25
1 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 TAHUN 2012 HBEF2703 KO-KURIKULUM NO. MATRIKULASI : 760418017208001 NO. KAD PENGNEALAN : 760418-01-7208 NO. TELEFON : 013-7852645 E-MEL : [email protected] TUTOR : EN. SHAIFOL BAHARY BIN SULAIMAN PUSAT PEMBELAJARAN : OPEN UNIVERSITY MALAYSIA BATU PAHAT

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

  • Upload
    vunhan

  • View
    258

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

1

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER 5 TAHUN 2012

HBEF2703

KO-KURIKULUM

NO. MATRIKULASI : 760418017208001

NO. KAD PENGNEALAN : 760418-01-7208

NO. TELEFON : 013-7852645

E-MEL : [email protected]

TUTOR : EN. SHAIFOL BAHARY BIN SULAIMAN

PUSAT PEMBELAJARAN : OPEN UNIVERSITY MALAYSIA BATU PAHAT

Page 2: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM
Page 3: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

1. SURAT MOHON

2. PERLEMBAGAAN PERSATUAN/KELAB

3. LOGO DAN MOTO PERSATU

4. SENARAI GURU, PPM DAN MURID

5. CARTA ORGANISASI GURU

6. CARTA ORGANISASI MURID

7. NOTIS MESYUARAT KOKURIKULUM

8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT

9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM

10. TAKWIM

a

11. SENARAI PELAPORAN

SURAT MOHON PENDAFTARAN 3

PERLEMBAGAAN PERSATUAN/KELAB

a. Nama Persatuan 4

b. Objektif Persatuan 4

c. Keahlian Persatuan 4

d. Yuran Ahli 4

e. Pentadbiran 4

f. Perjumpaan/Latihan 5

g. Guru Pembimbing 5

h. Larangan 5

i. Rancangan Kegiatan 5

j. Pakaian & Ketertiban 5

k. Pendaftaran Persatuan 6

l. Hal-hal lain 6

LOGO DAN MOTO PERSATUAN 7

SENARAI GURU, PPM DAN MURID 8

CARTA ORGANISASI GURU 9

CARTA ORGANISASI MURID 10

NOTIS MESYUARAT KOKURIKULUM 11

SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 12

MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 13

TAKWIM 15

a. Permainan Petanque 17

SENARAI PELAPORAN 18

Page 4: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

PANITIA

SK PEREMPUAN

JALAN SEKOLAH

86000 KLUANG, JOHOR

Kod Sekolah : JBA2022

Guru Besar,

SK (P) Bandar Kluang.

MOHON PENDAFTARAN PASUKAN DAN KEAHLIAN

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa, Kokurikulum

Integrasi sekolah ini mohon ke

dengan berpandukan / mengikut Akta Penubuhan Pasukan selari dengan Akta Perlembagaan

NGO berkenaan.

2. Sehubungan dengan itu, bersama

berikut:-

2.1 Senarai AJK Guru / Murid dan jumlah keahlian 2012

2.2 Takwim mengikut Jadu

2.3 Proposal Aktiviti / Pertandingan Tahunan

3. Sekian untuk makluman dan

dengan ucapan setinggi-tinggi penghargaan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………………

(Pn Misriam binti Roslan)

Penolong Kanan Pendidikan Kha

SK Perempuan Bandar, Kluang

s.k

1. PK Kokurikulum SK (P) Bandar

PERLEMBAGAAN PERSATUAN / KELAB

PANITIA PROGRAM PEND. KHAS INTEGRASI

SK PEREMPUAN BANDAR (INTEG)

SEKOLAH

KLUANG, JOHOR

Kod Sekolah : JBA2022

Telefon : 07

Fail: JBA2022/

Tarikh : 16hb

MOHON PENDAFTARAN PASUKAN DAN KEAHLIAN KOKURIKULUM

PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI TAHUN 2012

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa, Kokurikulum Program Pendidikan Khas

sekolah ini mohon kelulusan untuk pendaftaran Kelab dan keahlian baru 2012

dengan berpandukan / mengikut Akta Penubuhan Pasukan selari dengan Akta Perlembagaan

Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini saya sertakan keperluan sepertimana

/ Murid dan jumlah keahlian 2012

2.2 Takwim mengikut Jadual Bertugas sepanjang tahun 2012

2.3 Proposal Aktiviti / Pertandingan Tahunan di peringkat sekolah tahun 2012

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Kerjasama tuan di dahului

tinggi penghargaan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

………………………………………

Penolong Kanan Pendidikan Khas

1. PK Kokurikulum SK (P) Bandar

PERLEMBAGAAN PERSATUAN / KELAB

Telefon : 07-7712552

Fail: JBA2022/700-6/3

hb Januari 2012

KOKURIKULUM

Pendidikan Khas

ran Kelab dan keahlian baru 2012

dengan berpandukan / mengikut Akta Penubuhan Pasukan selari dengan Akta Perlembagaan

sama ini saya sertakan keperluan sepertimana

kolah tahun 2012

rjasama tuan di dahului

Page 5: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

5

1. NAMA PERSATUAN Nama Persatuan ini ialah ;

Permainan Petanque

2. OBJEKTIF PERSATUAN 2.1 Permainan Petanque

2.1.1 Memperkenalkan permainan petanque di kalangan murid.

2.1.2 Menyatukan dan menjalinkan kemesraan antara ahli-ahli

persatuan

2.1.3 Peningkatan minat , bakat dan kemahiran murid dengan gerak

kerja yang diceburi.

