36
Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta sekelian alam.Dengan izin limpah dan kurnianya dapatlah kami menyiapkan tugasan Matapelajaran KoKurikulum ini (Tugasan Kumpulan). Demikian juga kisahnya jutaan terima kasih kepada Tutor yang sangat dihormati kerana memberikan tunjuk ajar yang berguna kepada kami tentang menyiapkan tugasan ini yang tidak putus-putus dan sering memperingkatkan kami serta memberikan pelbagai info mengikut kehendak tugasan yang diberikan. Tidak dilupakan juga jutaan terima kasih kepada pihak Pengurusan dan para Pentadbir Sekolah & pegawai dari PPD Kunak kerana memberikan kerjasama yang padu dalam melaksanakan tugas-tugas berkaitan. Kalungan jutaan terima kasih juga dihadiahkan untuk semua ahli kumpulan yang banyak membantu dalam proses penyediaan bahan dan pendekomentasian Karnival sukan Prasekolah ini . Sekian dan terima kasih. SENARAI AHLI KUMPULAN 1.Norisah binti Saijuan 741112125982 2.Zaiha Abu Jahal 740409125698 3.Billy @ Rosli Ijini 730625125001 4.Roslie Aduhi 730804125015

Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta sekelian alam.Dengan izinlimpah dan kurnianya dapatlah kami menyiapkan tugasan MatapelajaranKoKurikulum ini (Tugasan Kumpulan).

Demikian juga kisahnya jutaan terima kasih kepada Tutor yang sangatdihormati kerana memberikan tunjuk ajar yang berguna kepada kami tentangmenyiapkan tugasan ini yang tidak putus-putus dan sering memperingkatkankami serta memberikan pelbagai info mengikut kehendak tugasan yangdiberikan.

Tidak dilupakan juga jutaan terima kasih kepada pihak Pengurusan dan paraPentadbir Sekolah & pegawai dari PPD Kunak kerana memberikan kerjasamayang padu dalam melaksanakan tugas-tugas berkaitan.

Kalungan jutaan terima kasih juga dihadiahkan untuk semua ahli kumpulanyang banyak membantu dalam proses penyediaan bahan danpendekomentasian Karnival sukan Prasekolah ini .

Sekian dan terima kasih.

SENARAI AHLI KUMPULAN

1.Norisah binti Saijuan 741112125982

2.Zaiha Abu Jahal 740409125698

3.Billy @ Rosli Ijini 730625125001

4.Roslie Aduhi 730804125015

--------------------------------

( Norisah Binti Saijuan )

741112125982

Page 2: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

TAKWIM KOKURIKULUM

TAHUN 2012

BIL BULAN AKTIVITI01.

JANUARIi. Pendaftaran keahlian Persatuan

Beruniform, Kelab/ Persatuan, Sukan danPermainan

ii. Mesyuarat jawatankuasa Unit Beruniform,Kelab/ Persatuan dan Sukan danPermainan.

iii. Mesyuarat pengurusan Kokurikulum kalipertama sesi 2012

iv. Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 201102.

FEBRUARIi. Perjumpaan Unit Beruniform, Kelab/

Persatuan dan Sukan dan Permainan setiaphari Sabtu ( minggu 2 dan 3 )

ii. Latihan atlet sekolah ke Majlis SukanDaerah.

03.MAC

i. Latihan atlet sekolah ke Majlis SukanDaerah.

iii. Perjumpaan Unit Beruniform, Kelab/Persatuan dan Sukan dan Permainan setiaphari Sabtu ( minggu 2 dan 3 )

iv. Pertandingan Sukan dan Permainan antaraUnit Permainan.

v. Mesyuarat Kanibal Pra Sekolah Daerah.04.

APRILi. Perjumpaan Unit Beruniform, Kelab/

Persatuan dan Sukan dan Permainan setiaphari Sabtu ( minggu 2 dan 3 )

ii. Pertandingan antara kelab dan persatuanmengikut kelas.

iii. Perkhemahan Unit Beruniform.05.

MEIi. Perjumpaan Unit Beruniform, Kelab/

Persatuan dan Sukan dan Permainan setiaphari Sabtu ( minggu 2 dan 3 ).

ii. Pertandingan dalam Unit Beruniform.iii. Menyuarat kanibal Pra Sekolah Daerah kali

ke 2.06.

JUNi. Perjumpaan Unit Beruniform, Kelab/

Persatuan dan Sukan dan Permainan setiaphari Sabtu ( minggu 2 dan 3 ).

ii. Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum kali ke2.

iii. Sambutan Kanibal Pra Sekolah Daerah.iv. Sambutan hari Guru peringkat sekolah.

Page 3: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Mei 2012

Rujuk Lampiran,

MelaluiGuru Besar,SK/...................................91207 Kunak.

Tuan,MESYUARAT PENGELOLAAN KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKATPEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK 2012

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat di atas akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 18 Mei 2012 ( Jumaat )Masa : 8.30 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Bilik Gerakan, Pejabat Pelajaran Daerah Kunak

03 Kerjasama dan kehadiran tuan/puan adalah WAJIB dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SALIM BIN SAMAI,Penolong Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Mei 2012

Rujuk Lampiran,

MelaluiGuru Besar,SK/...................................91207 Kunak.

Tuan,MESYUARAT PENGELOLAAN KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKATPEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK 2012

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat di atas akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 18 Mei 2012 ( Jumaat )Masa : 8.30 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Bilik Gerakan, Pejabat Pelajaran Daerah Kunak

03 Kerjasama dan kehadiran tuan/puan adalah WAJIB dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SALIM BIN SAMAI,Penolong Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Mei 2012

Rujuk Lampiran,

MelaluiGuru Besar,SK/...................................91207 Kunak.

Tuan,MESYUARAT PENGELOLAAN KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKATPEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK 2012

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat di atas akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 18 Mei 2012 ( Jumaat )Masa : 8.30 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Bilik Gerakan, Pejabat Pelajaran Daerah Kunak

03 Kerjasama dan kehadiran tuan/puan adalah WAJIB dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SALIM BIN SAMAI,Penolong Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Page 4: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Mei 2012

Rujuk Lampiran,

MelaluiGuru Besar,SK/...................................91207 Kunak.

Tuan,

TAKLIMAT PENGADIL KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAHPEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK 2012

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa taklimat di atas akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 24 Mei 2012 ( Khamis )Masa : 8.30 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Pusat Kegiatan Guru, Pejabat Pelajaran Daerah Kunak

04. Sehubungan dengan itu, Pejabat Pelajaran Daerah mohon kerjasama tuan agar dapatmenghantar tiga orang pegawai untuk mengadili perbarisan tersebut

03 Kerjasama dan kehadiran tuan/puan adalah diharapkan dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

ZAMRI BIN PEHAKAN,Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/210512

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Mei 2012

Rujuk Lampiran,

MelaluiGuru Besar,SK/...................................91207 Kunak.

