38
1 Disediakan oleh, NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH NO. MATRIK : 751016135119001 NO. TEL : 0148892997 PUSAT PEMBELAJARAN : SARAWAK LEARNING CENTRE

NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

1

Disediakan oleh,

NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH

NO. MATRIK : 751016135119001

NO. TEL : 0148892997

PUSAT PEMBELAJARAN : SARAWAK LEARNING CENTRE

Page 2: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

2

1. PERANCANGAN GERAKERJA KOKURIKULUM SK. JAIE 2012 3

2. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN MISI KPM 4

3. PRINSIP ETIKA KERJA DAN NILAI UTAMA KPM 4

4. VISI, MISI DAN MATLAMAT SK. JAIE 5

5. WAWASAN 2020 (9 CABARAN) 6

6. BUDAYA KERJA SEKOLAH 6

7. JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH 7

8. KEGIATAN KOKURIKULUM SK. JAIE 8

9. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN GERKO 10

10. CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM SK. JAIE 2012 11

11. JAWATANKUASA KOKURIKULUM SK. JAIE 2012 12

12. PERANCANGAN KOKURIKULUM SK. JAIE 2012 13

13. JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK. JAIE 2012 13

14. PERANCANGAN GERAKERJA UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 14

15. SURAT LANTIHAN TUGAS KOKURIKULUM 15

16. PERANAN GURU PENASIHAT KELAB/PERSATUAN 16

17. PERLEMBAGAAN KELAB/PERSATUAN 17 - 20

18. JAWATANKUASA PERSATUAN PENGAKAP 21

19. TAKWIM PERANCANGAN AKTIVITI PENGAKAP SK. JAIE 22

20. KERTAS KERJA/KONSEP PERKHEMAHAN PENGAKAP 23- 29

21. LAMPIRAN – SURAT-SURAT 30 - 34

22. LAMPIRAN – GAMBAR 35 - 38

Muka Surat

Page 3: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

3

Page 4: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

4

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu secara menyuluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,

emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang

berilmu, bertanggungawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan Negara.

PERINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Niat yang betul

Perlakuan yang baik

Penggerak ke arah kebaikan

Memperkotakan apa yang dikatakan

Berdisiplin dan beradab

Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi

Page 5: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

5

NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Amanah

Benar

Bijaksana

Bersyukur

Dedikasi

Ikhlas

Penyayang

VISI SEKOLAH

Ke arah Sekolah Cemerlang

MISI SEKOLAH

Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum dan juga sahsiah.

Mewujudkan prasarana sekolah yang ceria dan kondusif.

Memupuk semangat kekitaan, proaktif, komited dan dedikasi di kalangan

semua warga sekolah.

MATLAMAT SEKOLAH

Berusaha meningkat Sistem Pendidikan yang berkualiti. Berusaha melahirkan insan yang berkualiti, seimbang dari segi (JERI)

selaras dengan (FPN). Mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan rela komited untuk

sekolah.

Page 6: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

6

1. Mewujudkan Negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama.

2. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan

keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada dan dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah.

3. Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang,

demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak Negara membangun.

4. Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. 5. Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, rakyat pelbagai kaum bebas

mengamalkan idea, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama, meletakkan kesetiaan mereka kepada satu Negara.

6. Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan

tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja pengguna teknologi tinggi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.

7. Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial

yang mengutamakan kepentingan masyarakat, kebajikan insan tidak akan berkisar kepada Negara atau orang perseorangan, tetapi sekeliling sisitem keluarga yang kukuh.

8. Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. 9. Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik,

giat dan kental.

Page 7: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

7

1. Memahami dan menghayati :-

a) Falsafah Pendidikan Negara

b) Falsafah Matlamat dan Objektif Sekolah

2. Memelihara dan mempertingkat imej sekolah.

3. Mementingkan mutu dan kesan Peperiksaan.

4. Menentukan objektif (setiap tugas).

5. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan.

6. Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.

7. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.

8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.

9. Kepimpinan melalui teladan.

10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.

Pengetua/Guru Besar

GPK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Pasukan Pakaian

Seragam

Penyelaras Kelab /

Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/

Permainan

Setiausaha

Sukan

Guru

Penasihat

Guru

Penasihat

Guru

Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/

Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar

Sekolah)

Page 8: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

8

KEGIATAN KOKURIKULUM

Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskak gerak kerja

yang terancang.Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan

pembelajaran di bilik darjah. Oleh itu, aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan

peluang kepada pelajar untuk menambah,mengukuh dan mengamalkan

pengetahuan,kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah.

Gerak kerja kokurikulum dikelompokkan kepada tiga kumpulan iaitu :-

1. UNIT BERUNIFORM

2. KELAB SUKAN/PERMAINAN

3. KELAB DAN PERSATUAN

Fungsi gerak kerja kokurikulum adalah seperti berikut :-

a) Mengamal dan mengukuh ilmu pengetahuan yang diperolehi di bilik

darjah.

b) Memupuk dan mengeratkan hubungan dikalangan pelajar dan juga antara

sekolah dan masyarakat.

c) Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan

berfaedah,di samping memelihara kesihatan fizikal dan mental.

d) Membantu pelajar melengkapkan bidang akademik dengan memupuk

kesederan tentang pemilihan kerja.

e) Memberikan pelajar peluang untuk melatih diri serta memupuk sikap yakin

kepada diri sendiri dan berdikari.

