49
1 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA TAJUK KURSUS : KO-KURIKULUM KOD KURSUS : HBEF2703 SEMESTER : JANUARI 2012 TUGASAN INDIVIDU NO. MATRIKULASI : 710917025717001 NO. KAD PENGENALAN : 710917025717 NO. TELEFON : 0198803221 E-MEL : [email protected] PUSAT PEMBELAJARAN : SANDAKAN LEARNING CENTRE

TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

  • Upload
    vudung

  • View
    293

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

1

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

TAJUK KURSUS : KO-KURIKULUM

KOD KURSUS : HBEF2703

SEMESTER : JANUARI 2012

TUGASAN INDIVIDU

NO. MATRIKULASI : 710917025717001

NO. KAD PENGENALAN : 710917025717

NO. TELEFON : 0198803221

E-MEL : [email protected]

PUSAT PEMBELAJARAN : SANDAKAN LEARNING CENTRE

Page 2: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

2

KANDUNGAN MUKA SURAT

1.0 Bahagian Satu : Perancangan

1.1 Pendahuluan 3

1.2 Perancangan Aktiviti 3-5

1.3 Lampiran

1.3.1 Lampiran A : Minit Pentadbitan 5-9

1.3.2 Lampiran B : Minit MSSK 2012 Bil 1 10-14

1.3.3 Lampiran C : Minit MSSK 2012 Bil 2 15-18

1.3.4 Lampiran D : Kertas Kerja 19-26

2.0 Bahagian Dua : Pelaksanaan

2.1 Pengelolaan Aktiviti 27-30

2.2 Laporan Aktiviti 30-34

3.0 Bahagian Tiga : Refleksi

3.1 Kekuatan 35

3.2 Kelemahan 36

3.3 Cadangan Penambahbaikan 36-37

4.0 Bahagian Empat : Bahan Bukti

4.1 Borang Pemarkahan 38-42

4.2 Gambar-Gambar Sepanjang Aktiviti 42-49

Page 3: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

3

Bahagian Satu

Perancangan Aktiviti

1.1 Pendahuluan

Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid

harus melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Aktiviti seperti ini boleh dijalankan sama

ada dalam bilik darjah dan juga di luar bilik darjah berdasarkan kepada kesesuaian

sesuatu aktiviti yang telah dirancangkan. Pengalaman adalah sesuatu yang amat menarik

dalam setiap kehidupan manusia. Pengalaman akan memperlihatkan kematangan

seseorang insan tersebut. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak semua

pengalaman akan dapat semasa proses pengajaran dan pembelajar dalam bilik darjah

tetapi pengalaman akan lebih berkesan semasa diluar bilik darjah kerana iainya lebih

kepada alam realiti dan prektikal hal ini dikenali dalam laras pendidikan sebagai

kokurikulum. Aktiviti kokurikulum akan dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan

pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan

nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.

Sejajar dengan itu, Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan telah mengorak

langkah setapak lagi dengan menganjurkan majlis sukan tahunan peringkat Sekolah

Kebangsaan Kenang-Kenangan 2012. Dimana pada waktu ini, pelajar dapat menzahirkan

kebolehan dan bakat mereka sebagai wakil sekolah yang terpilih. Disamping dapat

membentuk disiplin pelajar ia juga dapat merapatkan lagi hubungan silaturrahim sesama

murid, guru dan masyarakat.

1.2 Perancangan Aktiviti

Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan akan menganjurkan Majlis sukan sekoleh

peringkat sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan tahun 2012 yang akan dikenali sebagai

Page 4: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

4

MSS SKKK 2012. Aktiviti Kokurikulum ini diadakan antara lain adalah bertujuan untuk

mencungkit bakat murid sekolah untuk menjadi wakil sekolah dalam acara sukan

diperingkat bahagian kelak. Namum begitu tujuan utama aktiviti ini diadakan adalah

untuk melaksanakan dasar peraturan-peraturan pendidikan sekolah 1956 mengenai

perlaksanaan program kokurikulum dan sukan di peringkat sekolah. Perincian

perancangan terhadap aktiviti ini adalah seperti berikut.

Aktiviti ini adalah sebanarnya hasil daripada cetusan hasrat guru besar sekolah

kebangsaan Kenang-kenangan En. Paulus Yapas terhadap kepentingan dasar peraturan-

peraturan pendidikan sekolah 1956 mengenai pelaksanaan program kokurilulum dan

sukan dijalankan diperingkat Sk. Kenang-Kenangan dalam ucapan beliau semasa

mesyuarat pentadbiran Sk. Kenang-kenangan kali Ke-2 pada 13 Feb 2012. Hasrat tersebut

telah diterima baik oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum dinama beliaulah yang akan

bertanggungjawap dalam merealisasikan hasrat tersebut. Pada 27 Mac 2012 satu

mesyuarat khas untuk membincangkan perkara tersebut telah diadakan. Dalam mesyuarat

tersebut perkara-perkara asas dan penting telah dibincang dan ditetukan antara lainnya

adalah berkaitan pembentukan Ahli Jawatankuasa Pelaksaan Majlis, pembahagian

pembimbing rumah sukan, penetapan tarikh acara majlis dan acara-acara yang akan

dipertandingkan kelak. Selain daripada itu tugasan membuat kertas kerja cadangan bagi

mendapatkan kelulusan daripada pihak sekolah telah diamanahkan kepada En. Mohamed

Tajuddin Shariff (Lampiaran 1). Penerangan secara terperinci adalah sepertimana

Lampiran A iaitu laporan minit mesyuarat pentadbiran sekolah kebangsaan kenang-

kenangan kali ke-3/2012.

