni su bili priključeni na vodovod Jurkovića mlin stotinjak godina, dakle to je voda iznimno velike kvalitete i to je u principu na neki način i tradicija građana tog područja. Ono šta konkretno ih zanima, zašto više nisu dakle, oni su spojeni na gradski vodovod eh, sad moje pitanje je dali se neka tvornica spojila na taj vodovod jer očito postoji jako dobar razlog zašto lokalne, lokalna sela više nisu spojena.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala potpredsjedniku, evo ja bih samo rekao da osim što nas putem Youtube kanala mogu gledati, mogu nas i slušati. Za odgovore, odgovore na navedena pitanja će dati gradonačelnik gospodin Mandić, izvolite.

DAMIR MANDIĆ gradonačelnik grada Karlovca:

Pa evo ovako ja ću ovaj dio vezano za vojarnu na Borlinu, odnosno malo ću proširit na generalno taj, taj dio državne imovine, odnosno vojne objekte. Što se tiče Logorišta i Cerovca, ja bih zamolio pogotovo kod Cerovca direktora Vika ili zamjenika Mrzljaka, da, zamjenik Mrzljak će onda, dobro. Ovako, što se tiče vojnih objekata u gradu Karlovcu mi smo svjesni da ne bih se složio s Vama da je to nekakvo prokletstvo Karlovac je bio vojnik grad u konačnici vojna utvrda i taj dio ili taj element naše povijesti je nešto što nas određuje, ali je isto tako činjenica da onog trenutka kad se vojska ja ću reči iselila iz vojnih objekata sa razine držane nije bilo nekakvog sustavnog plana što i kako s tom državnom imovinom. Mi u ovom trenutku razgovaramo o državnoj imovini, to što je to bila vojarna ili je služila vojsci nije nam uopće element o kojem trebamo promišljat ili razmišljat. To nam je samo problem u onom djelu gdje sve te građevine koje su napravljene i sagrađene su poprilično ovoga, odnosno unaprijed određuju njihovu namjenu tako da konkretno kod zone Gornje Mekušje koja je isto tako bila vojni objekt. Koji je država dala gradu za poduzetničku zonu mi da bi je stavili u funkciju morali smo potrošit skoro tri miliona kuna da bi se to tamo počistilo. Po toj analogiji se sad možemo referirat na vojarnu Luščić gdje je dvije trećine opet naše, gdje je nama opet ostaju objekti koji sami po sebi traže stvarno zahtjevnu, zahtjevnu obnovu, a opet kad bih i htjeli prenamijenit za neke, za neke svrhe opet smo tu ograničeni. U tom kontekstu možemo razgovarat i o vojarni, odnosno o vojarnama na Borlinu. Ja samo mogu reč da sam prije nekih desetak dana razgovarao sa ministrom branitelja sa gospodinom Medvedom Vama je poznato da je grad Karlovaac, odnosno muzej Domovinskog rata na Turnju posto dio nacionalnog programa spomena na Domovinski rat u sklopu tog programa je Vukovar, Karlovac, Knin, Dubrovnik Vama je poznato da u sklopu tog programa svi učenici osmih razreda u Republici Hrvatskoj posjećuju Vukovar. Po istom tom principu svi učenici osmih razreda narednih godina će doći i u muzej Domovinskog rata na Turnju, po istoj toj logici javlja se potreba smještajnih kapaciteta za te učenike i ministarstvo branitelja je u jednom promišljanju da u gradu Karlovcu na određenoj lokaciji napravi hostel i to je bilo. Mi smo napravili čak jedan foto, ajmo ga nazvat stanje tih objekata ja očekujem da će vijerovatno ne ovaj tjedan, ali sljedeći tjedan doći ekipa iz ministarstva branitelja da obiđu te objekte da vidimo koja su to ulaganja jeli to uopće, jeli to uopće realno. Isto tako paralelno s tim možemo razgovarat o prostoru, odnosno o sadržajima koji bi mogli bit u ovim vojarnama, opet kažem mi u svom dijelu prema ministarstvu državne imovine zaista idemo u dobroj vjeri, ali isto tako svjesni smo da naš financijski kapaciteti nas na neki način ograničavaju da krenemo bilo kakve konkretne, konkretne radove. Na koncu to je državno vlasništvo, mi čak ne bih smjeli tamo ulazit. Tako da svjesni smo problema, slažem se s Vama da ti objekti odnosno ti prostori zaslužuju jednu brigu, ali da je problem kompleksan zaista je, zaista je kompleksan, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, zamjenik gradonačelnika gospodin Mrzljak, izvolite.