3. Keahlian Persatuan 3.1 Terdiri daripada murid-murid pendidikan khas yang sedang belajar dalam tahun

semasa.

3.2 Setiap murid pendidikan khas menjadi ahli secara automatik.

4. Yuran Ahli

Tiada sebarang yuran dikenakan.

5. Pentadbiran 5.1 Persatuan ini akan dikelolakan oleh suatu Jawatankuasa daripada ahli-ahli seperti

berikut :

a) Pengerusi

b) Naib Pengerusi

c) Setiausaha

d) Bendahari

e) Jawatankuasa (Bergantung kepada kekuatan ahli)

5.2 Semua mesyuarat / kegiatan / aktiviti diuruskan oleh Guru Pembimbing.

6. Perjumpaan / Latihan dan Tanggungjawab Ahli 6.1 Ahli-ahli Persatuan ini akan bertemu mengikut takwim sekolah yang ditentukan

untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya.Semua ahli adalah wajib menghadiri

kegiatan ini.

6.2 Pembatalan perjumpaan / latihan juga boleh dilakukan setelah mendapat

kebenaran daripada Pengetua / Guru Besar Sekolah.

6.3 Kekerapan perjumpaan – latihan akan ditambah apabila keperluan projek

pertandingan atau sebagainya.

7. Guru Pembimbing 7.1 Guru Pembimbing Kelab akan ditentukan oleh Pengetua / Guru Besar dan segala

kegiatan hendaklah dijalankan mengikut nasihatnya.

7.2 Guru Pembimbing adalah wakil Pengetua / Guru Besar dan bertanggungjawab

kepada Pengetua / Guru Besar tentang segala pendaftaran / laporan / kemajuan/

kemunduran persatuannya.

Page 6: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

6

8. Larangan

8.1 Kegiatan yang tidak ada kaitan dengan objektif persatuan mahupun yang tidak

diluluskan oleh Pengetua / Guru Besar tidak boleh dijalankan.

8.2 Persatuan ini tidak boleh bergerak di luar kawasan sekolah dan setiap kegiatan

yang diadakan di luar kawasan sekolah hendaklah mendapat kelulusan Pengetua /

Guru Besar terlebih dahulu.

8.3 Persatuan ini tidak boleh berhubung terus dengan mana-mana pihak di luar

sekolah tanpa melalui dan kebenaran Pengetua / Guru Besar terlebih dahulu.

8.4 Kegiatan yang melanggar peraturan-peraturan sekolah mahupun Undang-Undang

Negara tidak boleh dijalankan.

8.5 Kegiatan tidak boleh dijalankan jika tiada guru pembimbing yang dilantik oleh

pihak sekolah hadir sama.

8.6 Penceramah / Pembantu dari luar boleh dijemput setelah mendapat persetujuan

dari Pengetua / Guru Besar.

8.7 Ahli-ahli yang ingin menyertai sebarang kegiatan di luar sekolah hendaklah juga

mendapat keizinan daripada penjaga secara bertulis. (Borang Kebenaran Ibu bapa

disediakan oleh pihak sekolah)

9. Rancangan Kegiatan

Guru Pembimbing akan merancangkan kegiatan tahunan / penggal / mingguan dalam

masa dua minggu ia dilantik. Rancangan ini hendaklah dikemukakan kepada pihak

sekolah untuk diluluskan sebelum dilaksanakan.

10. Pakaian Dan Ketertiban 10.1 Semua Peraturan Sekolah berkuatkuasa bagi semua kegiatan Kelab yang

dijalankan.

10.1 Pakaian Seragam diluluskan bagi kegiatan ini, semua ahli wajib memakai kemeja

kelab / T-shirt Kokurikulum Pengakap Kanak-Kanak. Apabila pakaian seragam tidak

diwajibkan , pakaian tambahan sekolah hendaklah digunakan tanpa peringatan.

Pakaian bebas cuma boleh dibenarkan dengan kebenaran khas daripada Pengetua /

Guru Besar untuk sesuatu kegiatan.

11. Pendaftaran Persatuan 11.1 Semua Pasukan Kelab yang terdapat di sekolah hendaklah didaftarkan kepada

Pengetua / Guru Besar yang bertindak sebagai PENDAFTAR DI SEKOLAH

berkenaan (Wakil Pendaftar Jabatan Pendidikan Johor) pada SETIAP TAHUN.

Persatuan yang tidak mendaftar kepada Pengetua / Guru Besar atau tidak diluluskan

pendaftarannya tidak boleh menjalankan sebarang kegiatan di sekolah tersebut. Pihak

sekolah juga berhak untuk menambah / meminda mahupun memansuhkan mana-mana

peraturan dalam perlembagaan apabila perlu.

11.2 Satu Senarai Nama Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah disertakan bersama

memohon didaftarkan kepada Pengetua / Guru Besar.

11.3 Pendaftaran Persatuan hendaklah dihantar dalam masa dua minggu selepas hari

persekolahan dibuka setiap tahun.

11.4 Pendaftaran Persatuan hendaklah dihantar dalam tiga salinan.

11.5 Setiap permohonan pendaftaran persatuan hendaklah ditandatangani oleh Guru

Pembimbing.

