Click here to load reader

PROCEDURA OPERATIONALA ORGANIZAREA …

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROCEDURA OPERATIONALA ORGANIZAREA …

Cod : PO-92.02
PROCEDUR OPERAIONAL Ediia I
Cod : PO-92.02
Nr.
Crt
Elemente
privind
responsabilii/
operatiunea
1 Elaborat IOSIF MARIA Secretar 14.09.2020
2 Verificat ANGHEL ELENA Comisia SCIM 14.09.2020
3 Aprobat ANGHEL ELENA Director 14.09.2020
2 | P a g e
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Nr.
Crt
prevederile editiei sau
2 Revizia 1
3 | P a g e
Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale
1 Informare/
2 Aprobare 1 Director Director ANGHEL ELENA 14.09.2020
3 Verificare 1 Comisia
4 | P a g e
1. Scopul procedurii
Procedura este menit s contribuie la atingerea eficient a obiectivelor unitii prin creterea
performanei i la crearea unui cadru comun pentru aplicarea principiilor de bun practic selectând
cele mai eficiente metode.
4.1. Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate în
activitatea de gestionare a riscurilor în cadrul operaiunilor de stabilire a principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale;
4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii operaiunilor de
stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunztor funciilor contractuale;
4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv în condiii de fluctuaie a personalului, în cadrul
de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunztor funciilor contractuale;
4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme în aciuni de auditare i/sau control, iar pe
director, în luarea deciziei, în cadrul operaiunilor de stabilire a principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale.
5 | P a g e
2. Domeniul de aplicare:
Procedura se utilizeaz de ctre toate unitile de învmânt preuniversitar i stabilete etapele ce se vor desfura
pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul unitii colare. Obiectul acestei proceduri sunt toate etapele ce vor fi
parcurse pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unitii.Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
corespunztor unei funcii contractuale se face prin concurs sau examen, în limita posturilor vacante sau temporar
vacante prevzute în statul de funcii.
În cazul în care la concursul organizat se prezint un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoan care
îndeplinete condiiile generale i condiiile specifice stabilite prin fia postului pentru ocuparea respectivei funcii
contractuale.
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinete
urmtoarele condiii:
- are cetenia român, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinând Spaiului
Economic European i domiciliul în România;
- cunoate limba român, scris i vorbit;
- are vârsta minim reglementat de prevederile legale;
- are capacitatea deplin de exerciiu;
- are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza adeverinei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;
- îndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit cerinelor postului scos
la concurs;
- nu a fost condamnat definitiv pentru svârirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului ori contra
autoritii, de serviciu sau în legtur cu serviciul, care împiedic înfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de
corupie sau a unei infraciuni svârite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia
situaiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiiile specifice pe care trebuie s le îndeplineasc persoana care particip la concursul pentru ocuparea unui
post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fiei postului, la propunerea structurilor în al cror stat de
funcii se afl funcia vacant.
Condiiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante care
necesit studii superioare ori studii superioare de scurt durat se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele
domeniilor i specializrilor din învmântul universitar de lung durat i scurt durat, respectiv
nomenclatoarelor domeniilor de studii universitare de licen i specializrilor i programelor de studii din cadrul
acestora.
3.2. Legislaie primar:
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
- Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003 republicat cu completrile i modificrile ulterioare;
- Legea nr. 284/2010, Lege/Cadru privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice;
- Legea nr. 285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului pltit din fonduri publice.
3.3. Legislaie secundar
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitilor publice;
- HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade i trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice.
6 | P a g e
-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011.
-Hotrârea nr. 427/2015 pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri
publice, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 286/2011.
3.4. Alte reglementri interne ale entitii publice
- regulamentul de organizare i funcionare;
- regulamentul de ordine interioar;
Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
1. Procedur documentat Modul specific de realizare a unei activiti sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem i proceduri operaionale.
2. Procedur operaional
(procedur de lucru)
Procedur care descrie un proces sau o activitate care se desfoar
la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate,
fr aplicabilitate la nivelul întregii entiti publice.
3. Procedura de sistem
(procedur general)
Descrie un proces sau o activitate care se desfoar la nivelul
entitii publice aplicabil/aplicabil majoritii sau tuturor
compartimentelor dintr-o entitate public.
4 Ediie procedur Forma actual a procedurii; ediia unei proceduri se modific
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri
sau atunci când modificrile din structura procedurii depesc 50%
din coninutul reviziei anterioare.
5 Revizie procedur Aciunea de modificare, respectiv adugare sau eliminare a unor
informaii, date, componente ale unei ediii a unei proceduri,
modificri ce implic, de regul, sub 50% din coninutul
procedurii.
1. PS/PO Procedura documentat
4. E Elaborare
5. V Verificare
6. A Aprobare
7 Ap Aplicare
8 Ah. Arhivare
5. Descrierea procedurii formalizate:
8.2.2 Modul de lucru:
recrutrii
personalului
Pe baza criteriilor de normare se stabilete numrul de posturi pe
categorii, se va completa statele de funcii respectând rubricaia i
realitatea datelor.
Dup aprobarea statului de funcii de ctre Inspectoratul colar Judeean
i analiza fcut între acestea i încadrarea efectiv, se va determina
numrul posturilor vacante.
De asemenea mai pot s apar posturi vacante i în urma încetrii sau
suspendrii unor contracte de munc.
