of 17 /17
HEDEF FİNAL temliha_21 ATA AÖF TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.SINIF TEMEL ANATOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVAPLARIDIR 1 TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR 1) Lenf Sisteminin Bölümleri nelerdir? CEVAP: Lenf damarları, Lenf düğümleri, Lenfoid dokular, Büyük lenf damarları 2)Büyük lenf damarları hangileridir? CEVAP: Truncus jugularis, Truncus subclavius, Truncus bronchomediastinalis, Truncus lumbalis, Truncus intestinalis, Ductus thoracicus 2) Kalbin Tabakaları nelerdir? CEVAP: Pericardium (perikardiyum), Epicardium, Myocardium (miyokardiyum), Endocardium (endokardiyum), 3) Kalbin Boşlukları nelerdir? CEVAP: Sağ atrium (atrium dexter), Sağ ventrikül (ventriculus dexter), Sol atrium (atrium sinister), Sol ventrikül (ventriculus sinister) 4) Kalbin Damarları hangileridir? CEVAP: Arteriae (cordis) coronaria, Vena (cordis) cardiaca 5) Arcus Aorta’dan Direkt Olarak Çıkan Arterler nelerdir? CEVAP: Truncus brachiocephalicus, Arteria carotis communis sinistra, Arteria subclavia sinistra 6) Göğüs Boşluğu Bölgesi Arterleri nelerdir? CEVAP: A. İntercostalis, A. Bronchialis, A. phrenica superior 7) Karın Boşluğu Organlarını Besleyen Arterler nelerdir? CEVAP: Truncus coeliacus, A. mesenterica superior, A. meserterica inferior, A. Renalis, A. testicularis (ovarica), A. Lumbales, A. sacralis media, A. phrenica inferior, A. suprarenalis media 8) Alt Ekstremitenin Önemli Arterleri nelerdir? CEVAP: A. Femoralis, A. Poplitea, A. tibialis anterior, A. tibialis posterior 9) Derin Venler Hangi Bölgelere Sınıflandırlımıştır? CEVAP: Baş-boyun venleri, Üst extremitenin derin venleri, Toraks venleri, Karın boşluğu venleri, Vena cava inferior’un uç dalları, Alt extremite’nin derin venleri 10) Baş ve boyun bölgesinde bulunan venler hangileridir? CEVAP: Vena jugularis interna, Vena jugularis externa, Vena jugularis anterior, Vena subclavia, Vena brachiocephalica, Vena cava superior

TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR - aofsoru.blog · CEVAP: Nervus olfactorius, Nervus opticus, Nervus oculomotorius, Nervus trochlearis, Nervus trigeminus, Nervus abducens, Nervus facialis,

  • Upload
    vananh

  • View
    256

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

HEDEF FİNAL temliha_21

ATA AÖF TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.SINIF TEMEL ANATOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVAPLARIDIR 1

TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR

1) Lenf Sisteminin Bölümleri nelerdir?

CEVAP: Lenf damarları, Lenf düğümleri, Lenfoid dokular, Büyük lenf damarları

2)Büyük lenf damarları hangileridir?

CEVAP: Truncus jugularis, Truncus subclavius, Truncus bronchomediastinalis, Truncus lumbalis,

Truncus intestinalis, Ductus thoracicus

2) Kalbin Tabakaları nelerdir?

CEVAP: Pericardium (perikardiyum), Epicardium, Myocardium (miyokardiyum), Endocardium

(endokardiyum),

3) Kalbin Boşlukları nelerdir?

CEVAP: Sağ atrium (atrium dexter), Sağ ventrikül (ventriculus dexter), Sol atrium (atrium sinister),

Sol ventrikül (ventriculus sinister)

4) Kalbin Damarları hangileridir?

CEVAP: Arteriae (cordis) coronaria, Vena (cordis) cardiaca

5) Arcus Aorta’dan Direkt Olarak Çıkan Arterler nelerdir?

CEVAP: Truncus brachiocephalicus, Arteria carotis communis sinistra, Arteria subclavia sinistra

6) Göğüs Boşluğu Bölgesi Arterleri nelerdir?

