of 23 /23
Rasipači mineralnog đubriva K verneland Exacta EL, CL, CL EW, HL, TL и TL GEOspread

Rasipači mineralnog đubriva - TITAN Machinery · 3 Za savremene poljoprivrednike optimalno rasturanje mineralnog đubriva podrazumeva upotrebu precizne količine prehrane i izjegavanje

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rasipači mineralnog đubriva - TITAN Machinery · 3 Za savremene poljoprivrednike optimalno...

 • Rasipai mineralnog ubriva

  Kverneland Exacta EL, CL, CL EW, HL, TL TL GEOspread

 • 2

  U Kverneland Crop Care se veruje da se uz pomo tehnologije omoguava bolja budunost u svakom pogledu.Razvijamo inteligentna reenja za bogatiju letinu i poveane prinose, tako to se trudimo da se svakom usevu omogui najbolja nega. Uz naa idejna reenja poljoprivrednicima se olakava rad i obezbeuje vei profit.

  Kverneland Grupa je vodea meunarodna kompanija za razvoj, proizvodnju i distribuciju poljoprivrednih maina i usluga u agronomiji, sa veoma dugom tradicijom, utemeljenoj na jasnoj viziji: sasluati poljoprivrednika i olakati mu posao.

  Danas je Kverneland Grupa deo Kubota korporativne grupe iz Japana i ima proizvodne pogone po Norvekoj, Danskoj, Nemakoj, Francuskoj, Holandiji, Italiji, Rusiji i u Kini. Kompanija ima svoje prodajne zastupnike u 19 drava, a svoje proizvode izvozi irom sveta u jo 60 zemalja.

  Svaki usev zasluuje najbolju moguu negu

 • 3

  Za savremene poljoprivrednike optimalnorasturanje mineralnog ubriva podrazumeva

  upotrebu precizne koliine prehrane i izjegavanje preklapanja, odnosno ponavljanja, tog procesa. Kvernerland rasipai mineralnog ubriva pruaju

  odgovornu potronju, jednostavnu upravljivost i dugotrajnu upotrebu.

  A za poljoprivrednika: vei prinos, nii trokovi i manji gubici.

  Rasipai za poljoprivrednike, koji svoje useve tretiraju ispravno i pravovremeno.

 • 4

  8 lopatica po disku

  2 lopatice po disku

  Centralni sistem rasturanjaCentreFlow

  2. Precizno rasturanje Veliki rasipni diskovi sa osam lopatica omoguavaju irinu rasipanja od 9 - 54 m. Struktura duplog preklapanja garantuje preciznost bez konkurencije. Osam lopatica po disku omoguava neprekidno rasipanje ubriva na tlo, to je vano kod ubrenja na velikim povrinama i neometane brzine kretanja.

  3. Minimalan uticaj vetra, maksimalna tolerancija

  Pljosnati diskovi. Struktura horizontalnog rasipanja.

  4. Ujednaeno rasipanje Trag rasturanja sa duplim preklapanjem

  Radna irina: 24 m

  1. Bez udaraca u rasipnu lopaticu, fragmentacije i praine

  Centriran ispust , neometano ubrzanje i centrifugalna sila ubrzavaju granule ubriva na putu do rasipnog diska pre nego to dou do lopatica

 • 5

  EasySet:Jednostavno postavljanje i podeavanjeKompaktna komandna tabla EasySet obezbeuje veoma jednostavno, precizno postavljanje i podeavanje stepena rasipanja. Dve hidrauline merne ploe sa tri otvora za rasipanje pruaju ujednaen protok granula od dozera do rasipnih diskova.

  Centralni sistem rasipanja CentreFlow

  5. Garantovana preciznost na brdovitom terenu

  I na brdovitom terenu kontakt ubriva sa lopaticama ostaje identian, celom duinom lopatice.

  Konkurentski rasipaiKverneland Exacta

  Konkurentski rasipai:Ozbiljan nedostatak je upravo rasipanje na brdovitom terenu jer se neprestano menja taka kontakta mineralnog ubriva sa lopaticama.

  Stepen rasipanjaPrecizna primena Ispust

  Svi rasipai mineralnih ubriva Exacta imaju jedinstvenu karakteristiku: Centre Flow sistem. Poetno mirno ubrzavanje mineralnog ubriva spreava raspara-vanje granula zahvaljujui udaranju u lopatice rasipnog diska. Podesiva taka ispusta omoguava prilagoavanje fizikim svojstvima mineralnog ubriva. Usled paljivog tretmana samog ubriva, njegova svojstva se ne menjaju. Centre Flow je dizajniran za pruanje optimalnih rezultata rasturanja!

