of 8 /8
Oligo-Star ® Folijarna đubriva SUMMUM ALGAVITAL STARTER PROLEO Robne marke grupe Axereal

Folijarna đubriva - Axereal Serbia

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Folijarna đubriva - Axereal Serbia

FOSFOR - AZOT - MAGNEZIJUM
STARTER
STARTER
NP FOLIJARNO UBRIVO • Azot: 3,5 % - urea, rastvorljiv u vodi (50g/L) • Fosfor P2O5 : 29.5 % - fosfor pentoksid, rastvorljiv u vodi, (420 g/L) 2 5 • Magnezijum MgO: 7 % - u obliku magnezijum oksida, rastvorljiv u vodi (100 g/L)
STARTER® poboljšava fiziološko stanje biljke, jaajui je protiv razliitih stresnih uslova posebno na poetku vegetacije kada je esto zbog niskih temperatura fosfor nedostupan mladim biljkama (fiziološki nedostatak fosfora). Pomae usvajanju minerala iz tla putem mladog korenja, podstie bolju ishranu biljke jer se hranljive materije dodaju u kljunoj fazi rasta i razvoja.
DOZE PRIMENE I SIGURNOSNE MERE: Folijarna primena: • itarice: 3 l/ha, od poetka bokorenja do poetka vlatanja,
drugo tretiranje, pratei stanje biljke u fazi klasa 1 cm • Uljana repica: 3 l/ha u fazi 3-4 prava lista ili u fazi intenzivnog rasta
do faze pupoljaka • Kukuruz: 3 l/ha od faze 6-8 listova • Soja, grašak: 3 l/ha od faze 8-10 cm • Vinova loza: 3 l/ha kada su bobice formirane i 4-6 l/ha u fazi
sazrevanja groa • Krompir: 4 l/ha, prvo tretiranje 8 - 10 dana posle stvaranja
krtola, druga u razmaku od 15 dana, pratei stanje biljke • Šargarepa: 4 l/ha u fazi dobro razvijene lisne mase • Izbegavati tretiranje u najtoplijim satima u danu i poštovati mere
primene hemijskih sredstava. • Poeljno je koristiti minimum 150 l/ha vode.
Bio-mineralna sinergija za efikasnost u polju
Oligo-Star®
• STARTER® je kompatibilan sa mnogim sredstvima za zaštitu bilja. • Izvršite fiziko-hemijske i biološke testove pre svake upotrebe. • Formulacija STARTERA osigurava bre prodiranje oligoelemenata kroz
kutikulu, neophodno je poštovati uslove aplikacije.
Kompatibilnost:
FOSFOR
Pretvara mineralne komplekse u organski oblik i poboljšava njihov
prenos do ciljanog mesta
Pomae u klijanju
Aktivira fotosintezu. Stimuliše razvoj korena
Sinteza proteina
Razvoj korena
Aktivator metabolizma biljke
Alginska kiselina, manitol
Giberelini
N, P, K-Ca, Mg-Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Co, I
Betaini
PROLEO
PROLEO® je sredstvo za ishranu bilja, koje se sastoji od elemenata esencijalnih za biljke (Bor, Molibden)
BOR - MOLIBDEN
PROLEO
PROLEO
UBRIVO RCE 2003/2003. • Tena mešavina oligo-elemenata Bora (B) i Molibdena (Mo) • Bor – 8 %, rastvorljiv u vodi (100g/L) • Molibden – 0,64%, rastvorljiv u vodi (10 g/L)
Poboljšava oplodnju. Poboljšava stvaranje i vitalnost kvrica - azotofiksatora. PROLEO® poboljšava fiziološko stanje biljke, jaajui je protiv razliitih stresnih uslova kao što su deficit u hranljivim materijama i nepovoljni klimatski uslovi. Poboljšava nakupljanje šeera Poboljšava nakupljanje ulja
DOZE PRIMENE I SIGURNOSNE MERE: Zemljišna aplikacija, pre ili posle setve: 3 l/ha
Folijarna aplikacija: • Uljana repica: 2,5 l/ha od faze 3-4 prava lista ili u poetku vegetacije do pojave
pupoljaka • Soja i grašak: 2 tretiranja po 1,5 l u stadijumu 8 – 10 cm i u poetku pojave cve-
