43
<FAKULTI > PENDIDIKAN DAN BAHASA <SEMESTER / TAHUN > JANUARI 2012 <KOD KURSUS> HBEF 2703 <TAJUK KURSUS> PENDIDIKAN KO-KURIKULUM ( BERKUMPULAN ) NAMA PELAJAR DAN NO. MATRIKULASI : a. MOHD HATTA BIN ROSLI [841206085705001] b. MOHD ZAINUDIN BIN GHAZALI [740228035853001] c. MAZRI KALIK [750527055589001] d. MAZLIN BINTI IBRAHIM [800718035188001] NAMA E- TUTOR : ENCIK THADIUS GUGAU PUSAT PEMBELAJARAN : OUM KENINGAU, SABAH.

- epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

  • Upload
    vokien

  • View
    254

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

<FAKULTI >

PENDIDIKAN DAN BAHASA

<SEMESTER / TAHUN >

JANUARI 2012

<KOD KURSUS>

HBEF 2703

<TAJUK KURSUS>

PENDIDIKAN KO-KURIKULUM ( BERKUMPULAN )

NAMA PELAJAR DAN NO. MATRIKULASI :

a. MOHD HATTA BIN ROSLI

[841206085705001]

b. MOHD ZAINUDIN BIN GHAZALI

[740228035853001]

c. MAZRI KALIK

[750527055589001]

d. MAZLIN BINTI IBRAHIM

[800718035188001]

NAMA E- TUTOR : ENCIK THADIUS GUGAU

PUSAT PEMBELAJARAN : OUM KENINGAU, SABAH.

Page 2: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

2

Halaman

ISI KANDUNGAN ii

PENGHARGAAN iv

BAB 1 PENDAHULUAN 5

BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI

2.0 Pengenalan 6

BAB 3 PENGELOLAAN AKTIVITI 7

BAB 4 LAPORAN AKTIVITI

4.0 Laporan Aktiviti 31

4.1 Laporan Jawatankuasa Bertugas

4.1.1 Jawatankuasa Urusetia/Sentry 31

4.1.2 Jawatankuasa Aktiviti 32

4.1.3 Jawatankuasa Keselamatan dan Kecemasan 34

4.1.4 Jawatankuasa Kerohanian 34

4.1.5 Jawatankuasa Teknikal/Tugas Khas 35

4.1.6 Jawatankuasa Disiplin 35

4.1.7 Jawatankuasa Makanan 36

4.1.8 Jawatankuasa Hadiah dan Sijil 37

4.1.9 Jawatankuasa Penyediaan Tag Nama 37

4.1.10 Jawatankuasa Dokumentasi 38

4.2 Laporan Pelaksanaan Aktiviti 38

ii

Page 3: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

3

4.3 Keputusan Pertandingan 41

4.4 Cadangan Penambahbaikan dan Kesimpulan 43

iii

Page 4: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

4

PENGHARGAAN

الم عليكم ورحمة هللا وبركاته الس

Alhamdulillah segala puji bagi Allah S.W.T tuhan sekalian alam, selawat serta salam ke atas

junjungan Baginda Rasulullah s.a.w dan kesejahteraan ke atas seluruh kaum keluarga serta

sahabat Baginda kerana atas perjuangan mereka, Islam dapat dinikmati oleh manusia

hingga ke hari ini.

Saya mengucap syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, tugasan

Ko-Kurikulum ini dapat disiapkan seperti yang dikehendaki. Segala maklumat penting

mengenai perancangan aktiviti, pengelolaan aktiviti serta laporan aktiviti atau program yang

telah dijalankan terkandung di dalamnya. Diharap hasil tugasan ini mendapat manfaat yang

besar kepada semua golongan yang ingin mengetahui tentang Ko-Kurikulum khususnya

maklumat mengenai aktiviti kokurikulum yang telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan

Pekan Tambunan.

Dalam kesempatan ini, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta

jutaan terima kasih kepada guru penolong kanan kokurikulum, Puan Lily Rubin dan juga

semua guru SK. Pekan Tambunan yang terlibat dalam menyiapkan tugasan Ko-Kurikulum

ini. Semoga usaha murni ini diredhai dan dikurniakan keberkatan oleh-Nya. Kalungan terima

kasih juga ditujukan kepada e-tutor Encik Thadius Gugau yang telah banyak memberi

panduan dan ilmu pengetahuan. Semoga jasa baik dan bimbingan yang diberikan akan

menjadi amal soleh yang mendatangkan kebajikan berterusan di dunia dan akhirat.

