73
1 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA CAWANGAN KOTA KINABALU, SABAH HBEF 2703 PENDIDIKAN KOKURIKULUM TAJUK TUGASAN: PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH NAMA AHLI KUMPULAN : LILIAN LIND @ LILLIAN EDWARD LIND ( KETUA ) 721013125866001 DAYANG LAMIAH BINTI MATAIP 720710125074001 HELEN DINISE 720818125084001 JOACHIM ROSE KIMSOH 730816125346001 DG SITI ASALAH BT AG DRAMAN 731207125468001 SEMESTER: JANUARI/2012

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

  • Upload
    phamdat

  • View
    258

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

1

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

CAWANGAN KOTA KINABALU, SABAH

HBEF 2703

PENDIDIKAN KOKURIKULUM

TAJUK TUGASAN:

PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH

NAMA AHLI KUMPULAN :

LILIAN LIND @ LILLIAN EDWARD LIND ( KETUA )

721013125866001

DAYANG LAMIAH BINTI MATAIP

720710125074001

HELEN DINISE

720818125084001

JOACHIM ROSE KIMSOH

730816125346001

DG SITI ASALAH BT AG DRAMAN

731207125468001

SEMESTER:

JANUARI/2012

Page 2: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

2

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

Muka Depan 3

Prakata 4

1.0 Program 5

2.0 Pendahuluan 5

3.0 Matlamat 5

4.0 Objektif 6

5.0 Tarikh Aktiviti 6

6.0 Tempat Aktiviti 6

7.0 Sasaran 6

8.0 AJK Pelaksana 7 - 9

9.0 Penyelaras Aktiviti 10

10.0 Jawatankuasa Kawalan Malam 11

11.0 Tentatif Program 11 – 12

12.0 Anggaran Perbelanjaan 13

13.0 Bidang Tugas AJK 13 – 14

14.0 Senarai Semak Keperluan Perkhemahan 15

15.0 Pembahagaian Tugas 15 – 17

16.0 Senarai Aktiviti Tanpa Pertandingan 18

17.0 Senarai Aktiviti Pertandingan 18

18.0 Maklumat Penyertaan 18

19.0 Anggaran Perbelanjaan 19

20.0 Peraturan Tetap Perkhemahan 20

21.0 Aktiviti Masakan Rimba 21 – 32

22.0 Permainan Tradisional ( Batu Seremban ) 33 – 36

23.0 Ikatan Dan Simpulan 37 – 41

24.0 Kawad kaki 42 – 49

25.0 Larian Berhalangan 50 – 55

26.0 Penutup ( Harapan ) 55 – 56

Lampiran 57 – 73

Rujukan 74

Page 3: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

3

Page 4: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

4

1.0 Prakata

Alhamdulillah, kami bersyukur ke hadrat TUHAN kerana kami dapat menyiapkan

tugasan berkumpulan ini dengan baik. Walaupun terdapat kekangan masa dan

pelbagai masalah tetapi kami tetap terus berusaha untuk melunaskan tugasan ini

sedikit pun tidak melemahkan semangat kami.

Kami amat bersyukur kerana hasil forum sesama rakan kumpulan dan rakan lain,

dapatlah sdikit tunjuk ajar dan bantuan yang kami perolehi.

Jutaan terima kasih kepada rakan kumpulan kerana memberi kerjasama untuk

melicinkan penyediaan tugasan ini.Sumbangan idea dan perkongsian bahan rujukan

yang diberikan amat dihargai.

Sikap saling membantu membolehkan tugasan ini disiapkan walaupun terdapat

kelemahan

.

Segala bantuan dan perkongsian ilmu dengan ikhlas kepada kami , diharapkan

mendapat keberkatan dari TUHAN.

Sekian, terima kasih.

Page 5: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

5

1. PROGRAM

Perkhemahan Unit Beruniform Gabungan Sekolah Kebangsaan Daerah Kota Kinabalu

dan Penampang 2012.

2. PENDAHULUAN

Program Perkhemahan Unit Beruniform anjuran Unit Ko-Kurikulum adalah

merupakan aktiviti tahunan khusus untuk murid-murid tahun 3,4,5 dan 6 yang

melibatkan semua guru dan kakitangan bukan mengajar.Ia juga merupakan salah satu

aktiviti yang bertujuan untuk memberi peluang kepada murid-murid bersantai sambil

mengamalkan ilmu perkhemahan dari unit beruniform masing-masing. Pada tahun

ini,aktiviti perkhemahan dianjurkan bersama empat buah sekolah yang berada di dua

buah daerah iaitu Daerah Kota Kinabalu dan Daerah Penampang. Sekolah – sekolah

yang terlibat iaitu SK.Darau Menggatal selaku pengajur bagi tahun ini dan

SK.Tebobon,Kota Kinabalu, SK.Mutiara, Kota Kinabalu dan SK.Bahang,

Penampang.

Aktiviti perkhemahan adalah diantara aktiviti-aktiviti utama kegiatan ko- kurikulum

di sekolah. Melalui aktiviti ini, peserta dipupuk dengan sifat mulia seperti bertoleransi

, bertolak ansur, tolong menolong, berdisiplin dan lebih mengutamakan kepentingan

bersama daripada kepentingan peribadi. Aktiviti perkhemahan juga mendedahkan

para peserta kepada cabaran- cabaran fizikal dan mental yang secara tidak langsung

memantapkan semangat juang dan keyakinan diri masing – masing.

3. MATLAMAT

Bertujuan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan

intelek serta berpotensi untuk memberi sumbangan kepada kesejahteraan dan

kemajuan diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Melalui aktiviti yang dilaksanakan, adalah diharapkan agar para peserta memupuk

kesedaran dan kefahaman perlunya mengamalkan prinsip – prinsip berorganisasi ke

arah mencapai matlamat diri dan organisasi, membina sahsiah yang berdaya saing,

berdaya tahan dan berdaya juang yang tinggi, menghargai dan mencintai nilai – nilai

budaya bangsa yang relevan dengan perkembangan semasa.

Page 6: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

6

4. OBJEKTIF

4.1 Mendedahkan para peserta kepada aspek – aspek asas perkhemahan.

4.2 Melatih para peserta berkomunikasi di antara satu sama lain.

4.3 Melatih para peserta melaksanakan aktiviti – aktiviti kehidupan seharian

secara teratur dan berdisiplin

4.4 Mendedahkan para pelajar dengan pelbagai kemahiran ikhtiar hidup.

4.5 Memberi peluang kepada para peserta menjalani latihan – latihan lasak

dan mencabar.

4.6 Memberi peluang kepada para peserta mengembangkan kreativiti masing-

masing dalam bidang kesenian dan kebudayaan

4.7 Membimbing para pelajar menghayati dan mengamalkan rukun – rukun

beragama dan kehidupan bermoral.

5. TARIKH

25 ,26 dan 27 Mei 2012 ( Jumaat, Sabtu dan Ahad )

6. TEMPAT

1. Lagoon Park Sepanggar Bay.

2. SK.Mutiara, Kota Kinabalu

7. SASARAN

Semua ahli unit beruniform empat buah sekolah seramai 125 orang terdiri dari :

Pengakap 25 orang

Pandu Puteri Tunas 25 orang

Puteri Islam 25 orang

Tunas Kadet Remaja Sekolah 25 orang

Persatuan Bulan Sabit Merah 25 orang

JUMLAH PESERTA 125 orang

Page 7: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

7

8.