MATLAMAT

Aktiviti kokurikulum bertujuan melahirkan individu yang berdisiplin, bekerjasama,

bersifat penyayang,mempunyai daya kepimpinan dan berkeyakinan diri serta

bertanggungjawab kepada keluarga,masyarakat dan Negara.

Page 9: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

9

OBJEKTIF

Aktiviti kokurikulum adalah untuk membolehkan murid:-

Meningkat minat,bakat dan kemahiran dalam bidang tertentu.

Mengisi masa lapang yang berfaedah.

Memberi khidmat dan sumbangan kepada

keluarga,sekolah,masyarakat dan Negara.

Meningkat disiplin diri.

Meningkat kesihatan dan kesejahteraan diri.

Meningkatkankemahiran sosial.

MATLAMAT KOKURIKULUM

Melahirkan pelajar yang sihat dari segi fizikal, mental dan sahsiah.

Setiap pelajar melibatkan diri dalam 3 komponen kokurikulum.

a) Unit beruniform

b) Kelab sukan/permainan

c) Kelab dan persatuan

SASARAN 2012

Sekurang-kurangnya terdapat pelajar yang akan mewakili Daerah

Asajaya dan seterusnya mewakili Bahagian Samarahan dalam bidang

permainan dan sukan.

Meningkat prestasi permainan.

Menjayakan Temasya Sukan Tahunan seperti yang dirancang.

YURAN-YURAN KOKURIKULUM 2012

Bil Perkara Jumlah

1 Yuran MSSR

3 Baju Sukan RM13.00

4 Aktiviti ko kurikulum

Page 10: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

10

Keselamatan pelajar perlu diutamakan semasa menjalankan aktiviti kokurikulum di

dalam atau di luar sekolah.

Segala aktiviti perlu mendapat restu/kebenaran Guru Besar Sekolah.

Kebenaran bertulis ibu bapa perlu bagi aktiviti-aktiviti yang dianggap berisiko

tinggi.

Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama murid disepanjang masa aktiviti

dijalankan.

Peraturan penyertaan aktiviti diedar kepada semua peserta dan untuk dipatuhi

sepenuhnya. Perlu dinyatakan perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh

dijalankan.

Ka masa

Ibu bapa diberitahu secara bertulis mengenai aktiviti yang akan dijalankan.

Surat seboleh-bolehnya mengandungi maklumat lengkap aktiviti seperti

tarikh, jangka masa, tempat, pengangkutan, makanan, tempat tinggal guru

pengiring dsbnya.

Kebenaran ibu bapa secara bertulis dengan menggunakan borang khas

Bilangan guru pengiring sesuai dengan bilangan pelajar. Sekiranya

melibatkan pelajar perempuan, guru pengiring perempuan mesti dilibatkan.

Langkah keselamatan diutamakan setiap masa.

Antara perkara-perkara yang perlu diambil perhatian

Untuk aktiviti di luar sekolah, di samping mematuhi perkara-perkara di atas.

Langkah-langkah berikut disempurnakan.

Page 11: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

11

PENGERUSI EN. MARASAD BIN ADAT (GB)

NAIB PENGERUSI EN. SOBEE BIN ABET (PKKK)

SETIAUSAHA PN. NORITA BT. KEN

BENDAHARI PN NUR DYANA JERIA BT. ABDULLAH

PENYELARAS

KELAB/PERSATUAN UNIT BERUNIFORM SUKAN & PERMAINAN EN. ABD. RAHMAN B. SALLEH USTAZ FAUZAN B. ROSDI EN.ISMAWI B. ANDENG

AHLI-AHLI

EN. HASSAN BIN MUSA

EN. ABDUL GAPOR BIN BASIR EN. NORIN BIN TENG

EN. KASSIM BIN HJ. ABDUL RAHMAN EN. RAHIMI BIN RAZALI CIK MELEKIS BT. CHEK

EN. BENARD AGAS CIK DERMENG BT. MAHMUD

PUAN ROHHAYU BT. HAMDEN CIK. ROSIAH BT. MUHAMMAD

CIK JSIDAH BT. SAMAH PUAN NORIAH BT. EDI

Page 12: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

12

PENGERUSI

En. Marasad bin Adat (GB)

NAIB PENGERUSI

En. Sobee b. Abet (PKKK)

SETIAUSAHA

Pn. Norita bt. Ken

BENDAHARI

Pn. Nur Byana Jeria bt. Abdullah

GURU SUKAN

En. Ismawi bin Andeng

SETIAUSAHA SUKAN En. Abd. Rahman b. Salleh

UNIT BERUNIFORM KELAB/PERSATUAN SUKAN & PERMAINAN

PBSM KELAB BAHASA BOLASEPAK Ust. Rahimi b. Razali En. Benard Agas En. Norin Teng Cik Melekis Chek Pn. Rohhayu Hamden

PENGAKAP KELAB KOMPUTER OLAHRAGA

Ustaz Fauzan b. Rosdi En. Abdul Rahman b. Salleh En. Ismawi Andeng En. Abdul Rahman Salleh