2 Constituirea comisiei
Directorul unitii va constitui prin decizie scris, comisia pentru
organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant
sau temporar vacant din cadrul unitii colare, cu cel puin 15 zile
lucrtoare înainte de data desfurrii concursului(pân cel târziu la data
publicrii anunului de concurs).
postului pentru care se organizeaz concursul.
Comisia constituit are în componena sa, un preedinte, 2 membri i un
secretar.
acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiei.
Secretarul comisiei de concurs este asiguat de ctre o persoan din cadrul
compartimentului Secretariat al unitii colare.
Persoanele desemnate în comisia de concurs trebuie s îndeplineasc
cumulativ urmtoarele condiii:
- s aib o probitate moral recunoscut;
- s dein o funcie cel puin egal sau echivalent cu funcia
contractual vacant pentru ocuparea creia se organizeaz concursul;
- s nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
Nu poate fi desemnat în calitate de membru în comisia de concurs,
persoana care a fost sancionat disciplinar, iar sanciunea aplicat nu a
fost radiat, conform legii.
Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibil cu
calitatea de membru în comisia de soluionare a contestaiilor.
Nu poate fi desemnat în calitatea de membru în comisia de concurs,
persoana care se afl în urmtoarele situaii:
- are relaii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidai sau
interesele patrimoniale ale sale ori ale soului sau soiei pot afecta
imparialitatea i obiectivitatea evalurii;
- este so, soie, rud sau afin pân la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare
dintre candidai ori cu un alt membru al comisiei de concurs;
Decizia va fi înregistrat i adus la cunotina membrilor pe baz de
semntur.
3 Atribuiile comisiei Comisia de concurs are urmtoarele atribuii principale:
a) selecteaz dosarele de concurs ale candidailor;
b) stabilete subiectele pentru proba scris;
8 | P a g e
c) stabilete planul probei practice i realizeaz proba practic;
d) stabilete planul interviului i realizeaz interviul;
e) noteaz pentru fiecare candidat proba scris i/sau proba practic i
interviul;
comunicate candidailor;
fiecare etap de concurs, precum i raportul final al concursului.
Comisia de concurs stabilete subiectele i alctuiete seturile de
subiecte pentru proba scris, în ziua în care se desfaoar proba scris.
Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmete
minimum dou seturi de subiecte care vor fi prezentate candidailor.
Membrii comisiei de concurs rspund individual pentru asigurarea
confidenialitii subiectelor propuse.
Seturile de subiecte se semneaz de toi membrii comisiei de concurs i
se închid în plicuri sigilate purtând tampila unitii.
Comisia de concurs stabilete punctajul maxim pentru fiecare subiect,
care se comunic odat cu subiectele i se afieaz la locul desfurrii
concursului.
Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidailor,
în vederea îndeplinirii formalitilor prealabile, respectiv verificarea
identitii.
Verificarea identitii candidailor se face numai pe baza buletinului, a
crii de identitate sau a oricrui document care atest identitatea, potrivit
legii.
Bibliografia întocmit de ctre structura de specialitate în cadrul creia
se afl postul vacant/temporar vacant este transmis compartimentului
secretariat i aprobat de conductorul instituiei.
Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrri, articole de
specialitate sau surse de informare i documentare expres indicate, cu
relevan pentru funcia vacant sau temporar vacant pentru care se
organizeaz concursul.
4 Publicitatea
Autoritatea sau instituia public organizatoare are obligaia s publice,
cu cel puin 15 zile lucrtoare înainte de data stabilit pentru prima prob
a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puin 10
zile lucrtoare înainte de data stabilit pentru prima prob a concursului
pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunul privind concursul în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de larg
circulaie, precum i la sediul acesteia. Dac autoritatea sau instituia
public are pagin de internet, afiarea se face i pe aceast pagin, la
seciunea special creat în acest scop.
5 Anunul privind
desfurarea
concursului
Anunul afiat la sediul i, dup caz, pe pagina de internet a autoritii
sau instituiei publice organizatoare a concursului va cuprinde în mod
obligatoriu urmtoarele elemente:
a) numrul i nivelul posturilor scoase la concurs, precum i
structurile în cadrul crora se afl aceste posturi, precum i
denumirea postului pentru care se organizeaz concursul;
În situaia în care conducerea unitii consider necesar, aceasta
poate asigura publicarea anunului i prin alte forme de publicitate
suplimentare.
b) documentele solicitate candidailor pentru întocmirea dosarului de
concurs, locul de depunere a dosarului de concurs i datele de contact
ale persoanei care asigur secretariatul comisiei de concurs;
c) condiiile generale i specifice prevzute în fia de post;
d) condiiile necesare ocuprii unui post de natur contractual
vacant sau temporar vacant;
e) tipul probelor de concurs, locul, data i ora desfurrii acestora;
f) bibliografia i, dup caz, tematica;
g) calendarul de desfurare a concursului, respectiv data-limit i
ora pân la care se pot depune dosarele de concurs, datele de
desfurare a probelor de concurs, termenele în care se afieaz
rezultatele pentru fiecare prob, termenele în care se pot depune i în
care se afieaz rezultatele contestaiilor, precum i termenul în care
se afieaz rezultatele finale.
Informaiile referitoare la organizarea i desfurarea concursului
prezentate la alin. (2) se menin la locul de afiare i, dup caz, pe
pagina de internet a autoritii sau instituiei publice organizatoare
pân la finalizarea concursului.
Anunul publicat în presa scris i în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, va conine: denumirea postului, nivelul studiilor i
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocuprii postului pentru care
se organizeaz concursul, data, ora i locul de desfurare a acestuia,
data-limit pân la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs i
datele de contact ale persoanei care asigur secretariatul comisiei de
concurs.
de concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de concurs.