Tidak ketinggalan ingatan tulus ikhlas buat semua rakan seperjuangan. Semoga

segala usaha kita selama ini akan menjamin kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Akhir sekali, tiada ungkapan yang dapat dilafazkan melainkan rasa syukur ke hadrat Ilahi

atas limpah kurnia-Nya kerana telah memberi kelapangan dan kesejahteraan kepada saya

untuk menyiapkan tugasan ilmu pendidikan ini. Semoga segala kesalahan dan kesilapan

akan mendapat keampunan daripada Ilahi. Amin.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

MOHD HATTA BIN ROSLI | MOHD ZAINUDIN BIN GHAZALI | MAZRI BIN KALIK &

MAZLIN BINTI IBRAHIM

NABAWAN dan TAMBUNAN, SABAH.

iv

Page 5: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

5

1.0 PENDAHULUAN

Perkhemahan Bersepadu ini adalah salah satu aktiviti kokurikulum yang dianjurkan

oleh Persatuan UNIT KO-KURIKULUM, Sekolah Kebangsaan Pekan Tambunan

Sabah. Program ini boleh disertai oleh pelajar yang menjadi ahli-ahli yang terpilih

daripada setiap badan-badan unit beruniform Sekolah Kebangsaan Pekan

Tambunan Sabah. Ia akan diadakan di Padang Sekolah Sk.Pekan Tambunan dan

kawasan persekitaran sekolah Sk.Pekan Tambunan, Sabah pada 16 hingga 18 Mei

2012. Aktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan

Malaysia yang ingin mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani melalui penyertaan dalam bidang kokurikulum. Seseorang

pelajar itu wajib menyertai aktiviti kokurikulum untuk menyeimbangkan tahap sosial

mereka dalam melangkah ke alam kehidupan yang lebih mencabar. Pengalaman

yang ditimba melalui aktiviti perkhemahan ini bakal diaplikasikan oleh mereka apabila

menempuhi alam kedewasaan kelak.

Matlamat program ini adalah untuk memberi pendekatan berkaitan

kepimpinan dan disiplin yang perlu ada dalam setiap pelajar. Ia bertujuan untuk

meningkatkan keyakinan diri serta menguji ketahanan fizikal dan mental setiap

peserta. Pelbagai aktiviti disusun dalam program ini agar sifat kepimpinan dalam diri

peserta dapat ditonjolkan dan dapat diaplikasi dalam menempuh cabaran yang

mendatang. Program ini juga diselitkan dengan aktiviti kerohanian untuk membina

keyakinan diri dan mengukuhkan rohani agar dapat membentuk modal insan yang

seimbang selaras dengan pembangunan negara yang mampan.

Page 6: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

6

2.0 PENGENALAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan insan yang berkembang

secara seimbang dalam aspek rohani, intelek, emosi dan jasmani. Berdasarkan

kriteria ini, perkhemahan bersepadu unit beruniform Sekolah Kebangsaan Pekan

Tambunan ini dirancang supaya aspek-aspek tersebut digarap sebagai satu wadah

untuk meningkatkan iltizam, komitmen dan prestasi pelajar dalam proses

pembelajaran. Para peserta didedahkan dengan disiplin sepanjang masa

perkhemahan ini diharapkan akan menggunakan dan memanfaatkan segala

kemahiran dan ilmu yang diperoleh bagi meneruskan kehidupan yang berguna

dalam kehidupan seharian.

Perkhemahan bersepadu unit beruniform ini dianjurkan oleh Persatuan Unit

Ko-Kurikulum, Sekolah Kebangsaan Pekan Tambunan. Ia juga merupakan aktiviti

wajib tahunan sekolah dalam bidang ko-kurikulum. Aktiviti ini juga merupakan

landasan bagi pelajar untuk membina kekuatan diri dan juga merupakan landasan

bagi menjayakan visi dan misi kementerian.

Program ini turut memberi peluang dari segi pengalaman kepada peserta

dalam perkhemahan seterusnya membina jatidiri, kerjasama, disiplin dan sikap tidak

mementingkan diri sendiri dikalangan peserta. Selain itu, program ini turut

mengembleng penglibatan semua guru dan pelajar dalam menyumbangkan tenaga

dan buah fikiran semasa program ini dijalankan.

Oleh itu, semasa sesi mesyuarat staff kali kedua Sekolah Kebangsaan Pekan

Tambunan diadakan, penyelaras program telah mengemukan tarikh cadangan untuk

pelaksanaan program perkhemahan bersepadu unit beruniform ini pada minggu

pertama bulan November. Namun, berdasarkan beberapa aktiviti sekolah yang turut

diadakan minggu tersebut akhirnya kata sepakat dari pihak Guru Besar meletakkan

tarikh program ini pada 16 Mei 2012.

Page 7: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

7

3.0 PENGELOLAAN AKTIVITI

TENTATIF PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM

TEMPAT :KAWASAN PADANG SK. PEKAN TAMBUNAN

TARIKH :16, 17 & 18 MEI 2012 (RABU / KHAMIS / JUMAAT)

11 MEI 2012 (Fasa Persediaan)

Masa Aktiviti Tempat Tindakan

0730-1300 Penyediaan tapak perkhemahan

Kawasan padang Sk. Pekan Tambunan (mengambil bambu)

Joe Hill Mounsiong Nain Alexius Sumil Dominic Lovinie Edward A. Nasun KTBM Sk. Pekan

