of 44 /44
TEČNA ĐUBRIVA, BIOSTIMULATORI I POBOLJŠIVAČI SVOJSTAVA TLA

TEČNA ĐUBRIVA, BIOSTIMULATORI I POBOLJŠIVAČI … · KALCIJUM (Ca/СаО) Kalcijum ima veliki značaj kod skoro svih poljoprivrednih kultura, pre svega za obezbeđivanje čvrstine

 • Author
  others

 • View
  33

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of TEČNA ĐUBRIVA, BIOSTIMULATORI I POBOLJŠIVAČI … · KALCIJUM (Ca/СаО) Kalcijum ima veliki...

 • 1www.alkaloid.com.mk

  TEČNA ĐUBRIVA, BIOSTIMULATORI I

  POBOLJŠIVAČISVOJSTAVA TLA

  Proizvodi:Alkaloid AD Skopje, bul. А. Makedonski 12, Republika Makedonija

  Distributer za Crnu Goru:Veletex dooCijevna bb, 81000 Podgorica, Crna [email protected]

  www.alkaloid.com.mk

  www.veletex.com

 • 2

 • www.alkaloid.com.mk 3

  Alkaloid AD Skoplje već celih osam decenija radi na proizvodnji lekova, preradi biljnih sirovina i proizvodnji kozmetičkih i hemijskih proizvoda.

  Odeljak HEMIJA u Alkaloidu AD je 1957. godine osnovala grupa profesora Tehnološko-metalurškog fakulteta u Skoplju i grupa privrednika iz zemlje. Fabrika radi u okviru profitnog centra Hemija, Kozmetika i Bilka i locirana je u Skoplju sa preko 100.000 l reaktorskog prostora sa oko 70 reaktorskih jedinica sa različitom radnom zapreminom, pratećim aparatima, infrastrukturom i vlastitim razvojem. Poseduje sertifikate ISO 9001 izdat od strane QA, ISO 14001 izdat od strane QA, ISO 13485 izdat od strane QA, i CE za medicinska pomagala, izdat od strane DEKRA Certification B.V.

  U delu HEMIJA pod brendom Alkafert susreću se razne formulacije tečnih mineralnih đubriva, biostimulatora i sredstava za poboljšanje karakteristika tla. Proizvodi Alkafert su zastupljeni i prodaju se u skoro svim poljoprivrednim apotekama u Republici Makedoniji. Ovi proizvodi su zastupljeni pod brendom Alfafert i mogu se naći u državama Evropske unije, kao što su Grčka, Bugarska i Hrvatska, ali i u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Republici Kosovo, dok su pod brendom Balagro prisutni i u Turskoj.

  Proizvodna paleta tečnih mineralnih đubriva Alkafert je sastavljena od primarnih i makrohranljivih elemenata (azot, fosfor, kalijum), sekundarnih makrohranljivih elemenata (kalcijum, magnezijum, sumpor), mikrohranjljivih elemenata (gvožđe, cink, mangan, bor, bakar, kobalt) i njihovih kombinacija. Tečna mineralna đubriva Alkafert se koriste za uravnoteženu ishranu svih povrtarskih, ratarskih, voćnih kultura i vinove loze, sistemom za mikronavodnjavanje – kap po kap, mikro rasprskavanjem i folijarnom aplikacijom.

  Kao rezultat novih tehnologija i izazova savremene poljoprivredne proizvodnje, Alkafert kontinuirano prati inovacije i u tom smeru paleta je proširena novim biostimulatorima i sredstvima za poboljšanje karakteristika tla. Prateći nauku i naučna dostignuća Alkaloid AD Skoplje je stalno u toku sa dostignućima i u procesu je razvoja, što obuhvata i razvoj novih proizvoda čija je primena u organskoj proizvodnji. U saradnji sa Fakultetom za poljoprivredne nauke i hranu iz Skoplja u okviru Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij” – Skoplje, a na osnovu izvršene analize tla, izrađuju se odgovarajući programi za upotrebu tečnih mineralnih đubriva, biostimulatora i sredstava za poboljšanje karakteristika tla Alkafert. Sva tečna mineralna đubriva, biostimulatori i sredstva za poboljšanje karakteristika tla Alkafert su analizirani u akreditovanim laboratorijama za analizu i u saglasnosti sa MKC EN ISO 17025:2006. Svi proizvodi su registrovani u listi Ministarstva za zemljoradnju, šumarstvo i vodoprivredu Republike Makedonije.

  Pritom i dalje postoji mogućnost brzog razvoja novih proizvoda iz iste palete proizvoda.

 • 4

  SADRŽAJPRIMARNI MAKROHRANLJIVI ELEMENTISEKUNDARNI MAKROHRANLJIVI ELEMENTIMIKROHRANLJIVI ELEMENTI

  TEČNA MINERALNA ĐUBRIVA ALKAFERT IZ PROGRAMA ALKALOID-A AD SKOPLJEAlkafert NPK 0-36-0Alkafert NPK 0-40-0Alkafert NPK 3-0-25Alkafert NPK 3-10-22Alkafert NPK 3-20-28 + 3 % EDTAAlkafert NPK 3-40-0Alkafert NPK 7-3-7 + MEAlkafert NPK 7-7-7Alkafert NPK 9-0-6 + 10 % CaO + 2 % MgOAlkafert NPK 12-5-7 + МЕAlkafert NPK 31-0-0 + МЕMagnicvet NPK 7-1-5 + МЕМagnihortal NPK 10-5-5 + МЕAlkafert NPKB 8-4-8-1 + МЕAlkafert NPKB 8-6-8-1 + МЕAlkafert NPKB 10-6-8-0,5 + МЕAlkafert Аmonijum nitrat 50 %Alkafert Kalcijum nitrat 40 %Alkafert Kalcijum nitrat 47 %Alkafert Kalcijum hlorid 30 %Alkafert Magnezijum nitrat 36 %Alkafert Magnezijum sulfat 35%Alkafert 20 % Helat gvožđa sa 14 % amonijum nitrataAlkafert 1,5 % Gvožđe sa NPK 3-5-7Alkafert 2 % Gvožđe sa 0,5 % magnezijumaAlkafert 24 % Helat magnezijuma sa 10 % amonijum nitrataAlkafert 22 % Helat cinka sa 10 % amonijum nitrataAlkafert 2 % Cink sa NPK 3-5-7Alkafert 4 % CinkAlkafert 7 % CinkAlkafert 20 % Helat mangana sa 7 % amonijum sulfataAlkafert 30 % Helat bakra sa 10 % amonijum sulfataAlkafert MIX Ca-Mg-Zn EDTAAlkafert MIX Mn-Co-Cu EDTAAlkafert MIX 5Alkafert MIX 7Alkafert Bor 8 %Alkafert 3 % Cink sa 2 % bora

  MINERALNO ĐUBRIVO ALKAFERT IZ PROGRAMA ALKALOID-A AD SKOPLJEAlkafert Bakar sulfat

  BIOSTIMULATORI ALKAFERT IZ PROGRAMA ALKALOID-A AD SKOPLJEAlkafert Nemakil 35 AL Alkafert Nemakil 35 AL plusAlkafert Nemakil 35 AL multiAlkafert Humifulvil 15 %

 • www.alkaloid.com.mk 5

  SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE KARAKTERISTIKA TLA ALKAFERT IZ PROGRAMA ALKALOID-A AD SKOPLJEAlkafert Sumpor

  PROGRAMI FERTIRIGACIJE I FOLIJARNE APLIKACIJE KOD POVRTARSKIH KULTURAParadajzPaprikaKrastavacSalataZeljaste kultureBostanKorenasto povrćeKrompirBoranija i pasuljGrašak

  PROGRAMI FERTIRIGACIJE I FOLIJARNE APLIKACIJE U VINOGRADARSTVUVinske sorte grožđaStone sorte grožđa

  PROGRAMI FERTIRIGACIJE I FOLIJARNE APLIKACIJU U VOĆARSTVUŠljivaJabukaKruškaBreskvaVišnjaJagodaKajsijaKupinaLešnikMalinaMaslinaTrešnja

  PROGRAMI FERTIRIGACIJE I FOLIJARNE APLIKACIJE U RATARSTVUŽitne i druge ratarske kulture

 • 6

  UVODTečna mineralna đubriva Alkafert se koriste kod skoro svih načina aplikacije, odnosno sa sistemima za mikro navodnjavanje (kap po kap i mikro rasprskavanje), folijarnom aplikacijom ili zalivanjem. Prednost ovih đubriva se sastoji u tome što ne sadrže nosače hranljive materije, a time se u tlu, na površini lista i na biljci ne ostavljaju druge materije osim hranljivih elemenata. Mogu biti celosna, odnosno mogu sadržati NPK i druge makrohranljive i mikrohranljive elemente, međutim u zavisnosti od potreba kulture i faza rasta i razvoja sreću se i kombinacije sa jednim ili dva elementa NPK-a, kao i druge kombinacije makrohranljivih i mikrohranljivih elemenata koji su neophodni za uravnoteženu ishranu poljoprivrednih kultura, zbog čega se najčešće nazivaju koktelima sa hranljivim materijama. Prilikom aplikacije tečnih mineralnih đubriva Alkafert hranljiva materija deluje veoma brzo i efikasno, a efekti na kulturu su već dokazani u praksi u našoj državi i izvan nje. Savremena poljoprivredna proizvodnja je ispravljena pred novim izazovima kao što su klimatske promene i potreba za većom tolerantnošću i otpornošću poljoprivrednih kultura. U cilju prevazilaženja ovakvih negativnih stresnih momenata kod biljaka, Alkafert je proširio proizvodnu paletu biostimulatorima i sredstvima za poboljšanje karakteristika tla, koji direktno smanjuju i saniraju ove negativne posledice kod biljaka.

