12
NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30 dr Duško Marinković Zamenik rukovodioca stručne službe 22.04.2014. godine 81. Međunarodni poljoprivredni sajam

NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

  • Upload
    rehan

  • View
    88

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30. dr Duško Marinković Zamenik rukovodioca stručne službe 22.04.2014. godine 81. Međunarodni poljoprivredni sajam. FERTIL. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA

FORTE 20 I FORTE 30

dr Duško MarinkovićZamenik rukovodioca stručne službe

22.04.2014. godine81. Međunarodni poljoprivredni sajam

Page 2: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

FERTIL

Fertil đubriva su mehaničke mešavine čvrstih pojedinačnih komponenti koje se posle mešanja-homogenizaciju, kompaktiranjem prevode u lomljene granule dimenzija od 1-5 mm.

Fertil đubriva nemaju problem sa segregacijom, a receptura je jednaka u svakoj granuli odnosno u svakoj granuli se nalaze deklarisane količine aktivnih materije.

Sva mineralna đubriva u fabrici Fertil proizvode se istim tehnološkim postupkom.

Page 3: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

FORTE 20 i 30 - osnovne karakteristike

• Azotna đubriva sa mogućnošću primene pred osnovnu obradu zemljišta zbog slabe pokretljvosti azota.

• FORTE 20 i FORTE 30 mogu se koristiti za predsetveno-startno đubrenje, prihranu useva preko zemljišta, ali i u folijarnoj ishranoj ishrani biljaka.

Forte se može primenjivati za sve kulture, naručito za biljne vrste bogate ugljenim hidratima i biljne vrste duge vegetacije.

Forte azotna đubriva sadrže SUMPOR, koji je konstitucioni makro element veoma važan za razvoj biljaka

Page 4: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

ZNAČAJ SUMPORA ZA BILJKE

Ulazi u sastav amino kiselina čime utiče na povećanje sadržaja proteina kod svih gajenih biljaka (soja, pšenica, kukuruz...). Podiže nivo pristupačnog fosfora (SUMPOR prevodi teško pristupačne u lako pristupačne oblike fosfora). Kod pšenice pospešuje stvaranje proteina glutena. Povećanjem sadržaja glutena, poboljšava pekarske osobine pšenice.

Page 5: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

ZNAČAJ SUMPORA ZA BILJKE

Pomaže u izgradnji antifungalnih proteina važnih za odbranu od patogena.   Jača otpornost biljaka prema stresnim uslovima spoljašnje sredine.

Održava potreban nivo sumpora u zemljištu pri uzgoju kupusnjača (uljana repica, kupus...) i leguminoza (detelina, lucerka, boranija, graškovi...) koje iznose značajne količine sumpora iz zemljišta.

Page 6: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

FORTE 20 - osnovne karakteristike

• FORTE 20 predstavlja kombinaciju dva makro hranljiva elementa N (21%) i S (24%).

• FORTE 20 je mineralno đubrivo koje je pogodno za primenu na alkalnim, neutralnim i karbonatnim zemljištima.

• Azot se nalazi u formi amonijačnog jona NH4, odmah nakon primene usvojiv je od strane biljaka.

• Sumpor se nalazi u obliku SO3.

• FORTE 20 ne sadrži balastne materije, lako je rastvorljivo u vodi.

Page 7: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

FORTE 20 - preporučene količine

Biljna vrsta Preporučene doze đubriva u toku jedne proizvodne sezone (kg/ha)

Uljana repica 200-550

Kukuruz 250-500

Pšenica 250-400

Ječam 200-350

Suncokret 100-300

Šećerna repa 200-350

Page 8: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

FORTE 30 - osnovne karakteristike

• FORTE 30 predstavlja kombinaciju dva makro hranljiva elementa N (30,5%) i S (12%).

• FORTE 30 je mineralno đubrivo koje je pogodno za primenu na alkalnim, neutralnim i karbonatnim zemljištima.

• Lako rastvorljivo u vodi bez balastnih materija.

• Od ukupne količine azota, 12% azota vodi poreklo iz AS-a (Amon sulfata), a 18,5% iz mineralnog đubriva UREA.

• Sumpor se nalazi u obliku SO3.

Page 9: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

FORTE 30 - preporučene količine

Biljna vrsta Preporučene doze đubriva u toku jedne proizvodne sezone (kg/ha)

Uljana repica 200-550

Kukuruz 200-500

Pšenica 200-450

Ječam 200-450

Šećerna repa 200-400

Suncokret 150-350

Page 10: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

Napomene pri primeni FORTE 20 i FORTE 30

Kod osetljivih kultura na Sumpor voditi računa o količini đubriva pre svega FORTE 20 koja će biti primenjena u predsetvenom periodu (posebno u proizvodnji šećerne repe i ječma).

FORTE je đubrivo fiziološki kisele reakcije pa se njegova primena na kiselim i lakim peskovitim zemljištima preporučuje uz kalcifikaciju ili fosfatizaciju sirovim fosfatima.

Amonijačni jon NH4 u zemljištima bogatim sa CaCO3 se transformiše u NH3 pa je potrebno inkorporirati FORTE u zemljište da bi se sprečio gubitak azota.

Page 11: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

Fertil formulacije

”NATURA 15” NPK 9:15:15 + 20% SO3

”NATURA 16” NPK 5:16:24 + 10% SO3

”NATURA 24” NPK 5:24:16 + 6% SO3

NP 10:20

NP 20:20

NK formulacije

Ali, tu nije kraj!!!

Page 12: NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

Kako koristiti đubriva? STRUČNA SLUŽBA AGROTIMA kupcima Fertilovih

mineralnih đubriva pruža mogućnost uzorkovanja i analiziranja zemljišta i daje precizne preporuke za korišćenje mineralnih

đubriva u optimalnim količinama shodno potrebama zemljišta i usevima koje gajite.