Tuan,

TAKLIMAT PENGADIL KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAHPEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK 2012

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa taklimat di atas akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 24 Mei 2012 ( Khamis )Masa : 8.30 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Pusat Kegiatan Guru, Pejabat Pelajaran Daerah Kunak

04. Sehubungan dengan itu, Pejabat Pelajaran Daerah mohon kerjasama tuan agar dapatmenghantar tiga orang pegawai untuk mengadili perbarisan tersebut

03 Kerjasama dan kehadiran tuan/puan adalah diharapkan dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

ZAMRI BIN PEHAKAN,Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/210512

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Mei 2012

Rujuk Lampiran,

MelaluiGuru Besar,SK/...................................91207 Kunak.

Tuan,

TAKLIMAT PENGADIL KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAHPEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK 2012

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa taklimat di atas akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 24 Mei 2012 ( Khamis )Masa : 8.30 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Pusat Kegiatan Guru, Pejabat Pelajaran Daerah Kunak

04. Sehubungan dengan itu, Pejabat Pelajaran Daerah mohon kerjasama tuan agar dapatmenghantar tiga orang pegawai untuk mengadili perbarisan tersebut

03 Kerjasama dan kehadiran tuan/puan adalah diharapkan dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

ZAMRI BIN PEHAKAN,Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/210512

Page 5: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Jun 2012

Guru Besar,SK Mostyn,91207 Kunak.

Tuan,

MEMINJAM PERALATAN SUKAN – SKITLE DAN BATON

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Prasekolah Pejabat Pelajaran Daerah Kunak akanmengadakan Karnival Sukan Prasekolah pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 15 dan 16 Jun 2012 ( Jumaat Dan Sabtu )Masa : 8.00 pagi hingga 4.00 tengahariTempat : Padang Ladang Mostyn Kunak

04. Sehubungan dengan itu, Pejabat Pelajaran Daerah mohon kerjasama tuan agar dapatmeminjamkan peralatan seperti di atas tuan untuk tujuan tersebut

03 Kerjasama dan keprihatinan tuan amatlah diharapkan dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

AIDAH BINTI DAKMAN,Penyelia Pelajaran Daerahb/p/ Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/210512

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Jun 2012

Guru Besar,SK Mostyn,91207 Kunak.

Tuan,

MEMINJAM PERALATAN SUKAN – SKITLE DAN BATON

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Prasekolah Pejabat Pelajaran Daerah Kunak akanmengadakan Karnival Sukan Prasekolah pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 15 dan 16 Jun 2012 ( Jumaat Dan Sabtu )Masa : 8.00 pagi hingga 4.00 tengahariTempat : Padang Ladang Mostyn Kunak

04. Sehubungan dengan itu, Pejabat Pelajaran Daerah mohon kerjasama tuan agar dapatmeminjamkan peralatan seperti di atas tuan untuk tujuan tersebut

03 Kerjasama dan keprihatinan tuan amatlah diharapkan dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

AIDAH BINTI DAKMAN,Penyelia Pelajaran Daerahb/p/ Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/210512

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Jun 2012

Guru Besar,SK Mostyn,91207 Kunak.

Tuan,

MEMINJAM PERALATAN SUKAN – SKITLE DAN BATON

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Prasekolah Pejabat Pelajaran Daerah Kunak akanmengadakan Karnival Sukan Prasekolah pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 15 dan 16 Jun 2012 ( Jumaat Dan Sabtu )Masa : 8.00 pagi hingga 4.00 tengahariTempat : Padang Ladang Mostyn Kunak

04. Sehubungan dengan itu, Pejabat Pelajaran Daerah mohon kerjasama tuan agar dapatmeminjamkan peralatan seperti di atas tuan untuk tujuan tersebut

03 Kerjasama dan keprihatinan tuan amatlah diharapkan dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

AIDAH BINTI DAKMAN,Penyelia Pelajaran Daerahb/p/ Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/210512

Page 6: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Mei 2012

Pengurus,Ladang Sime Darby Mostyn,91207 Kunak.

Tuan,

MEMOHON KHIDMAT KLINIK LADANG

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Prasekolah Pejabat Pelajaran Daerah Kunak akanmengadakan Karnival Sukan Prasekolah pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 15 dan 16 Jun 2012 ( Jumaat / Sabtu )Masa : 8.00 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Padang Ladang Mostyn Kunak

04. Sehubungan dengan itu, Pejabat Pelajaran Daerah mohon kerjasama tuan agar dapatmembuka perkhidmatan klinik kilang tuan untuk tujuan bantuan kecemasan pada hari karnivaltersebut. .

03 Kerjasama dan keprihatinan tuan amatlah diharapkan dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

ZAMRI BIN PEHAKAN,Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/210512

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Mei 2012

Pengurus,Ladang Sime Darby Mostyn,91207 Kunak.

Tuan,

MEMOHON KHIDMAT KLINIK LADANG

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Prasekolah Pejabat Pelajaran Daerah Kunak akanmengadakan Karnival Sukan Prasekolah pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 15 dan 16 Jun 2012 ( Jumaat / Sabtu )Masa : 8.00 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Padang Ladang Mostyn Kunak

04. Sehubungan dengan itu, Pejabat Pelajaran Daerah mohon kerjasama tuan agar dapatmembuka perkhidmatan klinik kilang tuan untuk tujuan bantuan kecemasan pada hari karnivaltersebut. .

03 Kerjasama dan keprihatinan tuan amatlah diharapkan dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

ZAMRI BIN PEHAKAN,Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/210512

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Mei 2012

Pengurus,Ladang Sime Darby Mostyn,91207 Kunak.

Tuan,

MEMOHON KHIDMAT KLINIK LADANG

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Prasekolah Pejabat Pelajaran Daerah Kunak akanmengadakan Karnival Sukan Prasekolah pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 15 dan 16 Jun 2012 ( Jumaat / Sabtu )Masa : 8.00 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Padang Ladang Mostyn Kunak

04. Sehubungan dengan itu, Pejabat Pelajaran Daerah mohon kerjasama tuan agar dapatmembuka perkhidmatan klinik kilang tuan untuk tujuan bantuan kecemasan pada hari karnivaltersebut. .

03 Kerjasama dan keprihatinan tuan amatlah diharapkan dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

ZAMRI BIN PEHAKAN,Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/210512

Page 7: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Jun 2012

Rujuk Lampiran,

MelaluiGuru Besar,SK/...................................91207 Kunak.

