of 18 /18
Profesor: Obradović Ivana i Računarsk e Mrež e Globalne Radio: Aleksa Mirković I 5 Lokalne

Lokalne i računarske mreže

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lokalne i računarske mreže prezentacija...

Text of Lokalne i računarske mreže

PowerPoint Presentation

meusobno povezanikablovimaili na drugi nain, a u svrhu meusobnekomunikacijei deljenjapodataka.5/29/2015Aleksa Mirkovi3UVOD

Raunarska mreaje pojam koji se odnosi naraunarei drugeureajekoji su

Raunari se povezuju u raunarske mree sa ciljem:zajednikog korienja hardvera (diskova, tampaa i drugih ureaja);zajednikog korienja podataka u datotekama;razmene podataka meu korisnicima;komunikacije meu korisnicima izajednikog rada korisnika na nekim poslovima.

5/29/2015Aleksa Mirkovi5Razlog povezivnja u raunarske mree5/29/2015Aleksa Mirkovi6Prema povrini na kojoj se nalaze raunari u mrei, mree mogu biti:lokalne raunarske mree - LAN (Local Area Network)globalne raunarske mree - WAN (Wide Area Network)LAN (Local Area Network ) je kombinacija hardvera, softvera,komunikacionih kanala za vezu dva ili vie raunara u ogranienom (lokalnom) prostoru.5/29/2015Aleksa Mirkovi7

One su obino ograniene na jednu zgradu (ili grupu zgrada). U njima su raunari obino povezani kablovima. Lokalna raunarska mrea moe da se sastoji od dva-tri raunara u jednoj prostoriji.Moe takoe da ima i nekoliko stotina raunara rasporeenih u vie zgrada.5/29/2015Aleksa Mirkovi8Lokalne raunarske mree

Lokalne mree ili LAN, su one kod kojih su povezani raunari na rastojanju do 1000 metara.U okviru lokalne mree mogue je razliito rasporediti i povezati raunare u tri osnovna oblika:5/29/2015Aleksa Mirkovi9

Lokalne raunarske mree5/29/2015Aleksa Mirkovi10Magistrala

5/29/2015Aleksa Mirkovi11Prsten

5/29/2015Aleksa Mirkovi12Zvezda

Rasporeivanje raunara naziva se topologija mree.etvrta, meovita ili razgranata topologija je izvedena iz tri osnovne.5/29/2015Aleksa Mirkovi13Topologija raunarskih mrea

Profesorka, znam da mi tema nije topologija r.m. ali sam morao da preem i preko nje jer je poprilino povezana sa lok. mre. 13Globalna raunarska mrea je mrea koja pokriva veliki geografski predeo kao to je grad, drava ili ak interkontinentalne daljine.WAN koristi komunikacione kanale koji kombinuju vie vrsta medija kao to su telefonske linije, kablovi i vazduni talasi.5/29/2015Aleksa Mirkovi14

Globalne raunarske mreeGlobalne raunarske mree - WAN (Wide Area Network), povezuju raunare koji su geografski razdvojeni. Nekada su u podeli postojale i gradske raunarske mree -MAN (Metropolitan Area Network).5/29/2015Aleksa Mirkovi15Globalne raunarske mree

5/29/2015

Aleksa Mirkovi16

Internet je najpoznatija globalna mrea.

Globalna mrea povezuje vie lokalnih mrea.5/29/2015Aleksa Mirkovi17

ZAKLJUAKS obzirom da mislim da je nemogue izvesti zakljuak na ovakvu temu, jednostavno u rei da oboavam LAN, a malo vie WAN mree jer bez njih ne bih mogao da budem internet zavisnik kakav jesam!

http://informaticketehnologije.blogspot.com/2012/12/lokalne-i-globalne-mreze.htmlhttp://skola.pavlepejak.in.rs/015.phphttps://www.google.rs/imghp (slike)http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_networkhttp://www.mginformatika.com/Download/Racunarske%20mreze.pdfhttp://utorbica.blog.rs/blog/utorbica5/29/2015Aleksa Mirkovi18LITERATURA