CEVAP: A. İntercostalis, A. Bronchialis, A. phrenica superior

7) Karın Boşluğu Organlarını Besleyen Arterler nelerdir?

CEVAP: Truncus coeliacus, A. mesenterica superior, A. meserterica inferior, A. Renalis, A.

testicularis (ovarica), A. Lumbales, A. sacralis media, A. phrenica inferior, A. suprarenalis media

8) Alt Ekstremitenin Önemli Arterleri nelerdir?

CEVAP: A. Femoralis, A. Poplitea, A. tibialis anterior, A. tibialis posterior

9) Derin Venler Hangi Bölgelere Sınıflandırlımıştır?

CEVAP: Baş-boyun venleri, Üst extremitenin derin venleri, Toraks venleri, Karın boşluğu venleri,

Vena cava inferior’un uç dalları, Alt extremite’nin derin venleri

10) Baş ve boyun bölgesinde bulunan venler hangileridir?

CEVAP: Vena jugularis interna, Vena jugularis externa, Vena jugularis anterior, Vena subclavia,

Vena brachiocephalica, Vena cava superior

HEDEF FİNAL temliha_21

ATA AÖF TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.SINIF TEMEL ANATOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVAPLARIDIR 2

11) Göğüs Boşluğu Venleri nelerdir?

CEVAP: Vena intercostalis posteriores, Vena hemiazygos (sol tarafta), Vena azygos (sağ tarafta-Bu

ven vena cava superior’a açılır), Vena bronchialis, Vena thoracica interna

12) Karın boşluğu venleri hangileridir?

CEVAP: Vena testicularis (ovarica), Vena lumbales, Vena renalis, Vena suprarenalis media, Vena

phrenica inferior, Vena cava inferior

13) Yüzeyel üst extremite venleri nelerdir?

CEAVAP: Vena cephalica, Vena basilica, Vena mediana cubiti (kübiti)

14) Yüzeysel alt extremite venleri nelerdir?

CEVAP: V. saphena magna, V. saphena parva

15) Vena Porta Hepatis’i Oluşturan Venler hangileridir?

CEVAP: Vena gastrica dextra ve sinistra, Vena lienalis (splenica), Vena mesenterica superior, Vena

mesenterica inferior

16) Sipinal Sinir bölümleri hangileridir?

CEVAP: Cervical spinal sinirler (8 çift), Thoracal spinal sinir (12 çift), Lumbal spinal sinir (5 çift),

Sacral spinal sinir (5 çift), Coccygeal spinal sinir (1 çift)

17) Kafa Çiftleri nelerdir?

CEVAP: Nervus olfactorius, Nervus opticus, Nervus oculomotorius, Nervus trochlearis, Nervus

trigeminus, Nervus abducens, Nervus facialis, Nervus vestibulocochlearis, Nervus glossopharyngeus,

Nervus vagus, Nervus accessorius, Nervus hypoglossus

18) Gözün tabakaları nelerdir?

CEVAP: Tunica eksterna, Tunica media, Tunica interna

19) Nervus Oculomotorius kasları hangileridir?

CEVAP: Musculus rectus superior, Musculus rectus inferior, Musculus rectus medialis, Musculus

obliquus inferior

20) Otonom Sinir Sisteminin Bölümleri nelerdir?

CEVAP: Sempatik bölüm, Parasempatik bölüm

21) Gözün lateral kasını inerve eden kaçıncı kafa çiftidir?

CEVAP: Gözün lateral kasını inerve eden 6. kafa çiftidir.

22) Dördüncü kafa çifti gözün hangi kasını çalıştırır?

HEDEF FİNAL temliha_21

ATA AÖF TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.SINIF TEMEL ANATOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVAPLARIDIR 3

CEVAP: Musculus obliquus superior dür.

23) Otonom sinir sistemi bölümü olan sempatik bölümün kalbe olan etkisi nedir?

CEVAP: Kalbin çalışmasını hızlandırır.

24) İşitme siniri kaçıncı kafa çiftidir?

CEVAP: 8. Kafa çiftidir.

25) Medulla spinalis’ten çıkan sinirlerine ne ad verilir?

CEVAP: Medulla spinalis’ten çıkan sinirlerine sipinalis sinir denir.