Tuan,

MESYUARAT PENGELOLAAN KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKATPEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK 2012

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat di atas akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 11 Jun 2012 ( Isnin )Masa : 8.30 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Bilik Mesyuarat, SK Mostyn KunakPengerusi : Encik Zamri Bin Pehakan

Pegawai Pelajaran Daerah Kunak

03 Kerjasama dan kehadiran tuan/puan adalah WAJIB dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

ZAMRI BIN PEHAKAN,Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/280512

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Jun 2012

Rujuk Lampiran,

MelaluiGuru Besar,SK/...................................91207 Kunak.

Tuan,

MESYUARAT PENGELOLAAN KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKATPEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK 2012

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat di atas akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 11 Jun 2012 ( Isnin )Masa : 8.30 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Bilik Mesyuarat, SK Mostyn KunakPengerusi : Encik Zamri Bin Pehakan

Pegawai Pelajaran Daerah Kunak

03 Kerjasama dan kehadiran tuan/puan adalah WAJIB dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

ZAMRI BIN PEHAKAN,Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/280512

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]____________________________________________________________________

1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan Kami : PPDKNK/700-1/1/17Tarikh : Jun 2012

Rujuk Lampiran,

MelaluiGuru Besar,SK/...................................91207 Kunak.

Tuan,

MESYUARAT PENGELOLAAN KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKATPEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK 2012

Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara tersebut di atas.

02. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat di atas akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 11 Jun 2012 ( Isnin )Masa : 8.30 pagi hingga 12.30 tengahariTempat : Bilik Mesyuarat, SK Mostyn KunakPengerusi : Encik Zamri Bin Pehakan

Pegawai Pelajaran Daerah Kunak

03 Kerjasama dan kehadiran tuan/puan adalah WAJIB dan diucapkan setinggi-tinggi terimakasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

ZAMRI BIN PEHAKAN,Pegawai Pelajaran Daerah,,Pejabat Pelajaran Daerah,Kunak.

Ad/280512

Page 8: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]

TARIKH10 Mei 2012

TEMPATSK Mostyn, Kunak.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]

TARIKH10 Mei 2012

TEMPATSK Mostyn, Kunak.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUNAK,PETI SURAT 52,

91207 KUNAK, SABAH.Tel : 089-851003, 851276. Fax : 089-851930

Email : [email protected]

TARIKH10 Mei 2012

TEMPATSK Mostyn, Kunak.

Page 9: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

1.PENDAHULUAN

Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah ini diadakan bertujuan untukmenggalakkan murid-murid untuk bersukan. Aktiviti sukan seperti ini amatbersesuaian dengan pendekatan kaedah bermain sambil belajar yang selaludigunakan dalam system pembelajaran prasekolah yang meliputi aspekperkembangan jasmani, social dan emosi. Aktiviti sukan seperti ini akanmenggalakkan murid-murid kita untuk bersaing dan berkerjasama untukmengembangkan lagi potensi diri mereka bagi mencapai sesuatu kejayaan.Pengertian keseronokan dan kegembiraan yang sukar dijelaskan oleh kanak-kanak tetapi jelas ditunjukkan melalui reaksi bahasa badan mereka ketikabermain. Aktiviti ini bertujuan untuk mencungkil bakat murid dalam bidangsukan dan memperkembangkan lagi minat murid terhadap aktiviti sukan.

1. MATLAMAT

Untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani,emosi, rohani, intelek dan sosial seiring dengan Falsafah Pendidikan Negara

2. OBJEKTIF

3.1.Memupuk semangat kesukanan di kalangan murid.3.2.Memupuk kerjasama di kalangan murid , guru dan ibu bapa melalui aktiviti

sukan.3.3.Murid dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat.3.4 Mencungkil bakat murid dalam bidang sukan.3.5 Memperkembangkan lagi minat murid terhadap aktiviti sukan.

3. SASARAN

4.1 Murid-murid prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia seluruh daerahKunak.

4.2 Warganegara Malaysia4.4 Berumur 5 hingga 6 tahun

4. SUMBER KEEWANGAN

Sumber keewangan adalah diperolehi daripada peruntukan kokurikulumprasekolah dari setiap sekolah di daerah Kunak iaitu sebanyak RM 10seorang murid prasekolah.

5. PERASMIEn. Zamri bin Peharkan,Pegawai Pelajaran Daerah Kunak.

Page 10: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

6. JAWATANKUASA INDUK KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAHPERINGKAT DAERAH KUNAK TAHUN 2012

7.1Penaung

7.2Penasihat

7.3Pengerusi

7.4Timbalan Pengerusi

7.5Setiausaha

7.6Pen. Setiausaha

7.7Bendahari

7.8Ahli Jawatankuasa

: Datuk Dr. Haji Muhiddin bin YusinPengarah Pelajaran Negeri Sabah

: En. Zamri bin PehakanPegawai Pelajaran Daerah Kunak

: Cik Jehan binti KamanKetua Unit Pengurusan Sekolah

: En. Sappal @ N. Sattah Ab RashidGuru Besar SK Mostyn

: Pn. Aidah binti DakmanPenyelia Pelajaran Daerah Kunak

: En. Mohd Zulkifli bin Mohd ZinGuru Prasekolah SK Tanjung Keramat.

: Pn. Subina binti HapitGuru Prasekolah, SK Kunak II

: Semua Guru Besar yang ada kelasprasekolah.Semua Guru PrasekolahSemua Pembantu Pengurusan Murid

7. JAWATANKUASA PENGELOLA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAHPERINGKAT DAERAH KUNAK TAHUN 20128.1Pengerusi

8.2Timbalan Pengerusi

8.3Setiausaha

8.4Pen. Setiausaha

8.5BendaharI

8.6 Ahli Jawatankuasa

: En. Sappal @ N. Sattah Ab Rashid. Guru Besar SK Mostyn

: En. Tangkapan @ Azmi bin Hj. SuahPenolong Kanan Kokurikulum SK

Mostyn

: Pn. Mariam binti Abdul RahmanGuru Prasekolah, SK Mostyn

: En. Mohd Zulkifli bin Mohd ZinGuru Prasekolah SK Tanjung

Keramat.