11.6 Pengesahan Pendaftaran akan dibuat oleh Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (PK

HEM) dengan disahkan oleh Pengetua / Guru Besar.

12. Hal-hal Lain

Page 7: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

7

12.1 Jika ada sebarang butiran lain khas bagi persatuan hendaklah dikepilkan bersama

perlembagaan induk.

………………………................. .............…………………

(Nor Emylia Syaza Mohd Radzi) (Nathaniel Shammah John Robert)

Pengerusi Naib Pengerusi

.............................................

(Mohammad Shahrul Ismail)

Setiausaha

…………………………

(Pn. Irani bt Leman)

Penyelaras Pend. Khas SKPB

PERLEMBAGAAN PERSATUAN / KELAB

Page 8: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

USAHA PASTI JAYA

Tiga Bola Merah

Permainan Petanque Program Pendidikan Khas

Integrasi SK Perempuan Bandar.

LOGO

MOTO

USAHA PASTI JAYA

Tiga Bola Merah - merupakan lamba

Permainan Petanque Program Pendidikan Khas

Integrasi SK Perempuan Bandar.

lambang

Permainan Petanque Program Pendidikan Khas

Page 9: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

9

SENARAI NAMA GURU, PPM DAN MURID

KELAS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

TAHUN 2012

BIL NAMA GURU JAWATAN

1. MISRIAM BINTI ROSLAN PK PEND. KHAS 2. IRANI BINTI LEMAN PENYELARAS PPKI

3. ROHAYATI BINTI ALI GURU PEMBIMBING 4. RUZANA BINTI RAZAK GURU PEMBIMBING

5.. NORHASIDAH BINTI PARDI GURU PEMBIMBING 6. MOHAMMAD ABAZ BIN ABDULLAH GURU PEMBIMBING

7. TENGKU FATMA BINTI TENGKU YUSOF GURU JQAF P.KHAS 8. RASIDH BT BAKRI GURU PEMBIMBING 9. MOHD KHIR BIN SUPARMAN GURU PEMBIMBING

10. HASMAH BINTI MOHAMAD GURU PEMBIMBING

BIL NAMA PEMBANTU PENGURUSAN MURID JAWATAN

1. SITI MARIAM BINTI KHAMIS PPM

2. SITI NOOR AZLAH BINTI HASSAN PPM 3. NURUL ASYIKIN BINTI SAMIDUN PPM

BIL NAMA M URID KELAS PPKI

1. MOHAMAD FAROUK BIN ZAHARI PPKI DELIMA

2. MOHAMAD HAZIQ HAIKAL BIN KHAIRUDDIN PPKI DELIMA 3. MOHAMMAD SHAHRUL BIN ISMAIL PPKI DELIMA 4. SHAHRUL IZHAM BIN SURAT MIN PPKI DELIMA 5. NURUL NAZIRAH BINTI ZULKHAIRI PPKI DELIMA 6. NORFATINI BINTI SHAHRUL NIZAM PPKI DELIMA

7. NOR EMYLIA SYAZA BINTI MOHD RADZI PPKI DELIMA 8. HANIFFY BIN JAFRI PPKI ZAMRUD

9. MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAMRI PPKI ZAMRUD 10. MUHAMMAD QUSYAIRI BIN OSMAN PPKI ZAMRUD 11. RUZANAH BINTI MUDA PPKI ZAMRUD 12. NUR SYAHIRAH BINTI SALLEH HODIN PPKI ZAMRUD 13. NURIRSALINA BINTI MOHD. LAZIM PPKI ZAMRUD

14. PUTERI ALIAH NATASHA RAJA ABDUL RAHIM PPKI ZAMRUD 15. MOHAMAD ASRAB BIN BOESTAMAM PPKI MUTIARA

16. MUHAMAD SHAHIDAN BIN BAWAL PPKI MUTIARA 17. MUHAMMAD ADIB BIN MD ADLIN PPKI MUTIARA 18. NATHANIEL SHAMMAH A/L JOHN ROBERT PPKI MUTIARA

19. CHAN JIE SEE PPKI MUTIARA 20. NUR SHAZIRA BINTI MOHD ADZHAR PPKI MUTIARA

21. SHARON EE SU HUEI PPKI MUTIARA 22. ADRINO BIN PEREZ PPKI NILAM

23. AHMAD BADRIN BIN JIFRIDIN PPKI NILAM 24. HAIKAL DANIEL PPKI NILAM 25. MOHAMAD HAFIZ BIN JORKASI PPKI NILAM

26. MUHAMMAD FADHLI BIN MOHAMED FARID PPKI NILAM 27. NUR SOFEA NATASHA MOHD NAJMAN PPKI NILAM

28. SAFWAH BINTI MUSTAFA KAMAL PPKI NILAM 29. MUHAMMAD NUR LUQMAN BIN MOHD TASYRIF PPKI BERLIAN

Page 10: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

30. MUHAMMAD SYAMEER NAZRIEN ZULKAFLI PPKI BERLIAN

31. NORASHIKIN BINTI ABD MANAF PPKI BERLIAN 32. NUR SHAZITA BINTI MOHD ADZHAR PPKI BERLIAN 33. NURRABIAHTUL ADAWIYA BINTI MOHD NAFI PPKI BERLIAN