  Optimalno rasipanje

 • 6

  Napredno reenje kontrole ureaja GPS sistemom

  Prednosti:

  Exacta TL GEOspread

  Rasipanje nikad nije bilo tako lako i precizno! Rasipai TL GEOspread su merni rasipai (sa sistemom za merenje) sa ugraenim nadzorom to prua optimalnu upotrebu prehrane za va usev. Sistem za merenje (odmeravanje) neprestano proverava i kontrolie eljeni stepen rasipanja, bez obzira na brzinu kretanja ili brzinu protoka mineralnog ubriva. Sistem GEOspread omoguuje lako i precizno podeavanje radne irine i koliine rasipanja zasebno za oba diska, neposredno iz kabine traktora pritiskom na ISOBUS terminal. Rasipa je opremljen sa dva elektrina pogona montirana na svaku jedinicu za doziranje. Prvi nadzire odreivanje mesta ispusta - pozicioniranje ubriva na disk, dok drugi nadzire potronju.

  Kada se koristi zajedno s aplikacijom IsoMatch GEOcontrol, upravljanje TL GEOspread-om je jo lake. Na osnovu prethodne radne povrine, rasporeda mea i grebena, automatska kontrola pomou GPS-a prilagoava radnu irinu i sistem doziranja uitanom zahtevu za preklapanje i pokrivanje na odabranoj povrini. Na primer, kod vonje po njivi nepravilnog oblika, GEOspread sistem e postupno smanjivati radnu irinu. Sistem GEOspread upotrebljava funkciju nadzora terminala IsoMatch Tellus sa programom GEOcontrol ili drugim sistemima ISOBUS univerzalnih terminala sa funkcijom nadzora sekcija.

  Radna irina rasipaa podeljena je na sekcije, slino kao kod prskalica, gde irina sekcije iznosi svega 2 m. Dranjem konstantne brzine obrtaja diska i preciznim podeavanjem mesta ispusta, sistem GEOspread omoguava iskljuivanje pojedinih sekcija, sa jedne strane ka drugoj, sve do poslednje spoljanje sekcije na npr. zakrivljenom grebenu!. ak i u takvim sluajevima, CV (koefici-jent promenljivosti) ukupnog rasipanja ostaje optimalan.

  Naravno da se ne prilagoava samo irina rasipanja, ve se radi usklaenja sa irinom rasipanja istovremeno automatski prilagoa-va i koliina (kg/min). Upravo zbog te jedinstvene kombinacije prilagoavanja radne irine i koliine rasipanja, sistem GEOspread je izuzetno precizan, sa minimalnim uticajem na sam tok rasipanja.

  -Brza i precizna kontrola sekcija, zahvaljujui pogonima koji su direktno povezani s mestom ispusta;-stabilna brzina diska u kombinaciji sa podeavanjem take ispusta odrava nain rasipanja (koeficient varijacije);- male sekcije od dva metra ( najvie 24 sekcije) mogue je iskljuivati od unutranjih ka spoljanjim i obratno, i tako odravati minimalnu stopu preklapanja;-lako upravljanje, bez nepotrebnog izlaska iz traktora radi podeavanja radne irine;-100% kompatibilnost sa sistemom ISOBUS za lako upravljanje.

 • 7

  Dva pogona na jedinicama za doziranje, namenjena kontroli mesta ispusta i koliine rasipanja

  Dodatna aplikacija IsoMatch GEOcontrol u terminalu IsoMatch Tellus

  Precizno rasipanje na polju nepravilnog oblika

  54 24

  2. Smanjenje irine rasipanja na desnoj strani za 6m

  1.Ukupna irina rasipanja(54m) sa 24 sekcije

  3. Smanjenje irine rasipanja na levoj strani za 10m

  4. Smanjenje irine rasipanja na obe strane za 8m

  5. Iskljuenje sekcija ka spoljnoj strani

 • 8

  Exacta CL EW (male teine)

  Kapacitet spremita 1.100 - 2.000 l

  Radna irina 10 - 24 (27/28) m

  Exacta TL / Exacta TL GEOspread

  Kapacitet spremita 1.500 - 3.900 l

  Radna irina 12 - 45 (54) m

  Exacta CL EW, TL u TL GEOspread

  Exacta CL EW : Idealno za gazdinstva srednje veliine

  Exacta TL/TL GEOspread: merenje naprednom tehnologijom velikih kapaciteta

  Odmeravanje visokom tehnologijom!

  Standardna oprema rasipaa Exacta CL EW ukljuuje:

  Standardna oprema rasipaa Exacta TL/TL GEOspread ukljuuje:- sve lopatice za radnu irinu 10-24 m (mogunost do 27/28m),- komplet za precizno rasipanje,- dve jake mree delta oblika, - sklopka za preoptereenje,- veze izmeu hidraulinih cijevi od nerajueg elika, - kontrolna kutija za testiranje kvaliteta ubriva.