26) Yüz kaslarını inerve eden kafa çifti hangisidir?

CEVAP: Yüz kaslarını inerve eden kafa çifti 7.Kafa çiftidir ve bunu adı Nucleus nervi facialis tir.

27) Spinal sinir kaç çifttir?

CEVAP: Sipinal sinir 31 çifttir.

28) Nöronun bölümleri nelerdir?

CEVAP: soma, axon, dendrit

29) Nöron grupları nelerdir?

CEVAP: Unipolar nöron, Bipolar nöron, Multipolar nöron

30) Merkezî Sinir Sisteminin Yapısal Bölümleri Nelerdir?

CEVAP: Substantia grisea (Gri cevher), Substantia alba (Beyaz cevher)

31) Meninx tabakaları nelerdir?

CEVAP: Dura mater, Arachnoidea mater, Pia mater

32) Merkezi Sinir Siteminin Bölümleri nelerdir?

CEVAP: Medulla spinalis (Omurilik, Medulla oblongata (Bulbus), Pons, Mesencephalon, Cerebellum

(Beyincik), Diencephalon, Telencephalon

33) Medulla oblongata (bulbus) nedir?

CEVAP: Sinir sisteminin pons ile medulla spinalis arasında kalan bölümüne denir.

34) Beyin Sapı nedir?

CEVAP: Merkezi sinir sisteminin medulla oblongata, pons ve mesencephalon’dan meydana gelen

bölümüne beyin sapı denir.

35) Diencephalon bölümleri nelerdir?

HEDEF FİNAL temliha_21

ATA AÖF TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.SINIF TEMEL ANATOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVAPLARIDIR 4

CEVAP: Thalamus, Hypothalamus, Subthalamus, Epithalamus

36) Beyinde Bulunan Loblar nelerdir?

CEVAP: Lobus frontalis, Lobus parietalis, Lobus occipitalis, Lobus temporalis, Lobus limbicus

37) Merkezî sinir sisteminde hangi nöron tipi çok bulunur?

CVEAP: Bipolar-multipolar nöron

38) Hangi lob telencephalonun medial ve alt yüzünde bulunur?

CEVAP: Lobus limbicus

39) İşitme fonksiyonu hangi loba aittir?

CEVAP:Temporal loba aittir.

40) Görme fonksyonu hangi loba aittir?

CEVAP: Occipital loba aittir.

41) Medulla spinalis’ten kaç çift spinal sinir çıkar?

CEVAP: 31 çift sinir çıkar.

42) Pelvis iskeletini meydana getiren kemikler hangileridir?

CEVAP: coxae, sacrum, os coccygis

43) Perineum nedir?

CEVAP: Pelvis boşluğunu alt taraftan örten dokuların hepsine birden Preneum denir.

44) Preputium penis nedir?

CEVAP: Glans penis’i örten deriye preputium penis denir.

45) Erkek İç Genital Organları nelerdir?

CEVAP: Testis, Epididymis, Ductus deferens, Vesicula seminalis, Prostat, Glandula Bulbourethralis,

Funiculus Spermaticus

46) Kadın Dış Genital Organları nelerdir?

CEVAP: Clitoris, Mons pubis, Labium majus pudendi, Labium minus pudendi, Bulbus vestibuli,

Vestibulum vaginae, Glandula vestibularis majör, Glandulae vestibulares minores

47) Vestibulum vaginae’ye açılan oluşumlar nelerdir?

CEVAP: Ostium urethrae externum, Ostium vaginae, Glandula vestibularis majör, Glandula

vestibularis minores’ler

48) Kadın İç Genital Organları nelerdir?

HEDEF FİNAL temliha_21

ATA AÖF TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.SINIF TEMEL ANATOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVAPLARIDIR 5

CEVAP: Ovarium, Uterus, Tuba uterina, Vagina

49) Uterus’un bölümleri nlerdir?

CEVAP: Corpus uteri, Isthmus uteri, Cervix uteri

50) Uterusun tabakaları nelerdir?

CEVAP: Perimetrium, Myometrium, Endometrium

51) Pelvis boşluğunun alt açıklığını kapatan yapıya ne ad verilir?

