of 72 /72
FACULTATEA DE MEDICINĂ În anul 1990, prin Hotărârea Guvernului nr. 225/07.03.1990 se înfiinţează Facultatea de Medicină, cu profilurile: Medicină Generală, Stomatologie, Farmacie (din 1992). Din anul 1999 îşi începe activitatea şi Colegiul Medical Universitar, cu patru specializări: Medicină Generală, Tehnică Dentară, Balneofizioterapie, Farmacie, iar din 2004 Facultatea de Moaşe cu durata de studii de 4 ani. Din 1992 debutează şi modulele de învăţământ în limba engleză, iar la Facultatea de Farmacie în limba franceză. Din 2002 Facultatea de Medicină se divide în două facultăţi: Facultatea de Medicină Generală şi Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie. Este acreditată din 2009. Facultatea de Medicină din Constanţa este prima din ţară care a adoptat sistemul creditelor transferabile şi în foarte scurt timp a intrat în marea familie a celorlalte Universităţi de Medicină din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Craiova, facilitând în felul acesta mobilitatea studenţilor dintr-un centru universitar în altul. Odată cu intrarea României, începând cu anul 2007, în Uniunea Europeană, ca urmare a acestui sistem de credite şi a curiculelor de învăţământ, studenţii constănţeni au aceeaşi mobilitate pe întreg teritoriul Uniunii. Se folosesc în permanenţă cele mai moderne metode de învăţământ medical, acordând o prioritate deosebită stagiilor clinice. Pregătirea competentă a studenţilor noştri a fost validată de-a lungul timpului, studenţii medicinişti din Constanţa obţinând rezultate remarcabile la examenele naţionale de rezidenţiat şi de specialitate, unii fiind integraţi astăzi în marile centre universitare ale ţării precum şi în prestigioase unităţi medicale din Franţa, Italia, Grecia, Suedia, USA şi Canada. Rezultatele obţinute de cǎtre absolvenţii noştri la examenele de rezidenţiat au plasat Facultatea de Medicinǎ din Constanţa, an de an, în rândul primelor trei facultǎţi de medicinǎ din ţarǎ. Profesorii noştri sunt membri ai Societăţilor Ştiinţifice Internaţionale, publică articole în revistele de specialitate recunoscute, facultatea noastră având propria sa revistă: “Ars Medica Tomitana”. Studenţii noştri participă la congrese, la schimburi de experienţă şi alte activităţi specifice tinerilor, valorificând astfel rezultatele obţinute în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti. 1

Medicina Varianta Finala 24 Feb

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Medicina Varianta Finala 24 Feb

FACULTATEA DE MEDICINĂ

În anul 1990, prin Hotărârea Guvernului nr. 225/07.03.1990 se înfiinţează Facultatea de Medicină, cu profilurile: Medicină Generală, Stomatologie, Farmacie (din 1992).

Din anul 1999 îşi începe activitatea şi Colegiul Medical Universitar, cu patru specializări: Medicină Generală, Tehnică Dentară, Balneofizioterapie, Farmacie, iar din 2004 Facultatea de Moaşe cu durata de studii de 4 ani.

Din 1992 debutează şi modulele de învăţământ în limba engleză, iar la Facultatea de Farmacie în limba franceză.

Din 2002 Facultatea de Medicină se divide în două facultăţi: Facultatea de Medicină Generală şi Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie.

Este acreditată din 2009.

Facultatea de Medicină din Constanţa este prima din ţară care a adoptat sistemul creditelor transferabile şi în foarte scurt timp a intrat în marea familie a celorlalte Universităţi de Medicină din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Craiova, facilitând în felul acesta mobilitatea studenţilor dintr-un centru universitar în altul. Odată cu intrarea României, începând cu anul 2007, în Uniunea Europeană, ca urmare a acestui sistem de credite şi a curiculelor de învăţământ, studenţii constănţeni au aceeaşi mobilitate pe întreg teritoriul Uniunii.

Se folosesc în permanenţă cele mai moderne metode de învăţământ medical, acordând o prioritate deosebită stagiilor clinice.

Pregătirea competentă a studenţilor noştri a fost validată de-a lungul timpului, studenţii medicinişti din Constanţa obţinând rezultate remarcabile la examenele naţionale de rezidenţiat şi de specialitate, unii fiind integraţi astăzi în marile centre universitare ale ţării precum şi în prestigioase unităţi medicale din Franţa, Italia, Grecia, Suedia, USA şi Canada. Rezultatele obţinute de cǎtre absolvenţii noştri la examenele de rezidenţiat au plasat Facultatea de Medicinǎ din Constanţa, an de an, în rândul primelor trei facultǎţi de medicinǎ din ţarǎ.

Profesorii noştri sunt membri ai Societăţilor Ştiinţifice Internaţionale, publică articole în revistele de specialitate recunoscute, facultatea noastră având propria sa revistă: “Ars Medica Tomitana”. Studenţii noştri participă la congrese, la schimburi de experienţă şi alte activităţi specifice tinerilor, valorificând astfel rezultatele obţinute în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti.

Calitatea corpului didactic, resursele şi rezultatele ştiinţifice ale facultăţii noastre, oportunităţile naţionale şi internaţionale, calitatea vieţii studenţeşti precum şi rezultatele înscrise în palmaresul nostru reprezintă argumente solide ale ofertei educaţionale

La Facultatea de Medicină din Constanţa studiază în prezent un număr de peste 500 de studenţi din alte ţări, dintre care amintim: Grecia, Bulgaria, Suedia, Norvegia, Danemarca, S.U.A., India, Pakistan, Marea Britanie, Sri Lanka, Namibia, Nigeria, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Siria, Liban, studenţi care studiază atât în limba română cât şi în limba engleză, învăţământul în limba engleză fiind autorizat de către ARACIS.

În cadrul pregătirii postuniversitare facultatea noastră pregăteşte un număr de 54 de rezidenţi din alte ţări, în diferite specialităţi şi de asemenea un număr de peste 25 de doctoranzi.

Se mai desfăşoară activităţi de pregătire postuniversitară – Masterat în Morfo-fiziologia normală şi patologică a structurilor anatomice, Gastroenterologie şi hepatologie, Chirurgie generală – în sistemul de rezidenţiat şi cursuri de perfecţionare pentru obţinerea de competenţe sau educaţie medicală continuă în conformitate cu legislaţia sanitară românească în vigoare.

1

Page 2: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Conducători de doctorate:

prof. univ. dr. Petru Bordei

prof. univ. dr. Dan Ulmeanu

prof. univ. dr. Gheorghe Badiu

prof. univ. dr. Iuliana Dimofte

prof. univ. dr. Teofil Mehedinţi

prof. univ. dr. Mariana Aşchie

prof. univ. dr. Vasile Sârbu

prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu

prof. univ. dr. Florea Voinea

prof. univ. dr. Vasile Lupescu

prof. univ. dr. Viorel Tode

prof. univ. dr. Maria Şuţa

prof. univ. dr. Nicolae Cîrciumaru

prof. univ. dr. Eduard Circo

prof. univ. dr. Valeria Stroia

prof. univ. dr. Ion Aşchie

Structura Facultăţii:

Studii de lungă durată

1. Facultatea de Medicină

Studiile au o durată de 6 ani şi sunt finalizate printr-un examen de licenţă şi de diplomă.

2. Facultatea de Moaşe

Studiile au o durată de 4 ani şi sunt finalizate printr-un examen de licenţă şi de diplomă.

3. Facultatea de Asistenţi medicali

Studiile au o durată de 4 ani şi sunt finalizate printr-un examen de licenţă şi de diplomă.

Programe de licenţă reglementate general

1. Balneofizioterapie şi recuperare

2. Laborator clinic

Studiile au o durată de 3 ani şi sunt finalizate printr-un examen de diplomă

2

Page 3: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Conducerea facultăţii

1990

şef. lucr. dr. Vasile SÂRBU – decan

conf. univ. dr. Liviu BĂRĂSCU – prodecan

şef. lucr. Petru BORDEI – secretar ştiinţific

1992

conf. univ. dr. Vasile SÂRBU – decan

conf. univ. dr. Liviu BĂRĂSCU – prodecan

conf. univ. dr. Petru BORDEI – secretar ştiinţific

1996

conf. univ. dr. Vasile SÂRBU – decan

conf. univ. dr. Liviu BĂRĂSCU – prodecan

conf. univ. dr. Petru BORDEI – secretar ştiinţific

2000

prof. univ. dr. Vasile SÂRBU – decan

prof. univ. dr. Petru BORDEI – prodecan

prof. univ. dr. Gheorghe DRĂGHICI – prodecan

prof. univ. dr. Iuliana DIMOFTE – prodecan (2000-2004)

conf. univ. dr. Cornel AMARIEI - secretar ştiinţific

conf. univ. dr. Nicolae CEAMITRU – administrator şef

2004

prof. univ. dr. Petru BORDEI – decan

prof. univ. dr. Ion BORDEIANU – prodecan

conf. univ. dr. Vlad Justin TICA - prodecan

conf. univ. dr. Nicolae CEAMITRU – secretar ştiinţific

conf. univ. dr. Ionel COMŞA – administrator şef

2005-2006

prof. univ. dr. Petru BORDEI

prof. univ. dr. Ion BORDEIANU – prodecan

conf. univ. dr. Vlad Justin TICA – prodecan

prof. univ. dr. Nicolae CEAMITRU – secretar ştiinţific

3

Page 4: Medicina Varianta Finala 24 Feb

conf. univ. dr. Sorin RUGINĂ – director Colegii

şef lucr. dr. Felix VOINEA – administrator şef

2006-2010

prof. univ.dr. Petru Bordei – decan

prof. univ. dr. Ion Bordeianu – prodecan

conf. univ. dr. Nicolae Ceamitru – prodecan

conf. univ. dr. Ioan Tofolean – secretar ştiinţific

Consiliul profesoral, perioada 2002

prof. univ. dr. Vasile SÂRBU - decan

prof. univ. dr. Florea VOINEA- prorector

prof. univ. dr. Petru BORDEI - prodecan

prof. univ. dr. Iuliana DIMOFTE - prodecan

prof. univ. dr. Dan ULMEANU – şef catedră

prof. univ. dr. Gheorghe BADIU – şef catedră

prof. univ. dr. Victoria ULMEANU – şef catedră

prof. univ. dr. Puiu PANGHEA – şef catedră

prof. univ. dr. Carmen IORDĂNESCU – şef catedră

prof. univ. dr. Vasile LUPESCU – şef catedră

prof. univ. dr. Valeria STROIA – şef catedră

prof. univ. dr. Natalia ROŞOIU

prof. univ. dr. Mariana AŞCHIE

prof. univ. dr. Nistor IONCICĂ - director colegiu

prof. univ. dr. Teofil MEHEDINŢI

prof. univ. dr. Viorel TODE

conf. univ. dr. Nicolae CEAMITRU – Administrator şef

conf. univ. dr. Ion BORDEIANU

conf. univ. dr. Nicolae CÂRCIUMARU

conf. univ. dr. Lidia CHIRCOR

conf. univ. dr. Eduard CIRCO

conf. univ. dr. Ionel COMŞA

conf. univ. dr. Timurlenk IUSUF

conf. univ. dr. Maria ŞUŢA

şef. lucr. univ. Sorin RUGINĂ

şef. lucr. univ. Iulian SAVU

şef. lucr. univ. Vlad TICA

şef. lucr. univ. Ioan TOFOLEAN

stud. Andrei RUSALI

stud. Elena ARION

stud. Adrian BARBU

4

Page 5: Medicina Varianta Finala 24 Feb

stud. Olimpia COCU

stud. Florin ENACHE

stud. Florina MIHALACHE

stud. Andrei OPREA

Consiliul profesoral 2004-2005

prof. univ. dr. Petru BORDEI - decan

prof. univ. dr. Ion BORDEIANU - prodecan

prof. univ. dr. Florea VOINEA - prodecan

conf. univ. dr. Vlad TICA – şef catedră

prof. univ. dr. Nicolae CEAMITRU – secretar ştiinţific

prof. univ. dr. Mariana AŞCHIE – şef catedră

prof. univ. dr. Iuliana DIMOFTE – şef catedră (până la 2005)

prof. univ. dr. Victoria ULMEANU – şef catedră

prof. univ. dr. Vasile SÂRBU – şef catedră

prof. univ. dr. Ileana ION – şef catedră

prof. univ. dr. Valeria STROIA – şef catedră

prof. univ. dr. Maria ŞUŢA – şef catedră

prof. univ. dr. Teofil MEHEDINŢI

prof. univ. dr. Eduard CIRCO

prof. univ. dr. Nicolae CÂRCIUMARU

prof. univ. dr. Timurlenk IUSUF

prof. univ. dr. Gheorghe COMŞA

prof. univ. dr. Ion AŞCHIE

prof. univ. dr. Natalia ROŞOIU

conf. univ. drd. Ovidiu TEREN

conf. univ. dr. Sorin RUGINĂ

conf. univ. dr. Ion TOFOLEAN

conf. univ. dr. Vlad Justin TICA

conf. univ. dr. Lidia CHIRCOR

conf. univ. dr. Nicolae OBADĂ

şef. lucr. univ. dr. Iulian SAVU

şef. lucr. univ. Valentin BROASCĂ

şef. lucr. univ. dr. Zizi NICULESCU

şef. lucr. univ. dr. Felix VOINEA

şef. lucr. univ. Tatiana ADAM

stud. Adrian BARBU – (VI)

stud. Andrei RUSALI– (VI)

stud. Andrei OPREA – (V)

stud. Florin ENACHE – (IV)

stud. Paul CORICI – (III)

5

Page 6: Medicina Varianta Finala 24 Feb

stud. Anca ZUGRĂVESCU – (II)

stud. Ioana IORDACHE – Coleg. (III)

stud. Florin IONESCU

stud. Paul ZARCADA

stud. Elena TRANTU

Consiliul profesoral 2005

Decan: prof. univ. dr. Petru BORDEI

Prorector: prof. univ. dr. Florea VOINEA

Prodecan: prof. univ. dr. Ion BORDEIANU

Prodecan: conf. dr. Iustin Vlad TICA

Secretar şef: prof. univ. dr. Nicolae CEAMITRU

Şef Catedra 1: prof. univ. dr. Mariana AŞCHIE

Şef Catedra 2: prof. univ. dr. Ileana ION

Şef Catedra 3: prof. univ. dr. Maria ŞUŢA

Şef Catedra 4: prof. univ. dr. Valeria STROIA

Şef Catedra 5: prof. univ. dr. Vasile SÂRBU

Şef Catedra 6: prof. univ. dr. Gheorghe COMŞA

Administrator şef: şef. lucr. univ. dr. Felix VOINEA

Director Colegiu: conf. univ. dr. Sorin RUGINĂ

prof. univ. dr. Ion AŞCHIE

prof. univ. dr. Eduard CIRCO

prof. univ. dr. Nicolae CÂRCIUMARU

prof. univ. dr. Timurlenk IUSUF

prof. univ. dr. Teofil MEHEDINŢI

prof. univ. dr. Natalia ROŞOIU

prof. univ. dr. Victoria ULMEANU

conf. univ. dr. Lidia CHIRCOR

conf. univ. dr. Nicolae OBADĂ

conf. univ. dr. Ovidiu TEREN

şef lucr. univ. dr. Tatiana ADAM

stud. Florin IONESCU

stud. Elena TRANTU

stud. Alina BUCUR

stud. Florin ENACHE

stud. Paul CORICI

stud. Anca SĂVESCU

stud. Paul ZARCADA

6

Page 7: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Invitaţi:

Director General Disp. S.l. dr. Marius ENESCU

Preşedinte Colegiul Medicilor dr. Gabriela DASCĂLU

Director General Spital Clinic Judeţean de Urgenţă conf. dr. Ioan-Tiberiu TOFOLEAN

Director General Spital Boli Infecţioase conf. dr. Sorin RUGINĂ

Director General Spital TBC S.l. dr. Oana ARGHIR

Director General Spital Universitar CFR asist. dr. Dorel OPREA

Reprezentanţi în Senatul Universităţii

prof. univ. dr. Petru BORDEI - decan

prof. univ. dr. Vasile SÂRBU - membru

prof. univ. dr. Florea VOINEA - prorector

Consiliul profesoral 2006-2010

prof.univ.dr. Mariana AŞCHIE - şef catedră

prof.univ.dr. Ileana ION - şef catedră

prof.univ.dr. Maria ŞUŢA - şef catedră

prof.univ.dr. Sorin RUGINĂ - şef catedră

prof.univ.dr. Gheorghe COMŞA - şef catedră

şef lucr. univ. Tony Laurenţiu HANGAN - administrator şef

conf.univ.dr. Olga SURDU - director programe reglementate general

prof.univ.dr. - Natalia ROŞOIU

prof.univ.dr. - Eduard CIRCO

prof.univ.dr. - Ion AŞCHIE

prof.univ.dr. - Valeria STROIA

prof.univ.dr. - Nicolae CÂRCIUMARU

prof.univ.dr. -Timurlenc IUSUF

prof.univ.dr. -Vlad TICA

prof.univ.dr.- Lazăr IRIMIEA

conf.univ.dr.- Lidia CHIRCOR

conf.univ.dr. - Ovidiu TEREN

prof.univ.dr. - Ioan TOFOLEAN

stud. Crina Silvana ALECU - MG III

stud. Radu NITU - MG IV

stud. Sebastian VASILESCU - MG V

stud. Alena IONESCU - MG V

stud. Alina Ana Maria BUCUR - MG VI

stud. Radu LITRIN - MG VI

7

Page 8: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Catedre. Cadre didactice

Catedra I - Morfologie Normală şi Patologică:

Şef catedră: prof. univ. dr. Mariana Aşchie - Anatomie patologică

prof. univ. dr. Petru Bordei - Anatomie şi Embriologie; Neuroanatomie; Anatomie topografică şi clinică; Istoria Medicinii; Etică şi deontologie

prof. univ. dr. Teofil Mehedinţi - Histologie/Citologie

prof. univ. dr. Dan Ulmeanu - Anatomie - profesor consultant

conf. univ. dr. Lidia Chircor - Embriologie; Malformaţii congenitale şi variante anatomice; Anatomie

conf. univ. dr. Steliana Popescu - Radiologie; Imagistică medicală

conf. univ. dr. Radu Baz - Radiologie; Imagistică medicală

conf. univ. dr. Rodica Mehedinţi - Biologie Celulară; Histologie

şef lucr. univ. Dan Marcel Iliescu - Biomecanică; Antropologie MG I; Istoria Medicinii; Etică şi Deontologie; Biologie celulară

şef lucr. univ. Teodor Leonte - Anatomie; Neuroanatomie; Anatomie topografică şi clinică.

şef lucr. univ. Ema Gheorghe - Histologie/Citologie; Histologie

şef lucr. univ. Mihai Onciu - Medicină Legală

şef lucr. univ. Valentin Broască Madar - Sănătate publică şi management sanitar; Management instituţional; Promovarea sănătăţii educaţionale

asist. univ. Emel Osman - Anatomie

asist. univ. Veronica Roşoiu - Anatomie

asist. univ. Cristina Chiriloaie - Anatomie topografică; Anatomie topografică şi clinică; Anatomie

asist. univ. George Iordan - Neuroanatomie; Anatomie topografică şi clinică

asist. univ. Mirela Cojocaru - Neuroanatomie; Anatomie topografică şi clinică

asist. univ. Irina Durbală - Biologie Celulară; Biologie Celulară şi Moleculară

asist. univ. Loredana Surdu – Embriologie; Anatomie

asist. univ. Constantin Dina - Anatomie

asist. univ. Marius Popa - Medicină legală

asist. univ. Sorin Vameşu - Histologie

asist. univ. Mariana Deacu - Anatomie patologică

asist. univ. Mădălina Boşoteanu - Anatomie patologică

prep. univ. Constantin Ionescu - Anatomie

prep. univ. Ionuţ Bulbuc - Anatomie; Neuroanatomie

Catedra II - Fiziologie Normală şi Patologică :

Şef catedră: prof. univ. dr. Ileana Ion - Fiziologie

prof. univ. dr. Gheorghe Badiu - Fiziologie

prof. univ. dr. Nistor Ioncică - Fiziologie

prof. univ. dr. Natalia Roşoiu - Biochimie

prof. univ. dr. Nicolae Ceamitru - Fiziopatologie; Imunologie; Modele experimentale de cercetare hiperbară

prof. univ. dr. Victoria Braga – Microbi, viruşi, paraziţi; Virusologie

conf. univ. dr. Ovidiu Teren – Biofizică

8

Page 9: Medicina Varianta Finala 24 Feb

şef lucr. univ. Cristina Farcaş- Fiziologie

şef lucr. univ. Monica Vasile - Informatică Medicală şi Biostatistică; Biofizică şi Informatică Medicală; Statistică şi registratură; Biostatistică; Biofizică

şef lucr. univ. Irinel Verman - Biochimie

şef lucr. univ. Mihaela Botnarciuc – Microbi, viruşi, paraziţi

şef lucr. univ.Ramona Stoicescu – Microbi, viruşi, paraziţi; Microbiologie; Virusologie, Tehnici Imunologice

şef lucr. univ. Iulian Savu – Farmacologie; Homeopatie

şef lucr. univ. Floarea Damaschin – Igienă, Ecologie; Igienă generală; Alimentaţia omului sănătos

şef lucr. univ. Cecilia Adumitresei - Fiziologie

asist. univ. Ninela Rădulescu – Fiziologie

asist. univ. Carmen Ciufu – Fiziopatologie

asist. univ. Domnica Samargiu – Biochimie

asist. univ. Lavinia Voineagu – Microbiologie; Microbiologie, Parazitologie

asist. univ. Luminiţa Nistor – Farmacologie; Homeopatie

asist. univ. Monica Dosa – Farmacologie

asist. univ. Bogdan Oancea - Igienă Ecologie; Igienă generală

asist. univ. Loredana Hanzu Pazara – Fiziologie; Imunologie

asist. univ. Laurenţiu Hangan Tony – Informatică Medicală şi Biostatistică; Statistică şi Registratură;

Biostatistică; Biofizică; Biofizică şi Informatică Medicală

prep. univ. Adina Barbu – Microbiologie

Catedra III - Discipline Medicale I:

Şef catedră: prof. univ. dr. Maria Şuţa - Medicină Internă; Urgenţă Medicală

prof. univ. dr. Florea Voinea – Medicină internă

prof. univ. dr. Eduard Circo – Endocrinologie

prof. univ. dr. Carol Friedman – Psihiatrie; Ştiinţe Comportamentale; Psihiatrie/Psihologie - Psihologie

conf. univ. dr. Elvira Craiu – Medicină internă

conf. univ. dr. Eugeniu Ilicea – Medicină de familie

şef lucr. univ. Marius Ţoringhibel – Medicină internă

şef lucr. univ. Tatiana Adam – Medicină internă; Imunologie clinică

şef lucr. univ. Doina Tofolean – Medicină internă

şef lucr. univ. Luana Alexandrescu – Medicină internă; Geriatrie

şef lucr. univ. Liliana Ana Tuţa – Medicină internă; Nursing

şef lucr. univ. Eugen Dumitru – Medicină internă

şef lucr. univ. Doina Catrinoiu – Diabet, Boli Nutriţie, Dietetică;