Setelah selesai mendapat persetujuan daripada Guru Besar Sk. Kenang-kenangan

satu mesyuarat susulan telah diadakan pada 17 April 2012. Dalam mesyuarat tersebut

perkara yang dibincangkan adalah berkaitan dengan pembahagian ahli sukan mengikut

rumah sukan iaitu rumah Biru, Hijau, Kuning dan Merah masing-masing 10 orang ahli

sahaja memandangkan Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan adalah sebuah sekolah

jenis sekolah kurang murid (SKM). Selain daripada perkara tersebut tugasan persiapan

acara tersebut juga telah dibincang dan diberikan tugasan kepada setiap guru untuk

Page 5: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

5

mengambil tindakan dengan segera antaranya adalah persiapan padang iaitu memotong

rumput dan membuat garisan larian dan tempat acara melontar peluru, penyediaan hadiah

bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan siaraya

semasa majlis. Hal tersebut juga boleh merejuk kepada Lampiran B iaitu laporan minit

mesyuarat jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah Peringkat Sekolah Kebangsaan Kenang-

Kenangan 2012 kali pertama.

Pada 21 Jub 2012, mesyuarat terakhir telah diadakan bertujuan untuk memantau

perkembangan tugasan-tugasan dan persiapan-persiapan sebelum dan semasa acara

tersebut diadakan kelak. Berdasarkan kepada pembentangan jawatankuasa pelaksana

majlis boleh dianggap 90% persiapan telah selesai di buat oleh jawatankuasa mengikut

pembahagian tugas yang telah di beri semasa mesyuarat yang lepas. Perkara yang

berbangkit semsa mesyuarat kali ini adalah berkaitan surat-surat jemputan dan tugas ahli

jawatankuasa semasa majlis tersebut berlangsung. Perkara ini secara terperincinya telah

dilampirkan dalam Lampiran C, Mesyuarat jawatankuasa majlis sukan sekolah peringkat

sekolah kebangsaan kenang-kenangan 2012 kali ke-2.

Page 6: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

6

Lampiran A

MINIT MESYUARAT PENTADBIRAN SK. KENANG-KENANGAN

KALI KE 03 / 2012

Tarikh : 27 Mac 2012

Masa : 02.30 petang

Tempat : Bilik Pusat Sumber Sk. Kenang-kenangan

Kehadiran : -

En. Mairin Bin Gosman - Guru Penolong Kanan Kurikulum

En. Ag. Nordin Bin Ajamain - Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum

En. Juklee Bin Banoh

En. Mohd Tajuddin Bin Syariff

En. Mohd Fajrul Iman Bin Md Tahir

En. Zahari Bin Awang Masrin

Cik. Aina Hartini Binti Mohd Khir

Puan Herma Wati Binti Mohamad Amin

Cik Erni Binti Murdan

Cik Norhida Binti Awang

En. Azman Bin Ghani

En. Muhammad Nasiruddin Bin Ayub

Page 7: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

7

Agenda Minit

1. Ucapan Penolong Kanan Kokurikulum

1.1. Guru PK Kokurikulum sebagai pengerusi mesyuarat menyampaikan kata-kata

alu-aluannya dengan mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua guru-

guru yang hadir dalam mensyuarat pada kali ini.

1.2. Sebarang Masalah yang berkaitan dengan sekolah silah majukan

permasalahan tersebut kepada pihak atasan mengikut bidang kuasa mereka

bertujuan untuk tindakan susulan.

2. Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu.

Semua ahli mesyuarat bersetuju bahawa minit mesyuarat yang lalu Bil.02/2012

bertarikh 13 Feb 2012 disahkan setelah membuat semakan.

Pencadang : En. Ag. Nordin Bin Ajamain.

Penyokong : En. Juklee Bin Banoh

3. Perkara-Perkara Berbangkit.

Tiada perkara yang dibangkitkan.

4. Majlis Sukan Sekolah Peringkat Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan

2012 ( MSS SKKK 2012 )

4.1 Perancangan Majlis Sukan Sekolah Peringkat Sekolah Kebangsaan

Kenang-kenangan 2012.

4.2 Tarikh Majlis telah dicadangkan oleh cikgu Mohd Fajrul Iman Md Tahir

pada 28 Jun 2012 dan cadangan tersebut telah dipersetujui oleh semua

semua guru.

Page 8: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

8

4.3 Pembahagian Tugas adalah seperti berikut : -

Penasihat : EN. PAULUS YAPAS

Pengerusi : EN. AG. NORDIN AJAMAIN

Naib pengerusi 1 : MOHD FAJRUL IMAN MD TAHIR

Naib Pengerusi 2 : EN. MUJIS DAGOK

Penyelaras : -

Program : EN. AZMAN BIN GHANI

Siaraya : EN. MOHAMMAD NASIRUDDIN BIN AYUB

Teknikal : EN. MUHAMMAD NASIRUDDIN AYUB

Protokal : PUAN HERMA WATI MOHAMAD AMIN

Setiausaha : EN. MOHAMED TAJUDDIN SHARIFF

Bendahari : CIK NORHIDA BINTI AWANG

4.4 Acara yang dipertandingkan adalah seperti berikut :-

- Lontar Peluru Lelaki / Perempuan Tahap 2

- 100 meter Lelaki / Perempuan Tahap 2

- 80 meter Lelaki / Perempuan Tahap 1

- 200 meter Lelaki / Perempuan Tahap 2

- 4x100 meter Campuran Tahap 1

- 4x100 meter Campuarn Tahap 2

- 4x200 meter Campuran tahap 2

Page 9: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

9

- Acara terbuka orang kampung :-

- 400 meter Perempuan

- 1000 meter Lelaki

- 200 meter Veteran

4.5 Pembahagian pengurus rumuh sukan :-

Rumah Biru : Zahari Bin Awang Masrin

: Mohamed Tajuddin Bin Shariff

Rumah Hujau : Mohd Fajrul Iman Bin Md Tahir

: Muhammad Nasiruddin Bin Ayub

Rumah Kuning : Mairin Bin Gosman

: Aina Hartini Binti Mohd Khir

Rumah Merah : Azman Bin Ghani

: Juklee bin Banoh

4.5 Kertas Kerja Cadangan akan disediakan oleh Mohamed Tajuddin Shariff

bagi tujuan mendapat kelulusan Guru Besar dan memohon sumbangan

Lampiran 1.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 4.32 petang dan diakhiri dengan ucapan terimakasih

oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum kerana memberi perhatian dan kerjasama.

