of 45 /45
Računarske mreže Dr MiomirTodorovi Dr MiomirTodorovi ć ć

Računarske Mreže

  • Author
    bavni

  • View
    594

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Računarske Mreže

Page 1: Računarske Mreže

Računarske mreže

Dr MiomirTodoroviDr MiomirTodorovićć

Page 2: Računarske Mreže

Mreže za prenos podataka Mreže za prenos podataka

Mreže za prenos podataka

je grupa međusobno povezani komunikacionih uređaja, koji su sposobni da razmenjujuinformacije (podaci, glas, slika)

Računarska mreža

je grupa nezavisnih međusobno povezanih računara

Page 3: Računarske Mreže

Mreže za prenos podatakaMreže za prenos podataka

Mreže podataka mogu biti podeljene na:

Javne mrežeJavne mreže

(Public Data Networks -PDNs)

Privatne Mreže (Private Networks)

Page 4: Računarske Mreže

Privatne mrežePrivatne mreže

na prostoru preduzeća i druge

organizacije.

instaliraju, održavaju i poseduje preduzeća ili organizacije

Page 5: Računarske Mreže

Javne mreJavne mrežžee

Packet Switched Public Data Networks (PSPDNs) npr. Internet

Circuit Switched Public Data Networks (CSPDNs) npr. PSTN, ISDN

PDNs su mreže koje osniva i kojima upravlja nacionalni autoritet za upravljanje mrežama, specijalizovan za prenos podataka

Page 6: Računarske Mreže

Pojam

Mreže su skup međusobno hardverski povezanih računara i perifernih uređaja

Umrežavanje je koncept povezanih računara koji dele resurse

Resursi koje dele umreženi računari su podaci i periferni uređaji

Page 7: Računarske Mreže

Uređaji za povezivanje

Mrežni adapter Modem Most Ruter Gejtvej - prolaz

Page 8: Računarske Mreže

Kompjuterske mreže

LAN – Local Area Network Povezani kompjuteri i drugi uređaji su

relativno blizu, obično unutar jedne zgrade MAN – Metropoliten Area Network

Povezani kompjuteri i drugi uređaji su u istom gradu

WAN – Wide Area Network Povezani kompjuteri i drugi uređaji su

udaljeni, u različitim gradovima, čak i kontinentima

Page 9: Računarske Mreže

Prednosti korišćenja mreže

Smanjenje troškova zahvaljujući deljenju resursa

Standardizovano korišćenje aplikacija Blagovremeno dobijanje podataka Efikasnija komunikacija korisnika

Page 10: Računarske Mreže

1.1 Vrste mreža prema prioritetu

Postoje dve vrste mreža: Mreže istog prioriteta (peer to peer) Serverske mreže

Koju ćemo vrstu koristiti zavisi od: Broja računara koji se umrežavaju Potrebnog nivoa bezbednosti Vrste posla Budžeta Znanja

Page 11: Računarske Mreže

1.2 Mreže istog prioriteta

Povezuje se manji broj računara (do deset), a svaki računar istog je prioriteta – istovremeno radi i kao klijent i kao server

Server – računar na kojem se nalaze resursi koje dele umreženi korisnici – klijenti

Klijent – računar koji, preko servera, pristupa zajedničkim resursima

Page 12: Računarske Mreže

1.3 Serverske mreže

Povezuje se veći broj računara; glavnu ulogu u mreži ima server – namenski server

Zove se namenski jer je optimizovan da brzo opsluži zahteve mrežnih klijenata i pruži bezbednost datoteka i foldera

Mrežni server i OS funkcioniše kao celina

Page 13: Računarske Mreže

Specijalizovani serveri U velikim mrežama serveri se specijalizuju za

različite namene: Za datoteke i štampanje Za aplikacije Za poštu Fax server Komunikacioni server

Page 14: Računarske Mreže

Prednosti serverskih mreža

Predstavljaju kombinaciju mreža istog prioriteta i serverskih mreža

Kombinovane mreže

Bezbednost podataka (administrator brine i upravlja bezbednošću klijenata i servera)

Centralizacija i deoba resursa Lako pravljenje rezervnih kopija Opsluživanje izuzetno velikog broja korisnika (više

hiljada) Klijentima nije potreban dodatni hardware (memorija,

diskovi)

Page 15: Računarske Mreže

Generalna struktura mrežeGeneralna struktura mreže

HostHost

LANLANLAN

LAN

MANMAN

WANWANPromena čvoraPromena čvora

Page 16: Računarske Mreže

Lokalna kompjuterska mrežaTopologije:

Zvezda

“Bus”

RING ili PRSTEN

Page 17: Računarske Mreže

Višestruki pristup zajedničkom medijumu nadgledanjem prisustva nosećeg signala (CSMA / CD)

Kod ove metode pristupa svi računari (server i klijenti) proveravaju da li je kabl slobodan za emitovanje.