CEVAP: Perineum

52) Vestibulum vaginae nedir?

CEVAP: Kadın dış genital organlarından labium minus pudendi’ler arasında bulunan açıklığına denir.

53) Erkek genital organlarından hangisinde spermium üretilir?

CEVAP: Testis

54) Erkek genital organlarından prostata’nın içerisinden geçen oluşuma ne denir?

CEVAP: Urethra

55) Üriner Sistem Organları nelerdir?

CEVAP: Ren (böbrek), Ureter (idrar borusu), Vesica urinaria, Urethra (idrar kanalı)

56) Sinus renalis’te bulunan yapılar nelerdir?

CEVAP: A. renalis dalları, V. renalis’i oluşturan dallar, Calix minör, Calix majör, Pelvis renalis, Yağ

dokusu

57) Bir nefron hangi bölümlerden meydana gelmiştir?

CEVAP: Malpighi cismi, Tubulus contortus proximalis, Henle lupu, Tubulus contortus distalis

58) Malpighi cisimciği nedir?

CEVAP: Nefronun kanı süzerek idrarın oluşumunu sağlayan bölümüne Malpighi cisimciği denir.

59) Böbrekte oluşan idrarın dışarı atılması için takip ettiği yollar nelerdir?

CEVAP: Toplama kanalı, Calix minör, Calix majör, Pelvis renalis, Ureter, Mesane, Uretra

60) Mesane üzerinde bulunan oluşumlar melerdir?

CEVAP: Fundus vesicae, Trigonum vesicae, Cervix vesicae, Cervix vesicae, Corpus vesisae

61) Böbreğin en küçük fonksiyonel birimine ne ad verilir?

CEVAP: Nefron

HEDEF FİNAL temliha_21

ATA AÖF TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.SINIF TEMEL ANATOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVAPLARIDIR 6

62) Böbreklerde idrarın oluşumunu sağlayan yapılar nerede bulunur?

CEVAP: Cortex renalis

63) Uyku sırasında idrarı tutamamaya ne ad verilir?

CEVAP: Enuresis nocturna

64) Pelvis renalis'te idrar birikmesinden dolayı böbreğin şişmesine ne ad verilir?

CEVAP: Hidronefroz

65) Böbreklerin iltihaplanmasına ne ad verilir?

CEVAP: Nefrit

66) İdrar yapma olayına ne ad verilir?

CEVAP: Miksiyon

67) Sindirim Kanalı Organları nelerdir?

CEVAP: ağız boşluğu, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsaklar ve kalın bağırsaklar

68) Dilin bölümleri nelerdir?

CEVAP: Radiz lingua ,Corpus lingua ,Apex lingua

69) Dil papillaları nedir? Görevleri nedir?

CEVAP: Papilla vallatae Acı tada karşı duyarlıdır.

Papilla Foliatae Ekşi tada karşı duyarlıdır

Papilla Fungiformes Tuzlu veya tatlıya karşı duyarlıdılar

Papilla Filiformes Gıda maddelerinin mekanik sindiriminde görev alırlar.

70) Dişin Bölümleri nelerdir?

CEVAP: Corona dentis, Cervix dentis, Radix dentis

71) Pharynx’in bölümleri nelerdir?

CEVAP: Nasopharynx (nazofarinks), Oropharynx (orofarinks), Laryngopharynx (laringofarinks)

72) Yemek borusunun bölümleri nelerdir?

CEVAP: Pars cervicalis (Boyun bölümü), Pars thoracica (Göğüs bölümü), Pars abdominalis (Karın

bölümü)

73) İnce bağırsaklar bölümleri nelerdir?

CEVAP: dodenum, jejunum, ileum

HEDEF FİNAL temliha_21

ATA AÖF TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.SINIF TEMEL ANATOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVAPLARIDIR 7

74) Kalın bağırsaklar hangi bölümden oluşmuştur?

CEVAP: Caecum, Colon ascendens, Colon transversum, Colon descendens, Colon sigmoideum,

Rectum, Canalis analis

75) Küçük Tükürük bezleri hangileridir?