şef lucr. univ. Camelia Ciobotaru – Balneofizioterapie; Electroterapie; Masaj şi tehnici complementare;

Recuperare reumatologică; Ergoterapie şi reeducare funcţională

şef lucr. univ. Oana Arghir – Pneumologie; Nursing

şef lucr. univ. Rodica Tudoran – Urgenţe Medico-chirurgicale; Tehnica asistenţei de urgenţă

şef lucr. univ. Claudia Mihaela Voinea – Endocrinologie; Gerontologie

asist. univ. Irinel Raluca Parepa – Medicină Interă; Nursing

asist. univ. Alina Sburlan – Medicină internă

asist. univ. Luminiţa Matei – Medicină internă

asist. univ. Cătălina Drăghici – Medicină internă; Geriatrie; Nursing9

Page 10: Medicina Varianta Finala 24 Feb

asist. univ. Andra Iulia Suceveanu – Medicină internă

asist. univ. Laura Grigorov – Medicină internă; Oncologie

asist. univ. Elena Danteş – Pneumologie; Nursing

asist. univ. Alina Oancea – Urgenţe medico-chirurgicale; Urgenţe medicale; Tehnica asistenţei de urgenţă

asist. univ. Ana Maria Dumitrescu – Medicină de familie; Medicină comunitară

asist. univ. Relu Liviu Crăciun - Balneofizioterapie

asist. univ. Radu Suţa – Diabet, Boli nutriţie

asist. univ. Eda Ciorabai – Psihiatrie; Ştiinţe Contemporane; Psihologie medicală; Psihologie

asist. univ. Diana Brandanbur – Psihiatrie; Psihiatrie/psihologie; Psihologie medicală

asist. univ. Irina Bitoleanu - Medicină internă

prep. univ. Adrian Paul Suceveanu – Medicină internă

prep. univ. Adriana Clipa – Balneofizioterapie; Recuperare reumatologică

prep. univ. Mădălina Iliescu – Masaj şi tehnici complementare; Kinetoterapie; Recuperare gerontologică – Ergoterapie; Acupunctură; Electroterapie

prep. Univ. Andrei Rusali – Medicină internă

Catedra IV - Discipline Medicale II :

Şef. catedră: prof. univ. dr. Valeria Stroia - Pediatrie

prof. univ. dr. Iuliana Dimofte – Genetică medicală

prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu – Semiologie medicală

prof. univ. dr. Nicolae Cârciumaru – Neurologie

conf. univ. dr. Sorin Rugină – Boli infecţioase

conf. univ. dr. Ioan Tofoleanu – Semiologie medicală

conf. univ. dr. Mihaela Ghinea – Semiologie Medicală; Medicina muncii

şef lucr. univ. Cristina Maria Mihai – Pediatrie; Puericultură

şef lucr. univ. Anca Hâncu – Neurologie; Recuperare neurologică

şef lucr. univ. Larisa Mihai – Pediatrie neonatologică

şef lucr. univ. Adriana Bălaşa – Pediatrie - Puericultură

şef lucr. univ. Gheorghe Nicola – Dermatologie şi BTS

şef lucr. univ. Stela Halichidis – Boli infecţioase

şef lucr. univ. Claudia Cambrea - Boli infecţioase

şef lucr. univ. Claudia Mihailov – Semiologie medicală

asist. univ. Viviana Cuzic – Puericultură; Pediatrie

asist. univ. Ilie Sora - Pediatrie

asist. univ. Corina Frecus – Pediatrie; Puericultură

asist. univ. Axelerad Ani Docu – Neurologie; Recuperare neurologică

asist. univ. Irina Dumitru – Boli infecţioase

asist. univ. Elena Dumea – Boli infecţioase

asist. univ. Anca Popa – Genetică medicală

asist. univ. Raluca Pistolea – Dermatologie şi BTS

asist. univ. Alina Nicoară – Semiologie medicală; Asistenţă primară a stării de sănătate

asist. univ. Bogdan Câmpineanu – Semiologie medicală; Asistenţa primară a stării de sănătate

asist. univ. Irina Tica – Semiologie medicală; Asistenţă primară a stării de sănătate

asist. univ. Florin Stoian – Semiologie medicală; Asistenţă primară a stării de sănătate10

Page 11: Medicina Varianta Finala 24 Feb

asist. univ. Adriana Raica – Semiologie medicală

prep. univ. Adina Zugravu – Puericultură; Pediatrie

prep. univ. Cosmin Călin – Semiologie medicală

prep. univ. Claudia Constandina – Medicina Muncii

Catedra V - Discipline Chirurgicale I:

Şef catedră: prof. univ. dr. Vasile Sârbu– Chirurgie generală

prof. univ. dr. Ion Bordeianu - Chirurgie plastică

prof. univ. dr. Timurlenk Iusuf – Semiologie chirurgicală

prof. univ. dr. Ion Aşchie – Chirurgie generală

conf. univ. dr. Constantin Tica - Chirurgie pediatrică

conf. univ. dr. Octavian Unc - Chirurgie generală; Semiologie chirurgicală

conf. univ. dr. Dogan Denislam - Oftalmologie

conf. univ. dr. Nicolae Galie – Chirurgie toracică

şef lucr. univ. Bogdan Davidescu – Neurochirurgie; Traumatologie vertebromedulară

şef lucr. univ. Marta Ermiona Bratu – Chirurgie; Chirurgie generală

şef lucr. univ. Cătălin Grasa – Chirurgie generală

şef lucr. univ. Alice-Beatrice Balcan – Anestezie reanimare; ATI

şef lucr. univ. Sanda Jurja – Oftalmologie ; Semiologie chirurgicală ; Transplantologie

asist. univ. Iulia Cândea – ATI ; Neurochirurgie

asist. univ. Răzvan Popescu – Chirurgie generală; Semiologie chirurgicală

asist. univ. Nicolae Ciufu – Chirurgie generală; Semiologie chirurgicală; Transplantologie

asist. univ. Florin Botea – Chirurgie generală; Semiologie chirurgicală

asist. univ. Raluca Pasăre – Chirurgie generală; Semiologie chirurgicală

asist. univ. Mihaela Pundiche Butcaru – Chirurgie generală; Semiologie chirurgicală

asist. univ. Robert Anastasescu – Chirurgie pediatrică; Semiologie chirurgicală

asist. univ. Dorel Oprea – Chirurgie generală

prep. univ. Farah Constantin – Oftalmologie

prep. univ. Bogdan Caraban – Chirurgie cardiovasculară; Chirurgie toracică; Chirurgie plastică; Chirurgie generală

Catedra Discipline Clinice Chirurgicale II :

Şef catedră: prof. univ. dr. Gheorghe Ionel Comşa - ORL

prof. univ. dr. Vasile Lupescu – Ortopedie -Traumatologie; Recuperare ortopedică ; Recuperare traumatologică

prof. univ. dr. Viorel Tode – Urologie

conf. univ. dr. Nicolae Obadă – Urgenţe Medico-Chirurgicale

conf. univ. dr. Vlad Tica – Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie

conf. univ. Lazăr Irimia – Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie

şef lucr. univ. Dănuţ Dincă – ORL

şef lucr. univ. Marius Enescu – Ortopedie-Traumatologie

şef lucr. univ. Ionuţ Ruşa - Obstetrică Ginecologie Neonatologie

şef lucr. univ. Felix Voinea - Urologie

şef lucr. univ. Dan Raica – Sexologie; Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie11

Page 12: Medicina Varianta Finala 24 Feb

asist. univ. Mihaela Peţeanu – Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie

asist. univ. Ioana Luţescu – Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie

asist. univ. Aneta Tomescu – Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie

asist. univ. George Costea – Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie

asist. univ. Aurelian Ivaşcu – Urgenţe medico-chirurgicale

asist. univ. Sesghin Osman – Urologie

asist. univ. Viorel Cristurean – Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie

asist. univ. Răzvan Stanca – Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie

asist. univ. Cristina Laza – ORL

asist. univ. Bogdan Obadă – Ortopedie Traumatologie

asist. univ. Alina Popescu – Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie

prep. univ. Lucian Şerbănescu – Obstetrică, Ginecologie, Neonatologie

prep. univ. Stelian Bafani – Ortopedie - Traumatologie

Din colectivul de cadre didactice a mai făcut parte: şef lucr. univ. dr. Dănuţ Dincă.

Facultatea de Medicină a beneficiat în anul universitar 1990/1991 de prezenţa marilor profesori universitari doctori: Nicolae Simionescu (disciplina: Biologie celulară) şi Eugen Truţia (disciplina : Biochimie).

Profesori străini asociaţi: prof. univ. dr. Mireille Bellet (Brest-Franţa); prof. univ. dr. Michel Bellet (Brest - Franţa); prof. univ. dr. Olivier Armstrong (Nantes - Franţa) ; prof. univ. dr. Bernard Descotte (Limoge - Franţa) ; prof. univ. dr. Şerban Georgescu (Bucureşti).

Componenţa actuală a catedrelor:

Catedra 1: Disciplina Morfologie Normală şi patologică:

şef catedră: prof. univ. dr. Mariana Aşchie - Anatomie Patologică

prof. univ. dr. Petru Bordei - Anatomie

conf. univ. dr. Lidia Chircor - Embriologie Umană

prof. univ. dr. Teofil Mehedinţi - Histologie

conf. univ. dr. Steliana Popescu; conf. univ. dr. Radu Baz - Radiologie

şef lucr. dr. Mihai Onciu - Medicină Legală

conf. univ. dr. Rodica Mehedinţi - Biologie Celulară

conf. univ. dr. Valentin Broască - Sănatate Publică şi Management Sanitar

Cadre Didactice: Anatomie:

prof. univ. dr. - Petru Bordei

prof. univ. dr. - Dan Ulmeanu

conf. univ. dr. - Lidia Chircor

conf. univ. dr. - Dan Iliescu

şef lucr. univ. dr. - Teodor Leonte

şef lucr. univ. dr. - Emel Osman

şef lucr. univ. dr. - Veronica Roşioru

şef lucr. univ. dr. - Cristina Chiriloaie

şef lucr. univ. dr. - George Iordan

12

Page 13: Medicina Varianta Finala 24 Feb

şef lucr. univ. dr. - Mirela Cojocaru

şef lucr. univ. dr. - Constantin Dina

şef lucr. univ. dr. - Loredana Surdu

asist. univ. dr. - Veronica Iorga

asist. univ. drd. - Ionuţ Bulbuc

prep. univ. drd. - Andrei Miga

prep. univ. drd. - Raluca Talpeş

prep. univ. drd. - Marius Toba

prep. univ. drd. - Mihai Staicovici

prep. univ. drd. - Nuţi Constantin

prep. univ. drd. - Anca Cobzariu

prep. univ. drd. - Ionuţ Iordache

Anatomie Patologică:

prof. univ. dr. şef catedră - Mariana Aşchie

şef lucr. univ. dr. - Mariana Deacu

şef lucr. univ. dr. - Mădălina Boşoteanu

asist. univ. dr. - Poinăreanu Ionuţ

Histologie:

prof. univ. dr. - Teofil Mehediţi

conf. univ. dr. - Ema Gheorghe

Biologie Celulară:

conf. univ. dr. - Rodica Mehedinţi

asist. univ. drd. - Irina Durbală

Radiologie:

conf. univ. dr. - StelianaPopescu

conf univ. dr. - Radu Baz

Medicină Legală:

şef lucr. univ.- dr. Mihai Onciu

şef lucr. univ.- dr. Marius Popa

Sănatate Publică şi Management Sanitar:

conf. univ. dr. - Valentin Broască

prep. univ. drd. - Liviu Merdinian

Catedra 2: Fiziologie Normlă şi Patologică:

şef catedră: - prof. univ. dr. Ileana Ion - Fiziologie

prof. univ. dr. Natalia Roşoiu - Biochimie

13

Page 14: Medicina Varianta Finala 24 Feb

prof univ. dr. Nicolae Ceamitru - Fiziopatologie

prof. univ. dr. Victoria Braga - Microbiologie, Virusologie şi Parazitologie

conf. univ. dr. Ovidiu Teren - Biofizică

şef lucr. univ. dr. Iulian Savu - Farmacologie

conf. univ. dr. Floarea Damaschin - Igienă, Ecologie

conf. univ. dr. Monica Vasile; şef lucr.univ. dr. Tony Hangan - Informatică Medicală

şef lucr. univ. dr. Anca Popescu - Genetică

prof. univ. dr. Nicolae Ceamitru - Imunologie

Cadre Didactice: Fiziologie

prof. univ. dr. Ion Ileana

şef lucr. univ. dr. Farcaş Cristina

şef lucr. univ. dr. Adumitresi Cecilia

şef lucr. univ. dr. Rădulescu Ninela

Fiziopatologie

prof. univ. dr. Ceamitru Nicolae

şef lucr. univ. dr. Pazara Loredana

şef lucr. univ. dr. Ciufu Carmen

Biochimie

prof. univ. dr. Roşoiu Natalia

şef lucr. univ. dr. Verman Irinel

asist univ. dr. Samargiu Dominica

asist. univ. drd Ghiduş Daniela

Microbiologie, Virusologie, Parazitologie

prof. univ. dr. Braga Victoria

conf. univ. dr. Botnarciuc Mihaela

asist. univ. drd. Barbu Adina

asist. univ. drd. Voineagu Lavinia

prep. univ. drd. Tătaru Mirela

Igienă şi Sănătatea Mediului

conf. univ. dr. Damaschin Floarea

asist. univ. drd. Oancea Bogdan

Biofizică şi Fizică Medicală, Informatică Medicală, Biostatistică Medicală

conf. univ. dr. Teren Ovidiu

şef lucr. univ. dr. Vasile Monica

şef lucr. univ. dr. Hangan Laurenţiu Tony

Farmacologie

14

Page 15: Medicina Varianta Finala 24 Feb

şef lucr. univ. dr. Savu Iulian

şef lucr. univ. dr. Doşa Monica

asist. univ. Nistor Luminiţa

Genetică

şef lucr. univ. drd. Popescu Anca

asist. univ. drd. Martinescu Alina

Imunologie

prof. univ. dr. Ceamitru Nicolae

şef lucr. univ. dr. Pazara Loredana

Catedra 3: Discipline Clinice Medicale I:

şef catedră: prof. univ. dr. Maria Şuţa - Medicină Internă

prof. univ. dr. Florea Voinea; prof. univ. dr. Elvira Craiu - Medicină Internă

prof. univ. dr. Eduard Circo - Endocrinologie

prof. univ. dr. Doina Catrinoiu - Diabet şi Boli de Nutriţie

şef lucr. univ. dr. Oana Arghir - Pneumoftiziologie

prof. univ. dr. Eugeniu Ilicea - Medicină de familie

conf. univ. dr. Olga Surdu - Balneologie

prof. univ. dr. Carol Friedmann - Psihiatrie, Psihologie, Ştiinţe Comportamentale

asist. univ. dr. Laura Grigorov - Oncologie

Cadre Didactice: Medicină Internă

prof. univ. dr. Florea Voinea

prof. univ. dr. Maria Şuţu

prof. univ, dr. Elvira Craiu

conf. univ. dr. Liliana Ana Tuţă

conf. univ. dr. Eugen Dumitru

şef lucr. dr. Tatiana Adam

şef lucr. univ. dr. Doina Tofoleanu

şef lucr. univ. dr. Luana Alexandrescu

şef lucr. univ. dr. Alina Sburlan

şef lucr. univ. dr. Andra Iulia Suceveanu

şef lucr. univ. dr. Marius Ţoringhibel

asist. univ. dr. Raluca Irinel Parepa

asist univ. drd. Luminiţa Matei

asist. univ. dr. Andrei Rusali

asist. univ. drd. Relu Liviu Crăciun

asist univ. dr. Adrian Paul Suceveanu

prep. univ. dr. Lucia Cojocaru

Endocrinologie:

15

Page 16: Medicina Varianta Finala 24 Feb

prof. univ. dr. Eduard Circo

şef lucr. univ. dr. Claudia Mihaela Voinea

prep. univ. drd. Lavinia Maria Rusali

Diabet, Boli de Nutriţie:

prof. univ. dr. Doina Catrinoiu

asist. univ. dr. Radu Şuţa

Balneologie:

conf. univ. dr. Olga Surdu

şef lucr. univ. dr. Camelia Ciobotariu

asist. univ. drd. Adriana Clipa

asist. univ. dr. Mădălina Iliescu

prep. univ. drd. Traian Surdu

Medicină de Familie:

prof. univ. dr. Eugeniu Ilicea

asist. univ. dr. Ana Maria Pânzaru

Pneumoftiziologie:

şef lucr. univ. dr. Oana Arghir

şef lucr. univ. dr. Elena Danteş

Urgenţe Medicale:

şef lucr. univ. dr. Rodica Tudoran

asist. univ. drd. Alina Oancea

Oncologie:

asist. univ. dr. Laura Grigorov

Psihiatrie, Psihologie,Ştiinţe Comportamentale:

prof. univ. dr. Carol Friedmann

şef lucr. univ. dr. Diana Bandrabur

şef lucr. univ. dr. Eda Ciorabai

Catedra 4: Discipline Clinice II:

şef catedră: prof. univ. dr. Sorin Rugină

prof. univ.dr. Victoria Ulmeanu - Semiologie medicală

prof. univ. dr. Mihaela Ghinea - Semiologie medicală

prof. univ. dr. Ioan Tofolean - Semiologie medicală

prof. univ. dr. Nicolae Cârciumaru - Neurologie

prof.univ. dr. Valeria Stroia - Pediatrie şi puericultură

prof. univ. dr. Sorin Rugină - Boli infecţioase şi epidemiologie

16

Page 17: Medicina Varianta Finala 24 Feb

şef lucr.univ. dr. Gheorghe Nicola - Dermatologie

prof. univ. dr. Mihaela Ghinea - Medicina Muncii

Cadre Didactice: Boli infecţioase şi Epidemiologie:

prof. univ. Sorin Rugină

şef lucr. univ. dr. Stela Halichidis

şef lucr. univ. dr. Claudia Cambrea

şef lucr. univ. dr. Irina Dumitru

asist. univ. drd. Elena Dumitru

Pediatrie şi Puericultură:

prof. univ. dr. Valeria Stroia

conf. univ. dr. Cristina Maria Mihai

şef lucr. univ, dr. Larisa Mihai

şef lucr. univ. dr. Adriana Bălaşa

asist univ. dr. Viviana Cuzic

asist univ. dr. Corina Frecuş

asist. univ. drd. Adina Ungureanu

Semiologie Medicală:

prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu

prof. univ. dr. Ioan Tiberiu Tofolean

prof. univ. dr. Mihaela Ghinea

şef lucr. univ. dr. Claudia Mihailov

asist. univ. dr. Bogdan Cîmpineanu

asist. univ. dr. Alina Nicoară

asist univ. dr. Irina Tica

asist. univ. drd. Florin Stoian

Neurologie:

prof. univ. dr. Nicolae Cârciumaru

conf. univ. dr. Anca Hâncu

şef lucr. univ. dr. Axelerad Ani Docu

asist univ. dr. Silvia Popi

Dermatologie:

şef lucr. univ. dr. Gheorghe Nicola

asist. univ. dr. Raluca Pistolea

Medicina Muncii:

prof. univ. dr. Mihaela Ghinea

17

Page 18: Medicina Varianta Finala 24 Feb

prep. univ. Claudia Constandina

Catedra 5: Disciplinele Clinice Chirurgicale I:

prof. univ. dr. Timurlenc Iusuf; Octavian Unc - Semiologie Chirurgicală

prof. univ. dr. Vasile Sârbu; prof. univ. dr. Ion Aşchie - Chirurgie Generală

conf. univ. dr. Marta Budu - Chirurgie Cardiovasculară

prof. univ. dr. Ion Bordeianu - Chirurgie Plastică

conf. univ. dr. Sanda Jurja - Oftalmologie

prof. univ. dr. Constantin Tica - Chirurgie Pediatrică

asist. univ. dr. Raluca Pasăre - Metodologia Cercetării Ştiinţifice

şef lucr. univ. dr. Alina Balcan - ATI

şef lucr. univ. dr. Bogdan Davidescu - Neurochirurgie

prof. univ. dr. Ion Bordeianu - Anatomie şi Tehnici Chirurgicale

asist. univ. dr. Florin Botea - Imagistică Intervenţionistă

Cadre Didactice: Semiologie Chirurgicală:

prof. univ. dr. Iusuf Timurlenc

prof. univ. dr. Octavian Unc

prof. univ. dr. Ion Aşchie

şef lucr. univ. dr. Răzvan Popescu

asist. univ. dr. Raluca Pasăre

asist. univ. dr. Florin Botea

asist. univ. drd. Mihaela Pundiche

asist. univ. dr. Dorel Oprea

şef lucr. univ. dr. Cătălin Nicolae Grasa

asist. univ. dr. Daniel Ovidiu Costea

asist. univ. dr. Nicolae Ciufu

Chirurgie Generală:

prof. univ. dr. Vasile Sârbu

prof. univ. dr. Octavian Unc

şef lucr. univ. dr. Răzvan Popescu

conf. univ. dr. Marta Ermionia Bratu

şef lucr. univ. dr. Cătălin Nicolae Grasa

asist. univ. dr. Daniel Ovidiu Costea

asist univ. dr. Nicolae Ciufu

asist univ. dr. Florin Botea

asist. univ. drd. Mihaela Pundiche

Chirurgie Plastică:

prof. univ. dr. Ion Bordeianu

18

Page 19: Medicina Varianta Finala 24 Feb

asist. univ. dr. Bogdan Caraban

Chirurgie Pediatrică:

prof. univ. dr. Constantin Tica

asist. univ. drd. Robert Anastasescu

Chirurgie Cardiovasculară:

prof. univ. dr. Mircea Pătruţ

conf. univ. dr. Marta Ermionia Bratu

Oftalmologie:

prof. univ. dr. Dogan Denislam

conf. univ. dr. Sanda Jurja

asist. univ. dr. Farah Constantin

Neurochirurgie:

șef lucr. univ. dr. Bogdan Davidescu

ATI

şef lucr. univ. dr. Alina Beatrice Balcan

şef lucr. univ.dr. Iulia Cândea

Imagistică Intervenţionistă:

asist. univ. dr. Florin Botea

Metodologia Cercetării Ştiinţifice:

asist univ. dr. Raluca Pasăre

asist. univ. drd. Bogdan Caraban

Anatomie şi tehnici Chirurgicale:

prof. univ. dr. Ion Bordeainu

Catedra 6: Disciplinele Clinice Chirurgicale II :

şef catedră: prof. univ. dr. Gheorghe Comşa

conf. univ. dr. Felix Voinea - Urologie

şef lucr. univ. dr. Marius Enescu - Ortopedie, traumatologie

prof. univ. dr. Vlad Tica; prof. univ. dr. Lazăr Irimiea – Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie

conf. univ. dr. Nicolae Obadă - Urgenţe Medicale

prof. univ. dr. Vlad Tica - Sexologie

Cadre Didactice: Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie:

prof. univ. dr. Vlad Tica

19

Page 20: Medicina Varianta Finala 24 Feb

prof. univ. dr. Lazăr Irimiea

asist. univ. dr. Aneta Tomescu

asist. univ. drd. Viorel Cristurean

asist univ. drd. George Costea

asist. univ. drd. Alina Popescu

asist. univ. drd. Razvan Stanca

asist. univ. drd. Stelian Bafani

asist. univ. drd. Mihaela Peţeanu

prep. univ. dr. Lucian Şerbănescu

prep. univ. drd. Costin Niculescu

ORL:

prof. univ. dr. Gheorghe Ionel Comşa

asist. univ. drd. Cristina Laza

Urologie:

conf. univ. dr. Felix Voinea

şef lucr. univ. dr. Sezghin Osman

Ortopedie, Traumatologie:

prof. univ. dr. Vasile Lupescu

şef. lucr. univ. dr. Marius Enescu

asist. univ.dr. Bogdan Obada

asist. univ. drd. Silviu Ureche

Urgenţe Chirurgicale:

conf. univ. dr. Nicolae Obadă

asist. univ. drd. Aurelian Ivaşcu

Activitatea didactică; planuri de învăţământ

În primii ani se studiază disciplinele de cultură medicală generală, morfologice (Anatomie, Histologie, Biologie Celulară şi Moleculară, Genetică şi fiziologice, Fiziologie, Biochimie, Biofizică). Urmează disciplinele care fac trecerea între învăţământul preclinic şi cel clinic (Anatomie Patologică, Fiziopatologie, Semiologie Chirurgicală şi Medicală) pentru ca apoi să se studieze disciplinele clinice (Medicină Internă, Chirurgie, Ortopedie şi Traumatologie, Endocrinologie, Pediatrie, Psihiatrie, Neurologie, Igienă, Ecologie, Radiologie). Pe lângă aceste discipline obligatorii studenţii au posibilitatea să aleagă dintr-o listă largă de discipline opţionale şi facultative, dintre care specific facultăţii noastre sunt Medicina Mării şi Medicina Catastrofelor.

