3
PLAN PRIMENE AZOTNIH ĐUBRIVA pšenicakukuruzsuncokretšećerna repasojauljana repica

PLAN PRIMENE AZOTNIH ĐUBRIVA

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PLAN PRIMENE AZOTNIH ĐUBRIVA

PLAN PRIMENE AZOTNIH ĐUBRIVApšenica┃kukuruz┃suncokret┃šećerna repa┃soja┃uljana repica

Page 2: PLAN PRIMENE AZOTNIH ĐUBRIVA

Plan đubrenja kukuruza

Plan đubrenja pšenice

Plan đubrenja suncokreta

Đubriva se primenjuju u prvoj i drugoj prihrani u količini od 200 - 300 kg/ha.

Đubriva se primenjuju predsetveno i u toku vegatacije u količini od 200 - 400 kg/ha.

N-Process je najnovije dostignuće Roullier Group-e, u oblasti azotnih đubriva.N-Process predstavlja veoma složenu strukturu, koja se sastoji od organo – kalcijumskog matriksa u kojem se nalaze mineralna hraniva i specijalni dodaci, koji utiču na transformaciju azota u biljkama i stimulaciju rada zemljišnih mikroorganizama. Nastao je kao rezultat više naučnih pronalazaka i novog načina proizvodnje, koji je osmišljen specijalno za ovu svrhu.

Šta su Razlozi za PRimeNu N-PRocess đubRiva:• Sprečavanje gubitaka azota ispiranjem • Poboljšanje usvajanja azota i drugih hraniva iz mineralnih

đubriva i zemljišta• Bolja transformacija usvojenog azota u biljkama

Zahvaljujući organo – kalcijumskom matriksu, azot se postepeno oslobađa u zemljišni rastvor. Postepeno oslobađanje azota, omogućava biljkama kontinuiranu ishranu tokom cele vegetacije a gubici se svode na minimum. Proces oslobađanja i transformacije azota odvija se u tri faze:

PRva Faza: Molekuli uree suviše su veliki da bi mogli da se oslobode iz matriksa u zemljište. Prvi korak transformacije

azota je ulazak molekula vode u organo – kalcijumski matriks i hidroliza uree u amonijačni azot unutar matriksa.

DRuGa Faza: Postepeno oslobađanje molekula amonijačnog azota kroz otvore organo-kalcijumskog matriksa i ulazak u zemljišni rastvor.

tReĆa Faza: Transformacija amonijačnog azota u nitrani azotni oblik.

Poboljšanje transformacije azota unutar biljaka, ostvaruje se pomoću specijalnih dodataka - prekursora enzimske aktivnosti biljaka. Pod dejstvom ovih specijalnih dodataka, ubrzava se prevođenje azota u aminokiseline, proteine i ostale organske materije koje u sebi sadrže azot. Na ovaj način povećava se sadržaj suve materije u biljkama što je osnova za visok i stabilan prinos gajenih kultura, kao i dobro podnošenje stresnih faktora koji se javjaju tokom vegetacionog perioda.

N-Proces stimuliše i rad bakterija u zemljištu, koje su zaslužne za transformaciju azota u oblike koji su biljkama lakopristupačni.

MPPA kompleks, je patent odeljenja za istraživanje i razvoj Roullier Group-e. Predstavlja prirodni organski kompleks sa visokim sadržajem aktiviranih polifenolnih molekula različitih molekulskih težina.

Šta su Razlozi za PRimeNu mPPa đubRiva: • Zaštita hraniva iz đubriva• Mobilizacija i zaštita hraniva iz zemljišta• Obezbeđivanje lakopristupačnih i zaštićenih hraniva u

dugom vremenskom periodu

MPPA kompleks (European patent 945000107) omogućava zaštitu mineralnih hraniva posle rastvaranja đubriva u zemljištu. Takođe vezuje za sebe mineralna hraniva iz zemljišnog rastvora i na taj način ih čuva od blokade. Ono što je karakteristično za

MPPA kompleks je da podjednako dobro vezuje i štiti, kako makro i mezo, tako i mikroelemente. Hraniva vezana za MPPA kompleks, ostaju u zemljištu zaštićena od blokade do momenta kada korenov sistem biljaka dođe do njih. Pod dejstvom korenskih izlučevina, hraniva se oslobađaju veze sa MPPA molekulom i biljka ih usvaja. Posle raskidanja veze, MPPA molekuli ponovo za sebe vezuju hraniva koja se nalaze u zemljištu i prevode ih u lakopristupačan i zaštićen oblik. Ovaj proces se konstantno ponavlja u zemljištu dok koren usvaja hranu.Važno je napomenuti da se MPPA kompleks, ne usvaja od strane biljaka i ima mogućnost da u dugom vremenskom periodu, stalno iznova obezbeđuje zaštićena i lakopristupačna mineralna hraniva gajenim biljaka.

Đubriva se primenjuju predsetveno i u toku vegatacije u količini od 200 - 300 kg/ha.

Page 3: PLAN PRIMENE AZOTNIH ĐUBRIVA

Timac Agro Balkans d.o.o. • Temerinska 76 • 21000 Novi Sad, Srbija • Tel/fax: 021 47 27 020

www.timacagro.com • www.timacagro.rs • www.roullier.com Timac Agro Balkans

Plan đubrenja soje

Plan đubrenja šećerne repe

Đubriva se primenjuju predsetveno i u toku vegatacije u količini od 150 - 250 kg/ha.

Đubriva se primenjuju predsetveno i u toku vegatacije u količini od 250 - 350 kg/ha.

stR

Na

slu

Žba

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo Vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.

Plan đubrenja uljane repice

Đubriva se primenjuju u prvoj i drugoj prihrani u količini od 200 - 350 kg/ha.stRuČNa sluŽba

Severna Bačka064 6420 689

Severna Bačka i Severni Banat064 6427 384

Zapadna Bačka064 6420 691

Južna Bačka064 6420 699064 6427 381

Srem064 6423 753064 6423 759

Južni Srem i Istočna Mačva064 6427 372

Mačva064 6423 761

Srednji Banat064 6420 692

Južni Banat064 6420 702

Zapadna Srbija064 6420 701064 6427 377

Stig064 6427 383

Centralna Srbija064 6423 754

Južna Srbija064 6423 755064 6427 378

Bosna i Hercegovina– Republika Srpska+387 65 803 144