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANAAN

JAWATANKUASA INDUK

Penasihat 1 : Encik Abdul Hazis Hj Saipuddin

Guru Besar SK.Darau Kota Kinabalu

( Penganjur )

Penasihat 2 : Datin Florence Kouju @ Faizah Abdullah

Guru Besar SK.Mutiara Kota Kinabalu

Penasihat 3 : Encik SaidKhairani Tuan Said

Guru Besar SK.Bahang Penampang

Penasihat 4 : Encik Jaafar

Guru Besar SK.Tebobon Kota Kinabalu

Pengerusi : Puan Victory Haji Udin

GPK Kokurikulum,SK.Darau

N/Pengerusi 1 : En.Afendy Hj. Ramlee

GPK Kokurikulum,SK.Mutiara

N/Pengerusi 2 :

GPK Kokurikulum,SK.Bahang

N/Pengerusi 3 :

GPK KoKurikulum, SK.Tebobon

Setiausaha : Puan Syarifah Husna Syed Idrus

SK.Darau

N/Setiausaha : Puan Saizanah Sinin

SK.Mutiara

Bendahari : Puan Kamsiah Bushlan

SK.Darau

Page 8: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

8

Kem Komandan : Encik Mohd Rozalli Rambangan

: Mohd Zainal Abidin Ahmad

Pen.Kem Komandan : Puan SuzanKojuna

: Puan Sarimah Nanun

AJK : 1. Encik Afendy Hj. Ramlee

2. Encik A.Mohd Sharul A. Mohd Shariff

3. Puan Nelly Doisen @ Nor Syafiqah

4. Cik Eliesa Soidin

5. Puan Maheran Mohd Basri

6. Puan Ivy Dusity Gilbert

7. Puan. Rusdah Ijum

8. Puan . Dorin Atiu

9. Puan Jamalia Asik @ Asil

JAWATANKUASA KERJA

Kem Komandan : Encik Mohd Rozalli Rambangan ( K )

Encik Zainal Abidin Ahmad

Pen.Kem Komandan : Puan Suzan Kojuna

Puan Sarimah Nanun

Page 9: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

9

Urusetia ( Taklimat & Pengurus Peserta )

Puan Dayang Lamiah Mataip (K)

Puan Halimah Khairunnisa Laji

PuanCrescentia Tiwol

Cik Ho Hui Ching

Pendaftaran

Puan Ainih Amid (K)

Puan. D Hanifah A Yahya (Pengakap)

Cik Eliesa Soidin (PBSM)

Puan. Mariati Musleh (Puteri Islam)

Puan. Victoria John (Tunas Puteri)

Puan Samarni Redde (TKRS

Siaraya

Mohd Hafiz Abdullah (K)

Richard Jimmy

Program/Sijil

Puan Sharina Osman ( K )

Puan Hajjah Zuriah HJ Abdullah

Makanan & Minuman Puan. Maznih Madin (K)

Puan. Rusnah Md. Yassin

Puan. Haslina Mat Isa

Puan. Wan Nor Hafiza Wam Ismail

Puan. Maslizaa Muhammadiah

Puan. Nor Azian Hasman

Puan Aidah Mursyid

Puan Siti Normidah Hj. Ag. Besar

Puan Roslina Ngah Nordin

Puan Hajah Zuriah Abdullah

Banner dan T-Shirt Puan. Siti Khadijah Mustapha

Puan. NorhayatiKhairunisah Kamaruddin

Keagamaa

( Solat Fardhu/ Kuliah Subuh & Maghrib )

Encik. Baharuddin Mohammed Daud (K)

Encik. Azman Musa

Kerohanian (Bimbingan Moral)

Puan Catherine John (K)

Puan Rachel Golingi

Peralatan/ Tapak Perkhemahan/

Penginapan

En. Maklin Daud (K)

En. Mohammhad Azam Ahmad

En. Mat Di Usul

En. Rasman Duasin

En. Mohd Fazli Affandi

En. Fahdley Mansor

Keselamatan/ Rawatan

Esther Gidau (K)

Sylvia Kenson

Mohd Izwan Ag Tengah

Hadiah

Puan. Munah @ Okoi ( K )

Puan. Roziah @ Ziah Mohd. Basir

Dokumentasi/rakaman

Azman Mokti (K)

Rizuan Abdullah

Kebersihan,

Menurunkan Khemah & Gotong royong

Encik. Mohd Izwan Ag Tengah ( K )

Puan. Mime Kimbin

Puan. Juria Jusoh

Puan. Jomilin Sibin

Puan. Maureen Peter

Puan. NorhayatiKhairunisah Kamaruddin

Puan. Siti Khadijah Mustapha

Encik. Kimjus Asing

Puan. Rosmah Kasman

Puan. Rosita Yassun

Cik Martina Maria Lim

Puan Aidah Mursyid

Puan Siti Normidah Hj. Ag. Besar

Puan Roslina Ngah Nordin

Puan Hajah Zuriah Abdullah

Majlis Penutup Puan Nursiah Hj. Madrah ( K )

Page 10: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

10

9 PENYELARAS AKTIVITI

Ice breaking

Puan Roslinda bt Abdul Rahman( K )

Encik Kamaruin Ahmad Din

Puan Suraya Akhmal

Penghayatan Malam / Sayang Sibuta

Encik Ronald Joseph ( K )

Encik Mohd Ishak Yunus

Encik Adam Salamat

Encik Mohd Nazri Said

Encik Sunaryo Sipon

Encik Rashid Mohd Sidek

Malam Kebudayaan

Encik Rashid Mohd Sidek( K )

Puan Staffalda Patrick dayu

Ibadat/ Kerohanian / Kuliah Subuh

&Maghrib

Encik Baharuddin Mohammed Daud ( K )

Encik Azman Musa

Cik Tan Hsiao Li

Puan Catherine John

Puan Rahcel Golinggi

Ikatan dan Simpulan

Puan Dg Siti Asalah Dreman (K)

Encik Mohd Azam Abidin

Puan Noriah Mahmud

Jom Senam

Encik Mohd Azizul hamzah ( K )

Puan Dorin Atiu

Chef Kecil & Hakim

Puan Royaha Arkani ( K )

Puan Nazirah Isa

Puan Sapiah Abd Mutalib

Puan Halida Zakaria

Puan Zarina Gulasan

Puan Siti Hajar Majid

Puan Badariah Mumin

Puan Jamalia Asik

Puan Siti Rahmah Hassan

Puan Siti Khadijah Mustapa

Base System:

1. Pertolongan Cemas

Puan Lau Su Fun ( K )

Cik Eliesa Soidin

2. Gejet

Encik Roslan Uji ( K )

Encik Mohd Redzuan Azuan

3. Jahitan

Puan Samarni Redde ( K )

Puan Halimah Layer

Cik Diana Alip

4. Harta Karun

Puan Roselin Jack ( K )

Puan Nasibah Miswa

Puan Noorleha Bayong

Puan Agnes Duanis

5. Kawad

Puan Dg Lamiah Mataip ( K )

Encik Arshad Rahman

Puan Salina Sihun

Page 11: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

11

10. JAWATANKUASA KAWALAN MALAM

JUMAAT ( 17 .6.2011 )

