8
Oligo-Star ® Folijarna đubriva SUMMUM ALGAVITAL STARTER PROLEO Robne marke grupe Axereal

Folijarna đubriva - Axereal Serbia

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Folijarna đubriva - Axereal Serbia

Oligo-Star®

Folijarna đubriva

SUMMUM ALGAVITAL

STARTERPROLEO

Robne marke grupe Axereal

Page 2: Folijarna đubriva - Axereal Serbia

Robne marke grupe AxerealOligo-Star®

STARTER

Biostimulator za prihranu useva i aktivator zemljišta, poboljšava dostupnost minerala, pomaže pri ukorenjavanju useva i podstiče rast biljke.

FOSFOR - AZOT - MAGNEZIJUM

STARTER

STARTER

NP FOLIJARNO ĐUBRIVO • Azot: 3,5 % - urea, rastvorljiv u vodi (50g/L)• Fosfor P2O5 : 29.5 % - fosfor pentoksid, rastvorljiv u vodi, (420 g/L) 2 5• Magnezijum MgO: 7 % - u obliku magnezijum oksida, rastvorljiv u vodi (100 g/L)

STARTER® poboljšava fiziološko stanje biljke, jačajući je protiv različitih stresnih uslova posebno na početku vegetacije kada je često zbog niskih temperatura fosfor nedostupan mladim biljkama (fiziološki nedostatak fosfora).Pomaže usvajanju minerala iz tla putem mladog korenja, podstiče bolju ishranu biljke jer se hranljive materije dodaju u ključnoj fazi rasta i razvoja.

DOZE PRIMENE I SIGURNOSNE MERE:Folijarna primena:• Žitarice: 3 l/ha, od početka bokorenja do početka vlatanja,

drugo tretiranje, prateći stanje biljke u fazi klasa 1 cm• Uljana repica: 3 l/ha u fazi 3-4 prava lista ili u fazi intenzivnog rasta

do faze pupoljaka• Kukuruz: 3 l/ha od faze 6-8 listova• Soja, grašak: 3 l/ha od faze 8-10 cm• Vinova loza: 3 l/ha kada su bobice formirane i 4-6 l/ha u fazi

sazrevanja grožđa• Krompir: 4 l/ha, prvo tretiranje 8 - 10 dana posle stvaranja

krtola, druga u razmaku od 15 dana, prateći stanje biljke• Šargarepa: 4 l/ha u fazi dobro razvijene lisne mase• Izbegavati tretiranje u najtoplijim satima u danu i poštovati mere

primene hemijskih sredstava.• Poželjno je koristiti minimum 150 l/ha vode.

Page 3: Folijarna đubriva - Axereal Serbia

Bio-mineralna sinergija za efikasnost u polju

Oligo-Star®

Robna marka

• STARTER® je kompatibilan sa mnogim sredstvima za zaštitu bilja.• Izvršite fizičko-hemijske i biološke testove pre svake upotrebe.• Formulacija STARTERA osigurava brže prodiranje oligoelemenata kroz

kutikulu, neophodno je poštovati uslove aplikacije.

Kompatibilnost:

Uloga u biljci Fiziološki uticaj na biljku

FOSFOR

POBO

LJŠA

VA O

PLO

DN

JUPO

BOLJ

ŠAVA

FU

NKC

IJU

HLO

ROFI

LA

MAGNEZIJUM

Poboljšava usvajanje minerala preko lista

Pretvara mineralne komplekse uorganski oblik i poboljšava njihov

prenos do ciljanog mesta

Stimuliše rast stabljike i lista

Pomaže u klijanju

Pojačava efekat folijarnogđubrenja

Stimuliše prirodnu odbranubiljke

Povećava otpornost na stres usled nedostatka vode

Aktivira fotosintezu.Stimuliše razvoj korena

Sinteza proteina

Razvoj korena

Prenosnik energije u biljci

Glavni gradivni element hlorofila

Poboljšava iskoristivost fosforau biljci

Aktivator metabolizma biljke

Alginska kiselina, manitol

Laminarin

Aminokiseline: AA-glutaminska kiselina, metionin, alanin

Giberelini

N, P, K-Ca, Mg-Cu,Fe, Mn, Zn, Mo, Co, I

Betaini

Citoksini-auksin: AIA

Page 4: Folijarna đubriva - Axereal Serbia

Robne marke grupe AxerealOligo-Star®

PROLEO

PROLEO® je sredstvo za ishranu bilja, koje se sastoji od elemenata esencijalnih za biljke (Bor, Molibden)

BOR - MOLIBDEN

PROLEO

PROLEO

ĐUBRIVO RCE 2003/2003.• Tečna mešavina oligo-elemenata Bora (B) i Molibdena (Mo)• Bor – 8 %, rastvorljiv u vodi (100g/L)• Molibden – 0,64%, rastvorljiv u vodi (10 g/L)

Poboljšava oplodnju.Poboljšava stvaranje i vitalnost kvržica - azotofiksatora.PROLEO® poboljšava fiziološko stanje biljke, jačajući je protiv različitih stresnih uslova kao što su deficit u hranljivim materijama i nepovoljni klimatski uslovi.Poboljšava nakupljanje šećeraPoboljšava nakupljanje ulja

DOZE PRIMENE I SIGURNOSNE MERE:Zemljišna aplikacija, pre ili posle setve: 3 l/ha

Folijarna aplikacija:• Uljana repica: 2,5 l/ha od faze 3-4 prava lista ili u početku vegetacije do pojave

pupoljaka• Soja i grašak: 2 tretiranja po 1,5 l u stadijumu 8 – 10 cm i u početku pojave cve-

tova, ili 2,5 l u stadijumu 4 – 6 listova na početku cvetanja• Suncokret: 2 l/ha u setvi ili folijarno do faze butona• Lucerka: 2 l/ha od faze 10 cm i posle otkosa• Šećerna repa: 2,5 l/ha u fazi 8-10 listova

