varianta finala.2

  • View
    504

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Grupa I Categoria contabilitate 1. Se constituie SC. ADA SRL cu un capital de 2.000 lei, divizat in 50 parti sociale a 40 lei valoarea fiecareia. Aporturile sunt formate din: aport in natura, asociatul S1 un utilaj 1.600 lei aport in contul current: 0 asociatul S1 100 lei 1 asociatul S2 300 lei - Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei, achitate prin banca. Subscrierea capitalului 456 = 1011 2.000 lei Inregistrarea aporturilor % = 456 2.000 lei 2131 1.600 lei 5121 400 lei Varsarea capitalului subscris 1011 = 1012 2.000 lei Inregistrarea cheltuielilor de constituire 201 = 5121 15 lei 2. La SC CALIPSO SA se decide folosirea soldului contului 1171 Rezultatul reportat in urmatoarele scopuri: - acoperirea pierderii din exercitiul precedent care nu a fost repartizata de 20 lei; 1171 = 121 20 lei - repartizarea sumei de 70 lei din exercitiul precedent pentru capitalizare; 1171 = 1012 70 lei - crearea unei rezerve tot din profitul exercitiului precedent de 30 lei. 1171 = 106 30 lei 3. SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de subventii guvernamentale in suma de 8.000 lei, pentru achizitionarea unui utilaj. Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani. Inregistrarea subventiei de primit 445 = 4751 Primirea subventiei 5121 = 445 Achizitionarea utilajulti 2131 = 404 Amortizarea lunara a utilajului 6811 = 2813 Trecerea la venituri a subventiei 4751 = 7584 8.000,00 lei 8.000,00 lei 8.000,00 lei 166,67 lei 166.67 lei

4. SC DORIS SA prin Consiliul de administratie hotaraste restructurarea activitatii sale pentru un produs ce se executa in alta localitate. S-a luat hotararea vanzarii cladirii la un pret negociat de 85.000 lei, iar valoarea contabila a cladirii este de 80.000 lei. S-au achitat plati compensatorii celor afectati de restructurare in suma de 70.000 lei. Se constituie un provizion pentru restructurare de 90.000 lei, reprezentand costuri cu personalul afectat de restructurare

Vanzarea cladirii 461 = 7583 85.000 lei Descarcarea gestiunii % = 212 80.000 lei 2812 (valoarea amortizata) 6583 (valoarea neamortizata) Inregistrarea platilor compensatorii 641 = 421 70.000 lei Constitituirea provizionului pentru restructurare 6812 = 1514 90.000 lei Anularea provizionului cand acesta devine fara obiect 1514 = 8812 90.000 lei 5. SC APRO SA emite 10.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2 lei. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de obligatiuni la pretul de 1,85 lei/bucata, iar 5.000 de obligatiuni la pretul de 2,2 lei/bucata, dupa care toate obligatiunile se anuleaza. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei, care se achita in numerar. Emisiunea obligatiunilor (10.000 oblig * 2 lei/oblig) 5121 = 161 20.000 lei Rascumpararea obligatiunilor a) 5.000 oblig * 1.85 lei/oblig 505 = 5121 9.250 lei b) 5.000 oblig * 2,2 lei/oblig 505 = 5121 11.000 lei Anularea obligatiunilor rascumparate a) 161 = % 10.000 lei 505 9.250 lei 768 750 lei b) % = 505 11.000 lei 161 10.000 lei 668 1.000 lei Dobanda datorata 666 = 1681 30 lei Achitarea dobanzii 1681 = 5311 30 lei 6. O filiala primeste de la o societate mama un imprumut de 40.000 lei, care urmeaza a fi rambursat in doua transe anuale egale. Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale. Primirea imprumutului 5121 = 166 40.000 lei Inregistrarea dobanzii 666 = 168 4.000 lei Plata dobanzii la sfarsitului an 168 = 5121 4.000 lei Restituirea primei transe a imprumutului 166 = 5121 20.000 lei Inregistrarea dobanzii la sfarsitul celui de al doilea an 666 = 168 2.000 lei