Pn. Norita Ken

PUTERI ISLAM KELAB MATEMATIK/SAINS BOLAJARING Cik Siti Rahmah bt. Mohd Pn. Nur Dyana bt. Abdullah Cik Dermeng Mahmud Cik Rosiah bt. Mohamad

KELAB MUZIK En. Kassim b. Abdul Rahman

KELAB KEBUDAYAAN & KESENIAN Cik Jaidah bt. Samah & Pn. Noriah bt. Edi

Page 13: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

13

Tarikh Cadangan

Aktiviti

Catatan

16 Mei 2012

RABU

Majlis Sambutan hari

Guru

31 Ogos

2012

JUMAAT

Sambutan Hari

Kebangsaan

27 Sept.

2012

KHAMIS

Sukan Tahunan

24 Okt 2012

Rabu

Pentas Kebudayaan

MINGGU MASA AKTIVITI

1

Setiap Hari Rabu

3.00-4.00

UNIT BERUNIFORM

2 SUKAN DAN PERMAINAN

3 KELAB DAN PERSATUAN

4 KELAB j-QAF

Page 14: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

14

Page 15: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

15

SEKOLAH KEBANGSAAN JAIE,

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SAMARAHAN,

JALAN DATO MOHD. MUSA,

94300 KOTA SAMARAHAN.

Tel & Faks: 082-821531. e-mail: [email protected]

Ruj. Kami : Tarikh : 20 Januari 2012 En. Abdul Rahman b. Salleh Sekolah Kabangsaan Jaie, 94600 Asajaya, Samarahan. Melalui dan salinan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jaie, 94600 Asajaya, Samarahan. Tuan, PERLANTIKAN TUGAS-TUGAS KHAS DALAM UNIT KO KURIKULUM Dengan hormatnya perkara tersebut adalah dirujuk. 2. Tuan/puan dengan ini dilantik sebagai 2.1. Penyelaras Kelab dan Persatuan 2.2. Penasihat Kelab Komputer 2.3. Unit Beruniform Pengakap 2.4. Jurulatih Bola Tampar 2.5. Setiausaha Sukan Sekolah 3. Sehubungan itu, perlantikan tersebut berkuatkuasa sepenuhnya bagi sesi persekolahan tahun 2012 berdasarkan komitmen tuan/puan pada tahun-tahun lepas.

4. Besarlah harapan pihak sekolah, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan dedikasi.

5. Kerjasama dan keprihatinan pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian,terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ---------------------------- (SOBEE BIN ABET) Penolong Kanan KK Sekolah Kebangsaan Jaie, 94300 Samarahan

Page 16: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

16

I. Menentukan dan menetapkan objektif-objektif persatuan serta menentukan bahawa

objektif-objektif tersebut tercapai.

II. Memastikan Persatuan / Unit Beruniform / Kelab mempunyai perlembagaan.

III Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan

persatuan-persatuan yang berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak.

IV. Membuat rancangan / takwim tahunan, satu aktiviti rutin dan satu aktiviti develop

mental dan menyerahkan satu salinan takwim, aktiviti rutin dan developmental

tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum.

V. Mengawal setiap perjumpaan / kegiatan dan menentukan perjumpaan / kegiatan itu

sihat dan tidak menyalahi undang-undang.

VI. Menyelia latihan / perjumpaan pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan

mengambil berat terhadap kehadiran ahli.

VII. Menyimpan laporan-laporan setiap mesyuarat/kegiatan/laporan tahunan, senarai nama

ahli persatuan, kedatangan ahli dalam Buku Pengurusan Kokurikulum dan

menyerahkan buku tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak

pada akhir setiap bulan.

VIII Memastikan ada akaun kewangan sekiranya pengurusan persatuan melibatkan wang

serta menyerahkan akaun kewangan kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk

disemak pada akhir setiap bulan.

IX Menguruskan segala urusan surat menyurat melalui Pengetua jika melibatkan gerak

kerja luar sekolah seperti mengadakan rombongan / lawatan sambil belajar.

X. Mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk sesuatu aktiviti di luar sekolah.

XI. Mengadakan Mesyuarat Agung setahun sekali pada tarikh yang diselaraskan oleh

sekolah dan menghantar satu salinan AJK baru kepada Penolong Kanan Kokurikulum.

XII. Menentukan papan-papan kenyataan persatuan digunakan sepenuhnya dan

dikemaskinikan.

XIII. Bekerjasama dengan badan-badan lain sama ada di luar atau di dalam sekolah dengan

menyertai kegiatan/pertandingan yang sihat.

XIV. Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus jika dikehendaki.

XV. Menjadi jurulatih Unit Beruniform setakat mana yang boleh. Guru Penasihat

hendaklah mendapat persetujuan Guru Besar sekiranya memerlukan jurulatih luar atau

jurulatih luar yang memerlukan bayaran.

XVI. Menyelenggarakan rekod simpanan peralatan yang dikehendaki.

XVII. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Guru Besar dari

semasa ke semasa.

Page 17: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

17

1. NAMA DAN ALAMAT

a. Nama Kelab : Unit Beruniform Pengakap

b. Alamat : SK. Jaie,

Sadong Jaya,

94600 Asajaya, Samarahan,

Sarawak.

2. MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan pontensi secara seimbang

dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

3. OBJEKTIF

3.1 Melatih ahli menghormati ibu bapa, keluarga, guru dan pemimpin bagi

memperkuatkan keperibadian sebagai warganegara yang sihat, patuh, dedikasi dan

intelektual.

3.2 Ahli kelab boleh menyumbang kepada pemupukan perpaduan rakyat dan

menghormati kebudayaan dan adat resam antara kaum di negara ini.

3.3 Memupuk ketaatsetiaan dan mematuhi perlembagaan negara untuk menjadi seorang

warganegara yang berharmoni serta menjunjung perintah.

4. KEAHLIAN

4.1 Dibuka kepada semua murid Tahap 1 dan tahap 2 di sekolah ini.

4.2 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan.

4.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan

akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.

5. GURU PENASIHAT

5.1 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.

5.2 Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak, merancang atau membatalkan sesuatu

aktiviti apabila difikirkan perlu.

5.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti

dijalankan.

6. AHLI JAWATANKUASA

6.1 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

6.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang

tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli

Jawatankuasa.

6.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.

6.4 Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan

mesyuarat.

Page 18: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

18

6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat

perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.

6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:-

6.6.1 Pengerusi

6.6.2 Naib Pengerusi

6.6.3 Setiausaha

6.6.4 Naib Setiausaha

6.6.5 Bendahari

6.6.6 Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan)

6.6.8 Pemeriksa Kira-Kira (2 orang)

7. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

7.1 Pengerusi

7.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas

kesempurnaan semua mesyuarat

7.1.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang

diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.

7.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa

ke semasa.

7.2 Naib Pengerusi

7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang

diberi.

7.2.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.

7.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa

ke semasa.

7.3 Setiausaha

7.3.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.

7.3.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.

7.3.3 Mencatat kehadiran ahli

7.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.

7.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa

ke semasa.

7.4 Naib Setiausaha

7.4.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.

7.4.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan setiausaha.

7.4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa

ke semasa.

7.5 Bendahari

7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Kelab/Persatuan

7.5.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan

bertanggungjawab di atas kesahihannya.

7.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta

menandatanganinya.

7.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli

jawatankuasa.

Page 19: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

19

7.5.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam

Mesyuarat Agung.

7.5.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa

ke semasa.

7.6 Ahli Jawatankuasa

7.6.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang

dilaksanakan.

7.6.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.

7.6.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa

ke semasa.

7.7 Pemeriksa Kira-Kira

7.7.1 Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan

bertangungjawab keatasnya.

7.7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

8. KEWANGAN

8.1 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui derma yang diputuskan

semasa Mesyuarat Agung.

8.2 Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti.

8.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaaan besar

boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.

8.4 Semua pungutan/penyimpanan hendaklah dimasukkan ke dalam Akaun SUWA

sekolah, sekiranya mendapat kebenaran Guru Besar.

9. KEHADIRAN/PENYERTAAN

9.1 Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh

persatuan/kelab sepanjang tahun.

9.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis

surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian

kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.

10. AKTIVITI

10.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli

jawatankuasa.

10.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada

pengetahuan ahli.

11. PERATURAN-PERATURAN

11.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.

11.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

11.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

12. TINDAKAN DISIPLIN

12.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak

mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Page 20: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

20

12.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:

12.2.1 Amaran lisan

12.2.2 Amaran bertulis

12.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan

kepada Guru Penasihat persatuan/kelab secara bertulis dan keputusan Guru

Penasihat adalah muktamad.

13. PINDAAN PERLEMBAGAAN

13.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.

13.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli jawatankuasa, Guru

Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.

13.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan

membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.

13.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh

Guru Besar.

14. PEMBUBARAN PERSATUAN

14.1 Guru Besar diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar

perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

14.2 Segala hutang wajib dijelaskan. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung

Tergempar.

15. HAL-HAL LAIN

15.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang

dijalankan.

15.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.