 • www.alkaloid.com.mk 7

  PRIMARNI MAKROHRANLJIVI ELEMENTI

  AZOT (N)

  Azot ulazi u sastav velikog broja organskih jedinjenja u biljci i ima veliki uticaj na vegetativni rast i plodonošenje poljoprivrednih kultura. Nedostatak azota se manifestuje slabijim rastom biljaka, požućivanjem listova, formiranjem sitnih listova, opadanjem listova, slabije razgranatim korenovim sistemom, sitnim plodovima lošeg kvaliteta itd. Višak se manifestuje bujnim rastom, produženom vegetacijom na jesen i smanjenom otpornošću biljaka na mraz.

  FOSFOR (P/Р2О5)

  Fosfor je jedan od esencijalnih elemenata potrebnih za pravilnu ishranu poljoprivrednih kultura. Potrebe za njim su naročito izražene prilikom cvetanja i prilikom oplođivanja poljoprivrednih kultura. Prilikom nedostatka ovog hranljivog elementa, biljke imaju nežan izgled, a listovi su uglavnom zeleni, sa raznim nijansama od plavo-zelene do crvenkasto-zelene boje. Višak fosfora ne pokazuje neke morfološke osobine ali se negativno odražava na prinos.

  KALIJUM (K/К2О)

  Kalijum se smatra jednim od krucijalnih hranljivih elemenata potrebnih za pravilnu ishranu poljoprivrednih kultura, naročito prilikom formiranja i zrenja plodova poljoprivrednih kultura. Nedostatak kalijuma se može primetiti na starijim listovima koji dobijaju specifičan šareni izgled, kao rezultat delimično formiranih zelenih površina hlorofilom. Listovi počinju da se savijaju s krajeva nadole, nakon čega list počinje da se suši.

  SEKUNDARNI MAKROHRANLJIVI ELEMENTI

  KALCIJUM (Ca/СаО)Kalcijum ima veliki značaj kod skoro svih poljoprivrednih kultura, pre svega za obezbeđivanje čvrstine plodova. Najčešće se nedostatak ovog elementa manifestuje naboranim listovima, dok su krajevi listova savijeni prema gore. Nekada se na listovima primećuju i tamne fleke. Višak kalcijuma može izazvati hlorozu kao rezultat slabijeg usvajanja magnezijuma.

  MAGNEZIJUM (Mg/МgO)

  Magnezijum je sastavni deo hlorofila, a od njegovog prisustva zavisi fotosintetska aktivnost biljaka. Prilikom nedostatka magnezijuma primećuje se bleda boja lista biljke, a u izraženijim slučajevima dolazi do hloroze. Ova manifestacija se pojavljuje kod starijih listova, i to prvo na vrhu lista, tako što list počinje da žuti, a zatim dobija crvenkastu boju.

  SUMPOR (S/SO3)

  Sumpor predstavlja sastavni deo belančevina, a nalazi se u sastavu mnogih enzima. Najviše ga sadrže zeljaste kulture te je zbog toga kod njih preporučljivo da se on obezbedi u dovoljnim količinama. Nedostatak sumpora usporava rast biljaka i utiče na promenu boje lista, naročito kod mladih listova koji dobijaju svetlozelenu boju.

 • 8

  MIKROHRANLJIVI ELEMENTI

  GVOŽĐE (Fe)

  Gvožđe utiče na fotosintezu, disanje, fiksiranje elementarnog azota i na druge procese u biljci. Nedostatak gvožđa u biljkama se manifestuje pojavom hloroze, koja počinje prvo kod mlađih listova i na mlađih delovima biljke i oni postaju bledožuti do bledozeleni. Aktivnost gvožđa se naročito smanjuje povećanjem pH tla.

  CINK (Zn)

  Cink je sastavni deo mnogih enzima bitnih za biljku a naročito je važan za rast biljke, pre svega za produkciju hormona za rast (auksina). Nedovoljna snabdevenost ovim elementom izaziva smanjeni rast biljke (kratki internodiji) i pritom se formiraju mali abnormalni listovi i listovi u rozeti. Prilikom nedostatka cinka primećuje se i hloroza u predelu između nerava listova, kao i bronzane nekrotične fleke.

  MANGAN (Mn)

  Mangan pozitivno utiče na fotosintezu, a naročito je bitna njegova uloga u primanju azota iz vazduha kod leguminoza. Mangan pozitivno utiče na sintezu vitamina C i obojenih pigmenata kod biljaka. Nedostatak mangana se manifestuje pojavom hloroze, a list dobija sitnomrežasti izgled zato što nervi na listovima ostaju zeleni (takozvana mozaična hloroza). Takođe, na listovima se javljaju fleke koji se tokom vremena suše.

  BOR (B)

  Bor je veoma važan za stimulisanje oplođivanja, odnosno za vezivanje ploda, normalan porast letorasta , učestvuje u stvaranju aminokiselina i proteina, neophodan je za formiranje zidova ćelija itd. Nedostatak ovog elementa se manifestuje bledozelenom bojom listova, slabijim cvetanjem i vezivanjem plodova, listovi su debeli, talasasti i lomljivi, a u plodovima nekih kultura se mogu primetiti braon fleke u obliku plute.

  BAKAR (Cu)

  Bakar se smatra čuvarem i stabilizatorom hlorofila, odnosno ima uticaj na proces fotosinteze i proces stvaranja organskih materija u biljci. Ovaj element takođe povećava sposobnost zadržavanja vode u biljci. Simptomi koji su rezultat nedostatka ovog hranljivog elementa se primećuju retko a javljaju se u obliku deformacije listova, njihovog sušenja i opadanja.

  KOBALT (Co)

  Kobalt ima pozitivan uticaj na pravilnu ishranu azotom, dok kod leguminoznih kultura utiče na veće primanje azota iz vazduha. Smatra se neophodnim mikrohranljivim elementom u redovnoj ishrani poljoprivrednih kultura.

 • www.alkaloid.com.mk 9

  TEČNA MINERALNA ĐUBRIVA ALKAFERT IZ PROGRAMA ALKALOID-A AD SKOPLJETEČNA ĐUBRIVA PakovanjeAlkafert NPK 0-36-0 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPK 0-40-0 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPK 3-0-25 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPK 3-10-22 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPK 3-20-28 + 3 % EDTA 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPK 3-40-0 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPK 7-3-7 + ME 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPK 7-7-7 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPK 9-0-6 + 10 % CaO + 2 % MgO 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPK 12-5-7 + ME 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPK 31-0-0 + ME 1L 5L 10L 20L 50L IBCMagnicvet NPK 7-1-5 + ME 250 ml 500 mlMagnihortal NPK 10-5-5 + ME 250 ml 500 mlAlkafert NPKB 8-4-8-1 + ME 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPKB 8-6-8-1 + ME 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert Amonijum nitrat 50 % 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert Kalcijum nitrat 40 % 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert Kalcijum nitrat 47 % 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert Kalcijum hlorid 30 % 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert Magnezijum nitrat 36% 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert Magnezijum sulfat 35% 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 20% helata gvožđa sa 14% amonijum nitrata 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 1,5% gvožđa sa NPK 3-5-7 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 2% gvožđa sa 0,5% magnezijuma 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 24 % Helat magnezijuma sa 10 % amonijum nitrata 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 22 % Helat cinka sa 10 % amonijum nitrata 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 2 % Cink sa NPK 3-5-7 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 4 % Cink 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 7 % Cink 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 20 % Helat mangana sa 7 % amonijum sulfata 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 30 % Helat bakra sa 10 % amonijum sulfata 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert MIX Ca-Mg-Zn EDTA 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert MIX Mn-Co-Cu EDTA 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert MIX 5 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert MIX 7 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert Bor 8 % 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert 3 % Cink sa 2 % bora 1L 5L 10L 20L 50L IBC