Minit dicatat oleh

Muhammad Nasiruddin Ayub

Setiausaha Mesyuarat Pentadbiran SKKK

Page 10: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

10

Lampiran B

MINIT MESYUARAT MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH

KEBANGSAAN KENANG-KENANGAN 2012

( MSS SKKK 2012 ) KALI -1

Tarikh : 17 April 2012

Masa : 09.00 mlm

Tempat : Bilik Pusat Sumber Sk. Kenang-kenangan

Kehadiran : -

En. Ag. Nordin Bin Ajamain - Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum

En. Mairin Bin Gosman - Guru Penolong Kanan Kurikulum

En. Juklee Bin Banoh

En. Mohd Tajuddin Bin Syariff

En. Mohd Fajrul Iman Bin Md Tahir

En. Zahari Bin Awang Masrin

Cik. Aina Hartini Binti Mohd Khir

Puan Herma Wati Binti Mohamad Amin

Cik Erni Binti Murdan

Cik Norhida Binti Awang

Cik Nuraini Binti Abdullah

En. Azman Bin Ghani

En. Muhammad Nasiruddin Bin Ayub

Page 11: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

11

Agenda Minit

1. Ucapan Penolong Kanan Kokurikulum

1.1. Guru PK Kokurikulum menyampaikan kata-kata alu-aluannya dengan

mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru yang hadir dalam

mensyuarat pada kali ini.

1.2. Tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam proses permohonan

kelulusan dangan Guru Besar sekolah.

2. Pembahagian Ahli Rumah Sukan

Rumah Hijau :-

Pembimbing : Mohd Fajrul Iman Bin Md Tahir

: Muhammad Nasiruddin Ayub

Ketua : Kadri Mahalil

Ahli : Siti Intanku Jainun Geore

: Siti Mahani Rasik

: Nurhazira Saidin

: Nur Natasha Tajimon

: Emy Abd Ali

: Kasnimah Mahalil

: Mohd Sabri Marudin

: Siti Zuriani Regnagme

: Siti Nasyirah Nasir

Page 12: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

12

Rumah Kuning :-

Pembimbing : Mairin Bin Gosman

: Aina Hartini Bin Mohd Khir

Ketua : Mohd Afizan Asmaran

Ahli : Siti Kuziana Mahalil

: Andi Asmawati Marudin

: Siti Jaharah Ahmad

: Norhaida HAmid

: Jairul Abd Ali

: Linah Abdullah

: Nori Lasak

: Abdul Wazhar Jonh

: Jalimah Hamid

Rumah Biru :-

Pembimbing : Mohamed Tajuddin Shariff

: Zahari Bin Awang Masrin

Ketua : Mohd Amirsah Sain

Ahli : Norhaija Lasak

: Azizul Hamid

: Omar Aiyar Abbas

Page 13: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

13

: Zairah Regnagme

: Norhazira Asmaran

: Mohd Rizman Rymin

: Norhazimah Hamid

: Amirul Ain Abbas

: Karzila Mahalil

Rumah Merah :-

Pembimbing : Azman Bin Ghani

: Juklee Banoh

Ketua : Rafi Rasit

Ahli : Aniza Saidin

: Mohd Kasrun Mahalil

: Edika Abd Ali

: Siti Khuziana Mahalil

: Nor Natisha Tajimon

: Mohd Juniah Ahmad

: Azizul Abd Ali

: Mohd Ajijulshah Saidin

: Nurkisyah Lasak

Page 14: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

14

3. Pembahagian Tugas Persiapan Kepada Guru Bagi Majlis Sukan Sekolah

Peringkat Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan 2012 ( MSS SKKK 2012 )

3.1 Persiapan padang dan peralatan sukan ditugaskan kepada Cikgu Azman

Bin Ghani dangan Cikgu Juklee Banoh.

3.2 Penyediaan hadiah kepada pemenang dalam setiap acara dan pemasaran

ditugaskan kepada Cikgu Nuraini Bte Abdullah bersama Cik Erni Bte

Murdan.

3.3 Membuat Banner dan perhiasan padang ditugaskan kepada Cikgu

Herma Wati Bte Mohamad Amin dan Muhammad Nasiruddin Ayub.

3.4 Mengurus peralatan siaraya semasa MSS SKKK 2012 ditugaskan kepada

Cigu Ag. Nordin Ajmain dengan Ustaz Mohemed Tajuddin Shariff.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10.30 malam dan diakhiri dengan ucapan

terimakasih oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum kerana memberi perhatian dan

kerjasama.

Minit dicatat oleh

Mohamed Tajuddin Shariff

Setiausaha

Page 15: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

15

Lampiran C

MINIT MESYUARAT MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH

KEBANGSAAN KENANG-KENANGAN 2012

( MSS SKKK 2012 ) KALI -2

Tarikh : 21 Jun 2012

Masa : 09.00 mlm

Tempat : Bilik Pusat Sumber Sk. Kenang-kenangan

Kehadiran : -

En. Paulus Yapas - Guru Besar

En. Ag. Nordin Bin Ajamain - Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum

En. Mairin Bin Gosman - Guru Penolong Kanan Kurikulum

En. Juklee Bin Banoh

En. Mohd Tajuddin Bin Syariff

En. Mohd Fajrul Iman Bin Md Tahir

En. Zahari Bin Awang Masrin

Cik. Aina Hartini Binti Mohd Khir

Puan Herma Wati Binti Mohamad Amin

Cik Erni Binti Murdan

Cik Norhida Binti Awang

Cik Nuraini Binti Abdullah

En. Azman Bin Ghani

En. Muhammad Nasiruddin Bin Ayub

Page 16: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

16

Agenda Minit

1. Ucapan Penolong Kanan Ko-kurikulum

1.1. Guru PK Ko-Kurikulum membuka majlis dengan Ummul Kitab al-Fatihah

dan menyampaikan kata-kata alu-aluannya dengan mengucapkan ribuan

terimakasih kepada semua guru-guru yang hadir dalam mensyuarat pada kali

ini.