  - komplet LED svetala,- komplet za precizno rasipanje,- dve robusne mree velikog kapaciteta,- sklopka za preoptereenje,- mealica sa malim brojem obrtaja,- veze izmeu hidraulinih cevi od nerajueg elika,- kontrolna kutija za testiranje kvaliteta ubriva.

 • 9

  Referentni senzor = apsolutna preciznost: rauna se svaki kilogram!

  3. Udobnost za korisnika

  Prednosti:Najprecizniji u svim uslovima: garantovan kvalitet ravnomernog rasipanja! Smanjeni trokovi - bolji kvalitet : jednostavno rasipanje uz sistem Easy Weigh!

  Rasipai Exacta-CL EW i Exacta TL/TL GEOspread: nude jedinstvene prednosti, koje pruaju samo rasipai Exacta kompanije Kverneland!

  1. Automatska korekcija vibracija

  2. Centrirano rasipanje Centreflow sistemom

  - Automatsko kalibriranje i sistem stalnog merenja

  - Automatske korekcije na strmim terenima;

  - Automatske korekcije vibracija, i na grubim

  terenima

  - Automatski sistem doziranja, ovisan o brzini

  - Bez potrebe testa kalibracije

  - Neometano ubrzanje: bez fragmentacije granula

  mineralnog ubriva, bez praine

  - Horizontalan ispust : minimalizuje uticaj vetra

  - Precizno preklapanje : na strmim i ravnim terenima

  - Standardan sistem, kompatibilan sa ISOBUS;

  - Komandni terminal sa ergonomskom postavkom

  po principu plug and play (ukljui i radi);

  - Nema traenja vremena na proces kalibracije

  - Lako podeavanje i prilagoavanje pomou

  komandne table EasySet;

  Ujednaena dinamika on-line kalibracija sa visokofrekvencijskim komunikacijskim signalom

  Jedinstvena tehnologija referentnog senzora rasipaa Exacta kompanije Kverneland: svi negativni uticaji se koriguju i eliminiu, obezbeujui najprecizniji rad ak i na strmim terenima.

  1x10 tona merna elija

  1x referentni senzor, jedinstven kod Kverneland Exacta-e

  4x5 tona merne elije (Exacta TL/Exacta TL GEOspread)

 • 10

  Exacta HL

  Kapacitet Spremita 1.500 - 3.900 l

  Radna irina 12 - 45 (54) m

  Exacta HL

  HIGH LINE- Veliki radni kapaciteti

  Rastura mineralnog ubriva Exacta HL pripada seriji rasipaa velikih kapaciteta iz asortimana Exacta. Konstrukcija velike izdrljivosti HL rasipaa dozvoljava poveanje spremita do maksimalnih 3900 litara ubriva uz pomo tri obodne ekstenzije.

  Standardna oprema rasipaa HL ukljuuje:

  Jednostavan sistem za podizanje/sputanje cerade spremitacentralni hidraulini pogon ( ExactaHL/TL/GEOspread )

  Standardni rasipa rasipa ubrivo na svim radnim povrinama bez potrebe za menjan-jem diskova za rasipanje, lopatica ili zupanika. Radna irina se podeava preko kardanskog vratila trakora i dualnog prekidaa na sredinjem reduktoru rasipaa. Inovativna pogonska veza sa svakim diskom omoguava neno protresanje zahvaljujui "spororotirajuem" sistem za meanje, koji se vrti na 15% brzine diskova za rasipanje.

  Prednje zatitne ploe od nerajueg elika, Set za precizno rasipanje dve ojaane mree spremita velikog kapaciteta, komplet LED svetala, kardansko vratilo sa zatitnom sklopkom od preoptereenja, sistem za meanje sa malim brojem obrtaja, veze izmeu hidraulinih cevi od nerajueg elika Kontrolna kutija za testiranje kvaliteta ubriva

 • 11Blatobrani (dodatna oprema kod rasipaa HL/TL/TL GEOspread)Set usmeravajuih lopatica (dodatna oprema za HL/TL/TL GEOspread)

  Sredinji reduktor sa dva prikljuka za podeavanje brzine diska

  Spora mealica

  Indikator nagibaLaka kalibracija (opciono)

  Jednostavno podeavanje radne irinePogodno podeavanje radne irine sa trougaonim ablonom rasipanja. Radna irina preko 24 metra i podeavanje ugla podie nagib maine za 4 ili 8 stepeni. Oba diska se mogu iskljuiti zasebno i kako bi se koristila polovina radne irine, to je kljuno pri spreavanju zaepljenja na iljatim grebenima ili drugim nepravilnim terenima.