Page 18: Računarske Mreže

Metoda slična ovoj je CSMA/CA – metoda višestrukog pristupa nadgledanjem prisustva nosećeg signala sa izbegavanjem kolizije.

Svaki računar najavljuje da će slati podatke - niko ne šalje podatke dok ne prosledi svoju najavu;

Najava dodatno usporava mrežu tako da metoda nije popularna.

Page 19: Računarske Mreže

Metoda kontrole pristupa prosleđivanjem tokena

Koristi se u prstenastim mrežama. Specijalna vrsta paketa podataka kruži

od računara do računara (token) i kada naiđe na “slobodan” token (bez podataka drugog računara) računar šalje svoje podatke.

Page 20: Računarske Mreže

Telekomunikaciona veza• Kablovi

– Twisted Pair– Koaksijalni– Optički

• Bežična Satelitska– Radijska– Mikrotalasna Zemaljska

Page 21: Računarske Mreže

Mrežni protokol

Bez obzira na tip mreže, kompjuteri moraju znati pravila koja moraju

poštovati da bi mogli razmjenjivati podatke

Najpoznatiji mrežni protokolTCP/IP

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Page 22: Računarske Mreže

Organizacijsko umrežavanjeInternetworking – spajanje mreža

POS (Point Of Sale)terminali

MREŽA

UNIX

Javnatelefonskamreža

Internet

PDA

PC

Mobitel

Kupci

Dobavljači

Partneri

LANServer

PC

Javnainfrastruktura

Beogradska Poslovna [kola

Page 23: Računarske Mreže

Mreže omogućavaju

Klijent/Server procesiranje

KlijentServer

Zahtevi

Podaci i usluge

Page 24: Računarske Mreže

MREŽA

POS (Point Of Sale)terminali

UNIX

Javnatelefonskamreža

Internet

PDA

PC

Mobitel

Kupci

Dobavljači

Partneri

LANServer

PC

Javnainfrastruktura

Klijent može biti bilo gdeServer može biti bilo gde

Mreže omogućavaju

Distribuirano procesiranje

Beogradska Poslovna [kola

Page 25: Računarske Mreže

TIP Client – Server(procesiranje)

Logika

Interfejs

Podaci Podaci Podaci Podaci Podaci

Logika Logika

InterfejsInterfejsInterfejsInterfejsInterfejs

Podaci

LogikaLogika Logika

SERVER

KLIJENT

• Procesiranje je gotovo potpuno smešteno na serveru

• Klijent praktično realizuje samo ulaz i izlaz (interfejs)

• To je moguće postići jefitinim mašima, bez diskova, sa malo memorije, ...

Page 26: Računarske Mreže

Tipovi klijent/server procesiranja

Logika

Interfejs

Podaci Podaci Podaci Podaci Podaci

Logika Logika

InterfejsInterfejsInterfejsInterfejsInterfejs

Podaci

LogikaLogika Logika

SERVER (Mo`e da sadr`I slede}e "USLUGE")

KLIJENT (Mo`e da sadr`I slede}e <usluge>...)

Page 27: Računarske Mreže

Za povezivanje računara u mrežu postoje proizvodi različitih proizvođača hardware-a i software-a.

Da bi mreže funkcionisale sa ovakvim proizvodima, neophodno je da se svi proizvođači drže nekih pravila – standarda.

Više nezavisnih organizacija izradilo je specifikacije standarda za proizvode koji se odnose na umrežavanje računara.

Mrežni standardi

Page 28: Računarske Mreže

Referentni model za povezivanje otvorenih sistema

OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION REFERENCE MODEL OSI

Da bi se podaci poslali kroz mrežu računar mora da obavi nekoliko poslova: Da prepozna podatke, Podeli ih na delove kojima može da upravlja, Da doda informaciju o identifikaciji prijemnika i

delu segmenta koji nosi korisne podatke, Doda informacije o vremenskoj sinhronizaciji i

informaciju koja se koristi za proveru greške i Da pošalje podatke.

Page 29: Računarske Mreže

Međunarodna organizacija za standarde (International Standards Organization – ISO) izdala je 1987. godine skup specifikacija koji opisuje arhitekturu mreže, a koji se naziva OSI REFERENCE MODEL.

OSI Reference model koristi se kao međunarodni standard. Model opisuje način na koji mrežni hardware i software omogućavaju komunikaciju.

OSI MODEL

Page 30: Računarske Mreže

Slojevi mrežne komunikacije

Različite funkcije pri prenosu podataka razvrstane su u sedam slojeva.

OSI model definiše kako svaki sloj komunicira sa slojem iznad i ispod njega.