Actele depuse la dosarul de concurs vor fi prezentate i în original în
vederea verificrii conformitii copiilor cu acestea.
În vederea participrii la concurs, în termen de 10 zile lucrtoare de la
data afirii anunului, candidaii depun dosarul de concurs.
7 Componena
dosarului de concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de concurs
care va conine urmtoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresat conductorului unitii colare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea,
potrivit legii, dup caz;
- copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte cate
atest efectuarea unor specializri, copiile documentelor care atest
îndeplinirea condiiilor specifice;
- extras din Revisal sau o adeverin care s ateste vechimea în munc, în
meserie i/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar în original sau o declaraie pe propria rspundere c nu
are antecedente penale care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care
candideaz
- adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare
eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre
medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- alte documente relevante pentru desfurarea concursului.
În cazul în care, candidatul declarat admis la selecia dosarelor, a depus
la înscriere o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente
penale, are obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul
10 | P a g e
cazierului judiciar, cel mai târziu pân la data desfurrii primei probe a
concursului.
Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant const,
de regul, în 3 etape succesive, dupa cum urmeaz:
1. selecia dosarelor de înscriere;
2. proba scris i/sau proba practic;
3. interviul.
înscriere
În termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului
de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaia de a selecta
dosarele care îndeplinesc condiiile de participare la concurs.
Dup finalizarea seleciei dosarelor se va încheia un proces-verbal, care
va fi semnat de ctre toi membrii comisiei.
Rezultatele selectrii dosarelor de înscriere se afieaz de ctre secretarul
comisiei de concurs, cu meniunea “admis” sau “respins”, însoit de
motivul respingerii dosarului, la sediul unitii.
Contestaiile cu privire la rezultatul seleciei dosarelor de înscriere se
depun la secretarul comisiei de soluionare a contestaiilor în maximum
dou zile lucrtoare de la afiarea rezultatelor seleciei dosarelor de ctre
comisia de concurs.
Contestaiile cu privire la rezultatele seleciei dosarelor se soluioneaz i
se afieaz la sediul unitii în termen de o zi lucrtoare de la expirarea
termenului de depunere.
10 Proba practic Proba practic poate fi introdus în cazul funciilor contractuale la care
este necesar verificarea abilitilor practice.
Proba practic const în testarea abilitilor i aptitudinilor practice ale
candidatului în vederea ocuprii postului vacant sau temporar vacant
pentru care candideaz.
Proba practic se desfoar pe baza unui plan stabilit de comisia de
concurs, care va include urmtoarele criterii de evaluare:
- capacitatea de adaptare;
- îndemanare i abilitate în realizarea cerinelor practice;
- capacitatea de comunicare;
practice.
În vederea testrii pentru proba practic se pot stabili i alte criterii de
evaluare.
Aspectele constatate în timpul derulrii probei practice vor fi consemnate
în scris în anex, la raportul final al concursului, întocmit de secretarul
comisiei de concurs, care se semneaz de membrii acestei comisii i de
candidat.
Se pot prezenta la urmtoarea etap numai candidaii declarai admii la
etapa precedent.
11 Interviu În cadrul interviului se testeaz abilitile, aptitudinile i motivaia
candidailor.
Proba interviului poate fi susinut doar de ctre acei candidai declarai
admii la proba scris i/sau proba practic, dup caz.
Interviul se realizeaz conform planului de interviu întocmit de comisia
de concurs în ziua desfurrii acestei probe, pe baza criteriilor de
evaluare.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
- abiliti i cunotine impuse de funcie;
- capacitatea de analiz i sintez;
- motivaia candidatului;
- iniiativ i creativitate.
Pentru posturile de conducere planul de interviu include i elemente
referitoare la:
- capacitatea de a lua decizii i de a evalua impactul acestora;
- exercitarea controlului decizional;
- capacitatea managerial.
Interviul se susine, de regul, într-un termen de maximum 5 zile
lucrtoare de la data susinerii probei scrise i/sau probei practice, dup
caz.
Data i ora susinerii interviului se afieaz obligatoriu odat cu
rezultatele la proba scris.
candidatului.
Nu se pot adresa întrebri referitoare la opiniile politice ale candidatului,
activitatea sindical, religie, etnie, starea material, originea social sau
care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
Întrebrile i rspunsurile la interviu se înregistreaz sau se consemneaz
în scris în anex la raportul final al concursului, întocmit de secretarul
comisiei de concurs, i se semneaz de membrii acesteia i de candidat.
12 Proba scris Proba scris const în redactarea unei lucrri i/sau în rezolvarea unor
teste gril.
postului pentru care se organizeaz concursul.
Subiectele pentru proba scris se stabilesc pe baza tematicii de concurs,
astfel încât s reflecte capacitatea de analiz i sintez a candidailor, în
concordan cu nivelul i specificul postului pentru care se organizeaz
concurul.
Subiectele sunt identice în cadrul aceluiai concurs pentru toi candidaii
pentru acel post, cu excepia cazului în care concursul se desfoar în
mai multe serii.
Comisia de concurs stabilete subiectele i alctuiete seturile de
subiecte pentru proba scris, în ziua în care se desfoar proba scris.
Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmete
minimum dou seturi de subiecte care vor fi prezentate candidailor.
Membrii comisiei de concurs rspund individual pentru asigurarea
confidentialitii subiectelor propuse.