CEVAP: Glandulae labiales, Glandulae buccales, Glandulae molares, Glandulae linguales, Glandulae

palatinae

76) Büyük tükürük bezleri hangileridir?

CEVAP: Glandulae parotidea, Glandulae submandibularis, Glandulae sublingualis

77) Karaciğer Lobları hangileridir?

CEVAP: Lobus dexter, Lobus sinister, Lobus quadratus, Lobus caudatus

78) Porta hepatis’te bulunan oluşumlar hangileridir?

CEVAP: Vena porta hepatis, Arteria hepatica propria, Ductus hepaticus communis, Sinirler, Lenf

damarları

79) Karaciğerin organizmadaki fonksyonları nelerdir?

CEVAP: * Safra üretimi sağlar.

*Glukozu glikojene çevirerek depolar.

* Yağ metabolizmasında rol alır.

*Pıhtılaşma faktörlerini sentezler.

*Vücut için zararlı maddelerin detoksifiye edilmesini sağlar.

*Vitamin metabolizmasında rol oynar.

80) Kalıcı dişlerin sayısı (dentes permanentes) kaç tanedir?

CEVAP: 32

81)Safra kesesi kanalına verilen isim hangisidir?

CEVAP: Ductus cysticus

82) Midenin bölümleri nelerdir?

CEVAP: Fundus gastricus, Corpus gastricus, Antrum pyloricum, Pylorus

83) Karın iç duvarını ve karın organlarını saran zara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: Peritoneum

84) İnsülin nedir?

HEDEF FİNAL temliha_21

ATA AÖF TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.SINIF TEMEL ANATOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVAPLARIDIR 8

CEVAP: Pancreasın endokrin salgılarından biridir.

85) Üst solunum yolları nelerdir?

CEVAP: Nasus (Burun), Pharynx (Yutak), Larynx (Gırtlak)

86) Alt solunum yolları nelerdir?

CEVAP: Trachea (Nefes borusu), Pulmo (Akciğerler), Pleura (Akciğer zarı)

87) Cavitas nasi bölümleri nedir?

CEVAP: regio olfactoria (koku bölgesi) ve regio respiratoria (solunum bölgesi)

88) Trachea'nın ikiye ayrılan kısmına ne ad verilir?

CEVAP: Bifurcatio

89) Nefes almada güçlük çekme veya nefes darlığının karşılığı nedir?

CEVAP: Dispne

90) Tam bir inspirasyon sonrası yapılan zorlu bir ekspirasyonla çıkarılan hava miktarına ne ad

verilir?

CEVAP: Vital kapasite

91) Rima glottidis (Mizmar aralığı) aşağıdaki solunum organlarından hangisinde yer alır?

CEVAP: Larynx

92) Kasları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

CEVAP:MİYOLOJİ

93) Kaslarda istem dışı kasılmaya ne ad verilir?

CEVAP: Tremor

94) Kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim olarak artış göstermesine ne ad verilir?

CEVAP: Hipertrofi

95) Meniscus denilen oluşumlar hangi eklemde bulunur?

CEVAP: Articulatio genu (diz eklemi)

96) Articulatio coxae (kalça eklemi) hangi tip bir eklemdir?

CEVAP: Spheroid

97) Uzun kemikleri en dıştan örten yapıya ne ad verilir?

CEVAP: Periosteum

HEDEF FİNAL temliha_21

ATA AÖF TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1.SINIF TEMEL ANATOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVAPLARIDIR 9

98) Columna vertebralis’in bölümleri nelerdir?

CEVAP: Vertebrae cervicalis (boyun bölgesi), Vertebrae thoracica (göğüs bölgesi), Vertebrae lumbalis,

Os sacrum, Os coccygis

99) Alt ekstremitenin ayak bölgesinde plantar bölgenin (taban) dışa dönmesine ne ad verilir?

CEVAP: Evertion

100) Mikroskobik Anatomi nedir?

CEVAP: Organizmayı meydana getiren doku ve hücrelerin mikroskop ve benzeri aletlerin yardımı ile

incelenmesine mikroskobik anatomi denir

Diğer Sayfaya Geçiniz ->182016CS12­4

A A

DİKKAT!