1.2. Kepentingan Kokurikulum terhadap proses perkembangan murid serta

hubungan dengan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

2. Pemantau Terhadap Tugasan Yang Diberi Pada Mesyuarat Kali Ke-1

2.1 Cikgu Azman memberitahu kapada ahli mesyuarat bahawa pada sudah rumput

siap dipotong dan garisan padang telah di buat dengan mengunakan racun

rumput disebabkan alat membuat garisan yang menggunakan minyak kotor

tidak dapat dipinjam dari Sekolah Kebangsaan Karamuak kerana Sk tersebut

sedang mepakai alat tersebut bagi persiapan suka Piala YB Bong Mukhtar.

2.2 Cikgu Nuraini Bte Abdullah menerangkan tentang penyediaan hadiah iaitu

piala bagi setiap acara telah ditempah dan akan siap pada 22 Jun 2012. Bagi

hamper akan di beli barang dan membungkusnya sendiri pada 24 Jun 2012.

2.3 Cikgu Herma Wati Bte Mohamad Amin memberitahu bahawa banner utk

MSS SKKK 2012 telah siap dan fletline akan dibuat sehari sebelum MSS

SKKK 2012 berlangsung.

Page 17: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

17

2.4 Ustaz Muhamed Tajuddin Shariff memberitahu kepada ahli mesyuarat

bahawa peralatan siaraya pada hari MSS SKKK 2012 akan di pinjam dan

akan diuruskan sendiri oleh pengawal keselamatan sekolah.

3 Pembahagian Tugas Semasa MSS SKKK 2009 Berlangsung

Pengadil Perbarisan

PENGADIL ASPEK YANG DINILAI

Paulus Bin Yapas – GB Pakaian

Abbas Bin Husain – Pengerusi PIBG Keseragaman

Saidin Bin Ghani – Imam Kampung Kerjasama

Rasdiah Binti Hamid – Isteri KK Disiplin

Lasak Bin Gaman – Guru al-Quran Kreativiti

Pelepas

Ag Nordin bin Ajamain

Lontar peluru

Azman Bin Ghani, Juklee bin Banoh, Mairin Bin Gosman

Pencatat masa

Ust. Mohamed Tajuddin bin Shariff, Umar Ali bin Abbas, Wahab bin John, dan

Roslan bin Sain

Juru kamera

Muhammad Nasiruddin bin Ayub

Penjaga garisan

Juklee bin Banoh, Zahari bin Awang Masrin, Mujis Dagok, Mohd Fajrul Iman Md

Tahir.

Page 18: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

18

4. Peruntukan Masa Rasmi Latihan Sukan MSS SKKK 2009

Peruntukan masa rasmi latihan sukan ada pada jam 0200 petang – 0400 petang

bermula pada 23 April 2012 hingga 22 Jun 2012

5. Surat-surat Jemputan : -

5.1 Surat Perlantikan AJKP

5.2 Surat Jemputan Perasmi

5.3 Surat Pemasaran

5.4 Surat Jemputan Pembaca Doa

5.5 Surat Jemputan Guru Besar

5.6 Surat Jemputan Tetamu Kehormat

5.7 Surat Jemputan Ibu Bapa atau Penjaga

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 11.00 malam dan diakhiri dengan ucapan

terimakasih dan tasbih Qifarah dan Surah al-CAsr oleh Guru Penolong Kanan Hal Ehwal

Murid.

Minit dicatat oleh

Mohamed Tajuddin Shariff

Setiausaha

Page 19: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

19

Lampiran D

SK KENANG-KENANGAN

PETI SURAT 08,89300 TONGOD, SABAH

KERTAS KERJA CADANGAN

MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERINGKAT

SK KENANG-KENANGAN 2012

[ MSS SKKK 2012 ]

TARIKH:

28 JUN 2012

TEMPAT:

PADANG SK KENANG-KENANGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN KENANG-KENANGAN, TONGOD

Page 20: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

20

PENDAHULUAN

Sukan merupakan salah satu bentuk aktiviti fizikal yang sangat baik untuk kesihatan

tubuh badan. Sukan juga dapat membangunkan masyarakat yang berdisiplin dan berdaya

saing. Amalan gaya hidup sihat memberi faedah kepada kecergasan fizikal yang

seterusnya memanfaatkan diri, organisasi dan Negara. Kesihatan mental akan lebih stabil

di samping tekanan sentiasa dapat dikawal dan lebih motivasi serta berfikiran positif.

Secara tidak langsung amalan sukan dan gaya hidup sihat dalam kehidupan mampu

melahirkan masyarakat minda kelas pertama. Aktiviti kokurikulum dan sukan adalah

pemangkin kepada perpaduan dan pelengkap kepada P&P di bilik darjah. Dasar mengenai

perlaksanaan program kokurikulum dan sukan di sekolah bermula melalui penggubalan

peraturan-peraturan pendidikan sekolah 1956. Program ini adalah untuk memastikan

perlaksanaan dibuat secara cekap bagi mendapatkan penyertaan menyeluruh agar dapat

melahirkan pelajar yang seimbang perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PENGANJUR

Pihak yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan program ini ialah pentadbiran SK

Kenang-Kenangan dan guru-guru yang sekaligus merangkap Jawatan Kuasa Penganjur

dan AJK. Turut serta membantu adalah Jawatankuasa PIBG sekolah..