1.En. Kimjus Asing

2. Pn. Rosmah Kasman

3. Pn. Rosita Yassun

4. Cik Martina Maria Lim

SABTU ( 18.6.2011 )

1.Cik Yong Pei Na (K)

2. En. Maklin Daud

3. En. Mohammad Azam Ahmad

4. En. Adzrul Puddin

5. En. Imran Manik

11. TENTATIF PROGRAM

JUMAAT ( 25 Mei 2012 )

MASA AKTIVITI TINDAKAN

3.15 petang Pendaftaran AJK Pendaftaran

3.30 petang Taklimat perkhemaha

Agihan kumpulan Urusetia

4.30 petang Mendirikan khemah Peralatan/ Tapak Perkhemahan/

Penginapan

5.00 petang Solat Asar AJK Ibadat / Kerohanian

6.00 petang Bersih diri

Makan Malam Urusetia

7.00 malam Solat

Kuliah Maghrib / Aktiviti Moral AJK Ibadat / Kerohanian

9.00 malam Ice breaking Penyelaras Ice Breaking

11.00 malam Penghayatan Malam

( Tracking melalui kampung-

kampung berhampiran

Lagoon Park )

Penyelaras Penghayatan Malam

Page 12: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

12

SABTU ( 26 Mei 2012 )

MASA AKTIVITI TINDAKAN

5.30 pagi Celik mata

Bersih diri

Solat Subuh

Urusetia

AJK Ibadat / Kerohanian

6.50 pagi Jom Senam Penyelaras Jom Senam

7.30 pagi Sarapan

Istiadat pagi

Taklimat

Urusetia

8.30 pagi Simpulan Penyelaras Ikatan dan Simpulan

9.30 pagi Gejet/ Jahitan/ Pertolongan Cemas /

Kawad kaki/ Harta Karun Penyelaras “Base System”

10.30 pagi Kudapan AJK Makanan

11.00 pagi Chef Kecil Penyelaras Chef Kecil

12.30 t.hari Makan

Kemas Dapur AJK Makanan

1.30 petang Bersih diri

Solat Zohor AJK Ibadat & Kerohanian

2.15 petang Gejet/ Jahitan/ Pertolongan Cemas /

Kawad kaki/ Harta Karun Penyelaras “Base System”

4.45 petang Solat Asar / Aktiviti Moral AJK Ibadat & Kerohanian

5.15 petang Sambungan “ Base System”

Gejet/ Jahitan/ Pertolongan Cemas /

Kawad kaki/ Harta Karun ( Aktiviti

luar kawasan sekolah )

Penyelaras “Base System”

6.00 petang Latihan Malam Kebudayaan / Bersih

diri Urusetia

7.00 malam Makan Malam

Solat & Kuliah Maghrib/ Aktiviti

Moral

AJK Makanan

9.00 malam Malam Kebudayaan Penyelaras Malam Kebudayaan

11.00 malam Sayang Sibuta Penyelaras Penghayatan Malam

12.00 malam Tutup Mata Urusetia

AHAD ( 27 Mei2012 )

MASA AKTIVITI TINDAKAN

5.30 pagi Celik mata/ Bersih diri/ Solat Subuh Urusetia/AJK Ibadat / Kerohanian

6.50 pagi Jalan pagi Penyelaras Jom Senam

7.30 pagi Sarapan

Istiadat pagi

Taklimat

Urusetia

AJK Makanan

8.30 pagi Menurunkan Khemah

Gotong Royong

AJK Kebersihan/ Menurunkan

Khemah & Gotong Royong

9.30 pagi Majlis Penutup

Penyampaian hadiah

Penyampaian sijil

AJK Majlis Penutup

AJK Hadiah

AJK Sijil

10.30 pagi Bersurai

Page 13: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

13

12. ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA KUANTITI JUMLAH

1. Makanan dan minuman 100 orang X RM 10 X

2 hari

RM 2000.00

2. Hadiah 100 hadiah X RM 2 RM 200.00

3. Hadiah khas 10 hadiah X RM 3 RM 30.00

4. Peralatan

Tali rafia

Batang penyapu

Kain

Gas butane

Kain putih

Butang/ jarum/benang/kain

Belerang

Ubat-ubatan

Ubat nyamuk

RM 350.00

JUMLAH RM 2580.00

Anggaran dan keperluan perbelanjaan = RM 2580.00

13. BIDANG TUGAS AJK

1. Urusetia 1. Memberi taklimat perkhemahan & taklimat pagi

2. Menguruskan Istiadat pagi ( nyanyian/ bendera )

3. Menjaga kebajikan peserta

4. Memastikan pergerakan peserta mengikut kumpulan

dipatuhi.

5. Menguruskan serta menyediakan borang-borang dan

menyediakan hakim pertandingan.

2. Pendaftaran

1. Memastikan kehadiran peserta

2. Memaklumkan pada kem komanden kehadiran peserta

3. Siaraya

1. Memasang , menyimpan dan memastikan sistem

pembesar suara beroperasi dengan lancar .

2. Menyediakan “hailer”

3. Mengurus dan menyediakan peralatan pada malam

kebudayaan

4. Sijil 1. Memastikan semua peserta mendapat sijil yang bercetak

nama dengan betul.

2. Menguruskan pemberian sijil

Page 14: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

14

5. Makanan 1. Mengadakan jadual tugasan

2. Memastikan ada AJK bertugas pada setiap waktu makan.

3. Memastikan makanan mencukupi.

4. Menempah makanan mengikut keperluan.

5. Membeli dan menguruskan penyimpanan bahan mentah /

makanan

6. Menjaga kebersihan tempat memasak/ makan

7. Memastikan peralatan memasak yang akan digunakan

mencukupi.

8. Menyediakan peralatan mencuci pinggan mangkuk

9. Memastikan semua urusan berkaitan makanan berjalan

dengan lancar.

6. Peralatan / Tapak

Perkhemahan/

Penginapan

1. Memastikan peralatan berkhemah mencukupi.

2. Memastikan keselamatan tapak perkhemahan.

3. Menyediakan bilik darjah sebagai tempat penginapan

sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan peserta

berkhemah.

4. Memastikan kemudahan peserta seperti tandas dan air

mencukupi bagi peserta lelaki dan perempuan.

7. Keselamatan/ Rawatan

1. Memastikan keselamatan tapak perkhemahan.

2. Mengadakan keselamatan pada waktu malam.

3. Menyediakan dan melengkapkan peti pertolongan cemas

pada setiap masa.

8. Hadiah

1. Menyediakan hadiah yang bersesuaian dan mencukupi

untuk peserta mengikut acara yang dipertandingkan

2. Menguruskan pemberian hadiah pada majlis penutup.

9. Dokumentasi/rakaman

1. Mengambil foto sepanjang sesi perkhemahan untuk tujuan

dokumentasi.

10. Kebersihan,

Menurunkan Khemah

& Gotong royong

1. Memastikan tapak perkhemahan /tempat penginapan/ surau/

tandas/ kantin serta kawasan-kawasan yang digunakan

sepanjang masa perkhemahan bersih dan tersusun seperti

sediakala.

2. Menyediakan plastik sampah yang mencukupi untuk

perkhemahan ini.

11. Majlis penutup 1. Menjadi juruacara dan memastikan kelancaran aktiviti

sepanjang majlis penutup.

12 Penyelaras Aktiviti 1. Menyediakan peralatan yang berkaitan dan bersesuaian.

2. Memastikan keselamatan peserta semasa menjalankan

aktiviti.