11 MEI 2012 (Fasa Persediaan)

Masa Aktiviti Tempat Tindakan

0800-0900 Taklimat terakhir semua unit

Kelas Tahun 5A Kem Komanden - En. Mohd Hatta

0900-1100 Perjumpaan semua unit

BSMM - 6M Pengakap - 6R Tunas Puteri - 6A TKRS – 4R

Ketua Unit Semua Guru pengiring

Gambar 3.1: Perjumpaan terakhir unit beruniform pengakap (Kelas 6R) dan Tunas Puteri

(Kelas 6A)

Page 8: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

8

Gambar 3.2: Perjumpaan terakhir unit beruniform BSMM (Kelas 6M) dan TKRS (Kelas 4R)

16 MEI 2012 (Hari Pertama)

Masa Aktiviti Tempat Tindakan

1300-1400 Pendaftaran Khemah Urusetia

1400-1430 Talimat Khemah Urusetia Kem Komanden

1430-1730 Demonstrasi Kem Kraf/Mendirikan Kem/Pertandingan Gadjet antara Unit

Kawasan Tapak Perkhemahan

Semua Peserta - Bimbingan guru pengiring unit beruniform

1730-2030 Pengurusan Diri/Solat/Makan

Tandas Surau Khemah Unit

Semua Peserta - Bimbingan guru pengiring unit beruniform

2030-2230 Pecah Bendung (Ice Breaking/Sayang Si Buta/Aktiviti Permainan Kecil)

Kawasan Tapak Perkhemahan

Rujuk Jadual Jurulatih

2230-2330 Minum Malam Kawasan Tapak Perkhemahan

Semua Peserta - Bimbingan guru pengiring unit beruniform

2330-0500 Tidur Khemah Unit Urusetia Semua guru pengiring unit beruniform

Page 9: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

9

Gambar 3.3: Antara barang dan peralatan para peserta yang dibawa dari rumah masing-

masing

Page 10: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

10

Gambar 3.4: Para peserta sedang menyediakan bahan gadjet dan membuat gadjet dengan

bersungguh-sungguh

Gambar 3.5: Antara hasil tangan pembuatan gadjet para peserta

Page 11: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

11

Gambar 3.6: Khemah para peserta unit beruniform BSMM, Pandu Puteri, TKRS dan

Pengakap

Gambar 3.7: Para Peserta sedang mendengar taklimat ringkas dari Urusetia sebelum aktiviti

Pecah Bendung dijalankan

Page 12: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

12

Gambar 3.8: Situasi Semasa aktiviti Ice Breaking. Peserta diberi sedikit tugasan dan

dikehendaki menyiapkannya dalam masa yang ditetapkan

Page 13: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

13

Gambar 3.9: Aktiviti Sayang Si Buta – Setiap peserta diminta menutup mata masing-

masing menggunakan kain yang telah disediakan oleh urusetia

Page 14: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

14

Gambar 3.10: Antara reaksi dan gelagat peserta semasa aktiviti Sayang Si Buta dijalankan

Page 15: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

15

Gambar 3.11: Antara reaksi dan gelagat peserta semasa aktiviti Sayang Si Buta dijalankan

Page 16: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

16

17 MEI 2012 (Hari Kedua)

Masa Aktiviti Tempat Tindakan

0500-0600 Pengurusan Diri Solat

Tandas Surau Khemah Unit

Semua Peserta -Bimbingan guru pengiring unit beruniform

0600-0730 Pendidikan Ketatanegaraan/Malaysia Cergas

Depan Khemah Urusetia

Rujuk Jadual Jurulatih

0730-0800 Sarapan Pagi Khemah Unit Semua Peserta -Bimbingan guru pengiring unit beruniform

0800-1000 Aktiviti Bencana Alam Bantu Mula

Kawasan Perkhemahan

Rujuk Jadual Jurulatih

1000-1030 Minum Pagi Khemah Unit Semua Peserta -Bimbingan guru pengiring unit beruniform

1030-1230 Rekreasi Tali Ikatan Simpulan

Kawasan Perkhemahan

Rujuk Jadual Jurulatih

1230-1400 Solat Makan Tengahari

Surau Khemah Unit

Semua Peserta -Bimbingan guru pengiring unit beruniform

1400-1500 Latihan Kawad Kaki Kawasan Perkhemahan

Rujuk Jadual Jurulatih

1500-1600 Pertandingan Kawad Kaki

Kawasan Perkhemahan

Rujuk Jadual Jurulatih

1600-1630 Solat Minum Petang

Surau Khemah Unit

Semua Peserta -Bimbingan guru pengiring unit beruniform

1630-1730 Merentas Halangan Kawasan Perkhemahan

Rujuk Jadual Jurulatih

1730-2030 Pengurusan diri Makan Solat

Tandas Khemah Unit Surau

Semua Peserta -Bimbingan guru pengiring unit beruniform

2030-2230 Malam Warisan Budaya Depan Khemah Urusetia Utama

Rujuk Jadual Jurulatih

2230-0500 Tidur Khemah Unit Urusetia Semua guru pengiring unit beruniform

Page 17: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

17

Gambar 3.12: Antara aktiviti dan permainan rakyat yang dijalankan semasa slot Malaysia