Începând cu anul trei, activitatea se desfăşoară cu predilecţie în spaţiile unităţilor spitaliceşti în cadrul orelor de stagiu clinic în paralel cu cele de curs.

Studenţii străini au posibilitatea învăţării intensive a limbii române, simultan cu parcurgerea a 1-2 ani de facultate, timp în care activităţile didactice se desfăţoară într-o limbă de circulaţie internaţională, iar din anul al III-lea, învăţământul preponderent clinic, la patul bolnavului se desfăşoară în limba română.

20

Page 21: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Se poate spune că facultatea a pornit pe un drum bun, cu atât mai mult cu cât s-a adoptat ca normă şi un jurământ al medicilor tomitani, care, pe lângă angajamentele tradiţionale puse în slujba sănătăţii şi a fidelităţii faţă de profesie are un final specific invăţământului de la Malul Mării: “Fac aceste promisiuni sub legământ în Cetatea Tomisului, în memoria lui Hipocrate, sub cuvânt de onoare, rugând pe bunul Dumnezeu să mă răsplătească dacă îmi voi ţine jurământul, dar dacă nu să îmi fie impotrivă”.

Facultatea organizează cursuri pentru pregătirea rezidenţilor, cursuri pentru obţinerea de competenţe şi cursuri de perfecţionare.

Cercetarea ştiinţifică :

S-au constituit în cadrul facultăţii programe care urmăresc teme de cercetare fundamentală din diferite domenii ale medicinei, dar mai ales teme care să fie utile diagnosticului şi terapiei medicale. Se abordează domeniile morfologiei macro şi microscopică, studii clinice medicale, chirurgie, chirurgie celioscopică, chirurgia transplantelor, imaginistică medicală, oncologie, bacteriologie, medicină preventivă.

a. Contracte de cercetare

• Studiul morfologic al sistemului cardio-vascular; Organizarea structurală a articulaţiilor membrelor; Metode de investigare şi conservare a pieselor anatomice; Studiul morfofuncţional (macro, mezo şi microscopic) al vascularizaţiei arterio-venoase a organelor toraco-abdominale (contract de cercetare finanţat de CNCSU); Studiul morfofuncţional (macro, mezo şi microscopic) al vascularizaţiei arterio-venoase a organelor toraco-abdominale (director de program: prof. univ. dr. Petru Bordei).

• Studiul anomaliilor cromozomice ca factor de risc genetic în vederea realizării unui program de reducere a incidenţei malformaţiilor la produsul de concepţie – cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul VIASAN.

• Profilaxia şi diagnosticul pre şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni genetice - din cadrul Programului Naţional de sănătate a mamei şi copilului.

• Program VIASAN sub conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetarii, Academia de Ştiinţe Medicale, cu tema: “Transplantul de celule pancreatice în diabetul zaharat tip 1” (director de proiect: prof. univ. dr. Vasile Sârbu) în parteneriat cu Institutul Clinic Fundeni.

• Program VIASAN sub conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetarii, Academia de Ştiinţe Medicale, cu tema: “Soluţii informatice noi pentru managementul bazelor de date în transplantul de insule de pancreas” (director de proiect: prof. univ. dr. Vasile Sârbu).

• Program VIASAN sub conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetarii, Academia de Ştiinţe Medicale, cu tema: “Noi strategii de inducere a toleranţei imune în transplantul de celule şi organe” (director de proiect: prof. univ. dr. Vasile Sârbu), în parteneriat cu Institutul Clinic Fundeni.

• Program sub conducerea BioTech, Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu tema “Noi tehnologii de imunoizolare şi crioprezervare în transplantul de insule de pancreas”, derulat în cadrul Institutului de Medicină Comparată Constanţa, Universitatea “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Medicină Generală în parteneriat cu Centrul de Cercetări Ovine şi Caprine (director de proiect: prof. univ. dr. Vasile Sârbu).

• "Epidemiologia hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice în România. Implicaţii diagnostice şi terapeutice" - studiu multicentric, 1998 – 2001 (prof. univ. dr. Florea Voinea).

21

Page 22: Medicina Varianta Finala 24 Feb

• “Factori de risc ai cancerelor digestive la populaţia multietnică din Dobrogea” – proiect început din anul 2002;

• „Bazele moleculare ale cancerului recto-colonic de la prevenţie la tratament” (BM-COL) – 2005 (participă: prof. univ. dr. Florea Voinea).

2006 - 2010

Prof. univ. dr. Mariana Aşchie:

• Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare: “Studiul corelaţiei dintre markerii imunohistochimici şi genetici cu rol în prognosticul carcinoamelor mamare, ovariene şi de colon” perioada de derulare: 2007-2010 (director de proiect ).

• Programul Parteneriate în Domeniile Pioritare : Identificarea markerilor morfologici şi genetici implicaţi în diagnosticul precoce şi prognosticul limfoamelor non-Hodgkin ganglionare cu celule B : 2008-2011 (director de proiect)

• „Centru de diagnostic morfologic si genetic pentru studiul patologiei maligne”, 2007 (director de proiect)

• Universitatea „Ovidius” Constanţa în cadrul proiectului CEEX: BIOSTROM „Studii biomoleculare pentru factori de prognostic în tumorile stromale gastrointestinale” coordonator: Spitalul Fundeni, 2005-2008 (responsabil ştiinţific de proiect)

• Universitatea „Ovidius” Constanţa în cadrul proiectului CEEX: TIN „Noi ţinte celulare şi moleculare în terapia cu orientare spre pacient a tumorilor maligne. O abordare genomică si proteomică” coordonator Institutul “V. Babeş” Bucureşti – UOC, 2005-2008 (responsabil ştiinşific de proiect)

• Universitatea „Ovidius” Constanţa – proiect CEEX: „Modularea expresiei unor markeri biologici ai progresiei tumorale şi corelarea cu rezistenţa la chimioterapie în cancerele mamare şi ovariene” MARKONCGEN, coordonator Institutul de Virusologie „Ştefan Nicolau” 2006-2008 (responsabil ştiinţific de proiect)

• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în cadrul proiectului PNCDI II, Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare „Corelarea manifestărilor clinice, paraclinice şi morfopatologice cu modificările din carcinomul scuamos esofagian ”ESOGENCAN, 2008-2011(responsabil ştiinţific de proiect)

• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în cadrul proiectului PNCDI II, Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare „Factori biologici şi imunohistochimici de diagnostic şi prognostic în tumorile neuroendocrine ale tubului digestiv şi glandelor anexe” BIOHISTONED, coordonator Institutul Clinic Fundeni, 2008-2011 (responsabil ştiinţific de proiect)

• “Noi surse de celule secretante de insuline în terapia diabetului zaharat tip 1”, 2005-2008 (membru) • Studiul profilului expresiei genice si biomarkerilor corelat cu parametrii clinicopatologici în cancerul de

pancreas”, 2005-2008 (membru)

Prof. univ.dr. Petru Bordei 

• Contract - parteneriat Specificitatea de distribuţie a arterelor şi venelor renale multiple - baze anatomice pentru chirurgia de rezectie şi transplant renal, 2008

Prof. univ. dr. Natalia Roşoiu

• Concepere şi dezvoltare de noi produse medicamentoase cu maximă eficientă şi efecte secundare minimale, pe bază de substanţe biologice active din organisme marine”, 2007-2010 (director proiect)

Prof. univ. dr. Victoria Braga

• Noi surse de celule secretante de insulină în terapia diabetului zaharat tip I. în cadrul Universităţii Ovidius Constanţa, Facultatea de Medicină, în parteneriat cu Institutul Clinic Fundeni. 2005 (membru)

Prof. univ. dr. Vlad Tica

22

Page 23: Medicina Varianta Finala 24 Feb

• Utilizarea tinzaparinei în condiţiile realiste de asistenţă din România, LEO Pharma, 2006.

• „A new model of partogram with different action line” – Democritus University of Thrace, Grecia, 2006.

• Proiect „Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă” în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Conf. univ. dr. Rodica Mehedinti

• Analiza calitativă şi cantitativă de macroelemente şi microelemente din apa pentru irigat şi din solul pentru cultură, 2006 -2007 (membru)

• Analiza calitativă şi cantitativă a apei furnizată de forajul f1 din dreptul porţii nr.5, port Constanţa, 2008-2009 (membru)

• Cercetări privind utilizarea glicoproteinelor asociate gestaţiei pentru predicţia fertilizării şi mortalităţii embrionare la rumegătoarele mici, 2007-2010 (membru)

• Cercetări privind monitorizarea şi controlul materialului seminal de berbec şi ţap prin optimizarea metodelor de producere conservare şi utilizare, 2008-2011 (membru)

• Tehnologie de ameliorare a stării de sănătate la ovine şi caprine prin utilizarea markerilor genetici, 2008-2011 (membru)

• Hormone-free non-seasonal or seasonal goat reproduction for a sustainable european goat-milk market, 2009-2011 (membru)

Conf. univ. dr. Steliana Popescu• Studiul corelaţiei dintre markerii imunohistochimici şi genetici implicati in prognosticul cancerelor mamare,

ovariene si de colon, 2007-2010• Identificarea markerilor morfologici şi genetici implicati în diagnosticul precoce şi prognosticul limfoamelor

non-hodgkin ganglionare cu celula bacronim biglimf, 2008-2011Conf. univ. dr. Sanda Jurja• Noi preparate farmaceutice topice pe bază de complecşi ai clorhexidinei cu ioni metalici de zinc, cupru şi

argint cu activitate antimicrobiană şi antiparazitară (Acronim HEXICOFARM), 2007• Receptori moleculari redox pentru senzori electrochimici .2007• Protecţia mucoasei gastrointestinale cu ajutorul compuşilor antocianici în cursul terapiei cu AINS, 2008Şef lucr. Iulia Cîndea• Corelarea manifestarilor clinice, paraclinice şi morfopatologice cu modificările genomice în cancerul

epitelial scuamos de esofag, 2009 (membru)• Europain - a study of procedural pain, 2010Asist. univ. dr. Ionuţ Poinareanu• Particularităţi morfologice şi imunohistochimice ale celulelor germinative în tumorile maligne testiculare,

2007-2009 (director de proiect)Asist. univ. drd. Irina Durbala

• Rolul scheletului membranei eritrocitare umane în patogeneza anemiilor hemolitice prin defect genetic, 2007 (membru)

b. Manifestări ştiinţifice:

În fiecare an cadrele didactice şi studenţii organizează o manifestare ştiinţifică, de multe ori cu participare internaţională. Studiile finalizate sunt publicate. Redăm câteva dintre acţiunile organizate: Sesiuni de referate şi comunicari ştiinţifice ; Conferinţa Naţională de Fiziologie – Constanţa – 1991 ; Zilele Medicale Balcanice – Constanţa – Mamaia – 1987-1991; Congresul Naţional de Medicină Generală – Constanţa – 1992; Simpozionul Medico-Militar – Constanţa – 1993 ; Colocviu internaţional asupra autoimunităţii – Constanţa –

23

Page 24: Medicina Varianta Finala 24 Feb

1995; (organizator: prof. univ. dr. Florea Voinea); Simpozion Naţional de Parazitologie – Mamaia – 1997 ; Al VIII-lea Congres Naţional de Hepatologie – Neptun – 1998 (organizator: prof. univ. dr. Florea Voinea); Congresul Naţional de Farmacologie Clinică – Constanţa – 1998 ; Simpozion Naţional de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică – Constanţa –1999; Al 5-lea Congres European de Anatomie Clinică, Mangalia-Neptun, 1999 (organizator şi preşedinte: prof. univ. dr. Petru Bordei); Simpozion de Boli Infecţioase – Mamaia – 2000 ; Al VII-lea Congres Naţional de Reumatologie – Mamaia – 2000 ; Conferinţa Naţională de Semiologie Medicală – Mamaia – 2000 cu tema Semiologia tubului digestiv; Zilele italo-romîne de gastroenterologie şi cultură (organizator: prof. univ. dr. Florea Voinea); Conferinţa Naţională de Fiziologie – Constanţa – 2003; 87-ème Congrès de Morphologie, Constanţa, 2005 (preşedinte: prof. univ. dr. Petru Bordei); Euroson School International Ultrasound – Constanţa, 2003 (organizator: prof. univ. dr. Florea Voinea).

Între 2005 - 2010 s-au organizat, în universitate, următoarele evenimente ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională:

Al II-lea Congres Naţional de Ginecologie Endocrinologică(2005); A XV-a, XVI-a,XVII-a, XVIII-a,XIX-a,XX-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor; Simpozionul Naţional de Morfologie Normală şi Patologică (2007-2008); al XVIII Simpozion Ştiinţific al Societăţii Române de Biologie Celulară (2010); A V-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Fiziopatologie (2005); the National Conference of Neurosurgery and Neurorehabilitation (2009); Al XXIV-lea Congres Naţional de chirurgie Eforie, (2008); A XI-a Conferinţă Naţională de Neonatologie (2007); Conferinţa Naţională ORL (2007); A XL-a Reuniune de Istoria Medicinii (2010); Al XI-lea Congres Naţional al Societăţii Anatomiştilor din România (2010).

Cadrele didactice au fost prezente la foarte multe manifestări ştiinţifice naţionale, în diferite ramuri medicale: Ortopedie şi Traumatologie – conf. dr. Nicolae Obadă; Abordare tridimensională a osteoporozei – prof. univ. dr. Florea Voinea; Chirurgia şi Ortopedia – conf. dr. Constantin Tica, numit în 1997 şi preşedinte al acestui Congres Naţional, fiind constant membru în comitetul organizator şi comitetul ştiinţific al unor astfel de Congrese ţinute la Craiova, Timişoara, Bucureşti; Chirurgie vasculară şi periferică (consfătuire Cluj-Napoca), Flebologie (Simpozion Naţional Timişoara), Transplante de Organe (Cluj-Napoca). Ca organizator s-a implicat în sesiunile ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor, Simpozionul omagial de Oncologie Comparată (Neptun, 1995), Congresul european de Anatomie Clinică (preşedinte, 1999) – prof. univ. dr. Vasile Sârbu; Ateroscleroza – şef. lucr. dr. Arsenie Mătuşa; Terapeutica actuală în hipertensiunea arterială în artroză - prof. univ. dr. Florea Voinea; Diabet, Studiul obezităţii – şef. lucr. dr. Arsenie Mătuşa; Endocrinologie – conf. dr. Eduard Circo – preşedinte al Congresului în anul 1999; Hepatologie, Gastroenterologie, Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie, Fiziologie - prof. univ. dr. Florea Voinea; Cardiologie - prof. univ. dr. Florea Voinea, şef. lucr. dr. Marius Ţoringhibel; Ultrasonografie, Oncologie şi Imunologie, Genetică Medicală, Geriatrie şi Gerontologie; Congres de Hepatologie (Bucureşti); Simpozionul de Gastroenterologie şi Endoscopie Digestivă (Tg. Mureş, Poiana Braşov); Simpozion cu tema „Sintromul intestinului iritabil” (Constanţa); Simpozion „Performanţe terapeutice actuale în bolile inflamatorii mediate imun” (Sinaia) - prof. univ. dr. Florea Voinea; Hematologie, Semiologie Medicală – prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu; Medicină alternativă, Acupunctură, Sănătate Publicăş Alimentaţia din supermarket şi cancerul (conferinţă, Constanţa); Boli posibile de a fi transmise prin alimente )conferinţă, Suceava); Aditivii alimentari şi sănătatea (conferinţă, Suceava) – şef. lucr. dr. Floarea Damaschin; Obstetrică şi Ginecologie; Uroginecologie, Colposcopie şi patologie a Tractului genital inferior – conf. dr. Vlad Justin Tica (făcând parte şi din comitete ştiinţifice de organizare, la Bucureşti şi Craiova); Reumatologie – conf. univ. dr. Ioana Ureche (congrese naţionale, sesiuni de comunicări şt., conferinţe desfăşurate la Braşov, Sibiu, Bucureşti, Constanţa); Ecocardiografii; Infarctul miocardic; Hipertensiune arterială (conferinţe, congrese, simpozioane, organizate la Bucureşti, Sinaia, Călimăneşti, Sibiu, Slobozia, Eforie Sud, Constanţa) – conf. univ. dr. Marius Ţoringhibel;

24

Page 25: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Endocrinologie – asist. univ. dr. Irina Tica (la congrese, sesiuni, conferinţe, organizate la Braşof, Cluj-Napoca, Brăila, Sinaia, Constanţa).

Astfel de Congrese, Reuniuni, Sesiuni, Conferinţe Naţionale, Seminarii, Simpozioane, Consfătuiri s-au organizat în oraşe ca: Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Timişoara, Iaşi, Oradea, Focşani, Călimăneşti, Bacău, Suceava, Arad, Iaşi.

Dintre manifestările internaţionale la care au participat cadrele didactice universitare constănţene: Congresul European de Microbiologie Clinică şi Boli Infecţioase de la Berlin – prof. univ. dr. Victoria Braga; Lucrările Uniunii Mondiale Balcanice de la Istanbul; Congrese de Medicină: Italia, Franţa, Anglia, Germania, Spania, S.U.A., Grecia, Portugalia, Danemarca, Austria, Japonia - prof. univ. dr. Florea Voinea; prof. univ. dr. Vasile Sârbu; Simpozioanele Internaţionale de la Istanbul (cu tema: “Armonizarea standardelor apei de mare în zonele de îmbăiere” – şef. lucr. dr. Floarea Damaschin); Simpozion asupra Lipidelor şi Bolilor Cardio-vasculare de la Milano – prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu; Simpozion Internaţional de Stomatologie Infantilă din Dobog Ke – Ungaria, Salonic – Grecia, Ankara – Turcia, Sofia – Bulgaria, Lausanne – Elveţia, Istanbul – Turcia, Thesaloniki – Grecia – şef. lucr. dr. Anamaria Bechir; Congresul Internaţional de Autoimunitate de la Brest – Franţa; Congresul European Anual de la Atena – Grecia; Congresul Asociaţiei Anatomiştilor de la Madrid – Spania; Congresul Medical Pancipriot de la Paphas – Cipru; Congresul de Echocardiografie de la Viena – Austria; Congresul Antantei Mediteraneene – conf. dr. Victoria Ulmeanu; prof. univ. dr. Vasile Sârbu; Congress of European Anatomy de la Hamburg – conf. dr. Constantin Tica; Congresul European de Endocrinologie de la Malaga, Sevilla, Granada – Spania, Szeged – Ungaria, Munster – Germania, Bordeaux – Franţa – prof. univ. dr. Eduard Circo; Congresul Asociaţiei Americane de Diabet de la New Orleans – SUA, Praga – Republica Cehă, Istanbul – Turcia, Barcelona – Spania – şef. lucr. dr. Arsenie Mătuşa; Congres SICOT Amsterdam, Sidney; Congres EFORT Barcelona - Spania, Bruxelles - Belgia; Congresul Balcanic de Ortopedie de la Salonic - Grecia; Congres European de Urgenţă şi Traumă Syon, Marsilia- Franţa – conf dr. Nicolae Obadă; Congresul Francez de Chirurgie (Paris), Conferinţele Francofone de Pedagogie Medicală de la Dakar (Senegal), Saigon (Vietnam), Congresul Greco-Italian de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (Heraklion - Creta) şi Salonic (Grecia), Congresul European de Chirurgie Endoscopică (Lisabona - Portugalia); Congresul de Film medical Filmed (Amiens – Franţa), Lisabona, Milano, Bath, Londra. Reuniune de informare în problemele handicapaţilor – Finistere – Bretania Occidentală, Franţa; Zilele de formare ale „Asociaţiei de prietenie Brest-Constanţa” – prof. univ. dr. Vasile Sârbu; Congrese Internaţionale de Urologie din Barcelona, Stockholm, Bruxelles,Geneva, Birmingham, Budapesta, Bratislava, Cracovia, Istanbul – prof. univ. Cornel Tode. A conferenţiat în străinătate la Facultatea de Medicină din Lille (Franţa) şi Facultatea de Medicină din Catania (Italia) – prof. univ. dr. Petru Bordei; „Digestive Disease Week” (San Diego – California şi Chicago - Illinois); Journées Francophones de Pathologie Digestive (Paris - Franţa); United European Gastroentereogy Week (Madrid - Spania); Congres Internaţional de Patologie Digestivă (Paris - Franţa) – prof. univ. dr. Florea Voinea; Meeting European Academy of Anaesthesiology (Roma- Italia), International Congress Belgian Society of Anesthesia and Reanimation (Bruxelles - Belgia); Réunion de la Societé Nationale de Gynécologie Obstétrique de France Groupement Provence – Langue doc – Cote – d’Azur (Montpellier – Franţa), World Congress on Fertility and Nice Sterility (Montpellier - Franţa); Figo World Congress of Gynecology and Obstetrics (Copenhaga - Danemarca); Congrès chirurgical Libanais du Printemps, Beirut, Liban; Internaţional Conference, Varşovia, Polonia, , The first Jordanian – Romanian Conference of Medicine and Pharmacy, Amman, Jordania, Symposion Bruxelles – conf. dr. Vlad Justin Tica.