OBJEKTIF

i. Meningkatkan kecergasan fizikal dan mental Murid.

ii. Memperoleh pendedahan tentang kemahiran-kemahiran asas sukan dan permainan.

iii. Explorasi kemahiran-kemahiran teknikal dan taktikal sukan.

Page 21: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

21

iv. Memantapkan interaksi sosial.

v. Penglibatan pelbagai pihak (Ibu bapa/Sekolah/Masyarakat) di dalam aktiviti sukan.

vi. Mengaplikasikan persekitaran belajar sambil berseronok.

vii. Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan bersukan dan bergaya

hidup sihat.

viii. Mencungkil bakat murid-murid dalam pertandingan yang diadakan diperingkat

Pejabat Pendidikan Daerah dan Bahagian.

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH

PERINGKAT SEKOLAH KEBANGSAAN KENANG-KENANGAN 2012

[ MSS SKKK 2012 ]

JAWATANKUASA PELAKSANA

Penasihat : EN. PAULUS YAPAS

Pengerusi : EN. AG. NORDIN AJAMAIN

Naib pengerusi 1 : EN. MOHD FAJRUL IMAN MD TAHIR

Naib Pengerusi 2 : EN. MUJIS DAGOK

Penyelaras : -

Program : EN. AZMAN BIN GHANI

Siaraya : EN. MOHAMMAD NASIRUDDIN BIN AYUB

Teknikal : EN. MUHAMMAD NASIRUDDIN AYUB

Page 22: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

22

Protokal : PUAN HERMA WATI MOHAMAD AMIN

Setiausaha : EN. MOHAMED TAJUDDIN SHARIFF

Bendahari : CIK NORHIDA BINTI AWANG

AHLI JAWATANKUASA KECIL

1. Pengadil perbarisan

Paulus Yapas GB, Abbas bin Hussin Pengerusi PIBG, Lasak bin Gaman, Saidin

bin Ghani, Puan Rasdiah bt. Hamid

Aspek yang dinilai - Pakaian, Keseragaman, Kerjasama, Disiplin, Kreativiti

2. Pelepas

Ag Nordin bin Ajamain

3. Lontar peluru

Azaman Bin Ghani, Juklee Bin Banoh, Mairin Bin Gosman

4. Pencatat masa

Ust. Mohamed Tajuddin bin Shariff, Umar Ali bin Abbas, Wahab bin John, dan

Roslan bin Sain

5. Juru kamera

Ust Muhammad Nasiruddin bin Ayub

6. Penjaga garisan

Juklee bin Banoh, Zahari Bin Awang Masrin, Mujis Dagok, Mohd Fajrul Iman

Md Tahir

Page 23: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

23

7. Pengacara Majlis

Aina Hartini Bte Mohd Khir Dan Nuraini Bte Abdullah

PELAKSANAAN

Tarikh : 28hb

Jun 2012

Hari : Khamis

Masa : 7.15 pagi – 12.30 tengah hari

Tempat : Padang SK Kenang-Kenangan, Telupid.

GOLONGAN SASARAN

Murid Sk. Kenang-kenangan, Telupid dan penduduk kampung Kenang-Kenangan.

ATURCARA AKTIVITI 2009

28 Jun 2012 (Khamis)

7.00 pagi : Murid-murid berhimpun disekolah

8.00 pagi : Peserta, Pegawai dan Jemputan mengambil tempat.

Perarakan Lintas Hormat.

Bacaan Ikrar Kejohanan.

Bacaan Doa.

Nyanyian lagu – Negaraku, Sabah Tanahairku, Sekolah.

Page 24: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

24

Ucapan Perasmian Kejohanan (GB/Pengerusi PIBG)

Peserta perarakan keluar padang (Semua rumah)

9.00 pagi : Lontar peluru Tahap 2 (Lelaki Perempuan) (3 X)

100 m (lelaki perempuan) tahap 2

80 m (lelaki perempuan) tahap 1

200 m (lelaki perempuan) tahap 2

Acara terbuka 400m (perempuan)

4 x 100 m (tahap 1)

4 x 100 m (tahap 2)

Acara terbuka 1000 m (lelaki terbuka)

4 x 200 m (tahap 2)

Acara terbuka lelaki veteran 200 m.

11.30 pagi : Majlis penutupan dan penyampaian hadiah

12.30 tgh hari : Majlis bersurai

Page 25: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

25

ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA ANGGARAN JUMLAH

1. Jamuan Ringan Murid dan Guru RM 2.00 x 50 RM100.00

2. Hadiah Pertandingan RM 3.50 x 60 (medal)

RM 20.00 x 2 (piala)

RM 30.00 x 2 (hamper)

RM 15.00 x 3 (hamper)

RM 7.00 x 3 (hamper)

RM 5.00 x 3 (hamper)

RM210.00

RM 40.00

RM 60.00

RM 45.00

RM 21.00

RM 15.00

3. Pengurusan padang

- Racun

- Minyak

RM 100.00 RM100.00

4. Keceriaan (banner, bendera dll) RM 60.00 RM 60.00

5. Buku program RM 0.50 x 30 (naskah) RM 15.00

6. Rencam (lain-lain) RM 100.00 RM100.00

JUMLAH BESAR RM766.00

Page 26: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

26

PENUTUP / RUMUSAN

Program ini diharapkan dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan disamping dapat

mencungkil bakat murid dalam arena sukan. Selain itu, program ini juga dapat

mengaplikasikan konsep gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian mereka.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

…………………………………. ………………………………….