  MINERALNO ĐUBRIVO ALKAFERT IZ PROGRAMA ALKALOID-A AD SKOPLJEMINERALNO ĐUBRIVO PakovanjeAlkafert bakar sulfat 1Kg 2Kg 25Kg

  BIOSTIMULATORI ALKAFERT IZ PROGRAMA ALKALOID-A AD SKOPLJEBIOSTIMULATORI PakovanjeAlkafert Nemakil 35 AL 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert Nemakil 35 AL plus 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert Nemakil 35 AL multi 1L 5L 10L 20L 50L IBCAlkafert Humifulvil 15 % 1L 5L 10L 20L 50L IBC

  SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE KARAKTERISTIKA TLA ALKAFERT IZ PROGRAMA ALKALOID-A AD SKOPLJEPOBOLJŠIVAČI SVOJSTAVA TLA PakovanjeAlkafert Sumpor 25 Kg

 • 10

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,37 - 1,39

  ≤ 1

  Fosfor (P2O5) (40,0 ± 1,0) %

  Fosforna kiselina (55,0 ± 1,0) %

  Povrtarske kulture / /

  / /

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje) i sama kultura (poklapanje faze cvetanja i faze oplođivanja kod određenih kultura sa merom navodnjavanja).

  4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  4 aplikacije svakih 6 dana; cvetanje i oplođivanje*

  3 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  3 aplikacije svakih 7 dana; cvetanje i oplođivanje*

  Voćne kulture ivinova loza

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPK 0-40-0

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom kap po kap i zalivanjem. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Obezbeđivanje biljaka potrebnim količinama fosfora tokom vegetacije omogućava pravilan rast i razvoj kulture, odnosno stabilne i kvalitetne prinose. Redovna aplikacija Alkafert NPK 0-40-0 efikasno deluje na nedostatak fosfora kod biljaka, omogućava pravilan razvoj korena, poboljšava rast biljke, odnosno omogućava pravilno cvetanje.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju ne sme se mešati sa đubrivima koja sadrže kalcijum, gvožđe, a u određenim slučajevima i magnezijum (naročito kada je u rastvoru prisuran i amonijum nitrat), kao i sa đubrivima koja sadrže hlor. Ukoliko je voda slabog kvaliteta (tvrda voda), preporučuje se da se tokom aplikacije pH-vrednost vode za navodnjavanje održava na oko 7. Za pažljivu aplikaciju, prilikom rastvaranja đubriva u rezervoaru sa osnovnim hranljivim rastvorom, preporučuje se da se prvo doda voda a zatim đubrivo, a da poljoprivredni tehničar koji vrši aplikaciju bude opremljen rukavicama i zaštitom za oči.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

 • 11www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPK 3-0-25

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje), zalivanjem i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPK 3-0-25 se preporučuje za apliciranje u fazi formiranja i sazrevanja plodova. Može se primenjivati i u drugim fazama rasta i razvoja zato što sadrži i azot, ali i kod kultura koje imaju potrebu za kalijumom tokom cele vegetacije. Primena Alkafert NPK 3-0-25 omogućava pravilno formiranje i zrenje plodova, što rezultira stabilnim i kvalitetnim prinosima.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa svim đubrivima. Može se mešati i sa većinom pesticida, pri čemu se prvo rastvaraju pesticidi a zatim se mešanjem dodaje đubrivo, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Ukupan azot (N)

  1 Kalijum potiče iz kalijum acetata

  (3,0 ± 0,3) %

  Kalijum (K2O)1 (25,0 ± 1,0) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  4 l đubriva sa najmanje 5000 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  7 aplikacija svakih 5 dana; plodonošenje i sazrevanje plodova

  2 aplikacije svakih 10 dana; plodonošenje i sazrevanje plodova

  3 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  4 l đubriva sa najmanje 5000 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  6 aplikacija svakih 6 dana; rast i sazrevanje ploda-zrna

  2 aplikcije svakih 14 dana; rast i sazrevanje ploda-zrna

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  7,5 - 9,5

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,30 - 1,32

 • 12

  1 Kalijum potiče iz kalijum acetata

  Ukupan azot (N) (3,0 ± 0,3) %

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)1

  (10,0 ± 0,7) %

  (22,0 ± 1,0) %

  Povrtarske kulture 4 l đubriva sa najmanje 5000 l vode400 ml đubriva sa

  100 l vode6 aplikacija svakih 6 dana;

  cvetanje i plodonošenje 2 aplikacije svakih 10 dana;

  cvetanje i plodonošenje

  3 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  4 l đubriva sa najmanje 5000 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  5 aplikacija svakih 6 dana; vezivanje ploda*,

  rast i sazrevanje ploda-zrna

  2 aplikcije svakih 14 dana; rast i sazrevanje ploda-zrna

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPK 3-10-22

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje), zalivanjem i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPK 3-10-22 može se primenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a naročito se preporučuje u fazi cvetanja i plodonošenja. Redovnom aplikacijom Alkafert NPK 3-10-22 efikasno se deluje na nedostatak fosfora i kalijuma kod biljaka, omogućava se pravilan razvoj korena, poboljšava se rast biljaka, što rezultira stabilnim i kvalitetnim prinosima.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa svim đubrivima. Može se mešati i sa većinom pesticida, pri čemu se prvo rastvaraju pesticidi a zatim se mešanjem dodaje đubrivo, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  *U ovoj fazi fertirigacija se može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje)

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  8,0 - 9,5

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,34 - 1,36

 • 13www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPK 3-20-28 + 3 % EDTA

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje), zalivanjem i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPK 3-20-28 + 3% EDTA može se primenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a naročito se preporučuje u fazi cvetanja i plodonošenja. Redovnom aplikacijom ovog đubriva efikasno se deluje na nedostatak fosfora i kalijuma kod biljaka, omogućava se pravilan razvoj korena, poboljšava se rast biljaka, što rezultira stabilnim i kvalitetnim prinosima.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa svim đubrivima. Može se mešati i sa većinom pesticida, pri čemu se prvo rastvaraju pesticidi a zatim se mešanjem dodaje đubrivo, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 oC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Ukupan azot (N) (3,0 ± 0,3) %

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)

  EDTA

  (20,0 ± 1,0) %

  (28,0 ± 1,0) %

  (3,0 ± 0,3) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  4 l đubriva sa najmanje 5000 l vode

  350 ml đubriva sa 100 l vode

  5 aplikacija svakih 6 dana; cvetanje i plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i plodonošenje

  3 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  3,5 l đubriva sa najmanje 5000 l vode

  350 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  1 aplikacija;formiranje plodova

  4 aplikacije svakih 7 dana; vezivanje ploda*,

  rast i sazrevanje ploda-zrna

  2 aplikcije svakih 10 dana;vezivanje ploda

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  *U ovoj fazi fertirigacija se može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje)

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

  8,0 - 9,5

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,57 - 1,59

 • 14

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPK 3-40-0

  Fosfor (P2O5)

  (3,0 ± 0,3) %Ukupan azot (N)

  (40,0 ± 1,0) %

  Povrtarske kulture / /

  / /

  *U ovoj fazi fertirigacija se može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje) i sama kultura (poklapanje faze cvetanja i faze oplođavanja kod određenih kultura sa merom navodnjavanja).