Cergas

Page 18: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

18

Gambar 3.13: Para Peserta diberi sedikit taklimat sebelum aktiviti bencana alam dimulakan

Gambar 3.14: Antara mangsa bencana alam yang perlu diselamatkan oleh ahli unit masing-

masing

Page 19: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

19

Gambar 3.15: Misi menyelamatkan mangsa-mangsa bencana alam

Page 20: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

20

Gambar 3.16: Misi menyelamatkan mangsa-mangsa bencana alam

Gambar 3.17: Mangsa-mangsa bencana alam diberi rawatan secara klinikal

Page 21: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

21

Gambar 3.18: Mangsa-mangsa bencana alam diberi rawatan secara klinikal

Page 22: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

22

Gambar 3.19: Para peserta sedang menjalankan aktiviti rekreasi tali dan ikatan simpulan

Page 23: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

23

Gambar 3.20: Para peserta Muslim sedang mengerjakan sembahyang Zuhur sebelum

makan tengahari

Gambar 3.21: Antara Bahan-bahan masakan sepanjang perkhemahan unit beruniform

Page 24: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

24

Gambar 3.22: Antara Bahan-bahan masakan sepanjang perkhemahan unit beruniform

Gambar 3.23: Gelagat para peserta semasa mengambil makanan

Page 25: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

25

Gambar 3.24: Para peserta sedang membuat persembahan lakonan dan tarian semasa

Malam Warisan Budaya

Page 26: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

26

18 MEI 2012 (Hari Ketiga)

Masa Aktiviti Tempat Tindakan

0500-0600 Pengurusan Diri Tandas Surau Khemah Unit

Semua Peserta -Bimbingan guru pengiring unit beruniform

0600-0730 Pendidikan Ketatanegaraan/Malaysia Cergas

Depan Khemah Urusetia Utama

Rujuk Jadual Jurulatih

0730-0800 Sarapan Pagi Khemah Unit Semua Peserta -Bimbingan guru pengiring unit beruniform

0800-0930 Orentering Kawasan Sekitar Perkhemahan

Rujuk Jadual Jurulatih

0930-1000 Minum Pagi Khemah Unit Semua Peserta -Bimbingan guru pengiring unit beruniform

1000-1130 Ikhtiar Hidup Kawasan Perkhemahan

Rujuk Jadual Jurulatih

1130-1230 Majlis Penutupan Rasmi Break Camp

Khemah Urusetia Kawasan Perkhemahan

Semua Guru Semua Peserta

Gambar 3.25: Para peserta sedang mencari bahan tugasan dan membuat perbincangan

mengenai tugasan yang telah diberikan semasa aktiviti orentering

Page 27: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

27

Gambar 3.26: Hasil tugasan setiap unit dalam aktiviti orentering

Gambar 3.27: Fasa persediaan semasa aktiviti ikhtiar hidup dijalankan

Page 28: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

28

Gambar 3.28: Para Peserta sedang berusaha menghidupkan unggun api

Gambar 3.29: Para peserta sedang memasak bahan-bahan yang telah diberikan oleh

Jurulatih

Page 29: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

29

Gambar 3.30: Hasil masakan yang telah dimasak oleh setiap unit beruniform

Gambar 3.31: Pengadil sedang mencuba hasil masakan para peserta untuk dinilai

Page 30: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

30

Gambar 3.32: Semua peserta sedang mengemas khemah dan barang keperluan masing-

masing

Gambar 3.33: Acara Penutupan dan penangguhan yang disempurnakan oleh Guru Besar

Sk. Pekan Tambunan

Page 31: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

31

4.0 LAPORAN AKTIVITI

LAPORAN PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM

SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN TAMBUNAN

Tempat : Padang Sk. Pekan / Kawasan Persekitaran Sk. Pekan

Tarikh : 16 / 17 & 18 Mei 2012

Anjuran : Unit Ko-kurikulum Sk. Pekan Tambunan

4.1 Laporan Jawatankuasa Bertugas

4.1.1 Jawatankuasa Urusetia / Sentry

Bil Tarikh Nama Jurulatih Masa Catatan

1 9.11.2011 Jeffah Jun / Melissa M / Roselind K 18.00 - 24.00

2 10.11.2011 Anthony Mathew / Alexius Sumil /Fazly A 24.00 - 6.00

3 10.11.2011 Maribel M / Norsharina H/Lorna M 6.00 - 12.00

4 10.11.2011 Hafizah Abd Rahim / Lucia Ilod/Haslindae P 12.00 – 18.00

5 10.11.2011 Dominic Lovinie / Mounsiong N/Saifullah M 18.00 – 24.00

6 11.11.2011 Rayner S / Edward N / George J 24.00 - 6.00

7 11.11.2011 Bernie Albert / Petronella F / Christina B 6.00 - 12.00

Break Camp ( Semua Guru )

Pelaksanaan aktiviti (Kelebihan):

Semua aktiviti dapat dijalankan dengan jayanya.

Masalah (Kelemahan):

Terdapat beberapa orang jurulatih tidak dapat menjalankan tugas semasa

tarikh dan masa yang telah ditetapkan kerana mempunyai komitmen lain

seperti terlibat dengan pengajaran dan pembelajaran (sesi petang),

menghadiri kursus dan mengurus persiapan untuk sesi pendaftaran sekolah.