: Pn. Subina binti HapitGuru Prasekolah, SK Kunak II

Page 11: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

Pengelola

8.6.1 Buku Aturcara8.6.2 Juruacara8.6.3 Juruteknik /PA Sistem8.6.4 Bunga Manggar/Roset8.6.5 Pengurus Peserta8.6.6 Kepegawaian dan

Hakim Permainan8.6.7 Jamuan VIP8.6.8 Jamuan8.6.9 Hadiah8.6.10 Publisiti/Banner8.6.11 Pendaftaran Peserta

dan Kontijen8.6.12 Kebersihan8.6.13 Disiplin dan

Keselamatan8.6.14 Susun Atur Kerusi

Meja8.6.15 Persembahan

Penutupan8.6.16 Fotografi dan

Dokumentasi8.6.17 Bacaan Doa8.6.18 Alatan8.6.19 Persiapan Padang

Acara8.6.20 Hiasan Pentas/

Astaka8.6.21 Persiapan Petak

Pondok Kontijen8.6.22 Pencatat

Markah/Pemenang8.6.23 Pegawai Pelepas8.6.24 Juri Rayuan8.6.25 Pasukan Kecemasan8.6.26 Sijil8.6.27 Papan Tanda8.6.28 Pengurus Pemenang8.6.29 Protokol dan

Sambutan

: SK Kunak 1: SK Mostyn: SK Skim Kokos: SK Ladang Giram: SK Kg Selamat

: SK Kunak II: SK Madai: SK Madai: SK Lormalong: SK Tanjung Keramat

: SK Gading-Gading: Unit Prasekolah PPD Kunak.

: SK Tun Fuad

: SK Mostyn

: SK Ladang Binuang

: SK Pangi: SK Mostyn: SK Kunak Jaya

: SK Ladang Giram

: SK Skim Kokos

: SK Tanjung Keramat

: SK Kunak 1: SK Madai: PPD: SK Kg Selamat: SK Gading-gading: SK Tanjung Keramat: SK Pangi

:

Page 12: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

PENUTUP

Diharapkan dengan adanya program seperti ini, perkembangan dankemajuan murid serta minat mereka terhadap aktiviti fizikal dan sukan akanlebih terangsang. Apa yang kita harapkan adalah kerjasama dari semua pihakterutamanya ahli jawatankuasa yang di lantik serta ibu bapa di luar sana.Ucapan jutaan terima kasih sebagai penghargaan dari pihak pengelolakepada semua yang terlibat

Disediakan oleh,

……………………………………………( AIDAH BINTI DAKMAN)SetiausahaPenyelia Pelajaran Daerah Kunak

Disemak oleh ,

……………………………………………(JEHAN BINTI KAMAN )PengerusiKetua Unit Pengurusan Sekolah

Disahkan oleh,

…………………………………………….(ZAMRI BIN PEHARKAN)PenasihatPegawai Pelajaran Daerah Kunak

Page 13: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

PERINCIAN PROGRAM

1.1Tarikh :10 Mei 20121.2 Hari : Khamis1.3Masa : 8 pagi hingga 4 petang1.4Tempat : Padang SK Mostyn, Kunak

1. ACARA DAN AKTIVITI DIPERTANDINGKAN2.1Lari 50 M Lelaki2.2Lari 50 M Perempuan2.3Lari 4x 50 M Lelaki2.4Lari 4 x 50 M Perempuan2.5Lari 4 x 25 M dalam guni2.6Lari 4 x 25 M pakai stoking dan kasut .2.7Lari 4 x 25 M pundi kacang di kepala.2.8Lari 4 x 25 M bawa bola ping pong dalam sudu.2.9Terbuka ibu bapa lari 4 x 25 M dalam guni dan gorilla2.10 Perbarisan Kontijen

2.11 Permainan Galah Panjang

2. SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERMAINAN.3.1Acara Lari 50 M Lelaki dan Perempuan

MULA

LORONG 1LORONG 2LORONG 3LORONG 4LORONG 5LORONG 6

TAMAT

3.1.1 Murid berumur 5 hingga 6 tahun.3.1.2 Jarak larian 50 M3.1.3 Larian mestilah di dalam lorong yang telah

ditetapkan.3.1.4 Peserta yang bertukar lorong dan

menghalang pihak lawan akan dikiraBATAL.

JARAK LARIAN 50 MLURUS

Page 14: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

3.1.5 Wakil hanya 1 Lelaki dan 1 Perempuan bagisetiap sekolah.

3.1.6 Peserta akan diiringi oleh pegawaikejohanan yang bertugas membawa masukke trek pertandingan.

3.1.7 Pengurus Pasukan dibenarkan berada didalam trek pertandingan.

3.1.8 1 salinan surat lahir yang disahkan benar3.1.9 Peserta mestilah murid prasekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia(Warganegara).

3.2Acara Lari 4 x 50 M Lelaki dan Perempuan.3.2.1 Murid berumur 5 hingga 6 tahun.3.2.2 Jumlah peserta 4 Lelaki dan 4 Perempuan.3.2.3 Jarak larian 50 M (200 M satu pusingan)3.2.4 Peserta akan diiringi oleh pegawai

kejohanan yang bertugas membawa masukke trek pertandingan.

3.2.5 Pengurus Pasukan dibenarkan berada didalam trek pertandingan.

3.2.6 Peserta mestilah membawa baton semasaberlari.

3.2.7 Peserta berlari tanpa baton dikira BATAL.3.2.8 Peserta berlari awal sebelum menerima

baton juga dikira BATAL.3.2.9 Peserta bertukar lorong juga dikira BATAL.3.2.10 Berlari di dalam lorong yang telah

ditetapkan oleh pegawai kejohanan.3.2.11 1 salinan surat lahir yang disahkan benar3.2.12 Peserta mestilah murid prasekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia(Warganegara).

3.3Acara Lari 4 x 25 M dalam guni.

MULA

TAMAT

MURID 4MURID 2

Page 15: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

3.3.1 Murid berumur 5 hingga 6 tahun.3.3.2 Jumlah peserta 2 Lelaki dan 2 Perempuan.3.3.3 Jarak larian 25 M (100 M laluan lurus)3.3.4 Peserta akan diiringi oleh pegawai

kejohanan yang bertugas membawa masukke trek pertandingan.

3.3.5 Pengurus Pasukan dibenarkan berada didalam trek pertandingan.

3.3.6 Peserta mestilah berlari di dalam guni.3.3.7 Hanya 1 guni di gunakan di mana ia akan di

bawa oleh peserta pertama dan bertukarkepada peserta yang seterusnya.

3.3.8 Peserta mestilah berlari di dalam lorongyang telah ditetapkan.

3.3.9 Peserta yang bertukar lorong danmenghalang larian pihak lawan dikiraBATAL.

3.3.10 1 salinan surat lahir yang disahkan benar3.3.11 Peserta mestilah murid prasekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia(Warganegara).