Page 21: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

21

Bil Nama guru Penasihat No. Kad

Pengenalan

Tauliah/Sijil No. Telefon

1. Ustaz Fauzan b. Rosdi 790318-13-5183

2. Pn. Norita bt. Ken 720408-13-6258

3. Abdul Rahman b. Salleh 751016-13-5119

Jawatankuasa

Pengerusi : MOHAMMAD ASYARAF BIN SHAPIEE Kelas T.6

Naib Pengerusi : ASANUDIN ASYRAF BIN ABDUL AZIZ Kelas T.5

Setiausaha : KHAIRUL ROHIZZAT BIN SAJALI Kelas T.5

Naib Setiusaha : NORHAFIZI BIN ASSAN Kelas T.6

Bendahari : MOHD NOR AIMAN BIN ARIP Kelas T.5

Ahli Jawatankuasa

1. ADIB HANIFF BIN ABU BAKAR Kelas T.5

2. MOHD FAIZ BIN RABAIEE Kelas T.6

3. BADRUL AMIN BIN BUSMAN Kelas T.4

4. IRSYADI HAKIMI BIN ADIZAN Kelas T.3

5. MOHAMAD BADRUL AMIN BIN ABD HAJI Kelas T.4

SENARAI AHLI

Bil Nama Ahli Jantina Kelas Catatan

1 Muhamad Nasrul Haziq b. Sajali L 6

2 Mohammad Fazdli Aziman b. Yusri L 6

3 Mohamad Idhwan Zaini b. Abdul Ghani L 6

4 Nurulasikin bt. Medan @ Modan L 6

5 Adib Haniff bin Abu Bakar L 5

6 Mohammad Nasrullah bin Zakaria L 5

7 Amir Putih b. Roslan L 5

8 Mohamad Rizwan b. Mohd Azmizan L 5

9 Mohd.Aqfahaidid B Mohd Nadar L 4

10 Mohd.Nazrul B Zahri L 4

11 Mohd.Nif Azlan B Abg.Ramlee L 4

12 Shahrul Nizam B Jusli L 4

13 Muhamad Fazirul b. Abd. Talip L 4

14 Sharul Nizam b. Jusli L 4

15 Normiziaziz b. Rabat L 4

16 Mohamad Emalrizal b. Jamel L 3

17 Faiz Hazami b. Ahi L 3

18 Mohamad Iqmal Rizal b. Johari L 3

19 Shahrul Nizam b. Adizan L 3

20 Muhd. Nurazreen b. Norin L 3

21 Mohd Nazrul b. Zahri L 3

22 Mohamad Zulhakim b. Jasli L 3

Page 22: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

22

Tarikh / Bulan Aktiviti-aktiviti

Jan –Feb Pemilihan AJK Sesi 2012

Mac& April Perkhemahan Asas Pengakap peringkat sekolah

Mei- Jun Pertandingan kawat unit-unit beruniform sekolah

Julai - Ogos Perkhemahan Pengakap peringkat Daerah

September -

Oktober Lawatan Sambil Belajar

Page 23: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

23

NAMA PROGRAM : PROGRAM ASAS PERKHEMAHAN PERGERAKAN

PENGAKAP

PERSATUAN : UNIT BERUNIFORM/PERSATUAN PENGAKAP

1. PENDAHULUAN

Perkhemahan Unit Beruniform (remop) merupakan aktivitI pasukan badan beruniform

yang disertai oleh ahli semua pasukan unit beruniform Sekolah Kebangsaan Ja’ie.

Selari dengan perkembangan semasa yang semakin mencabar ini, kecemerlangan

seseorang pelajar tidak hanya bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata bahkan

para pelajar juga perlu memiliki ciri-ciri kepimpinan yang mantap, berketrampilan, pekerti

yang mulia, dan berkebolehan menyesuaikan diri dengan era globalisasi.

Ciri-ciri ini penting untuk dimiliki oleh setiap ahli pasukan bagi merealisasikan

Falsafah Pendidikan Negara. Semoga cita-cita dan hasrat murni ini akan difahami dan

dihayati sepanjang perkhemahan ini. Di samping itu, semua peserta perkhemahan perlu

sentiasa menjunjung nilai permuafakatan dalam melaksanakan setiap aktiviti yang dijalankan

bagi mencapai kejayaan yang cemerlang, seperti kata pepatah ‘bulat air kerana pembentung,

bulat manusia kerana muafakat’.

2. LATAR BELAKANG

Segala perancangan dan persiapan telah diadakan dengan teliti untuk memastikan semua

anggota perkhemahan akan dapat menikmati suasana sebenar perkhemahan melalui

penganjuran aktiviti-aktiviti yang telah dirancang.

Pada tahun 2012, dijangkakan sejumlah 27 orang peserta akan menyertai Perkhemahan

Unit Beruniform(REMOP). Program ini akan melibatkan sejumlah 5 orang AJK Utama dan

AJK Kerja serta beberapa orang pembantu bagi melaksanakan pelbagai aktiviti integrasi,

pertandingan, reakrasi,dan kerohanian/moral dalam perkhemahan.

3. RASIONAL

3.1 Perkhemahan yang dijalankan akan dapat menyemai semangat berdikari, disiplin

yang tinggi dan menjana etika bekerjasama dalam menjayakan sesuatu kerja.

3.2 Tema perkhemahan tahun 2012 ialah “ AKHLAK MULIA ”.

4. OBJEKTIF

4.1 Melahirkan AHLI yang berdisiplin dan bersemangat juang untuk memastikan

kecemerlangan yang seimbang dalam bidang kokurikulum dan kurikulum.

Page 24: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

24

4.2 Mendedahkan ahli persatuan kepada aktiviti luar bilik kelas berbentuk perkhemahan.

4.3 Untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada ahli-ahli tentang aspek

perkhemahan secara menyeluruh.

4.4 Untuk memupuk semangat kerjasama dan berdikari serta meningkatkan motivasi dan

keyakinan diri dan berdisiplin sepanjang masa dalam setiap peserta. 4.5 Mengaplikasikan teori dan latihan organisasi dan kepimpinan.

4.6 Mengasah bakat ahli-ahli persatuan dalam bidang kepimpinan diri dan kumpulan.

4.7 Mendidik ahli-ahli persatuan untuk menjadi seorang yang berdikari melalui aktiviti

perkhemahan.

4.8 Untuk menggalakkan integrasi nasional, memahami kebudayaan dan kepercayaan

yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing.