Temel Anatomi

Bu testte 25 soru bulunmaktadır.Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Anatomi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A) Brachium

B) Antebrachium

C) Manus

D) Crus

E) Pedis

1. El bileği ekleminden sonraki bölüme ne ad verilir?

A) Axis

B) Atlas

C) Sacrum

D) Thorax

E) Coccygis

2. Aşağıdakilerden hangisi birinci cervical vertebraya verilenisimdir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

3. I. Radius

II. Humerus

III. Ulna

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri önkol (antebrachium)kemiklerindendir?

A) Ar cula o cubi

B) Ar cula o coxa

C) Ar cula o genu

D) Ar cula o humeri

E) Ar cula o talocruralis

4. Aşağıdakilerden hangisi omuz eklemine verilen isimdir?

A) Ar cula o humeri

B) Ar cula o talocruralis

C) Ar cula o genu

D) Ar cula o cubi

E) Ar cula o coxa

5. Aşağıdaki eklemlerden hangisinde meniscus bulunur?

A) Os

B) Ar cula o

C) Arter

D) Musculus

E) Ligament

6. Kaslara verilen La nce isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göğüs

B) Çıkan

C) Bacak

D) Karın

E) Boyun

7. Aorta abdominalis, aortanın hangi bölümüne verilen isimdir?

2016 Final

Diğer Sayfaya Geçiniz ->192016CS12­4

A A

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

8. I. Trachea

II. Pharynx

III. Nasus

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri üst solunum yollarıorganları arasında yer alır?

A) Ren

B) Ureter

C) Vesica urinaria

D) Urethra

E) Penis

9. Aşağıdakilerden hangisi üriner sistemi organlarından birideğildir?

A) Calix major

B) Calix minor

C) Pelvis renalis

D) Nefron

E) Sinus renalis

10. Böbreklerde bulunan en küçük fonksiyonel birime ne adverilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

11. I. Malpighi cismi

II. Henle kulpu

III. Cortex renalis

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri nefronun bölümleriarasında yer alır?

A) Linea terminalis

B) Cavitas pelvis

C) Pelvis minor

D) Pelvis major

E) Perineum

12. Pelvis boşluğunu alt tara an örten dokuların hepsine birdenne ad verilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

13. I. Penis

II. Scrotum

III. Tes s

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri erkek dış genitalorganları arasında yer alır?

Diğer Sayfaya Geçiniz ->202016CS12­4

A A

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

14. I. Akson

II. Sinaps

III. Dendrit

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri nöronun bölümleriarasında yer alır?

A) Pons

B) Bulbus

C) Mesencephalon

D) Medulla spinalis (omurilik)

E) Telencephalon

15. Aşağıdaki merkezî sinir sistemi organlarından hangisi canalisvertebralis içerisinde bulunur?

A) Nervus facialis

B) Nervus op cus

C) Nervus vagus

D) Nervus hypoglossus

E) N. trigeminus

16. Aşağıdaki kafa çi lerinden hangisi görme siniri olarak bilinir?

A) 28

B) 29

C) 30

D) 31

E) 32

17. Medulla spinalis’te kaç çi spinal sinir bulunur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

18. I. Hipofiz

II. Pancreas

III. Tiroid

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sadece endokrin salgıyapar?

A) Hipofiz

B) Epifiz

C) Tiroid

D) Para roid

E) Tes s

19. Aşağıdaki bezlerden hangisi diğer bezleri de yöne r?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

20. I. Cornea

II. İris

III. Pupilla

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ışığı kıran oluşumlararasında yer alır?

A) Zonula

B) Ora serrata

C) Pupilla

D) Uvea

E) Macula lutea

21. İris’in ortasındaki açıklığa verilen isim aşağıdakilerdenhangisidir?

Sınav bitmiştir.212016CS12­4

A A

A) Cornea

B) Corpus ciliare

C) Lens

D) Re na

E) Sclera

22. İris’in arka tara nda ve corpus vitreum’un ön tara ndabulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

23. I. Ductus cochlearis

II. Utriculus

III. Sacculus

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iç kulaktakives bulum içerisinde yer alan yapılardandır?