PENGERUSI

PN NORNISAH HUSSAIN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PN MISRIAM BINTI ROSLAN

PENOLONG KANAN PEND KHAS

PENYELARAS

PUAN IRANI BINTI LEMAN

SETIAUSAHA

EN MOHAMMAD ABAZ BIN ABDULLAH

PERMAINAN PETANQUE

EN M. ABAZ ABDULLAH (K)

PN ROHAYATI ALI PN RUZANA RAZAK

PN NORHASIDAH PARDI PN RASIDH BAKRI

TENGKU FATMA TG. YUSOF SITI NOOR AZLAH HASSAN NURUL ASYIKIN SAMIDUN

PN SITI MARIAM KAMIS

PENAUNG

PUAN NORMALA BINTI SHAMSUDIN GURU BESAR

Page 11: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

PENGERUSI

NOR EMYLIA SYAZA MOHD RADZI

KELAS PPKI DELIMA

NAIB PENGERUSI

NATHANIEL SHAMMAH A/L JOHN ROBERT

KELAS PPKI MUTIARA

SETIAUSAHA

MOHAMMAD SHAHRUL BIN ISMAIL

KELAS PPKI DELIMA

BENDAHARI

NORFATINI BINTI SHAHRUL NIZAM

KELAS PPKI DELIMA

AHLI JAWATAN KUASA

MOHAMAD HAZIQ HAIKAL

KHAIRUDDIN (KELAS PPKI DELIMA)

PUTERI ALIAH NATASHA BINTI RAJA ABDUL RAHIM (KELAS PPKI ZAMRUD)

MUHAMMAD ADIB MD ADLIN (PPKI MUTIARA)

HAIQAL DANIEL (KELAS PPKI BERLIAN)

MUHAMMAD SYAMEER NAZRIEN

ZULKAFLI (KELAS PPKI NILAM)

Page 12: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

SK PEREMPUAN

JALAN ESA

86000 KLUANG, JOHOR

Kod Sekolah : JBA2022

Kepada,

Ahli Jawatankuasa Panitia Pendidikan Khas,

Program Pendidikan Khas Integrasi,

SK Perempuan Bandar (INTEG)

Jalan Sekolah

86000 Kluang, Johor

Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

Dimaklumkan bahawa Panitia Pendidikan Khas akan mengadakan mesyuarat seperti

berikut:-

Tarikh : 11

Masa : 12.00 Tengahari

Tempat : Kelas

Agenda : 1. Ucapan Pengerusi Majlis

2. Ucapan PK Pendidikan Khas

3. Membentangkan dan mengesahkah minit

4. Program Kokurikulum Pendidikan Khas.

5. Hal

2. Kehadiran dan kerjasama tua/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

s.k 1. Setiausaha Panitia Program

SK Perempuan Bandar

SK PEREMPUAN BANDAR (INTEG)

JALAN ESA

KLUANG, JOHOR

Kod Sekolah : JBA2022

Telefon : 07

Tarikh : 27hb Disember

Pendidikan Khas,

Program Pendidikan Khas Integrasi,

G)

NOTIS MESYUARAT KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

Dimaklumkan bahawa Panitia Pendidikan Khas akan mengadakan mesyuarat seperti

11 Januari 2011 (Rabu)

: 12.00 Tengahari

: Kelas PPKI Nilam

: 1. Ucapan Pengerusi Majlis

2. Ucapan PK Pendidikan Khas

3. Membentangkan dan mengesahkah minit

mesyuarat yang lepas.

4. Program Kokurikulum Pendidikan Khas.

5. Hal-Hal Lain.

Kehadiran dan kerjasama tua/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Program Pendidikan Khas Integrasi

Telefon : 07-7712552

Disember 2011

Dimaklumkan bahawa Panitia Pendidikan Khas akan mengadakan mesyuarat seperti

Kehadiran dan kerjasama tua/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Page 13: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