5. KONSEP PERKHEMAHAN

5.1. Pemantapan Intergrasi

5.1.1 Pengagihan peserta kepada beberapa kumpulan

5.1.2 Intergrasi melalui aktiviti

5.1.3 Memasak berkumpulan

5.2. Pertandingan

5.2.1 Kawad mewakili kumpulan /platun

5.2.2 Khemah terbaik

5.2.3 Pertandingan Persembahan

- Kategori Putera

- Kategori Puteri

- Kategori Putera & Puteri

5.3 Khidmas

5.3.1 Gotong royong membersih kawasan perkhemahan.

5.4 Kerohanian dan moral

5.4.1 Solat Jemaah/kuliah/muhasabah diri

5.4.2 Latihan Dalam Kumpulan

5.4.3 Penghayatan Akhlak Islamiah

6. PELAKSANAAN

6.1 TARIKH

14 APRIL 2012

6.2 TEMPAT PERKHEMAHAN

Perkarangan SK Ja’ie / Padang Bola Sepak SK Ja’ie

Page 25: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

25

7. PENGLIBATAN MURID:

7.1 Patrol Garuda

7.2 Patrol Helang

7.3 Patrol Merak

7.4 Patrol Tiong

8. PENGLIBATAN SAYA:

Saya ditugaskan sebagai pengerusi dan seterusnya mengendalikan program ini dengan

dibantu oleh Pn. Norita Ken. Kerja-kerja yang perlu dilakukan ialah buku program,

penyediaan peralatan, makanan, dan sebagai fasilitator yang menyelaras aktiviti yang bakal

dijalankan dalam program tersebut. Dalam erti kata lain menjalankan tugas sebelum, semasa

dan selepas sepanjang program.

9. SUMBER KEWANGAN

i. Memandangkan tiada peruntukkan kewangan dari pihak sekolah, maka bahan-bahan

makanan dan peralatan memasak disediakan sendiri oleh murid-murid.

ii. Kos peralatan dan makanan tambahan lain adalah seperti berikut;

1 gulung tali sabut besar : RM 30.00

1 tali sabut kecil : RM 30.00

2 gulung tali rafesia : RM 2.00

1 botol sirap oren : RM 5.00

5 kotak mancis : RM 0.50

3 buah hadiah : RM 20.00

45 biji telur ayam : RM 11.25

Jmlah Keseluruhan : RM 98.75

10. PERALATAN KHEMAH

i. Empat buah kanvas besar

ii. 2 gulung tali rafesia

iii. 5 bilah parang

Page 26: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

26

iv. 5 buah cangkul

v. Suratkhabar

11. SENARAI UBAT-UBATAN

- Plaster

- Kain pembalut

- Iodin

- Minyak angina

- Burnol

- Panadol

12. JADUAL PROGRAM:

Masa Aktiviti

07.00 pagi : Melapor diri dan berkumpul mengikut patrol.

07.30 pagi : Mendirikan khemah dan mencari bahan bakar untuk

memasak, membersih kawasan dan sebagainya.

08.30 pagi : Aktiviti riadah.

09.00 pagi : LDK 1 (membuat teknik ikatan)

11.00 pagi : Aktivti menghidupkan api dan memasak

12.00 tgh : Makan tengahari.

12.30 tgh : rehat, sembahyang

01.00 petang : LDK 2 (aktivti bertulis dan pembentangan).

03.00 petang : Minum petang / rehat

03.15 petang : LDK 2 (persembahan seniman)

04.30 petang : Membuka khemah, pembersihan

05.00 petang : Bersurai (murid balik ke rumah masing-masing.

13. AHLI JAWATANKUASA PERKHEMAHAN PERGERAKAN PENGAKAP

SK. JAIE

Penaung : En. Marasad b. Adat (Guru Besar)

Penasihat : En. Mohd. Nassir b. Said (PKKK)

Pengerusi : En. Abdul Rahman b. Salleh

Timbalan Pengerusi : Pn. Norita bt. Ken

Setiausaha : Khairol Rohizat Sajali

Page 27: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

27

Bendahari : Ustaz Fauzan b. Rosdi

Ahli Jawatankuasa Kecil: AJK Peralatan:

Ketua : Mohd Asyraf b. Shafiee

Ahli : Afizan b. Ausmira

Abd. Shakir b. Md. Merpati

Akmal Nizam b. Md. Abd Latip

Abg. Asraf b. Roslan

Rafizan b. Salihi

AJK Makanan:

Ketua : Mohamad Khairol Rohizat b. Sajali

Ahli : Nazri b.Den

Mohd Yazid b. Asan

Md. Amiruddin b. Ibrahim

Amil Hamzah b. Busman

Azrul Ikmal b. Rosli

AJK Kebajikan / Kebersihan:

Ketua : Khairol b. Azeman

Ahli : Md. Sarhan b. Sariposa

Mohd. Tarmizi b. Hassan

Fitri Jemali b. Jemali

Mohd. Faris Iman Abdullah

Nur Azri b. Lobot

Mohd. Tarmizi b. Katong

AJK Keselamatan:

Ketua : Mohd. Zaidi b. Othman

Ahli : Muhd Faqih Aiman Abdullah

Mohammad Sharhan b. Chemat

Muhd. Rifqi b. Moyang

Mohd Nazri b. Yusuf

Page 28: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

28

Mohd Hazman Mohd Amin

AJK Fotografi / Siaraya / Program / Laporan

Ketua : Mohamad Hafizi b. Hassan

Ahli : Md. Shafirul Nizam b. Mohd. Fikri

Md. Nazmi b. Mohamad

Masri b. Wahi

Abg. Mohd Afizan b. Abg Odian

AJK Kerohanian:

Ketua : Badrul Amin b. Busman

Ahli : Noramrizan b Medan

Awg. Mohd Lukman b. Al Hakim

Mohd. Fadhill b. Ahmad

Aidil Fitri b. Assan

Khamizul b. Abdul Talib

14. PENUTUP

Segala maklumat yang tertera di dalam kertas kerja ini telah melalui beberapa proses

perbincangan dan pertemuan dengan PK Kokurikulum dan guru-guru yang berpengalaman

mengendalikan aktiviti luar. Diharap dengan adanya kertas kerja ini nanti akan dapat

melancarkan program perkhemahan yang direncanakan. Dengan kesempatan ini juga saya

ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak OUM kerana memberi saya

kerja kursus sebegini yang boleh saya jadikan landasan untuk menimba pengalaman dalam

bidang persiapan untuk aktiviti seperti ini. Tanpa pengalaman ini mungkin sukar untuk saya

mengendalikan program seperti ini seandainya dipertanggungjawabkan kelak.

Saya juga ingin mengucaapkan berbanyak-banyak terima kasih terutamanya kepada

pihak pentadbir sekolah khasnya guru besar iaitu Encik Marasad b. Adat yang telah banyak

meluangkan masa untuk berbincang serta membantu saya dalam penyediaan kertas kerja ini.

Demikian juga Penolong Kanan Kokurikulum iaitu Encik Sobee b. Abet yang banyak

membantu saya semasa hendak berurusan dengan guru-guru lain.

Tidak lupa juga kepada Ketua Pemimpin Pergerakan Pengakap iaitu Ustaz Fauzan b.

Rosdi yang banyak memberi sumbangan idea dalam menghasilkan kertas kerja ini. Akhir

Page 29: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

29

kata jutaan terima kasih kepada semua individu, staf yang terlibat secara langsung dalam

penyediaan kertas kerja ini. Harapan saya agar pelaksanaan program ini berjalan lancar

sebagaimana yang direncanakan dan benar-benar memberi kesan positif kepada ahli-ahli

Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan Jaie.

Page 30: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

30

Lampiran-Lampiran

SEKOLAH KEBANGSAAN JAIE,

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SAMARAHAN,

JALAN DATO MOHD. MUSA,

94300 KOTA SAMARAHAN.

Tel & Faks: 082-821531. e-mail: [email protected]

Ruj. Kami : JPS(W)YBE8305/(KK)153/05/04/02(2)

Tarikh : 2 APRIL 2012

Guru Besar

Sekolah Kebangsaan Jaie,

Sadong Jaya.

94600 Asajaya,

Samarahan.

Tuan,

MOHON KEBENARAN MENGADAKAN PERKHEMAHAN PERSATUAN PENGAKAP SK.

JAIE

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan itu, saya sebagai guru Penasihat Pergerakan Pengakap SK. Jaie

mengajukan permohonan tersebut seperti butiran di bawah;

Tarikh : 14 APRIL 2012 (SABTU)

Masa : 7.30 pagi – 6.00 petang

Tempat : Padang SK. Jaie.

3. Bersama-sama ini dikepilkan kertas kerja perkhemahan tersebut untuk rujukan pihak tuan.

Kerjasama dan keperihatinan pihak tuan dalam perkara ini amat dialu-alukan dan didahului dengan

ucapan jutaan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………………

(ABDUL RAHMAN BIN SALLEH)

Penolong Guru Pemimpin Pengakap,

Sekolah Kebangsaan Jaie,

Sadong Jaya.

s.k. 1. Penolong Kanan Kokuriulum

2. Fail Pengakap

Page 31: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

31

SEKOLAH KEBANGSAAN JAIE,

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SAMARAHAN,

JALAN DATO MOHD. MUSA,

94300 KOTA SAMARAHAN.

Tel & Faks: 082-821531. e-mail: [email protected]

Ruj. Kami :

JPS(W)YBE8305/(KK)153/05/04/02(2)

Tarikh : 9 APRIL 2012

Melalui,

Guru Besar

Sekolah Kebangsaan Jaie,

Sadong Jaya.

Kepada,

Ibu bapa / Penjaga Murid,

Ahli Persatuan Pengakap

Sekolah Kebangsaan Jaie,

Sadong Jaya.

Tuan,

Memohon Kebenaran Membenarkan Anak / Jagaan Tuan Mengikuti Perkhemahan Pasukan

Pengakap SK. Jaie

Merujuk kepada perkara seperti tersebut di atas.

2. Perkhemahan ini diadakan sebagai salah satu daripada aktiviti tahunan persatuan ini. Sebagai

makluman pihak tuan, berikut adalah butiran berkaitan perkhemahan tersebut:

2.1. Tempat : Padang SK Jaie

2.2. Tarikh : 14 April 2012

3. Di atas kebenaran dan keprihatinan pihak tuan/puan pihak kami dahului dengan ucapan

berbanyak terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………………

(ABDUL RAHMAN BIN SALLEH)

Penolong Guru Pemimpin Pengakap,

Sekolah Kebangsaan Jaie,

Sadong Jaya.

s.k. 1. Guru Besar SK. Jaie

2. Fail Pengakap

Page 32: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

32

SEKOLAH KEBANGSAAN JAIE,

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SAMARAHAN,

JALAN DATO MOHD. MUSA,

94300 KOTA SAMARAHAN.

Tel & Faks: 082-821531. e-mail: [email protected]

Surat Kebenaran Ibubapa/Penjaga

Kepada, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jaie,Sadong Jaya, 94600 Asajaya, Samarahan.