A) Utriculus

B) Ductus cochlearis

C) Sacculus

D) Ves bulum

E) Ampulla

24. Aşağıdakilerden hangisi işitme duyusu ile ilgili bir yapıdır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

25. I. Modiolus

II. Canalis semcircularis anterior

III. Lamina spiralis ossea

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cochlea’nın bölümleriarasında yer alır?

Diğer Sayfaya Geçiniz ->142016CS13­4

A A

DİKKAT!

Temel Anatomi

Bu testte 20 soru bulunmaktadır.Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Anatomi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A) Thorax

B) Abdomen

C) Pelvis

D) Cranium

E) Orbita

1. Göğüs boşluğuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coccygis

B) Atlas

C) Sacrum

D) Thorax

E) Axis

2. Aşağıdakilerden hangisi ikinci cervical vertebraya (vertebraecervicalis) verilen isimdir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

3. I. Femur

II. Tibia

III. Fibula

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bacak (crus) bölgesikemiklerindendir?

A) Ar cula o talocruralis

B) Ar cula o cubi

C) Ar cula o humeri

D) Ar cula o coxa

E) Ar cula o genu

4. Aşağıdakilerden hangisi kalça eklemine verilen isimdir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

5. I. Humerus

II. Radius

III. Ulna

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Ar cula o Cubi ’nin(Dirsek eklemi) yapısına ka lan kemiklerdendir?

A) Endosteum

B) Origo

C) İnser o

D) Caput

E) Periosteum

6. Kasların sonlanma yerine ne ad verilir?A2016 Bütünleme

Diğer Sayfaya Geçiniz ->152016CS13­4

A A

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

7. I. Trachea

II. Pharynx

III. Nasus

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri alt solunum yollarıorganları arasında yer alır?

A) İdrar kesesi

B) Safra kesesi

C) Mide

D) Yemek borusu

E) Yutak

8. “Vesica biliaris” olarak bilinen organ aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

9. I. Glandulae paro dea

II. Glandulae linguales

III. Glandulae buccales

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri büyük tükürükbezlerindendir?

A) Calix minor

B) Calix major

C) Ureter

D) Mesane

E) Urethra

10. Böbrekte oluşan idrar, pelvis renalis’i geç kten sonra ilknereye ulaşır?

A) Urethra

B) Ureter

C) Pelvis renalis

D) Henle kulpu

E) Toplayıcı kanal

11. Mesanede toplanan idrarın dışarıya a lmasını sağlayan kanalaşağıdakilerden hangisidir?

A) Tes sleri örten torba

B) Böbrekleri en dıştan saran tabaka

C) Penis kökü

D) Sünnet derisi

E) Mesane mukozası

12. Aşağıdakilerden hangisi prepu um penis olarak tanımlanır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

13. I. Ovarium

II. Uterus

III. Bulbus ves buli

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kadın iç genitalorganlarındandır?A

Diğer Sayfaya Geçiniz ->162016CS13­4

A A

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

14. I. Dura mater

II. Arachnoidea mater

III. Pia mater

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri meninx’inbölümlerindendir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

15. I. Lobus frontalis

II. Lobus parietalis

III. Lobus temporalis

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri telencephalon’dabulunan beynin loblarındandır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

16. I. Nervus op cus

II. Nervus oculomotorius

III. Nervus trochlearis

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri göz kaslarını uyaransinirlerdendir?

A) Tiroid

B) Hipofiz

C) Ovaryum

D) Tes s

E) Thymus

17. Aşağıdaki bezlerden hangisi scrotum içerisinde bulunur?

A) Lens

B) Corpus vitreum

C) Corpus ciliare

D) İris

E) Cornea

18. Humor aquosus aşağıdaki yapılardan hangisinden salgılanır?

A) Cilia

B) Supercilium

C) Palpebrae

D) Conjunc va

E) Corpus adiposum orbita

19. Göz kapaklarına ne ad verilir?A

Sınav bitmiştir.172016CS13­4

A A

A) Promontorium

B) Membrana tympani

C) Auricula

D) Fenestra ves buli

E) Fenestra cochlea

20. Aşağıdaki yapılardan hangisi orta kulak ile dış kulak arasındayer alır?

A