  4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  4 aplikacije svakih 6 dana;cvetanje i oplođivanje

  3 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  3 aplikacije svakih 7 dana;cvetanje i oplođivanje

  Voćne kulture ivinova loza

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom kap po kap i zalivanjem. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Obezbeđivanje biljaka potrebnim količinama fosfora tokom vegetacije omogućava pravilan rast i razvoj kulture, odnosno stabilne i kvalitetne prinose. Redovna aplikacija Alkafert NPK 3-40-0 efikasno deluje na nedostatak fosfora kod biljaka, omogućava pravilan razvoj korena, poboljšava rast biljaka, odnosno omogućava pravilno cvetanje.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju ne sme se mešati sa đubrivima koja sadrže kalcijum, gvožđe, a u određenim slučajevima i magnezijum (naročito kada je u rastvoru prisutan i amonijum nitrat), kao i sa đubrivima koja sadrže hlor. Ukoliko je voda slabog kvaliteta (tvrda voda), preporučuje se da se tokom aplikacije održava pH-vrednost vode za navodnjavanje na oko 7. Za pažljivu aplikaciju, prilikom rastvaranja đubriva u rezervoaru sa osnovnim hranljivim rastvorom, preporučuje se da se prvo doda voda a zatim đubrivo, a da poljoprivredni tehničar koji vrši aplikaciju bude opremljen rukavicama i zaštitom za oči.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC

  ROK UPOTREBE2 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  1 - 3

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,37 - 1,41

 • 15www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPK 7-3-7 + ME

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPK 7-3-7 + ME može se primenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka jer, osim osnovnih hranljivih elemenata sadrži i mikro elemente (B, Cu, Mn i Zn) koji su neophodni za izbalansiranu ishranu poljoprivrednih kultura, a naročito se preporučuje u fazi vegetativnog rasta i na početku vezivanja plodova. Kao rezultat aplikacije Alkafert NPK 7-3-7 + ME biljke daju stabilne i kvalitetne prinose. Kod voćnih vrsti i kod vinove loze postiže se uspešno formiranje rodnih pupoljaka za sledeću godinu, a istovremeno oni dobro podnose rane jesenje i kasne prolećne mrazeve.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa svim đubrivima. Može se mešati i sa većinom pesticida, pri čemu se prvo rastvaraju pesticidi a zatim se mešanjem dodaje đubrivo, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC ROK UPOTREBE

  5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Ukupan azot (N) (7,0 ± 0,5) %

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)1

  Mikro elementi B

  Cu, Mn, ZnMikro elementi uobliku helata

  (3,0 ± 0,3) %

  (7,0 ± 0,5) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  3 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  4 aplikacije svakih 6 dana; početan vegetativni rast

  2 aplikacije svakih 14 dana; početan vegetativni rast

  2 l đubriva sa najmanje 2000-3000

  l vode

  3 l đubriva sa najmanje 3000-4000

  l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije; tokom vegetacije

  2 aplikacije; početak vegetacije

  4 aplikacije svakih 7 dana; čim uslovi dozvole apliciranje vode,

  sve do faze porasta ploda-zrna

  2 aplikacije svakih 14 dana; cvetanje i porast ploda-zrna

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,18 - 1,22

 • 16

  Ukupan azot (N)

  1Kalijum potiče iz kalijum acetata

  (7,0 ± 0,5) %

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)1

  (7,0 ± 0,5) %

  (7,0 ± 0,5) %

  Povrtarske kulture 3 l đubriva sa najmanje 3000 l vode400 ml đubriva sa

  100 l vode4 aplikacije svakih 6 dana;

  početni vegetativni rast 2 aplikacije svakih 14 dana;

  početni vegetativni rast

  3 l đubriva sa najmanje 3000-4000

  l vode

  2 l đubriva sa najmanje 2000-3000

  l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;tokom vegetacije 1 aplikacija;u početku vegetacije

  4 aplikacije svakih 7 dana;čim uslovi dozvole apliciranje vode,

  sve do faze porasta ploda-zrna

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPK 7-7-7

  NAMENA ĐUBRIVATečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikro rasprskavanjem) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPK 7-7-7 se može primenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a naročito se preporučuje u fazi vegetativnog porasta. Na površinama na kojima prethodno nije izvršeno osnovno đubrenje, preporučuje se kao početno đubrivo za sve poljoprivredne kulture kod kojih se primenjuje fertirigacija. Kao rezultat primene ovog đubriva, iz kojeg su hranljive materije odmah dostupne, biljke se pravilno razvijaju i daju stabilne i kvalitetne prinose.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa svim đubrivima. Može se mešati i sa većinom pesticida, pri čemu se prvo rastvaraju pesticidi a zatim se mešanjem dodaje đubrivo, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE2 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  7,0 - 8,5

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,19 - 1,21

 • 17www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPK 9-0-6 + 10 % CaO + 2 % MgO

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikro rasprskavanje), zalivanjem i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPK 9-0-6 + 10 % CaO + 2 % MgO se redovno primenjuje u fazi formiranja plodova, sa ciljem odstranjivanja fiziološkog nedostatka kalcijuma i magnezijuma, kako bi se obezbedila izbalansirana ishrana kalijumom, odnostno stvaranje zdravih i dobro obojenih plodova. Njegova upotreba se naročito preporučuje u ishrani poljoprivrednih kultura proizvedenih od rasada. Aplikacijom ovog đubriva može se sprečiti pojava hloroze, odnosno obezbeđuju se stabilni i kvalitetni prinosi. Kod jabuke se sprečava pojava gorkih fleka na plodu, kod paprike i kod paradajza se sprečava pojava truleža na vrhu ploda, kod salate – pegavost lista, i dr.

  NAPOMENAAlkafert NPK 9-0-6 + 10 % CaO + 2 % MgO se ne sme mešati u istom rezervoaru sa sulfatnim i fosfornim đubrivima. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa većinom pesticida, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Ukupan azot (N) (9,0 ± 0,5) %

  Kalijum (K2O)

  Kalcijum (CaO)

  Magnezijum (MgО)

  (6,0 ± 0,5) %

  (10,0 ± 0,7) %

  (2,0 ± 0,3) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  3 l đubriva sa na-jmanje 5000 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  5 aplikacija svakih 10 dana; početno i masovno plodonošenje

  4 aplikacije svakih 10 dana; početno i masovno plodonošenje

  3 l đubriva sa najmanje 3000-4000

  l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  3 l đubriva sa na-jmanje 5000 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacija; tokom vegetacije 2 aplikacije; tokom vegetacije

  5 aplikacije svakih 7 dana; porast ploda-zrna

  4 aplikacije svakih 10 dana; porast ploda-zrna

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,44 - 1,49

 • 18

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPK 12-5-7 + ME

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPK 12-5-7 + ME može se primenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka jer, osim osnovnih hranljivih elemenata sadrži i mikro elemente (B, Cu, Mn i Zn) koji su neophodni za izbalansiranu ishranu poljoprivrednih kultura, a naročito se preporučuje u fazi cvetanja i na početku plodonošenja. Kao rezultat aplikacije ovog đubriva biljke se pravilno razvijaju, cvetaju, vezuju plodove, odnosno daju stabilne i kvalitetne prinose. Kod voćnih vrsti i kod vinove loze postiže se uspešno formiranje rodnih pupoljaka za sledeću godinu, a istovremeno oni dobro podnose rane jesenje i kasne prolećne mrazove.

  NAPOMENAAlkafert NPK 12-5-7 + ME se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa većinom pesticida. Redosled rastvaranja je: voda Alkafert NPK 12-5-7 + ME – pesticidi. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Ukupan azot (N) (12,0 ± 0,7) %

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)1

  Mikro elementi B

  Cu, Mn, ZnMikro elementi uobliku helata

  (5,0 ± 0,5) %

  (7,0 ± 0,5) %

  Povrtarske kulture 3 l đubriva sa najmanje 4000 l vode300 ml đubriva sa

  100 l vode4 aplikacije svakih 5 dana;

  cvetanje i početno plodonošenje3 aplikacije svakih 10 dana;

  cvetanje i početno plodonošenje

  2 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  3 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  2 aplikacije;formiranje plodova

  4 aplikacije svakih 6 dana;vezivanje i porast ploda-zrna

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,20 - 1,22

 • 19www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPK 31-0-0 + ME

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPK 31-0-0 + ME može naći široku primenu u poljoprivrednoj proizvodnju u svim fazama rasta i razvoja poljoprivrednih kultura. Azot u ovom đubrivu se nalazi u sva tri oblika (amonijačni, nitratni i amidni), čime se omogućava sigurna i izbalansirana ishrana azotom. Ovo đubrivo sadrži i mikrohranljive elemente, kao što su gvožđe i magnezijum, koji su zajedno sa azotom neophodni prilikom izgradnje velikog broja jedinjenja. Kao rezultat aplikacije Alkaferta 31-0-0 + ME, biljke se prvilno razvijaju, formiraju kvalitetnu vegetativnu masu, odnosno daju kvalitetne prinose.