La Congresele de la Stockholm, Viena, Lisabona, Barcelona, Rotterdam, San Diego, Bruxelles, Praga, Boston, New Delhi, Paris, Göteborg, Atena, Hersorissos au fost invitaţi: prof. univ. dr. Florea Voinea dar şi de cele mai tinere cadre didactice asist. Irina Diaconu, prep. Gina Comanescu, asist. Cristina Nuca.

25

Page 26: Medicina Varianta Finala 24 Feb

O alta categorie de întâlniri internaţionale au constituit-o Conferinţele tematice: Implicaţiile bioritmului în bolile cardio-vasculare (Chişinău); Lupusul Eritematos Sistemic – Ierusalim; Health Care – (Halkidiki – Grecia); Problems of Family health (Sousse – Tunisia); Medicină Feroviară (Chişinău) – prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu; Scientific Metting of the International Society of Hypertension (Amsterdam) şi Conferinţa de Cardiologie (Salzburg); 4-th Alstrom Syndrome International Medical Congress, Porto, Portugalia; The 32-th

Annual Scientific Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, S.U.A.; The 7 -th

International Congress on Coronary Artery Disease, Venice, Italy - şef. lucr. dr. Marius Ţoringhibel; Congresul Esofagul (Brest); Conferinţa: American International Health Alliance (Banska Bystrica - Slovacia); Sesiunea privind Monitorizarea bolnavilor şi Informatizarea spitalelor (Viena - Austria); Psihoterapia în medicina de familie (Constanţa); Congresul internaţional Romtransplant (Tg. Mureş) – prof. univ. dr.Vasile Sârbu; Triennial International Symposium on Viral Hepatitis (Roma - Italia) – prof. univ. dr. Florea Voinea.

c. Comunicări ştiinţifice

La acţiunile ştiinţifice, cadrele didactice au prezentat comunicări ştiinţifice. Enumerăm selectiv subiecte, rezultate din cercetările medicale ale universitarilor constănţeni. Un număr impresionat de lucrări ştiinţifice comunicate (pete 350) se înregistrează în bibliografia prof. univ. dr. Vasile Sârbu şi a colectivului cu care a lucrat. Între titlurile recente se înscriu observaţii privind: transplantul de celule pancreatice, dificultăţi şi diagnostice la paciente cu tumoră gigantică de ovar, limfoame gastrice, neoplasmul mamar, folosirea aparatelor de sutură mecanică în chirurgia digestivă, evoluţia activităţilor medicale în Dobrogea, probleme terapeutice în abdomenul chirurgical, chirurgia cancerului de colon, probleme de diagnostic clinic şi tratament chirurgical paleativ în neoplasmele de căi biliare extrahepatice; infiltraţii peritoneale cu citostatice în neoplasmul de sân, supuraţiile perianale, afecţiunile chirurgicale ale vârstnicului, anatomofiziologia supleanţelor digestive arteriale.

De asemenea prof. univ. dr. Petru Bordei are peste 250 lucrări comunicate în ţară şi străinătate, dintre care aproximativ 300 au fost publicate.

Contribuţia prof. univ. dr. Florea Voinea este masivă, însumând peste 150 comunicări ştiinţifice (ca autor sau în colectiv) cu următoarea problematică: hepatita cronică virală C; terapia cu eritropoietină la pacienţii cu insuficienţă renală cronică; hipertensiunea arterială şi patologia renală, actualităţi de diagnostic şi tratament în hepatita cronică virală B, mecanismul leziunilor histopatologice în hepatita cronică VHC, diagnosticul ecografic al icterului mecanic, complicaţii în cursul sindroamelor mieloproliferative diagnosticul pancreatitelor cronice, probleme de imunologie hepatică, colonul iritabil, crioglobulinemii secundare din hepatitele cronice virale (cu poster), ihtiopatogenia ulcerului gastric şi duodenal.

Ca autor sau în grup de cercetare, conf. dr. Vlad Justin Tica a semnat comunicări pentru întâlniri profesionale, care s-au referit la: noua metodă de analgezie cu Piritramida intratecală, studii privind efectele secundare ale stimulării ovulaţiei în fecundarea „in vitro” , investigaţii cu ultrasunete în chistul ovarian, studii şi cercetări de laparoscopie.

Dintre celelalte tematici de comunicări ştiinţifice am selectat: Peritonita primitivă la copilul mare, Nefroblasatomul – studiu multicentric, Uropatii malformative relevate de infecţia urinară, Perfuzia intravenoasă la copil, Leziunile de organ parenchimatos la copilul politraumatizat conf. dr. Constantin Tica; Intoxicaţiile cu insecticide organo-fosforice şi ciuperci la copii – asist. dr. Monica Doşa; Embriologie normală şi patologică a esofagului, Uropatii malformative relevate de infecţia urinară – asist. dr. Robert Atanasescu; Studiul cauzelor medicale şi socio-economice care influenţează indicatorul demografic de mortalitate infantilă, Anemiile la copil; Etiopatologia, Patogenia şi dispensarizarea copiilor cu afecţiuni renale – prof. univ. dr. Valeria Stroia; Tulburările de ritm, Resuscitarea cardio-respiratorie, Particularităţile unei asocieri morbide rare între cardio-

26

Page 27: Medicina Varianta Finala 24 Feb

miopatia hipertrofică şi leucoza acută, Incidenţa cancerului cu localizare digestivă, Cazul de hemangiom hepatic – prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu; Problematica tulburărilor de ritm şi de conducere în bolile pulmonare cronice, Manifestări cardiace în astmul bronşic, Tulburări de ritm ventriculare în insuficienţa respiratorie din bolile pulmonare cronice – conf. dr. Zizi Niculescu; Circumstanţele de apariţie a hipocratismului digital, Relaţia dintre tipul de obezitate şi sindromul metabolic, Manifestări clinice şi biologice ale glomerulopatiei diabetice incipiente – conf. dr. Ion Tofoleanu; Prezentări de caz asupra ventriculului unic; hipertensiunea arterială şi riscul cardiovascular; felodipina în tratamentul hipertensiunii arteriale; surse cardioembolice; accident vascular cerebral ischemic la tânăr; false hipertrofii; sarcina şi cardiopatiile congenitale; mecanisme ale insuficienţei cardiace la diabetici; tratamentul în cazul pacienţilor coronarieni – conf. univ. dr. Marius Ţoringhibel (şi colab.); Date actuale despre influenţa hormonilor sexuali asupra funcţiei biliare – conf. dr. Vlad Justin Tica şi asist. dr. Irina Tica; Eficienţa tratamentului combinat fizio-kineto-medicamentos în umăr dureros simplu şi blocat (studiu anatomo-clinic, terapie modernă); activităţi în tratamentul osteoartitei degenerative a genunchiului, prezentări de caz în poliartrită reumatoidală cu debut atipic; aspecte de recuperare în geriatrie; aspecte clinico-terapeutice în suferinţele coloanei vertebrale; tratamentul combinat medicamentos şi fizico-kinetic în nevralgia cervico-brahială; recuperare medicală a fracturilor pertrohanteriene – conf. univ. dr. Ioana Ureche (şi colab.); Aspecte histologice ale ţesutului de granulaţie în arsuri; plăgi împroşcate cu leziuni; tulburări ovariene şi tiroidiene la adolescentele cu diabet zaharat – asist. univ. dr. Irina Tica; Dintre referatele, conferinţele şi prezentările orale susţinute de prof. univ. dr. Vlad Justin Tica (şi colab.) consemnăm: hemoratia masivă în obstretică; profilaxia anti HPV; tratamentul medical al endometriozei; simularea ovulaţiei la pacientele infertile; beneficii non-contraceptive ale coc; drillingul ovarian în sindromul ovarelor polichistice; menţinerea florei vaginale în premenopauză (ţinute la Congrese Naţionale din Iaşi, Timişoara, Sinaia, Bucureşti, Constanţa, Mangalia, Conferinţe Naţionale din Cluj-Napoca, Bucureşti; sesiuni ştiinţifice de la Constanţa); defectele de tub neural în sarcină (Forumul medicilor de familie Pharma Business Constanţa); Consideraţii asupra tratamentului cu Fortran în ITV la copil, Comparaţii între rezultatele obţinute prin examinarea echografică HIV după infecţia de tract urinar – asist. dr. Cristina Fiscuci; Efectele secundare ale Odistonului 75%, Leziune axonală difuză minoră, Fractura orbito-nazală, Evisceraţie ochi drept – şef. lucr. dr. Horia Bogdan Davidescu; Studiul privind tratamentul enurezisului prin acupunctură şi auriculoterapie – concepţia tradiţională a dezechilibrului energetic – asist. Maria Tuba; Purpura trombocitopenică în tuberculoza pulmonară, Bronchovaxonul şi imunomodelarea; Sintropia tuberculoză pulmonară – Diabet zaharat – asist. Oana Arghir; Carcinom de tract tireoglos – şef. lucr. dr. Dănuţ Dincă, prof. univ. dr. Florea Voinea, prof dr. Vasile Sârbu, prof. univ. dr. Puiu Panghea, prof. univ. dr. Vasile Lupescu, prof. univ. dr. Ionel Comşa, prof. univ. dr. Victoria Braga, conf. dr. Ştefan Surdulescu Studii de medicină internă şi reumatologie: 78 – prof. univ. dr. Maria Şuţa.

Un număr mare de comunicări au fost prezentate la întâlniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

d. Publicaţii în periodice de specialitate

Numărul articolelor este foarte mare, publicate în aproape toate revistele de specialitate: “Revista Română de Parazitologie” – Victoria Braga, V. Botea, Lavinia Daba, Sanda Sârbu; “Ars Medica Tomitana” – Ani Docu Axelerad, Claudia Mihailov şi Victoria Ulmeanu, Valentin Peţeanu, Floarea Damaschin, Luiza Ungureanu; “Revistă de Igienă şi Sănătate Publică”; “Revista de Reumatologie” - Victoria Ulmeanu, Maria Şuţa, Claudia Mihailov; “Bulletin de l’Association des Anatomistes” - “Pneumoftiziologia” - Puiu Panghea, dr. Oana Arghir; „Revista română de urologie” - prof. univ. Cornel Tode; “Neurochirurgia Iaşi”, “Sibiul Medical”, “Pediatria”, “Endocrinologia e Nutricia”, “Medicină Modernă; Analele Universităţii „Ovidius”, „Revista Medicală Chirurgicală Iaşi”; „Cercetări experimentale medico-chirurgicale” „Bulletin de l’Union Medicale Balkanique”,

27

Page 28: Medicina Varianta Finala 24 Feb

„Journal of Biochemistry”, „Chirurgia”, „Ars Medica Tomitana”, „Revista de Medicină Militară”, „Orizonturi medicale” – Vasile Sârbu (tematica articolelor sale se referă la: actualităţi şi perspective în transplantul de celule Beta pancreatice la bolnavii cu diabet zaharat, primele transplante renale la Constanţa, tulburări urinare postoperatorii în chirurgia ano-rectală, regenerarea hepatică, momentul tardiv al sancţiunii chirurgicale în diferite forme de neoplasm, momentul operator optim în intervenţia calioscopică pentru colecistita acută, noi tehnici chirurgicale în tratamentul chistului hidatic, sutura mecanică în patologia tubului digestiv, cancerul esofagian diagnostic şi tratament în afecţiunile coledocului terminal, ulcerul perforat, consideraţii privind diagnosticul şi tratamentul plăgilor cardiopericardice, peritonită plastică fibroadezivă, chirurgie celioscopică ginecologică hernioplastia monolaterală prin procedeul Trabucco în hernia inghinală, apendicectomia pe cale celioscopică; fistule rectale cronice postoperatorii, neoplasmul de intestin subţire, prima colecistectomie videoghidată laparoscopic, fără gaz, rezolvarea chirurgicală a unor variante de obstrucţie arterială înaltă aorto-iliacă, esofagectomia subtotală); În periodicele „Analele Universităţii Craiova”, „Revue roumaine de Medicine”, „Viaţa medicală”, semnează prof. univ. dr. Florea Voinea, articole despre: cancerul colorectal, hepatitele cronice, bolile inflamatorii intestinale, rolul ultrasonografiei în patologia abdominală, tratamentul cu interferon în hepatitele virale, bazele genetice şi moleculare ale cancerului de colon, etc.; În periodice ca: „Timişoara Medicală”, „The releaser” (Amsterdam), „Contraception Fertilité Sexualité” (Paris), „Analele Universităţii din Craiova”, „Jurnalul Societăţii române de anestezie”. „Terapie intensivă”, „Revista medicală naţională”, „Obstetrică şi Ginecologie” (Cluj-Napoca), „Spitalul”, „Terapeutică, farmacologie şi Toxicologie Medicală” (Bucureşti), „Orizonturi medicale” (Bucureşti), „Medical Update” (Bucureşti), semnează conf. dr. Vlad Justin Tica studii privitoare la: Piritramida intratecală ca nouă metodă de analgezie (cu cercetări preliminare pe câini pentru aproximarea dozei optime), efecele secundare ale stimulării ovariene în cadrul fecundării „in vitro”, dinamica unor parametrii hormonali şi studiul corelaţiei variaţei estradiolului plasmatic şi a estrogenilor urinari în fecundaţia „in vitro”, endotelinele (biochimie, fiziopatologie), despre fertilitate, despre histeroscopie ca metodă modernă de diagnostic, despre primul caz de chirurgie celioscopică ginecologică din Constanţa, electrofiziologia fibrei musculare netede uterine, influenţa parametrilor terapeutici în tratamentul hormonal substitutiv al menopauzei asupra metabolismului lipidic; diagnosticul prenatal al unei stenoze duodenale prin pancreas inelar, aportul monitorizării ecografice în strategia terapeutică de oprire a unui ciclu de fecundaţie „in vitro”; observaţii privind ecografiile transvaginale; corelaţii clinice, etiologice şi prognostice în cazurile dezlipirilor premature de placentă; chisturi ovariene; infecţiile urinare în timpul sarcinii; influenţa menopauzei asupra metabolismului lipidic; chirurgia endoscopică (articolele cu astfel de tematică au fost publicate în periodice ca: „Romanian Journal of Morphology and Embriology”; „Ginecological Endocrinology”, „Gineco. ro”, „Revista Medico Chirurgicală” a Societăţii de Medici şi Naturalişti), „Chirurgia”, „Timişoara Medical Journal”, „Romanian Journal of Internal Medicine”, „Analele Universităţii din Craiova”, „Ars Medica Tomitana”, „Analele Universităţii ”Ovidius” Constanţa”, „Spitalul”, „Medica Academica”. În total: 248 articole publicate. Multe din ele au fost publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice. Conf. univ. dr. Marius Ţoringhibel semnează studii privitoare la cardiopatii congenitale la adulţi şi copii; ecocardiografie şi zonele de intersecţie ale cardiologiei; pneumologie; diabet, publicate în periodice ca: „Romanian Journal of Endocrinology”, „Ars Medica Tomitana”, „Analele Universităţii „Ovidius””, „Revista română de cardiologie”; asist. univ. dr. Irina Tica a publicat: studii şi obsrvaţii, date actuale privind influenţa hormonilor sexuali feminini asupra funcţiei biliare; conţinutul veziculei biliare în timpul sarcinii, publicate în: „Analele Universităţii „Ovidius””, „Revista medico-chirurgicală”, „Romanian Journal of International Medicine”, „Ars Medica Tomitana”, „Craiova medicală”, „Revista medicală naţională”. A publicat şi capitole în cărţi de referinţă publicate la Constanţa, Craiova.

Foarte multe cadre didactice fac parte din colective redacţionale ale unor reviste medicale în afara de „Analele” Universităţii noastre, „Ars Medica Tomitana” sau „Dobrogea medicală”: „Revista română de ultrasonografie”, „Revista română de medicină internă”, „Revista română de hepatologie”, „Revista pentru educaţie medicală continuă - gastroenterologie” – prof. univ. dr. Florea Voinea; În colegiul redacţional al

28

Page 29: Medicina Varianta Finala 24 Feb

„Revistei române de chirurgie”, al „Britrish Medical Journal”, ediţia în limba română, al „Revistei medicale române” – prof. univ. dr. Vasile Sârbu; „Medica”, „Revista de medicină Materno-Fetală” – conf. dr. Vlad Justin Tica; „Revista de reumatologie” – prof. univ. dr. Maria Şuţa (este şi investigator principal în trialuri chimice internaţionale).

e. Volume (în ordine alfabetică a autorilor)

Ion Aşchie: Tratamentul chirurgical al bolii hidatice hepatice - Bucureşti, Editura Medicală, 2000; Limfoame maligne hon-hodgkiniene gastrointestinale – entităţi anatomoclinice şi morfologice – Constanţa 2001; Mariana Aşchie: Morphopatology, vol. I-II – Constanţa 1995, 1997; (în colab. cu Ion Aşchie): Limfoame maligne non-hodgkiniene gastrointestinale – entităţi anatomoclinice şi morfologice – Constanţa, “Muntenia şi Leda”, 2001; Clinical Morphopathology, vol. I-II – 2001; Gheorghe Badiu; Durerea – prieten sau duşman – Bucureşti, Editura Medicală, 1986; (în colab. cu Exarcu Teodorescu): Fiziologie – Bucureşti, Editura Medicală, 1993; Neurofiziologia – Constanţa, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 1995; (în colab. cu Nicolae Ceamitru şi A. Petru): Fiziologia şi Fiziopatologia Hiperbară – Constanţa, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 1997; (în colab. cu Ileana Ion şi Cecilia Adumitresi): Essential physiology – Constanţa, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 1998; (în colab. cu Aurel Papari): Adaptologia umană - Constanţa, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 1999; (în colab. cu Ileana Ion): Fiziologie. Curs, vol. II – Constanţa, „Ex Ponto” , 2000; (în colab. cu Ileana Ion): Fiziologie. Exerciţii şi probleme comentate – Constanţa, „Ex Ponto”, 2000; Petru Bordei (în colab. cu Dan Ulmeanu): Osteologie - Constanţa, Tipografia Universităţii “Ovidius”, 1993 ; (în colab. cu Dan Ulmeanu): Anatomia descriptivă a membrului superior - Constanţa, “Ex Ponto”, 1995 ; (în colab. cu Dan Ulmeanu): Anatomia descriptivă a membrului inferior - Constanţa, “Ex Ponto”, 1995; (în colab. cu Dan Ulmeanu, Elena Şapte şi M. Cambrea): Osteologie. ed. a 2-a – Constanţa, Tipografia Universităţii „Ovidius”, 1995; (în colab. cu Dan Ulmeanu): Anatomia descriptivă a membrelor – Constanţa, „Ex Ponto”, 2002; (în colab. cu D. Iliescu, Elena Şapte): Scheletul corpului uman - Constanţa, „Ovidius University Press”, 2004; Anatomia şi fiziologia omului – Biologie. Teste pentru examenul de admitere (7 vol. – perioada 1995-2004); Ion Bordeianu: Elemente de chirurgie plastică – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1998; Infectiile la arsi (în colab. cu Noela Elena Ionescu) - Constanţa, “Muntenia & Leda”, 2000; (în colab. cu Dan Mircea Ionescu): Manual de chirurgie plastică – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2001; Victoria Braga (în colab.): Practical Lessons of Medial Microbiology - Constanţa „Syiryx Med”, 1997; Curs de microbiologie, Bacteorologie şi Micologie, Virusologie şi Parazitologie, Imunologie – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1999; Parazitology and Virolgy - Constanţa, „Europolis”, 1999; (în colab cu Victoria Badea): Virusologie şi Patologie medicală - Constanţa, „Ovidius University Press”, 1999; Bazele Fiziopatologice ale Imunologiei - Constanţa, „Ex Ponto”, 2001; (în colab.): Parazitologie şi Virusologie medicală – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2003; Nicolae Ceamitru, Fiziopatologie generala – Constanţa, “Muntenia”, 2000; Fiziopatologia insuficienţei cardiace – Constanţa, „Muntenia”, 2004; Adaptarea cardiovasculară în hiperbarism – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2004; Gheorghe Ionel Comşa: Bazele morfofuncţionale ale chirurgiei reconstructive şi funcţionale laringiene – Iaşi, “Vasiliana”, 1999; Cancerul de rinofaringe – Iaşi, Fundaţia “Axis”, 2000; Rinologie – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2000; Iuliana Dimofte, Genetică umană - Ediţia a II-a - Constanţa, Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”, 2000; (în colab. cu Georgeta Cozaru, Anca Popa; Irina Durbală, Simona Nedelcovici): Biologie celulară şi moleculară - Bucureşti, „Cartea Universitară”, 2003; Dănuţ Dincă: Oto-rino-laringologie. Curs şi caiet de lucrări practice – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1994 Ion Ileana (în colab. cu Cecilia Adumitresi): Physiology - practical works – Constanţa, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 1996; Hemostaza fiziologică – Constanţa, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 2004; Nistor Ioncică: Fiziologia gonadelor feminine – Constanţa, „Ovidius University Press”,