IVAN MRZLJAK, zamjenik gradonačelnika grada Karlovca:

Što se tiče Logorišta treba reći da će Vodovod i kanalizacija naravno sa gradom Karlovca zajedno sa Gradskom upravom više pozornosti ovaj, posvetiti toj poslovnoj zoni i tom problemu gore koji, koji je prisutan. Na način da će se dakle, u Vodovodu i kanalizaciji postoji djelatnik koji se bavi sa tim stvarima, zaštitom okoliša, povlašteni djelatnik za taj posao, pa će više dakle, malo posvetiti toj pažnju. Isto tako zavod za javno zdravstvo će više raditi tih monitorniga i vjerujem da ćemo mi taj dio zajedno sa poslovnim subjektima unutar poslovne zone razriješiti. Krajnji cilj je definitivno ukoliko to neće biti zadovoljavajuće da će se morat napraviti pred tretman dakle, za zagađivač, to je što se tiče Logorišta. Što se tiče Jurkovića mlina, Jurković mlin je jedno kapitalno vodocrpilište nekih petnaest litara u sekundi daje vode i ono je danas u funkciji, dakle ono opskrbljuje vodovodom, vodom Vukmanić. Opskrbljuje Vukmanički Cerovac i naravno da je u ukupnosti vodo opskrbnog sustava uključen vodo opskrbni sustav grada Karlovca, Vodovod i kanalizacija ima sa Hrvatskom voskom poseban sporazum o mogućnosti funkcioniranja tog vodo crpilišta van vojarne, dakle vojnog kompleksa je predcrtne stanice tako da nema nikakvih nekih informacija da je to dakle, vodo crpilište van funkcije ili da nije u sustavu vodo opskrbnom sustavu grada Karlovca, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala zamjeniku, dodatno mišljenje potpredsjednik gospodin Jarnević, izvolite.

FILIP JARNEVIĆ:

Da, pa zaključak je dakle da ... na Borlinu će i dalje nastaviti propadati i to je to prokletstvo o kojem pričam jel velim velika većina Karlovačkih vojarni je propala, devastirana je i tehnički više nije moguće ništa napraviti s njima. Što se tiče vodo crpilišta Jurkovića mlin tako navode građani da su spojeni na Vodovod, na Karlovački vodovod. Dakle, tu očito nešto ne štima, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, zamjenik gradonačelnika gospodin Mrzljak, izvolite.

IVAN MRZLJAK, zamjenik gradonačelnika grada Karlovca:

Potpredsjedniče stvarno ne znam što ne štima, znači ako grad Karlovac ima sedam vodocrpilišta i tih svih sedam vodocrpilišta je u sustavu, vodoopskrbnom sustavu grada Karlovca i ne vidim što tu ne štima. Dakle, vodocrpilište Vukmanič, vodocrpilište Jurkovića mlin je sastavni dio vodo opskrbnog sustava grada Karlovca. Činjenica je da nema posebnog odjeljivanja vodoopskrbnog sustava, posebno Vukmanić, posebno Borlin, posebno Gaza dakle, naravno da dolazi do mješanja te vode i nitko nema dakle, neko, neki ekspluzivitet po pitanju dakle, korištenja vode iz vodoopskrbnog sustava grada Karlovca. Prema tome sve je u redu, Vukmanički vodocrpilište Jurkovića mlin normalno funkcionira i normalno isporučuje vodoopskrbu za područje grada Karlovca, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala zamjeniku, gradonačelnik gospodin Mandić, izvolite.

DAMIR MANDIĆ gradonačelnik grada Karlovca:

Vi ste sad imate čak pravo naljutit na mene jer ja govorim o Luščiću i Mekušju, a Vi mene pitate za Borlin, ali nemam drugi način osim ovog da Vam slikovito na neki način približim činjenicu. Mi smo, evo gdje mi je pročelnica Ribar, tu je, pročelnica Gojak je tu, pročelnica Komanac. Znači, mi smo do sad u zadnjih dvije godine potrošili tri miliona kuna da bi od zone Gornje Mekušje, da bi zonu Gornje Mekušje učinili sigurnom za građane, znači o tom razgovaramo. Što se tiče Luščića neki dan ste mogli vidjet, ono baš smo, baš smo se potrudili tom problemu pristupit opet maksimalno odgovorno kako bi prostor vojarne Luščić, odnosno onaj dio koji je odlukom vlade Republike Hrvatske postao gradski priveli do te razine svrsi da bude siguran. Prvi proračuni, prvi projekcije naših gradskih tvrtki su negdje više od tri miliona kuna znači, mi smo nismo uopće uzeli privatnike nego smo naše gradske tvrtke angažirali da oni u sklopu svog, svojih poslova odrade čišćenje. E sad kad oduzmemo ove dvije cifre i Vi meni sada spominjete vojarnu Borlin, odnosno vojarnu Kupa ili Tičarnik. Ja Vam stvarno mogu reč da sa svoje strane koliko god se mi trudili mi u ovom trenutku nemamo stvarno nemamo nekakva financijska sredstva s kojima ne bih znali što bih, pa da ih pokušavamo dat, ajmo sad razgovarat Hrvatskoj državi ne bih to priveli svrsi. Neću reč da sam optimist ali ova ideja koju sam Vam spomenuo koju smo i formalno iskomunicirali sa Ministarstvom branitelja za vojarnu, za vojarnu Kupa je možda, je možda rješenje. Ovdje sad nećemo, odnosno nema potrebe ali to je isto jedna od stvari o kojoj se da razgovarati, gdje je tu privatni interes. Ono što je zanimljivo mi sebe kao grad guramo u prostor koji je u konačnici prostor za nekakvog privatnog investitora, zašto bježat od toga, činjenica je da ni privatni investitori nemaju interes ni za jedno ni za drugu vojarnu, to je isto činjenica. Znači to je tema o kojoj treba razgovarati, tako da nekako bih volio da taj problem gledamo, gledamo malo šire. Mi imamo primjera Veleučilišta u Karlovcu koji je pokazao kako se da stavit u funkciju vojna imovina, po principu Veleučilišta u Karlovcu mi smo u oružani, oružanu naše vlasništvo darovali Karlovačkoj županiji, da Karlovačka županija u njemu napravi, odnosno zajedno sa Tehničkom školom, mi sa Veleučilištem napravit centar, centar kompetencije. Znači sve ima nekakav svoj, sve ima nekakav svoj logičan, logičan slijed, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, sljedeći za aktualni sat se javio uvaženi vijećnik gospodin Tatalović, izvolite.