  NAPOMENAAlkafert NPK 31-0-0 + ME se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa većinom drugih đubriva, ali se ne preporučuje mešanje sa kiselinama koje se koriste kao đubriva, sa kalcijum amonijum nitratom ili sa rastvorima pripremljenim od kalcijum nitrata. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim ili kiselim sredstvima. Prilikom kombinacije sa pesticidima preporučuje se da se pročita uputstvo za apliciranje pesticida ili za aktivnu materiju pesticida.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Ukupan azot (N) (31,0 ± 1,0 ) %

  NH4NO3

  Mikro elementi uobliku helata

  (37,0 ± 2,0 ) %

  Fe, Mg

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  6 aplikacija svakih 5 dana;cvetanje i plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i početno plodonošenje

  4 l đubriva sa najmanje

  3000-4000 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  4 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  3 aplikacije;tokom vegetacije

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  4 aplikacije svakih 6 dana;vezivanje i porast ploda-zrna

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,27 - 1,29

 • 20

  Mikro elementi u obliku helata Cu, Mn, Zn

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  MAGNICVET NPK 7-1-5 + ME

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)

  (7,0 ± 0,5) %Ukupan azot N)

  (1,0 ± 0,3) %

  (5,0 ± 0,5) %

  Zalivanjem (rastvorom vode i đubriva), kap po kap i folijarnom aplikacijom:- jednom nedeljno za vreme rasta i razvoja biljke;- jednom mesečno, za vreme mirovanja biljke.

  Preporučena koncentracija za zalivanje i za sistem kap po kap je 0,3 % (jedan poklopac đubriva sa 4 l vode ili 1 l đubriva sa 330 l vode), dok se za folijarnu aplikaciju preporučuju koncentracije od 0,2 % (1 poklopac đubriva sa 6 l vode ili 1 l rastvora sa 500 l vode).

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Magnihortal NPK 10-5-5 + ME se pre svega primenjuje za ukrasne biljke koje formiraju zelenu lisnu masu, međutim može se primenjivati i kod cvetnih vrsti, ali u manjim količinama. Magnihortal NPK 10-5-5 + ME se može primenjivati kod ukrasnih biljaka i kod cveća u sobnim, salonskim, balkonskim i spoljašnjim uslovima. Magnihortal NPK 10-5-5 + ME sadrži tri glavna makrohranljiva elementa – azot, fosfor i kalijum, međutim u sastavu đubriva sadržani su i mikrohranljivi elementi (Cu, Mn, Zn). Primena Magnihortala NPK 10-5-5 + ME omogućava pravilan rast i razvoj biljaka i formiranje zelene lisne mase i cveta kod ukrasnih vrsti.

  NAPOMENAMagnihortal NPK 10-5-5 + ME se može upotrebljavati u kombinaciji sa pesticidima, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Redosled rastvaranja: voda – Magnihortal NPK 10-5-5 + ME - pesticidi.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBESISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,16 - 1,20

 • 21www.alkaloid.com.mk

  Mikro elementi u obliku helata Cu, Mn, Zn

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  MAGNIHORTAL NPK 10-5-5 + ME

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)

  (10,0 ± 0,7) %Ukupan azot N)

  (5,0 ± 0,5) %

  (5,0 ± 0,5) %

  Zalivanjem (rastvorom vode i đubriva), kap po kap i folijarnom aplikacijom:- jednom nedeljno za vreme rasta i razvoja biljke;- jednom mesečno, za vreme mirovanja biljke.

  Preporučena koncentracija za zalivanje i za sistem kap po kap je 0,3 % (jedan poklopac đubriva sa 4 l vode ili 1 l đubriva sa 330 l vode), dok se za folijarnu aplikaciju preporučuju koncentracije od 0,2 % (1 poklopac đubriva sa 6 l vode ili 1 l rastvora sa 500 l vode).

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Magnihortal NPK 10-5-5 + ME se pre svega primenjuje za ukrasne biljke koje formiraju zelenu lisnu masu, međutim može se primenjivati i kod cvetnih vrsti, ali u manjim količinama. Magnihortal NPK 10-5-5 + ME se može primenjivati kod ukrasnih biljaka i kod cveća u sobnim, salonskim, balkonskim i spoljašnjim uslovima. Magnihortal NPK 10-5-5 + ME sadrži tri glavna makrohranljiva elementa – azot, fosfor i kalijum, međutim u sastavu đubriva sadržani su i mikrohranljivi elementi (Cu, Mn, Zn). Primena Magnihortala NPK 10-5-5 + ME omogućava pravilan rast i razvoj biljaka i formiranje zelene lisne mase i cveta kod ukrasnih vrsti.

  NAPOMENAMagnihortal NPK 10-5-5 + ME se može upotrebljavati u kombinaciji sa pesticidima, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Redosled rastvaranja: voda – Magnihortal NPK 10-5-5 + ME - pesticidi.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBESISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,18 - 1,20

 • 22

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPKB 8-4-8-1 + ME

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPKB 8-4-8-1 + ME se preporučuje za sve kulture, a naročito za kulture koje imaju veću potrebu za borom, kao što su karfiol, kupus, zelena salata, spanać, šargarepa, brokula, paradajz, paprika, jabuka, lucerka, šećerna repa, i dr., a primenjuje se i kod vinove loze i drugih kultura. Može se primenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a naročito se preporučuje u fazi početnog vegetativnog porasta, u fazi masovnog cvetanja i na početku obrazovanja plodova. Kao rezultat aplikacije ovog đubriva biljke se pravilno razvijaju, cvetaju, vezuju plodove, odnosno daju stabilan i kvalitetan prinos. Kod voćnih vrsti i kod vinove loze postiže se uspešno formiranje rodnih pupoljaka za sledeću godinu.

  NAPOMENAAlkafert NPKB 8-4-8-1 + ME se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa većinom pesticida. Redosled rastvaranja: voda – Alkafert NPKB 8-4-8-1 + ME – pesticidi. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Ukupan azot (N) (8,0 ± 0,5) %

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)

  Bor (B) najmanje 0,500 %

  Cu, Mn, ZnMikro elementi uobliku helata

  (4,0 ± 0,3) %

  (8,0 ± 0,5) %

  Povrtarske kulture 4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode300 ml đubriva sa

  100 l vode2 aplikacije svakih 7 dana;cvetanje i plodonošenje

  2 aplikacije svakih 10 dana;cvetanje i početno plodonošenje

  3 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  4 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;početak vegetacije ili

  formiranje plodova

  1 aplikacija;početak vegetacije ili

  formiranje plodova

  2 aplikacije svakih 7 dana;vezivanje i porast ploda-zrna*

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,19 - 1,21

 • 23www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPKB 8-6-8-1 + ME

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPKB 8-6-8-1 + ME se preporučuje za sve kulture, a naročito za kulture koje imaju veću potrebu za borom, kao što su karfiol, kupus, zelena salata, spanać, šargarepa, brokula, paradajz, paprika, jabuka, lucerka, šećerna repa, i dr., a primenjuje se i kod vinove loze i drugih kultura. Može se primenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a naročito se preporučuje u fazi početnog vegetativnog porasta, u fazi masovnog cvetanja i na početku obrazovanja plodova. Kao rezultat aplikacije ovog đubriva biljke se pravilno razvijaju, cvetaju, vezuju plodove, odnosno daju stabilne i kvalitetne prinose. Kod voćnih vrsti i kod vinove loze postiže se uspešno formiranje rodnih pupoljaka za sledeću godinu.

  NAPOMENAAlkafert NPKB 8-6-8-1 + ME se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa većinom pesticida. Redosled rastvaranja: voda Alkafert NPKB 8-6-8-1 + ME – pesticidi. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Ukupan azot (N) (8,0 ± 0,5) %

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)

  Bor (B) najmanje 0,500 %

  Cu, Mn, ZnMikro elementi uobliku helata

  (6,0 ± 0,5) %

  (8,0 ± 0,5) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  3 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije svakih 7 dana;cvetanje i plodonošenje

  2 aplikacije svakih 10 dana;cvetanje i početno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  2 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  3 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;početak vegetacije ili

  formiranje plodova

  1 aplikacija;početak vegetacije ili

  formiranje plodova

  2 aplikacije svakih 7 dana;vezivanje i porast ploda-zrna*

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,21 - 1,23

 • 24

  Ukupan azot (N) (10,0 ± 0,7) %

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)

  Bor (B) најмалку 0,500 %

  Cu, Mn, ZnMikro elementi uobliku helata

  (6,0 ± 0,5) %

  (8,0 ± 0,5) %

  Povrtarske kulture 4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode400 ml đubriva sa

  100 l vode2 aplikacije svakih 7 dana;

  cvetanje i plodonošenje 2 aplikacije svakih 10 dana;

  cvetanje i početno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  2 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  4 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;početak vegetacije ili

  formiranje plodova

  1 aplikacija;početak vegetacije ili

  formiranje plodova

  2 aplikacije svakih 7 dana;vezivanje i porast ploda-zrna*

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME, pokraj osnovnih hranljivih elemenata koji su neophodni za pravilan rast i razvoj poljpprivrednih kultura, sadrži i bor, zbog čega se posebno preporučuje za povrtarske kulture, a može se primenjivati i kod voćki, vinove loze i ratarskih kultura. Može se primenjivati u svim fazama rasta i razvoja, a naročito se preporučuje u fazi početnog vegetativnog rasta, u fazi masovnog cvetanja i na početku obrazovanja plodova. Kao rezultat aplikacije ovog đubriva biljke se pravilno razvijaju, cvetaju, vezuju plodove, odnosno daju stabilne i kvalitetne prinose.

  NAPOMENAAlkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa većinom pesticida. Redosled rastvaranja: voda - Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME - pesticidi. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC. ROK UPOTREBE

  5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,21 - 1,23

 • 25www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert Amonijum nitrat 50 %

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert Amonijum nitrat 50 % je tečno mineralno azotno đubrivo u kom se azot nalazi u amonijačnom i nitratnom obliku, čime se omogućava izbalansirana ishrana biljaka. Može se aplicirati u svim fazama rasta i razvoja poljoprivrednih kultura, a naročito se preporučuje u fazi vegetativnog porasta i u fazi cvetanja i početnog plodonošenja. Kao rezultat aplikacije Alkafert Amonijum nitrata 50% biljke se pravilno razvijaju, formiraju kvalitetnu vegetativnu masu, odnosno daju stabilne i kvalitetne prinose.

  NAPOMENAAlkafert Amonijum nitrat 50 % se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa mnogim drugim đubrivima, ali se ne preporučuje da se meša sa kalcijum amonijum nitratom ili sa rastvorima pripremljenim od kalcijum nitrata. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim i kiselim sredstvima. Prilikom kombinovanja sa pesticidima preporučuje se da se pročita uputstvo o apliciranju pestocida ili aktivne materije pesticida.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  СОСТАВ

  PAKOVANJE

  Ukupan azot (N) (17,5 ± 0,7) %

  NH4NO3 (50,0 ± 2,0) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  6 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  6 aplikacija svakih 5 dana;cvetanje i početno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i početno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  6 l đubriva sa najmanje

  3000-4000 l vode

  6 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  500 ml đubriva sa 100 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  3 aplikacije;tokom vegetacije

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  5 aplikacija svakih 6 dana;vezivanje i porast ploda-zrna*

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,21 - 1,24

 • 26

  Ukupan azot (N) (8,0 ± 0,2) %

  Kalcijum oksid (CaO)

  Ca(NO3)2

  (16,0 ± 0,3) %

  (47,0 ± 1,0) %

  Povrtarske kulture 4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode300 ml đubriva sa

  100 l vode5 aplikacija svakih 7 dana;

  cvetanje i početno plodonošenje 4 aplikacije svakih 10 dana;

  cvetanje i početno plodonošenje

  4 aplikacije svakih 10 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  2 l đubriva sa najmanje

  3000-4000 l vode

  4 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  5 aplikacija svakih 7 dana;vezivanje i porast ploda-zrna*

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert Kalcijum nitrat 47 %

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert Kalcijum nitrat 47 % se redovno primenjuje u fazi cvetanja, naročito u fazi formiranja plodova, u cilju stvaranja zdravih i dobro obojenih plodova. Može se primenjivati i u drugim fazama rasta i razvoja zato što sadrži azot. Aplikacijom ovog đubriva obezbeđuju se stabilni i kvalitetni prinosi, odnosno kod jabuke se sprečava pojava gorkih fleka na plodu, kod paprike i paradajza se sprečava pojava truljenja na vrhu ploda, dok kod zelene salate pegavost lista.

  NAPOMENARastvor Alkafert Kalcijum nitrat 47 % se ne sme mešati u istom rezervoaru sa sulfatnim i fosfornim đubrivima. Može se upotrebljavati pojedinačno u kombinaciji sa mnogim pesticidima, međutim pre svake upotrebe je neophodno pročitati uputstvo proizvođača stredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Na tlu gde postoji stalan nedostatak kalcijuma preporučuje se folijarna aplikacija najmanje jednom na 10 dana, u koncentraciji od 0,4% do 0,5%. Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili u večernjim satima.

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  cca 1,40

 • 27www.alkaloid.com.mk

  Калциум (Ca) (10,7 ± 0,6) %

  CaCl2 (30,0 ± 2,0) %

  Povrtarske kulture 4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode300 ml đubriva sa

  100 l vode5 aplikacija svakih 7 dana;

  početno i masovno plodonošenje3 aplikacije svakih 10 dana;

  početno i masovno plodonošenje

  3 aplikacije svakih 10 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  2 l đubriva sa najmanje

  3000-4000 l vode

  4 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  5 aplikacija svakih 7 dana; vezivanje i porast ploda-zrna*

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert Kalcijum hlorid 30 %

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert Kalcijum hlorid 30 % se primenjuje u fazi formiranja plodova, sa ciljem otstranjivanja fiziološkog nedostatka kalcijuma, odnosno stvaranje čvrstih i zdravih plodova. Može se primeniti nakon oplođivanja kod svih povrtarskih vrsta proizvedenih od rasada, koje su namenjene za uzgoj na otvorenom. Aplikacijom ovog đubriva se obezbeđuju stabilni i kvalitetni prinosi, odnosno kod jabuke se sprečava pojava gorkih fleka na plodu, a kod paprike i paradajza se sprečava pojava truljenja na vrhu ploda, dok se kod kod salate sprečava pegavost lista.

  NAPOMENARastvor Alkafert Kalcijum hlorid 30 % se ne sme mešati u istom rezervoaru sa sulfatnim i fosfornim đubrivima kao i sa kiselinama koje se koriste kao đubriva. Preporučuje se da se Alkafert Kalcijum hlorid 30% upotrebljava pojedinačno zbog toga što u kombinaciji sa mnogim pesticidima može smanjiti efekat delovanja pesticida zbog razgrađivanja organske kompozicije od koje su oni sastavljeni. Pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstva za zaštitu. Ne sme se upotrebljavati u zaštićenom prostoru.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Na tlu gde postoji stalan nedostatak kalcijuma preporučuje se folijarna aplikacija najmanje jednom na 10 dana, u koncentraciji od 0,4% do 0,5%. Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili u večernjim satima.

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,27 - 1,29

 • 28

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert Magnezijum nitrat 36 %

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert Magnezijum nitrat 36 % najčešće se preporučuje za primenu u fazi cvetanja, formiranja i zrenja plodova, kada se javljaju i najveće potrebe. Pored toga što se biljki obezbeđuje magnezijum, ovim đubrivom se istovremeno zadovoljavaju i potrebe za azotom. Kod većeg broja kultura, a naročito kod višegodišnjih, magnezijum nitratom se može sprečiti pojava fiziološkog narušavanja poznatog kao hloroza, što ima za rezultat pravilan razvoj biljaka, odnosno davanje stabilnih i kvalitetnih prinosa.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa više đubriva. Može se mešati i sa više pesticida, gde se prvo rastvaraju pesticidi, a zatim se mešanjem dodaje đubrivo, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Ukupan azot (N) (6,8 ± 0,2) %

  Magnezijum (Mg)

  Mg(NO3)2

  (5,8 ± 0,2) %

  (36,0 ± 1,0) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  5 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  4 aplikacije svakih 7 dana;cvetanje i početno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i početno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  3 l đubriva sa najmanje

  3000-4000 l vode

  5 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  4 aplikacije svakih 7 dana;vezivanje i porast ploda-zrna*

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,33 - 1,35

 • 29www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert Magnezijum sulfat 35 %

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert Magnezijum sulfat 35 % najčešće se preporučuje za primenu u fazi cvetanja, formiranja i zrenja plodova, kada se javljaju i najveće potrebe. Pored toga što se biljki obezbeđuje magnezijum, ovim đubrivom se istovremeno zadovoljavaju i potrebe za sumporom, koji je naročito neophodan za pravilnu ishranu zeljastih kultura. Kod većeg broja kultura, a naročito kod višegodišnjih, Alkafert Magnezijum sulfatom 35 % se može sprečiti pojava fiziološkog narušavanja poznatog kao hloroza, što ima za rezultat pravilan razvoj biljaka, odnosno davanje stabilnih i kvalitetnih prinosa.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa više đubriva, osim sa onim đubrivima koje sadrže kalcijum. Može se mešati i sa više pesticida zbog niske pH, gde se prvo rastvaraju pesticidi, a zatim se mešanjem dodaje đubrivo, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE5 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Magnezijum (Mg) (3,4 ± 0,1) %

  Sumpor (S)

  MgSO4 • 7H2O

  (4,5 ± 0,1) %

  (35,0 ± 1,0) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  6 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  4 aplikacije svakih 7 dana;cvetanje i početno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i početno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;cvetanje i porast ploda-zrna

  3 l đubriva sa najmanje

  3000-4000 l vode

  6 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  4 aplikacije svakih 7 dana;vezivanje i porast ploda-zrna*

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,17 - 1,19

 • 30

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert 20 % Helat gvožđa sa 14 % amonijum nitrata

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert 20 % helata gvožđa sa 14 % amonijum nitrata može se primenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a naročito se preporučuje kada se pojave prvi znaci hloroze na lisnoj masi kod poljoprivrednih kultura. Ovaj helatni proizvod sadrži i amonijum nitrat zbog čega se može koristiti i ze redovno đubrenje, u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. Primenom ovog đubriva može se sprečiti pojava fiziološkog narušavanja poznatog kao hloroza, što ima za rezultat pravilan razvoj biljaka, odnosno davanje stabilnih i kvalitetnih prinosa.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa više đubriva, osim sa onim đubrivima koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Ne preporučuje se da se meša u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitrata i kalcijum nitrata. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa više pesticida, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima za zaštitu.