  Komplet Led svetala sa produenim radnim vekom

 • 12

  Exacta CL

  Kapacitet Spremita 1100-2000 l

  Radna irina 10 - 24 (27/28) m

  Ventil za zatvaranje levo/desno, za zasebnorasipanje upola radne irine

  Standardna oprema rasipaa CL ukljuuje:

  COMFORT LINE - Udobnost na prvom mestu

  Exacta CL

  Svaki disk za rasipanje opremljen je sa osam lopatica, ija duina odreuje radnu irinu ureaja. Tih osam lopatica obezbeu-je izuzetnu preciznost rasipanja po ukupnoj radnoj irini izmeu od 10 do 28 metara.

  Rasipae CL se mogu dodatno opremiti posebnim ventilom, za iskljuenje leve/ desne strane ili za nezavisnu kontrolu doziranja (potrebna su 2 ventila).

  sve lopatice za radne irine 10-24 m

  (uz dodatnu opremu 27/28 m),

  ugraen set za precizno rasipanje,

  dve mree sa sistemom arki,

  kardansko vratilo sa zatitnom sklopkom u

  sluaju preoptereenja

  veze izmeu hidraulinih cevi od nerajueg

  elika

  kontrolna kutija za testiranje kvaliteta ubriva

 • 13

  Mealica

  Parkirni okvir sa tokovima (EL ga nema) Otvoren i blokiran poloaj mrea

  Veze izmeu hidraulinih cevi od nerajueg elika

  Oprema za pranjenje spremita

 • 14

  Exacta EL

  Kapacitet Spremita 700 - 1.400 l

  Radna irina 9 - 18 (20/21) l

  etiri odvojive lopatice na svakom disku odreuju radnu irinu

  Oprema za podeavanje koliine rasipanja sa zadnje strane ureaja je lako dostupna i podesiva

  ECONOMY LINE - EkonomikExacta EL

  Rasipai Exacta EL su najkompaktni-ji u programu, ali poseduju sve elemente serije Exacta, ukljuujui i trougaonu strukturu rasipanja do 21 metar.

 • 15

  Dodatna oprema: komplet za precizno rasipanje komplet LED svetala

  Standardna oprema rasipaa EL ukljuuje: sve lopatice za radne irine 9-18 m

  (opcija 20-21 m); desni rasipni disk, kojeg je mogue iskljuiti veze izmeu hidraulinih cevi od nerajueg elika ; dve mree spremita sa arkama kardansko vratilo sa zatitnom sklopkom od preoptereenja; kontrolna kutija za testiranje kvaliteta ubriva

 • 16

  Dva prikljuka na dozirnim jedinicama, namenjena nadzoru mesta ispusta i koliine rasipanja

  IsoMatch Tellus je izuzetna platforma za navigaciju i napredne programe u poljoprivredi.

  Oigledne prednosti uz aplikaciju IsoMatch GEOcontrol

  IsoMatch Tellus je prvi univerzalni terminal koji ima mogunost prikaza i rada dva razliita ISOBUS interfejsa

  (pregleda) istovremeno. To omoguava direktan nadzor 2 alata istovremeno, korienje sistema GEOcontrol

  ili prikaz pogleda kamere, na istom ekranu.

  IsoMatch Tellus - terminali nove generacije

  Izaberite svoj nadzorni sistem

  dva ISOBUS pregleda na jednom ekranu velik 12,1-inni ekran u boji na dodir ergonomsko upravljanje osnovni program za registraciju DOC za snimanje svih operativnih podataka na USB etiri USB ulaza za brzu razmenu podataka (terenske mape ISO-XML, PDF), beini USB stik ili USB na mreni kabl za dodatne senzore ugraen PDF ita: uva i ita bilo koji PDF-dokument, kao to su uputstva za korienje prikljuak RS232 za GPS prijemnik ili senzore internet prikljuak preko beinog USB-stika ili rutera instaliran web pretraiva

 • 17

  Nadzor varijabilnog podeavanjaAutomatsko prilagoavanje koliine rasipanja na osnovu ulaznih informacija propisanih koliina ili senzora useva.

  uva sve podatke o radnim proceduramai terenske karte i svi podaci se po potrebi mogu prebaciti preko USBa na informacionesisteme za upravljanje gazdinstvom.

  ISOMATCH GEOcontrol

  Manuelno upravljanje

  Aplikacija IsoMatch GEOcontrol

  Nadziranje sekcijaAutomatsko ukljuivanje i iskljuivanje sekcijskog pribora, na kraju njive, meama i na ve tretiranim povrinama kako bi se smanjilo preklapanje.

  DokumentacijaAutoset aplikacija (App) povezuje IsoMatch Tellus terminal direktno sa Kverneland mernim rasipaem i moe automatski podesiti rasipanje prema prethodno unetim podeavanjima u aplikaciji.