3.4Acara 4 x 25 M lari pakai stoking dan kasut.

MULA

MURID 1 AKANMEMBAWA

GUNI

MURID 3

MURID 4MURID 3MURID 2

LARIANTAMAT

MURID1 STOKINGDAN KASUT

Page 16: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

3.4.1 Murid berumur 5 hingga 6 tahun.3.4.2 Jumlah peserta 2 Lelaki dan 2 Perempuan.3.4.3 Jarak larian 25 M (100 M laluan lurus)3.4.4 Peserta akan diiringi oleh pegawai

kejohanan yang bertugas membawa masukke trek pertandingan.

3.4.5 Pengurus Pasukan dibenarkan berada didalam trek pertandingan.

3.4.6 Peserta mestilah berlari serta denganpantas memakai stoking dan kasut sebelumberlari semula kepada peserta yangseterusnya.

3.4.7 Peserta mestilah memakai stoking dankasut mereka sendiri yang telah di letakkandalam lorong yang sama.

3.4.8 Peserta mestilah berlari di dalam lorongyang telah ditetapkan.

3.4.9 1 salinan surat lahir yang disahkan benar3.4.10 Peserta mestilah murid prasekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia(Warganegara).

3.5Acara Lari 4 x 25 M Pundi Kacang di Atas Kepala

MULA

TAMAT

3.5.1 Murid berumur 5 hingga 6 tahun.3.5.2 Jumlah peserta 2 Lelaki dan 2 Perempuan.3.5.3 Jarak larian 25 M (100 M laluan lurus)

PESERTA 4PESERTA 3PESERTA 2PESERTA 1 AKANMEMBAWA

PUNDI KACANG

Page 17: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

3.5.4 Peserta akan diiringi oleh pegawaikejohanan yang bertugas membawa masukke trek pertandingan.

3.5.5 Pengurus Pasukan dibenarkan berada didalam trek pertandingan.

3.5.6 Peserta mestilah berlari denganmengimbangi badan agar pundi kacang diatas kepala tidak jatuh.

3.5.7 Sekiranya jatuh, hendaklah di letakkansemula di atas kepala dan meneruskanlariannya.

3.5.8 Peserta pertama akan membawa pundikacang tersebut dan di bawa kepadapeserta kedua. Manakala peserta keduakepada peserta ketiga dan seterusnya.

3.5.9 Berlari mengikut lorong yang ditetapkan.3.5.10 1 salinan surat lahir yang disahkan benar3.5.11 Peserta mestilah murid prasekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia(Warganegara).

3.6Acara Lari 4 x 25 M Membawa bola ping pong di dalamsudu.

MULATAMAT

3.6.1 Murid berumur 5 hingga 6 tahun.

PESERTA 3PESERTA 1 AKAN

MEMBAWA BOLA PINGPONG

PESERTA 2 PESERTA 4

Page 18: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

3.6.2 Jumlah peserta 2 Lelaki dan 2 Perempuan.3.6.3 Jarak larian 25 M (100 M laluan lurus)3.6.4 Peserta akan diiringi oleh pegawai

kejohanan yang bertugas membawa masukke trek pertandingan.

3.6.5 Pengurus Pasukan dibenarkan berada didalam trek pertandingan.

3.6.6 Peserta mestilah berlari dengan membawabola ping pong di dalam sudu dan dipegang dengan tangan.

3.6.7 Sekiranya bola ping pong itu jatuh,hendaklah di letakkan semula di dalamsudu dan meneruskan lariannya.

3.6.8 Peserta pertama akan membawa bola pingpong tersebut dan di beri kepada pesertakedua. Manakala peserta kedua kepadapeserta ketiga dan seterusnya.

3.6.9 Berlari mengikut lorong yang ditetapkan.3.6.10 1 salinan surat lahir yang disahkan benar3.6.11 Peserta mestilah murid prasekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia(Warganegara).

3.7Terbuka ibu bapa lari 4 x 25 m dalam guni dan gorilla.

Arah larianlarian tamat.

3.7.1 Terbuka kepada semua ibu bapa3.7.2 Hanya 4 orang ibu bapa yang akan

mewakili setiap sekolah di daerah kunak.

Pesertakeempatakan larigorilla

Pesertaketiga akanlari gorilla

Pesertakedua laridalam guni

Pesertapertama laridalam guni

perempuanperempuanlelakilelaki

Page 19: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

3.7.3 2 lelaki 2 perempuan.3.7.4 Mereka merupakan ibu atau bapa atau

penjaga kepada peserta.3.7.5 Warganegara Malaysia3.7.6 Permainan dijalankan dengan cara 2

orang akan lari dalam guni dan 2 orang lagiakan lari gorilla.

3.7.7 Peserta pertama (lelaki) akan berlari dalamguni menuju kepada peserta kedua (lelaki),kemudian peserta kedua akan berlari dalamguni menuju kea rah peserta ketiga(perempuan) yang akan lari gorilla danmenuju kepada peserta keempat(perempuan) dan seterusnya berlari terussampai ke garisan penamat.

3.7.8 Berlari mengikut lorong yang telahditetapkan.

3.7.9 3 saringan akan di adakan.3.7.10 Tempat pertama dan kedua layak ke

peringkat akhir.

3.8 Perbarisan Kontijen3.8.1 Murid berumur 5 dan 6 tahun.3.8.2 Peserta mestilah murid Prasekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia.3.8.3 Warganegara.3.8.4 Maksimum 20 orang murid.

3.9 Permainan Galah Panjang.-wakil sekolah masing-masing

4 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SUKAN4.1Umur dan Penyertaan

4.1.1 5 hinnga 6 tahun terdiri daripada muridprasekolah kelolaan Kementerian PelajaranMalaysia.

4.1.2 Warganegara Malaysia.4.2Pendaftaran Peserta

4.2.1 Menggunakan boring penyertaan rasmi(Borang pendaftran)

4.2.2 Butir-butir lengkap dan ditandatangani olehGuru Besar masing-masing.

Page 20: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

4.3Bilangan Penyertaan.4.3.1 Bilangan maksimum penyertaan bagi

seorang peserta adalah 2 acara sahaja.