SENARAI KEHADIRAN

MESYUARAT KOKURIKUILUM

PROGRAM

SK PEREMPUAN

TEMPAT

MASA

ALIRAN PERDANA

BIL JAWATAN NAMA

1 GURU BESAR Normala Shamsudin

2 PK PENTADBIRAN Kalsom Baba

3 PK (HEM) Hajah Normah Moh

4 PK (KK) Nornisah Hussain

5 PK PEND. KHAS Misriam Roslan

6 1 NILAM Zaini Wati Shaari

7 1 ZAMRUD Patimah Muda

8 2 NILAM Nor Rizan Anuar

9 2 ZAMRUD Nora’ala Ramly

10 3 NILAM Kamariah Hashim

11 3 ZAMRUD Samahiah Juffri

12 4 NILAM Rosni Hashim

13 4 ZAMRUD Hajah Norlida Abu

14 5 NILAM Nor Suhana Sedek

15 6 NILAM Shamsiah Saian

16 6 ZAMRUD Rohaidah Mahat

17 PRASEKOLAH Khairun Iznina Abdul Rashid

18 PRA PKHAS Sabliyah Ibrahim

19 G. MEDIA Hajah Padilah Shahran

20 G.BESTARI Zahrine Mohd Said

21 G.AGAMA Balkis Mohamed

22 G.AGAMA Rohani Che Chik

23 G.AGAMA Mohd Khir Suparman

24 Gj-QAF Safizan Zakaria

25 Gj-QAF Faezah Ismail

26 Gj-QAF Noraziawati Mohamad Nor

27 G.PEMULIHAN Ainulashik Hussin

28 G. KAUNSELING Nur Hidayah Mohd Noh

29 G.AKADEMIK Hajah Azizah Kamson

30 G.AKADEMIK Rohani Nan

31 G.AKADEMIK Salihin Jasmin

32 G.AKADEMIK Suriyawati Malek

33 G.AKADEMIK Jessica a/p Lasares

34 G.AKADEMIK Nursyahadu Ong Bak Li Abdullah

35 G.AKADEMIK Norliza Azrim Abdul Rahim

36. G.AKADEMIK Masni Ibrahim

SENARAI KEHADIRAN

MESYUARAT KOKURIKUILUM

PROGRAM PEND. KHAS INTEGRASI KALI PERTAMA

SK PEREMPUAN BANDAR (INTEG)

TEMPAT : KELAS PPKI NILAM

: 12.00 TENGAHARI

GURU PROGRAM PEND. KHAS INTEGRASI

TT BIL JAWATAN NAMA

1 PPKI DELIMA Rohayati Ali

2 PPKI ZAMRUD Rasidh Bakri

3 PPKI MUTIARA Tengku Fatma Tg Yusof

4 PPKI BERLIAN Irani Leman

5 PPKI NILAM Ruzana Razak

6 GURU PKHAS Norhasidah Pardi

7 GURU PKHAS Mohammad Abaz Abdullah

GURU GSTT / KGSK

BIL JAWATAN NAMA

1

2

STAF SOKONGAN

BIL JAWATAN NAMA

Khairun Iznina Abdul Rashid 1 P. Tadbir Faridah Abu Bakar

2 P. Tadbir Nor Hasniza Md Nor

3 PPM Pra P.Khas Suzana Mohammed Amin

4 PPM Prasekolah Siti Rafia'ah Majid

5 PPM P.Khas Siti Mariam Kamis

6 PPM P.Khas Nurul Asyikin Samidun

7 PPM P.Khas Siti Noor Azlah Hassan

8 J.Komputer Nadia Ibrahim

9 PAR Abdul Razak M. Hussin

Noraziawati Mohamad Nor 10 PRA Hj Mohd Sood Md. Yusof

11 PRA Hjh Azizah Arshad

12 PRA Rohayah Ithnin

13 PRA Khadijah Talib

14 PRA Abd. Razak Md. Nor

Nursyahadu Ong Bak Li Abdullah

Azrim Abdul Rahim

KALI PERTAMA

INTEGRASI

NAMA TT

Tengku Fatma Tg Yusof

Norhasidah Pardi

Mohammad Abaz Abdullah

NAMA TT

NAMA TT

Faridah Abu Bakar

Nor Hasniza Md Nor

Suzana Mohammed Amin

Siti Rafia'ah Majid

Kamis

Nurul Asyikin Samidun

Hassan

Abdul Razak M. Hussin

Hj Mohd Sood Md. Yusof

Hjh Azizah Arshad

Abd. Razak Md. Nor

Page 14: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

14

SK PEREMPUAN BANDAR KLUANG

MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM KALI PERTAMA

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

SESI PERSEKOLAHAN 2012

Tarik : 11.01.2011

Masa : 12.00 tengah hari

Hari : Rabu

Tempat : Kelas Khas Nilam

Kehadiran : Pn. Misriam binti Roslan PK Pendidikan Khas

: Pn. Irani binti Leman Penyelaras PPKI

: Pn. Norhasidah binti Pardi Guru Pembimbing

: Pn. Ruzana binti Razak Guru Pembimbing

: Pn. Rohayati binti Ali Guru Pembimbing

: En. Mohammad Abaz Abdullah Guru Pembimbing

: Cik Tengku Fatma Tengku Yusof Guru Pembimbing

AGENDA

1. Ucapan alu-aluan

1.1 Penolong Kanan Pendidikan Khas, Pn. Misriam bt Roslan mengucapkan terima kasih

kepada semua guru Program Pend. Khas Integrasi kerana menghadirkan diri.

Tindakan: Pn. Misriam bt Roslan

2. Perlantikan AJK Kokurikulum (guru) Program Pend. Khas Integrasi 2012

2.1 PENAUNG : Pn. Normala bt Shamsudin ( Guru Besar SKPB)

PENGERUSI : Pn. Nornisah bt Hussain (PK Kokurikulum)

: Pn Misriam bt Roslan (PK Pend Khas)

PENYELARAS : Pn. Irani bt Leman (Penyelaras PPKI)

GURU PEMBIMBING : En. Mohd Abaz Abdullah (Permainan Petanque)

: Semua Guru PPKI dan PPM PPKI

Tindakan : Semua guru PPKI

3.Perlantikan AJK Kokurikulum (murid) Pendidikan Khas 2012

PENGERUSI : Nor Emylia Syaza Mohd Radzi (Kelas PPKI Delima)

NAIB PENGERUSI : Nathaniel Shammah John Robert (Kelas PPKI Mutiara)

SETIAUSAHA : Mohammad Shahrul Ismail (Kelas PPKI Delima)

BENDAHARI : Norfatini Shahrul Nizam (Kelas PPKI Delima)

AHLI JAWATANKUASA:

Mohamad Haziq Haikal Khairuddin (Kelas PPKI Delima)

Puteri Aliah Natasha Binti Raja Abdul Rahim (Kelas PPKI Zamrud)

Muhammad Adib Md Adlin (Kelas PPKI Mutiara)

Muhammad Syameer Nazrien Zulkafli (Kelas PPKI Nilam)

Haiqal Daniel (Kelas PPKI Berlian)

Tindakan : Semua guru PPKI 4. Waktu Aktiviti Kokurikulum

4.1 Setiap hari Rabu (Unit Beruniform dan Persatuan)

dan hari Sabtu (Aktiviti Sukan & Permainan)

4.2 Waktu aktiviti :

Page 15: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

15

a. Rabu 7.15pagi - 8.15pagi.

b.Sabtu 8.00pagi - 10.00pagi.