ČEDOMIR TATALOVIĆ:

Poštovanje svima, evo ja sam oduševljen sa ovim prijenosom na Youtube-u, ali smatram isto tako da je trebalo ići i preko radija. Ja bih raspravljao o dvije točke, dvije stvari Vesna Ribar i direktor Toplane. Haulikova 6, mi smo pred jedno godinu dana donijeli odluku da se ide u renoviranje starih zgrada navodno tristo godina, stare drvene kuće na adresi Haulikova 6 i sad to je, radovi su još u toku kako prolazimo to napreduje, vidim postoji i tabla. U području table, međutim piše da ne treba građevinska dozvola zbog toga što člankom 3. pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima s kojima za izvođenje predmetnih radova nije potrebna dozvola da se radovi izvode temeljem toga. U tom članku stvarno piše da se može graditi bez građevinske i lokacijske dozvole u skladu ... projektom ili tipnim projektom na postojećoj građevini gdje se postaja proširuje, obnavlja, mijenja. Međutim, nigdje ne piše da se zgrada može srušiti što se u stvarnosti i dogodilo, uklonjeno je sve, uklonjeno je sve i počelo se radit što se ono kaže gole ledine, izbušeni su temelji, zaliveni betonom i sada je tu još podignuto tako do razine kroza i sad što možemo očekivati. Znači ovo piše Nadzorno tijelo konzervatorski ured Karlovac, ja sam kontaktirao Nadzorno tijelo, međutim Nadzorno tijelo mislio sam, možda postoji kakav propis vezano uz konzervatore, ne, oni su mi rekli Branka Križanić točnije., šefica konzervatorskog ureda mi je rekla da se Vama obratim da ćete Vi to obrazložit. Što može sada biti, postoje znači takvi spomenika kulture starih zgrada u Zvijezdi barem dvadeset, trideset koji mogu na isti način građeni, je da je praktično, je da je komplicirano ishodit građevinsku dozvoli, ali trenutno propisi su takovi da se to mora učiniti ako se počinje od temelja, a svi su te zgrade manje više u takovom stanju da drukčije ni ne možete nego srušiti i sve ponovno graditi. E sad, što može bit, može bit recimo da bolje obučeni.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Može pitanje imate minutu, tako da.

ČEDOMIR TATALOVIĆ:

Evo tumačenje zašto je to tako navedeno.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

U redu, postavite pitanje, hvala.

ČEDOMIR TATALOVIĆ:

Očigledno protu zakonito, druga stvar, druga stvar je kod Toplane, evo u posjedu sam jedne presude, jedne presude odvajanja stare Toplane, Županijski sud, čovjek se tužio nakon šest godina je dobio i sad u obrazloženju presude znači čovjek nije skupljao potpise, jednostavno je pozvao majstore i od pilo radijatore, grije se ne znam na što. Piše ovako u obrazloženju, iz provedenih dokaza proizlazi da tuženik nije osobno niti putem predstavnika stanara suvlasnika zgrade zaključio ugovor sa tužiteljem upravo zbog nepostojanja ugovornog odnosa među strankama, tužitelj, tuženik nije trebao tražiti odobrenje tužitelja za izdvajanje od toplinskog sustava, nepropisno izdvajanje iz toplinskog sustava zbog propusta tuženika da pribavi suglasnost ostalih suvlasnika, nije od odlučnog značaja na pravoj obavezi primat tužitelja. Utvrđeno je da tuženik izvršio odvajanje, te nije koristio uslugu za koju su mu bili ispostavljeni računi i nije u obavezi podmiriti. Znači, Vi imate poprilično ljude koji su se odvojili, za svakog tjerate poseban postupak. Ovaj je tjerao šest godina znači, isto je ne zakonito po tadašnjoj propisima gdje je trebalo skupit sto posto ovo,ono, a imate još nekoliko tih ljudi koji su se izdvojili od stare Toplane, imate ljudi koji su se izdvojili od nove Toplane, ali ako su skupili, a to 2016., ili 2015., ja mislim da je skupljanje potpisa više nije problem. Ono sve što je ranije to možete primjedbe postavljat na to, a ovo od stare Toplane kao gospodina Vidovića koji se spori isto tako.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Možete, privesti kraju molim vas pitanje.

ČEDOMIR TATALOVIĆ:

Evo, zašto se, zašto se ne puste te ljude jednostavno na miru, Vi navodno kad nakon što dobijete pravomoćnu presudu još zasjedate nekakav konzil imate gdje pitate, gdje se pitaste što ćemo dalje što ćemo s njim. Navodno se ide i na revizije, obnove postupka, šta ja znam, evo toliko.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala vijećniku, odgovor na prvo pitanje će dati zamjenica gradonačelnika gospođa Navijalić.