Seturile de subiecte se semneaz de toi membrii comisiei de concurs i
se închid în plicuri i gilate purtând tampila unitii.
Comisia de concurs stabilete punctajul maxim pentru fiecare subiect,
care se comunic odat cu subiectele i se afieaz la locul desfurrii
concursului.
În cazul în care proba scris const în rezolvarea unor teste-gril,
întrebrile pot fi formulate cu cel mult dou zile înainte de proba scris,
cu condiia ca numrul acestora s fie de 3 ori mai mare decat numrul
întrebrilor stabilit pentru fiecare test gril.
Intrebrile pentru fiecare test-gril se stabilesc în ziua în care se
12 | P a g e
desfoar proba scris, înainte de începerea acestei probe.
Inainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidailor,
în vederea îndeplinirii formalitilor prealabile, respectiv verificarea
identitii. Verificarea identitii candidailor se face numai pe baza
buletinului, a crii de identitate sau a oricrui document care atest
identitatea, potrivit legii. Candidaii care nu sunt prezeni la efectuarea
apelului nominal ori care nu pot face dovada identitii prin prezentarea
buletinului, a crii de identitate sau a oricrui document care s ateste
identitatea, sunt considerai abseni.
Dup verificarea identitii candidailor, ieirea din sal a acestora atrage
eliminarea din concurs, cu excepia situaiilor de urgen în care acetia
pot fi însoii de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de
persoanele care asigur supravegherea.
Durata probei scrise se stabilete de comisia de concurs în funcie de
gradul de dificultate i complexitate al subiectelor, dar nu poate depi 3
ore.
La ora stabilit pentru începerea probei scrise, comisia de concurs
prezint candidailor seturile de subiecte i invit un candidat s extrag
un plic cu subiectele de concurs.
Dup începerea comunicrii subiectelor este interzis accesul candidailor
care întarzie sau al oricrei alte persoane, în afara membrilor comisiei de
concurs, precum i a persoanelor care asigur secretariatul comisiei de
concurs, respectiv supravegherea desfurrii probei.
În încperea în care are loc concursul, pe toata perioada derulrii
acestuia, inclusiv a formalitilor prealabile i a celor ulterioare
finalizrii probei, candidailor nu le este permis deinerea sau folosirea
vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace
de comunicare la distan.
de concurs.
elimin candidatul din sal, înscrie meniunea “anulat” pe lucrare i
consemneaz cele întamplate în procesul-verbal.
Lucrrile se redacteaz, sub sanciunea anulrii, doar pe seturile de hârtie
asigurate de unitatea colar, purtând tampila acesteia pe fiecare fil.
Prima fil, dup înscrierea numelui i a prenumelui, în colul din dreapta
sus, se lipete astfel încât datele înscrise s nu poat fi identificate i se
aplic tampila unitii colare , cu excepia situaiei în care exist un
singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai
exist obligaia sigilrii lucrrii.
Candidatul are obligaia de a preda comisiei de concurs lucrarea scris,
respectiv testul-gril, la finalizarea lucrrii ori la expirarea timpului
alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
13 Notarea probelor
- pentru proba scris punctajul este de maximum 100 de puncte;
- pentru proba practic punctajul este de maximum 100 de puncte;
- pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Anterior începerii corectrii lucrrilor la proba scris, fiecare lucrare va
fi numerotat, cu excepia cazului în care exist un singur candidat
pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.
Notarea probei scrise, a interviului sau a probei practice se face, de
13 | P a g e
regul, în termen de maximum 3 zile lucrtoare de la finalizarea fiecrei
probe.
Lucrrile de la proba scris, cu excepia cazului în care exist un singur
candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corecteaz
sigilate.
Punctajele se acord de ctre fiecare membru al comisiei de concurs în
parte, pentru fiecare lucrare scris, i se noteaz în borderoul de notare.
Acordarea punctajului pentru proba scris se face pe baza mediei
aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de
concurs.
Lucrarile care prezint însemnri de natur s conduc la identificarea
candidailor, se anuleaz i nu se mai corecteaz.
Meniunea “anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât i pe borderoul de
notare i pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în
procesul-verbal.
În situaia în care pentru o lucrare se înregistreaz diferene mai mari de
10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs,
lucrarea se recorecteaz de ctre toi membrii acesteia.
Procedura recorectrii se reia ori de câte ori se constat c exist
diferene mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii
comisiei de concurs.
Lucrrile scrise, dup acordarea punctajelor finale, se desigileaz.
Punctajele obinute de fiecare dintre candidai i meniunea “admis” ori
“respins” se afieaz la sediul unitii colare, astfel încât s se asigure
rmânerea a cel puin dou zile lucrtoare pân la susinerea urmtoarei
probe, pentru depunerea i soluionarea unor eventuale contestaii.
Sunt declarai admii la proba scris candidaii care au obinut:
-minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru
ocuparea funciilor contractuale de execuie;
-minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru
ocuparea funciilor contractuale de conducere.
Interviul i/sau proba practic se noteaz pe baza criteriilor prevzute i
a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste
criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice.
Membrii comisiei de concurs acord, individual, punctaje pentru fiecare
dintre criteriile prevzute.
Punctajele se acord de ctre fiecare membru al comisiei de concurs în
parte, pentru fiecare candidat, i se noteaz în borderoul de notare.
Sunt declarai admii la interviu i/sau proba practic candidaii care au
obinut:
ocuparea funciilor contractuale de execuie;
-minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru
ocuparea funciilor contractuale de conducere.