Tindakan : Semua guru PPKI

5. Hal-hal lain

5.1 Guru menggalakkan murid-murid berpakaian uniform Pengakap pada hari Rabu.

5.2 Berpakaian sukan pada hari Sabtu.

5.3 Ketua pemimpin mengetuai aktiviti setiap minggu.

5.4 Guru-guru pembimbing diminta bersama-sama dengan ketua pemimpin dan murid-murid

menjalankan aktiviti yang telah dirancang.

5.5 Guru pembimbing mingguan membuat laporan aktiviti yang dijalankan setiap minggu.

Tindakan : Semua guru PPKI

Mesyuarat tamat pada jam 2.00 petang

Disediakan oleh: Disemak oleh:

…………………………………….….. ………………………………

(MOHAMMAD ABAZ ABDULLAH) (IRANI BINTI LEMAN)

Setiausaha Kokurikulum PPKI Penyelaras PPKI

Disahkan oleh:

…………………………………

Page 16: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

16

SK PEREMPUAN BANDAR

JADUAL TENTATIF TAHUNAN MENGIKUT TAJUK 2012

PERMAINAN : PERMAINAN PETANQUE PPKI

BILANGAN

PERJUMPAAN

TARIKH KELAB SUKAN / PERMAINAN (S/P) CATATAN

1. 12.01.2012 Mesyuarat Agung untuk memilih AJK

Permainan Dalaman

Semua Guru

2. 21.01.2012 Pengenalan Mengenai Permainan Petanque En. Mohd Abaz

Semua Guru

3. 11.02.2012 Pengenalan Mengenai Permainan Petanque En. Mohd Abaz

Semua Guru

4. 24.03.2012 Mempelajari Teknik Melontar Petanque En. Mohd Abaz

Semua Guru

5. 12.05.2012 Mempelajari Teknik Melontar Petanque En. Mohd Abaz

Semua Guru

6. 16.06.2012 Permainan Petanque En. Mohd Abaz

Semua Guru

7. 14.07.2012 Mempelajari Teknik Melontar Sasaran En. Mohd Abaz

Semua Guru

8. 08.09.2012 Mempelajari Teknik Melontar Sasaran En. Mohd Abaz

Semua Guru

9. 22.09.2012 Pertandingan Petanque En. Mohd Abaz

Semua Guru

Page 17: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

17

SENARAI PELAPORAN

PENDIDIKAN KHAS SK PEREMPUAN BANDAR

BIL TARIKH UNIT NAMA GURU

1 21.01.2012 SUKAN/PERMAINAN PN. RUZANA RAZAK

2 11.02.2012 SUKAN/PERMAINAN EN. MOHAMMAD ABAZ

ABDULLAH

3 24.03.2012 SUKAN/PERMAINAN EN. MOHAMMAD ABAZ

ABDULLAH

4 12.05.2012 SUKAN/PERMAINAN PN. RUZANA RAZAK

5 16.06.2012 SUKAN/PERMAINAN EN. MOHAMMAD ABAZ

ABDULLAH

6 14.07.2012 SUKAN/PERMAINAN PN. RASIDH BAKRI

7 08.09.2012 SUKAN/PERMAINAN EN. MOHAMMAD ABAZ

ABDULLAH

8 22.09.2012 SUKAN/PERMAINAN CIK HASMAH MUHAMED

9 03.10.2012 PENILAIAN KOKO CIK TENGKU FATMA TENGKU

YUSOF

10 10.10.2012 PENIALAIN KOKO EN. MOHAMMAD ABAZ

ABDULLAH

Page 18: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

18

KERTAS KERJA PERMAINAN (PETANQUE) PENDIDIKAN KHAS

SK PEREMPUAN BANDAR, KLUANG

TAHUN 2012

1.0 PENGENALAN

Program Permainan ini merupakan suatu program tahunan yang dianjurkan

oleh Kelab Pentanque Pendidikan Khas, SK Perempuan Bandar kepada semua murid

PPKI SK Perempuan Bandar, Kluang Johor. Objektif utama program ini dijalankan

kerana ia merupakan salah satu daripada cabang mata pelajaran Pendidikan Jasmani

dan Kesihatan di mana ia menekankan perkembangan aspek kognitif, psikomotor dan

afektif seterusnya menghasilkan perubahan sikap dan tingkahlaku yang positif.