  ROK UPOTREBE2 godina.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Gvožđe (Fe) (3,0 ± 0,2) %

  FeNH4EDTA

  NH4NO3

  (20,0 ± 1,0) %

  (14,0 ± 1,0) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  2 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  4 aplikacije svakih 7 dana;početno i masovno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;početno i masovno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;porast ploda-zrna

  2 l đubriva sa najmanje

  3000-4000 l vode

  2 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  4 aplikacije svakih 7 dana;porast ploda-zrna*

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  Kod povrtarskih i ratarskih kultura preporučuje se da se počne sa folijarnom aplikacijom čim usevi dobiju dovoljno lisne mase radi apsorpcije rastvora, dok se kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje aplikacija za vreme vegetativnog ciklusa, međutim za vreme cvetanja i neposredno pre berbe poželjno je da se ne vrši prskanje. Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili u večernjim satima.

  3,5 - 4,5

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,16 - 1,17

 • 31www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert 1,5 % Gvožđa sa NPK 3-5-7

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert 1,5 % gvožđa sa NPK 3-5-7, pored osnovnih hranljivih elemenata koji su neophodni za pravilan rast i razvoj poljoprivrednih kultura, sadrži i gvožđe. Može se koristiti za redovno đubrenje u svim fazama rasta i razvoja poljoprivrednih kultura, u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda, a naročito se preporučuje kada se pojave prvi znaci hloroze na lisnoj masi kod poljoprivrednih kultura. Ovo đubrivo se preporučuje i radi povećanja čvrstine stabla i otpornosti rasada kod povrtarskih kultura.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa više đubriva, osim sa đubrivima koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Ne preporučuje se da se meša u istom rezervoaru sa rastvorom kalcijum amonijum nitrata. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa više pesticida, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE2 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Gvožđe (Fe) (1,5 ± 0,2 ) %

  Ukupni azot (N)

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)

  (3,0 ± 0,3 ) %

  (5,0 ± 0,5) %

  (7,0 ± 0,5) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  /

  3 l đubriva sa najmanje 5000 l vode

  100 ml đubriva sa 100 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  /

  3 aplikacije svakih 10 dana; početno i masovno plodonošenje

  2 aplikacije svakih 10 dana;u fazi rasada

  2 aplikacije svakih 14 dana;početno i masovno plodonošenje

  3 aplikacije svakih 14 dana;porast ploda-zrna

  2 l đubriva sa najmanje

  3000-4000 l vode

  3 l đubriva sa najmanje 5000 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije; tokom vegetacije

  2 aplikacije;tokom vegetacije

  3 aplikacije svakih 10 dana; porast ploda-zrna

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  5-9

  Kod povrtarskih i ratarskih kultura preporučuje se da se počne sa folijarnom aplikacijom čim usevi dobiju dovoljno lisne mase, dok se kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje aplikacija za vreme vegetativnog ciklusa, međutim za vreme cvetanja i neposredno pre berbe poželjno je da se ne vrši prskanje. Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili u večernjim satima.

  *U ovoj fazi fertirigacija može započeti ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,18 - 1,20

 • 32

  Cink (Zn) (2,0 ± 0,3) %

  Ukupni azot (N)

  Fosfor (P2O5)

  Kalijum (K2O)

  (3,0 ± 0,3) %

  (5,0 ± 0,5) %

  (7,0 ± 0,5) %

  Povrtarske kulture

  Povrtarske kulture

  /

  2 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  100 ml đubriva sa 100 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  /

  2 aplikacije svakih 10 dana;u fazi rasada

  2 aplikacije svakih 10 dana;u fazi rasada

  2 aplikacije svakih 14 dana;od početka vegetacije do faze masov-

  nog cvetanja

  2 l đubriva sa najmanje

  2000-3000 l vode

  2 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  400 ml đubriva sa 100 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  1 aplikacija;početak vegetacije

  1 aplikacija;nakon berbe, pre opadanja listova

  2 aplikacije svakih 10 dana;čim uslovi dozvole apliciranje vode, sve do sredine faze rasta ploda-zrna

  2 aplikacije svakih 14 dana;pre cvetanja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert 2 % Cink sa NPK 3-5-7

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert 2 % Cink sa NPK 3-5-7 može se koristiti za redovno đubrenje u svim fazama rasta i razvoja poljoprivrednih kultura, a naročito se preporučuje za primenu na početku vegetacije i u fazi formiranja lisne mase. Aplikacijom ovog đubriva sprečava se formiranje malih abnormalnih listova, poboljšava se ceo rast biljke, što ima za rezultat pravilan razvoj biljaka, odnosno davanje stabilnih i kvalitetnih prinosa. Ovo đubrivo se preporučuje i radi povećanja čvrstine stabla i otpornosti rasada kod povrtarskih kultura.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa više đubriva, osim sa đubrivima koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Ne preporučuje se da se meša u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitrata. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa više pesticida, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima za zaštitu.

  ROK UPOTREBE2 godina.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Kod povrtarskih i ratarskih kultura preporučuje se da se počne sa folijarnom aplikacijom čim usevi dobiju dovoljno lisne mase, dok se kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje aplikacija za vreme vegetativnog ciklusa, međutim za vreme cvetanja i neposredno pre berbe poželjno je da se ne vrši prskanje. Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili u večernjim satima.

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  8 - 9

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,19 - 1,21

 • 33www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert 4 % Cink

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert 4% Cink je proizvod koji se najčešće preporučuje za primenu na početku vegetacije i u fazi formiranja lisne mase kod poljoprivrednih kultura. Može se primenjivati i u drugim fazama rasta i razvoja zbog toga što sadrži i azot kao hranljivu materiju. Hranljive materije iz Alkafert 4% Cinka odmah i u visokom procentu su dostupne za biljke, čime se sprečava formiranje malih abnormalnih listova, odnosno poboljšava se ceo rast biljke, što ima za rezultat pravilan razvoj, sa stabilnim i kvalitetnim prinosima.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa više đubriva, osim sa đubrivima koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Ne preporučuje se da se meša u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitrata i kalcijum nitrata. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa više pesticida, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima za zaštitu.

  ROK UPOTREBE2 godina.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Cink (Zn) (4,0 ± 0,3) %

  Zn(NH4)2EDTA

  Ukupni azot (N-NH4)

  (24,0 ± 2,0) %

  (3,0 ± 1,0) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  1,5 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije svakih 10 dana;na početku vegetacije do faze

  masovnog cvetanja i plodonošenja

  2 aplikacije svakih 14 dana;na početku vegetacije do faze

  masovnog cvetanja

  1,5 l đubrivasa najmanje

  2000-3000 l vode

  1,5 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  250 ml đubriva sa 100 l vode

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  1 aplikacija;početkom vegetacije

  1 aplikacija;nakon berbe, pre opadanja listova

  2 aplikacije svakih 10 dana;čim uslovi dozvole apliciranje vode, sve do sredine faze rasta ploda-zrna

  1 aplikacija svakih 14 dana;pre cvetanja

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  Kod povrtarskih i ratarskih kultura preporučuje se da se počne sa folijarnom aplikacijom čim usevi dobiju dovoljno lisne mase, dok se kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje aplikacija tokom vegetativnog ciklusa, međutim tokom cvetanja i neposredno pre berbe poželjno je da se ne vrši prskanje. Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili u večernjim satima.