Page 15: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

15

14. SENARAI SEMAK KEPERLUAN PERKHEMAHAN

KEPERLUAN PERIBADI TANDAKAN ( √ ) 1 Uniform - mengikut unit

2 Pakaian secukupnya

3 Kelengkapan sembahyang

4 Kain basahan

5 Keperluan harian - berus gigi, ubat gigi, sabun mandi , Sikat ,

ubat keperluan peribadi dan sebagainya

6 Lampu suluh

7 Pinggan

8 Cawan

9 Khemah ( jika ada )

IKUT KUMPULAN

1 Periuk

2 Kuali

3 Sudip

4 Pisau

5 Senduk

6 Papan pemotong

15. PEMBAHAGIAN TUGAS

Jawatan Bidang Tugas

Pengurus Peserta :

Semua Ketua Unit Beruniform

1. Pengakap

2. Tunas Kadet Remaja

3. PBSM

4. Puteri Islam

5. Tunas Puteri

1. Menyediakan murid untuk menyertai perkhemahan.

2. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa bagi setiap

peserta unit masing-masing.

3. Menyediakan segala peralatan yang diperlukan semasa

perkhemahan.

4. Menyediakan jadual guru bertugas unit masing-

masing

5. Memastikan penyediaan senarai semak peralatan lebih

awal.

6. Memastikan disiplin peserta sebelum , semasa dan

selepas perkhemahan

Tapak Perkhemahan

Ketua: Encik Maklin daud

1. Menyediakan pelan pembahagian tempat tapak

perkhemahan mengikut unit.

2. Menyediakan khemah yang mencukupi bagi keperluan

murid dan guru.

3. Memastikan komponen khemah dan segala peralatan

yang berkaitan mencukupi.

4. Memastikan setiap khemah di buka dan dibersihkan

selepas perkhemahan.

5. Menyediakan segala dokumen perlu sekiranya

terdapat pinjaman khemah dari luar.

Page 16: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

16

Persiapan Tempat Aktiviti / Alatan

Pertandingan

Ketua : Encik Izwan Ag Tengah

1. Menyediakan,memasang dan menyiapkan semua jenis

peralatan dan halangan bagi aktiviti lasak yang akan

diadakan.

2. Mengemas dan menyimpan semula peralatan yang

telah digunakan ditempat yang sesuai.

3. Menyediakan kayu / buluh untuk pertandingan gajet.

4. Menyediakan daun kelapa bagi tujuan kraftangan.

5. Menguruskan semua urusan berkaitan aktiviti

pertandingan dan bukan pertandingan

6. Mendapatkan buluh lemang bagi aktiviti masakan

Rimba

Hadiah dan Cenderahati

Ketua : Puan Munah Okoi

1. Menyediakan hadiah kepada peserta berdasarkan

pertandingan yang dijalankan.

2. Menguruskan majlis penyampaian hadiah

3. Menyediakan lain-lain hadiah jika sekiranya ada.

Sijil Penyertaan/Buku Program

Ketua: Puan Sharina Osman

1. Menguruskan segala keperluan untuk menyediakan

sijil penyertaan kepada semua peserta perkhemahan .

2. Menyediakan buku program

Kerohanian

Ketua: Encik Bahruddin Daud

1. Menyediakan jadual bertugas imam mengikut waktu

solat.

2. Memastikan ada bacaan yasin dan doa selamat pada

malam jumaat.

3. Mengendalikan kuliah maghrib dan subuh.

Elektrik Dan Siaraya

Ketua: Mohd Hafiz Ahmad

1. Memastikan elektrik dan peralatan siaraya yang

sempurna diseluruh tapak perkhemahan .

2. Mengemaskini peralatan yang telah digunakan dan

disimpan ditempat yang sesuai

3. Mengurus dan menyediakan peralatan pada malam

kebudayaan

Makan / Minum

Ketua : Puan Maznih Madin

1. Menyediakan makanan dan minuman yang mencukupi

bagi semua guru dan murid yang terlibat.

2. Menyediakan jadual serta menu masakan setiap hari

perkhemahan.

3. Menyediakan anggaran perbelanjaan makan yang

mencukupi.

4. Mengurus dan menyediakan semua peralatan

memasak.

5. Mengemas dan membersihkan semua peralatan

masakan selepas perkhemahan

Page 17: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

17

Keselamatan / Kecemasan

Ketua : Encik Esther Gidau

1. Memastikan tahap keselamatan peserta dan segala

peralatan berada dalam keadaan yang baik.

2. Menyediakan bekalan ubat-ubatan serta peti rawatan

yang sempurna dan mencukupi.

3. Menyediakan jadual pengawasan dan kawalan

keselamatan kawasan perkhemahan.

4. Membuat makluman kepada pihak polis berhubung

perkhemahan.

5. Membuat makluman kepada klinik kesihatan

berdekatan berhubung bantuan kecemasan semasa

perkhemahan.

6. Memberi taklimat kecemasan yang lengkap dan

diletakkan di urusetia

7. Menyediakan peti kecemasan yang lengkap.

Urusetia

Ketua : Puan Dg Lamiah Mataip

1. Menyediakan jadual aktiviti perkhemahan.

2. Menyelaras perjalanan aktiviti dan pertandingan.

3. Sentiasa menghebahkan segala maklumat terkini.

4. Mengambil pendaftaran peserta dan juga mencatat

kehadiran guru bertugas.

5. Melantik hakim-hakim pertandingan.

6. Membuat laporan setiap aktiviti yang dijalankan.

7. Mengendalikan acara majlis pembukaan dan penutup.

8. Menyediakan kain rentang perkhemahan

Apresiasi seni

Ketua : Encik Rashid Mohd Sidek

1. Menentukan jenis persembahan dan syarat-syarat.

2. Menyediakan borang penghakiman.

3. Menguruskan perjalanan Malam Kebudayaan.

4. Memastikan tempat aktiviti Malam Kebudayaan

bersih selapas digunakan.

5. Memberi taklimat kepada peserta persembahan

sekurang-kurangnya 4 hari sebelum pertandingan.

Senaman pagi

Ketua : Encik Mohd Azizul Hamzah

1. Menyediakan jadual bertugas pengendali senaman

pagi.

2. Mengendalikan perjalanan senaman pagi selama

tempoh kem berlangsung.

Aktiviti : Aktiviti yang akan diadakan akan dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu aktiviti

tanpa pertandingan dan aktiviti pertandingan.

Page 18: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

18

16. SENARAI AKTIVITI TANPA PERTANDINGAN

BIL AKTIVITI PENGENDALI

1 5 Jenis Ikatan Pengakap

2 4 Jenis Balutan PBSM

3 4 Jenis Anyaman Daun Kelapa Puteri Islam

4 Latihan Kawad Tunas Kadet

5 Kembara Malam Tunas Puteri

6 Membaca Kompas Urusetia

7 Latihan Larian Berhalangan Urusetia dan PBSM

8 Senaman Pagi J/K Senaman Pagi

9 Kuliah Maghrib / Subuh J/K Kerohanian

10 Istiadat Pagi Kem Komandan / Penolong Kem komandan

17. SENARAI AKTIVITI PERTANDINGAN

BIL Aktiviti Pengendali

1 Kawad Kaki Pengakap

2 Masakan Rimba Tunas Kadet Remaja

3 Ikatan / Simpulan ( 5 Jenis ) Puteri Islam

4 Larian Berhalangan PBSM

5 Permainan Tradisional Tunas Puteri

18. MAKLUMAT PENYERTAAN

Setiap badan uniform akan diwakili oleh semua pelajar tahun 3,4, 5 dan 6 .