29

Page 30: Medicina Varianta Finala 24 Feb

1995; Curs de fiziologie – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1997; (în colab. cu Cristina Farcaş): Fiziologie , vol. I – Aparatul respirator. Sânge – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2002; Vasile Lupescu: Traumatologia (vol. I: Luxaţiile şi fracturile membrelor – Constanţa, “Ex Ponto”, 1998; Tuberculoza osteo-articulară. Ghid diagnostic şi terapeutic – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1999; Traumatologia (vol. II: Traumatismele cranio-cerebrale şi coloanei vertebrale. Politraumatismele) - Constanţa, “Ex Ponto”, 2001; Traumatologie şi ortopedie. Curs – Constanţa „Ovidius University Press”, 2001; Arsenie Mătuşa: Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul urgenţelor majore în diabetul zaharat – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1995; (în colab. cu Doina Catrioniu): Diabetes mellitus. Lecture for the students of English Division – Constanţa, (f.e.), 1996; Teofil Mehedinţi: Histologie, vol. I-II (două ediţii – 1991, 1994) - Constanţa, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 1994; (în colab. cu Rodica Mehedinţi): Mic tratat de histologie stomatologică – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1995; (în colab. cu Mihaela Hâncu şi Sorin Vameşu): Histologia vol. I – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1997; (în colab. cu Rodica Mehedinţi şi Emma Gheorghe): Histologie vol. II – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1998; (în colab. cu Rodica Mehedinţi): Evoluţia funcţiei secretorie şi evoluţia ei filogenetică în serie animală la nevertebrate – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1999; (în colab. cu L. Mogoanţă şi Mihaela Mehedinţi-Hâncu) : Ghid de tehnici de Histologie, Citologie şi Imunohistochime – Craiova, Editura Medicală Universitară, 2003; Histologie practică, vol. II – Organe – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2004; (în colab. cu L. Mogoanţă şi Mihaela Mehedinţi-Hâncu): Histologie medicală – Craiova, „Aius”, 2004; Nicolae Obadă: Sindroamele de compartiment ale gambei – Constanţa, “Muntenia & Leda”, 2001; Urgenţe chirurgicale. Curs – Constanţa, “Muntenia & Leda”, 2002; Natalia Roşoiu: Substanţe biologice active din organisme marine – Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992; Medical Biochemistry – Constanţa „Muntenia”, 1996; Medical in Pharmaceutical Biochemistry - Constanţa, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna” (în colab. cu Mihai Şerban, Gheorghe Badiu): Metode si tehnici de laborator in biochimie, vol. II: Biochimie clinică – Constanţa, “Muntenia & Leda”, 2000; Biochimie clinică – Capitole speciale, Constanţa “Muntenia & Leda”, 2002; (în colab. cu Mihai Şerban): Biochimie - Metode şi tehnici de laborator – Piteşti, “Paralela 45”, 2002, Colectia Vademecum, Educational; (în colab. cu Mihai Şerban şi Gheorghe Badiu): Biochimie clinică. Metode şi tehnici de laborator: Valoare diagnostică – Constanţa, „Muntenia”, 2005; Vasile Sârbu: Chirurgie generală. Manual pentru studenţi – Constanţa, Tipografia Universităţii „Ovidius”, 1992; Patologia chirurgicală a toracelui. Manual pentru studenţi – Constanţa, Tipografia Universităţii „Ovidius”, 1992; (în colab. cu Timurlenk Iusuf şi Octavian Unc): Elemente de propedeutică chirurgicală – Constanţa „Europolis”, 1993; (în colab. cu Marta Bratu): Sistemul hemostatic al organismului – Constanţa, Tipografia Universităţii „Ovidius”, 1994; (în colab. cu Vasile Botnarciuc): Lectures Notes of General Surgery – Constanţa, „Mondograf”, 1996; Urgenţe chirurgicale abdominale (coord.) – Bucureşti, Editura Medicală, 1998; Geneza Facultăţii de Medicină şi Farmacie, vol. I-II – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2005; Valeria Stroia: Curs de pediatrie şi puericultură (în limba engleză) – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1996; Curs de pediatrie, vol. I-III – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2000; Maria Şuţa (în colab. cu Florea Voinea): Urgenţe în medicină internă – Constanţa, “Ex Ponto” 1999; Curs de medicină internă pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2000; (în colab. cu Steliana Şuteanu): Actualităţi în spondiloza anchilozantă şi artritele reactive – Constanţa, „Comandor”, 2000; Îndreptar de medicină internă – Constanţa, „Ex Ponto”, 2004; Vlad Justin Tica: Endotelinele – Craiova, „Siteh”, 1997; (în colab. cu Andrei Tica): Echilibrul acidobazic şi modificările sale materno-fetale intrapartum – Craiova, „Siteh”, 1998; (în colab. cu Aneta Tomescu): Obstetrică şi ginecologie. Curs – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2002; (în colab.): Insuficienţa acută renală de cauză obstetricală – Craiova „Siteh”, 2002; (în colab. cu Andrei Tica): Dinamica miometrială, algiile de sorginte uterină şi analgezia obstetricală – Craiova „Sitech”, 2002; (în colab. cu Andrei Tica): Mola hidatiformă recidivată – Craiova, „Sitech”, 2002; (în colab. cu Andrei Tica): Sindromul HELLP. Entitate clinică unică, distinctă? – Craiova, „Siteh”, 2002; Rolul medicului obstetrician în prevenirea transmiterii verticale a infecţiei cu HIV –

30

Page 31: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Craiova, Editura Medicală Universitară, 2004 (în colab. cu Andrei Tica) Abdomenul acut în obstetrică şi ginecologie - Craiova, Edit. „Sitech”, 2007; Autorul semnează studii de importantă întindere şi în alte volume colective şi este coautor la 5 volume de specialitate. Are 21 cărţi şi cursuri publicate în România, Franţa, S.U.A.; Viorel Tode: Urologie – semiologie – Constanţa, „Exponto”, 1994; Adenomul de prostată – Ghidul pacientului – Constanţa, “Ex Ponto”, 2000; Urologie clinică, vol. II-II - Constanţa, “Ex Ponto”, 2001-2002; Semiologie urologică – Constanţa, Editura APC, 2001. Autorul semnează un capitol important de Urologie în Tratatul de chirurgie (coord. Nicolae Angelescu) – Bucureşti, Editura Medicală, 2003; are capitole şi în alte tratate colective; Maria Mihaela Toma: Hematologie practică – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2001; (în colab. cu Tatiana Adam): ediţia a 2-a – Constanţa, „Muntenia”, 2003; Dan Ulmeanu (în colab. cu Petru Bordei şi Lidia Chircor): Anatomia omului: Anatomia dezvoltării. Noţiuni de embriologie umană – Constanţa, Tipografia Universităţii, 1992; (în colab cu Petru Bordei şi Raul Grigore): Functional Anatomy – Constanţa, (f.e.), 1994; (în colab. cu Victoria Ulmeanu şi Petru Bordei): Breviar de pedagogie medicală – Constanţa, „Ex Ponto”, 1997; (în colab. cu Victoria Ulmeanu); Vita Sexualis - Bucureşti, „Forum”, 2000; (în colab. cu Petru Bordei şi Dan Marcel Iliescu): Artrologie – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2001; Victoria Ulmeanu: Curs de semiologie medicală – Constanţa, Tipografia Universităţii; 1992; Seniologia aparatului cardio-vascular – Constanţa, Tipografia Universităţii, 1993; Semiologia aparatului digestiv – Constanţa, Tipografia Universităţii, 1993; Semiologia aparatului renal - Constanţa, Tipografia Universităţii, 1993; Introduction to Clinical Medicine – Constanţa, Tipografia Universităţii, 1994; Semiologie medicală – Constanţa, „Ex Ponto”, 1996; Evoluţia şi complicaţiile cardiomiopatiei hipetrofizice obstructive - Constanţa „Ex Ponto”, 1997; Ghid practic de interpretare a delectrocardiogramei – Constanţa, „Ex Ponto”, 1997; Clinical Diagnosis and Physical Examination – Constanţa, ”Ovidius University Press”, 1998; Pedagogie medicală - Constanţa, „Ex Ponto”, 2000; Simptome, semne şi sindroame în exemple şi probleme, vol I şi II - Constanţa, “Muntenia şi Leda”, 2001; Vademecum în examenul obiectiv - Constanţa, “Muntenia şi Leda”, 2002; Propedeutică medicală - Constanţa, “Muntenia şi Leda”, 2002; Octavian Dumitru Unc: Urgenţe abdominale chirurgicale – Constanţa, „Ovidius University Press”, 1999; Cancerul de sân – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2002; (în colab. cu Răzvan Popescu): Chirurgie generală. Note de curs pentru studenţii Facultăţii de stomatologie – Constanţa, „Ovidius University Press”, 2003; (în colab. cu Valentin Orbeanu): Nume proprii în chirurgie. Dicţionar – Constanţa, „Ex Ponto”, 2005; (în colab cu Valentin Orbeanu): Nume proprii în ortopedie şi traumatologie – Constanţa, „Exponto”, 2005; Florea Voinea: Medicină internă pentru studenţii stomatologi – Constanţa, Tipografia Universităţii, 1992; Imunologie clinică – Constanţa, Tipografia Universităţii „Ovidius”, 1993; (în colab.): Clinica bolilor respiratorii – Constanţa, Tipografia Universităţii „Ovidius”, 1994; Hepatologie practică - Constanţa, “Ex Ponto”, 1996; (în colab. cu Maria Şuţa): Urgenţe medicale - Constanţa, „Ex Ponto”, 1999. A semnat capitole importante în tratate colective şi a fost coautor la Gastroenterologie şi Hepatologie (Bucureşti, 2003, Compendiu de Gastroenterologie (Bucureşti, 2004) A semnat 14 volume ; 5 cursuri litografiate.

Din 2005-2010 : Victoria Braga (în colab. cu Mihaela Botnarciuc; Ramona Stoicescu ; Lavinia Voineagu; Adina Barbu) : Lucrări practice de Bactereologie - Constanţa, “Ovidius University Press”, 2007 ; Mariana Aşchie (în colab. cu Irène Damian ; Anca Hâncu) : Diagnosticul distrofiilor musculare - Constanţa, Ed. “Muntenia”, 2009 ; Petru Bordei (în colab. cu I. Sara Ureche ; Dan Iliescu) : Periartrita scapulo-humerală - Constanţa, Ed. “Europolis”, 2006 ; (în colab. cu Florin Voinea ; E. Dumitru ; A. Suceveanu ; I. Ion ; A. P. Suceveanu ; L. Alexandrescu) - Constanţa, “Ex Ponto”, 2006 ;Ion Bordeianu : Principii de chirurgie plastică si microchirurgie reconstructivă – Bucureşti, Edit. Naţional, 2005, Tratat de chirurgie, vol. VI, Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă – Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, (în colab. cu: Ionuţ Valentin Iordache, Bogdan Marian Caraban): Metodologia cercetării ştiinţifice medicale: note de curs– Constanţa, Edit. „Muntenia”, 2010, (în colab. cu: Ionuţ Valentin Iordache, Bogdan Marian Caraban): Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă – Constanţa, Edit. „Muntenia”, 2010; Gheorghe Ionel Comşa : Patologie faringiană şi esofagiană 2005 ; Elvira Craiu (în colab. cu Marius Ţoringibel şi Irinel Parepa) : Cardiologie.

31

Page 32: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Curs – Constanţa, Edit. „Dobrogea”, 2006; Irina Tica (în colab. cu C. Mihailov şi A. Mitroi): Small Practical Atlas of Ultrasound Examination – Constanţa, „Ex Ponto”, 2009 (în colab. cu V. Ulmeanu şi Alina Doina Nicoară): Clinical Diagnosis and Physical Examination vol. 1-2 – Constanţa, Ovidius University Press, 2009. A mai semnat capitole în 4 lucrări de specialitate; Octavian Unc (în colab cu Isabella Brujbv-Murariu) : Omul, chirurgul, profesorul Costache Lazăr - Iaşi, “Pim”, 2009 ; Vasile Sârbu : Geneza Facultăţii de Medicină şi Farmacie - Constanţa Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”, 2007 ; (în colab. cu Octavian Unc) : Medici chirurgi şi anestezişti scriitori. O posibilă antologie - Iaşi, “Pim”, 2008 ; (în colab. cu Florian Popa) : Dicţionarul chirurgilor români. Vol. I şi II - Bucureşti, Editura universităţii “Carol Davila”, 2010 ; (în colab. cu Octavian Unc) : Istoria medicinei dobrogene. Vol. I - Constanţa, ‘Ex Ponto’, 2010 ; Sala Oglinzilor: perfuzii contra uitării - Constanţa, “Ex-Ponto”, 2010; Rodica Mehedinti (în colab. cu Malina Coman ; Cristian Onişor) : Histologie.Lucrări practice. Vol. 1 – Galaţi, Editura Fundaţiei Universităţii “Dunărea de Jos”, 2006 ; (în coalb. cu Mihaela Hâncu ; Irina Durbala ; Crisrian Onişor) : Introducere în studiul celulei. Note de curs biologie celulara şi moleculară– Galaţi, Editura Fundaţiei Universităţii “Dunărea de Jos”, 2008 ; (în coalb. cu Mihaela Hâncu ; Irina Durbala ; Cristian Onişor) : Introducere în studiul celulei. Îndrumar pentru lucrările practice de biologie celulară şi moleculară – Galaţi, Editura Fundaţiei Universităţii “Dunărea de Jos”, 2007 ; (în colab. cu: Emma Gheorghe, Mihaela Hâncu, Teofil Mehedinţi): Histologie - Constanţa, Editura Muntenia, 2007; (în colab. cu: Teofil Mehedinţi; Mihaela Hîncu; Mălina Coman): Histologia Biosistemului Orofacial. Ed. a 2-a – Galaţi, Ed. Fundaţiei universitare “Dunărea de Jos”,2006; Olga Surdu: Asistenţa Medicală Primară: note de curs; (în colab cu: Mihaela Maria Ghinea; Zizi Niculescu), cap. Balneofizioterapia în asistenţa medicală primară pag. 343 – 367, Constanţa,Ed. Muntenia, 2010; Lidia Chircor (în colab. cu Dina Constantin): Variante anatomice şi malformaţii congenitale, 2007; (în colab. cu Surdu Loredana): Basic Embriology - Constanţa “Ovidius University Press”, 2008; Embriologie generală - Constanţa “Ovidius University Press”, 2010; Emma Gheorghe (în colab. cu: Mihaela Hâncu; Rodica Mehedinţi; Teofil Mehedinţi): Histologie - Constanta Ed. Muntenia, 2007; Histologie practică – Organe - Constanţa “Ovidius University Press”, 2007; Histofiziologia pielii - Constanţa “Ovidius University Press”, 2007; Steliana Popescu (în colab. cu: Mihaela Ghinea; Zizi Niculescu): Asistenţa Medicală Primară - Constanţa, Editura Muntenia, 2010; Mihaela Botnarciuc: Curs de bacteriologie medicala pentru Colegiile Universitare si Facultatea de Moase - Constanta, Editura Muntenia, 2008; Lucrari practice de microbiologie pentru Facultatea de Moase si Colegiile Universitare - Constanta, “Ovidius University Press”, 2007; Sanda Jurja (în colab. cu: Denislam D.; Constantin Farah) Ghid Pentru Lucrãri Practice De Oftalmologie- Constanţa, Editura „Ovidius University Press”, 2005; (în colab. cu: Denislam D., Constantin Farah): Diagnosticul în Oftalmologie - Constanţa, Editura „Ovidius University Press”, 2006; (în colab. cu: D. Denislam, Farah Constantin): Curs Pentru Studenţii Facultăţii De Stomatologie - Constanţa, Editura Dobrogea, 2006; (în colab. cu: D. Denislam, Farah Constantin): Lucrări Practice pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie - Constanţa, Editura Dobrogea, 2006; (în colab. cu: Denislam D., Constantin Farah): Oftalmologie (Curs pentru Colegiu) - Constanta, Editura Dobrogea, 2007; (în colab. cu: Carmen Iordanescu): Concepţii actuale in etiopatogenia si terapia glaucomului - 2007; Natalia Roşoiu: Medical Biochemistry for Medical Students, Part One: Molecular Principles of Structural Organization of Cell - Constanţa, Editura Muntenia, 2007; Medical Biochemistry for Medical Students, Part Two: Metabolism with Clinical Correlations - Constanţa, Editura “Muntenia”, 2007; (în colab. cu: Verman I.G): Biochimie Clinică - Constanţa, Editura Muntenia, 2008; Biochimie Medicala - Curs - Constanţa, Ed. “Ovidius University Press”, 2010; Metode şi tehnici de laborator in biochimie - Vol. 1 - Biochimie Medicala (Principii de organizare moleculara) - Constanta, Ed. “Ex Ponto”, 2010; Metode si tehnici de laborator in biochimie – Vol.2 - Biochimie clinica (Valoare diagnostica) - Constanţa, Ed. “Ex Ponto”, 2010; Marius Popa: Medicina legala - Note de curs - Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”, 2007; Medicina legală - Constanţa, Editura “Ovidus University Press”, 2008; Anatomia craniului în practica medico-legala - Constanţa, Editura “Ex Ponto”, 2009; Monica Dosa (în colab. cu: Luminiţa Nistor; Iulian Savu): Lucrari practice de farmacologie pentru medicina generala -

32

Page 33: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Constanţa, Editura Europolis, 2009; Alina Martinescu: Genetica medicală. Manual de lucrări practice - Constanţa, :Ovidius University Press”, 2010; Nicolae Ciufu: Stadiul actual in diagnosticul si tratamentul cancerului de colon - Iasi, Editura “Pim”, 2008; Forme particulare de hernii abdominale - Iaşi, Editura ”Pim”, 2009; Ioana Ureche (în colab. cu Silviu Florian Ureche): Recuperare medicină fizică şi balneoclimatologie – Constanţa, Edit. “Tomis”, 2007.

f. Brevete. Invenţii

1. Natalia Roşoiu, Mânzatu I., Compoziţie medicamentoasă, pe bază de concentrat bioactiv, şi produse derivate din acestea (ALFLUTOP FORTER - soluţie injectabilă, antiinflamator, antidegenerativ, osteoprotector, antialgic, antitumoral şi factor hepatoprotector.

2. Natalia Roşoiu, Mânzatu I., R. Niţă, L. Olariu, Glicozaminoglicani, Procedeu de obtinere si produse medicamentoase.

3. Natalia Roşoiu, L. Olariu, A. R. Niţă, Extract lipidic din midie. Procedeu de obtinere si produse medicamentoase.

4. Prof.univ.dr. Vasile Sârbu: Echipament pentru lavaj intraperitoneal, prin instilarea hipertermica a citostaticelor utilizat pentru lavaj peritoneal cu citostatice la temperature inalte la pacientii cu cancere peritoneale secundare; Instrument chirurgical pentru sutura plagilor fasciale post-laparoscopie, titular cerere brevet, depozit national reglementar nr a 2010/ 00886.

5. Asist.univ.dr. Florin Botea: Instrument chirurgical pentru sutura plăgilor fasciale post-laparoscopie”, titular cerere brevet, depozit naţional reglementar nr a 2010/ 00886.

Colectiv cercetători

1. A. I. P. Tica, V. I. Tica, Gabriela Maria Berca, V. Tănase, Ortansa Tania Nicolau: Metodă de anestezie spinală;

2. A.I. P. Tica, I. Mihăpescu, Dora Mary Vania Tica, Vlad Justin Tica, Violeta Iordache, T. Dragomir, A. A. Tica: Metodă de anestezie generală;

3. A. I. P. Tica, Ana-Maria Handabureac, Dora Mary Vania Tica, Vlad Justin Tica, Evlampia Ghiţă-Albulescu, I. Vasile, A. A. Tica: Metodă de anestezie generală;

4. A. I. P. Tica, I. Vasile, Ileana Vasile, Vlad Justin Tica, C. L. Iovănescu, A. A. Tica : Metodă de anestezie spinală.

Apartenenţa la Instituţii Academice Naţionale. Organizaţii profesionale

• Societatea de Medici şi Naturalişti Iaşi; Societatea de Morfologie Iaşi; Asociaţia Română de Anatomie Clinică (membru fondator şi secretar general) - prof. univ. dr. Petru Bordei;

• Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie; Societatea Româno- Italiană de Gastroenterologie şi Cultură, în comitetul de conducere ; Societatea Română de Endoscopie Digestivă; Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie; Asociaţia Română pentru Studiul Ficatului; Asociaţia Mării Negre pentru Studiul Ficatului (membru fondator); Asociaţia Română pentru Combaterea Hepatitei Virale (preşedinte filiala Constanţa şi membru fondator) ; Societatea Română de Medicină Internă, în comitetul de conducere  – prof. univ. dr. Florea Voinea;

33

Page 34: Medicina Varianta Finala 24 Feb

• Societatea Română de Chirurgie (vicepreşedinte); Societatea „Romtransplant”; Asociaţia parazitologilor din România (membru fondator); Societatea Naţională şi Europeană de Flebologie; Societarea română de chirurgie şi Ortopedie Pediatrică; Societatea Română de Chirurgie Hepato-biliopancreatică; Director al Direcţiei Sanitare Judeţene Constanţa; consilier al prefectului – prof. univ. dr. Vasile Sârbu;

• Societatea Naţională de Biologie Celulară - prof. univ. dr. Petru Bordei, prof. univ. dr. Iuliana Dimofte, prof. univ. dr. Vasile Sârbu, conf. univ. dr. Valeria Stroia, conf.dr. Lidia Chircor, prof. univ. dr. Teofil Mehedinţi, prof. univ. dr. Nicolae Ceamitru, prof. univ. dr. Ileana Ion, conf. univ. dr. Octavian Unc, prof. univ. dr. Mariana Aşchie, prof. univ. dr. Natalia Roşoiu, prof. univ. dr. Ion Bordeianu, conf. dr. Doina Balaban;

• Societatea de Medicină Navală, Societatea Română de Microchirurgie, Societatea Română de Cancer, Societatea Română de Chirurgie Estetică, Societatea Română de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, Societatea Română de Chirurgia Mâinii, Societatea de Chirurgie Reconstructivă (preşedinte) – prof. univ. dr. Ion Bordeianu;

• Socieatea Anatomiştilor Români - prof. univ. dr. Petru Bordei (membru fondator), conf. univ. dr. Lidia Chircor, şef. lucr. dr. Dan Iliescu, şef. lucr. dr. Elena Şapte;

• Societatea Română de Fiziologie – prof. univ. dr. Gheorghe Badiu, prof. univ. dr. Nicolae Ioncică, prof. univ. dr. Ileana Ion, asist. dr. Carmen Ciufu, asist. univ. dr. Ninela Rădulescu, şef. lucr. univ. dr. Cristina Farcaş, prof. univ. dr. Nicolae Ceamitru, şef. lucr. univ. dr. Gabriela Lilios, asist. univ. dr. Violeta Şapira, prof. univ. dr. Natalia Roşoiu;

• Societatea Română de Fiziopatologie – prof. univ. dr. Nicolae Ceamitru, prof. univ. dr. Ileana Ion, şef. lucr. dr. Gabriela Lilios, asist. univ. dr. Violeta Şapira, asist. univ. dr. Bogdan Cîmpineanu, asist. univ. dr. F. Stoian, conf. univ. dr. Ovidiu Teren;

• Societatea de Medicină Internă – prof. univ. dr. Florea Voinea (în comitetul de conducere), prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu, şef. lucr. univ. dr. Claudia Mihailov; asist. univ. dr. Irina Tica ;

• Societatea de Imunologie, Societatea de Cardiologie – prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu;

• Societatea de Semiologie Medicală – prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu, şef. lucr. univ. dr. Zizi Niculescu, şef. lucr. univ. dr. Mihaela Ghinea, asist. univ. dr. Alina Nicoară;

• Societatea de Gastro-Enterologie – prof. univ. dr. Florea Voinea (vicepreş.), prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu;

• Societatea Română de Endoscopie Digestivă – prof. univ. dr. Florea Voinea, şef. lucr. univ.dr. Luana Caraman, conf. univ. dr. Ion Tofoleanu, şef lucr. univ. dr. Eugen Dumitru;

• Societatea Română de Pediatrie – prof. univ. dr. Valeria Stroia, asist. univ. dr. Viviana Cuzic, asist. univ. dr. Elena Frecus, asist. univ. dr. Maria Mihai, asist. univ. dr. Larisa Mihai, asist. univ. dr. I. Sora;

• Societatea Română de Boli Infecţioase – conf. univ. dr. Sorin Rugină, asist. univ. dr. Claudia Cambrea, asist. univ. dr. Stela Halichidis;

• Societatea Română de Ortopedie-Traumatologie – prof. univ. dr. Vasile Lupescu, asist. univ. dr. M. Enescu;

• Societatea Română de Obstetrică-Ginecologie – conf. univ. dr. Vlad Justin Tica (vicepreşedinte), conf. univ. dr. Irimia Lazăr (vicepreşedinte), şef. lucr. univ. dr. Ion Ruşa, asist. univ. dr. Dan Raica, asist. univ. dr. Aneta Tomescu; Vlad Justin Tica este şi vicepreşedinte la Colegiul Medicilor din România; preşedinte – Comisia Naţională de Obstretică – Ginecologie; membru în Societatea de Ginecologie Endocrinologică; 18 comisii/Comitete de Experţi; Consiliul Judeţean şi Naţional al Colegiului Medicilor din România;

• Asociaţia Română de Urologie – prof. univ. dr. Viorel Tode, şef. lucr. univ. dr. Felix Voinea, asist. univ. dr. O. Sezghin;

34

Page 35: Medicina Varianta Finala 24 Feb

• Societatea de O.R.L. şi Chirurgie Cervico-Facială – prof. univ. dr. G. Comşa, şef. lucr. dr. Dănuţ Dincă, asist. dr. Cristina Laza;

• Societatea Română de Cardiologie (conf. univ. dr. Marius Ţoringhibel);

• Societatea de Endocrinologie Clinică (asist. univ. dr. Irina Tica).