Page 32: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

32

Cadangan penambahbaikan:

Sediakan kad jurulatih bertugas

4.1.2 Jawatankuasa Aktiviti

Bil Aktiviti Jurulatih Aktiviti

1. Ice Breaking Cik Linda Caladius / Mohd Hatta Rosli / Dominic L

2. Rekreasi Tali / Ikatan

Simpulan

George J/Petronella F/Muhd Syukri M/Dominic

L/Anthony M / Fazly S.A/Rayner S/Caroline M

3. Ikhtiar Hidup Petronella F/Norsharina H / Mila G/ Soulin S/Dominic

L/Haslindae P/Rusinah G/Noraziah A/Lorna M

4. Merentas Halangan Anthony Mathew/Dominic L/Edward N/Rayner S /

Fazly S.A/Maribel M/Roselind K/Mazri Kalik

5. Bencana Alam / Bantu Mula Hermenigilda S /Christina B/Anthony M/ Saulin

S/Martina S/Mila G /Rusinah G/Noraziah A/Jeffah J

6. Malam Warisan Budaya Bernie Albert /Addriana T/ / Suzaidah H/ Haslindae

P/Edward Andy N/Lorna M/Hafizah Abd Rahim/Syairah

E/Norazhani Jaffar

7. Kawad Kaki Mounsiong Nain /George J/ Norsharina H/Roselind

K/Maribel M/Colin Lucas/Jeffah Jun

8. Sholat / Moral Mazlin Ibrahim / Martinah Sibin/Syairah E/Norazhani J

9. Ketatanegaraan/Malaysia

Cergas

Melissa M / Roselind Kassim/Caroline M/George

J/Christina B

10. Gajet / Kem Kraf Lucia Ilod/ Martina S/ Muhd Syukri M/Annis S/Rahayu

N/ Mila G/Hallia Gaitus/Mohd Zainudin Ghazali

11. Sayang si Buta/Aktiviti

permainan kecil

Caroline M/ Addrina T/ Bernie A/Norsharina H/Annis

S/Melissa M/Colin Lucas/Syairah E/Norazhani J

12. Orientering Addriana T /Rayner S/Hermenigilda S/Lucia I

/Suzaidah H/Hafizah Abd Rahim/Hallia Gaitus

Nota :

- Ketua bagi setiap aktiviti adalah dalam berhuruf “BOLD”

Page 33: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

33

- Semua jurulatih akan membantu Ketua Jurulatih untuk membuat penyediaan dan pelaksanaan. Tindakan Ketua Jurulatih memilih jurulatih yang akan membantu untuk agihan tugas.

- Semua jurulatih yang dilantik adalah akan turut serta berada bersama unit masing – masing mengikut agihan tugas untuk aktiviti Ko-Kurikulum Sk.Pekan Tambunan 2011 , selepas aktiviti yang dikendalikan oleh jurulatih berkenaan selesai.

Jurulatih hanyalah sebagai:-

1. Tenaga pengajar aktiviti 2. Pemudah cara 3. Mengawal disiplin pelajar sepanjang aktiviti perkemahan

berlangsung.Jurulatih yang terlibat dalam pengawalan kawasan perkemahan hendaklah berada sepanjang masa dalam kawasan perkemahan.

4. Hakim dalam aktiviti masing – masing sebagai penentuan sebagai johan aktiviti yang dipertandingkan

5. Bertugas akan memulakan setiap aktiviti dan menyerahkan laporan dan keputusan aktiviti kepada jurulatih aktiviti sebelum tugas lain diberikan kepada jurulatih lain

6. Pembantu Ketua Jurulatih untuk membuat penyediaan dan pelaksanaan

Pelaksanaan Tugas (Kelebihan):

Semua aktiviti yang telah dirancang dapat dijalankan dengan jayanya.

Kerjasama antara jurulatih amat memuaskan

Masalah (Kelemahan):

Kekurangan buluh menyebabkan peserta hanya dapat menyediakan gadjet

sebanyak 1 atau 2 jenis gadjet sahaja dalam setiap kumpulan

Terdapat masa dan tempat aktiviti ditukar kerana faktor cuaca yang tidak

mengizinkan (hujan).

Kekurangan pencahayaan (lampu) terutamanya di sekitar khemah unit pada

waktu malam menyebabkan kesukaran membuat sebarang aktiviti dan faktor

keselamatan peserta.

Cadangan Penambahbaikan:

Jurulatih memaklumkan para peserta dengan lebih awal untuk menyediakan

buluh sebanyak mungkin sebelum program perkhemahan di masa akan

datang.

Menambahkan beberapa lampu dikawasan khemah unit.

Page 34: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

34

4.1.3 Jawatankuasa Keselamatan dan Kecemasan

Bil Nama

1 2

Pn. Rosinah Angelia (Ketua) Pn. Bernie Albert

Pelaksanaan Tugas (Kelebihan):

Tiada laporan kemalangan yang teruk dilaporkan sepanjang aktiviti ini

dijalankan

Masalah (Kelemahan):

Bilangan ahli jawatankuasa keselamatan dan kecemasan kurang.