2.0 RASIONAL

Sebagai kelab yang dipertanggungjawabkan membentuk pengalaman dan

membangunkan potensi pelajar, Kelab Pentanque Pendidikan Khas telah merencana

beberapa program khas kepada insan-insan istimewa ini bagi membantu mereka

menjalani kehidupan yang lebih bermakna ke arah merealisasikan Falsafah

Pendidikan Negara iaitu membentuk insan yang seimbang dari segi Intelek, Rohani,

Emosi dan Jasmani. Justeru, dengan adanya program yang sebegini, diharap ia akan

menjadi pemangkin kepada perkembangan potensi murid dari segala aspek khasnya

dalam bidang sukan dan amnya dari aspek integrasi sosial terhadap persekitaran

mereka.

3.0 OBJEKTIF

Pelbagai objektif dapat dijana daripada program ini. Antaranya ialah:

3.1 Menguasai kemahiran serta teknik bermain Petanque.

3.2 Memupuk keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif.

3.3 Memahami keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor.

3.4 Menghasilkan pembelajaran secara integratif dan kolaboratif melalui aktiviti-

aktiviti yang dirancang.

Page 19: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

19

4.0 TEMPAT

Program ini akan dijalankan selama satu hari sahaja bertempat di Gelanggang

Pentanque, SK Perempuan Bandar, Kluang, Johor.

5.0 PENYERTAAN DAN TARIKH

Permainan ini melibatkan semua murid PPKI SK Perempuan Bandar, Kluang, Johor. Ia

akan dilaksanakan pada 16 Jun 2012 (Sabtu) bermula dari jam 8.30 pagi hingga 11.30

petang.

6.0 JAWATANKUASA PENGELOLA PROGRAM PERMAINAN (PETANQUE)

Penaung

Pn. Normala Binti Shamsuddin

Guru Besar

Penasihat

Pn. Misriam Binti Roslan

PK Pendidikan Khas

Pengerusi

En. Mohamad Abaz Bin Abdullah

Setiausaha

Pn. Norhasidah Binti Pardi

Bendahari

Pn. Irani Binti Leman

AJK Aktiviti dan Permainan

En. Mohamad Abaz Bin Abdullah

Pn. Norhasidah Binti Pardi

Pn. Rohayati Binti Ali

Page 20: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

20

Pengelola Peserta

Pn. Irani Binti Leman

AJK Hadiah

Pn. Rasidh Binti Bakri

Pn. Siti Mariam Binti Kamis

AJK Keselamatan

Pn. Ruzana Binti Razak

AJK Alatan dan Persiapan Tempat

Pn. Siti Noor Azlah Binti Hassan

Pn. Nurul Asyikin Binti Samidun

7.0 SYARAT DAN PENYERTAAN

( Sila rujuk Syarat Penyertaan yang dilampirkan )

8.0 PERBELANJAAN KEWANGAN

Butiran Kos (RM)

8.1 Hadiah & Cenderamata RM 165.00

8.2 Runcit & Pelbagai RM 30.00

JUMLAH KOS RM 195.00

9.0 NAMA PROGRAM

Program Permainan (Petanque) Pendidikan Khas 2012

10.0 JENIS SUKAN DAN AKTIVITI

10.1 Petanque

10.1.1 Kategori Bermasalah Pembelajaran (Junior)

10.1.1.1 Lelaki Junior Terbuka

10.1.1.2 Perempuan Junior Terbuka

Page 21: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

21

11.0 ANJURAN

Kelab Pentanque Pendidikan Khas, SK Perempuan Bandar, Kluang, Johor

12.0 PENUTUP

Sekolah merupakan sebuah institusi penting dalam membentuk pengalaman

melalui pengajaran dan pembelajaran. Proses pemerolehan pengalaman ini boleh

terbentuk melalui kurikulum yang diajar di dalam bilik darjah serta gerak kerja

kokurikulum yang dianjurkan. Melalui pelaksanaan program ‘Permainan’ ini, para

pelajar boleh mencapai pengalaman tersebut melalui perkembangan mental, minat dan

bakat, sosial, jasmani serta rohani. Insan-insan istimewa ini seharusnya diberikan

peluang sama rata seperti pelajar normal aliran perdana yang lain agar mereka juga

mampu berdikari dan menunjukkan potensi yang ada dalam diri mereka. Program ini

juga mampu memupuk mereka supaya menguasai teknik-teknik permainan petanque

serta mendukung cita-cita dan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara iaitu melahirkan

insan yang harmonis dari aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek. Peningkatan

aspek-aspek kecergasan jasmani dan pengawalan psikomotor seperti imbangan,

kordinasi, masa dan kelajuan amat penting bagi insan istimewa ini.

Akhir kata, semoga program ini mencapai sasaran dan objektifnya dengan

kerjasama dan komitmen yang tidak berbelah bagi daripada warga Pendidikan Khas.

Semoga usaha murni ini akan sentiasa diberkati oleh Allah S.W.T. dan ia terus

menjadi program tahunan yang sentiasa dinanti-nantikan oleh warga Pendidikan Khas

dalam usaha untuk mencungkil potensi anak didik kita.

Insya Allah.