Organisme internaţionale

• Comitetul ştiinţific al Asociaţiei Europene de Anatomie Clinică - prof. univ. dr. Petru Bordei.

• Uniunea Medicală Balcanică - prof. univ. dr. Florea Voinea, prof. univ. dr. Petru Bordei (preşedinte), prof. univ. dr. Vasile Sârbu, prof. univ. dr. Ion Boredianu; şef lucr. dr. Elena Şapte, prof. univ. dr. Iuliana Dimofte, prof. univ. dr. Valeria Stroia, prof. univ. dr. Teofil Mehedinţi, prof. univ. dr. Mariana Aşchie, prof. univ. dr. Natalia Roşoiu, conf. dr. Doina Balaban, prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu, prof. univ. dr. Nicolae Ceamitru, prof. univ. dr. Ileana Ion, conf. dr. Zizi Niculescu, conf. univ. dr. Mihaela Ghinea, conf. univ. dr. Luana Caraman, conf. univ. dr. Doina Tofoleanu, şef. lucr. univ. dr. Tatiana Adam, prof. univ. dr. Nicolae Obadă, conf. univ. dr. Elvira Craiu, şef. lucr. univ. dr. Sorin Rugină; prof. univ. dr. Viorel Tode.

• Asociaţia anatomiştilor francezi – prof. univ. dr. Petru Bordei, prof. univ. dr. Dan Ulmeanu;

• Societatea Anatomiştilor Germani (“Anatomische Geselschaft”) - prof. univ. dr. Petru Bordei, prof. univ. dr. Dan Ulmeanu, conf. univ. dr. Lidia Chircor, şef. lucr. univ. dr. Dan Iliescu;

• Socieatea Anatomiştilor din Balcani şi din zona Mării Negre. - prof. univ. dr. Petru Bordei, prof. univ. dr. Dan Ulmeanu;

• Asociaţia europeană de medicină (EMA) - prof. univ. dr. Petru Bordei; prof. univ. dr. Vasile Sârbu;

• Academia Malpighiană pentru Studiul Anatomiei Microscopice (Academia malpighiană Studiorum Anatomie Microscopicae); Societatea Internaţională de Plastinare (International Society of Plastination); Societatea de Anatomie din Brazilia; Societatea de Anatomie din Chile - prof. univ. dr. Petru Bordei;

• International Union of Physiological Science - prof. univ. dr. Gheorghe Badiu, prof. univ. dr. Nicolae Ioncică, prof. univ. dr. Ileana Ion, asist. dr. Carmen Ciufu, asist. dr. Ninela Rădulescu, şef. lucr. dr. Cristina Farcaş, conf. dr. Nicolae Ceamitru, şef. lucr. dr. Gabriela Lilios, asist. dr. Violeta Şapira, prof. univ. dr. Natalia Roşoiu;

• Federal European Physiological Science - prof. univ. dr. Gheorghe Badiu, prof. univ. dr. Nicolae Ioncică, prof. univ. dr. Ileana Ion, asist. univ. dr. Carmen Ciufu, asist. dr. Ninela Rădulescu, şef. lucr. dr. Cristina Farcaş, prof. univ. dr. Nicolae Ceamitru, şef. lucr. dr. Gabriela Lilios, asist. dr. Violeta Şapira, prof. univ. dr. Natalia Roşoiu;

• Societatea Franceză de Gastroenterologie – prof. univ. dr. Florea Voinea;

• Societatea Spaniolă de Endocrinologie – prof. univ. dr. Eduard Circo;

• European Society of Human Reproduction and Embriology; Societa Italiana di Fertilita e Medicina della Riproduzione – şef. lucr. dr. Lazăr Irimia asist. dr. Ion Raica;

• Asociaţia Europeană de Studii pentru Diabet; Asociaţia "Black Sea Diab Working Group" - şef. lucr. univ. dr. Doina Catrinoiu;

• Societatea Română de Pneumoftiziologie şi Société de Pneumoftiziologie de langue Français - Paris - prof. univ. dr. Puiu Panghea;

• Societatea Internaţională de Patologie a Esofagului - Tokyo, Japonia - conf. dr. dr. Ionel Comşa.

35

Page 36: Medicina Varianta Finala 24 Feb

• European Society of Cardiology ; Fellow of the American College of Chest physicians ; The Foundation for the Protection of Grown Up Congenital Heart Diseases (Cofounder, vicepresident) – conf. univ. dr. Marius Ţoringhibel; European Board and College of Obstetrics and Gynecology; Federaţia Internaţională de Ginegologie şi Obstetrică; Union Européenne des Medecins Specialistes Comité Permanent des Medecins Européens; Organizaţia Mondială a Medicilor Specialişti din ţările de limbă latină; International Scientific Committee ESGE (European Society of Gynecological Endoscopy); International Society of Gynecological Endoscopy – prof. univ. dr. Vlad Justin Tica.

Cursuri de perfecţionare

Aprecierea valorică a cadrelor medicale universitare ţine şi de experienţa teoretică şi practică a acestora, în clinici de renume din străinătate. Toţi medicii constănţeni au avut prilejul să observe şi să lucreze îndeaproape cu valori profesionale. S-au reîntors îmbogăţiţi din punct de vedere ştiinţific aplicând, în bună măsură, şi atât cât condiţiile materiale româneşti le permiteau, soluţii şi modalităţi în premieră, cu efecte reparatorii miraculoase.

Aceeaşi eficienţă au avut şi cursurile de formare şi specializare la Universităţi, clinici şi institute româneşti. După revoluţie se parcurge un program de perfecţionare, care le acordă un statut bine definit într-o ramură medicală. El a îmbrăcat formă de: curs, program, stagiu practic. Ramurile medicale pentru care au optat cadrele noastre au fost: Nefrologia de transplant - şef. lucr. dr. Mihaela Botnarciuc; Antibioticoterapie, infecţii generale şi SIDA –asist. Radu Şuta; Clietoterapie - şef. lucr. dr. Floarea Damaschin; Cardiologie - prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu, şef. lucr. dr. Marius Ţoringhibel; Gastroenterologie pediatrică – prof. univ. dr. Valeria Stroia; Neurochirurgie pediatrică - şef. lucr. dr. Horia Bogdan Davidescu; Terapeutică digestivă - conf. dr. Maria Şuţa Hematologie – şef. lucr. univ. dr.Tatiana Adam, şef. lucr. univ. dr. Arsenie Mătuşa; Endocrinologie ginecologică - prof. univ. dr. Eduard Circo; Regimuri dietetice în urgenţe medico-chirurgicale, gastroenterologice, Alimentaţia raţională a populaţiei, Diabetul zaharat – şef. lucr. univ. dr. Arsenie Mătuşa; Urologie, Chirurgie - prof. univ. dr. Viorel Tode; Fonoaudiografie şi chirurgie cervico-facială – şef. lucr. dr. Dănuţ Dinca; Ginecologie – asist. univ. Mihaela Peţeanu ; Cancerul genital şi mamar, Incontinenţa urinară – asist. univ. dr. Dan Raica.

Ca locaţie, aceste cursuri s-au desfăşurat la: Institutul Medico-Legal “Prof. univ. dr. Mina Minovici”, Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. univ. dr. N. Paulescu”, Clinica de Obstetrică şi Ginecologie “Filantropia” Bucureşti, Institutul Oncologic Bucureşti, Spitalul Militar Central din Bucureşti.

Printre cursurile, seminariile de formare, stagiile de perfecţionare, de lungă şi de scurtă durată, din străinătate, toate de riguroasă pregătire ştiinţifică, enumerăm: Curs de perfecţionare în chirurgie cardiovasculară, în chirurgie toracică, în chirurgie plastică şi reparatorie, în chirurgia esofagului, în chirurgia celioscopică, în chirurgia transplantelor hepatice, în chirurgie laparoscopică, în chirurgie ambulatorie în ţară şi în străinătate (Bucureşti, Amiens, Brest, Limoges, Marsilia (Franţa), Magiore şi Milano (Italia); Badajos şi Cadiz (Spania), St. Georges (Anglia), München (Germania), Atena şi Salonic (Grecia), Valdivia şi Puerta Arenas (Chile). A condus, la rândul său, cursuri de specializare pentru medici – prof. univ. dr. Vasile Sârbu; Curs de Virologie, Micologie şi Imunologie - Milano, 1998 ; Curs “Anaerobe workshop” - Ungaria; Curs internaţional “Hepatite virale” organizat de Institutul Pasteur şi Centrul de Documentare „Jaques Monod” (Franţa) - prof. univ. dr. Victoria Braga; Curs de specializare în hepato-gastro-enterologie şi endoscopie digestivă la Spitalul

36

Page 37: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Regional Universitar Brest - Franţa ; Curs de perfecţionare în cardiologie la Clinica de Cardiologie a Spitalului Puerto Real, Cadiz (Spania) – prof. univ. dr. Victoria Ulmeanu; Stagii de perfecţionare la Marsilia (Franţa), Cadiz (Spania) – prof. univ. dr. Valeria Stroia; Curs de urologie şi endurologie la Cadiz (Spania) şi Göteborg (Suedia). Bursă la Bruxelles – 2000 - prof. univ. dr. Viorel Tode; Curs de specializare, Kingston (Anglia); Lisabona (Portugalia); Bath (Anglia); Berlin (Germania) – conf. dr. Ionel Comşa; Curs intensiv de chirurgie laparoscopică, Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, Curs de Endoscopie şi Ginecologie la Universitatea din Marsilia, Franţa, certificate post-universitare în Colposcopie, microchirurgie, managementul proiectelor obţinute în Franţa, Belgia, Germania, 19 certificate de competenţă şi superspecializări, 157 diplome/certificate (România, S.U.A., Canada, Belgia, Germania, Austria, Franţa, Italia, Suedia, Elveţia, Spania, Grecia, Slovenia, Ungaria, Cehia, Polonia, Serbia, Macedonia, Turcia, Liban, Siria, Tunisia, Iordania, Africa de Sud, Noua Zeelandă) – conf. dr. Vlad Justin Tica; Cursuri de Microbiologie cu bursă la Facultatea de Medicină din Cadiz (Spania); cursul “Actualisationes in microbiologia” la Spitalul Universitar Puerta del Mar, Cadiz (Spania); cursuri la Facultatea de Medicină din Coimbra (Portugalia), Spitalul Clinic Onze Liever Vran (Belgia) - şef. lucr. dr. Mihaela Botnarciuc; Cursuri de specialitate la Arkansas, Londra şi schimburi de experienţa în Japonia - şef. lucr. univ. dr. Horia Bogdan Davidescu; Curs de echografie bidimensională Doppler conventional şi color – Milano (Italia) - şef. lucr. univ. dr. Marius Ţoringhibel; Curs perfecţionare “Actualităţi în insulinoterapia diabetului zaharat” Indianopolis (SUA) – şef. lucr. univ. dr. Arsenie Mătuşa; Curs internaţional “Insulin in the Treatment of IDDM” – Copenhaga (Danemaarca) - şef. lucr. univ. dr. Doina Catrinoiu; Curs de Litofrilie Extracorporală, München (Germania) Bursă endourologie la Göteborg (Suedia) – şef. lucr. univ. dr. Felix Voinea ; International Oral Maxillofacial Surgical Pathology Course, Glasgow (Scoţia) – şef. lucr. univ. dr. Adrian Creangă; Stagiu clinic şi de medicină generală – Brest (Franţa) - asist. univ. dr. Luminiţa Nistor; Stagiu de pregatire - Spania; schimb de experienţă la Spitalul de Copii Kosair, Louisville, Kentucky (SUA) - asist. dr. Cristina Fiscuci; Curs de terapie intensivă Clinica Hospital Marsilia (Franţa) – asist. univ. dr. Sora Simion (Ilie); Curs de Endocrinologie Szeged (Ungaria) – asist. dr. Mihaela Bitoleanu; Cursurile Universităţii de Medicină din Lisabona (Portugalia) – şef coordonator prof. univ. dr. Jose Miguel, dr. Rui Portugal; Colegiul din Bath (Marea Britanie) - asist. univ. dr. Ana Maria Dumitrescu.

2005-2010

În prezent sunt în derulare programele europene cu facultăţile de medicină din:

Nantes – Franţa, unde anual studiază pe o perioadă de 6-12 luni un număr de 4 studenţi; anual beneficiază de o deplasare pentru o perioadă de câte o lună 2 cadre didactice;

Lille – Franţa, program care a fost iniţiat din anul universitar 2008-2009, unde anual studiază pe o perioadă de 6-12 luni un număr de 2 studenţi;

Palermo – Italia, program care a fost iniţiat din anul universitar 2008-2009, unde studiază pe o perioadă de 6-18 luni un număr de 3-4 studenţi; anual beneficiază de o deplasare pentru o perioadă de câte o lună 2 cadre didactice;

Viena – Austria, unde anual un număr de 2 studenţi efectuează practica de vară (iulie-septembrie);

Din anul universitar 2009-2010 a fost iniţiat programul de burse cu MediClin GmbH & Co KG Offenburg (Germania) prin care un număr de 10 studenţi de la facultatea de Medicină Constanţa vor efectua practica de vară în unităţi medicale din Germania. Colaborarea a fot încheiată pe o perioadă de 10 ani.

Marsilia - Franţa, program Erasmus iniţiat în anul universitar 2010-2011, unde anual studiază pe o perioadă de 6-12 luni un număr de 2 studenţi; anual beneficiază de o deplasare pentru o perioadă de câte o lună 2 cadre didactice.

Aceste schimburi sunt reciproce, studenţii din centrele universitare respective putând studia la Facultatea de Medicină din Constanţa.

37

Page 38: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Studenţii care studiază în centrele universitare europene menţionate îşi susţin examenele din anul corespunzător pe care-l parcurg, examene care sunt recunoscute de către facultăţile partenere în cadrul programului ECTS (Sistem European de Credite Transferabile).

Dintre cursurile postuniversitare la care au participat cadre didactice, cităm:

Prof.univ.dr. Mariana Aşchie: Masterat în Management sanitar – Universitatea Ovidius Constanţa ; Curs postuniversitar: Research tools for transplantation:new horizons, în cadrul Simpozionului ESOT/ETCO, Geneva; Curs postuniversitar Patologie digestivă - Congresul European de Patologie Ioannina Grecia; Curs postuniversitar – Patologia ficatului şi pancreasului – Carrefour de Patologie, Paris, Franţa; European School of Pathology Course – Update in Gastro-intestinal Pathology; “E.Sco.P. Craiova” Update in Female Genital Tract Pathology; “E.Sco.P Craiova” Update in Urinary and Male Genital Tracts Pathology.

Prof.univ.dr. Gheorghe Ionel Comşa: – Curs internaţional de Oto-neurochirurgie - Tubingen (Germania) ; Curs internaţional de Vertij - Maastricht Olanda ; Curs internaţional de Congestie şi inflamaţie - Roma – Italia; Program Leonardo da Vinci Implantul cohlear - Hanovra - Germania.

Prof.univ.dr. Vasile Sârbu: Curs postuniversitar IASG - „Actualităţi în chirurgia hepato-bilio-pancreatică şi în transplantul hepatic” - Bucureşti; „Oncoplastic Breast Surgery”- The Royal College of Surgeons of England – Iaşi; Curs postuniversitar al secţiunii Române IASGO „Actualităţi în Chirurgia Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic” – Bucuresti; The First Course of The International School of Surgical Oncology - Bucuresti; Curs al IASG- „Chirurgia Radicala in Cancerul Gastric - Bucuresti; Advanced Course în Laparoscopic Digestive Surgery – IRCADEITS, France – Strasbourg; Curs postuniversitar în senologie chirurgicală, UMF IASI – Iaşi.

Prof.univ.dr. Octavian Unc: Curs postuniversitar IASG „Actualităţi în chirurgia hepato-bilio-pancreatică şi în transplantul hepatic” – Bucureşti; „Oncoplastic Breast Surgery”- The Royal College of Surgeons of England - Iaşi; Curs postuniversitar al secţiunii Române IASGO „Actualităţi în Chirurgia Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic” - Bucureşti; The First Course of The International School of Surgical Oncology– Bucuresti;

Curs al IASG- „Chirurgia Radicala in Cancerul Gastric – Bucuresti; Advanced Course in Laparoscopic Digestive Surgery – IRCADEITS, France – Strasbourg; Curs postuniversitar în senologie chirurgicală, UMF IASI – Iaşi; Tumorile neuroendocrine în opinia chirurgului– Bucureşti.

Prof. univ. dr. Timurlenk Iusuf: Actualităţi în chirurgia hepato-bilio-pancreatică şi în transplantul hepatic, Bucureşti; Chirurgia ficatului, Oradea; Actualităţi în patologia ano-perianală, St. Gallen, Elveţia; Tehnici de bază in chirurgia robotică, Cluj-Napoca.

Prof. univ. dr. Victoria Braga: Cursul postuniversitar de parazitologie Advanced course of parasitology, Paris.

Conf. univ. dr. Sanda Jurja: Consideraţii privind managementul traumatologiei oculare din clinica de oftalmologie, . Universitatea „Ovidius”, Constanţa, Masterat.

Şl. univ.dr. Marius Popa: Curs de specializare in „Managementul Institutiilor Publice” – Univ. de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi; Atestat de studii complementare in „Managementul Serviciilor de Sanatate”; Curs de „Management spitalicesc” – Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, Bucuresti

Şl. univ. dr. Alina Balcan: Cursul desfăşurat de Federaţia Europeană de Învăţământ în Anesteziologie în colaborare cu Fundaţia Romana de Anestezie şi Terapie Intensivă şi cu Facultatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş - Târgu Mureş; Curs Naţional de Ghiduri şi Protocoale în ATI şi Medicina de urgenţă, - Timişoara; Cursurile Internaţionale de Vară de Sănătate Publică şi Management - Nisipurile de Aur, Bulgaria; Cursurile Internaţionale de Vară de Sănătate Publică şi Management - Albena, Bulgaria; Refresher Course “Analgesia

38

Page 39: Medicina Varianta Finala 24 Feb

and Anesthesia in Obstetrics” – Iaşi; Cursurile Internaţionale de Vară de Bioetică, Sănătate Publică şi Management, - Istanbul, Turcia.

Asist. univ. dr. Nicolae Ciufu: Actualităţi în chirurgia hepato-bilio-pancreatică şi în transplantul hepatic, Bucureşti; Chirurgia ficatului, Oradea; Impactul clinic al ecoendoscopiei diagnostice şi terapeutice, Bucureşti; Actualităţi în patologia ano-perianală, St. Gallen, Elveţia; Tehnici de bază în chirurgia robotică, Cluj-Napoca.

Cursuri Postuniversitare organizate de Facultatea de Medicină Constanţa:

1. Aplicaţiile telemedicinei în zonele izolate, Constanţa, octombrie 2005.2. Chirurgie celioscopică, tehnici de bază, noiembrie 2007-aprilie 2008, Constanţa.3. Curs Chirurgie Bariatrica - 2008- Eforie Nord4. Curs de ecografie generală anual cu durata de 3 luni în perioada 2005-2010.5. Curs de EKG anual în perioada 2005-2010.6. Curs de Urgente în cardiologie anual în perioada 2005-2010.7. Curs de Urgenţe prespitaliceşti anual în perioada 2005-2010.8. Functional electrostimulation of spastic muscles curs precongres pt medicii rezidenţi, 2009.9. Objectives, opportunities and modalities in balneary resort rehabilitation after complex spinal cord injury

sequels curs precongres pt medicii rezidenţi, 2009.10. Actualităţi în tratamentul modern al arsurilor, 2010.11. Urgenţe în Cardiologie:

Urgenţe hipertensive. Sindroame coronariene acute, 2010.

12. Medicina hiperbară. Oxigenoterapia hiperbară în tratamentul diferitelor afecţiuni, 2010.13. Actualităţi în Pediatrie, 2010.14. Prezent şi viitor în bolile infecţioase, 2010.15. Managementul pe termen lung al pacienţilor cu hepatită cronică cu VHB, 2010.16. Apneea de somn la intersecţia dintre specialităţi, 2010.17. Resuscitarea cardiorespiratorie. Suportul vital de bază. Suportul vital avansat, 201018. Managementul bazat pe rezultate al Programului de Sănătate a Copilului şi Femeii” 2010.

19. Noutăţi în diagnosticul de laborator al microorganismelor(diagnostic imunologic, PCR).

20. Emergenţa unor microorganisme rare implicate în patogenitatea infecţioasă a omului.

21. Paraziţii frecvent implicatţi în patologia infecţioasă a omului .

22. Microorganisme cu transmitere sexuală, metode de diagnostic.

23. Antibiorezistenţa bacteriană – problema de actualitate în practică medicală.

24. Interpretarea corectă a rezultatelor, investigaţiilor de laborator în bacteriologie şi micologie

25. Boli infecţioase intestinale – diagnostic de laborator.

26. Antibiotice – acţiune, efecte secundare, utilizare corectă.

27. Infecţii fungice, diagnostic, sensibilitate la antifungice.

28. Actualităţati iîn infecţii streptococice, diagnostic, tratament.

29. Actualităţi cu helicobacter pylori.

30. Diagnosticul de laborator al anemiilor.

31. Diagnosticul de laborator al evoluţiei diabetului după tratament.

39

Page 40: Medicina Varianta Finala 24 Feb

În afara cursurilor, au existat şi beneficiari de burse TEMPUS, la: Lisabona (Portugalia), Bath (Anglia), Limoges (Franţa), Brest (Franţa), Cadiz (Spania): prof. univ. dr. Petru Bordei, prof. univ. dr. Florea Voinea, şef. lucr. dr. Eduard Circo, asist. dr. Mihaela Peteanu, asist. dr. Oana Arghir şi mulţi alţii.

Facultatea de Medicină are relaţii de parteneriat cu toate Universităţile de medicină din România şi cu cele mai prestigioase facultăţi de medicină din Europa.

Între 1991 şi 1998 s-au înfiinţat 3 programe “Tempus” cu Universităţile din Brest, Limoge, Cadiz, Lisabona, Badajos, Milano, Bath, precum şi colaborări în cadrul programului “Erasmus” pentru studenţi şi “Leonardo” pentru cadrele didactice.