Punctajul final se calculeaz ca medie aritmetic a punctajelor obinute la
proba scris/proba practic i interviu.
Punctajele finale ale concursului, în ordine descresctoare, vor fi înscrise
într-un centralizator nominal, în care se va meniona pentru fiecare
candidat punctajul obinut la fiecare dintre probele concursului.
Centralizatorul nominal se semneaz pe fiecare pagin de fiecare dintre
14 | P a g e
membrii comisiei de concurs.
Comunicarea rezultatelor la fiecare prob a concursului, inclusiv a
rezultatelor finale ale concursului, se face prin menionarea punctajului
final al fiecarui candidat i a sintagmei “admis” sau “respins”, prin
afiare la locul desfurarii concursului i, dup caz, pe site-ul instituiei.
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile
lucrtoare de la data susinerii ultimei probe.
Se consider admis la concursul pentru ocuparea unui post
vacant/temporar vacant, candidatul care a obinut cel mai mare punctaj
dintre candidaii care au concurat pentru acelai post, cu condiia ca
acetia s fi obinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obinut punctajul cel
mai mare la proba scris, iar dac egalitatea se menine, candidaii aflai
în aceast situaie vor fi invitai la un nou interviu în urma cruia comisia
de concurs va decide asupra candidatului câtigtor.
În situaia în care nu s-a organizat proba scris, la punctaje egale are
prioritate candidatul care a obinut punctajul cel mai mare la proba
practic, iar dac egalitatea se menine, candidaii aflai în aceast
situaie vor fi invitai la un nou interviu în urma cruia comisia de
concurs va decide asupra candidatului câtigtor.
Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcii vacante sau
temporar vacante se consemneaz în raportul final al concursului, care se
semneaz de ctre toi membrii comisiei.
Anunul privind afiarea rezultatelor obinute de candidai la probele
concursului, se redacteaz i afieaz de ctre secretarul comisiei.
15 Constituirea comisiei
de soluionare a
înregistrat i adus la cunotina membrilor pe baz de semntur.
Preedintele comisiei de soluionare a contestaiilor este desemnat din
rândul membrilor acestora, prin decizia directorului.
Nu poate fi desemnat în calitatea de membru în comisia de soluionare a
contestaiilor persoana care se afl în urmtoarele situaii:
- are relaii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidai sau
interesele patrimoniale ale sale ori ale soului sau soiei pot afecta
imparialitatea i obiectivitatea evalurii;
- este so, soie, rud sau afin pân la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare
dintre candidai ori cu un alt membru al comisiei de soluionare a
contestaiilor;
- a fcut parte din comisia de corectare a lucrrilor scrise.
16 Depunerea
Dup afiarea rezultatelor obinute la selecia dosarelor, proba scris sau
proba practic, dup caz, i interviu, candidaii nemulumii pot face
contestaie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afirii rezultatului
seleciei dosarelor, respectiv de la data afirii rezultatului probei scrise
ori a interviului, la sediul unitii colare, sub sanciunea decderii din
acest drept.
comisia de soluionare
a contestaiilor va verifica îndeplinirea de ctre candidatul contestator a
condiiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi
lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a contestaiilor.
15 | P a g e
În situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul probei scrise, probei
practice sau a interviului comisia de soluionare a contestaiilor va
analiza lucrarea sau consemnarea rspunsurilor la interviu doar pentru
candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrtoare de la
expirarea termenului de depunere a contestaiilor.
17 Soluionarea
rezultatul seleciei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia
de concurs, în situaia în care:
- candidatul îndeplinete condiiile pentru a participa la concurs, în
situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul seleciei dosarelor;
- constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului i
rspunsurilor din lucrarea scris sau punctajele de la interviu nu au fost
acordate potivit planului de interviu, întrebrilor formulate i
rspunsurilor candidailor în cadrul interviului;
- constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei
practice;
- ca urmare a recorectrii lucrrii de la proba scris, respectiv a analizrii
consemnrii rspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniial “respins”
obine acel punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a
interviului.
- candidatul nu îndeplinete condiii pentru a participa la concurs;
- punctajele au fost acordate potrivit baremului i rspunsurilor din
lucrarea scris sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit
planului de interviu, întrebrilor formulate i rspunsurilor candidailor
în cadrul interviului;
18 Comunicarea
rezultatelor la
Comunicarea rezultatelor la contestaiile depuse se face prin afiare la
sediul unitii, imediat dup soluionarea contestaiilor.
Candidatul nemulumit de modul de soluionare a contestaiei se poate
adresa instanei de contencios administrativ, în condiiile legii.
Unitatea colar pune la dispoziia candidailor interesai, la solicitarea
acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de
comisia de soluionare a contestaiilor, care sunt informaii de interes
public, cu respectarea confidenialitii datelor care fac referire la ceilali
candidai, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.
Orice candidat îi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scris
individual redactat în cadrul probei scrise a concursului, dup
corectarea i notarea acesteia, în prezena secretarului comisiei de
concurs.
afieaz la sediul unitii.
20 Emiterea deciziei de
Conductorul unitii emite decizia de încadrare, candidatul declarat
admis se prezint la unitate în maximum 15 zile de la data lurii la
cunotiin.
Un exemplar din decizie va fi înmânat câtigtorului concursului sub
semntur, apoi i va întocmi contractul de munc care se înregistreaz,
se semneaz i aprob de conductorul instituiei i de ctre persoana
nou angajat.
contractului de
concursului
În cazul în care, de la data anunrii concursului i pân la afiarea
rezultatelor finale ale acestuia, directorul unitii de învmânt în al
crui stat de funcii se gsete postul pentru care se organizeaz
concursul, este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale
privind organizarea i desfurarea concursului, va proceda la verificarea
celor sesizate cu celeritate.