tova, ili 2,5 l u stadijumu 4 – 6 listova na poetku cvetanja • Suncokret: 2 l/ha u setvi ili folijarno do faze butona • Lucerka: 2 l/ha od faze 10 cm i posle otkosa • Šeerna repa: 2,5 l/ha u fazi 8-10 listova
PROLEO® je sredstvo za ishranu bilja, koje se sastoji od elemenata esencijalnih za biljke (Bor, Molibden)
Bio-mineralna sinergija za efikasnost u polju
Oligo-Star®
• PROLEO® je kompatibilan sa mnogim sredstvima zazaštitu bilja. • Izvršite fiziko-hemijske i biološke testove pre svake upotrebe. • Formulacija PROLEA osigurava bre prodiranje oligoelemenata
kroz kutikulu, neophodno je poštovati uslove aplikacije. • Posebno dobar efekat na zemljištima sa deficitom Bora i • Molibdena. • Ne prekoraivati, preporuene doze
Uloga u biljci Fiziološki uticaj na biljku
BOR
Doprinosi razvoju kvrinih bakterija
Giberelini
N, P, K-Ca, Mg-Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Co, I
Betaini
Pretvara mineralne komplekse u organski oblik i poboljšava njihov
prenos do ciljanog mesta
Pomae u klijanju
Aktivira fotosintezu. Stimuliše razvoj korena
Robne marke grupe AxerealOligo-Star®
SUMMUM ALGAVITAL Summum je program folijarne ishrane biljaka sastavljen od dve formule.
SUMMUM I (SUMMUM 12.40.06) • 12% azota (N) • 40% fosfora (P2O5) topivog u vodi • 6% kalijuma (K2O) topivog u vodi • Formulacija koja sadri 9% sumpora (SO3)- ubrivo
siromašno hlorom • Mikroelementi u helatnom obliku
SUMMUM II
(SUMMUM 12.05.40) • 12% azota (N) • 5% fosfora (P2O5) topivog u vodi • 40% kalijuma (K2O) topivog u vodi • Formulacija koja sadri 10% sumpora (SO3)- ubrivo
siromašno hlorom • Mikroelementi u helatnom obliku
Oligo-Star®
Robna marka
Kompatibilnost: • Summum je kompatibilan s veinom sredstava za zaštitu bilja. • Izvršite fiziko-hemijske i biološke testove pre svake upotrebe. • Formulacija Summum omoguava bre prodiranje elemanata u kutikulu te je zbog toga neophodno poštovati uslove aplikacije.
DOZE PRIMENE I SIGURNOSNE MERE: • itarice: Summum I - 4 kg/ha u fazi bokorenja Summum II - 4 kg/ha u fazi vlatanja • Kukuruz: Summum I - 4 kg/ha u fazi 4 lista Summum II - 4 kg/ha u fazi 10-12 listova • Paradajz: Summum I - 4 kg/ha u fazi 10 cm Summum II - 4 kg/ha u fazi intenzivnog rasta biljke • Druge kulture: Summum I - 4 kg/ha u poetnom porastu biljaka kad se stvori dovoljno lisne mase Summum II - 4 kg/ha u fazi intenzivnog rasta biljaka
• Tretiranje obavljati sa najmanje 150 l/ha vode, uz izbegavanje najtoplijih sati u danu.
• Pridravati se uobiajenih mera opreza koje se primjenjuju prilikom primene sredstava za zaštitu bilja.
Axereal Serbia d.o.o. Kotorska 64, I sprat, 21 000 NOVI SAD, SRBIJA Tel: +381 21 53 22 12, Fax: +381 21 53 31 05, E-mail: [email protected], www.axereal.rs, axerealserbiadoo
Vaši kontakti:
Dušan Cuca, dipl. in Tehniko komercijalni savetnik za Severnu Baku +381 64 80 44 133 [email protected]
Siniša Bogosavljev, dipl. in Tehniko komercijalni savetnik za Severni Banat +381 64 80 44 131 [email protected]
Siniša Todorovi, dipl. in Direktor proizvodnje +381 64 82 71 824 [email protected]
Aleksandra Luki Tehniko komercijalni savetnik za silos Temerin +381 64 80 44 682 [email protected]
Dragan Leki, dipl. in Tehniko komercijalni savetnik za Juni Banat +381 64 65 77 087 [email protected]
Aleksandar Marjanovi, dipl. in Tehniko komercijalni savetnik za Zap. i Ju. Baku +381 64 80 44 132 [email protected]