Din anul 2002 se realizează programul ERASMUS cu Nantes.

Conduceri de Doctorate:

Ion Aşchie, Mariana Aşchie, Petru Bordei, Ion Bordeianu, Nicolae Cârciumaru, Eduard Circo, Gheorghe-Ionel Comşa, Elvira Craiu, Carol Friedmann, Ileana Ion, Lazăr Irimiea, Vasile Lupescu, Teofil Mehedinţi, Lăzar Onisai, Sorin Rugină, Vasile Sârbu, Maria Sută, Constantin Tica, Viorel Tode, Dan Ulmeanu, Victoria Ulmeanu, Florea Voinea.

Distincţii

• prof. univ. dr. Petru Bordei – Diploma de membru fondator al Societăţii Anatomiştilor Români; Premiul I la „80–ème Congrès de l’Association des Anatomistes” (Torino, 1998); Diploma de onoare şi medalia: A 120-a Aniversare a Universităţii Medico Farmaceutice „Gr. T. Popa” din Iaşi; Diplomele şi medaliile obţinute la a X-a şi a XV-a aniversare a Universităţii „Ovidius” din Constanţa; Diploma de ctitor al disciplinei de anatomie la Facultatea de Medicină şi Farmacie Constanţa; Medalia „Nicolae Kretzulescu” pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei anatomice şi a învăţământului medical superior; Premiul „Francisc Rainer” la al VII-lea Congres Naţional al Asociaţiei Anatomiştilor din România; Diploma de excelenţă a Asociaţiei Anatomiştilor din România pentru întreaga activitate desfăşurată în domeniul Anatomiei, materializată în contribuţii de valoare pe tărâm didactic şi ştiinţific, recunoscută la nivel naţional şi internaţional; Premiul Congresului la „86-ème Congrès de l’Association des Morphologistes” (Amiens – Franţa, 2004, 2005);

• prof. univ. dr. Florea Voinea: premiul SRUMB (la a VI-a Conferinţă Naţională de Echografie); premiul Societăţii române de medicină Internă pentru activitate Ştiinţifică; Diplomă de Excelenţă şi Colanul de catifea violet cu fir aurit acordat de Fundaţia “Prof. dr. Dimitrie Georta”; premiul I şi 3 premii III la Congrese Naţionale şi Internaţionale.

• prof. univ. dr. Cornel Tode – Diploma Fundaţiei „Octavian Fodor” acordată medicilor şi farmaciştilor de seamă ai începutului de mileniu şi „Societăţii chirurgilor moldoveni”; Diploma de excelenţă şi diploma de ctitor al urologiei la Constanţa;

• conf. univ. dr. Vlad Justin Tica – Diploma de onoare a Asociaţiei Ştiinţifice „Timişoara Medicală”, Diplomă la A X-a Aniversare a realizării primei operaţii laparoscopice din istoria chirurgiei româneşti.

Dupa 2005

• prof. univ. dr. Mariana Aşchie Premiul I pentru lucrarea “Limfomul gastric histiocitar – diagnostic pozitiv si diferential cu carcinomul gastric anaplazic” la a- V-a Conferinta Nationala de Semiologie Medicala,

40

Page 41: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Constanta, 11-14 octombrie, 2005ş Premiul de excelenta pentru cea mai buna lucrare stiintifica prezentata la a XV-a Sesiune stiintifica a cadrelor didactice si studentilor , Facultatea de Medicina Constanta, aprilie 2005ş Certificate of Award oferit de The International Business Who is Who Corp. Panama si Who is Who, Verlag fur Personenenzyklopadien AG, Elvetia, 9 februarie 2007ş 1st Prize in Surgery – Posters “Surgically Attitude in Serious Renal Trauma. Case Report” – 4th International Congress for Medical Students and Young Doctors, Iasi, 29 march -1 april 2007.

Doctor Honoris Causa

• prof. univ. dr. docent Ioan Pop de Popa, UMF „Carol Davila” Bucureşti, 1995

• prof. univ. dr. George Emil Palade, Universitatea California, Facultatea de Medicină San Diego la Jolla, 1998

• prof. univ. dr. Michel Bellet, Universitatea Brest, Franta, 2000

• prof. univ. dr. Dorin Bratu, Decanul Facultăţii de Stomatologie din Timişoara, 2000

• acad. prof. univ. dr. Maya Simionescu, Institutul de Biologie Celulară şi Patologie din Bucureşti, 2000

• prof. univ. dr. Bernard Descottes, Universitatea din Limoges, Franţa, 2000

• prof. univ. dr. Leonida Gherasim, UMF „Carol Davila” Bucureşti, 2000

• prof. univ. dr. Iosif Ştefan Drăgulescu, UMF Timişoara, 2000

• prof.univ. dr. Nicolae Angelescu, Universitatea „Carol Davila” Bucureşti, 2000

• acad. prof. univ. dr. Laurenţiu Popescu, UMF “Carol Davila” Bucureşti, 2001

• prof. univ. dr. François Pierre André Bonnaud, Universitatea din Limoges, Franţa, 2001

• Putz Reinhardt, Universitatea München, anatomie-ortopedie, 2001

• prof. univ. dr. Imielinski Kazimierz, Preşedintele Academiei Poloneze de Medicină şi al Academiei Mondiale de Medicină, Albert Schweitzer, 2001

• dr. Rita Barot, Univ. Paris-Sud Orsay, Franta, 2001

• acad. prof. univ. dr. Nicolae Cajal, Preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, Aprilie 2002

• prof. univ. dr. Oliviu Pascu, U.M.F. „Iuliu Haţieganu”, Cluj, 2002

• acad. prof. univ. dr. Alexandru Pesamosca, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Chirurgie pediatrică, 2002

• gen. (R) prof. univ. dr. Vasile Cândea, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Chirurgie cardio-vasculară, 2002

• prof. univ. dr. M. Pietro Motta, Director al Institutului de Anatomie Umană, Universitatea „La Sapienza” din Roma, 2002

• prof. univ. dr. Antoine Dhem, Universitatea Catolică de Medicină Louvain din Bruxelles, Belgia, 2003

• prof. univ. dr. Crişan Mircioiu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, 2003

• prof. univ. dr. Christian Meyer, Facultatea de Medicină din Strasbourg, preşedintele Asociaţiei Franceze de Chirurgie, 2003

• prof. univ. dr. George Georgescu, Şeful Centrului de Cardiologie Iaşi, Universitatea „Gr. T. Popa” Iaşi, 2003

• prof. univ. dr. Constantin Ciufecu, Institutul „Cantacuzino”, Universitatea „Carol Davila”, 2003 • prof. univ. dr. Jean Paul Francke, Decanul Facultăţii de Medicină din Lille, Franţa, 2003

• acad. prof. univ. dr. Ioan Hăulică, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Fiziologice, 2003

• prof. univ. dr. Memet Gafar, UMF „Carol Davila” Bucureşti, 2003

41

Page 42: Medicina Varianta Finala 24 Feb

• prof. univ. dr. Radu Deac, UMF Târgu Mureş, 2004

• prof. univ. dr. Ibrahim Yildirim, Universitatea din Istanbul

• prof. univ. dr. Alemdarođlu Kemal, Rectorul Universităţii Istanbul,

• prof. univ. dr. Carol Stanciu, Universitatea „Gr. T. Popa” Iaşi, 2000

• prof. univ. dr. Jean Paul Chevrel, Universitatea Bobigny Paris XII,

• prof. univ. dr. dr. Alexandru Ion Oproiu, U. M. F.Bucureşti,

• prof. univ. dr. Mireille Bellet, Universitatea din Brest, 2005

• prof. univ. dr. Patrick Lozac’h, Universitatea din Brest, 2005

• prof. univ. dr. Paul Niculescu, UMF „Carol Davila” Bucureşti, 2005

• prof. univ. dr. Ion Niculescu, Universitatea „Victor Babeş” Bucureşti, 2005

• prof. univ. dr. Valeriu Popescu, U.M.F. Carol Davila Buc , 2005

• acad. prof. univ. dr. Victor Voicu, Umf Carol Davila Buc, 05

• prof. univ. dr. Horst Ditrich Schmitd, Universitatea Ulm, Germania, 2005

• prof. univ. dr. Ricardo Andreea, Universitatea Madrid, Spania, 2005;

• prof. univ. dr. Bernard Descotte, Brest, Franta, 2005;

• prof. univ. dr. Virgiliu Niculescu, UMF, Timişoara, 2005

• prof. univ. dr. Basil Darlatz, Universitatea Ulm, Germania, 2005

• prof. univ. dr. Thomas Boemers, Koln, Germania, 2006

• prof. univ. dr. Pierre Alessandrini, Marsilia, Franta, 2006

După anul 2006 s-a mai conferit titlul :

Ioan Lascăr UMF Bucureşti România

Aneliya Klissarova UMF Varna Bulgaria

Bajenaru Ovidiu Alexandru UMF Bucureşti Romania

Gheorghe Mircea Constantinescu Univ. Missouri SUA

Florian Popa UMF "Carol Davila", Bucureşti România

Annerose Borutta Univ. Jena Germania

Giovani Peri Univ. de Medicina Palermo Italia

Irinel Popescu UMF Bucureşti România

Keneth Eaton Prof. Inst. de Medicină Dentară Easmen Anglia

Cynthia Margaret Pine Prof. Universitatea Liverpool Anglia

Friedrich Anderhuber Prof. Anatomie Univ. Karl-Franzeus din Graz Austria

Vicent Delmas Univ. "Paris Descartes" din Paris Franţa

Alexander Tejas Octavian prof. Univ. Baden Germania

Adrian Streinu-Cercel prof. Institutul M.Balş Bucureşti România

*

* *

42

Page 43: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Cea mai importantă activitate, de înaltă cotă ştiinţifică şi responsabilitate este aceea de practician, de eminenţă medicală, măsurată în mii de operaţii, unele premiere: prima colecistectomie laparoscopică din România, primele operaţii toracoscopice din România (în pneumotora X, chist hidatic pulmonar), introducerea suturilor mecanice circulare şi liniare, primul transplant renal la Constanţa, primele esofagoplastii cu tub gastric izoperistaltic la Constnţa, rampisajul cavităţii posthidatice cu ser fiziologic în tratamentul testului hidatic hepatic, chirurgia ambulatorie a herniilor prin procedeul Trabuco, prima operaţie de transplant de celule pancreatice din România (efectuate de prof. univ. dr. Vasile Sârbu). Sunt descrise în tratate sau imortalizate în casete video şi filme. S-au introdus tehnici chirurgicale noi cistoprostatoveziculectomia totală, nefrectomia lărgită perifascială, nefrotomia bivalvă la rece sub clampaj, cura fistulelor vezico-vaginale, emasculaţia totală cu evidare ganglionară, abordul simultan al colecistului şi rinichiului; s-a folosit pentru prima dată drenajul Kher în urologie, apoi sonda Cook; s-au realizat noi instrumente medicale (valvete, pense fixatoare de calculi, departatoare vezicale, departatoare suprapubiane), s-a realizat cabinete de explorări endoscopice, bloc operator, serviciul de litotriţie extracorporeală cu aparatură performantă (toate acestea realizate de prof. univ. dr. Viorel Tode) . Mulţi medici sunt ctitori de secţii medicale (anatomie, gastroenterologie, urologie) sau membrii fondatori de asociaţii (Asociaţia Română pentru combaterea hepatitelor virale, este înfiinţată la Constanţa de prof. univ. dr. Florea Voinea).

S-a bătut o medalie a Facultăţii concepută de prof. univ. dr. Vasile Sârbu, s-a ales un simbol reprezentat de Şarpele Glykon, o deviză - „semper altius” - şi un decalog cu percepte morale ce a devenit un Jurământ al medicilor tomitani:

„Intrând în rândul medicilor afirm solemn şi fac legământ pentru restul vieţii mele să activez în slujba umanităţii cu conştiinţă, respect şi demnitate.

Voi lupta pentru sănătatea pacienţilor mei, le voi respecta voinţa şi le voi cere consimţământul pentru a-i trata.

Între datoria şi conştiinţa mea nu voi admite prejudecăţi legate de religie, naţionalitate, rasă sau politică.

Voi respecta preceptele Asociaţiei Medicilor şi voi refuza inclusiv sub constrângere să folosesc cunoştinţele medicale împotriva legilor universale ale omului.

Colegii mei îi voi considera ca pe fraţii mei, respectându-le demnitatea şi onoarea.

Voi acorda respect în cel mai înalt grad vieţii fiinţei umane, încă din momentul concepţiunii.

Voi păstra secretele încredinţate de pacienţii mei.

Voi cinsti şi voi iubi până la sfârşitul zilelor mele profesiunea pe care mi-am ales-o de bună voie şi mă voi pregăti într-una spre a o practica cu pricepere şi demnitate.

Patima, invidia, vanitatea şi ura nu vor găsi loc în sufletul meu.

Fac aceste promisiuni sub legământ în Cetatea Tomisului, în memoria lui Hipocrate, sub cuvânt de onoare, rugând pe Bunul Dumnezeu să mă răsplătească dacă îmi voi ţine jurământul, iar dacă nu, să-mi fie împotrivă”.

Activitatea studenţească

Studenţii facultăţii de medicină din Constanţa îşi au propria lor organizaţie: "Asociaţia studenţilor medicinişti şi a tinerilor medici Constanţa".

Asociaţia Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici este o grupare neguvernamentală, democratică, pacifistă, umanistă, fără caracter public, non-profit, cu scop lucrativ, având următoarele obiective:

promovarea de studii şi cercetări în domeniul medical; organizarea de studii şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale,

43

Page 44: Medicina Varianta Finala 24 Feb

informarea studenţilor şi a tinerilor medici prin procurarea de materiale ştiinţifice, editarea şi facilitarea accesului asupra unor studii şi lucrări ştiinţifice în domeniul medicinei;

promovarea unor programe adecvate privind pregătirea specialiştilor în domeniul medical; procurarea de fonduri pentru editarea unor publicaţii medicale, pentru organizarea unor manifestări

ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi pentru participarea la manifestări ştiinţifice medicale; stabilirea de relaţii de colaborare cu asociaţii similare din alte ţări, cât şi cu alte asociaţii şi organizaţii

medicale din ţară şi străinătate în privinţa cercetării ştiinţifice; crearea unui sistem de liberă comunicare şi circulaţie a informaţiilor profesionale prin angajarea în

teme şi programe de cercetare fundamentală şi clinice prin schimburi de experienţă, de perfecţionare (lucrări ştiinţifice, rapoarte, publicaţii, internet);

valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin publicarea unei reviste a Asociaţiei Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici şi a altor materiale tipărite din domeniul medical.

perfecţionarea continuă în domeniul pregătirii profesionale a studenţilor şi tinerilor medici.

Asociaţiei Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici Constanţa derulează numeroase proiecte studenţeşti din care amintim:

curs de prim ajutor specializat (pentru studenţi din primii doi ani de studiu); campanie de donare de sânge "Nu trebuie să fi doctor pentru a salva vieţi"; campanii de informare referitoare la boli transmisibile (hepatita B, HIV); acţiuni caritabile pentru copiii internaţi în spital; tabăra de vară de chirurgie pentru studenţii din anii 3-6 (organizată în colaborare cu Societatea

Studenţească de Chirurgie din România şi cu Filiala acesteia din Constanţa, ai cărei membri sunt tot studenţi ai Facultăţii de medicină Constanţa);

proiectul "Comunică inteligent" (perfecţionarea procesului de comunicare student-pacient); simulări de sesiuni de comunicări ştiiţifice.

Studenţii noştri participă frecvent cu lucrări la numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, remarcându-se printr-o activitate consistentă recunoscută prin diverse premii cum ar fi premiul pentru implicare activă în proiecte educaţionale studenţeşti în domeniul medical acordat studentei Cristina Mateescu în cadrul "Galei Medica Academica".

Studenţii au ca reprezentanţi în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină Constanţa următorii membri:

Stud. Crina Silvana Alecu - MG III

Stud. Radu Niţu - MG IV

Stud. Sebastian Vasilescu - MG V

Stud. Alena Ionescu - MG V

Stud. Alina Ana Maria Bucur - MG VI

Stud. Radu Litrin – MG VI

În Senatul Universităţii "Ovidius" Constanţa reprezentantul din partea studenţilor medicinişti este Sebastian Vasilescu - MG V.

Activitatea sportivă

Universitatea dispune de o bază nautică proprie, pe Lacul Mamaia şi utilizează pentru activităţile sportive şi de educaţie fizică baza sportivă a Palatului Copiilor din Constanţa, precum şi bazele sportive ale cluburilor

44

Page 45: Medicina Varianta Finala 24 Feb

„Farul” şi „Portul Constanţa”. Menţionăm că orele de educaţie fizică sunt asigurate de către cadrele didactice ale secţiei de Educaţie fizică a Universităţii.

Începând cu anul 1995, Facultatea de Medicină alături de Asociaţia Sportivă şi Agreement “Medicina” Constanţa s-a implicat într-o serie de acţiuni cu caracter sportiv la nivel local, naţional şi international la disciplinele sportive: fotbal, baschet, volei, badminton, bowling, şah, tenis de masă, tenis de cîmp, biliard, orientare turistică, cultură şi arte marţiale, scrabble. Cadrele didactice şi studenţii au organizarat diferite competiţii (miniolimpiade „Medicus”, cupe „Medicina”, trofeul „Medicina”).

Baza materială

Săli de curs : Aula Universităţii “Ovidius” Constanţa – 320 locuri; 3 săli curs Campus Universitar – 120 locuri fiecare; 2 săli curs Campus Universitar – 60 locuri fiecare ; Sală curs “Dr. Climescu” – Policlinica cu Plată – 120 locuri ; Două săli curs Spitalul Clinic Judeţean – 110 locuri şi 80 locuri; Sală curs Anatomie – 66 locuri cu instalaţie video-TV în circuit închis; Sală curs Dispensarul Pneumoftiziologie – 80 locuri.

Bibliotecă: Facultatea de Medicină beneficiază de serviciile Bibliotecii Centrale Universitare (cărţi periodice, publicaţii seriale, bibliografii, fond de referinţă şi alte materiale documentare). Biblioteca Centrală a deschis încă de la înfiinţare, o filială modernă, informatizată, cu un bogat fond de publicaţii în limba română şi limbi străine (în special engleză şi franceză). Complementar funcţionează biblioteci de cabinet (pentru specializările: anatomie şi chirurgie) cu săli de lectură (50 locuri). Fondul de publicaţii este constituit din peste 3.000 volume – cursuri proprii, tratate, dicţionare şi enciclopedii, etc.; aproximativ 2.000 reviste româneşti şi străine provenind din abonamente şi schimburi interne şi internaţionale. La această filială lucrează: Lavinia Herjenescu şi Lenuţa Ceacu.

În incinta Universităţii funcţionează un club studenţesc sub directa coordonare a Ligii studenţilor din Universitatea “Ovidius”, din care face parte şi Liga studenţilor medicinişti. Clubul are o suprafaţă de peste 200 m2, funcţionând în cea mai mare parte în regim de discotecă.

În incinta Universităţii funcţionează un cabinet medical cu profil de medicină generală, cu program de 12 ore pe zi, asistenţa medicală fiind asigurată de doi medici specialişti în medicină generală.

Studenţii şi cadrele didactice beneficiază şi de serviciile policlinicilor şi clinicilor Universitare.

Baza materială proprie fiecărei catedre

Anatomie: 8 săli de lucrări practice cu dotările: 3 calculatoare cu imprimante: Pentium 166 Mhz; Pentium HP VECTRA 120 Mhz; Pentium 166 Mhz – 2; Aparate pentru înregistrat CD-uri HP 6020e - 2; Aparat pentru stocat date IOMEGA; Scanner – HP 3C; Adaptor pt. scanat materiale transparente HP; Copiatoare: MITA DC 2254; XEROX 5621; Stereomicroscop ZEISS STEMI 2000C; Cameră video SONY CCD DXC 107P; Microscop MC5; Microscop ML-4M – 8; Microscop BIOROM-T; Microscop NID 10131 – 4; Trusă microdisecţie AESCULAP; Trusă antropometrică AESCULAP; Trusă medicină legală AESCULAP; Spirometru AESCULAP; Cameră video PANASONIC M10.

Studio de producţie video compus din: Studio audio-video digital PVR 3500 (DUAL PENTIUM PRO); Videocameră SONY BETACAM; Videorecorder SONY BETACAM; Videorecorder MITSHUBISHI SVHS; Monitor TV 14” – 2; Monitor TV 21”; Mixer audio SPIRIT FOLIO; Staţie amplificare ALESIS RA-100; Boxe

45

Page 46: Medicina Varianta Finala 24 Feb

control ZERO ABSOLUTE – 2; Controler pentru editare video; Aparat foto MINOLTA DINAX 700SI cu telecomandă IR şi 10 cartele de programe; Aparat foto PRACTICA – 2; Ecran LCD 3M– 2; Retroproiector 3M – 2; Retroproiector - 3; Epidiascop – 3; Aspectomat - 3; Videoproiector; Televizor – 5; Amplificator TECHNICS; Radio TECHNICS; Incinte acustice TECHNICS – 2; Mulaje trunchi cerebral şi emisfere cerebrale – 12; Planşe – 200; Diapozitive – 12.000; Programe anatomice şi medicale – 15 compact discuri; Carte medicală – 1200; Microtom.

Biochimie: Laborator (Spaţiu propriu) cu: Distilator; Balanţa tehnică; Balanţa analitică; Etuvă ESAC 50; Etuvă 50; Baie termostatată BTA-07– 2; H-metru picollo (Hanna Instr.USA) - 2; Spectrofotometru Turner 390 (Barnstead); Colorimetru CIBA-Corning 254 (Anglia); Centrifugă Wifug (Austria); Micropipete Nichiryo – 2; Micropipeta Finnpipette; Retroproiector COMIL X3 (Elite Optics USA); Maşină de scris ; Planşe didactice – 30. Biofizică, biostatistică şi informatică medicală cu spaţii proprii – 3 săli de 150 mp. Dotări: Server reţea IBM PS 2 Model 65 SX; Xerox; Staţii IBM (7); Microscop electronic Tesla; Sistem de calcul gama camera (2 calculatoare); Microscop biorom T; Microscop fluorescenţă MC 9; Microscop Wetzlar – 3; Lupe binoculare – 3; Centrifugă – 3; Osciloscop Universal; Etuvă; Calculator achiziţie date; Imprimantă PS2; Sursă cc..

Reţea de calculatoare compusa din: - server HP E30; - staţii HP Vectda VE – 7; - imprimantă HP 690C; - imprimantă HP 6P; - scaner HP; - hub reţea – 2 ; - sistem achiziţie de date National Instruments; Camera video Philips; Calculatoare Pentium 133MHz – 2.