(EN. MOHAMED TAJUDDIN SHARIFF) (EN. AG. NORDIN AJAMAIN)

Setiausaha GPK KOKURIKULUM

MSS SKKK 2012 SK. KENANG-KENANGAN

Disahkan oleh,

………………………………

( EN. PAULUS YAPAS)

GURU BESAR

SK KENANG-KENANGAN

Page 27: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

27

BAHAGIAN DUA

PENGELOLAAN DAN LAPORAN AKTIVITI

2.1 Pengelolaan Aktiviti

Persiapan telah diatur dengan baik mengikut perancangan dan persetujuan semua

jawatankuasa pelaksanaan majlis. Pada jam 7.00 pagi murid-murid mula berhimpun di

perkarangan Sk. Kenang-kenangan bagi membuat persedia untuk acara perbarisan.

Murid-murid berhimpun mengikut rumah sukan masing-masiang dan dibantu oleh guru

pembimbing pasukan.

Pada jam 7.30 pagi,para ibu-bapa dan penduduk kampung mula ansur-ansur tiba

di padang Sk. Kenang-kenangan untuk mengambil bahagian dan memberi sokongan

moral kepada anak-anak mereka ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Pada jam 8.00

pagi hampir semua jemputan telah tiba dan tetamu kehormat telahpun mengambil tempat

mereka masing-masing sepertimana yang telah diatur oleh jawatankuasa pelaksana majlis

bagi menyempurnakan acara perbarisan.

Acara perbarisan dimulai dengan pasukan merah yang diketuai oleh adik Siti

Khuziana binti Mahalil dengan membawa teman rama-rama yang melambangkan

kelembutan dan perdamaian. Pembarisan tersebut diikuti oleh pasakan hijau dengan

teman ular yang melambangkan keberanian. Pasukan tersebut telah dipimpin oleh adik

Siti Intanku Jainun binti Gorge dan dua bendera hijau yang menjadi warna teman bagi

pasukan tersebut. Pasukan ketiga diketuai oleh adik Norhaija binti Lasak dengan tema

katun doremon dan warna biru. Adik Norhaija binti Lasak, beliau juga merupa seorang

pelajar contoh kerana beliau telah mengharumkan nama baik kepada sekolah dan PPD

telupid kerana mewakili bahagian dalam acara Tilawah al-Quran kategori perempuan

peringkat sekolah rendah. Dalam acara ini juga beliau telah menyandang sebagai

olahragawati MSS SKKK 2012. Pasukan terakhir telah mambawa tema lebah iaitu kuning

Page 28: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

28

dan hitam yang melambangkan keceriaan dan ketegasan. Pasukan tersebut telah diketuai

oleh adik kuziana binti Mahalil.

Setiap pasukan telah membuat lintasan hormat dihadapan pengadil yang akan

menilai dalam pelbagai aspek iaitu kreativiti, disiplin, kerjasama, pakaian dan

keseragaman. Setelah membuat lintasan hormat setiap rumah sukan membuat pembarisan

mengikut kontigen masing-masing dan bendera kejohanan telah pun dinaikan. Seterusnya

adalah acara membaca ikrar kejohanan yang dipimpin oleh adik Omar Aiyar bin Abbas

beliau juga adalah seorang pelajar contoh dan pernah mengharumkan nama sekolah

diperingkat daerah kerana menjadi johan dalam acara tilawah al-Quran lelaki peringkat

sekolah rendah. Majlis diteruskan lagi dengan bacaan doa yang dipimpin oleh ustaz

Mohameh Tajuddin bin Shariff dan diteruskan dengan nyanyian lagu kebangsaan

( negaraku, sabah tanah air ku dan lagu Sk. Kenang-Kenangan ).

Setelah selesai nyanyian tersebut peserta perbarisan keluar baris dan masuk ke

rumah pasukan masing-masing bagi meneruskan acara sukan yang telah diaturkan oleh

penganjur.

Pada jam 9.00 pagi acara dimulakan dengan acara melontar peluru tahap dua

lelaki dan perempuan. Setiap pasukan telah menghantar wakil masing-masing dan acara

tersebut dipertandingkan dengan dimulakan dengan acara saringan terlebih dahulu. Setiap

wakil pasukan akan membuat lontaran sebanyak 3 kali bagi setiap seorang dan lontaran

yang paling jauh akan diambil kira sebagai keputusan lontaran peserta tersebut. Dalam

acara ini, bagi acara kategori lelaki telah dimenangi oleh pasukan rumah biru iaitu sejauh

7.2 meter yang dibuat oleh adik Amirsah Bin Sain pelajar tahun 6. Kategori perempuan

pula telah dimenangi oleh iaitu sejauh 6.42 meter dan masing-masing membawa markah

terkumpul sebanyak 3 markah bagi setiap pasukan.

Setelah selesai acara lontar peluru, acara kedua yang dipertandingkan adalah acara

larian 100 meter tahap dua kategori lelaki dan wanita. Acara ketiga adalah acara larian 80

meter kategori lelaki dan perempuan tahap satu. Acara diteruskan lagi dengan acara larian

200 meter kategori lelaki dan perempuan tahap dua. Setelah selesai ketiga-tiga acara

Page 29: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

29

tersebut wakil kontigen diberi masa untuk berehat, sebagai acara saringan sementara

waktu menunggu murid-murid berehat acara larian 400 meter terbuka kategori wanita

dipertandingkan. Sambutan acara ini sangat memberangsangkan sehingga jawatankuasa

pelaksa terpaksa mengambil langkah dengan membuat pelepasan secara serentak dan bagi

sesiapa yang kegarisan penamat orang yang pertama, kedua dan ketiga adalah sebagai

pemenang.

Acara seterunya disambung lagi dengan larian 4x100 meter kategori campuran

tahap satu dan dua. Kemudianya adalah acara terbuka kategori 1000 meter lelaki dan

diikuti dengan acara larian 4x100 meter kategori campuran tahap dua. Acara sukan pada

diakhiri dengan acara yang dinanti-nantikan iaitu acara larian terbuka 200 meter veteran.