5 CARA MEMUTUSKAN KEPUTUSAN5.1Penyertaan ke peringkat akhir adalah melalui tapisan saringan. Penyertaan ke

peringkat akhir adalah berdasarkan 2 tempat pertama bagi setiap saringan tanparekod masa. Ini dikira berdasarkan jumlah sekolah di daerah kunak iaitusebanyak 14 buah sekolah (14 Pasukan ). Berdasarkan jumlah ini maka saringanhanya boleh di buat sebanyak 3 kali saringan iaitu:-

5.1.1 Saringan 1 ( 5 pasukan )5.1.2 Saringan 2 ( 5 pasukan )5.1.3 Saringan 3 ( 4 pasukan ).

5.2 Jika terdapat lebih daripada 14 pasukan bertanding iaitu kemungkinan sebanyak24 pasukan akan bertanding, maka saringan mungkin akan bertambah danpeserta yang akan layak ke pusingan akhir adalah melalui rekod masa terbaik.

5.2.1 Peserta tempat pertama layak automatic ke pusingan akhir.5.2.2 Tempat kedua dan ketiga di kira melalui rekod masa terbaik.5.2.3 Saringan 1 (6 pasukan)5.2.4 Saringan 2 (6 pasukan)5.2.5 Saringan 3 (6 pasukan)5.2.6 Saringan 4 (6 pasukan).

6 KIRAAN MATA

6.1 Acara Individu /Berpasukan

PertamaKeduaKetigaKeempatKelimaKeenam

=7 mata=5 mata=4 mata=3 mata=2 mata=1 mata

7 HURUF DAN NOMBOR PESERTA

7.17.27.37.4

Ukuran KainLebar Huruf/NomborTinggi Huruf/ NomborTebal Huruf/Nombor

= 13 cm X 20 cm= 4 cm= 6 cm= 1.5 cm

Contoh :

Page 21: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

Nombor peserta pertama bagi Prasekolah SK Tanjung Keramat.

TENTATIF PROGRAM

Masa Acara Peringkat8.00 pagi-9.00 pagi 1. Ketibaan peserta

2. Pendaftaran peserta3. Minum pagi

9.00 pagi – 11.30pagi

1. Lari 50 M Lelaki Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3

2. Lari 50 M Perempuan Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3

3. Lari 4x 50 M Lelaki Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3

4. Lari 4 x 50 MPerempuan

Saringan 1

Saringan 2 Saringan 3

5. Lari 4 x 25 M dalamguni

Saringan 1

Saringan 2 Saringan 3

6. Lari 4 x 25 pakaistoking dan kasut .

Saringan 1

Saringan 2 Saringan 3

7. Lari 4 x 25 M pundikacang di kepala.

Saringan 1

Saringan 2

TK 001

Page 22: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

Saringan 3

8. Lari 4 x 25 M bawa bolaping pong dalam sudu

Saringan 1

Saringan 2 Saringan 3

11.30 pagi-12.30 1. Lari 50 M Lelaki Akhir2. Lari 50 M Perempuan Akhir3. Lari 4x 50 M Lelaki Akhir4. Lari 4 x 50 M

Perempuan Akhir

5. Lari 4 x 25 M dalamguni

Akhir

6. Lari 4 x 25 pakaistoking dan kasut .

Akhir

7. Lari 4 x 25 M pundikacang di kepala

Akhir

8. Lari 4 x 25 M bawa bolaping pong dalam sudu

Akhir

12.30 tgh – 2.00 ptg Solat ZohorMakan tengahari

2.00 ptg – 2.30 ptg 1. Acara terbuka ibu bapaLari 4x 25 M dalam gunidan gorilla

Saringan 1

Saringan 2 Saringan 3 Akhir

2. Acara selingan rebutgula-gula

Semua peserta

2.30 ptg – 4.00 ptg 1. Perbarisan Kontijen

2. Persembahanpenutupan oleh pelajar-pelajar SK LadangBinuang.

3. Perasmian Penutupanoleh En. Zamri binPeharkan, PegawaiPelajaran Daerah Kunak.

4. Pengumumanpemenang danpenyampaian hadiah,

Page 23: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

Bersurai.

8.ANGGARAN PERBELANJAAN

9.1PERBELANJAAN HADIAH

Bil Acara Kedudukan Kuantiti HargaSeunit(RM)

Jumlah(RM)

1 Lari 50 M Lelaki Johan 1 RM 10.00 RM 10.00N. Johan 1 RM 8.00 RM 8.00Ketiga 1 RM 5.00 RM 5.00

2 Lari 50 M Perempuan Johan 1 RM 10.00 RM 10.00N. Johan 1 RM 8.00 RM 8.00Ketiga 1 RM 5.00 RM 5.00

3 Lari 4 x 50 M Lelaki (Baton) Johan 4 RM 10.00 RM 40.00N. Johan 4 RM 8.00 RM 32.00Ketiga 4 RM 5.00 RM 20.00

4 Lari 4 x 50 M Perempuan(Baton)

Johan 4 RM 10.00 RM 40.00

N. Johan 4 RM 8.00 RM 32.00Ketiga 4 RM 5.00 RM 20.00

5 Lari 4 x 25 M Pakai stokingdan kasut

Johan 4 RM 10.00 RM 40.00

N. Johan 4 RM 8.00 RM 32.00Ketiga 4 RM 5.00 RM 20.00

6 Lari 4 x 25 M Dalam guni Johan 4 RM 10.00 RM 40.00N. Johan 4 RM 8.00 RM 32.00Ketiga 4 RM 5.00 RM 20.00

7 Lari 4 x 25 M Pundi kacang dikepala

Johan 4 RM 10.00 RM 40.00

N. Johan 4 RM 8.00 RM 32.00Ketiga 4 RM 5.00 RM 20.00

Page 24: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

8 Lari 4 x 25 M Bawa bola pingpong dengan sudu

Johan 4 RM 10.00 RM 40.00

N. Johan 4 RM 8.00 RM 32.00Ketiga 4 RM 5.00 RM 20.00

9 Terbuka ibu bapa Johan 1 RM 30.00 RM 30.00(Hamper barangan plastik) N. Johan 1 RM 20.00 RM 20.00

Ketiga 1 RM 10.00 RM 10.00

10 Perbarisan Johan 1 RM 50.00 RM 50.00(Piala dan Hamper ) N. Johan 1 RM 30.00 RM 30.00

Ketiga 1 RM 20.00 RM 20.00

11 Juara Keseluruhan BerupaPiala Pusingan

Johan 1 RM 100.00 RM 100.00

N. Johan 1 RM 80.00 RM 80.00Ketiga 1 RM 50.00 RM 50.00

12 Cenderahati Semua Peserta 312 RM 2.50 RM 780(Botol air)

13 Cenderahati untuk PPD 1 RM 50.00 RM 50.00

Jumlah RM 1818

9.2JAMUAN MAKAN

Bil Perkara Bil. Pax Harga Sekepala(RM)

Jumlah (RM)

