of 41 /41
Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti Poslijediplomski doktorski studij Prometne mreže Prof. dr. sc. Ivan Dadić

Prometne mreze

  • Upload
    rpeko

  • View
    566

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Prometne mreze

Page 1: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet prometnih znanosti

Poslijediplomski doktorski studij

Prometne mreže

Prof. dr. sc. Ivan Dadić

Page 2: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

a) b)

c) d)

Shematski prikazi različitih vrsta mreža:

a) mreža sastavljena od glavne

prometnice (arterije) te pomoćnih,

b) radijalna mreža urbanog tkiva,

c) ortogonalna mreža modernih gradova,

d) mreža prometnica modernih naselja

oko stare gradske jezgre

Page 3: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

q1

2q

a)

b)

q1

q3

2q

4q

Shematski prikaz prometnog toka:

a) na izoliranoj dionici i

b) u urbanim dijelovima prometne mreže

Page 4: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Grafički prikaz odnosa među prometnim

tokovima:

a) odvijanje jednosmjernog toka,

b) mimoilaženje,

c) presijecanje,

d) Presijecanje

e) Ulijevanje

f) odlijevanje

g) preplitanje

Page 5: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Nepotrebno presijecanje:

a) i b) presijecanje prometnih tokova u jednoj točki,

c) presijecanje pri prijelazu s vožnjedesnom na vožnju lijevom stranom,

d) samopresijecanje u jednoj točki, e) samopresijecanje u dvije točke,f) samopresijecanje u dvije točke i

presijecanje

Page 6: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

a) b)

s (km)

q (

voz/h

)

s (km)q (

voz/h

)

JGPP

a) nepotrebna presijecanja u središtu grada,

b) rješenje problema uvođenjem JGPP-a

Page 7: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

a) suvišna presijecanja u središtu grada zbog

presijecanja prometnih tokova,

b) rješenje problema uvođenjem JGPP-a i

kraćih kružnih vožnji

Page 8: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

1q

q2

a) b)

1q

q2

Momenti usmjerenja prometa

a) pri vožnji lijevom stranom uliceb) pri vožnji desnom stranom ulice

Page 9: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

q1

q2 q1

1q

Prikaz mogućnosti usmjerenja ulice

Page 10: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

1

2

6

2

3 3 3 33

3 3

3

11

1 1

1 1 1

4

4

4 4

45

5

22

2

2

2

2

1 2

3

45

6

7

3

1

4

2

Raskrižja s tri, četiri, pet, šest i sedam prilaza te njihove inačice

Page 11: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Primjer mogućih usmjerenja prometa na trokrakom raskrižju (te osam kombinacija koje nisu moguće)

Page 12: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Page 13: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Page 14: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Page 15: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Page 16: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

I

II

1p

1q

p2

q2

Prikaz mreže prometnica s odabranim tokovima p i q

Page 17: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

raskrižje I raskrižje II

Noq

Nuq

Nop

Nup

r

s

1p

q

1

1

11

1

1

1

Npr1

2q

Npr2 2p

Prikaz izoliranih raskrižja I i II i mogućnosti vožnje

Page 18: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Page 19: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Page 20: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Page 21: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Page 22: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

a) primjer nepotrebnog presijecanja prometnih tokova,

b) razrješenje nepotrebnog presijecanja prometnih tokova

Page 23: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

1 2

3 4

5

6 7

A

B

C

D

E

F

Odvijanje prometnih tokova u dijelu ulične mreže;

- postoji sedam točaka presijecanja (bez ulijevanja i odlijevanja)

Page 24: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

A

B

C D

E

F

12

Model idealne količine presijecanja;

postoje samo dvije točke presijecanja (također

bez ulijevanja i odlijevanja)

Page 25: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

a) ulazi/izlazi prometnih tokova u mreži grada,

b) model idealne količine presijecanja u prometnoj mreži grada u zoni stare gradske jezgre

Page 26: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

1

2

3 4

Preplitanja prometnih tokova na trotračnoj cesti

Page 27: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Nm n=3 =3NNpr

1

2

3

1

2

3

Preplitanje prometnih tokova između raskrižja s N prometnih

trakova i tokova

Page 28: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Nm n=3 =3NNpr

1

2

3

1

2

3

1

2 3

4 5

67

89

=9a)

b)

3 3

2

1

N =4m prN =36

2

1

=4N n

4 4

Prikaz broja presjecišta za

Nm=Nn=3

i

Nm=Nn=4

Page 29: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Page 30: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Prikaz broja presječnih točaka za Nm≠Nn (4;2 i 5;3)

Page 31: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Prikaz presijecanja prometnih tokova za isti broj ulaza i izlaza pri dvosmjernom kretanju za slučajeve 1x1, 2x2, 3x3 i 4x4 ulaza i izlaza

Page 32: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Prikaz presijecanja prometnih tokova za isti broj ulaza i izlaza pri dvosmjernom kretanju za slučajeve 5x5 i 6x6 ulaza i izlaza

Page 33: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

a) kritična,

b) kolizijska točka u raskrižju

Page 34: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

tocke presijecanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pre

sijecanje

(voz/h

)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

meto

da I

meto

da I

I

meto

da III

KT

KT

KT

II

I

III

=220

=108

=90

tocke presijecanja

pre

sijecanje

(voz/h

)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

3

4

5

6

7

8

9

2

metoda III

1

4

75

9

83 1

2 6

metoda I

4

5

7

9

8

36

1

2

metoda II

Grafički prikaz točaka presijecanja i kritičnih točaka trokrakog raskrižja prema različitim metodama

Grafički prikaz točaka presijecanja i kritičnih točaka trokrakog raskrižja prema različitim metodama (kumulativno)

Page 35: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Shema tokova i točke presijecanja izravno kanaliziranoga četverokrakog raskrižja

Page 36: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Intenziteti presijecanja prometnih tokova u točkama za izravno kanalizirano četverokrako raskrižje

Page 37: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Shema tokova i točke presijecanja kružnog raskrižja

Intenziteti presijecanja prometnih tokova u točkama za kružno raskrižje

Page 38: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Shema tokova i točke presijecanja izravnokanaliziranoga četverokrakog raskrižja u slučaju denivelacije:

a) sporednih, odnosno manje opterećenihprivoza

b) glavnih privoza s većim prometnimopterećenjem

Page 39: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Usporedba broja točaka i količine presijecanja prometnih tokova za• izravno kanalizirano, • kružno i • denivelirano raskrižje prema metodi minimalnog toka u točki presijecanja

Page 40: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Prikaz smjerova i intenziteta prometnih tokova u zoni Mihanovićeve ulice u Zagrebu

Page 41: Prometne mreze

Prof. dr. sc. Ivan Dadić - Prometne mreže

Satni protoka vozila u godini dana svrstanih po veličini (kumulativno)