ANDREA NAVIJALIĆ, zamjenica gradonačelnika grada Karlovca:

Ja Vas sve srdačno pozdravljam, ono što bih rekla da se u radove u Haulikovoj 6., ili jednoj od najstarijoj drvenoj kući u našoj Karlovačkoj Zvijezdi krenulo zbog toga što je postojala opasnost i ugrožavala je okolne objekte, ali isto tako i samu prometnicu na kojoj se nalazi. Napravljen je projekt sanacije postojećeg objekta i krenulo se u sanaciju. Svi poslovi koji se trenutno, su prije radili, koje se trenutno rade na zgradi Haulikova 6., su u dogovoru odnosno uz sva odobrenja Konzervatorskog odjela, a nadzor vrši gospođa Branka Križanić. Svi daljnji postupci, također rađeni su uz njihovu suglasnost, uz suglasnost gospođe Križanić i na taj način se pristupa odnosno, radu na svim objektima koji se nalaze u Karlovačkoj Zvijezdi. Ono što se desilo kad se krenulo u sanaciju došlo je do većeg urušavanja na zgradi, postoji dokumentacija po kojoj je to vidljivo i odobrenja konzervatora na koji način i kako treba dalje pristupiti gradnji. Ukoliko imate potrebe možemo Vam i dodatno pisano obrazložit, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala zamjenici, odgovor na drugu pitanje će dati direktor Toplane gospodin Klobučar, izvolite.

HRVOJE KLOBUČAR:

Evo dobar dan svima koji nas slušaju, kako nas već slušaju odnosno gledaju. Znači pitanje je bilo i zadnji puta i pokušat ću još jednom kratko ovoga, obuhvatit zašto je tomu da tko da se Toplana sama ne odlučuje da, mi to zovemo kupce koji su se izdvojili kod osnivanja, kao što i Vi kažete da ih pusti. Dakle, Toplana je prije nekoliko godina to i napravila sa jednim kupcem i dobila je kaznu. Zato što postoji zakon o tržištu toplinske energije koji jasno regulira uvijete pod kojima se netko može, odnosno ne može izdvojit, to smo pisali puno puta, možemo poslat i Vama. Toplana je neke presude dobila, nekoliko njih je dobila dakle, svaki slučaj ima dvije dimenzije jedno je karakter samog slučaja znači, nisu svi slučaj isti, a drugo je prosuđivanje suda, odnosno suca o pojedinom slučaju. Vi i dalje tvrdimo kod toga da je zakon o tržištu toplinske energije vrlo jasan i jasno je definirao što je izdvajanje, a što nije i kada postoje uvjeti. Problem je šta je zakon po sebi dosta težak, znači nije jednostavna materija i očito suci imaju s time problem i onda se drže onih zakona koje bolje razumiju. Zbog toga mi ne možemo sami odlučiti i zbog toga moramo prepustit odluku sudu, takvih slučajeva je još nekoliko, oni su u postupku i bit će uskoro riješeni. Dakle, kako za gospodina Vidovića kojeg spominjete tkao i sve ostalo. U rukama je suda i očekujemo da će to biti uskoro riješeno, čime smo jednu temu zatvorili, evo toliko.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala direktoru, za dodatno mišljenje gospodin Tatalović, izvolite.

ČEDOMIR TATALOVIĆ:

Imao sam prilike vidjeti kako teče ta obnova u Zagrebu u Krugama na dvije zgrade, isto tkao. Znači, ljudi slože zgradu onako sa starim ciglama kako je bilo i od jednom se sruši to, ne znam dali je to podmetnuto ili ne , ali u dva navrata sam istu tu stvar vidio. Mislim meni se sve čini da će se sve ove zgrade na isti način srušit kao i ovo, mislim je da je to ne možete drukčije napravit ja to priznajem, evo, ali je mimo zakona, mimo trenutnih propisa. Što se tiče Toplane i zakona o tržištu toplinske energije, zakon o tržištu toplinske energije je donesen 2013., 2013., znači poslije ovoga. Inače kako je osnovana ta Toplana, poslije dva ugovora, ugovor o prijenosu, ugovora o koncesiji i odluka o dodjeli koncesije. Znači to je doneseno, ne piše ni u jednom od toga na temelju kojeg je članka ugovora je to bilo rađeno, a zašto ne piše, zato što ugovor o koncesijama koji je bio na snazi 2012., nije predviđao prijenos koncesije. Imali ste kompliciran sustav dodjele koncesije koji su uvjeti i sve, ali prijenosa nije bilo. Prijenos koncesije je predviđen novim zakonom, koji je stupio na snagu 1. 1.2013., znači šest mjeseci nakon ovoga. Popisnici koncesija tu su evo tadašnja predsjednica vijeća potpisnici ovih odluka i dva bivša direktora Toplane, oni su, bilo je nekakvih prijava Državnog odvjetništva, Državno odvjetništvo i to, mislim nema sumnje da je počinjeno kazneno djelo protiv službene dužnosti tada, sad što će biti s tim ja to prijavljivat neću iz razloga ako hoćete reći ću Vam, ali ovoga zastara je tek za petnaest godina, znači 2029., oni još uvijek mogu živjeti u strahu da će Državno odvjetništvo nešto povodom toga poduzeti.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala vijećniku, za dodatni odgovor se javlja direktor Toplane gospodin Klobučar, izvolite.