1 Jamuan VIP 18 RM 8.00 RM 144(Nasi, ayam, udang,sotong, sayur, buah dan airsirap)

2 Jamuan AJK 100 RM 5.00 RM 500( Nasi, ikan, ayam, sayur,buah dan air sirap)

3 Minum pagi 100 RM 3.00 RM 300(Kuih muih dan air Nescafeserta teh o)

Jumlah RM 944.00

Page 25: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

9.3 HIASAN PENTAS / ASTAKA

Bil Perkara Kuantiti Harga Seunit(RM)

Jumlah (RM)

1 Khemah 3 RM 250 RM 7502 Kain 2 gulung RM 50 RM 1003 Bunga hidup/plastik 2 RM 50 RM 100

Jumlah RM 950.00

9.3KEPERLUAN LAIN

Bil Perkara Kuantiti Harga Seunit(RM)

Jumlah (RM)

1 Bunga manggar/Roset 1 set RM 10.00 RM 10.002 Backdrop/Kain Rentang 3 RM 150.00 RM 450.003 Tali Rafia/ Tali Plastik 4 gulung RM 10.00 RM 40.004 Belon 2 bag RM 15.00 RM 30.00

Jumlah RM 530.00

9.4PERBELANJAAN KESELURUHAN

Bil Perbelanjaan Jumlah RM1 Perbelanjaan Hadiah RM 1818.00

2 Jamuan Makan RM 944.00

3 Hiasan pentas / astaka RM 950.004 Keperluan Lain RM .530.00

JUMLAH KESELURUHAN PERBELANJAAN RM 4328.00

Page 26: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

PEGAWAI TEKNIKAL ( KEPERGAWAIAN)

1. PENGURUS TEKNIK

Encik Clarence Xavier : SK Kunak 2

2. PEGAWAI PELEPAS

Encik Nise Bin Nurdinjaya : SK MadaiEncik Rahim Bin Goran : SK Madai

3. PENGADIL BALAPAN

Encik Buhari Bin Abd Rahman : SK Kunak 1Puan Azura Binti Awang Teh : SK Kunak 1Encik Aminudin Awang Abd Rahman : SK Kampung SelamatPn Norisah Binti Saijuan : SK Kampung SelamatEncik Abd Mohmin Kadir : SK Gading-GadingEncik Saripul Bin Halik : SK Gading-GadingEncik Langgara : SK Kunak 2Encik Aldin Bin Luang : SK Tun Fuad

4. HAKIM BALAPAN

Encik Abd Rahman Bin Kalmin (Ketua) : SK Ladang GiramEncik Khaslaili Bin Lahuri : SK Kunak 2Puan Hafsah Binti Baharudin : SK Kunak 2Borhan Bin Roslin : SK Kunak 2Puan Sabturiah Binti Abbas : SK Kunak 2Encik Busu Dzulhisyam Bin Abdullah : SK Gading-Gading

5. STATISTIK

Encik Shastrie Bin Angkie ( Ketua ) : SK PangiEncik Jum Bin Bulun : SK Kunak Jaya

Page 27: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

Pengerusi Pengelola

Timbalan Pengerusi

Setiausaha

Pen. Setiausaha

BendaharI

Ahli JawatankuasaPengelola

Buku AturcaraJuruacaraJuruteknik /PA SistemBungaManggar/RosetPengurus PesertaKepegawaian danHakim PermainanJamuan VIPJamuanHadiahPublisiti/BannerPendaftaran Pesertadan KontijenKebersihanDisiplin danKeselamatanSusun Atur KerusiMejaPersembahanPenutupanFotografi danDokumentasiBacaan DoaAlatanPersiapan PadangAcaraHiasan Pentas/AstakaPersiapan PetakPondok KontijenPencatatMarkah/Pemenang

: En. Sappal @ N. Sattah Ab Rashid. Guru Besar SK Mostyn

: En. Tangkapan @ Azmi bin Hj. SuahPenolong Kanan Kokurikulum SK

Mostyn

: Pn. Mariam binti Abdul RahmanGuru Prasekolah, SK Mostyn

: En. Mohd Zulkifli bin Mohd ZinGuru Prasekolah SK Tanjung

Keramat.

: Pn. Subina binti HapitGuru Prasekolah, SK Kunak II

: SK Kunak 1: SK Skim Kokos: SK Mostyn: SK Ladang Giram: SK Kg Selamat

: SK Kunak II & SK Ladang Giram: SK Madai: SK Madai: SK Lormalong: SK Tanjung Keramat

: SK Gading-Gading & SK Tun Fuad: Unit Prasekolah PPD Kunak.

: SK Tun Fuad

: SK Mostyn

: SK Ladang Binuang

: SK Pangi: SK Mostyn: SK Kunak Jaya

: SK Ladang Giram

: SK Skim Kokos

: SK Tanjung Keramat

Page 28: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

Guru Prasekolah

Pegawai PelepasJuri RayuanPasukan KecemasanSijilPapan TandaPengurus PemenangProtokol danSambutan

Pengurus Teknik

: SK Kunak 1: SK Madai: PPD: SK Kg Selamat: SK Gading-gading: SK Tanjung Keramat: SK Pangi

: SK Mostyn

: Encik Clarence Xavier

Page 29: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

KARNIVAL PRA SEKOLAH 2012 ANJURAN SK MOSTYN, KUNAK

SEHARI SEBELUM PROGRAM ( PERSIAPAN )

KARNIVAL PRA SEKOLAH 2012 ANJURAN SK MOSTYN, KUNAK

SEHARI SEBELUM PROGRAM ( PERSIAPAN )

KARNIVAL PRA SEKOLAH 2012 ANJURAN SK MOSTYN, KUNAK

SEHARI SEBELUM PROGRAM ( PERSIAPAN )

Page 30: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

AHLI KUMPULAN;

1 .PN. NORISAH (K),

2..PN ZAIHAH

3 . EN ROSLIE

4. EN BILY

1

2

3 & 4

AHLI KUMPULAN;

1 .PN. NORISAH (K),

2..PN ZAIHAH

3 . EN ROSLIE

4. EN BILY

1

2

3 & 4

AHLI KUMPULAN;

1 .PN. NORISAH (K),

2..PN ZAIHAH

3 . EN ROSLIE

4. EN BILY

1

2

3 & 4

Page 31: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

SEMASA PROGRAM BERLANGSUNGSEMASA PROGRAM BERLANGSUNGSEMASA PROGRAM BERLANGSUNG

Page 32: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet
Page 33: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