În cazul în care se constat c nu au fost respectate prevederile legale sau
când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele
procedurale prevzute de lege, desfurarea concursului va fi suspendat.
Suspendarea se dispune de ctre directorul unitii de învmânt, dup o
verificare prealabil, în regim de urgen, a situaiei în fapt sesizat, dac
se constat existena unor deficiene în respectarea prevederilor legale.
Sesizarea poate fi fcut de ctre membrii comisei de concurs ori ai
comisiei de soluionare a contestaiilor, de ctre oricare dintre candidai
sau de ctre orice persoan interesat.
În situaia în care, în urma verificrii realizate, se constat c sunt
respectate prevederile legale privind organizarea i desfurarea
concursului, acesta se desfoar în continuare.
În situaia constatrii necesitii amânrii concursului, unitatea colar se
oblig:
intervenit în desfurarea concursului;
- s informeze candidaii ale cror dosare au fost înregistrate, dac este
cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.
Candidaturile înregistrate la concursul a crei procedur a fost
suspendat sau amânat se consider valide dac persoanele care au
depus dosarele de concurs îi exprim în scris intenia de a participa din
nou la concurs la noile date.
6. Responsabiliti
Directorul - aprob înfiinarea unui post sau transformarea unui post vacant existent în alt post în urma analizrii statului de
funcii;
- aprob conceperea i publicarea anunului de scoatere la concurs a postului vacant;
- aprob stabilirea comisiei de concurs, prin decizie;
- stabilete comisia pentru rezolvarea contestaiilor;
- emite decizia de suspendare sau amânare a concursului.
Comisia de concurs:
- selecteaz dosarele de concurs ale candidailor;
- stabilete tipul probelor de concurs: prob scris i/sau prob practic i interviu dup caz;
- stabilete subiectele pentru proba scris;
- stabilete planul probei practice i realizeaz proba practic;
- stabilete planul interviului i realizeaz interviul;
- noteaz pentru fiecare candidat proba scris i/sau proba practic i interviul;
- transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidailor;
- semneaz procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei dup fiecare etap de concurs, precum i raportul
final al concursului.
Secretarul Comisiei de concurs: - primete dosarele de concurs ale candidailor, respectiv contestaiile, dup caz:
17 | P a g e
- convoac membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluionare a contestaiilor, la solicitarea
preedintelui comisiei;
- întocmete, redacteaz i semneaz alturi de comisia de concurs, respectiv comisia de soluionare a
contestaiilor, întreaga documentaie privind activitatea specific a acesteia, respectiv procesul-verbal al seleciei
dosarelor i raportul concursului care vor fi semnate de ctre toi membrii comisiei;
- asigur transmiterea/afiarea rezultatelor obinute de candidai la probele concursului, respectiv rezultatele
eventualelor contestaii;
Candidat: - depune dosarul de înscriere la concurs;
- depune contestaia i verific înregistrarea acesteia.
Comisia de contestaii: - soluionez contestaiile depuse de candidai cu privire la selecia dosarelor i cu privire la notarea probei scrise,
probei practice i a interviului;
- transmite secretarului comisiei rezultatele contestaiilor pentru a fi comunicate candidailor.
7. Formular de eviden modificri
Nr.
crt.
reviziei ediiei
MARIA
9. Formular distribuire procedur
primirii
Data
retragerii
versiunii
înlocuite
electronica 14.09.2020 14.09.2020
MIHAELA Distribuire electronica
electronica 14.09.2020 14.09.2020
electronica 14.09.2020 14.09.2020
2 Formular F01-PO-92.02: Cerere participare concurs;
3 Formular F02-PO-92.02: Tabel cu documentele necesare participare concurs;
4 Formular F03-PO-92.02: Model proces-verbal;
5 Formular F04-P0-97.02: Hotarare C.A. privind constituirea comisiei de concurs;
6 Formular F05-PO-97.03: Decizie director privind constituirea comisiei de concurs;
7 Formular F06-PO-97.02: Hotarare C.A. privind validarea rezultatelor concursului;
8 Formular F07-PO-97.02: Decizie director privind angajarea personalului didactic/didactic
auxiliar/nedidactic;
2 Cuprins
Nr. Componentei
1 Coperta
sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
5 Scopul procedurii operaionale
operaionale
operaional
11 Formular eviden modificri
12 Formular analiz procedur
19 | P a g e
14 Anexe, înregistrri, arhivri
ANEXA 1 - F01-PO-92.02 Cerere participare concurs
CERERE PARTICIPARE LA CONCURS
Subsemnatul/a , domiciliat/ în loc. ,
, nr. , tel. ;
V rog s-mi aprobai participarea la concursul pentru ocuparea postului vacant de
…………………, pe perioad nedeterminat, organizat la data de …………………, ora
……… - proba scris.
Anexez prezentei urmtoarele documente:
a) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit
legii, dup caz;
b) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest
efectuarea unor specializri, precum i copiile documentelor care atest îndeplinirea
condiiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituia public;
c) carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea în munc, în
meserie i/sau în specialitatea studiilor, în copie;
d) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale
care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
e) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu
cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al
candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae.
ANEXA 2 - F02-PO-92.02 Tabel cu documentele necesare participare concurs
TABEL CU DOCUMENTE NECESARE PARTICIPRII LA CONCURS
Nr.
crt.