Acara ini juga mendapat sambutan yang amat memberangsangkan.

Sepanjang acara berlangsung ucapan syukur ingin dirakamkan kerana tiada

sebarang kecederaan berlaku semasa acara sukan berlangsung.

Pada jam 12.00 tengah setelah selesai semua acara dipertandingkan. Majlis

perasmian penutupan Majlis sukan sekolah peringkat Sk. Kenang-kenangan dimulakan

dengan ucapan alu-aluan pengacara majlis Cik Aina Hartini Binti Mohd Khir dan sekali

lagi beliau menjemput Ustaz Mohamed Tajuddin Bin Shariff untuk memimpin bacaan

doa bagi memberkati acara perasmian tersebut. Setelah selesai perkara tersebut, majlis

dengan segala hormatnya menjumput tuan pengerusi jawatan kuasa kemajuan dan

keselamatan kampung [ JKKK], En. Abbas Hussin bagi menyampaikan ucapannya dan

seterusnya merasmikan acara penutupan MSS SKKK 2012 pada kali ini. Tuan pengerusi

JKKK dalam ucapan beliau, beliau telah menyentuh beberapa perkara antara lain adalah

ucapan terimakasih kapada pihak penganjur khususnya pentadbiran sekolah kerana

menganjurkan acara tersebut sekali gus dapat mengeratkan lagi hubungan silatul rahim

antara penduduk kampung dengan pihak sekolah. Dalam ucapan beliau juga, beliau

mengigatkan para hadirin tentang kepentingan bersukan dalam kehidupan harian. Beliau

menyarankan supaya masing-masing mengamalkan gaya hidup sihat dengan bersukan.

Page 30: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

30

Setelah selesai ucapan perasmian tersebut, majlis diteruskan dengan acara

penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang dalan setiap kategori acara yang

dipertandingankan. Acara terakhir bagi majlis ini adalah penyampai hadiah kepada

olahragawan dan olahragawati bagi MSS SKKK 2012.

Pada jam 0100 petang hadirin mula bersurai dan kontegen sukan MSS SKKK

2012 berhimpun di kantin sekolah untuk mendapat makanan. Majlis bersurai sepenuhnya

pada jam 0130 petang. Sekian terimakasih.

2.2 Laporan Aktiviti

Lafaz al-Hamdulillah dan syukur ingin di rakam disini kerana akhirnya Majlis Sukan

Sekolah Peringkat Sk. Kenang-kenangan 2012 dapat dilaksanakan dengan jayanya dan

juga mencapai matlamat yang digariskan. Ucapan tahniah dan syabas khususnya kepada

penganjur dan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung dan tidak

langsung. Laporan aktiviti MSS SKKK ’09 adalah seperti berikut.

Acara yang dipertandikan adalah seperti berikut : -

1. Perbarisan

2. Lontar Peluru Kategori lelaki / perempuan tahap 2

3. Larian 100 meter Ketegori Lelaki / Perempuan Tahap 2

4. Larian 80 meter Kategori Lelaki / Perempuan Tahap 1

5. Larian 200 meter Kategori Lelaki / Perempuan Tahap 2

6. Larian 4x100 meter Kategori Campuran Tahap 1

7. Larian 4x100 meter Kategori Campuarn Tahap 2

Page 31: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

31

8. Larian 4x200 meter Kategori Campuran tahap 2

9. Larian Acara terbuka orang kampung :-

- 400 meter Perempuan

- 1000 meter Lelaki

- 200 meter Veteran

Keputusan Pertandingan Acara Padang

ACARA KEPUTUSAN RUMAH SUKAN

Lontar Peluru [ L ]

1. Amirsah Bin Sain Biru

2. Rafi Bin Rasit Merah

3. Kadri Bin Mahalil Hijau

Lontar Peluri [ P ]

1. Siti Intanku Jainun Binti Gorge Hijau

2. Siti Mahani Binti Rasik Hijau

3. Norhaija Binti Lasak Biru

100 m. Thp. 2 [ L ]

1. Amirsah Bin Sain Biru

2. Omar Aiyar Bin Abbas Biru

3. Rafi Bin Rasir Merah

100 m. Thp. 2 [ P ]

1. Norhaija Binti Lasak Biru

2. Siti Intanku Jainun Binti Gorge Hijau

3. Siti Khuziana Binti Mahalil Merah

Page 32: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

32

80 m. Thp. 1 [ L ]

1. Azizul Bin Abd. Ali Merah

2. Amirul Ain Bin Abbas Kuning

3. Mohamed Ajijulshah Bin Saidin Merah

80 m. Thp. 1 [ P ]

1. Nor Natisha Binti Tajimon Merah

2. Nori Binti Lasak Kuning

3. Kasnimah Binti Mahalil Hijau

200 m. Thp. 2 [ L ]

1. Amirsah Bin Sain Biru

2. Omar Aiyar Bin Abbas Biru

3. Jairul Bin Abd. Ali Kuning

200 m. Thp. 2 [ P ]

1. Norhaija Binti Lasak Biru

2. Aniza Binti Saidin Merah

3. Kuziana Binti Mahalil Kuning

4x100 m. Thp.1 [ L ]

Hijau

Biru

Kuning

4x100 m. Thp. 1 [ P ]

Hijau

Biru

Merah

Page 33: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

33

4x200 Thp.2 [Campuran]

Hijau

Merah

Biru

Markah Keseluruhan

Rumah Sukan Jumlah Markah

Kuning 7 Markah

Merah 16 Markah

Biru 25 Markah

Hijau 19 Markah

Anugerah Olahragawan/ Olahragawati

Jenis Anugerah Nama

Olahragawan Amirsah Bin Sain

Olahragawati Norhaija Binti Lasak

Page 34: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

34

Keputusan Acara Perbarisan

Rumah

Sukan

Disiplin

100 m

Keseragaman

100 m

Kreativiti

100 m

Kerjasama

100 m

Pakaian

100 m

Jumlah

500 m

Kuning 80 85 90 70 100 425

Merah 76 74 85 90 90 415

Biru 64 50 60 50 80 304

Hijau 50 45 63 20 70 248

Page 35: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

35

BAHAGIAN TIGA

REFLEKSI

3.1 Kekuatan

1. Majlis ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan dan objektif

sepertimana yang digariskan

2. Majlis ini Mendapat perhatian dan sokongan terutamanya sokongan moral dari

semua pihak.