Plata dobanzii 168 = 5121 2.000 lei Restituirea celei de a doua transe 166 = 5121 20.000 lei 7. S.C. MEDA S.A. acorda unui furnizor un avans de 500 lei, TVA 19 % si achizitioneaza un strung automat in urmatoarele conditii: - pret de achizitie 5000 lei - cheltuieli de transport facturate de furnizor 1000 lei - total cost de achizitie 6000 lei - TVA 19% 1140 lei - TOTAL FACTURA 7140 lei Durata de utilizare a strungului este de 8 an, iar regimul de amortizare este liniar. Dupa 6 ani strungul se vinde la un pret de 6500 lei, TVA 19% incasandu-se prin banca contravaloarea acestuia. Acordarea avansului % = 404 595 lei 232 500 lei 4426 95 lei Achizitionarea strungului (5.000 lei + 1.000 lei) % = 404 7.140 lei 2131 6.000 lei 4426 1.140 lei Concomitent se storneaza avansul % = 404 - 595 lei 232 - 500 lei 4426 - 95 lei Inregistrarea amortizarii anuale (6.000 lei / 8 ani) 6811 = 2813 750 lei Vanzarea strungului 461 = % 7.735 lei 7583 6.500 lei 4427 1.235 lei Descarcarea gestiunii cu utilajul vandut (partea amortizata = 750 lei/an * 6 ani) % = 2131 6.000 lei 2813 4.500 lei 6583 1.500 lei Incasarea creantei 5121 = 461 7.735 lei

8. SC VESTMETAL SA are in stoc materiale de natura obiectelor de inventar de 20.000 lei. In cursul exercitiului financiar 2005 se primesc materiale de natura obiectelor de inventar, de la furnizor, la pretul de facturare de 7.500 lei, TVA 19% si se elibereaza in folosinta materiale de natura obiectelor de inventar de 10.000 lei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat in cazul inventarului permanent cat si in cazul inventarului intermitent. Metoda inventarului permanent Achizitionarea obiectelor de inventar % = 401 8.925 lei 303 7.500 lei 4426 1.425 lei

Darea in consum a obiectelor de inventar 603 = 303 10.000 lei Metoda inventarului intermitent Trecerea pe cheltuieli a stocului initial 603 = 303 20.000 lei Achizitie obiecte de inventar % = 401 9.825 lei 603 7.500 lei 4426 1.425 lei Stabilirea stocului final si trecerea acestuia pe stoc la sfarsitul lunii (20.000 lei + 7.500 lei - 10.000 lei) 303 = 603 10.750 lei 9. La SC MEDA SA se constata o lisa de materii prime in gestiune, datorata unui furt calificat, autorul fiind neindentificat, paguba fiind evaluate la 200 lei. Sa se efectueze inregistrarile in conditiile in care: a) autorul nu este identificat; 601 = 301 200,00 lei b) autorul este identificat si i se imputa lipsa de imputare de 220 lei, TVA 19%. - inregistrarea lipsei 601 = 301 200,00 lei - imputarea lipsei 461 = % 261,80 lei 7588 220,00 lei 4427 41,80 lei 10. SC DIAMANT SRL primeste spre vanzare in consignatie marfuri evaluate la 500 lei, comision 20% si TVA 19%. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in conditiile in care: 1 deponentul este persoana fizica Primirea marfurilor in consignatie 8033 = 500 lei Vanzarea marfurilor 5311 = % 619 lei 707 600 lei (500 lei + 100 lei (20%)) 4427 19 lei (100 lei * 19%) Concomitent = 8033 500 lei Incarcarea gestiunii cu marfurile vandute % = 462 619 lei 371 500 lei 378 100 lei 4428 19 lei Descarcarea gestiunii cu marfuri vandute % = 371 619 lei 607 500 lei 378 100 lei 4428 19 lei Retinerea impozitului datorat de persoana fizica 462 = 446 80 lei Achitarea sumei nete prin casa 462 = 5311 420 lei Achitarea impozitului 446 = 5311 80 lei 2 deponentul este persoana juridica (societate comerciala). Primirea marfurilor in consignatie 8033 = 500 lei Vanzarea marfurilor 5311 = % 714 lei