Page 22: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

Gambar Permainan Pentanque

Kelab Pentanque Pendidikan Khas SK Perempuan Bandar 2012

Gambar Permainan Pentanque

Kelab Pentanque Pendidikan Khas SK Perempuan Bandar 2012

Kelab Pentanque Pendidikan Khas SK Perempuan Bandar 2012

Page 23: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

23

Page 24: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

24

SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMPUAN BANDAR KLUANG

LAPORAN PERTANDINGAN / AKTIVITI

Nama Aktiviti : Pertandingan Petanque Kelas Pendidikan Khas 2012

Tujuan/Objektif Aktiviti : Pelbagai objektif dapat dijana daripada program ini. Antaranya

ialah:

1. Menguasai kemahiran serta teknik bermain Petanque.

2. Memupuk keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif.

3. Memahami keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor.

4. Menghasilkan pembelajaran secara integratif dan kolaboratif melalui aktiviti-

aktiviti yang dirancang.

Tarikh Dilaksanakan : 16 Jun 2012 (Sabtu)

Tempat : SK Perempuan Bandar

Peringkat : Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan

Keputusan : Lelaki Junior

Tempat pertama – Mohamad Shahrul bin Ismail

Tempat kedua – Muhammad Qusyairi bin Osman

Tempat ketiga – Nathaniel Shammah a/l John Robert

Perempuan Junior

Tempat pertama – Nurul Nazirah bt Zulkhairi

Tempat kedua – Nur Emylia Syaza bt Mohd Radzi

Tempat ketiga – Norfatini bt Shahrul Izham

Kos Pengendalian/Perbelanjaan Aktiviti : RM 195.00

Nama Peserta :

Nama Tahun

BIL NAMA M URID KELAS PPKI

1. MOHAMAD FAROUK BIN ZAHARI PPKI DELIMA

2. MOHAMAD HAZIQ HAIKAL BIN KHAIRUDDIN PPKI DELIMA

3. MOHAMMAD SHAHRUL BIN ISMAIL PPKI DELIMA

4. SHAHRUL IZHAM BIN SURAT MIN PPKI DELIMA

5. NURUL NAZIRAH BINTI ZULKHAIRI PPKI DELIMA

6. NORFATINI BINTI SHAHRUL NIZAM PPKI DELIMA

7. NOR EMYLIA SYAZA BINTI MOHD RADZI PPKI DELIMA

8. HANIFFY BIN JAFRI PPKI ZAMRUD

9. MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAMRI PPKI ZAMRUD

10. MUHAMMAD QUSYAIRI BIN OSMAN PPKI ZAMRUD

11. RUZANAH BINTI MUDA PPKI ZAMRUD

12. NUR SYAHIRAH BINTI SALLEH HODIN PPKI ZAMRUD

13. NURIRSALINA BINTI MOHD. LAZIM PPKI ZAMRUD

14. PUTERI ALIAH NATASHA RAJA ABDUL RAHIM PPKI ZAMRUD

Page 25: FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER 5 …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/irani... · 8. SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT 9. MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM 10. TAKWIM

25

15. MOHAMAD ASRAB BIN BOESTAMAM PPKI MUTIARA

16. MUHAMAD SHAHIDAN BIN BAWAL PPKI MUTIARA

17. MUHAMMAD ADIB BIN MD ADLIN PPKI MUTIARA

18. NATHANIEL SHAMMAH A/L JOHN ROBERT PPKI MUTIARA

19. CHAN JIE SEE PPKI MUTIARA

20. NUR SHAZIRA BINTI MOHD ADZHAR PPKI MUTIARA

21. SHARON EE SU HUEI PPKI MUTIARA

22. ADRINO BIN PEREZ PPKI NILAM

23. AHMAD BADRIN BIN JIFRIDIN PPKI NILAM

24. HAIKAL DANIEL PPKI NILAM

25. MOHAMAD HAFIZ BIN JORKASI PPKI NILAM

26. MUHAMMAD FADHLI BIN MOHAMED FARID PPKI NILAM

27. NUR SOFEA NATASHA MOHD NAJMAN PPKI NILAM

28. SAFWAH BINTI MUSTAFA KAMAL PPKI NILAM

29. MUHAMMAD NUR LUQMAN BIN MOHD TASYRIF PPKI BERLIAN

30. MUHAMMAD SYAMEER NAZRIEN ZULKAFLI PPKI BERLIAN

31. NORASHIKIN BINTI ABD MANAF PPKI BERLIAN

32. NUR SHAZITA BINTI MOHD ADZHAR PPKI BERLIAN

33. NURRABIAHTUL ADAWIYA BINTI MOHD NAFI PPKI BERLIAN

Ulasan Guru:

Permainan petanque di mulakan pada pukul 8.00 pagi kerana masalah murid datang lewat

untuk memulakan aktiviti permainan petanque. Semua murid menglibatkan diri dalam

permainan petanque. Guru dan pembantu pengurusan murid menjadi ahli jawatan kuasa

dalam permainan petanque. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan dalam permainan

ini. Cara permainan petanque adalah jarak balingan bola petanque yang paling dekat dengan

bola jack dikira pemenang. Ada beberapa orang murid yang tidak boleh membaling bola

petanque kerana masalah fizikal dan memerlukan bantuan dari guru. Murid-murid ini

diberikan peluang untuk bermain dengan walaupun menggunakan bantuan . Pencapaian

murid memuaskan kerana murid berasa seronok semasa bermain petanque dengan

permainan. Murid yang berjaya diberikan hadiah

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

………………………. ……………………… ……………………………..

(Irani binti Leman) (Pn. Misriam bt Roslan) (Pn. Nornisah bt Husain)

PK Pendidikan Khas PK Kokurikulum