Menyukarkan untuk mendapatkan bantuan jika terdapat kecemasan.

Cadangan Penambahbaikan:

Menambahkan bilangan ahli jawatankuasa keselamatan dan kecemasan

Ahli jawatankuasa lelaki perlu diadakan dalam jawatankuasa keselamatan dan

kecemasan

4.1.4 Jawatankuasa Kerohanian

Bil Nama

1 2 3 4

Pn. Mazlin Ibrahim (Peserta Muslim) Cik Norazhani Jaffar (Peserta Muslim) Cik Syairah Etin (Peserta Muslim) Cik Melissa Micheal (Peserta Non-Muslim)

Pelaksanaan Tugas (Kelebihan):

Pelajar Muslim mempunyai ruang yang cukup untuk menunaikan solat

Pelajar Non-muslim membersihkan dan mengemas khemah semasa pelajar

Muslim menunaikan solat di surau.

Masalah (Kelemahan):

Pada hari kedua perkhemahan pelajar Muslim tidak dapat menunaikan solat

secara berjemaah pada waktu maghrib dan isyak kerana aktiviti sebelum

waktu ini habis lewat.

Page 35: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

35

Cadangan Penambahbaikan:

Melantik imam dikalangan pelajar sepanjang aktiviti perkhemahan ini untuk

persediaan jika ustaz tidak dapat datang mengimamkan peserta pada satu-

satu masa.

4.1.5 Jawatankuasa Teknikal / Tugas Khas

Bil Nama

1 2 3

En. Anthony Mathew (ketua) En. Muhd Syukri Mansor En. Rayner Sapit

Pelaksanaan Tugas (Kelebihan):

Pelaksanaan aktiviti yang melibatkan teknikal berjalan dengan lancar.

Masalah (Kelemahan):

Kekurangan peralatan seperti lampu, pembesar suara dll.

Cadangan Penambahbaikan:

Pembesar suara mestilah disediakan untuk memudahkan kerja kem

komanden mengarah para peserta. Kem komanden tidak perlu datang ke

khemah urusetia jika ingin membuat sebarang pengumuman atau arahan.

4.1.6 Jawatankuasa Disiplin

Bil Nama

1 En. Moinsiong Nain

Pelaksanaan Tugas (Kelebihan):

Disiplin para peserta baik dan memuaskan

Masalah (Kelemahan):

Kekurangan ahli jawatankuasa dalam unit disiplin

Page 36: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

36

Cadangan Penambahbaikan:

Menambah beberapa orang guru menjadi jawatankuasa disiplin

4.1.7 Jawatankuasa Makanan

Bil Nama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cik Caroline Micheal (ketua) Pn. Saulin Sibin Pn. Martina Sibin Cik Lucia Ilod Pn. Petronella Francis Pn. Mazlin Ibrahim Pn. Haslindae Parimin Pn. Rufinah Francis Pn. Lorna Maten Pn. Hailia Gaitus - Bantuan 2 orang tukang masak

Pelaksanaan Tugas (Kelebihan):

Makanan dapat disediakan sebelum waktu makan peserta.

Semua ahli memberi kerjasama

Masalah (Kelemahan):

Peralatan memasak tidak mencukupi sepenuhnya.

Meja untuk hidangan makanan bagi urusetia tidak dapat disediakan.

Kekurangan tukang masak kerana terdapat guru yang bertugas pada waktu

pagi mempunyai kelas P&P (sesi petang)

Cadangan Penambahbaikan:

Menyediakan peralatan dan bahan masakan secukupnya sebelum aktiviti ini

dijalankan

Menyediakan meja khas untuk urusetia

Page 37: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

37

4.1.8 Jawatankuasa Hadiah dan Sijil

Bil Nama

1 2 3

Cik Norsharina Hashim (ketua) Cik Roselind Kassim Pn. Anis Shakila

Pelaksanaan Tugas (Kelebihan):

Telah disediakan dengan lebih awal.

Masalah (Kelemahan):

Tiada

Cadangan Penambahbaikan:

Tiada

4.1.9 Jawantankuasa Penyediaan Tag Nama

Bil Nama

1 2 3 4

Cik Melissa Micheal (ketua) Pn. Hermenegilda Salagan Pn. Noraziah Asmat Cik Christina Basinou

Pelaksanaan Tugas (Kelebihan):

Telah siap disediakan sebelum perkhemahan bermula.