Adalah saya ………………………………………………………………………………..

(Nama Penuh Dalam Huruf Besar)

Pemegang Kad Pengenalan No…………………………..Warna:…………………………

Ibu/ bapa / penjaga sah kepada ------------------------------------------------------------------

Tahun ……………………. Sekolah: Sekolah Kebangsaan Jaie

Dengan ini * membenar / tidak membenar anak tanggungan saya untuk menyertai:

Perkhemahan Pergerakan Pengakap bertempat di Padang SK. Jaie

pada 14 April 2012 (Sabtu)

Saya sedar bahawa langkah-langkah keselamatan telah di ambil dengan teliti untuk

mengelakkan sebarang kemalangan atau kecederaan oleh pihak yang bertanggungjawab .

Saya tidak akan mengambil apa-apa tindakan undang-undang terhadap pihak

pengelola seandainya sebarang kemalangan atau kecederaan ke atas anak / tanggungan saya

semasa menjalankan aktiviti ini.

Tarikh:……………………….. ……………………………………..

Tandatangan Ibu / Bapa / Penjaga

Nama Saksi :……………………………….

Kad Pengenalan :……………………………….

Alamat :………………………………... ………………………

…………………………………

Tandatangan Saksi

No.Telefon:…………………………….

.* (Potong yang tidak berkenaan)

Page 33: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

33

SEKOLAH KEBANGSAAN JAIE,

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SAMARAHAN,

JALAN DATO MOHD. MUSA,

94300 KOTA SAMARAHAN.

Tel & Faks: 082-821531. e-mail: [email protected]

Ruj. Kami : JPS(W)YBE8305/(KK)153/05/01/01

Tarikh : 2 APRIL 2012

Encik/Cik/Puan ……………….………………………

Kampung Jaie,

Sadong Jaya.

Tuan/Puan,

PELANTIKAN JAWATANKUASA PERKHEMAHAN PERGERAKAN PENGAKAP

SEKOLAH KEBANGSAAN JAIE, 2012

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Persatuan Pengakap Sekolah

Kebangsaan Jaie akan mengadakan Perhemahan pada 14 April 2012, di padang sekolah.

2. Sehubungan dengan itu, tuan/puan dilantik menjadi salah seorang Pegawai/Ahli

Jawatankuasa Kejohanan tersebut di bawah sebagai :

……………………………………………………………………….………………….

3. Semoga dengan kehadiran dan kerjasama tuan dalam perkara ini dapat melancarkan

lagi aktiviti persatuan kami.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………………

(ABDUL RAHMAN BIN SALLEH)

Pengerusi,

Jawatankuasa Perkhemahan Pengakap

Sekolah Kebangsaan Jaie,

Sadong Jaya.

s.k. Fail persatuan

Page 34: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

34

SEKOLAH KEBANGSAAN JAIE,

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SAMARAHAN,

JALAN DATO MOHD. MUSA,

94300 KOTA SAMARAHAN.

Tel & Faks: 082-821531. e-mail: [email protected]

Ruj. Kami : JPS(W)YBE8305/(KK)153/05/01/01

Tarikh : 7 APRIL 2012

Melalui,

Guru Besar

SK. Jaie, Sadong Jaya.

Kepada,

Ketua Balai

Polis Diraja Malaysia,

Balai Polis Sadong Jaya,

94600 Asajaya,

Samarahan.

Tuan,

SURAT MAKLUMAN AKTIVI PERKHEMAHAN PERSATUAN PENGAKAP SK. JAIE

Dengan segala hormatnya adalah dimaklumkan bahawa Persatuan Pengakap Sekolah Kebangsaan Jaie

akan mengadakan aktiviti tersebut di atas.

2. Maklumat lanjut seperti butiran di bawah:

Tarikh : 14 Aprill 2012 (Sabtu)

Masa : 7.00 pagi – 5.00 petang

Tempat : Padang Sekolah Kebangsaan Jaie

3. Sehubungan dengan itu, kami memaklumkan perkara di atas untuk tindakan lanjut pihak tuan.

Keperihatinan dan kerjasama pihak tuan dalam perkara ini, kami dahului dengan ucapan jutaan terima

kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

……………………………………

(ABDUL RAHMAN B. SALLEH)

Guru Penasihat

Persatuan Pengakap,

Sekolah Kebangsaan Jaie,

Sadong Jaya.

s.k. Guru Besar SK. Jaie

Fail persatuan

Page 35: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

35

Page 36: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

36

Page 37: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

37

Page 38: NAMA :ABDUL RAHMAN BIN SALLEH PUSAT …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/mannsadayu... · Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Setiausaha Sukan ... Aktiviti kokurikulum

Perancangan Gerakerja Kokurikulum (Persatuan Pengakap)_2012

38