HRVOJE KLOBUČAR:

Pa evo, znači ne ulazim u ovaj dio prije puno više vremena, ali tematika nije jednostavna i zato upravno jest stvar kod suda da sud uzme u obzir sve što treba i da na kraju odluči. Tako da tu je isto potvrda odgovora ovog mog malo prije dakle, prepustimo da za svaki pojedeni slučaj to sud odradi i nakon toga će priča biti završena, a za ove stvari koje ste iznijeli na kraju predlažem da postupite kao savjestan građanin dakle, ako u to tako vjerujete idite za tim, evo.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala direktoru, sljedeća za aktualni sat se javila uvažena vijećnica gospođa Pavičić, izvolite.

MARIJA PAVIČIĆ:

Sve Vas lijepo pozdravljam i koji su ovdje nazočni i sve one koji nas gledaju i slušaju. Pa evo ja bi imala za gospođu ili gospodičnu Komanac jedno pitanje, što se tiče komunalnih redarstva. Mene zanima i mnogo mojih sugrađana, na koji način to funkcionira, koliko ljudi ima zaposlenih, dali oni izlaze van, dali oni obilaze, kako doći uopće do njih, dali je to moguće i evo na koji način to funkcionira, to je samo jedno pitanje inače nama sad aktualni cijeli dan, što svakako nije nekako u redu kako bi rekla, to je moja konstatacija, a ovo je pitanje za gospođu Komanac, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala vijećnici, odgovor će dati pročelnica gospođa Komanac, izvolite.

HERMINA KOMANAC:

Hvala lijepo za pitanje, znači, u komunalnom i prometnom poljoprivrednom redarstvu to je odsjek unutar odjela i zaposleno je sedam ljudi od čega šest na radnom mjestu, jedna kolegica je na dužem bolovanju, nažalost. Od tih šest ljudi naravno kao što znate i samo ime kaže da je to uglavnom terenski posao i oni po prijavama imaju apsolutno puno obaveza po terenu, izvadit situacije i tako rješavaju predmeta. S toga kada ljudi, građani imaju potrebu nešto prijaviti, imaju potrebu za njihovom urgencijom, pet telefonskih brojeva kolega naravno je u funkciji. No, na broju 628-222 je i automatska sekretarica na koju mogu ostavit poruku jer naravno da se može dogodit, da u nekom trenu su kolege vani, osim izuzev jednog naravno koji je uvijek tamo prisutan da bi mogao primit prijave. No, može razgovarat na drugoj liniji ili tog trena nešto drugo rješava, svaki dan u bilo koje, više puta u više navrata tijekom dana, no svakako i pred kraj dana. Znači da ne bi netko mislio petkom ili nekako da se sad to neće preslušat, sve se presluša i hitne urgencije se odrade. Za sada odsjek prometnog i komunalnog redarstva radi normalno uredom na radno vrijeme, no po potrebi u vrijeme nekakvih, nekakvih u vrijeme organiziranja manifestacija ili nekih većih unutar, u gradu Karlovcu rade i preko vremeno, rade i vikendom i popodne i po potrebi se onda organizira njihovo radno vrijeme, eto nadam se, ukoliko ima bilo kakvih još dodatnih nejasnoća na raspolaganju smo, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala pročelnici, sljedeći za aktualni sat se javio uvaženi vijećnik gospodin Franković, izvolite.

GORAN FRANKOVIĆ:

Lijepi pozdrav svima, moje pitanje bi bilo upućeno gradonačelniku. Naime, tiče se investicije u gradu Karlovcu koju radi grupacija Šerif ili Šerif grupe vezano je za izgradnju kogeneracijske postrojenja odnosno, termo elektrane Toplane ili tako nešto, već kako se zove na području Ilovca. Naime, znamo i upoznati smo da na području Gline tvrtka Šerif je izgradila jako dobar, dobar projekt i taj projekt će se pojaviti vijerovatno i u Karlovcu. Ljude sa tog područja osim šta interesira zaštita okoliša definitivno u koje smo uvjereni da će biti u najvišim standardima, interesira koje ćemo još dodatno benefite imati vezano za tu okolinu. Dali, energija koju će, koja će biti nus produkt bit će dostupnija našim pravnim subjektima, privatnim osobama na tom području. Znamo da postoji i Drežničko polje koje bi se moglo eventualno grijati plastenici za poljoprivrednu proizvodnju, znamo da postoji industrijska zona. Isto tako pa bih volio da pored ovoga šta znamo da vidimo dali grad još dodatno pregovara ili ima neke mogućnosti više iskoristiti potencijala tvrtke Šerif.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, odgovore e dati gradonačelnik gospodin Mandić.