ACARA PENUTUPAN PROGRAM

ACARA TRADISIONAL ( MEREBUT SYILING & GULA-GULA

ACARA PENUTUPAN PROGRAM

ACARA TRADISIONAL ( MEREBUT SYILING & GULA-GULA

ACARA PENUTUPAN PROGRAM

ACARA TRADISIONAL ( MEREBUT SYILING & GULA-GULA

Page 34: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

LAPORAN PERMAINAN GALAH PANJANG.Galah panjang

Galah panjang adalah sejenis permainan tradisional yang dimainkan di atas gelanggangyang dilakar di atas tanah kosong. Gelanggang yang dibuat mengandungi 2 lajur danbeberapa baris bergantung kepada bilangan pemain. Gelanggang galah panjang dibuatmengikut bilangan pemain yang bermain galah panjang. Contohnya jika pemain ada 10orang, gelanggang yang dibuat mengandungi 4 baris. Jika bilangan pemain sebanyak lapanorang, gelanggang galah pnjang mengandungi 3 baris. Permainan ini melibatkan kepakaranseorang ketua atau ibu untuk mengawal gerakan anak buah bagi pihak yang mengawalgelanggang. Manakala kecekapan dan kepantasan teruji kepada pihak yang menempuhgelanggang. Jika pihak menempuh gelanggang mempunyai kebijaksanaan menempuhgelanggang, maka mereka boleh menang dengan mudah.

Cara bermain

Cara permainan galah panjang tidaklah sesukar mana tapi ia dapat menguji kepintaran,kecekapan dan kepantansan setiap pemain.

1. Gelanggang galah panjang di lakar diatas tanah yang lapang. Panjang dan lebarbergantung kepada pelukis garisan dan bilangan pemain. Selalunya satu petak galahpanjang berukuran lebih kurang 2 meter x 1.5 meter.

2. Selepas pemilihan dilakukan, setiap kumpulan akan melakukan pemilihan ketua.Ketua dari kedua-dua kumpulan akan mengundi siapa yang menjaga gelanggan dansiapa yang menempuh gelanggang.

3. Selepas penentuan, kumpulan yang menjaga gelanggang akan menjaga gelanggangdengan berpijak diatas garisan yang dilukis tadi. Ketua akan menjaga garisan tengahdan bebas pergi kemana-mana garisan depan atau belakang.

4. Kumpulan menempuh gelanggang akan berkumpul di depan, seterusnya ketua akanmenyapakan tanganya dengan ketua pihak lawan. Seterusnya merka belari masuk kedalam gelanggang.

5. Penjaga akan mejaga kawasannya agar pihak penempuh tidak melepasi garisan yangdijaganya.

6. Penempuh akan menempuh sampai melepasi garisan paling akhir tanpa disentuh olehpenjaga gelanggang dan kemudiannya berpatah balik.

7. Kemenangan tercapai apabila orang yang telah melepasi garisan paling akhir melepasigarisan permulaan. Dan permainan diteruskan sehingga ada pemain yang inginberhenti.

Page 35: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

Syarat permainan

1. Jika penjaga gelanggang dapat menyentuh anak buah, maka anak buah akan mati atautamat gilirannya bermain dan dikehendaki keluar gelanggang.

2. Jika penjaga gelanggang menyentuh ketua, maka seluruh ahli penempuh akan tamatgiliran dan akan bertukar giliran antara penjaga dan penempuh.

Syarat permainan

1. Jika penjaga gelanggang dapat menyentuh anak buah, maka anak buah akan mati atautamat gilirannya bermain dan dikehendaki keluar gelanggang.

2. Jika penjaga gelanggang menyentuh ketua, maka seluruh ahli penempuh akan tamatgiliran dan akan bertukar giliran antara penjaga dan penempuh.

Syarat permainan

1. Jika penjaga gelanggang dapat menyentuh anak buah, maka anak buah akan mati atautamat gilirannya bermain dan dikehendaki keluar gelanggang.

2. Jika penjaga gelanggang menyentuh ketua, maka seluruh ahli penempuh akan tamatgiliran dan akan bertukar giliran antara penjaga dan penempuh.

Page 36: Syukur Alhamdullilah kehadrat Ilahi. Allah pencipta ...epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/1/tanoyku... · Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 2011 02. ... ii. Latihan atlet

REFLEKTIF JURNAL

Bismillah hirahmannirahim …..Alhamdulillah tugasan ini telah selesai.Denganizin ,limpah dan kurnianya tugasan ini Berjaya disiapkan.

Walaupun pada mulanya ia agak sukar dan dirasakan amat payah untukdihasilkan tetapi dengan kerjasama semua ahli kumpulan, rakan –rakan danusahan yang jitu tanpa mengira waktu akhirnya inilah hasil usaha kamiberkumpulan.

Inilah yang termampu dilakukan oleh kami semoga dapat memenuhikehendak soalan dan menepati citarasa tutor yang dihormati.

Anak cina memasang lukahLukah dipasang di Tanjung JatiDidalam hati tidak ku lupaJasa tuan hingga kemati…

Sekian dan terima kasih.

KETUA KUMPULAN

REFLEKTIF JURNAL

Bismillah hirahmannirahim …..Alhamdulillah tugasan ini telah selesai.Denganizin ,limpah dan kurnianya tugasan ini Berjaya disiapkan.

Walaupun pada mulanya ia agak sukar dan dirasakan amat payah untukdihasilkan tetapi dengan kerjasama semua ahli kumpulan, rakan –rakan danusahan yang jitu tanpa mengira waktu akhirnya inilah hasil usaha kamiberkumpulan.

Inilah yang termampu dilakukan oleh kami semoga dapat memenuhikehendak soalan dan menepati citarasa tutor yang dihormati.

Anak cina memasang lukahLukah dipasang di Tanjung JatiDidalam hati tidak ku lupaJasa tuan hingga kemati…

Sekian dan terima kasih.

KETUA KUMPULAN

REFLEKTIF JURNAL

Bismillah hirahmannirahim …..Alhamdulillah tugasan ini telah selesai.Denganizin ,limpah dan kurnianya tugasan ini Berjaya disiapkan.

Walaupun pada mulanya ia agak sukar dan dirasakan amat payah untukdihasilkan tetapi dengan kerjasama semua ahli kumpulan, rakan –rakan danusahan yang jitu tanpa mengira waktu akhirnya inilah hasil usaha kamiberkumpulan.

Inilah yang termampu dilakukan oleh kami semoga dapat memenuhikehendak soalan dan menepati citarasa tutor yang dihormati.

Anak cina memasang lukahLukah dipasang di Tanjung JatiDidalam hati tidak ku lupaJasa tuan hingga kemati…

Sekian dan terima kasih.

KETUA KUMPULAN