Anggaran bilangan peserta perkhemahan ialah seramai 125 orang.

Bilangan ahli Unit Beruniform 2009

Unit Beruniform

Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

Pengakap 2 3 5 15

PBSM 2 3 5 15

TKRS 2 3 5 15

Puteri Islam 2 3 5 15

Tunas Puteri 2 3 5 15

Page 19: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

19

19. ANGGARAN PERBELANJAAN:

Bil Perkara Butiran Jumlah

1 Makan murid Makan pagi ( 125 X 2.00 X 2)

Makan tengahari ( 125 X 3.00 X 2 )

Makan malam ( 125 X 3.00 X 2 )

RM500.00

RM750.00

RM750.00

2 Hadiah Pertandingan a) 11 hadiah Pertama ( RM 20.00 x 11 )

b) 11 hadiah Kedua ( RM 15.00 x 11 )

c) 11 hadiah Ketiga ( RM 10.00 x 11 )

d) 5 hadiah peserta lelaki terbaik setiap unit

uniform ( RM 10.00 x 5 )

e) 5 hadiah peserta perempuan terbaik setiap

unit uniform ( RM 10.00 x 5 )

f) 1 hadiah Terbaik keseluruhan ( RM 60.00 )

RM220.00

RM165.00

RM110.00

RM50.00

RM50.00

RM60.00

3 Sijil Penyertaan RM125.00

4 Peralatan RM200.00

5 Cenderahati RM100.00

6 T Shirt RM12 X 125 RM1500.00

7 Tambang Bas RM300 X 3 RM900.00

JUMLAH Rm4580.00

ANGGARAN PENDAPATAN :

1. Yuran pendaftaran peserta ( RM 50.00 x 125 ) RM 6250.00

Page 20: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

20

20. PERATURAN TETAP PERKHEMAHAN:

a) Setiap penyertaan mestilah di atas kerelaan sendiri dengan kebenaran

bertulis dari ibu bapa atau penjaga

b) Semua peserta diwajibkan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan

semasa menyertai perkhemahan.

c) Setiap peserta dikehendaki menginap di dalam khemah yang telah

ditetapkan. Sebarang permohonan untuk menginap di luar kawasan

perkhemahan tidak akan dilayan.

d) Tiada siapa peserta pun yang akan dibenarkan meninggalkan

perkhemahan, kecuali dengan kelulusan kem komandan atau guru

bertugas.

e) Membawa masuk sebarang bentuk senjata atau sebarang peralatan yang

boleh digunakan sebagai senjata adalah dilarang

f) Peserta juga dilarang sama sekali membawa barang- barang kemas atau

barang – barang lain yang berharga , termasuklah peralatan elektronik

g) Para peserta dilarang sama sekali daripada memasuki kawasan – kawasan

larangan yang ditandakan atau ditetapkan oleh Jawatankuasa Pelaksana

termasuklah kawasan penginapan jurulatih atau pegawai bertugas dan

kawasan perkhemahan peserta berlainan jantina.

h) Semua peserta dikehendaki sentiasa mematuhi arahan – arahan yang

dikeluarkan dari semasa ke semasa, khususnya semasa melaksanakan

aktiviti – aktiviti di sepanjang perkhemahan.

i) Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam

kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat.

j) Semua peserta perlu sensitive kepada keperluan keselamatan sepanjang masa.

k) Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak

penganjur.

l) Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang

ditetapkan oleh kem komandan.

m) Setiap peserta, tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing,

selepas jam 12.00 tengah malam.

n) Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari

semasa kesemasa jika difikirkan perlu

Page 21: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

21

21. AKTIVITI MASAKAN RIMBA

Salah satu tugasan yang terdapat sepanjang perkhemahan ini ialah tugasan masakan rimba.

Tugasan masakan rimba merupakan salah tugasan yang perlu dilaksanakan oleh setiap unit

beruniform yang terlibat dalam perkhemahan ini. Masa yang diperuntukkan bagi tugasan

ini ialah selama dua jam. Berdasarkan masa yang telah ditetapkan, setiap unit perlu

menyalakan api dan seterusnya menyediakan empat jenis hidangan berdasarkan bahan yang

diberi seperti beras, telur, ikan, tomato,,timun , garam.. Masakan yang disediakan perlu

dihidang dan para pengadil yang ditugaskan terdiri daripada pihak pentadbir akan

memberikan markah berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan. Pemenang akan

diumumkan semasa majlis penutupan. Setiap pemenang akan menerima hadiah.

Objektif Aktiviti Diadakan ialah :

memupuk nilai bekerjasama dalam kalangan ahli unit bagi menyelesaikan sesuatu

tugasan .

mendedahkan murid-murid cara menyalakan api menggunakan mancis dan ranting-

ranting kayu.

memberi peluang kepada murid-murid mencuba memasak makanan yang mudah

melatih ketua kumpulan untuk mengendalikan tugasan yang diberikan oleh guru

penasihat.

menggalakkan ahli-ahli unit untuk berkomunikasi antara satu sama lain.

Cara pelaksanaan tugasan masakan rimba:

Setiap unit akan diberikan 6 batang mancis bagi tujuan menyalakan api.

Setiap unit akan dibekalkan dengan bahan masakan utama seperti beras, ikan, timun,

tomato dan garam.

Peralatan memasak disediakan kepada setiap unit.

Setiap unit dikehendaki menyediakan lima jenis masakan dan hasil masakan akan

dinilai oleh pengadil yang telah dilantik yang terdiri daripada pihak pentadbir.

Semasa penilaian pengadil ,ketua dan penolong kumpulan perlu memberitahu nama-

nama masakan yang telah disediakan.

Page 22: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

22

Ahli Jawatan Kuasa Tugasan Masakan Rimba

Ketua Penyelaras : Puan Norziah Ramlee

Unit/ Kumpulan Guru Bertugas

Tunas Kadet Remaja Sekolah

Puan Wog Yick Yim , Puan Helen Dinise

Persatuan Bulan Sabit Merah

Puan Emily Wong, Puan Jualiana John

Pengakap

Puan Jamayah Yunus,Puan Anicca Albie

Pandu Puteri Tunas

Puan Sylvia Augustine , Puan Noranizah Yaman

Persatuan Puteri Islam Malaysia Puan Lelin Henry , Puan Farah Dewi Flady

Senarai Nama Pengadil:

Ketua Pengadil : Puan Hajah Zaiton Binti Hj. Usman

Penolong pengadil 1 : Puan Rimah Abd. Jalil

Penolong pengadil 2 : Puan Saimah Abu Bakar

Page 23: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

23

Ahli Persatuan Bulan Sabit Merah

Page 24: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

24

Ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah

Page 25: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

25

Ahli Pandu Puteri Tunas

Page 26: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

26

Ahli Pengakap

Page 27: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

27

Ahli Puteri Islam

Page 28: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

28

Antara Masakan yang telah disediakan

Pandu Puteri Tunas

Persatuan Bulan Sabit Merah

Page 29: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

29

Pengakap

Tunas Kadet Remaja Sekolah

Page 30: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

30

PPIM

Penilaian oleh Para Pengadil

Page 31: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

31

Page 32: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

32

Keputusan Tugasan Masakan Rimba

Unit/Kumpulan Keputusan

Pengakap

Tempat Pertama

Tunas Kadet Remaja Sekolah Tempat ke dua

Persatuan Bulan Sabit Merah Tempat ke tiga

Persatuan Puteri Islam

Malaysia

Tempat ke empat

Pandu Puteri Tunas Tempat ke lima

Refleksi

Sepanjang tugasan masakan rimba ini dijalankan, semua ahli turut melibatkan diri. Setiap

unti dapat menyediakan hidangan mengikut masa yang telah ditetapkan. Ketua Kumpulan

yang telah dilantik dapat menjalankan tugas sebagai ketua kumpulan. Ketua kumpulan telah

membahagikan tugasan yang dilaksanakan kepada beberapa kumpulan . Antaranya murid

perempuan dikehendaki memasak nasi , menyediakan masakan yang lain dan menyediakan

tempat hidangan. Murid lelaki pula ditugaskan untuk mencari ranting-ranting kayu di

persekitaran sekolah dan seterusnya menyalakan api. Masalah yang jelas dilihat semasa

aktiviti ini , terdapat unit beruniform yang pada mulanya sukar untuk menyalakan api .

Namun demikian, atas tunjuk ajar guru-guru penasihat akhirnya mereka dapat menyalakan

api. Semua peserta yang terlibat dalam tugasan ini begitu gembira dan seronok semasa

memasak. Mereka juga mengamalkan sikap bersyukur kerana dapat merasa hasil masakan

yang disediakan oleh ahli kumpulan walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Pada akhir sesi

tugasan ini, semua peserta diarahkan berkumpul semula di dewan bagi mendengar rumusan

yang disampaikan oleh ketua penyelaras. Pada sesi rumusan setiap ketua kumpulan

dikendaki menyatakan kebaikan-kebaikan yang mereka peroleh semasa tugasan masakan

rimba setelah membuat perbincangan dengan ahli kumpulan.

Page 33: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

33

22. Permainan Tradisional ( Batu Seremban )

Tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. lnilah penbahasa yang amat sesuai

dikaitkan dengan permainan batu seremban, batu simbang atau selambut kerana permainan

ini terus diminati dan dimainkan sehingga ke hari ini.

Permainan batu seremban menjadi pilihan khususnya di kalangan kanak-kanak perempuan

kerana permainan ini tidak memerlukan peralatan yang khusus. Permainan ini hanya

memerlukan mereka mengumpulkan beberapa biji batu keeil untuk dijadikan buah. Biji saga

dan objek-objek keeil juga boleh digunakan asalkan ia mempunyai berat dan saiz yang

bersesuaian. Didalam aktiviti ini semua ahli persatuan lelaki dan perempuan diwajibkan

untuk menyertai pertandingani ni.

Objektif

Mengeratkan hubungan silaturahim dan perpaduan sesama rakan dan menyemai semangat

cintakan Negara dalam diri.

Matlamat

Menghargai khazanah warisan bangsa dan menyedarkan para pelajar akan kepentingan

menghargai permainan tradisional.

Tempat : Dewan Terbuka SK.Mutiara

Kumpulan Sasaran : Semua peserta perkhemahan unit beruniform

Cara Pelaksaan

- Menggunakan batu-batu sederhana besar atau pundi-pundi kecil dijadikan buah.

- Pemain utama memulakan permainan dengan cara menaburkan batu seremban.

- Jika ada buah yang bersentuhan, status pemain dianggap mati.

- Imbangan dilakukan bagi mendapatkan mata.

- Pemain yang berjaya memperolehi mata paling banyak dikira sebagai pemenang.

Senarai Pengadil

Puan Safiah Abdul Mutalib ( K)

Page 34: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

34

Puan Roselin Jack

Puan Rainy Zulkifly

Puan Dg Lamiah Mataip

Puan Dg Siti Asalah Dreman

Puan Helen Denise

Puan Lilian Lind

Keputusan Pertandingan

Johan : Persatuan Puteri Islam

Naib Johan : Persatuan Pengakap

Ketiga : Persatuan Tunas Puteri

Refleksi

Aktiviti ini adalah pertama kali diadakan pada perkhemahan tahun ini. Ramai peserta yang

masih tidak menguasai permainan ini terutamanya murid lelaki. Para peserta juga tidak

memahami peraturan yang telah dibuat. Banyak kesilapan dilakukan sehingga terpaksa

berhenti main lebih awal.

Diharapkan pada tahun hadapan permainan tradisional ini dapat diteruskan dengan permainan

yang lain agar para peserta lebih menguasai permainan ini.

Page 35: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

35

PHOTO PERTANDINGAN PERMAINAN BATU SEREMBAN

Page 36: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

36

Page 37: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

37

23. Ikatan Dan Simpulan

Aktiviti ikatan dan simpulan adalah aktiviti yang wajib diadakan semasa perkhemahan.

Aktiviti ini sangat seronok dan menguji kemahiran para peserta dalam membuat ikatan dan

simpulan

Objektif

Mengeratkan hubungan silaturahim dan kerjasama serta saling membantu sesama rakan dan

menyemai semangat cintakan dan saying kepada Negara.

Matlamat

Membeti kemahiran dan pengetahuan berkaitan dengan simpulan dan ikatan. Boleh

mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan tersebut dalam hidupan seharian meraka.

Pelaksanaan

1. Peserta diberi tiga gulung tali rafia untuk satu unit beruniform.

2. Setiap unit diminta menyiapkan ikatan dan simpulan yang telah ditetapkan.

3. Ikatan dan simpulan hanya diberi masa dalam

Senarai Pengadil

Encik Shariman Hussin ( K )

Puan Patimah Lasain

Puan Zaharah Ismail

Encik Mohd Fadzil Sidek

Keputusan Pertandingan

Johan : Pengakap

Naib Johan : Tunas Kadet Remaja

Ketiga : Persatuan Bulan Sabit Merah

Page 38: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

38

Refleksi

Aktiviti ini dijalankan dengan lancar dan baik. Kerjasama dari semua ajk dan guru unit

beruniform sangat memuaskan. Para peserta juga didapati memberi kerjasama yang

memuaskan di dalam kerja berkumpulan.

Walaupun masih ada persatuan yang tidak mahir dalam ikatan dan simpulan,mereka,

terus berusaha untuk menyiapkan ikatan dan simpulan meraka dengan bantuan guru

penasihat masing – masing.

Harapan pada tahun hadapan ialah semua ahli unit beruniform lebih bersedia dalam

kemahiran ikatan dan simpulan.

Tujukcara ikatan dan simpulan

Page 39: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

39

Pertandingan ikatan dan simpulan dalam kumpulan

Page 40: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

40

Latihan, tunjukcara dan pertandingan membuat gajet

Page 41: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

41

Page 42: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

42

24. KAWAD KAKI

Matlamat

Menerapkan kemahiran kawad kaki kepada setiap anggota.

Objektif

Memupuk semangat disiplin yang jitu.

Membina semangat berpasukan.

Memupuk ketahanan mental dan fizikal.

Menanamkan cita-cita untuk menjayakan objektif unit.