Masalah (Kelemahan):

Tag nama urusetia/jurulatih tidak disediakan

Cadangan Penambahbaikan:

Menyediakan tag nama urusetia

Page 38: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

38

4.1.10 Jawatankuasa Dokumentasi

Bil Nama

1 2

En. Edward Anddy Nasun En. Colin Lucas

Pelaksanaan Tugas (Kelebihan):

Berjalan dengan lancar

Masalah (Kelemahan):

Jurukamera jarang kelihatan semasa aktiviti dijalankan

Cadangan Penambahbaikan:

Melantik jurukamera tetap untuk mengambil gambar sepanjang aktiviti

dijalankan

4.2 LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI

HARI PERTAMA

16 Mei 2012 (Rabu)

Pendaftaran bermula jam 1.00 petang di khemah utama urusetia. Seramai lebih

kurang 174 orang peserta yang datang mendaftar. Taklimat telah disampaikan oleh

kem komanden, En. Dominic Lovinie. Peserta diberi tanda nama dan tanda nama

tersebut hendaklah dikalungkan di leher sepanjang perkhemahan. Peserta

dibahagikan kumpulan mengikut unit beruniform. Bagi unit beruniform Puteri Islam,

mereka dipecahkan dan dimasukkan dalam unit beruniform yang ada seperti

Pengakap, Tunas Puteri, TKRS dan BSMM.

2.30 petang – Para peserta mula mendirikan khemah masing-masing. Aktiviti

mendirikan khemah berjalan dengan dengan baik atas bantuan pembantu urusetia

dan guru dalam setiap unit. Para peserta juga membuat gadjet dalam kumpulan

masing-masing.

Page 39: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

39

5.30 petang – Para Peserta diberi masa untuk pengurusan diri, solat bagi peserta

Muslim dan makan petang.

8.30 malam – Peserta berkumpul di depan khemah utama urusetia dan mendengar

taklimat tentang aktiviti yang hendak dijalankan pada malam tersebut. Setelah

selesai, aktiviti Ice breaking dijalankan. Peserta diberi beberapa tugasan untuk

diselesaikan dalam masa yang telah ditetapkan. Selesai sahaja aktiviti Ice Breaking,

aktiviti Sayang Si Buta turut diadakan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada malam ini

berjalan dengan lancar.

11.00 malam – Minum malam

11.30 malam – Para peserta kembali ke khemah masing-masing dan tidur.

HARI KEDUA

17 Mei 2012 (Khamis)

5.00 pagi – Peserta Muslim dikejutkan untuk membersihkan diri dan mendirikan solat

subuh. Manakala, pelajar Non-muslim diminta mengemas khemah dan

membersihkan diri.

6.00 pagi – Aktiviti Pendidikan Ketatanegaraan atau Malaysia Cergas diadakan di

kawasan padang sekolah. Peserta diberi kebebasan untuk membuat sebarang

permainan yang disukai. Aktiviti ini berjalan dengan baik dan peserta nampak

gembira sambil bermain. Setelah masa tamat, peserta diminta bersarapan pagi

sebelum aktiviti seterusnya dijalankan.

8.00 pagi – Aktiviti seterusnya ialah Bencana Alam dan Bantu Mula yang dikelolakan

oleh Pn. Hermenegilda selaku ketua dalam pelaksanaan aktiviti ini. Terdapat

beberapa orang peserta dalam setiap unit dipilih untuk menjadi mangsa bencana

alam dan akan diselamatkan oleh ahli kumpulan mereka masing-masing. Mangsa-

mangsa yang diselamatkan itu akan diberi rawatan berdasarkan kecederaan yang

mangsa alami.

Page 40: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

40

10.30 pagi – Peserta menjalankan aktiviti rekreasi tali dan ikatan simpulan. Dalam

aktiviti ini, peserta dapat mempelajari cara-cara membuat ikatan simpulan dengan

bimbingan juruhlatih jemputan. Peserta nampak bersungguh-sungguh dalam aktiviti

ini.

2.00 petang – Peserta dikehendaki membuat latihan kawad kaki kerana pada jam

3.00 petang pertandingan kawad kaki setiap unit akan diadakan. Memandang cuaca

yang tidak berapa mengizinkan pada ketika ini, perjalan aktiviti ini di tangguh sekejap

sehingga hujan berhenti.

4.30 petang – Aktiviti seterusnya ialah merentas halangan. Sepanjang aktiviti ini

berjalan, peserta nampak sungguh gembira kerana berpeluang mengembara di

kawasan sekolah dan sungai kecil yang terdapat di belakang sekolah. Namun, aktiviti

ini selesai lebih lewat daripada masa yang dicadangkan menyebabkan pelajar

Muslim lambat menunaikan solat Maghrib dan semua peserta terpaksa berlapar

kerana lewat makan petang.

8.30 malam – Setelah selesai makan, peserta membuat sedikit latihan untuk aktiviti

Malam Warisan Budaya. Lebih kurang jam 9.00 malam aktiviti Malam Warisan

Budaya dimulakan dengan acara lakonan spontan seterusnya acara latihan. Aktiviti

ini termasuk dalam pertandingan dan diadili oleh Pn. Hafizah, En. Muhd Syukri, Cik

Norazhani dan Cik Syairah.

11.00 malam – Para peserta minum malam dan kembali ke khemah masing-masing

dan tidur.

HARI KETIGA

18 Mei 2012 (Jumaat)

5.00 pagi - Peserta Muslim dikejutkan untuk membersihkan diri dan mendirikan solat

subuh. Manakala, pelajar Non-muslim diminta mengemas khemah dan

membersihkan diri.