Page 5: Folijarna đubriva - Axereal Serbia

PROLEO® je sredstvo za ishranu bilja, koje se sastoji od elemenata esencijalnih za biljke (Bor, Molibden)

Bio-mineralna sinergija za efikasnost u polju

Oligo-Star®

Robna marka

• PROLEO® je kompatibilan sa mnogim sredstvima zazaštitu bilja.• Izvršite fizičko-hemijske i biološke testove pre svake upotrebe.• Formulacija PROLEA osigurava brže prodiranje oligoelemenata

kroz kutikulu, neophodno je poštovati uslove aplikacije.• Posebno dobar efekat na zemljištima sa deficitom Bora i• Molibdena.• Ne prekoračivati, preporučene doze

Uloga u biljci Fiziološki uticaj na biljku

BOR

POBO

LJŠA

VA O

PLO

DN

JUPO

BOLJ

ŠAVA

FU

NKC

IJU

HLO

ROFI

LA

MOLIBDEN

Sinteza i migracija šećera

Korišćenje fosfora

Sinteza proteina

Cvetanje i zrenje plodova

Bitan sastavni deo proteina

Sinteza hlorofila

Poboljšava iskoristivost azota u biljci

Doprinosi razvoju kvržičnih bakterija

Kompatibilnost:

Alginska kiselina, manitol

Laminarin

Aminokiseline: AA-glutaminska kiselina, metionin, alanin

Giberelini

N, P, K-Ca, Mg-Cu,Fe, Mn, Zn, Mo, Co, I

Betaini

Citoksini-auksin: AIA

Poboljšava usvajanje minerala preko lista

Pretvara mineralne komplekse uorganski oblik i poboljšava njihov

prenos do ciljanog mesta

Stimuliše rast stabljike i lista

Pomaže u klijanju

Pojačava efekat folijarnogđubrenja

Stimuliše prirodnu odbranubiljke

Povećava otpornost biljkena vodeni stres

Aktivira fotosintezu.Stimuliše razvoj korena

Page 6: Folijarna đubriva - Axereal Serbia

Robne marke grupe AxerealOligo-Star®

SUMMUMALGAVITALSummum je program folijarne ishrane biljaka sastavljen od dve formule.

SUMMUM I (SUMMUM 12.40.06)• 12% azota (N)• 40% fosfora (P2O5) topivog u vodi• 6% kalijuma (K2O) topivog u vodi• Formulacija koja sadrži 9% sumpora (SO3)- đubrivo

siromašno hlorom• Mikroelementi u helatnom obliku

SUMMUM II

(SUMMUM 12.05.40)• 12% azota (N)• 5% fosfora (P2O5) topivog u vodi• 40% kalijuma (K2O) topivog u vodi• Formulacija koja sadrži 10% sumpora (SO3)- đubrivo

siromašno hlorom• Mikroelementi u helatnom obliku

Page 7: Folijarna đubriva - Axereal Serbia

Oligo-Star®

Robna marka

Kompatibilnost:• Summum je kompatibilan s većinom sredstava za zaštitu bilja. • Izvršite fizičko-hemijske i biološke testove pre svake upotrebe. • Formulacija Summum omogućava brže prodiranje elemanata u kutikulu te je zbog toga neophodno poštovati uslove aplikacije.

DOZE PRIMENE I SIGURNOSNE MERE: • Žitarice: Summum I - 4 kg/ha u fazi bokorenja Summum II - 4 kg/ha u fazi vlatanja• Kukuruz: Summum I - 4 kg/ha u fazi 4 lista Summum II - 4 kg/ha u fazi 10-12 listova• Paradajz: Summum I - 4 kg/ha u fazi 10 cm Summum II - 4 kg/ha u fazi intenzivnog rasta biljke• Druge kulture: Summum I - 4 kg/ha u početnom porastu biljaka kad se stvori dovoljno lisne mase Summum II - 4 kg/ha u fazi intenzivnog rasta biljaka

• Tretiranje obavljati sa najmanje 150 l/ha vode, uz izbegavanje najtoplijih sati u danu.

• Pridržavati se uobičajenih mera opreza koje se primjenjuju prilikom primene sredstava za zaštitu bilja.

Page 8: Folijarna đubriva - Axereal Serbia

Axereal Serbia d.o.o. Kotorska 64, I sprat, 21 000 NOVI SAD, SRBIJATel: +381 21 53 22 12, Fax: +381 21 53 31 05, E-mail: [email protected], www.axereal.rs, axerealserbiadoo

Vaši kontakti:

Dušan Cuca, dipl. inžTehničko komercijalni savetnik za Severnu Bačku+381 64 80 44 [email protected]

Siniša Bogosavljev, dipl. inžTehničko komercijalni savetnik za Severni Banat+381 64 80 44 [email protected]

Siniša Todorović, dipl. inžDirektor proizvodnje+381 64 82 71 [email protected]

Aleksandra LukićTehničko komercijalni savetnik za silos Temerin+381 64 80 44 [email protected]

Dragan Lekić, dipl. inžTehničko komercijalni savetnik za Južni Banat+381 64 65 77 [email protected]

Aleksandar Marjanović, dipl. inžTehničko komercijalni savetnik za Zap. i Juž. Bačku+381 64 80 44 [email protected]

Ana Marija Petrak, mast. inžAgronomske inovacije+381 64 80 44 [email protected]