Tempat : Perkarangan Letak Kereta SK Mutiara, Kota Kinabalu

Tarikh : 26 Mei 2010 (Rabu)

Masa : 2.30 ptg – 4.30 ptg

Kumpulan Sasaran

Semua Ahli Persatuan Unit Beruniform

Penyelaras

Puan Dg Lamiah Mataip

Pengadil

3 orang Pegawai PDRM, Kepayan Kota Kinabalu.

Page 43: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

43

Page 44: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

44

Page 45: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

45

Page 46: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

46

Page 47: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

47

Page 48: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

48

Page 49: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

49

Keputusan Pertandingan

Johan : Persatuan Pengakap

Naib Johan : Persatuan Tunas Kadet Remaja

Ketiga : Persatuan Bulan Sabit Merah

Refleksi

Sepanjang pertandingan ini semua peserta masih kelihatan gugup terutamanya komander

ketika memeberi arahan. Para peserta di dalam unit masinh – masing memberikan kerjasama

yang baik dan mematuhi setiap arahan komander dengan betul.

Walaupunbagaimanapun, masih ada peserta yang hilang tumpuan ketika berada di dalam

lapangan kawad. Setiap arahan kawad yang telah diajar dapat dipatuhi walaupun tidak

semuannya.

Menjadi harapan di tahun hadapan agar aktiviti kawad ini di beri masayang panjang untuk

memberi peluang peserta menunjukkan kemairan meraka dalam aktiviti kawad kaki.

Page 50: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

50

25. LARIAN BERHALANGAN

Aktiviti ini telah dirancang rapi sebulan sebelum tarikh perkhemahan sebenar.Larian

Berhalangan ini memerlukan daya kreativiti guru penyelaras dan pasukan kerjanya. Setiap

aktiviti yang dirancang mempunyai fungsi masing – masing. Dengan adanya aktiviti ini, para

peserta akan dapat merasa bagaimana ketika darurat yang perlu bergerak dengan berhati –

hati. Dalam aktiviti ini juga kerjasama dan kebijaksanaan ketua amat diperlukan untuk

mengagihkan tugas dan juga melepasi setiap halangan ada.

Dengan itu, aktiviti ini dapat memupukkan sikap berdisiplin, kerjasama, dan toleransi. Setiap

aktiviti ada stesen disediakan. Semua peserta perlu melepasi stesen ini dengan selamat.

Objektif

Menanam nilai – nilai murni dalam kalangan peserta.

Memiliki kemahiran membuat keputusan ketika kecemasan.

Sikap kepimpinan ketua dapat diasah dan dipraktikkan.

Melahirkan insan yang bermotivasi tinggi.

Matlamat

Melahirkan peserta yang berjiwa kental dalam melalui halangan dan dugaan. Bersediakan

untuk menghadapi sebarang kemungkinan atau kejadian ayang akan berlaku kehidupan

seharian meraka.

Pelaksanaan

1. Peserta bergerak dalam kumpulan mengikut giliran berdasarkan cabutan undian.

2. Setiap unit diminta bergerak mengikut stesen – stesen yang ditetapkan.

3. Unit yang cuba untuk mengikut jalan pintasuntuk sampai ke stesen seterusnya

akan dibatal penyertaannya.

4. Pemenang akan dikira berdasarkan masa bergerak, kerja berkumpulan, dan

minima kesalahan yang dilakukan.

Page 51: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

51

Senarai Pengadil

Encik Shah Ahmad Johan ( K )

Puan Khairnielisa Liam

Puan Helen Denise

Puan Joachim Rose

Penyelaras

Puan Lilian Lind

Keputusan Pertandingan

Johan : Persatuan Bulan Sabit Merah

Naib Johan : Tunas Kadet Remaja

Ketiga : Tunas Puteri

Refleksi

Aktiviti ini amat menarik minat para peserta sehinggakan mereka hendak mengulangi aktiviti

ini sekali lagi. Kerjasama setiap ajk kerja amat baik dan juga para peserta telah menunjukkan

disiplin serta kerja berkumpulan yang amat membanggakan.Mereka kelihatan saling

membantu untuk melepasi setiap halangan yang ada. Ketua kumpulan memainkan

peranannya dengan cekap dan cepat. Setiap tindakan yang dilakukan mematuhi peraturan

yang disediakan.

Walaubagaimanapun, masih terdapat juga peserta yang tidak tahu membaca arah yang

disediakan untuk sampai ke stesen seterusnya. Sehinggakan ada kumpulan yang tersesat dan

tersasar dari kawasan tapak aktiviti.

Ajk guru yang bertugas dengan cekap dan cepat dapat menyelamatkan keadaan dengan

membantu kumpulan yang tersasar untuk kembali semula ke kawasan tapak aktiviti. Oleh

sebab itu, kumpulan tersebut mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan aktiviti ini

dan tidak layak untuk disenaraikan sebagai pemenang.

Diharapkan pada masa akan datang aktiviti ini dapat ditambahkan lagi stesen aktiviti supaya

ianya lebih mencabar. Masa yang diperuntukkan juga perlu ditambah.

Page 52: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

52

GAMBAR AKTIVITI LARIAN BERHALANGAN

Page 53: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

53

Page 54: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

54

Page 55: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

55

26. Harapan:

Kejayaan perkhemahan ini amat bergantung kepada kerjasama semua pihak.

Demikian juga, sokongan dan bantuan ehsan dari semua pihak akan secara langsung

turut menyumbang kepada kejayaan itu.

Page 56: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

56

DISEDIAKAN OLEH

………………………………

PN. SYARIFAH HUSNA SYED IDRUS PENYELARAS BADAN BERUNIFORM

DISAHKAN OLEH

…………………………

P. VICTORY HJ. UDIN

PENOLONG KANAN KO KURIKULUM

Page 57: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

57

LAMPIRAN

IKRAR PERKHEMAHAN

KAMI

PESERTA PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH

KOTA KINABALU DAN PENAMPANG TAHUN 2012.

DENGAN PENUH KEIKHLASAN DAN TAKZIMNYA BERIKRAR

BAHAWA KAMI AKAN MENYERTAI PERKHEMAHAN INI DENGAN

BERSUNGGUH – SUNGGUH

BAHAWA KAMI AKAN MENJALANI SEMUA AKTIVITI YANG DIPROGRAMKAN

DENGAN TABAH DAN PENUH SEMANGAT

BAHAWA KAMI AKAN MEMANFAATKAN PELUANG YANG DIBERI UNTUK

MEMPERKAYA PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN KAMI, SERTA

MEMPERERATKAN LAGI PERPDUAN DIANTARA KAMI

BAHAWA KAMI AKAN MENGHARGAI DAN MENJUNJUNG TNGGI SEGALA

PANDUAN, NASIHAT DAN TUNJUK AJAR YANG BAKAL KAMI PEROLEHI

BAHAWA KAMI AKAN MEMATUHI SEMUA PERATURAN YANG TELAH

DITETAPKAN DENGAN PENUH KESEDARAN DAN TANGGUNGJAWAB

BAHAWA KAMI AKAN BERUSAHA BERSAMA – SAMA MENJAYAKAN

PERKHEMAHAN INI

BAHAWA KAMI AKAN KEMBALI DENGAN SEMANGAT PERJUANGAN YANG

TINGGI

DAN KAMILAH

PENDUKUNG CITA – CITA BANGSA DAN NEGARA

Page 58: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

58

SYARAT – SYARAT AKTIVITI PERTANDINGAN

JENIS AKTIVITI BIL PESERTA TEMPOH

MASA

CATATAN

Kawad Kaki

Semua Unit Terlibat

• Setiap unit perlu

menyediakan 2

Pasukan

• Setiap pasukan 10

orang lengkap

beruniform

10 minit

Rujuk Panduan Kawad

Perkhemahan

• Pertandingan akan

dijalankan di Kws

Perhimpunan.