Page 41: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

41

6.00 pagi – Aktiviti Pendidikan Ketatanegaraan atau Malaysia Cergas diadakan di

kawasan padang sekolah. Peserta diberi kebebasan untuk membuat sebarang

permainan yang disukai. Aktiviti ini berjalan dengan baik dan peserta nampak

gembira sambil bermain. Setelah masa tamat, peserta diminta bersarapan pagi

sebelum aktiviti seterusnya dijalankan.

8.00 pagi – Aktiviti Orentering dijalankan. Peserta dalam setiap unit diminta mencari

lima jenis daun yang terdapat di sekitar sekolah dan menyatakan fungsi daun

tersebut. Setelah menemui kelima-lima jenis daun itu, setiap unit dikehendaki

menghantar wakil untuk membentangkan hasil kerja mereka.

10.00 pagi – Aktiviti seterusnya ialah aktiviti ikhtiar hidup. Setiap kumpulan

dibekalkan 2 bungkus meggi, 2 biji telur dan 3 batang mancis untuk memasak.

Peserta turut diminta mencari sayur untuk dimasak. Peserta juga diminta

menyediakan sendiri alat-alat untuk memasak meggie, telur dan sayur tersebut.

11.30 pagi – Majlis penutupan rasmi dan penangguhan majlis yang disempurnakan

oleh Guru Besar, Sk. Pekan Tambunan. Selesai majlis penutupan, peserta diminta

makan terlebih dahulu sebelum kembali ke rumah masing-masing.

4.3 KEPUTUSAN PERTANDINGAN

Antara keputusan pertandingan dalam setiap aktiviti yang dipertandingkan adalah

seperti berikut:-

1. Pertandingan Gadjet antara Unit

Johan : TKRS

Naib Johan : BSMM

Ketiga : Pengakap

Keempat : Tunas Puteri

2. Aktiviti Bencana Alam/Bantu Mula

Johan : BSMM

Naib Johan : Pengakap

Page 42: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

42

Ketiga : Tunas Puteri

Keempat : TKRS

3. Pertandingan Kawad Kaki

Johan : Pengakap

Naib Johan : BSMM

Ketiga : TKRS

Keempat : Tunas Puteri

4. Merentas Halangan

Johan : BSMM

Naib Johan : TKRS

Ketiga : Pengakap

Keempat : Tunas Puteri

5. Malam Warisan Budaya

Johan : Pengakap

Naib Johan : BSMM

Ketiga : TKRS

Keempat : Tunas Puteri

6. Orientering

Johan : Tunas Puteri

Naib Johan : BSMM

Ketiga : Pengakap

Keemapat : TKRS

7. Iktihar Hidup

Johan : Pengakap

Naib Johan : TKRS

Ketiga : BSMM

Keempat : Tunas Puteri

Page 43: - epic.oum.edu.myepic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/atehsolehin... · PENGHARGAAN iv BAB 1 PENDAHULUAN 5 BAB 2 PERANCANGAN AKTIVITI 2.0 ... Pelbagai

43

4.4 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DAN KESIMPULAN

Antara cadangan kami bagi penambahbaikan untuk program perkhemahan unit

beruniform Sekolah Kebangsaan Pekan Tambunan di masa hadapan ialah:-

1. Peserta

Peserta yang menyertai perkhemahan haruslah bersedia dengan aktiviti serta

segala masalah yang bakal dihadapi.

Mewajibkan semua pelajar tahap 2 mengikuti perkhemahan.

Para peserta diminta menyediakan air mineral dari rumah untuk mengelakkan

pelajar kekurangan meminum air mineral sepanjang aktiviti perkhemahan

dijalankan

2. Kemudahan tempat perkhemahan

Masalah kekurangan air mineral untuk pelajar. Pihak yang bertanggungjwab

hendaklah sentiasa menyediakan air mineral untuk peserta.

Menambahkan bilangan lampu dikawasan perkhemahan peserta untuk faktor

keselamatan.

Menyediakan makanan dalam bekas polystyrene untuk menjimatkan masa

pembahagian makanan kepada peserta.

3. Aktiviti

Menyediakan peralatan bagi setiap aktiviti dengan lebih awal seperti membuat

gadjet, aktiviti ikhtiar hidup dan sebagainya.

Menjalankan masa aktiviti tepat pada masanya supaya tiada aktiviti yang siap

lewat.

Sebagai kesimpulan, perkhemahan unit beruniform Sekolah Kebangsaan

Pekan Tambunan ini berjalan dengan lancar. Walaupun terdapat kekurangan dari

segi peralatan dan bilangan jurulatih tetapi semua aktiviti dapat dijalankan seperti

yang telah dirancang. Keseluruhannya, objektif perkhemahan unit beruniform ini

tercapai dan diharap aktiviti seumpama ini dapat diteruskan di masa akan datang

untuk memberi manfaat kepada para pelajar yang terlibat. Kerjasama bagi semua

pihak termasuk Kakitangan Bukan Mengajar antara salah satu faktor kejayaan

pelaksanaan program ini.