  AUTOMATSKO PODEAVANJE

  Exacta Remote II Focus II Terminal

  je dodatna programska aplikacija u sistemu IsoMatch Tellus, koja pomae u nadzoru svih ureaja i maina Kverneland, kompatibilnih sa sistemom ISOBUS, kao to su prskalice, rasipai mineralnog ubriva i sejalice. U kombinaciji s GPS-om ispunjava sve budue potrebe koje se tiu jednostavnog, pametnog i efikasnog uzgajanja.

  preporuen poloaj za vonju pomou smernica (ravne, zakrivljene ili kombino vane), u polju i na obodima proireno korienje dodatne IsoMatch InLine svetlosne trake, za postavku smernica u vidnom polju, napredno snimanje mea: nezavisno od radne irine, ak i bez prethodnog podeavanja krenje mea: kreiranje novih unutranjih mea uz podeavanje eljene irine runo upravljanje svim operacijama, ukljuujui alate i prikljuke koji nisu na struju ili nisu ISOBUS prikljuci, npr. kultivatori, kosilice, prevrtae itd ...

  Jednostavan i lak za upravljanje, jer nije potrebno runo ukljuivanje ili iskljuivanje sekcija ili prome na koliine - moete se u potpunosti posvetiti radu na terenu Uspeniji rad, bez duplog hoda vodi do utede od 5-10 % u ubrivu, pesticidima i semenu - bolji uslovi u gajenju i vei prihodi Uz aplikaciju IsoMatch GEOcontrol rad nou posta je veoma ugodan, to znatno smanjuje radno optereenje

  Uz Exacta Remote II za modele CL ili HL mogue je upravljati rasipaima iz zatvorene kabine traktora. Radna ploa omoguava pristup svim funkcijama za ukljuenje i iskljuenje rasipaa, podeavanje odgovara-jueg stepena rasipanja kao i poveanje ili smanjenje stepena rasipanja u vonji. Zadnja podeavanja se uvaju u radnoj memoriji. Oba diska se mogu iskljuiti zaseb-no i kako bi se rasipalo upola radne irine.

  Focus II je kreiran za jednostavan rad tokom kojeg se na ekranu prikazuju sve trenutne funkcije, sa lakim pristupom putem mekih tipki za nezavisno putanje ili iskljuivanje maine, ili primenu odreenih aplikacija. Stepen rasipanja, brzina kretanja, sadraj spremita, povrina pokrivanja, povrina koja je preostala itd. sve je jasno prikazano. Mogunost za prikaz 40 funkcija sa svim detaljima. Focus II je takoe opremljen sa ulazom za mreni kabl preko kojeg se moe obavaljati razmena podataka sa eksternim izvorom.

  Focus II je univerzalni kontrolni terminal koji se takoe moe prikljuivati i na ostale Kverneland maine ili alate.

  Veliki digitalni ekran jasnog prikaza Svi relevantni parametri vidljivi na prvi pogled Programirana ili regularna koliina rasipanja Nadzor brzine diska Broja hektara i prikaz preostale povrine za rad Sadraj spremita 40 registrovanih polja sa razliitim parametrima

  Serijski port za prikljuivanje spoljasnjih

  ureaja

 • pametna efikasna jednostavna poljoprivredna proizvodnja

  Budunost poljoprivrede

  18

  iM FARMING

  iM FARMING omoguava da mehanizacija radi bolje, uspenije i jednostavnije. Upotreba ISOBUS tehnologije omoguava lake povezivanje, korienje, kontrolu i nadzor mehanizacije.

  Napredno rasipanje - spremni za budue dane

  Precizno rasipanje uz GEOspread

  Maksimalna isplativost vaih investicija predstavlja sutinu reenja iM FARMING Kverneland Groupe. iM FARMING opisuje i predstavlja nau ponudu ISOBUS ureaja i reenja za elektronsko upravljanje, sve u cilju pruanja uvida u prednosti i efikasnosti nae opsene ponude. To je ono to moete oekivati od Kverneland grupe. Sada i ubudue. Namenjeno da se poljoprivredniku maksimalno olaka ivot.

  Napredna najmodernija tehnologija spreava traenje skupog mineralnog ubriva i prua savreno poravnanje na grebenima. Preklapanje tj. dupli hod je stvar prolosti. To ne samo da tedi na ubrivu i na zatitnim sredstvima za useve, ve prua ujednaene prinose i kvalitet useva. Svaka biljka dobije jednaku dozu zatitnog sredstva.Precizna reenja iM FARMING - a sve olakavaju.

