of 11 /11
KATALOG PROIZVODA HELLAGROLIP www.hellagrolip.com KATALOG PROIZVODA HELLAGROLIP

KATALOG INTERNET SERVIAS - ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕstatic.hellagrolip.com/brochures/Hellagrolip-Catalogue...Nutrammon® su azotna đubriva vrhunskog kvaliteta razvijena sa ciljem

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KATALOG INTERNET SERVIAS - ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ...

 • K A T A L O G P R O I Z V O D A

  H E L L A G R O L I P

  www.hellagrolip.com

  K A T A L O G P R O I Z V O D A

  H E L L A G R O L I P

 • 3

  Zahvaljujući velikom iskustvu, istraživanjima i kvali�kovanim stručnjacima, HELLAGROLIP

  je razvio kompletnu liniju proizvoda za ishranu bilja vrhunskog kvaliteta koja pokriva čitav

  spektar potreba moderne poljoprivrede:

  • prosta Azotna đubriva Νitrocan®, Nutrammon® i Fertammon®

  • kompleksna NP i NPK đubriva vrhunskog kvaliteta Nutriphos® NP i Nutrifert® NPK

  • višekomponentna specijalizovana đubriva Complefert®

  • napredna tehnologija NutrActive® đubriva sa stabilizovanim azotom• vodorastvorljiva đubriva Premium i kompleksna vodorastvorljiva đubriva Complefert® drop i Nutrifast® drop

  Odličan kvalitet i mnogobrojne prednosti čine HELLAGROLIP brend prepoznatljivim širom

  sveta i doprinose distibuciji proizvoda na većinu internacionalnih tržišta.

  Naše aktivnosti de�nisane su poverenjem i obavezom prema potrebama poljoprivrednih

  proizvođača i agronoma. Naš cilj je dokazivanje doslednosti u izuzetnom kvalitetu proizvoda i

  pratećih savetodavnih usluga kao i uspostavljanje naše kompanije za dugoročnog i

  pouzdanog partnera.

 • Vodorast vorl j iva Đ ubriva

  A zotna đubriva

  Složena NP Đ ubriva

  Kompleksna NPK Đ ubriva

  H E L L A G R O L I P S A D R Ž A J

  33,5 - 0 - 0 / 34,5 - 0 - 0 6

  6

  7

  7

  8

  10

  11

  11

  14

  15

  17

  17

  18

  solub 34,5 - 0 - 0

  26 - 0 - 0

  special 27 - 0 - 0 + 5MgO + 0,2B

  27N 27 - 0 - 0 (+28)

  duplo 20 - 20 - 0 (+22)

  zinc 27-9-0 (+10) +0,5Zn

  expert 20 - 20 - 0 (+22)

  12zinc 24-12-0 (+18) +0,5Zn

  kali-phos 9 - 22 - 22 (+10)

  triple 15 - 15 - 15 (+15)

  158 - 16 - 24

  leader 15 - 15 - 15 (+15)

  FerroZinc 11 - 22 - 22 (+10) + 0,2Fe + 0,2Zn

  A ZOTNAĐUBRIVAA ZOTNAĐUBRIVA

 • Nutrammon® su azotna đubriva vrhunskog kvaliteta razvijena sa ciljem snabdevanja biljke usvojivim oblicima azota radi postizanja što kvalitentnije proizvodnje.Dva oblika azota koje biljka usvaja, amonijačni oblik NH4 i nitratni oblik NO3, nalaze se u svakoj granuli u svom najčistijem obliku i u uravnoteženom odnosu (50:50).Brzo usvajanje nitratnog oblika zadovoljava trenutne potrebe biljke za ovim elementom dok amonijačni oblik azota služi kao "rezerva" – za iskorišćavanje kasnije u toku vegetacije. Azot iz ove linije đubriva se usvaja brzo i neposredno, bez uticaja spoljašnjih faktora na vezu između biljke i đubriva, za razliku od uree i amonijum-sulfata.

  • Azot je u celosti u odmah usvojivom obliku.• Uravnotežen odnos (50:50) amonijačnog oblika NH4 i nitratnog oblika azota NO3.• Adekvatna ishrana, koja ispunjava trenutne i kasnije potrebe biljaka.• Pouzdano snabdevanje biljke tokom cele godine. Fleksibilan raspored primene.• Manji gubici azota usled isparavanja u letnjim mesecima nego kod ostalih vrsta azotnih đubriva.• Povećano usvajanje katjona (K, Ca, Mg) i ograničenje toksičnog efekta hlora (Cl).• Utiču na kiselost zemljišta manje od drugih đubriva.• Prate i ispunjavaju povećanje biljnih potreba za azotom tokom rasta na najbolji mogući način - i za vreme vegetativnog rasta i za vreme plodonošenja.• Povećavaju prinos po jedinici obradive površine, kao i sadržaj ugljenih hidrata i proteina u plodovima.• Osiguravaju ujednačenu disperziju azota po površini i ne zahtevaju inkorporaciju.

  Nutrammon je azotno đubrivo vrhunskog kvaliteta (amonijum-nitrat) sa uravnoteženim odnosom amonijačnog i nitratnog oblika azota (1:1). Ovo je značajna prednost u odnosu na ostala azotna đubriva jer je azot koji ulazi u sastav ovih đubriva odmah usvojiv i nema potrebe za konverzijom u zemljištu u oblik koji je pristupačniji biljkama.Direktno obezbeđuje energiju neophodnu za snažan porast, visok prinos i nastanak plodova koji su bogati proteinima i ugljenim hidratima.

  Nutrammon® stimuliše sintezu proteina, podstiče cvetanje i formiranje plodova, povećava prinos i kvalitet proizvodnje. Ima zanemarljiv uticaj na kiselost zemljišta i svojim hemi-

  jskim sastavom poboljšava usvajanje ostalih hranljivih materija kao što su Kalijum (K), Kalcijum (Ca) i Magnezijum (Mg).

  Nutrammon® je formulisan tako da prilikom primene pokriva velike površine na polju bez praznih mesta i savršeno ispunjava potrebe ratarskih i povrtarskih useva, kao i voćarskih zasada.

  Osobine

  Prednosti

  33,5-0-0 / 34,5-0-0

  Nutrammon® solub 34,5-0-0 je azotno đubrivo izuzetne čistoće, sa uravnoteženim odnosom amoni-jačnog i nitratnog oblika azota (1:1). Zahvaljujući specijalizovanom procesu proizvodnje i hemijskom sastavu, osigurana je potpuna rastvorljivost ovog tipa đubriva i iz tog razloga je idealno za primenu pomoću sistema za navodnjavanje.Snabdevanjem biljke vodorastvorljivim i usvojivim azotom obezbeđuje se energija koja je neophodna za brz porast korena i nadzemnih delova biljke. Time se postiže snažan porast, visok prinos i proizvod-nja plodova koji su bogati proteinima i ugljenim hidratima.

  Nutrammon® solub 34,5-0-0 stimuliše sintezu proteina, podstiče cvetanje i formiranje plodova, povećava prinos i kvalitet proizvodnje. Ima zanemarljiv uticaj na kiselost zemljišta i svojim hemijskim sastavom poboljša-va usvajanje ostalih hranljivih materija kao što su Kalijum (K), Kalcijum (Ca) i Magnezijum (Mg).

  Nutrammon® solub 34,5-0-0 savršeno ispunjava potrebe ratarskih i povrtarskih useva kao i voća, primenom pomoću sistema za navodnjavanje, pri gajenju na otvorenom polju i u zatvorenim prostorima.

  solub 34,5-0-0

  6

  Kalcijum amonijum-nitrat vrhunskog kvaliteta*, koji kombinuje amonijačni (NH4) i nitratni (NO3) oblik azota sa Kalcijumom. Uravnotežen odnos azota (50:50) osigurava trenutnu i produženu ishranu useva.Prisustvo Kalcijuma poboljšava strukturu i aeraciju zemljišta, štiti zemljište od acidi�kacije i omogućava snažan porast biljaka.

  Visok sadržaj Magnezijuma (MgO) u đubrivu Nitrocan® special 27-0-0+5MgO+0,2B sprečava pojavu nedostatka ovog elementa što je uobičajeno za većinu tipova zemljišta i zajedno sa azotom podstiče nicanje biljaka. Bor (B) podstiče cvetanje i formiranje plodova,

  kao i sintezu ugljenih hidrata i na taj način poboljšava kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje.

  Nitrocan® 26-0-0 je odličan izbor za primenu u intenzivnoj poljoprivredi čiji je cilj visok prinos. Takođe, preporučuje se na zemljištima koja su siromašna Kalcijumom.

  Nitrocan® special 27-0-0+5MgO+0,2B savršeno ispunjava potrebe voćarskih i povrtarskih kultura i idealno je za primenu u svim tipovima useva gde je cilj postizanje visokih i kvalitetnih prinosa.

  *Proizveden sintezom, ima veliku prednost u odnosu na većinu kalcijum amonijum-nitrata na tržištu i koji nastaju kao sporedni proizvodi prilikom reakcije Fosforita i Nitratne kiseline za vreme procesa proizvodnje NPK đubriva.

  Nitrocan® linija đubriva je razvijena sa ciljem da postepeno snabdeva biljke odmah dostupnim i potpuno usvojivim oblicima azota. Ona kombinuju u uravnoteženom odnosu (50:50) brzodelujući nitratni azot i amonijačni oblik azota sa produženim dejstvom i na taj način odlično ispunjavaju i trenutne i kasnije potrebe biljaka za azotom.

  Njihov specijalni sastav garantuje maksimalno iskorišćavanje hranljivih materija od strane biljke, smanjuje gubitke usled isparavanja i ispiranja i omogućava �eksibilan raspored primene đubriva tokom cele godine. Bogata kalcijumom, štite zemljište od kiselosti do koje može da dođe usled dugogodišnje upotrebe azotnih đubriva, doprinose plodnosti zemljišta i osiguravaju zdrav porast biljaka. Mogućnost trenutnog i produženog dejstva Nitrocan® đubriva i njihove tehničke karakteristike povećavaju e�kasnost primene đubriva na svim tipovima zemljišta u svim vrstama useva.

  Osobine

  • Uravnotežen odnos (50:50) amonijačnog NH4 i nitratnog oblika azota NO3.• Trenutna i produžena ishrana prilagođena biljnim potrebama.• Pouzdano snabdevanje biljaka hranljivim materijama tokom cele godine. Fleksibilan raspored primene.• Zaštita azota od ispiranja i isparavanja. Smanjenje gubitaka na minimum.• Sposobnost iskorišćavanja vlage koja je prisutna u zemljištu i koja omogućava njihovo e�kasno delovanje u ksenoter mičkim uslovima (visoke temperature i nedostatak atmosferskih padavina).• Snabdevanje zemljišta Kalcijumom. Poboljšanje plodnosti.• Neutralna reakcija u zemljištu, pogodno za sve tipove zemljišta.• Dodatno snabdevanje useva Magnezijumom i Borom (Nitrocan® special).• Odličan granulometrijski sastav koji garantuje širok spektar primene i ujednačenu disperziju azota po površini.

  Prednosti

  26 - 0 - 0

  special 27 - 0 - 0 + 5MgO + 0,2B

  7

 • NutrActive® 27N 27-0-0 (+28) je đubrivo vrhunskog kvaliteta koje kombinuje trenutno i brzo dejstvo nitratnog oblika azota i produženo dejstvo stabilizovanog amonijačnog oblika azota.

  U proizvodnji ovih đubriva koristi se najsavremenija i inovativna tehnologija. Sulfat amonijum-nitrata je naje�kasniji izvor azota za biljke, a aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) štiti azot od oksidacije i produžava njegovo prisustvo u zemljištu na duži vremenski period.

  Sa idealnim odnosom brzodelujućeg, nitratnog oblika azota (1/3) i stabilizovanog, sporodelujućeg, amonijačnog oblika azota (2/3), ovaj tip đubriva ima jedinstvenu sposobnost da ispuni i trenutne i

  dugoročne potrebe useva. Na taj način se osigurava ishrana useva, povećava e�kasnost prihranjivanja, a samim tim i prinos.

  Potpuna i produžena ishrana je osigurana, povećana je e�kasnost primene đubriva i prinos useva po jedinici obradive površine.

  Uloga Sumpora (S) koji ulazi u sastav ovog đubriva je blisko povezana sa iskorišćavanjem azota. Direktno utiče na porast korena i povećava usvajanje hranljivih materija i vode iz zemljišta. Podstiče usvajanje azota, kao i sintezu azotnih jedinjenja, povećava iskorišćavanje đubriva od strane biljke i poboljšava kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje.

  Kombinujući brzodelujući nitratni oblik azota i sporodelujući amonijačni oblik azota, đubrivo NutrActive® 27N 27-0-0 (+28) na adekvatan način snabdeva biljke. Time se postiže integralna ishrana useva u skladu sa potrebama pojedinih useva čime se značajno povećava prinos.

  27N 27 - 0 - 0 (+28)

  8

  Nutractive® su đubriva nove generacije, nastala kao rezultat višegodišnjih istraživanja i eksperimentisanja u sektoru ishrane bilja.

  Za vreme proizvodnje ovih đubriva, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) inkorporira se u svaku granulu. Njegova uloga je da uspori proces nitri�kacije i produži prisustvo azota u zemljištu na duži vremenski period.

  Pomoću inhibitora nitri�kacije (DCD), amonijačni azot se stabilizuje i štiti od oksidacionih procesa pod uticajem zemljišnih mikroorganizama. Time se produžava prisustvo azota u zemljištu na 8 do 12 nedelja.

  Dugoročno i izbalansirano snabdevanje biljaka amonijačnim i nitratnim oblikom azota dovodi do porasta korenovog sistema povećavajući absorpciju vode i hranljivih materija što ima za posledicu intenzivan porast biljaka i veliku produktivnost.

  Osobine

  SLOŽENA NPĐUBRIVA

  SLOŽENA NPĐUBRIVA

 • Nutriphos® NP su višekomponentna đubriva visokog kvaliteta. Ona na jedinstven način kombinuju produženo dejstvo amonijačnog oblika azota sa najpristupačnijim oblikom Fosfora (P) čime se povećava e�kasnost primene đubriva.Visoka rastvorljivost i dodatak Sumpora poboljšavaju iskorišćavanje hranljivih materija i doprinose kompletnoj ishrani useva. Odličan granulometrijski sastav, specijalni premaz i tehnička stručnost prilikom proizvodnje, garantuje kvalitetno i bezbedno skaldištenje i ujednačenu distribuciju prilikom primene.

  Nutriphos® NP đubriva stimulišu razvoj snažnog korenovog sistema i osiguravaju bolje ukorenjavanje i razvoj useva na svim tipovima zemljišta.

  Osobine

  duplo 20-20-0 (+22)

  Složeno NP đubrivo, bogato azotom i fosforom. Karakteriše ga visok sadržaj amonijačnog azota, odlična rastvorljivost fosfora u vodi i dodatak sumpora. Osigurava kompletnu ishranu useva tokom vegetativnog razvoja.

  Visok sadržaj vodorastvorljivog fosfora (90%) stimuliše razvoj snažnog korenovog sistema, ukorenjavanje biljke i uspešan prelazak u reproduktivnu fazu (cvetanje i formiranje plodova).

  Sumpor (S) poboljšava usvajanje fosfora i azota i istovremeno učestvuje u sintezi proteina, pojačavajući metabolizam biljaka i poboljšavajući kvalitet proizvodnje.

  Speci�čan sastav i visoka rastvorljivost hranljivih materija čini Nutriphos® duplo 20-20-0 (+22) idealnim za osnovno đubrenje žitarica, voćarskih i povrtarskih kultura na zemljištima sa niskim sadržajem fosfora.

  10

  Azot iz Nutriphos® NP đubriva je u celosti ili u najvećem delu u svom amonijačnom obliku. Fosfor je u obliku Monokalcijum ortofosfata, u svom najpristupačnijem i u vodi najrastvorljivijem obliku.Kada granula đubriva dođe u kontakt sa zemljištem, Fosfor iz granule absorbuje vodu i podleže hidrolizi, stvarajući kiseli rastvor koji sadrži tri jedinjenja. Dva od tri fosforna jedinjenja ulaze u zemljišni rastvor i odmah su dostupni biljci. Treće jedinjenje fosfora ima ulogu "rezerve" i služi za snabdevanje biljke u kasnijim fazama razvoja. Prisustvo amonijačnog azota i sumpora smanjuje imobilizaciju hranljivih materija i povećava e�kasnost primene đubriva.

  Način delovanja

  • Đubriva vrhunskog kvaliteta dobijena od najboljih sirovina.• Visok sadržaj amonijačnog oblika azota, što ih čini jedinstvenim za osnovno đubrenje useva.• Visoka rastvorljivost Fosfora, do 90%, za bolje snabdevanje biljaka na svim tipovima zemljišta.• Dodatak Sumpora za bolje iskorišćavanje azota i mikroelemenata.• Ujednačena disperzija hranljivih materija, rezultat visoke rastvorljivosti granula.• Odličan granulometrijski sastav, sa čvrstim i sferičnim granulama koje ne proizvode prašinu.• Širok spektar primene i ujednačena distribucija po površini, bez praznih mesta.

  Prednosti NutrActive® su đubriva nove generacije, nastala kao rezultat višegodišnjih istraživanja i eksperimentisanja u sektoru ishrane bilja.Za vreme proizvodnje ovih đubriva, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) inkorporira se u svaku granulu. Njegova uloga je da uspori proces nitri�kacije i produži prisustvo azota u zemljištu na duži vremenski period.

  NutrActive® su nova generacija đubriva. Đubriva iz ove linije sprečavaju gubitak hranljivih materija, stabilizuju azot u zemljištu i produžavaju njegovu dostupnost biljkama na duži vremenski period.Uz pomoć inhibitora nitri�kacije DCD, menja se stopa nitri�kacije, reguliše snabdevanje azota na osnovu potreba biljke i osigurava se kontinuirano snabdevanje biljaka tokom cele vegetacije.

  Osobine

  zinc 27-9-0 (+10) +0,5ZnSloženo NP đubrivo sa cinkom (Zn). Sa visokim sadržajem azota i specijalizovanim odnosom amonijačnog i nitratnog oblika azota idealan je za useve sa brzim početnim rastom i velikom produkcijom lisne mase.Fosfor (P) stimuliše rast korenovog sistema, doprinosi rastu i cvetanju useva, dok Cink (Zn) stimuliše vegetativni rast i aktivno je uključen u sintezu auksina.

  Sumpor doprinosi razvoju korenovog sistema i povećava iskorišćavanje azota svojim učešćem u metabolizmu biljke. Istovremeno, utiče na povećanje kiselosti zemljišta u zoni korenovog sistema i rastvara mikroelemente i Fosfor vezan za zemljišne čestice koji tako postaje dostupan biljkama.

  Nutriphos® zinc 27-9-0 (+10) + 0,5 Zn je pogodan za osnovno đubrenje ozimih i jarih žitarica, kukuruza i suncokreta.

  expert 20-20-0 (+22)NutrActive® expert 20-20-0 (+22) je stabilizovano NP đubrivo vrhunskog kvaliteta, namenjeno usevima sa speci�čnim zahtevima prema azotu, fosforu i sumporu.

  Inhibitor nitri�kacije (DCD) se prilikom proizvodnje integriše u svaku granulu đubriva i štiti amonijačni oblik azota od oksidacije pod uticajem zemljišnih mikroorganizama i produžava njegovo prisustvo u zemljištu na duži vremenski period istovremeno smanjujući gubitke isparavanjemi ispiranjem.

  NutrActive® expert 20-20-0 (+22) na ovaj način osigurava obezbeđenost biljke hranljivim materijama na duži vremenski period – i u vegetativnoj i u reproduktivnoj fazi razvoja.

  Fosfor (P) koji je 90% vodorastvorljiv podstiče razvoj snažnog korenovog sistema, poboljšava plodnost i povećava produkciju useva.Sumpor (S) koji biljke usvajaju direktno utiče na rast korena, povećava usvajanje hranljivih materija i vode iz zemljišta. Njegovo prisustvo podstiče usvajanje azota i fosfora i poboljšava kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje.Visok sadržaj hranljivih materija koji se nalazi u svakoj granuli uz prednosti koje omogućava prisustvo inhibitora nitri�kacije (DCD), čini NutrActive® expert 20-20-0 (+22) idealnim za osnovno đubrenje žitarica, industrijskog bilja, voćarskih i povrtarskih kultura.

  11

 • zinc 24-12-0 (+18) +0,5ZnNutrActive® zinc 24-12-0 (+18) +0,5Zn je đubrivo sa cinkom (Zn) vrhunskog kvaliteta koje sadrži inhibitor nitri�kacije 1-cijano-guanidin (DCD). Prisustvo aktivnog faktora DCD minimalizuje gubitak azota iz zemljišta i produžava trajanje ishrane na duži vremenski period.

  Visok sadržaj zaštićenog amonijačnog oblika azota nudi kompletnu i integralnu ishranu azotom (amonijačni i nitratni oblik) useva koji imaju velike potrebe za azotom zbog brzog razvoja lisne mase.

  Visok sadržaj vodorastvorljivog fosfora (90%) osigurava rast korenovog sistema, olakšava ukorenjavanje biljaka, utiče na raniji početak klijanja i poboljšava plodnost biljaka za vreme cvetanja.

  Sumpor (S) koji biljke usvoje, odmah utiče na rast korenovog sistema i povećava usvajanje azota čim se nađe u metabolizmu biljke.

  Cink (Zn) ima važnu ulogu u nastanku prirodnog hormona auksina, stimuliše klijanje, cvetanje i povećava broj formiranih plodova.

  Specijalizovani odnos hranljivih materija koje ulaze u sastav NutrActive® zinc 24-12-0 (+18) +0,5Zn je pogodan za primenu u ozimim i jarim žitaricama, kukuruzu, industrijskom bilju i svim usevima koji imaju velike potrebe za azotom.

  12

  • Dodavanjem inhibitora nitri�kacije (DCD) u svaku granulu za vreme proizvodnje, garantuje se stabilizacija azota.• Kontinuirana i produžena ishrana useva na više od dva meseca.• Povećanje prinosa po hektaru usled redovnog snabdevanja biljaka i sa amonijačnim i sa nitratnim oblikom azota.• Kontrolisano snabdevanje biljaka azotom u skladu sa speci�čnim potrebama pojedinih biljnih vrsta.• Zaštita azota u zemljištu i minimalizacija gubitaka usled isparavanja i ispiranja.• Snažan porast korenovog sistema i poboljšan unos vode i hranljivih materija.• Povećano usvajanje fosfora i mikroelemenata i ušteda energije.• Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje biljaka azotom u svim vremenskim uslovima.• Smanjenje troškova proizvodnje usled manjeg broja aplikacija u toku sezone.• Dolazi do smanjenja nitrata u podzemnim vodama i �nalnim proizvodima što ima brojne prednosti po zdravlje i životnu sredinu.

  Prednosti

  KOMPLEKSNA NPKĐUBRIVA

  KOMPLEKSNA NPKĐUBRIVA

 • Ključ održavanja plodnosti zemljišta i visoke produktivnosti poljoprivredne proizvodnje je prilagođavanje primene đubriva raznolikim potrebama različitih biljnih kultura.

  Nutrifert® NPK je kompletna linija đubriva koja kombinuje visok kvalitet i ogromno iskustvo u sektoru ishrane biljaka. Svaka granula sadrži hranljive materije koje se nalaze u oblicima koje biljka može u potpunosti da usvoji i čiji je sadržaj prilagođen potrebama biljaka. Mnogi tipovi đubriva iz ove linije, osim glavnih makroelemenata (N-P-K) sadrže i sekundarne elemente, kaomikroelemente (S, Mg, B, Zn) da bi se osigurala kompletna ishrana biljaka.Oblik koji je u potpunosti dostupan biljkama i specijalni sastav koji kombinuje makroelemente I sekundarne hranljive materije povećava njihovu dostupnost i dostiže optimum absorpcije od strane biljke.

  Nutrifert® NPK đubriva osiguravaju kompletnu ishranu i visok prinos prilikom njihove primene.

  Osobine

  • Specijalna formula prilagođena potrebama biljaka.• Sve hranljive materije sadržane u granuli su u obliku koji je dostupan biljkama.• Direktno snabdevanje biljke hranljivim materijama, gubici svedeni na minimum.• Visok sadržaj amonijačnog oblika azota čini ih jedinstvenim u sektoru osnovnog đubrenja.• Visoka rastvorljivost Fosfora (P) do 90% značajna je za ishranu svih vrsta gajenih kultura na svim tipovima zemljišta.• Dodatak u vidu Sumpora (S), za bolje iskorišćavanje azota i mikroelemenata.• Optimalan granulometrijski sastav sa kompaktnim granulama koje ne proizvode prašinu.• Širok spektar primene i ujednačena disperzija po površini bez praznih mesta na obradivoj površini.

  Prednosti

  triple 15-15-15 (+15)

  Kompleksno NPK đubrivo sa dodatkom sumpora.

  Uravnotežen odnos hranljivih materija čini Nutrifert® triple 15-15-15 (+15) idealnim za osnovno đubrenje ratarskih, povrtarskih i voćaskih kultura.

  Prisustvo oba oblika azota u potpunosti zadovoljava kratkoročne i dugoročne potrebe biljaka, podstiče klijanje, cvetanje i formiranje plodova.

  Visok procenat dostupnog Fosfora (90% je vodorastvorljivo) garantuje optimalni razvoj korenovog sistema i u kombinaciji sa azotom, omogućava ranije klijanje i napredovanje biljke iz vegetativne u reproduktivnu fazu istovremeno podstičući cvetanje i plodonošenje.

  Kalijum (K) poboljšava usvajanje i iskorišćavanje vode i pojačava otpornost biljaka na štetno dejstvo spoljašnjih faktora - vremenski uslovi i štetočine. Po formiranju plodova, utiče na njihovu veličinu, ujednačenost, težinu i poboljšava kvalitet i organoleptičke karakteristike proizvoda (ukus i miris).

  Dodatak Sumpora (S) podstiče usvajanje azota, fosfora i mikroelemenata. Prisustvo sumpora zajedno sa Kalijumom poboljšava kvalitativne i organoleptičke karakteristike proizvoda.

  Nutrifert® triple 15-15-15 (+15) predstavlja najbolji izbor za osnovno đubrenje svih vrsta useva na svim tipovima zemljišta.

  14

  kali-phos 9 - 22 - 22 (+10)

  Kompleksno speci�čno NPK đubrivo bogato Fosforom i Kalijumom. Njegov specijalizovani sastav i odlična granulometrija povećavaju dostupnost hranljivih materija u zemljištu i pružaju kvalitetnu i kompletnu ishranu usevima kao što su šećerna repa i krompir I ostalim usevima koji imaju visoke zahteve za fosforom i kalijumom.

  Celokupni sadržaj azota (100%) je u amonijačnom obliku što osigurava odličan kvalitet ishrane useva tokom cele vegetativne sezone.

  Visok sadržaj vodorastvorljivog fosfora (90%) osigurava razvoj bogatog korenovog sistema, raniji razvoj vegetativne mase, podstiče cvetanje i plodonošenje i povećava obim proizvodnje. Kalijum (K) povećava otpornost biljaka na niske temperature i bolesti. Učestvuje u transportu hranljivih materija od lista do ploda, povećavajući prinos i kvalitet proizvoda.

  Sumpor (S) koji biljke usvoje direktno utiče na povećanje korenovog sistema, a ulaskom u metabolizam biljke utiče i na povećanje asimilacije azota.

  Kombinacija svih ovih karakteristika čini Nutrifert kali-phos 9-22-22 (+10) najboljim izborom za osnovno đubrenje šećerne repe, vinove loze, povrća (paradajz, krompir...) i voćarskih kultura gajenih na svim tipovima zemljišta.

  8 - 16 - 24Komplesno NPK đubrivo bogato kalijumom. Prilagođen odnos hranljivih materija (1:2:3) čine Nutrifert® 8-16-24 idealnim za osnovno i povšinsko đubrenje useva koje imaju visoke potrebe za Kalijumom kao što su šećerna repa, krompir, vinova loza, paradajz i slično, kao i zasada u voćarstvu gde je cilj postizanje visokih prinosa odličnog kvaliteta.

  Celokupan sadržaj azota (100%) je u amonijačnom obliku i stoga se zadržava u zemljištu, gubici su svedeni na minimum, produžava se trajanje adekvatnog snabdevanja biljke zadovoljavajući potrebe useva na idealan način tokom vegetacije.Visok procenat dostupnog Fosfora u potpunosti ispunjava potrebe biljaka u kritičnim fazama razvoja – cvetanje, plodonošenje i rast plodova kada je prisustvo fosfora ključno za razvoj biljke i

  postizanje visokog prinosa.Visok sadržaj kalijuma (K) podstiče razvoj korenovog sistema i lisne mase i reguliše vodni balans u biljci štiteći biljku od bolesti I štetnih uticaja spoljašnje sredine. Ima odlučujući uticaj na kvalitet I kvantitet proizvodnje jer ima važnu ulogu u sintezi I transportu ugljenih hidrata iz lista do ploda.Sumpor (S) koji biljke usvajaju direktno utiče na rast korena, povećava usvajanje hranljivih materija i vode iz zemljišta. Prisustvo sumpora zajedno sa Kalijumom poboljšava kvalitativne i organoleptičke karakteristike proizvoda.

  Nutrifert® 8-16-24 je idealan za osnovno đubrenje šećerne repe, krompira, vinove loze, voća i svih gajenih kultura koje imaju visoke zahteve prema kalijumu i azotu.

  15

 • Za snažan porast i visoku produktivnost biljke potrebno je redovno snabdevanje azotom u oba oblika.U slučaju primene tradicionalnih vrsta đubriva, celokupna količina se brzo transformiše u nitrite i zatim u nitratne soli.

  Usled ove transformacije, koren biljaka za čiju ishranu su korišćena tradicionalna đubriva može da iskoristi jedino azot u obliku nitrata u zemljištu. Biljke su usled toga izložene jednoličnoj ishrani nitratnim oblikom azota i ostaju uskraćene za amonijačni oblik azota koji je neophodan za mnoge metabolitičke procese. Posledica je smanjenje kvaliteta i kvantiteta dobijenog prinosa.

  NutrActive® đubriva uz pomoć inhibitora nitri�kacije DCD stabilizuju amonijačni oblik azota i tako ga štite od procesa oksidacije pomoću mikroorganizama i tako produžavaju njegovo prisustvo u zemljištu na 8 do 12 nedelja.

  Usporavajući stopu transformacije amonijačnog azota u nitrite, NutrActive® đubriva obezbeđuju dužu ishranu useva i amonijačnim i nitratnim oblikom azota. U isto vreme, regulišu snabdevanje azotom u skladu sa potrebama biljke, gubitke usled ispiranja i isparavanja svode na minimum i maksimalno povećavaju e�kasnost primene đubriva.

  Dugoročno i izbalansirano snabdevanje biljaka amonijačnim i nitratnim oblikom azota dovodi do porasta korenovog sistema povećavajući absorpciju vode i hranljivih materija što ima za posledicu intenzivan porast biljaka i veliku produktivnost.

  Način Delovanja

  NutrActive® su đubriva nove generacije, nastala kao rezultat višegodišnjih istraživanja i eksperimentisanja u sektoru ishrane bilja.

  Za vreme proizvodnje ovih đubriva, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) inkorporira se u svaku granulu. Njegova uloga je da uspori proces nitri�kacije i produži prisustvo azota u zemljištu na duži vremenski period.

  Pored sporodelujućeg amonijačnog oblika azota, ova đubriva sadrže i 20-40% nitratnog oblika azota čime se obezbeđuje direktna ishrana i zadovoljavaju se kratkoročne potrebe biljke za azotom.

  Osobine

  • Dodavanjem inhibitora nitri�kacije (DCD) u svaku granulu za vreme proizvodnje, garantuje se stabilizacija azota.• Kontinuirana i produžena ishrana useva na više od dva meseca.• Povećanje prinosa po hektaru usled redovnog snabdevanja biljaka i sa amonijačnim i sa nitratnim oblikom azota.• Kontrolisano snabdevanje biljaka azotom u skladu sa speci�čnim potrebama pojedinih biljnih vrsta.• Zaštita azota u zemljištu i minimalizacija gubitaka usled isparavanja i ispiranja.• Snažan porast korenovog sistema i poboljšan unos vode i hranljivih materija.• Povećano usvajanje fosfora i mikroelemenata i ušteda energije.• Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje biljaka azotom u svim vremenskim uslovima.• Smanjenje troškova proizvodnje usled manjeg broja aplikacija u toku sezone.• Dolazi do smanjenja nitrata u podzemnim vodama i �nalnim proizvodima što ima brojne prednosti po zdravlje i životnu sredinu.

  Prednosti

  16

  Inovativno đubrivo sa uravnoteženim odnosom hranljivih materija (1:1:1) sa dodatkom Sumpora, posebno dizajnirano za racionalnu primenu đubriva u modernoj poljoprivredi i za povećanje prinosa.

  Za vreme proizvodnje đubriva, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) je integrisan u svaku granulu i njegova uloga je da usporava proces nitri�kacije i produžava prisustvo azota u zemljištu.Prisustvo oba oblika azota (nitratni i amonijačni) u zemljištu u potpunosti pokriva kratkoročne i dugoročne potrebe useva, omogućava klijanje, cvetanje i plodonošenje.

  Visok sadržaj Fosfora (P) rastvorljivog u vodi podstiče nastanak snažnog korenovog sistema i u potpunosti ispunjava potrebe biljaka u kritičnim fazama nicanja, cvetanja i formiranja plodova kada je dovoljna količina Fosfora presudna.Kalijum (K) ima pozitivan uticaj na porast korena i lisne mase, poboljšava unos i iskorišćavanje vode od strane biljaka i povećava njihovu otpornost na patogene i štetne uticaje klimatskih uslova. Povećava produkciju ugljenih hidrata u lišću I učestvuje u njihovom transportu do plodova što utiče na povećanje prinosa I kvaliteta celokupne proizvodnje.

  Dodatak u vidu Sumpora (S) podstiče usvajanje azota, fosfora I mikroelemenata. Prisustvo sumpora zajedno sa kalijumom poboljšava kvalitativne I organoleptičke karakteristike proizvodnje.

  NutrActive® leader 15-15-15 (+15) je pogodan za osnovno i površinsko đubrenje svih vrsta useva (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo) na svim tipovima zemljišta.

  NutrActive® FerroZinc 11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn je nova generacija višekomponentnih đubriva, speci�čno dizajnirana u cilju racionalne primene sredstava za ishranu bilja i povećanja prinosa u modernoj poljoprivredi. Inovativno kompleksno NPK đubrivo sadrži azot u stabilizovanom amonijačnom obliku i fosfor izuzetne rastvorljivosti u vodi. Bogato kalijumom, sumporom i mikroelementima – Gvožđem (Fe) i Cinkom (Zn), dizajnirano je da pruži kompletnu ishranu različitim biljnim vrstama – krompir, repa, povrće, voće, vinova loza i dr.

  Za vreme proizvodnje, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) se integriše u svaku granulu. Njegova uloga je usporavanje procesa nitri�kacije i produžavanje vremena snabdevanja useva azotom.

  On reguliše snabdevanje biljaka azotom u skladu sa biljnim potrebama, osigurava kompletnu i dugoročnu ishranu biljkama. Takođe, smanjuje gubitak azota isparavanjem i ispiranjem.

  Visok procenat dostupnog Fosfora (90% rastvorljiv u vodi) garantuje optimalan razvoj korenovog sistema i u kombinaciji sa azotom, omogućava ranije klijanje i prelazak biljke iz vegetativne u reproduktivnu fazu. Podstiče cvetanje i formiranje plodova.

  Kalijum (K) ima važnu ulogu u sintezi i kretanju ugljenih hidrata u biljci. Povećava otpornost biljke na niske temperature i sušu i poboljšava kvalitet biljne proizvodnje.Sumpor (S) utiče na bolje usvajanje fosfora i mikroelemenata.

  U sastav đubriva NutrActive® FerroZinc 11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn ulazi kombinacija sumpora i azota u amonijačnom obliku (100%) koji delujući zajedno dovode do povećanja prinosa po hektaru i maksimalnog iskorišćavanja đubriva.Gvožđe (Fe) sprečava pojavu hloroze na mladom lišću i predstavlja katalizator u sintezi hloro�la i samim tim dovodi do povećanja intenziteta fotosinteze, Utiče i na druge metabolitičke procese u biljci. Cink (Zn) aktivno učestvuje u sintezi auksina, stimuliše vegetativni rast, podstiče cvetanje i povećava broj i veličinu plodova.

  Odlična granulometrija i sastav čine NutrActive® FerroZinc 11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn idealnim za primenu pri osnovnom đubrenju krompira, šećerne repe, povrća i voća.

  leader 15-15-15 (+15)

  FerroZinc 11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn

  17

 • Comple-Fert® Drop i Nutri-Fast® Drop su vodorastvorljiva đubriva vrhunskog kvaliteta koja objedinjuju rezultate savremenih istraživanja i iskustvo u sektoru ishrane biljaka. Ona pružaju integralnu i kvalitetnu ishranu u otežanim zemljišnim uslovima koja preovlađuju u staklenicima. Pogodni su za primenu na otvorenom polju i u zatvorenom prostoru.

  Pažljiv odabir i optimalna kombinacija sirovina, omogućava Comple-Fert® Drop i Nutri-Fast® Drop đubrivima da na jedinstven način menjaju kiselost hranljivog rastvora štiteći hranljive materije od stvaranja nerastvorljivih jedinjenja i njihove imobilizacije u zemljištu. Pomoću ovog mehanizma, gubici hranljivih materija su svedeni na minimum dok se njihova dostupnost povećava što pozitivno utiče na e�kasnost primene đubriva na svim tipovima zemljišta.

  Kisela priroda ovih đubriva povećava aktivnost korenovog sistema i u kombinaciji sa niskom provodljivošću zemljišta olakšava biljkama usvajanje hranljivih materija osiguravajući idealnu ishranu useva čak i u uslovima osmotskog ili vodenog stresa. To naročito dolazi do izražaja na kontaminiranim i zaslanjenim zemljištima.

  Sa bogatim sadržajem primarnih hranljivih materija i visokim sadržajem helatizovanih mikroelemenata, različiti tipovi đubriva iz linija Comple-Fert® Drop i Nutri-Fast® Drop pružaju biljkama ishranu vrhunskog kvaliteta na svim tipovima zemljišta i u svim vremenskim uslovima i u potpunosti ispunjavaju potrebe biljaka u svim fazama razvoja.

  V O D O R A S T V O R L J I V A Đ U B R I V A

  20 - 20 - 20 18 - 9 - 27 + 1MgO 9 - 15 - 29 + 3MgO 12 - 48 - 10

  20 - 20 - 20 15 - 5 - 30 + 2MgO 16 - 8 - 24 + 3ΜgO 31 - 8 - 12

  18

  Naše prisustvo na tržištu je rezultat vrhunskog kvaliteta proizvoda, znanja i stučnosti kao i dugogodišnjeg iskustva u sektoru sredstava za ishranu bilja.

  Sa fokusom na istraživanjima i inovacijama u proizvodnom procesu, u prilici smo da ponudimo proizvode izuzetnog kvaliteta, tehničku podršku i stručnost svima koji se bave poljoprivredom.

  Predlažemo nove tehnike uzgoja i kompletan program ishrane useva koji povećava e�kasnost primene primene đubriva i doprinosi povećanju poljoprivredne proizvodnje.

  Težimo uspostavljanju racionalne primene sredstava za ishranu bilja što podrazumeva maksimalno iskorišćavanje hranljivih materija od strane biljaka dok u isto vreme osigurava uštedu sredstava i smanjenje štetnih efekata po životnu sredinu.

  Snaga đubriva

 • Uvoznik i distributer za Srbiju:

  HELLAGROLIP d.o.o.

  Beogradska 31/4

  11000 Beograd

  Tel. +381 11 33 42 356

  [email protected]

  Proizvođač:

  HELLAGROLIP S.A.

  34A Pentelis str.

  GR 17564 Athens

  Tel. (+30) 213 0037 600

  www.hellagrolip.com

  Uvoznik i distributer za Srbiju:

  HELLAGROLIP d.o.o.

  Beogradska 31/4

  11000 Beograd

  Tel. +381 11 33 42 356

  [email protected]

  Proizvođač:

  HELLAGROLIP S.A.

  34A Pentelis str.

  GR 17564 Athens

  Tel. (+30) 213 0037 600

  www.hellagrolip.com