1. Cererea de participare la concurs
2. Actul de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, dup caz
(original +copie);
3. Documentele care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor
specializri, documentele care atest îndeplinirea condiiilor specifice (original +copie);
4. Copia carnetului de munc, conform cu originalul, sau, dup caz, o adeverin care s
ateste vechimea în munc, în meserie i/sau în specialitatea studiilor;
5. Cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care
s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
6. Adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel mult
6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de
ctre unitile sanitare abilitate (Adeverina care atest starea de sntate conine, în clar,
numrul, data, numele emitentului i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sntii);
22 | P a g e
ANEXA 3 - F03-PO-92.02 Modele procese-verbale
MODELE PROCESE VERBALE
UNITATEA DE ÎNVMÂNT
COMISIA DE CONCURS
PROCES-VERBAL
Încheiat astzi , cu ocazia afirii la sediul instituiei a anunului i
bibliografiei pentru concursul organizat în vederea ocuprii funciei vacante, pe perioada
, de , din cadrul , care va avea loc în data de
, ora , la sediul
PROCES-VERBAL
Încheiat astzi , cu ocazia selectrii dosarelor de înscriere la concursul
pentru ocuparea funciei de
Comisia de concurs a procedat la verificarea îndeplinirii condiiilor prealabile desfurrii
concursului, constatând c sunt îndeplinite urmtoarele formaliti:
- S-a solicitat aprobarea susinerii concursului ISJ.; - S-a depus anunul la Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc;
- S-a afiat la loc vizibil anunul cu datele condiiilor desfurrii concursului.
În urma anunului, la , biroul secretariat, a fost depus
dosar, candidatul fiind:
1. .
Analizând dosarul, Comisia de concurs a constatat c este complet i sunt îndeplinite condiiile
necesare participrii la concurs.
Având în vedere cele constatate, comisia de concurs d aviz favorabil participrii la concurs
candidatului.
PROCES-VERBAL
de stabilire a modului de acordare a punctajului pentru proba scris la concursul organizat pentru
ocuparea funciei vacante, pe perioada , de , din cadrul
;
Varianta I Varianta II
Subiectul 1 – puncte; - puncte;
Subiectul 2 – puncte; - puncte;
Subiectul 3 - puncte; - puncte;
Comisia de concurs:
COMISIA DE CONCURS
Încheiat astzi , cu ocazia desfurarii probei scrise la concursul organizat
pentru ocuparea funciei vacante, pe perioada , de , din cadrul
Comisia de concurs a fcut apelul nominal al candidatului:
1. respectiv verificarea identitii acestuia pe baza pe baza crii de identitate.
Comisia de concurs a stabilit la proba scris variante de subiecte, numerotate i închise în
plicuri sigilate, cu subiecte pentru fiecare variant a probei scrise – potrivit Anexei.
S-a extras plicul cu varianta nr.
Comisia de concurs a stabilit modalitatea de notare a lucrrii scrise conform procesului-verbal de
stabilire a modului de acordare a punctajului pentru proba scris , afiat la sediul instituiei. Timpul
acordat pentru proba scris a fost de ………..ore. La sfâritul probei scrise lucrrile au fost predate de
candidat secretarului comisiei de concurs, conform Borderoului de predare a lucrrii anexat.
Examinând lucrarea scris, comisia de concurs a acordat punctajul conform Centralizatorului anexat.
Punctajul la proba scris pentru candidat este:
- puncte
Comisia de concurs constat c punctajul obinut de candidatul permite
participarea acestuia la cea de-a doua prob a concursului – interviu.
Comisia de concurs:
COMISIA DE CONCURS
PROCES-VERBAL
Încheiat astzi , cu ocazia desfurarii probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funciei vacante, pe perioada
, de , din cadrul ;
Comisia de concurs a stabilit planul interviului, constând în
întrebri conform anexei la procesul-verbal, în care au fost consemnate i
rspunsurile candidatului.
Atât Comisia de concurs cât i candidatul au semnat anexa la proba de interviu.
Punctajul la proba de interviu pentru candidat este:
- puncte:
ANEXA 4 - F04-PO-92.02 Hotrâre C.A. privind constituirea comisiei de concurs
Unitatea de învmânt ......................................................................
HOTARAREA nr . ........ din ...........................
Consiliul de administratie al ............................................................................... , intrunit
in sedinta in data de ……………….
în temeiul:
- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitilor
publice - Legii Educaiei Naionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;
având în vedere prevederile:
- OMEN nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a
unitilor de învmânt preuniversitar;
- Regulamentului de organizare i funcionare; - Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; - Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu
completrile i modificrile ulterioare;
-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, aprobat prin Hotrârea
Guvernului nr. 286/2011;
- Hotrârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din
fonduri publice;
HOTARASTE:
Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de învmânt comisia pentru concursul de angajare a
............................ , în urmtoarea componen:
Preedinte:
Secretar:
Membru:
Membru:
Art. 2. Sarcinile comisiei sunt cele prevzute de normele legale în vigoare.
Art. 3 – Prevederile prezentei dispoziii vor fi duse la îndeplinire de ctre director si
Compartimentul Secretariat din cadrul colii Gimnaziale ”Sf.Nicolae”Pietrosita.
Art. 4 Prezenta Hotrâre se înregistreaz în registrul de eviden a hotrârilor C.A. i se pstreaz la
dosarul hotrârilor adoptate.
prof. ...................................... .......................................