DAMIR MANDIĆ gradonačelnik grada Karlovca:

Vjerujem da ste svi imali prigodu vidjet jedno izvješće u medijima naime, na poziv Šerif grupe ja kao gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, direktor Toplane. Mi smo zamolili gospodina Borisa Vrbanca našeg Karlovačkog stručnjaka da isto tkao pođe sa nama, mi smo bili u Glini. Naime, ovaj projekt termoelektrane odnosno kogeneracije na bio masu na Ilovcu je projekt koji, Vi koji ste bili u prošlom sazivu vijeća nema nas puno, ali ima nas par smo imali prezentaciju tog projekta upravo na, na sjednici Gradskog vijeća i ako ćete se sjetit tada je investitor bio iz Velsa. Pokazalo se da taj investitor u tom dijelu ozbiljnosti investicije nije bio, ovoga u potpunosti zainteresiran. Šerif grupa je otkupila, je otkupa projekt oni su nama podnijeli zahtjev za promjenu ili izmjenu građevinske dozvole ili već kako se to zove i grad Karlovac je u tom trenutku ušao, odnosno grad Karlovac je informiran o projektu i mi smo zaista na razini grada ono što su naše službe trebale i mogle odradit mi smo bili na raspolaganju. Vrijednost ovog projekta osim električne energije koja će se proizvodit iz sječke je ustvari po nama za Karlovac puno važnija naime, osim ovog dijela električne energije investitor će dolje radit i proizvodnju peleta. Što je ustvari na neki način možda je to pretenciozno reč pogotovo sa ove govornice, ali mislim da drvna industrija grada Karlovca koja ima svoju povijest zaslužuje jednu takvu, jednu takvi investiciju. Vama je poznato da su oni otkupili cijeli onaj potez dolje Pajp Life-a, nama su podnijeli i zahtjev za početak gradnje. Prema informacijama koje ja kao gradonačelnik imam od njih oni su zatvorili financijsku konstrukciju projekta i ja ne mogu govorit u njihovo ime, ali se nadam da ćemo mi kroz mjesec, dva imat početak radova na toj lokaciji. Dodana vrijednost samog projekta je i ovaj dio kogeneracije, odnosno toplinske energije. Ono što su nas oni informirali da su odradili sastanke sa svim subjektima poslovnim subjektima u poslovnoj zoni Ilovac kojima nude toplinsku, toplinsku energiju. Ono što je jako važno kod ovog projekta nije bio slučaj u onom prvom, kod prvog investitora, a to je da projekt ne ovisi o isporučivanju toplinske energije Toplani. Naime, o čemu se ovdje radi, isplativost ovog projekta za investitora je ustvari u tome da on dobiva na kogeneraciju određene subvencije od države. Znači imamo zelenu, odnosno zelenu energiju proizvodnju električne energije sa kogeneracijom i na tu kogeneraciju dobiva određene poticaje s tim da će oni najveći dio te toplinske energije usmjerit ka sušionici drva, odnosno proizvodnji peleta. Tako da sama ta investicija pretpostavka je da bi u konačnici trebala imat oko osamdeset zaposlenih, ja mogu ovdje svjedočit da su oni sami sa svoje strane iskazali interes da sam projekt ili najveći dio projekta što je god moguće da odrađuju lokalne tvrtke, koliko će sad oni tu pronač svog interesa ja ne znam, ali mogu reč da sam ih ja u tome podržao i ja mislim da je to neka mogućnost pa čak i kod ovih tehničkih stvari, ali velim to je sad onaj dio koji sam investitor, sam investitor određuje. Ja se nadam da će ta investicija u tom jednom djelu osim zapošljavanja novog broja ljudi da će otvorit i novi prostor za razvoj drvne industrije u Karlovcu, zahvaljujem.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala gradonačelniku i zadnji za aktualni sat uvaženi vijećnik gospodin Petračić, izvolite.

DAVOR PETRAČIĆ:

Sve Vas lijepo pozdravljam, gradonačelniće jel Vam poznat ovaj znak, nije Vam poznat, kako se zove, znak, dobro.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Jel to prvo pitanje.

DAVOR PETRAČIĆ:

Nije, nije, ovoga pokušao sam nešto iskomunicirat sa gradonačelnikom jer sam se svašta danas naslušao, a postoji neke točke u dnevnom redu kao 13. Koju sad nije prepoznao, ali dobro to ćemo se čut na trinaestoj točki. Moje pitanje prvo, moje prvo pitanje je direktoru Čistoće, čemu služi ona njegova kazeta za salonit, to je prvo pitanje. Drugo pitanje, drugo pitanje bi trebalo odnositi na rotor Logorište, ja bi trebao internet, kako se to sada ide na internet, šifra, koja šifra, gost jedan, velikim slovima, malim slovima, gost, gost, broj jedan, tako jednostavno, ajde. Internet valjda radi, jel, ne,to je grad Karlovac i Vi kažete ima interneta i gledaju nas ljudi preko interneta, ajoj, ajo.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Vrijeme Vam ide vijećniče.

DAVOR PETRAČIĆ:

Ja se izvinjavam, ali tehnika mi ne dopušta da, tehnika me sprječava u brzini, a kažemo da smo jako digitalizirani, pripremio sam se ja dobro. Jel mogu dobit to, a već sam dobio bravo, bravo. Logor, Logorište rotor koji se spremate tako napraviti tu ima jedan dijagram koji govori o prometima u jednom i u drugom smjeru, znači dali zaista mislite, ajde to je pitanje, pa ću onda u raspravi odgovorit dali zaista mislite da je u Logorištu zaista rješenje rotor ili možda nešto drugo. I treće pitanje, treće pitanje je da mi se pohvalite i odgovorite ustvari na pitanje, šta ste Vi to unaprijedili u gradu Karlovcu u ove dvije godine, ali u kratkim i najvažnijim crtama, ne one svakodnevne stvari koje radite, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, odgovor na prvo pitanje će dati direktor Čistoće gospodin Polić, izvolite.