  U kojoj meri biste eleli da budete razumni? Zato bi ubrivo rasipali po levoj strani kada ste tamo ve bili? Zato je razvijeno reenje u obliku GEOspread sistema, koji omoguava upravljanje terenskim sekcijama sa preciznou do 2 m (najvie 24 sekcije). Radna irina od 36 m podeljena je na 18 sekcija od po dva metra. Na Vama je da odluite o nainu rada, da li ete pustiti u pogon sekcije od sredine prema spolja ili sleva na desno. Kad podesite radnu irinu i koliinu doziranja po hektaru, rasipa e automatski u toku rada prilagoditi koliinu ispusta. Pored toga, rasipa moe raditi na bazi zadate eme rasipanja ili pomou senzora useva: gde je potrebna vea koliina ubriva, rasipa e posipati vie, a gdje je rasut optimum, ispust e se smanjiti. Konani rezultat je maksimalan prinos konstantnog kvaliteta.

  100 % ISOBUS kompatibilan Bez preklapanja Registrovanje terena i memorisanje podataka Do 15% utede na pesticidima Automatsko ukljuivanje/ iskljuivanje (ON/OFF) preko tehnologije IsoMatch GEOcontrol

 • iM In

  telli

  gent

  iM G

  loba

  l

  iM in

  Cont

  rol

  iM R

  eady

  IsoMatch Eye GEO spreadIsoMatch Global GEO spread

  ONE

  TERM

  INAL

  TO

  CONT

  ROL A

  LL O

  F MY

  ISOBU

  S, TH

  ATS

  WHA

  T I C

  ALL S

  MAR

  T WOR

  KING

  WIT

  H GP

  S IT

  S SI

  MPL

  E AND

  MOR

  E EFF

  ICIEN

  TEA

  SY, J

  UST U

  SE IN

  TELL

  IGEN

  T MAC

  HINE

  RY

  19

  Kontrola promenljive koliine

  Kontrola sekcijaRuno upravljanje Dokumentacija Aplikacija za automatsko podeavanje

  IsoMatch InLine

  Exacta CL EW Exacta TL, TL GEOspread

  Aplikacija IsoMatch GEOcontrol Sistem GEOspread napredno ratarstvo

  IsoMatch GEOcontrol and SPREADERcontrol

  ISOB

  US M

  ACHI

  NES

  Da li elite da smanjite trokove goriva i ubriva od 5 do 10%? Da li biste eleli da nadzirete postupak rasipanja i da ga poboljate bezbrinim nonim radom korak ispred vremenskih uslova? Sve je mogue uz rasipae Exacta TL GEOspread grupe Kverneland!

  Kad rasipa opremite s terminalom IsoMatch Tellus ili IsoMatch TellusGO, aplikaciju IsoMatchGEOcontrol jednos-tavno otkljuate i dobijete pristup svim modulima napredne poljoprivrede: nadzor sekcija, promenljiva kontrola koliine, runo usmeravanje, aplikacija za automatsko podeavanje i umanjenje granic, zadata dokumentacija za prenos na lini raunar. Da bi se upoznali sa aplikacijom IsoMatchGEOcon-trol i proverili njene mogunosti, imate pravo na 25 sati besplatnog korienja pre kupovine same licence. Ne sumn-jamo da ete brzo postati istinski ljubitelj ovih novih tehnologija!

  Sistem GEOspread prua maksimalnu preciznost rasipanja. Zahvaljujui elektrinim starterima, taka isputanja moe se automatski podesiti celom irinom posipanja na sekciji od 2 m. To znai da se radna irina moe veoma brzo precizno prilagoditi samo dodirom ISOBUS prikljuka.

 • *

  12

  3

  4

  5

  6

  1 2 3

  6 64 5

  20

  *Mernu kutiju dobijate uz sve modele Exacta rasipaa

  Otvori za ispustPodeavanje stepena kalibracije

  Exacta Kverneland - 6 koraka za precizno rasipanje

  Za precizno rasipanje kljuni je odgovarajui kvalitet i koliina mineralnog ubriva uz relevantan raspored na rasipau. Kontrolna lista u 6 koraka, rasipaa Kverneland Exacta, pomae da se obezbedi konstantna preciznost pri svim uslovima rada.

  Odgovarajui saveti za sve modele rasipaa Exacta kompanije Kverneland, bilo koje radne irine, stope rasipanja i brzine kretanja. Direktan pristup nasavremenijim testiranjima: www.kvernelandspreadingcharts.com

  1 Izberite vrstu ubriva2 Sortirajte po veliini granula

  i redosledu distribucije*

  3 Izmerite koliinu

  4 Izberite odgovarajuu tabelu rasipanja

  5 Podesite postavke terena6 Podesite Kverneland Exacta

  EasySet sistem

  AutosetApp: Najaurnija podeavanja za Va merni rasipa su uvek dostupna!

  Pristupite putem mobilnog telefona ili PDA preko:http://kvernelandtab.mobi i preuzmite aplikaciju za koliinu i raspored rasipanja iz Appstore prodavnice ili Google Play marketa.

  Aplikacija AutosetApp (softverska aplikacija) je uvek dostupna na terminalu IsoMatch Tellus.To je standardna aplikacije programa GEOcontrol terminala IsoMatch Tellus. Sa njom moete neposredno povezati terminal IsoMatch Tellus i rasipa Exacta TL GEOspread, to e Vam omoguiti automatske postavke rasipaa u skladu sa postavkama koje ste uneli u aplikaciju. AutosetApp radi i u kombinaciji sa rasipaima CL-EW i TL, osim sa onima gde taka ispusta zahteva runo podeavanje na samom rasipau.

  Bazi podatka rasipaa mineralnog ubriva kompanije Kverneland sa najsavremenijim tabelama i grafikonima, uvek moete jednostavno pristupiti putem interneta. Aplikaciju AutosetApp moete povezati sa bazom podataka rasipanja ubriva na dva naina. Moete je povezati sa web stranicom pomou beinog wi-fi adaptera IsoMatch ili sa web stranice www.kvemelandspreadingcharts.com moete preuzeti najsveiju bazu podataka na USB i snimiti direktno na terminal IsoMatch Tellus.

 • 21

  Centar za testiranje Kverneland rasipaa

  GEOpoint:

  28 ,

  28 ,

  GEOpoint A

  GEOpoint B

  Rasipai sa diskovima Exacta kompanije Kverneland, poznati su svuda u svetu upravo po svojoj pouzdanosti, praktinosti i izuzetnoj preciznosti u svim terenskim i vremenskim uslovima. Sve je to rezultat nebrojenih godina praktinog iskustva, istraivanja i testiranja. Pravilno podeavanje stope rasipanja i izbegavanje preklapanja mogue je izvesti iskljuivo na nain koji je preporuio proizvoa. Trenutno se u centru za testiranje rasipaa koristi najsavremenija tehnologija, hardverski i softverski, to omoguava ispitivanje svih moguih obrazaca preklapanja u 3D prikazu. Umesto samog merenja rasipanja u pojedinanoj liniji u skladu sa radnom irinom, ova nova tehnologija kreira celokupan prikaz 3D profila rasipanja mineralnog ubriva.

  3D ablon se dobija koristei rasipa montiran na platformi za testiranje koji rotira do 280. Neprekidno merenje sa frekvencijom 5 HZ na 80 sabirnih posuda, koje su zasebno opreml-jene elijama za merenje, prua najvii stepen preciznosti. Pojedinano izvoenje testa postie vie od 30 000 merenja i dovodi do izuzetno precizne analize naina rasipanja sa visokim stepenom predvidivosti kod promene postavki i samim tim - kompatibilnost sa razliitim radnim irinama i stopama rasipanja.

  Sve to omoguava bre testiranje razliitih vrsta mineralnih ubriva, istovremeno dovodei do manje koliine prilikom upotrebe i boljeg kvaliteta, to ujedno obezbeuje bolju zatitu okoline. Hala za testiranje, sa podnim grejanjem, duine 60 m, ima procenat vlanosti od 60%, to omoguava testiranje tokom cele godine, a istovremeno se mogu testirati radne irine i vee od 54 m. U centru za testiranje rasipaa meri se takoe i taka rasipaa GEOpoint (razmak B). 3D prikaz rasipanja prikazuje ugaoni oblik u zavisnosti od vrste ubriva i postavki. Za osiguranje optimalne performance kod otvaranja i zatvaranja dozirnog sistema rasipaa na grebenima, koristi se taka teita, odnosno sredina rasipanja tog ugla. Ta se postavka take GEOpoint unese u aplikaciju IsoMatchGEOcontrol na terminalu IsoMatch Tellus, ime se poboljava sam nain rasipanja to spreava preveliku ili premalu koliinu doziranja. Koristi take GEOpoint su uteda u trokovima i bolji kvalitet useva.

 • 22

  Hidraulina ploa za rasipanje uz meu/ bez EL

  Ploa za rasipanje uz meu

  ExactLineRasipai CL, CL EW, HL, TL i TL GEO spread dostupni su sa sistemomrasipanja uz meu ExactLine (levi i desni). Sistem ExactLine mogue je precizno namestiti za sve vrste mineralnih ubriva i sve radne irine. Korienje je jednostavno i nije potrebno naputati sedite traktora.

  Indikator ureaja rasipanja uz meu

  Rasipanje uz meu koristei sistem ExactLineSistem rasipanja ExactLine (ne za model EL)

  Sistem rasipanja uz meu

  Rasipanje uz meu iz nagibnog cilindra

  Rasipanje uz meu koristei plou za rasipanje uz meu (dostupna runa ili hudraulina verzija)

  Dodatna oprema samo kod EL i CL

  Nagibni cilindar

 • Exacta EL EL 700 EL 900 EL 1400

  Kapacitet spremita (l)

  Kapacitet spremita (l)

  Visina punjenja (cm)

  Ukupna irina (cm)

  irina punjenja(cm)

  Teina (kg)

  Radna irina (m)

  Koliina ubriva (kg/min)

  Kapacitet spremita (l)

  Visina punjenja (cm)

  Ukupna irina (cm)

  irina punjenja(cm)

  Teina (kg)

  Radna irina (m)

  Koliina ubriva (kg/min)

  Kapacitet spremita (l)

  Visina punjenja (cm)

  Ukupna irina (cm)

  irina punjenja(cm)

  Teina (kg)

  Radna irina (m)

  Koliina ubriva (kg/min)

  Kapacitet spremita (l)

  Visina punjenja (cm)

  Ukupna irina (cm)

  irina punjenja(cm)

  Teina (kg)

  Radna irina (m)

  Koliina ubriva (kg/min)

  Kapacitet spremita (l)

  Visina punjenja (cm)

  Ukupna irina (cm)

  irina punjenja(cm)

  Teina (kg)

  Radna irina (m)

  Koliina ubriva (kg/min)

  Kapacitet spremita (l)

  Visina punjenja (cm)

  Ukupna irina (cm)

  irina punjenja(cm)

  Teina (kg)

  Radna irina (m)

  Koliina ubriva (kg/min)

  700 900 1400

  Visina punjenja (cm) 96 108 128

  Ukupna irina (cm) 154 154 176

  irina punjenja(cm) 148 148 170

  Teina (kg) 250 270 290

  Radna irina (m) 9-18 (20/21)* 9-18 (20/21)* 9-18 (20/21)*

  Koliina ubriva (kg/min) 10-230 10-230 10-230

  Exacta CL CL 1100 CL 1550 CL 2000

  1100 1550 2000

  100 119 138

  220 220 220

  214 214 214

  325 350 375

  10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)*

  10-320 10-320 10-320

  Exacta CL EW CL EW 1100 CL EW 1550 CL EW 2000

  1100 1550 2000

  100 119 138

  220 220 220

  214 214 214

  380 400 425

  10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)*

  10-320 10-320 10-320

  Exacta HL (uski) HL 1500 HL 2150 HL 2800 HL 3450

  1500 2150 2800 3450

  110 129 148 167

  275 275 275 275

  269 269 269 269

  495 525 555 585

  12-54* 12-54* 12-54* 12-54*

  10-320 10-320 10-320 10-320

  Exacta HL (iroki) HL 1875 HL 2550 HL 3225 HL 3900

  1875 2550 3225 3900

  120 139 158 177

  290 290 290 290

  284 284 284 284

  530 565 595 625

  12-54* 12-54* 12-54* 12-54*

  10-320 10-320 10-320 10-320

  Exacta TL / TL GEOspread (uski)) TL 1500 TL 2150 TL 2800 TL 3450

  1500 2150 2800 3450

  110 129 148 167

  275 275 275 275

  269 269 269 269

  665 695 725 755

  12-54* 12-54* 12-54* 12-54*

  10-320 10-320 10-320 10-320

  Exacta TL / TL GEOspread (iroki) TL 1875 TL 2550 TL 3225 TL 3900

  1875 2550 3225 3900

  120 139 158 177

  290 290 290 290

  284 284 284 284

  705 735 765 795

  12-54* 12-54* 12-54* 12-54*

  10-320 10-320 10-320 10-320

  *U zavisnosti od vrste mineralnog ubriva i lopatica

  23

  Exacta EL, CL, CL EW, HL, TL TL GEOspread

  Tehnike specifikacije

  Kverneland Group Nieuw-Vennep BV

  Podaci navedeni u ovoj brouri su opte namene i namenjeni su za globalno informisanje. Propusti, greke ili netani podaci, koji se mogu pojaviti u tekstu ne mogu biti osnova za pokretanje bilo kakvog krivinog ili pravnog postupka protiv Kverneland Grupe. Dostupnost odreenih modela, specifikacije i dodatna oprema mogu se razlikovati od drave do drave. Molimo da se posavetujete sa najbliim ovlaenim distributerom. Kverneland Grupa zadrava pravo izmena u dizajnu ili objavljenim specifikacijama u bilo kom trenutku. Moe doi do dodavanja ili uklanjanja odreenih karakteristika ureaja, bez prethodnog obavetenja ili ikakve najave. Sigurnosni ureaji se mogu skinuti sa maina ili ureaja jedino u sluaju demonstracije, kako bi se bolje predstavile funkcije i karakteristike mehanizacije. Kako bi rizik od povreda bio sveden na minimum, sigurnosni ureaji se nikada ne smeju uklanjati. Ako je to neophodno u postupku odravanja ili servisiranja, molimo da kontaktirate odgovarajuu slubu za tehniku pomo.