Biologie şi genetică umană şi biologie celulară. Dotări: Laboratoare pentru lucrări practice – 2; icroscoape ML4 – 17; Microscop Edurom ; Microscop Biorom; Vizoscop; Microscop MC5; Microscop MC9; Diavizoare - 9; Lupe obişnuite – 30; Lupe binoculare – 2; Truse pentru efectuat preparate celulare – 10; (foarfece chirurgical, pensă, bisturiu); Microtom; Balanţă tehnică; Balanţă analitică; Sterilizator rapid; Centrifugă; Ultracentrifugă; Etuvă; Baie de nisip; Distilator apă; Agitator mecanic; Frigider; Hotă absorbantă; Calculator 386; Imprimantă cu jet de cerneală; TV- video „Funai”; Copiator; Diaproiector – 2; Retroproiector – 2; Mese retroproiector – 2; Ecran proiecţie; Arătător electric; Casete video – 5; Aparat proiecţie film scurt metraj; Aparat mărit peisaj; Uscător de mărit peisaj.

Igienă: Retroproiector; Ecran proiecţie; Sonometru digital; Anemometru cu termometru; Luxmetru – 2; Radiometru; Calibrator acustic pentru sonometru; Radiometru; Tester pentru măsurarea emisiei electromagnetice a liniilor electrice.

Histologie: Săli proprii: - laborator lucrări practice histologie I; Laborator lucrări practice histologie II; Microscoape ML 4 – 27; Microscoape binoculare – 17; Microscop– Biorom cu aparat foto – Exacta; Microscop Eldorom pt. Cercetare; Stereomicroscop; Computer – H. C. 85; Computer H.P – Vectra; Imprimantă H.P. 660 - 2; Scaner – Artec cu adaptor pt. Diapozitive; Microscop pt microdisecţie; Microtoame (MEDIM şi SHANDOM) – 2; Balanţă; Balanţe analitice - 2; Baie de parafină; Etuve – 2; Copiator – Xerox; Sistem video cu circuit închis; 3 monitoare (1- Daewoo, 2 – Freedom); Monitoare Philips - 3; Ecran de proiecţie; Aspectomat Novomat - 2; Proiector Epistar; Diascol - 2; Retroproiector; Ecran de proiecţie; Visoscop; Planşe didactice - cca. 200; Frigider - 2; Aragaz cu butelie; Aparat distilat.

Microbiologie: Săli de lucrări practice - 2; Microscoape de laborator ML 4M – 8; Baie de termostatare; Baie de apă cu agitator; Centrifugă de masă; Balanţă analitică; Aparat de electroforeză - baie de electroforeză; Retroproiector; Aspectomat Reflecta 1800 AF; Etuvă sterilizator cu aer cald ESAC 50; Etuvă sterilizator cu aer cald ESAC 100; Aspectomat Diastar; Aparat pentru PCR.

Morfopatologie: Săli de lucrări practice: - sala 1; - sala 2; Microscoape – 26; Microscop mc5; Aspectomat – 2; Monitor t.v.; Videocameră ; Computer; Imprimantă; Copiator; Microtom de parafină – 2; Termostat cu parafină – 2; Preparate microscopice – 4200; Preparate macroscopice – 160; Diapozitive – 500; Cărţi – 400.

Fiziologie: Spaţii proprii: Laborator fiziologie nr. 1 = 33 m2; Laborator fiziologie nr. 2 = 48 m2; Laborator fiziologie nr. 3 = 33 m2; Laborator fiziologie nr. 4 = 48 m2; Laborator fiziologie nr. 5 = 33 m2; Airflowmester – 4; Microscop ML4 – 13; Microscop MC5; Baie ultratermostat; EKG – 3; Spirometru – 2; Spirolitru; Kimografe –

46

Page 47: Medicina Varianta Finala 24 Feb

3; Analizor biochimie; Centrifugă; Spectrofotometru; Tensiometre – 10; EEG; Baie de organe; Hemoglobinometru; Calculator PC; Imprimantă; Frigider; Aspectomat; Planşe didactice – 75.

Fiziopatologie: Spaţii proprii: - laborator fiziopatologie nr. I; - laborator fiziopatologie nr. II; Airflowmester – 2; Microscop – 6; Baie ultratermostat; EKG – 2; Tensiometru – 4; Kimografe; Spectrofotometru; Bicicletă ergometrică; Hemoglobinometru; Incintă hiperbară; Centrifugă; Aspectomat; Retroproiector; Planşe – 50. Dermato-venerologie: Săli de lucrări practice – 2; Săli de intervenţii chirurgicale dotate cu diatermocantere şi aparatură de emisie în ultravioleste şi infraroşu – 2; Aparat de proiecţie pentru diapozitive tip “reflecta”1800 af; Aparat foto” Minolta-Dynax Maxxum 700 SI” cu accesorii.

Medicină internă: Clinica medicală I - 55 paturi; secţia de cardiologie - 80 paturi; Secţia medicală - spitalul militar - 80 paturi; Secţia medicală - spitalul port - 120 paturi; Secţia de diabet-boli metabolice - spitalul municipal - 28 paturi ; Calculator 486 dx; Calculator 586 dx; Calculator l.t.; Imprimantă color hp 4; Scanner; Maşină scris brother; Copiator xerox; Televizor golstar; Retroproiector 3 m; Masă retroproiector; Aspectomat; Arătător electronic; Videoproiector 3 m; Ecran proiecţie; Videoendoscop “Olimpus” 140.

Balneo-fizio-terapie: Sala de lucrări practice kinetoterapie - Spitalul Municipal Mangalia, pav B, et III ; Sala de lucrări practice electroterapie - Spitalul Municipal Mangalia, pav B, et III; Laborator clinic - Spitalul Municipal Mangalia.

În prezent Facultatea dispune de:

Anatomie: Calculatoare- 23 Buc; Imprimante: HP 1200 C – 1 Buc.; HP 5 MP – 1 Buc.; HP 5000 – 1 Buc.; HP 8550 – 1 Buc.; PLOTTER HP 3500 – 1 Buc.; Remuvable: FUJITSU MO 230 – 1 Buc.

Scannere: HP 6100 – 2 Buc.; HP Transparency Adapter – 1 Buc.; HP ADF – 1 Buc.; Umax Power Look 2100XL; Copiatoare; Canon PC-D340 – 1 Buc.; Konica 7915 – 1 Buc; Cameră Video Ccd:

SONY CCD DXC 107AP – 1 Buc.; SONY CCD DXC 950 – 1 Buc.

Studio De Producţie Video; Digital Audio-Video Pvr 3500 – 1 Buc.; Videocameră Sony Betacam Uvw 100 Bpf – 1 Buc.; Videorecorder Sony Betacam Uvw 1800 – 1 Buc.; Videorecorder Svhs Mitsubishi – 1 Buc.; Videorecorder Multisistem Panasonic W2 – 1 Buc.; Video Edit Control Unit Pve 500 – 1 Buc.

Monitor Sony 14” – 2 Buc.; Monitor Sony 21” – 1 Buc.; Mixer Audio Spirit Folio – 1 Buc.; Staţie Amplificare Alesis Ra-100 – 1 Buc.; Boxe Control Absolute – 2 Buc.; Videoproiector; Video Sanyo – 1 Buc. Laptop IBM-Lenovo – 1 buc.; televizoare, aparate foto: Minolta Dynax 700si – 1 buc.; Olympus – 1 buc.; ecrane LCD 3M Seria 6000 – 2 Buc.; Retroproiectoare – 2 buc. 3M Seria 9000 – 2 Buc.;Retroproiector - 2 Buc.; Epidiascoape: KODAK EKTAPRO – 2 Buc.; Epidiascop – 3 Buc.

Microscoape: Zeiss Stemi 2000c – 1 Buc.; Mc5 - 1 Buc.; Ml-4m – 8 Buc.; Biorom-T – 1 Buc.; NID 10131 – 4 Buc. Microtom – 1 buc.; Truse anatomice:Trusă Microdisecţie Aesculap – 1 Buc.; Trusă Antropometrică Aesculap – 1 Buc.; Materiale Didactice: Mulaje - 12 Buc.; Simulator Trunchi Feliat – 1 Buc.; Planşe – 200 Buc.; Diapozitive – 12.000 Buc.;Carte Medicală – 1200 Buc.; Staţie De Plastinare – 1 Buc.; Frigidere – 7buc; Mese De Disecţie - 13 Buc; Tablă Interactivă Hitachi - 2 Buc

Instalaţie Injectat Cadavre; Etuvă Sterilizare - 1 Buc; 9 Săli Disecţie;1 Laborator Anatomie Virtuală; 1 Laborator Embriologie;1 Sală Cerc Ştiinţific.

Anatomie patologică: 1 microscop cercetare ZEISS;1 microscop ML5 cercetare;1 criostat; 5 computere PENTIUM ; 5 computere portabile; Camera foto digitala Nikon L110; 1 autostainer MICROM HMS70; 1 aparat de includere automată la parafină; 1 microscop cercetare MC5A; 1 aparat automat procesare tesuturi; 1 Criostat SLEE; 3 Microtoame HM325; 1 balanţă electronică max.220gr KERN 770; 1 platou uscare lame

47

Page 48: Medicina Varianta Finala 24 Feb

MEDAX; 1 etuva sterilizator ESAC-501 etuva sterilizator MEMMERT; 2 buc baie parafină MEDAX; 1 buc imprimanta EPSON stylus color 1520; 1 buc scanner UMAX; 1 buc copiator CANNON NP 6220; 21 buc microscoape binoculare ML-4M; 1 buc imprimanta HP photo smart 130; 1 buc imprimanta HP deskjet 5550; 1 buc. Copiator multifuncţional Canon iR 2016; 1 buc Sistem PC de achizitie si prelucrare imagine din microscop ; 1 buc. Imprimanta HP Deskjet 1280; 1 buc. Notebook HP Pentium 4 DVD Writer; 1 buc. Videoproiector Hitachi; 1 buc. Retroproiector 3M; 1 buc. Ecran proiectie+ trepied; 5 buc camere foto digitale; 1 buc. Imprimanta HP laserjet 1300; 1 microscop NIKON ECLIPSE E600; 11 microscoape NIKON E200; 2 microscoape ZEISS; Incubator cu vapori CO; Lampa UV germicida; Centrifuga Hitaki; Autosteiner Leika; Sistem cariotipare complet; Hotă cu flux laminar tip II A; Shaker tip Certomat Citospin; Centrifugă Braun ( 0-4000 rpm); Baie de apă tip Certomat Microscop de cercetare cu lumina inversata NIKON; Sisteme de pipetare; pH metro; Densitometru; Balanţă analitică; Agitator mechanic; Vortex; Cell Counter; Aparate de filtrare, recipiente de sticlă sau de material plastic, cutii Petri de sticlă sau material plastic, pipete tip Eppendorff.

Medicina Legala: Retroproiector; Proiector diapozitive; Videoproiector; Televizor si video recorder; Microscop cercetare 5 buc.; Computer cu imprimantă şi scanner; Aparate foto; Cameră video;Conductometru.

Sănătate Publică: 3 calculatoare P IV; 2 imprimante HP laserjet; 3 imprimante HP inkjet; 2 laptop; Ecran proiecţie; Videoproiector; 1 Retroproiector fix; 1 Retroproiector portabil; 1 copiator A3 Cannon; 1 Aparat legat cu spirală; 1 laminator.

Histologie: Laptop Fujisu Siemens Amilo V 3505; Videoproiector Benq620; Retroproiector 3m

Calculator Intel Dual Core; Videoproiector Benq; Plasma Tv Lg – Buc 2; Adaptor Ptr Microtom; Sis P4, Solo Dual Core +Lcd 19 ” ; Sis Calcul Tip 1 +Lcd 19” ; Laptop Acer Aspire 7741g.

Radiologie: 2 săli de lucrări practice; aparatura performanta de radiodiagnostic si imagistica medicala (CT,RMN,echograf); aspectomate; retroproiector; laptop cu videoproiector; videodisc pt. învăţământ radiologic; aparat lectură laser disc; casete video pt. învăţământ radiologic; diapozitive; televizoare; copiator; calculatoare; CD-uri şi dischete pt. învăţământ radiologic; filme radiologice; negatoscoape; carţi pt. învăţământ radiologic.

Biochimie: Analizor automat Prestige 24i Cormay; Baie termostatata BTA-07 April Cluj; Baie termostatata Raypa – Espinar SL; Balanta farmaceutică electronica AB204S Mettler Toledo (Elvetia); Balanta tehnica Precisa - Elvetia; Bidistilator; Butelie gaz cu bec bunsen ; Centrifuga Wifug, Austria; Colorimetru CIBA-Corning 254 (UK); Colorimetru CO75 - WPA Cambrige (UK)

Deionizator; Etuva ESAC 50 April Electronic Cluj; Frigider Arctic Romania; pH metru Quatro MP 220 Mettler Toledo (Elvetia); PH-metru picollo Hanna Instruments (USA); Plite electrice ministandard model 30202, ElectroMures; Pompă de vid; Rotaevaporator cu alimentare continuă cu baie termostatata; Sistem de electroforeză; Spectrofotometru - Turner 390 Barnstead; Spectrometru UV-Vis Cintra 5 – GBC Scientific Equipments; Ultra centrifuga cu racire Harrier 18/80 MSE; Computer Copiator Konica 1216; Imprimanta HP; Laptop; Scanner; Videoproiector.

Genetică: sală lucrări practice – prevazută cu microscoape ML 40 pentru studiul lamelor preparate, videoproiector pentru prezentarea lucrărilor practice laborator citogenetică – în care se efectuează tehnici de cariotipare (studiul cromozomilor) şi tehnica fish (hibridizare adn fluorescentă in situ). Aparatură cariotipare; Incubator culturi de celule, tip Revco, cu CO2 şi afişaj electronic, firma Dexter com s.r.l. Bucureşti permite cultivarea de celule în mediu normal sau cu CO2 la temp. de 37 0c. ; Hotă bacteriologică sterilă, cu flux laminar şi lampă uv, firma Optofina Bucureşti destinată însămânţării produselor biologice în mediul de cultură steril, în condiţii de perfectă asepsie.

Microscop Zeiss pt. cariotipare Axioplan 2 cu axiophot 2, cu sistem video de captare şi prelucrare a imaginilor microscopice, firma Carl Zeiss Intruments srl Bucureşti dotat cu software de cariotipare Ikaros care permite prelucrarea (separarea, aranjarea) cromozomilor şi înregistrarea pacienţilor într-o bază de date.;

48

Page 49: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Aparatura tehnica FISH; Aparat hibridizare ADN, Hybrite Vysis, firma C.Y.B.E.R Internaţional Bucureşti, realizează denaturarea termică a ADN-ului din nucleul interfazic şi hibridizarea ulterioară cu un marker complementar fluorescent care marchează cromozomul ţintă.

Linie Vysis pt. pretratamentul lamelor cu preparat, firma C.Y.B.E.R International Bucureşti, include: Procesorul VP 2 000 cu soft de prelucrare a lamelor - computer Fujitsu Siemens - imprimantă Epson Stylus color 880. Permite procesarea automată a unor etape de prelucrare a lamelor (în special în diagnosticul prenatal); Microscop Zeiss Axioplan 2 (amintit anterior) cu soft de captare şi prelucrare a imaginilor cu semnale fluorescente, firma Carl Zeiss Intruments Bucureşti, Soft-ul Isis permite captarea semnalelor fluorescente ce indică cromozomii marcaţi şi permite diagnosticul anomaliilor cromozomiale; Linie PCR pentru izolare şi migrare electroforetica AND: termocycler (unitate de bază) PTC – 200;aparat electroforeză Ingeny phor; transiluminator UV; Secvenţiator ADN (secvenţiator).

Fiziologie: 5 laboratoare modern utilate, adaptate pentru lucrări practice; Biopac – sistem computerizat de lucrări practice pentru studenţi, Electrocardiograf, Tensiometre, Aparat de electroforeză, Analizor de biochimie, Microscoape, Trombelastograf, Audiometru, Spirometru, Termostat, Centrifugă, Sticlărie de laborator.

Fiziopatologie: Boiler; Detector gaze; Bicicleta medicinală digitală; Microscop ELEROM; Microscop ML4; Vascozimetru LVDV IITCP 40; Baie de organe cu placa achiziţie; Calculator p166 Siemens; Imprimantă HP DESKJET 1100C ; Calculator P4; Laptop TOSHIBA SATELLITE PRO 4300; Scanner HP 4570; Videoproiector EPSONEMP 500; Retroproiector GEHA; Imprimanta HP DJ 1220C

Igienă: Psihrometre 2buc; Trusa Analize Apa 1buc; Tester Emisie Electromag. 1 Buc.; Radiometre 0,1-10 2 Buc; Anemometru Cu Termometru 1 Buc.; Calibrator Acustis Pt. Sonometru 1 Buc.; Sonometru Digital; Luxmetre 2buc ; Spirometru Tip Spirovit ; Microscop De Lab. Hund.Ub.365 ; Imprimanta Canon 1 Buc; Calculator-Hp Vectra 1 Buc; Videoproiector (Hitachi); Laptop Ibm Think Pad R31-1 Buc.; Monitor Hp 7117 1 Buc.; Imprimanta Hp Dj 930c 1 Buc.;Camera Video Sony – 1buc.; Retroproiector-1buc.; Copiator Canon Pc 860 – 1 Buc. ;Laptop.

Medicină internă: laboratoare de EDS, ecografie, bronhoscopie, calculatoare, copiatoare, faxuri, imprimante, ecrane proiectie, videoproiectoare, mobilier adecvat.

Oftalmologie: Reflector electric cu picior; Spălător inox 2 cuve; Unit. Oftalmologic tip OAP 3; Laser M. Solar; Canapea consultaţie; Dulap un corp H.D.S.;Frigider electric;Dulap acte rufe; Cărucior debarasator inox; Biomicroscop AMD 9; Monitor hemodinamic cardic;Ap. medical nonoptic Ap. împachetat sigilat; Sistem laser oftalmologic; Sistem de anestezie; Ultrascaun cu biometru – ECHO; Biomicroscop;Tv quintrex; Retroproiector; Copiator Canon; Notebook.

Semiologie Chirurgicală şi Chirurgie Generală: Tehnica IT; retroproiector portabil; calculatoare; laptop; Folii, planşe corespunzatoare temei fiecarei lucrări practice; Software; echipamente audiovizuale moderne, sisteme de fotocopiere; Instrumentar şi materiale necesare îngrijirii bolnavului (sonde, tuburi de dren, pansamente, seringi, perfuzoare, feşe etc.)

ATI: Manechin pentru resuscitare cardio-circulatorie(Laerdal); Manechin pentru managementul căilor aeriene(Laerdal); Manechin cateterizare centrală şi periferică (Laerdal); Balon Ruben, măşti faciale de diferite dimensiuni, pipe Guedel; Truse de anestezie rahi-peri;Casete video cu tehnici demonstrative de anestezie loco-regionala

ORL: PC; Retroproiector; TV; Video; Trusă laringoscopie suspendată

Baza materială realizată în clinici

49

Page 50: Medicina Varianta Finala 24 Feb

Clinicile de chirurgie: Calculatoare 586 cu Imprimante laser – 4; Fax; Xerox; Televizoare color - 4; Linie de laparoscopie- 3; Echograf cu echo Doppler color; Gastrofibroscop; Colonscop; Aparat sutură mecanică; Trusă chirurgie vasculară; Aparat video – 2; Retroproiectoare cu ecrane de proiecţie -2 ; Aspectomat; Camera video; Sistem T.V. cu circuit inchis (sala de operatii, sala de demonstraţii); Casete video demonstrative – 70; Diapozitive – 1000. Dintre casetele elaborate, semnalăm: „Incidente intraoperatorii şi complicaţii postoperatorii imediate în colecistectomiile Videolaparoscopice efectuate” (Vasile Sârbu, Vasile Botnarciuc, Marta Bratu, Octavian Unc); „Probleme vasculare şi de tehnică chirurgicală în confecţionarea tubului gastric izoperistaltic folosit în esovfagoplastie” (Vasile Sârbu, N. Sachelari, Gheorghe Nicolae, Constantin Grasa, Ion Panait, Timurlenk Iusuf, Vasile Peţeanu, Marta Bratu); „Utilizarea aparatelor de sutură mecanică în viscerosinteza colonului şi intestinului subţire” (Vasile Sârbu, Alexandru Negru, Ion Panait, Vasile Botnarciuc); „Primele transplante renale experimentale la Constanţa” (Vasile Sârbu); „Asocierea limfadenectomiei extensive în gastrectomiile pentru neoplasm de stomac” (Vasile Sârbu, Marta Bratu, Constantin Nicoară); „Două cazuri de pneumotorax recidivat, Emfizem interstiţial subpleural. Rezolvare prin rezecţie atipică de lob superior prin tehnica toracoscopică” (Vasile Sârbu, D. Toldişan, Constantin Grasa, Vasile Botnarciuc); „Neoplasmul de sân stadiul III-IV între diagnosticul tardiv şi tratamentul paleativ” (Octavian Unc, Constantin Nicoară, Marta Bratu, Vasile Sârbu, Ion Aşchie, Radu Popescu, C. Dina); „Anastomoza mecanică colo-rectală transanală” (Timurlenc Iusuf, Vasile Sârbu, Constantin Grasa, Vasile Botnarciuc, Octavian Unc, S. Savin, Radu Popescu, C. Jarnea, Florin Botea); „Chistul hidatic pulmonar rezolvat pe cale videolaparoscopică” ( D. Toldişan, Vasile Sârbu, C. Braga, Paul Suceveanu, Constantin Nicoară, Simona Dima, Radu Popescu).

Ortopedie: Negatoscop; Retroproiector- ; Diapozitive – 400; Radiografii pe afecţiuni - 500; Planşe – 20.

Psihiatrie – psihologie: Retroproiector; Epidiascop; Tv color – 2; Maşină de scris brothers ax; Videorecorder philips vr; Videoplayer nv sr 55; Computer; Camera video panasonic m9; Copiator xerox 1054; Fax sharp ux 265; Planşe – 20; Casete video – 10.

Neurologie: Electroencefalograf – 2; Computer tomograf; Echograf; Aspectomat; Planşe - 25.

Începand cu 1 octombrie 2008 Faculatea are un sediu nou în campusul universitar cu spaţii adecvate produsului didactic. Putem afirma că la momentul inaugurării a fost considerată cea mai modernă Facultate de Medicină din ţară.

Statistica absolvenţilor (1989-2010)

Specializarea Medicină Generală – Lb. Română

Specializarea Medicină Generală – Lb. Engleză

1995 165 1998 86

1996 106 1999 92

1997 113 2000 133

1998 126 2001 169

1999 137 2002 130

2000 131 2003 83

2001 102 2004 27

50

Page 51: Medicina Varianta Finala 24 Feb

2002 117

2003 114

2004 153

2005 154

2006 157

2007 117

2008 100

2009 112

2010 95

Facultatea de Asistenţa Medicală Generală Colegiul Bft

2002 82 2002 13

2003 11 2003 23

2004 32 2004 9

2005 53 2005 -

2006 28 2006 17

2007 18 2007 10

2008 25 2008 15

2009 31 2009 23

2010 21

Facultatea de Moaşe Colegiul Laborator Clinic

2008 13 2008 15

2009 5 2009 12

2010 24 2010 9

51