TOMISLAV POLIĆ:

Gospodine predsjedniče, dame i gospodo azbestna kazeta koja se nalazi na deponiji Ilovac kada je napravljena ta kazeta dobila je privremeno rješenje da se može zbrinjavati azbestu. U međuvremenu se promijenio zakon i treba, trebamo dozvolu za zbrinjavanja azbesta zbog neimanja uporabne dozvole koja se radi za cijelu deponiju ne može se dobiti dozvole i naknadno smo tražili krajem godine Ministarstvo da nam produži privremeno korištenje zato što uporabna dozvola u tijeku ishodovanja za cijelu deponiju. I dobili smo od inspekcije i od Ministarstva dopis da i na, da možemo dalje zbrinjavati azbest ovisi o količinama koje tamo još postoje, tako da od pred deset dana od sedam točno kad smo dobili taj dopis opet zbrinjavamo sa azbestom na Ilovcu, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala direktoru, dat ćete nakon što svi, možete i tako imate minutu, dodatno mišljenje minuta, izvolite.

DAVOR PETRAČIĆ:

Ova tema je najlakše riješiti znači, u Karlovcu ima deset posto od prilike krova sa azbestom i onda hoćete odložit azbest na deponiju Ilovac i onda Vi kažete, e ne može. Mislim šta onda, a ljudi kažu joj opasan otpad ovo, ono i tako dalje, obilaze Vas nekakve inspekcije i tako dalje. Tko je kriv onda u toj cijelo priči, zašto nemate uporabnu dozvolu za, za smetlište, zašto nemate pročistač otpadnih voda na smetlištu, zašto niste ništa napravili da počnete odvajati otpad da smanjite tu količinu otpada, ništa niste napravili. Čekate babinu goru da lijepo sve ono što ste odlagali tamo prenosite tamo na babinu goru, ali na puno, puno po punoj većoj cijeni i to je prestrašno. Znači to što se nama dešava u Karlovcu sa osnovnim službama, ne sa svim ali recimo sa ovom službom da ne funkcionira odvod smeća to je pre strašno, evo.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, odgovore na sljedeća pitanja će dati gradonačelnik gospodin Mandić, izvolite.

DAMIR MANDIĆ gradonačelnik grada Karlovca:

Nekako je postalo uobičajeno da gradonačelnik i vijećnik Petračić imaju ove svoje kako se to kaže razgovore, ribanja i ribarska prigovaranja. Ja ću se samo osvrnut na ovo što je gospodin Petračić rekao direktoru Poliću nije točno, ništa od toga što ste rekli vjenčiće Petračiću. Zaista ništa nije točno, ništa, ali baš ništa nije točno, ma ništa. S obzirom da ste Vi išli generalizirati sad ću ja generalizirati pa ću reč ništa nije točno. Naravno da ovoga je istina uvijek negdje u sredini i kod Vas i kod mene, dobro. Što se tiče ovog pitanja Logorišta, neki dan mi je moj najstariji sin objasnio, odnosno on voli gledat tw kalendar pa mi je onda objasnio gdje je bio prvi rotor, gdje je najveći rotor na svijetu, koja zemlja ima najviše rotora na svijetu, Francuska recimo ja bi se iznenadio, ali Francuska je. I tako smo malo o tome razgovarali. Rotori su očito naj trenutno najpraktičnija prometna rješenja za križanje i to nisam ja smislio nego su to smislili prometni stručnjaci. Tako što se tiče rotora na Logorištu moje laičko oko mi kaže da tamo zaista rotor ima svoj prostor, svoje mjesto i da će sigurno promet učinit sigurnijim prije sve, a vijerovatno i protočnijim. E sad hoćemo bit zadovoljni brzinom otom, potom, ali rotor inače usporava promet, tako da meni ostaje vjerovat prometnim stručnjacima, a ja inače volim vjerovat stručnjacima, tako da na to pitanje je to odgovor. Što se tiče ovog dijela što sam ja unaprijedio, odnosno što smo unaprijedili u ove dvije godine, ja poslije ovog imam izvješće gradonačelnika pa ćemo o tome, hvala.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala gradonačelniku, dodatno mišljenje vijećnik Petračić, izvolite.

DAVOR PETRAČIĆ:

Gospodina Mrzljaka čekam na Fidiku, dajte mi onaj kanal molim Vas, opet Vam tehnika ne radi.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Imate minutu upozoravam Vas vijećniče.

DAVOR PETRAČIĆ:

Kakva minuta, ovo se još nije upalilo.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Pripremite se prije sjednice kako što smo se dogovarali.

DAVOR PETRAČIĆ:

Ja se trebam pripremit.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Pa vi se trebate pripremit.

DAVOR PETRAČIĆ:

Pa Vaša tehnika

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Ako imate materijale Vi se trebate pripremit.

DAVOR PETRAČIĆ:

Pa vidite da na ekranu.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Gospodine Petračiću molim Vas.

DAVOR PETRAČIĆ:

Dajte molim Vas malo uvažavajte vijećnike kada dođu, ja ću uvažavat Vas, ali Vi uvažavajte.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Jako uvažavajte time što ...

DAVOR PETRAČIĆ:

Gubite sad vrijeme u našoj vlastitoj raspravi.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Tako je gubite Vi vrijeme.