3. Majlis ini mendapat sambutan yang amat memberangsangkan dan mendapat

kerjasama dari semua pihak terutamanya penduduk kampung contohnya

bergotong-royong memotong rumput padang Sk. Kenang-Kenangan.

4. Majlis ini jdapat melibat semua murid iaitu 100 % murid hadir pada hari

tersebut dan juga semua murid mengambil bahagian dalam acara yang mereka

minati.

5. Komitmen kerjasama dan usaha keras daripada pihak kakitangan pentadbiran

sekolah Kebangsaan Kenang-kenangan dalam menganjurkan majlis tersebut.

6. Terdapat Dua orang Guru sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan yang

berkemahiran dan berpengalaman dalam menganjurkan acara ini. Kedua-dua

guru tersebut juga pernah mewakili pihak maktab semasa menjadi pelajar ketika

dahulu iaitu Cikgu Ag. Nordin Bin Ajmain Dan Cikgu Azman Bin Ghani.

7. Majlis ini mendapat sumbangan daripada Kelab Guru Sk. Kenang-Kenangan

dan juga Persatuan Ibu Bapa-Guru Sk. Kenang-Kenangan ( PIBG )

Page 36: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

36

3.2 Kelemahan

1. Kekuarang kemudahan peralatan sukan menyebabkan acara yang

dipertandingkan adalah terhad.

2. Kekurangan jumlah murid juga mempengaruhi kekurangan acara yang

dipertandingan kerana melihat kepada kemampuan dan kekuatan murid dalam

pelbagai acara yang dipertandingkan.

3. Terdapat beberapa orang murid yang mempunyai penyakit peribadi yang

menghalang mereka daripada terlibat dalam acara tersebut seperti asma, lemah

jantung dan lain-lainnya.

4. Terlepas pandang terhadap masalah masyarakat iaitu kekurangan gula

menyebabkan tiada minuman disediakan kepada para hadirin.

5. Kekurangan sumbangan yang berbentuk kewangan.

6. Saiz padang yang kecil dan tidak mengikut saiz padang yang betul.

3.3 Cadangan Penambahbaikan

1. Pelbagaikan acara yang dipertandingkan walaupun berbentuk terhad.

2. Perancangan yang lebih teliti mesti dilakukan oleh pihak sekolah supaya

segala persiapan dan perjalanan pertandingan dapat berjalan dengan lebih baik.

Segala kecacatan yang berlaku semasa hari pertandingan dapat diperbaiki pada

masa akan datang.

Page 37: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

37

3. Pihak sekolah perlu mengambil inisiatif supaya kawasan sekolah

dipertambahkan. Kawasan padang yang berair hendaklah ditimbus dengan tanah

supaya kawasan padang sekolah lebih elok lagi dan juga peralatan sukan

dipertambahkan.

4. Promosi pertandingan hendakalah diperhebatkan supaya jumlah penyertaan

dapat ditambah lagi.

5. Peruntukan masa untuk membuat latihan hendaklah dirancang dengan lebih

teliti dan tidak menganggu waktu sesi persekolahan.

Page 38: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

38

BAHAGIAN EMPAT

BAHAN BUKTI

Borang Pemarkahan Acara Yang dipertandingkan

1. Borang Lontar Peluru

TAHUN : LELAKI/PEREMPUAN TARIKH : MASA : REKOD :

BIL NAMA PESERTA R K 1 2 3 BERDASARKAN

TIGA LONTARAN

TERBAIK

4 5 6 LONTARAN

TERBAIK TEMPA

T

1

2

3

4

5

6

7

8

Page 39: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

39

2. Borang Keputusan Rasmi Acara Larian

ACARA : 80M TAHAP : 1 LELAKI

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

ACARA : 80M TAHAP : 1 PEREMPUAN

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

ACARA : 100M TAHAP : 2 LELAKI

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

ACARA : 100M TAHAP : 2 PEREMPUAN

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

Page 40: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

40

ACARA : 200M TAHAP : 2 LELAKI

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

ACARA : 200M TAHAP : 2 PEREMPUAN

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

ACARA : 4x100M TAHAP : 1 LELAKI

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

Page 41: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

41

ACARA : 4x100M TAHAP : 1 PEREMPUAN

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

ACARA : 4x100M TAHAP : 2 LELAKI

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

Page 42: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

42

ACARA : 4x100M TAHAP : 2 PEREMPUAN

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

ACARA : 4x200M TAHAP : 2 LELAKI/PEREMPUAN

TEMPAT NAMA RUMAH TAHUN KEPUTUSAN MASA

1 EMAS

2 PERAK

3 GANGSA

Page 43: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

43

3. Gambar Sepanjang MSS SKKK 2012

Bacaan Doa Oleh Ustaz Mohamed Tajuddin Shariff

Page 44: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

44

SESI LATIHAN SUKAN MSS SKKK 2012

Page 45: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

45

PERBARISAN MSS SKKK 2012

Page 46: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

46

ACARA MELONTAR PELURU

Page 47: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

47

ACARA LARIAN MURID-MURID

Page 48: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

48

ACARA TERBUKA

PENYAMPAIAN HADIAH

Page 49: TUGASAN INDIVIDU - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mohd_tajuddin... · bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan

49

PENYAMPAIAN HADIAH