• Disiplin , Kekuatan suara

dan keseragaman merupakan

perkara yang dinilai

Pertolongan

Cemas

Semua unit

Terlibat

10 Peserta setiap

unit

10 Minit Melakukan Simulasi

Kemalangan

- Menunjukkan 4 Jenis

Balutan

i. Balutan Kepala

ii. Balutan Kaki

iii. Balutan Tangan

iv. Balutan Dada

Larian

Berhalangan

• Semua Unit

Terlibat

• 20 PesertaSetiap

Unit

10 Minit

• Perlu melepasi 10 Jenis

Halangan yang telah

disediakan.

• Pakaian ketika larian

halangan adalah pakaian

sukan

Masakan Rimba

• 2 Pasukan A dan B

• Setiap pasukan 5

Orang

• Semua unit terlibat

60 Minit

• Peralatan memasak

disediakan sendiri oleh

peserta

• Bahan-bahan masakan

disediakan sendiri oleh

peserta

• Bahan hiasan juga

dibenarkan

• Nasi hendaklah dimasak

dalam buluh

• Ikan / udang / sotong / ketam

boleh dijadikan lauk dengan

cara membakar

• Kreativiti / Rasa /

Kebersihan adalah dinilai.,

kerjasama

Page 59: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

59

JENIS AKTIVITI BIL PESERTA TEMPOH

MASA

CATATAN

Gubahan

Berasaskan Buah-

buahan Tempatan

• 2 Pasukan A dan B

• Setiap pasukan 5

Orang

• Semua unit terlibat

• Peserta perempuan

sahaja

60 Minit

• Peralatan Gubahan dibawa

sendiri oleh peserta

• Kos pembelian ditanggung

sendiri oleh peserta

• Bahan hiasan boleh

digunakan

Taraf

Perkhemahan

Semua Unit

Sepanjang

Perkhemahan

• Kebersihan Kws.Khemah

• Adanya Gajet Kasut

• Adanya Gajet Pingan

Mangkuk

• Kebersihan Dalam Khemah

• Kebersihan Dapur

• Gajet Ampaian

• Seanarai Bertugas

• Senarai nama ahli

• Nama Pasukan dan bendera

• Kekemasan Diri

• Ketepatan waktu aktiviti

• Tong Sampah

• Pagar Kws. Khemah

Gajet Tripot

• Unit Pengakap /

PBSM dan T.Kadet

sahaja

• 2 Pasukan A dan B

• 6 Orang setiap

pasukan

• Peserta lelaki

sahaja

60 minit

• Tinggi Tripot 5 Kaki ( 1.525

m )

• Lebar Tapak Kaki 2.5 Kaki

( 0.762 m )

• Tinggi Planta dari Tapak

Kaki 2.5

Kaki ( 0.762 m )

• Tunjukkan jenis ikatan dan

cara ikatan yang betul.

• Buluh boleh dipotong siap

sebelum pertandingan.

Ikatan / Simpulan

• Semua unit terlibat

• Setiap unit perlu

menyediakan 2

pasukan .

• Setiap pasukan 5

Orang

Paling Awal

siap dan betul

ikatannya

• 5 jenis ikatan

i. Manuk

ii. Buku sila

iii. Bunga keti

iv. Nelayan

v. Tindih kasih

• Tali disedikan

• Panjang setiap tali lebih

kurang 1 m

• Kelima-lima ikatan tersebut

hendaklah disambungkan

antara satu sama lain dan

ikatan Tindih Kasih

hendaklah diikat pada

Page 60: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

60

JENIS AKTIVITI BIL PESERTA TEMPOH

MASA

CATATAN

pinggang peserta yang

terakhir.

Apresiasi Seni

• Semua unit terlibat

• Setiap Unit perlu

menyediakan 2

Pasukan

• Setiap Pasukan

Maksimun 20 orang

10 minit

• Jenis Persembahan adalah

bebas

• Setiap persembahan boleh

menggunakan alat sokongan

• Kreativiti persembahan dan

daya tarikan persembahan

diutamakan

• Persembahan yang melebihi

masa yang ditetapkan akan

ditolak 10 markah.

• Persembahan dibuat di

Pentas Dewan sekolah

Memasang

Khemah

Dan

Melipat Khemah

• Semua unit terlibat

• Setiap unit perlu

menyediakan dua

pasukan sahaja

• Setiap pasukan

hanya 5 orang

peserta sahaja.

30 minit

• Khemah Iglu digunakan .

• Khemah disediakan oleh

pihak urusetia

SYARAT –SYARAT AKTIVITI TANPA PERTANDINGAN

JENIS AKTIVITI BIL PESERTA TEMPOH MASA CATATAN

Pertolongan

Cemas

Semua unit

Terlibat

10 Peserta setiap

unit

10 Minit Melakukan Simulasi

Kemalangan

- Menunjukkan 4 Jenis

Balutan

i. Balutan Kepala

ii. Balutan Kaki

iii. Balutan Tangan

iv. Balutan Dada

4 Jenis Balutan • Semua peserta

30 Minit • Bawa Kain Anduh atau

Skaf sendiri

Kembara Malam • Semua peserta

• Dibahagikan

kepada 25

kumpulan

• Setiap

kumpulan 10

orang

120 Minit

Membaca Kompas • Semua peserta 60 Minit • Bawa Buku Log

Page 61: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

61

JENIS AKTIVITI BIL PESERTA TEMPOH MASA CATATAN

yang tidak

terlibat dalam

pertandingan

• Bawa Alatan menulis

• Kompas disediakan oleh

Urusetia

5 Jenis Anyaman

Daun

Kelapa

• Semua peserta

yang tidak

terlibat dalam

pertandingan

60 Minit • Daun kelapa dibekkalkan

oleh urusetia

• Bawa pisau kecil

• Bawa Buku Log

Page 62: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

62

GAMBAR AKTIVITI PENYAMPAIAN HADIAH, PEMERIKSAAN KHEMAH

DAN MAJLIS PERASMIAN

Page 63: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

63

Page 64: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

64

Page 65: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

65

Page 66: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

66

Page 67: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

67

Page 68: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

68

Page 69: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

69

Page 70: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

70

Page 71: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

71

Page 72: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

72

Page 73: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/lilianlind/... · PERKHEMAHAN UNIT PERUNIFORM SEKOLAH RENDAH ... ( Batu Seremban ) ... ini,aktiviti

73

RUJUKAN

Kementerian Pendidikan Malaysia. ( 1998 ).Panduan Ujian Kecergasan Fizikal.Kuala

Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Koleksi Nota Kursus Sains Sukan Tahap 1, Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan.

Lembaga Kejurulatihan Malaysia. ( 1992 ). Sains Sukan Tahap 1. Institusi Sukan Negara:

Majlis Sukan Negara Malaysia.

Koleksi Nota dan Kertas Kerja Perkhemahan Sekolah Kebangsaan Darau,Kota Kinabalu.

( 2011 ). Unit Ko – Kurikulum Sekolah.