  8-9,5

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,11 - 1,13

 • 34

  Cink (Zn) (7,0 ± 0,5) %

  Zn(NH4)2EDTA

  Ukupni azot (N-NH4)

  (40,0 ± 3,0) %

  (6,0 ± 0,4) %

  Povrtarske kulture 1 l đubriva sa najmanje 3000 l vode150 ml đubriva sa

  100 l vode

  2 aplikacije svakih 10 dana;na početku vegetacije do faze masovnog

  cvetanja i plodonošenja

  2 aplikacije svakih 14 dana;na početku vegetacije do faze

  masovnog cvetanja

  1 l đubrivasa najmanje

  2000-3000 l vode

  1 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  150 ml đubriva sa 100 l vode

  200 ml đubriva sa 100 l vode

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  1 aplikacija;početkom vegetacije

  1 aplikacija;nakon berbe, pre opadanja listova

  2 aplikacije svakih 10 dana;čim uslovi dozvole apliciranje vode, sve do sredine faze rasta ploda-zrna

  2 aplikacije svakih 14 dana;pre cvetanja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert 7 % Cink

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert 7 % Cink je proizvod koji se najčešće preporučuje za primenu na početku vegetacije i u fazi formiranja lisne mase kod poljoprivrednih kultura. Može se primenjivati i u drugim fazama rasta i razvoja zbog toga što sadrži i azot kao hranljivu materiju. Hranljive materije iz Alkafert 7 % Cinka odmah i u visokom procentu su dostupne za biljke, čime se sprečava formiranje malih abnormalnih listova, odnosno poboljšava se ceo rast biljke, što ima za rezultat pravilan razvoj, sa stabilnim i kvalitetnim prinosima.

  NAPOMENAU rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa više đubriva, osim sa đubrivima koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Ne preporučuje se da se meša u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitrata i kalcijum nitrata. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa više pesticida, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima za zaštitu.

  ROK UPOTREBE2 godina.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Kod povrtarskih i ratarskih kultura preporučuje se da se počne sa folijarnom aplikacijom čim usevi dobiju dovoljno lisne mase za apsorpciju rastvora, dok se kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje aplikacija tokom vegetativnog ciklusa, međutim tokom cvetanja i neposredno pre berbe poželjno je da se ne vrši prskanje. Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili u večernjim satima.

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  8 - 9,5

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,20 - 1,25

 • 35www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert 20 % Helat Mangana sa 7 % amonijum sulfata

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Alkafert 20 % Helat mangana sa 7 % amonijum sulfata se koristi za normalan rast i razvoj poljoprivrednih kultura, kao i za sprečavanje mozaične hloroze nastale zbog nedostatka mangana. Redovna ishrana manganom ima pozitivan uticaj na pravilnu ishranu poljoprivrednih kultura hranljivim elementom azot. Može se aplicirati u svim fazama rasta i razvoja biljaka zbog toga što sadrži azot i sumpor kao hranljive materije, a naročito se preporučuje na početku vegetacije i u fazi početnog cvetanja i plodonošenja.

  NAPOMENARastvor Alkafert 20 % Helat mangana sa 7% amonijum sulfata se ne sme mešati sa đubrivima koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa više pesticida, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE2 godina.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Mangan (Mn) (3,0 ± 0,2) %

  Mn(NH4)2EDTA

  (NH4)2SO4

  (20,0 ± 1,0) %

  (7,0 ± 0,5) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  1,5 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  1,5 l đubrivasa najmanje

  2000-3000 l vode

  250 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije svakih 10 dana;na početku vegetacije do faze

  početnog cvetanja i plodonošenja

  2 aplikacije svakih 14 dana;na početku vegetacije, početno

  cvetanje i plodonošenje

  2 aplikacije svakih 14 dana;u fazi vezivanja i rasta ploda-zrna

  1,5 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  250 ml đubriva sa 100 l vode

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  1 aplikacija;tokom vegetacije

  2 aplikacije svakih 10 dana;rast ploda-zrna

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  Kod povrtarskih i ratarskih kultura preporučuje se da se počne sa folijarnom aplikacijom čim usevi dobiju dovoljno lisne mase radi apsorpcije rastvora, dok se kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje aplikacija tokom vegetativnog ciklusa. Efekat folijarne aplikacije je bolji u ranim jutarnjim ili u večernjim satima.

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  pH (1 %; Н2О)

  1,15 - 1,16

 • 36

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert MIKS 5

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom. PRIMENA I EFEKTI PRIMENE

  Redovna i uravnotežena ishrana gvožđem, cinkom, manganom, bakrom i borom direktno je povezana sa metabolizmom biljke, formiranjem hlorofila, fotosintezom i drugim hranljivim elementima, sa usvajanjem vode i sl. U intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji veoma često dolazi do nedostatka nekih od ovih hranljivih elementata u ishrani biljaka, zbog čega se preporučuje redovna primena Alkafert MIX 5 u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a naročito na početku vegetacije i u fazi cvetanja i početnog plodonošenja. Naročito se preporučuje za primenu na tlu sa visokom pH-reakcijom, gde se gvožđe, cink, mangan, bakar i bor javljaju u nedostatku ali i na ostalim zemljištima gde postoji potreba za primenom ovih hranljivih elemenata. Primena ovog đubriva omogućava bolju fotosintetsku aktivnost, sprečavanje pojave hloroze, pravilan porast i oplodnju biljke, bolju uhranjenost biljaka sa drugim hranljivim elementima kao što je azot, fosfor i kalijum, bolje regulisanje usvajanja vode, što na kraju ima za rezultat pravilan razvoj prinosa. Preporučuje se da se đubrivo aplicira sa vodom za navodnjavanje ili folijarnom aplikacijom. Folijarnom aplikacijom se može početi čim usevi dobiju dovoljno lisne mase za adsorpciju rastvora. Najbolji efekat se postiže kombinacijom mikronavodnjavanja i folijarne aplikacije.

  SASTAV

  PAKOVANJE

  Bakar (Cu)

  Gvožđe (Fe)

  Mangan (Mn)

  Cink (Zn)

  Bor (В)

  (0,30 ± 0,05) %

  (0,80 ± 0,10) %

  (0,40 ± 0,05) %

  (0,30 ± 0,05) %

  (0,20 ± 0,05) %

  DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

  KULTURA

  SISTEMOM KAP PO KAP I ZALIVANJEM FOLIJARNA APLIKACIJA

  Povrtarske kulture

  Doziranje l/1000 m² jednom aplikacijom

  4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  3-4 aplikacije svakih 7-10 dana;na početku vegetacije do faze

  početnog plodonošenja

  3 aplikacije svakih 10-14 dana;na početku vegetacije do faze početnog

  plodonošenja

  3 aplikacije svakih 10-14 dana;nakon otvaranja pupoljaka sve do

  sredine faze rasta ploda-zrna

  4 l đubrivasa najmanje

  3000-4000 l vode

  4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

  250 ml đubriva sa 100 l vode

  300 ml đubriva sa 100 l vode

  2 aplikacije;na početku vegetacije (čim uslovi dozvole apliciranje vode) i tokom

  vegetacije

  1-2 aplikacije svakih 10-14 dana;na početku ili tokom

  vegetacije

  3-4 aplikacije svakih 7-10 dana;u rano proleće, čim uslovi dozvole

  apliciranje vode*

  Doziranje ml/1000 m² jednom aplikacijom

  Broj aplikacija i period apliciranja

  Broj aplikacija iperiod apliciranja

  Ratarske kulture

  Voćne kulture ivinova loza

  * U ovoj fazi fertirigacija može početi ukoliko dozvoljavaju uslovi na terenu (suvo proleće i obezbeđivanje vode za navodnjavanje).

  5-8

  Gustina (20 °С) g/ml

  NAPOMENARastvor Alkafert MIX 5 se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa mnogo pesticida, međutim neophodno je pre svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

  SKLADIŠTENJENa temperaturi višoj od +10 ºC.

  ROK UPOTREBE2 godina.

  pH (1 %; Н2О)

  1,085 - 1,150

 • 37www.alkaloid.com.mk

  TEČNO MINERALNO ĐUBRIVO

  Alkafert MIKS 7

  NAMENA ĐUBRIVA Tečno mineralno đubrivo za primjenu preko sistema mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša), zalivanjem i folijarnom aplikacijom.

  PRIMENA I EFEKTI PRIMENERedovna i izbalansirana ishrana sekundarnim makroelementima kalcijumom i magnezijumom i mikroelementima gvožđem, cinkom, manganom, kobaltom i bakrom direktno je povezana sa metabolizmom biljke, formiranjem hlorofila, fotosintezom, boljom uhranjenošću biljaka drugim hranljivim elementima, kao i kalijumom i azotom i dr. U intenzivnom poljoprivrednoj proizvodnji veoma često dolazi do nedostatka nekih od ovih hranljivih elemenata u ishrani biljaka zbog čega se preporučuje redovna primjena Agrosal MIX 7 u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a naročito na početku vegetacije i u fazi cvjetanja i početnog pl