3 707 600 lei (500 lei + 100 lei (20%)) 4 4427 114 lei (600 lei * 19%) Concomitent 5 = 8033 500 lei Primirea facturii aferenta marfurilor vandute % = 401 595 lei 371 500 lei 4426 95 lei Inregistrarea adaosului comercial 371 = % 214 lei 378 100 lei 4428 114 lei Descarcarea gestiunii cu marfa vanduta % = 371 714 lei 607 500 lei 378 100 lei 4428 114 lei Plata marfii vandute furnizorului 401 = 5121 595 lei 6 11. O intreprindere care desfasoara activitate de intermediere in turism inregistreaza serviciile de transport prestate de S.C. MARA S.R.L in valoare de 1280 lei, TVA inclus. Agentul economic ce desfasoara activitatea de intermediere incaseaza de la turisti tariful de 1500, TVA inclus. Sa se regularizeze TVA-ul la unitatea intermediara in turism. Factura de transport % = 401 628 4426 Facturarea servicii de turism 411 = % 704 4427 Inchiderea TVA 4427 = % 4426 4423 1.280,00 lei 1.075,63 lei 204,37 lei 1.500,00 lei 1.260,50 lei 239,50 lei 239,50 lei 204,37 lei 35,13 lei

12. SC ALFA SA deschide o actiune judecatoreasca impotriva clientului SINTEZA SA, pentru o creanta asupra acesteia de 1785 lei din care 285 lei este TVA. Trecerea clientilor la clienti incerti 4118 = 4111 1.785 lei In cazul in care clientul devine insolvabil si nu isi mai poate achita datoria 654 = 4118 1.785 lei Daca clientul isi revine din punct de vedere financiar 4111 = 4118 1.785 lei 13. SC MULTIGRAF SRL contabilizeaza mandatele postale aferente vanzarilor prin colete, in suma de 280 lei, care se incaseaza prin contul din disponibil la banca. Inregistrarea facturii 411 = % 280,00 lei 707 235,29 lei

4427 44,71 lei Descarcarea gestiunii cu marfurile vandute en gross 607 = 371 Incasarea facturii 5121 = 411 280,00 lei 14. SC MECORD SA primeste conform facturii nr. 1800, 100 tichete de masa a 8 lei tichetul, precum si valoarea imprimatelor de 40 lei. Se impart cele 100 de tichete salariatilor, 10 tichete restituindu-se ulterior societatii. Factura cu tichetele de masa % = 401 847,60 lei 5328 800,00 lei 628 40,00 lei 4426 7,60 lei Acordarea tichetelor salariatilor 642 = 5328 800,00 lei Restituirea tichetelor 642 = 5328 - 80,00 lei 15. La SC ORINTEX SA se descaraca gestiunea pentru marfurile vandute in cursul lunii 500 lei, adaos comercial 100 lei, TVA neexigibila 114 lei. % = 371 714,00 lei 607 500,00 lei 378 100,00 lei 4428 114,00 lei 16. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea imobilizarilor financiare in suma de 300 lei. 686 = 296 300,00 lei 17. Societatea X este proprietara unei cldiri, pe care o nchiriaz, pe o durat de 5 ani, societii Y. Contractul a fost semnat la 1 octombrie exerciiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe lun. Societatea X suport cheltuielile de cutare a locatarului n sum de 100 u.m. Ea decide s nscrie n activ aceste cheltuieli i s le repartizeze pe ntreaga durat a contractului. Costul de achiziie al imobilului este de 500.000 u.m., iar durata sa de utilitate