7 Sloj aplikacije

6 Sloj prezentacije

5 Sloj sesije

4 Transportni sloj

3 Sloj mreže

2 Sloj veze

1 Fizički sloj

Page 31: Računarske Mreže

Svaki sloj ima svoju ulogu i što je sloj viši to je i složeniji;

Zahtevi jednog sloja prema drugom prosleđuju se interfejsom;

Svaki sloj oslanja se na standarde sloja ispod; Sloj ispod vrši svoju funkciju i obezbeđuje

usluge sloju iznad, a pri tome ga ne opterećuje detaljima o načinu svog funkcionisanja;

Page 32: Računarske Mreže
Page 33: Računarske Mreže
Page 34: Računarske Mreže

Struktura paketa

Page 35: Računarske Mreže

Internet – mreža svih mreža

Page 36: Računarske Mreže

VAŽNI DATUMI U ISTORIJI INTERNETA

1969. ARPANET – VOJNA MREZA… 1970. UKLJUČUJU SE UNIVERZTETI 1974. DEFINISAN TCP/IP 1982. POJVA TERMINA INTERNET 1989. ARPANET UGAŠEN… 1990. POJAVA WEB PROTOKOLA 1991. POČETAK KOMERCIJALIZACIJE 1994. POJAVA PRETRAZIVAČA,

YAHOO,

Page 37: Računarske Mreže

MODEM

Telekomunikacija preko telefonske linije

ModemAnalogni(tonfrekventni) signal

Modem

Digitalni signal Digitalni signal

Page 38: Računarske Mreže

Internet nije nastao planskiIzgrađen je postepeno, spajanjem pojedinačnih mreža na postojeći Internet

InternetLAN Server

PC

Internet

Razvoj Internet -a

Page 39: Računarske Mreže

INTERNET PROVAJDER

Modem

Inetrnet

Internet provajder

Eunet

Beotel

PTT

...

link

Modem

Korisnik

Page 40: Računarske Mreže

Kompanija može koristiti Internet za poslovanje...

Internet

Beog...Poslovna [kola

Sedište kompanije

MIS

Baze podataka

Poslovni partneri

Kupci

Dobavljači

Page 41: Računarske Mreže

PAKETSKI PRENOS

Račumar A

Mrežni čvor sa memorijom

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Račumar B5

43

2

1

Paketi putuju kroz mrežu

Poruka se segmentira i Pakuje na predaji

Poruka se integrišena prijemu

Page 42: Računarske Mreže

intranet, a sa partnerima stvarati extranet

Internet

RUTER

Intranet – kompanija A

LAN Server

PC

LAN Server

PC

LAN Server

PC

Intranet – kompanija B

LAN Server

PC

LAN Server

PC

LAN Server

PC

Firewall(zaštita od neovlaštenog pristupa)

Firewall

EX

TRA

NET

EXTR

AN

ET

RUTER

Page 43: Računarske Mreže

Šta dobijamo?

Prevazilaženje geografskih barijera

Koriš}enje Interneta za prenošenje narudžbi sa udaljenih prodajnih mesta

Dobijamo bolju uslugu i ubzravamo dobijanje gotovine

Prevazilaženje vremenskih barijera

Autorizacija kredita na mestu prodaje

Zahtev za kreditom i odobrenje se dobijaju u sekundama

Prevazilaženje troškovnihbarijera

Videokonferencija sa partnerima korištenjem interneta, intraneta i extraneta

Smanjenje broja skupih poslovnih puteva; bolja saradnja

Prevazilaženje strukturalnihbarijera

Elektronska razmjena podataka sa kupcima i dobavljačima putem extraneta i drugih mreža

Drugačije povezavanje = bolja kompetitivna pozicija

MUGUĆNOST PRIMER VREDNOST

Page 44: Računarske Mreže

Probijanje barijera

Probijanjeposlovnihbarijeramrežama

Vremenskebarijere

Geografskebarijere

Troškovnebarijere

Strukturalnebarijere

Page 45: Računarske Mreže

Telekomunikaciona revolucija

Kolaboracija TrgovinaInterno

poslovanje

• Elektronska pošta• Telefonija• Razmena

dokumenata• Diskusioni forumi• Razmena podataka

konferencije• Audio konferencije• Video konferencije• Elektronski sastanci

• On-line procesiranje transakcije sa mesta prodaje

• Prodaja putem Weba• Elektronska razmena

podataka• Elektronski prenos

novca• Elektronsko

bankarstvo• Interaktivni

marketing

• Interno on-line procesiranje transakcija

• Intranet Web Publishing

• Razmena dokumenata

• Workflow sistemi• Monitoring• Kontrola procesa• Podrška višem

menadžmentu