DAVOR PETRAČIĆ:

Gubite Vi vrijeme.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Izvolite.

DAVOR PETRAČIĆ:

Ja sad neću maknut ako tako odlučim. Znači samo da konkretno, ovaj dijagram prometa u jednom i u drugom smjeru na raskrižju i ovaj iscrtani dio predstavlja prometa i u jednom i u drugom smjeru, odnosno omjera tih prometa gdje je primjenjiv kružni tok bez ikakve rasprave. Područje izvan tog područja a je upitno, a vidite gdje se nalazi rotor Logorište totalno izvan tog područja. Znači ako ne napravite simulaciju, ako ne tražite simulaciju od projektanata tih rotora dobit ćete situaciju kao što imate danas ujutro prema Švarči. Ja sam danas iz Duga Rese išao u pola osam ujutro i to je gužva, gužva, gužva. Znači nama rotor na Švarči ne funkcionira na Kauflandu ima katastrofalnu grašku, ali manju grešku ajde, a jedino dobro funkcionira po meni rotor na Dubovcu. Znači dobar je onaj kod Kauflanda da nema te greške, ali onaj na Dubovcu nije loš, na Švarči ne katastrofalan, a ja se bojim da opet ne bi se desila katastrofa na Logorištu zato ne kažem da treba ovo ili ono ne, ne produciram rješenja nego tražim da Vi zatražite projektanta simulaciju prometa da vidite kako će se taj promet odvijat da ne dobimo kolonu do, do Smičiklasove ulice u Karlovcu. Niste mi se pohvalili ničim, a ja bih Vas pohvalio da ste ustvari usavršili možda ne svojom voljom ili toga možda još niste svjesni, ali postat ćete usavršili ste stvari koje niste trebali usavršit. To je usavršili ste javni natječaj, usavršili ste javni natječaj gdje je isključivo pobjeđuju ljudi iz vaše političke opcije i to je ono negativno, naj negativnije u vašem, u vašem znači, znači ne da se zapošljavaju na natječajima ljudi smo ono što sam Vam ja, što ja pristajem da, da radite bez natječaja da će, da si, da si birate direktore društava nego od čistačice do direktora društava ste unaprijedili. Znači Vi ste unaprijedili onaj sistem iz bivše države gdje nisi mogao bit direktor ako nisi bio SK-a, sad ne može bit ništa ako niti u HDZ-u, to ste unaprijedili.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Na koje pitanje se referirate.

DAVOR PETRAČIĆ:

Pa to je onaj treći odgovor koji je dao, da se pohvali sa stvarima, znači ja sad odgovaram drugo pitanje Logorište, treće je bilo pitanje da mi se pohvali gradonačelnik, nije mi se pohvalio, a ja ga hvalim za unaprjeđenje, sustava za zapošljavanje.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Hvala, hvala vijećniče.

DAVOR PETRAČIĆ:

Molim.

MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća:

Ovime utvrđujem da je aktualni sat završen i prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.

TOČKA 1.

USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Matija Furač., predsjednik Gradskog vijeća grada Karlovca.

Bez rasprave, od nazočnih 20 vijećnika u vijećnici, vijeće je sa 20 glasova ZA donijelo sljedeći:

Z A K L J U Č A K

I.

Usvaja se skraćeni zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Karlovca održane dana 24. siječnja 2019. godine, u tekstu kako je dostavljen vijećnicima sa pozivom za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Karlovca.

II.

Zapisnik se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 2.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KARLOVCA ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Damir Mandić dipl.teolog., gradonačelnik grada Karlovca.

Predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da je Nadzorni odbora na svojoj sjednici razmatrali navedenu točku te predlažu da se usvoje Polugodišnje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. Godine.

U raspravi sudjelovali su: Dubravko Golubić, Čedomir Tatalović, Zoran Vučinić, Marija Bodrožić Zorić, Davor Petračić, Filip Jarnević, Željko Štajcer, Dubravko Delić, Goran Franković i Damir Mandić.

Nakon provedene rasprave, od nazočnih 21 vijećnika u vijećnici, vijeće je sa 14 glasova ZA i 7 glas PROTIV donijelo je sljedeći:

Z A K L J U Č A K

I

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

II

Sastavni dio Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika su Izvješća o radu Upravnih tijela Grada Karlovca koja se nalaze u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca bez Izvješća o radu Upravnih tijela grada Karlovca.

TOČKA 3.

ODLUKA O PRIGOVORIMA NA PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Andrea Vrbanek univ.spec.oec., v.d. pročelnica

Upravnog odjela za gospodarstvo,poljoprivredu i turizam.

Predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da je Odbor za poljoprivredu

na svojoj sjednici razmatrali navedenu točku te predlaže da se usvoji Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca.

U raspravi sudjelovali su: Davor Petračić, Marija Bodrožić Zorić i Andrea Vrbanek.

Nakon provedene rasprave, od nazočnih 20 vijećnika u vijećnici, vijeće je sa 20 glasova ZA

donijelo je sljedeću:

ODLUKU

o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

Republike Hrvatske na području Grada Karlovca

I

Ne prihvaća se prigovor PPK karlovačka mesna industrija d.d. pristigao za vrijeme trajanja Javnog uvida u Ispravak Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasni