of 12 /12
NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30 dr Duško Marinković Zamenik rukovodioca stručne službe 22.04.2014. godine 81. Međunarodni poljoprivredni sajam

NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

 • Author
  rehan

 • View
  80

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30. dr Duško Marinković Zamenik rukovodioca stručne službe 22.04.2014. godine 81. Međunarodni poljoprivredni sajam. FERTIL. - PowerPoint PPT Presentation

Text of NOVA AZOTNA MINERALNA ĐUBRIVA FORTE 20 I FORTE 30

 • NOVA AZOTNA MINERALNA UBRIVAFORTE 20 I FORTE 30

  dr Duko MarinkoviZamenik rukovodioca strune slube

  22.04.2014. godine81. Meunarodni poljoprivredni sajam

 • FERTIL Fertil ubriva su mehanike meavine vrstih pojedinanih komponenti koje se posle meanja-homogenizaciju, kompaktiranjem prevode u lomljene granule dimenzija od 1-5 mm.

  Fertil ubriva nemaju problem sa segregacijom, a receptura je jednaka u svakoj granuli odnosno u svakoj granuli se nalaze deklarisane koliine aktivnih materije.

  Sva mineralna ubriva u fabrici Fertil proizvode se istim tehnolokim postupkom.

 • FORTE 20 i 30 - osnovne karakteristike

  Azotna ubriva sa mogunou primene pred osnovnu obradu zemljita zbog slabe pokretljvosti azota.

  FORTE 20 i FORTE 30 mogu se koristiti za predsetveno-startno ubrenje, prihranu useva preko zemljita, ali i u folijarnoj ishranoj ishrani biljaka.

  Forte se moe primenjivati za sve kulture, naruito za biljne vrste bogate ugljenim hidratima i biljne vrste duge vegetacije.

  Forte azotna ubriva sadre SUMPOR, koji je konstitucioni makro element veoma vaan za razvoj biljaka

 • ZNAAJ SUMPORA ZA BILJKE

  Ulazi u sastav amino kiselina ime utie na poveanje sadraja proteina kod svih gajenih biljaka (soja, penica, kukuruz...).Podie nivo pristupanog fosfora (SUMPOR prevodi teko pristupane u lako pristupane oblike fosfora).Kod penice pospeuje stvaranje proteina glutena.Poveanjem sadraja glutena, poboljava pekarske osobine penice.

 • ZNAAJ SUMPORA ZA BILJKE

  Pomae u izgradnji antifungalnih proteina vanih za odbranu od patogena. Jaa otpornost biljaka prema stresnim uslovima spoljanjesredine.

  Odrava potreban nivo sumpora u zemljitu pri uzgoju kupusnjaa (uljana repica, kupus...) i leguminoza (detelina, lucerka, boranija, grakovi...) koje iznose znaajne koliine sumpora iz zemljita.

 • FORTE 20 - osnovne karakteristikeFORTE 20 predstavlja kombinaciju dva makro hranljiva elementa N (21%) i S (24%).

  FORTE 20 je mineralno ubrivo koje je pogodno za primenu na alkalnim, neutralnim i karbonatnim zemljitima.

  Azot se nalazi u formi amonijanog jona NH4, odmah nakon primene usvojiv je od strane biljaka.

  Sumpor se nalazi u obliku SO3.

  FORTE 20 ne sadri balastne materije, lako je rastvorljivo u vodi.

 • FORTE 20 - preporuene koliine

  Biljna vrstaPreporuene doze ubriva u toku jedne proizvodne sezone (kg/ha)Uljana repica200-550Kukuruz250-500Penica250-400Jeam200-350Suncokret100-300eerna repa200-350

 • FORTE 30 - osnovne karakteristikeFORTE 30 predstavlja kombinaciju dva makro hranljiva elementa N (30,5%) i S (12%).

  FORTE 30 je mineralno ubrivo koje je pogodno za primenu na alkalnim, neutralnim i karbonatnim zemljitima.

  Lako rastvorljivo u vodi bez balastnih materija.

  Od ukupne koliine azota, 12% azota vodi poreklo iz AS-a (Amon sulfata), a 18,5% iz mineralnog ubriva UREA.

  Sumpor se nalazi u obliku SO3.

 • FORTE 30 - preporuene koliine

  Biljna vrstaPreporuene doze ubriva u toku jedne proizvodne sezone (kg/ha)Uljana repica200-550Kukuruz200-500Penica200-450Jeam200-450eerna repa200-400Suncokret150-350

 • Napomene pri primeni FORTE 20 i FORTE 30Kod osetljivih kultura na Sumpor voditi rauna o koliini ubriva pre svega FORTE 20 koja e biti primenjena u predsetvenom periodu (posebno u proizvodnji eerne repe i jema).

  FORTE je ubrivo fizioloki kisele reakcije pa se njegova primena na kiselim i lakim peskovitim zemljitima preporuuje uz kalcifikaciju ili fosfatizaciju sirovim fosfatima.

  Amonijani jon NH4 u zemljitima bogatim sa CaCO3 se transformie u NH3 pa je potrebno inkorporirati FORTE u zemljite da bi se spreio gubitak azota.

 • Fertil formulacije

  NATURA 15 NPK 9:15:15 + 20% SO3

  NATURA 16 NPK 5:16:24 + 10% SO3

  NATURA 24 NPK 5:24:16 + 6% SO3

  NP 10:20

  NP 20:20

  NK formulacije

  Ali, tu nije kraj!!!

 • Kako koristiti ubriva? STRUNA SLUBA AGROTIMA kupcima Fertilovih mineralnih ubriva prua mogunost uzorkovanja i analiziranja zemljita i daje precizne preporuke za korienje mineralnih ubriva u optimalnim koliinama shodno potrebama zemljita i usevima koje gajite.