Voturi
- pentru .................
- abtineri ...............
- impotriva .............
Ex. 1/1
ANEXA 5 - F05-PO-92.02 Decizie director privind constituirea comisiei de concurs
Unitatea de învmânt
Profesor , director al , judeul
numit prin , în temeiul:
- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitilor
publice;
- art. 97 din Legea Educaiei Naionale nr. 1 din 10.01.2011 cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii;
- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu
completrile i modificrile ulterioare;
-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, aprobat prin Hotrârea
Guvernului nr. 286/2011;
- Hotrârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din
fonduri publice;
DECID:
Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de învmânt comisia pentru concursul de angajare a
............................ , în urmtoarea componen:
Preedinte:
Secretar:
Membru:
Membru:
Art. 2. Sarcinile comisiei sunt cele prevzute de normele legale în vigoare.
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisie de ctre serviciul
secretariat.
ANEXA 6 - F06-PO-92.02 Hotrâre C.A. privind validarea rezultatelor concursului
Unitatea de învmânt ......................................................................
HOTARAREA nr . ........ din ...........................
Consiliul de administratie al ............................................................................... , intrunit
in sedinta in data de ……………….
în temeiul:
- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitilor
publice
- Legii Educaiei Naionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
având în vedere prevederile:
- OMEN nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a
unitilor de învmânt preuniversitar, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Regulamentului de organizare i funcionare;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii;
- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu
completrile i modificrile ulterioare;
-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, aprobat prin Hotrârea
Guvernului nr. 286/2011;
- Hotrârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din
fonduri publice;
HOTARASTE:
Art. 1. Se valideaza rezultatele concursului pentru ocuparea postului de ............................................ ,
conform centralizatorului cu rezultate, care face parte din prezenta hotrâre.
Art. 2 – Prevederile prezentei dispoziii vor fi duse la îndeplinire de ctre director si
Compartimentul Secretariat din cadrul scolii gimnaziale“Sf.Nicolae” Pietrosita
Art. 3 Prezenta Hotrâre se înregistreaz în registrul de eviden a hotrârilor C.A. i se pstreaz la
dosarul hotrârilor adoptate.
prof. ...................................... .......................................
Voturi
- pentru .................
- abtineri ...............
- impotriva .............
Ex. 1/1
ANEXA 7 - F07-PO-92.02 Decizie director privind angajarea personalului
Unitatea de învmânt
în urma concursului organizat în data de ..........................
Profesor , director al , judeul
numit prin decizia nr.
emis de ISJ
- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitilor publice - art. 97 din Legea Educaiei Naionale nr. 1 din 10.01.2011 cu completrile i modificrile ulterioare;
având în vedere prevederile:
- art. 30 din Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003, cu completrile i modificrile ulterioare;
- O.M.I. nr. 4564/1995 privind condiiile de studiu i vechimea pentru angajarea personalului;
- Legea Educaiei Naionale Nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - HOTRÂRE nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice.
- H.G. nr.1.027/2014 pentru modificarea i completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 286/2011 modific i completeaz anexa dispune republicarea
- H.G. nr.427/2015 pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 286/2011 completeaz anexa
-H.G. nr.269/2016 privind modificarea art. 2 din Hotrârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice modific art. 2 alin. (1) lit. a) i art. 2 alin. (2)
- O.M.E.C.T.S. nr. 3860/2011 privind aprobarea criteriilor i metodologiei de evaluare a performanelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual.
- Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice;
- Regulamentul de organizare i funcionare; - i în urma concursului organizat în data de pentru ocuparea
postului de la 2, a declarat admis doamna/dl :
DECID:
Art. 1. Începând cu data de domnul (doamna) este angajat pe postul (funcia)de în cadrul compartimentului (serviciului)
din cadrul 3;
Art. 2. Domnul (doamna) va primi un salariu de baz lunar de lei, cu un spor de vechime aferent de %; Art. 3 . Contractul de munc al domnului (doamnei) se încheie pe durat
nedeterminat (determinat4), începând cu data de ;
Art. 4. Perioada de prob al domnului (doamnei) este de 5 de zile calendaristice; Art. 5. Prezenta decizie poate fi contestat în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii la Tribunalul – Secia Litigii de Munc. Art. 6. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui în cauz. Nr. din _____
Director, 2 structura unde este postul e vacant 3 se va preciza unitatea sau structura; 4se preciza data început si data de încheiere a angajrii 5 a) 5 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mic de 3 luni; b) 15 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc cuprins între 3 i 6 luni; c) 30 de zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mare de 6 luni;
ANEXA 8 - F08-PO-92.02 Contract individual de munc
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
Incheiat si inregistrat sub nr. / in registrul general de evidenta a salariatilor*)
A. Partile contractului: Angajator, persoana juridica, cu sediul in , str. nr. , judetul , cod fiscal , telefon , reprezentata legal prin in calitate de
si
Am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
Obiectul contractului: B. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata urmand sa inceapa activitatea la data de ;
b) determinata, de luni pe perioada cuprinsa intre data de si data de / pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
C. Locul de munca: 1. Activitatea se desfasoara la (secie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc) din sediul social/punct de lucru/alt loc de munc organizat al angajatorului
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:
D. Felul muncii: Functia/meseria conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
E. Atributiile postului: Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca *) F.Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului:
F. Conditii de munca: 1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestat se desfoar in condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
G. Durata muncii: 1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ore/zi, ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: (ore zi / ore noapte) b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern / contractului
colectiv de munca aplicabil. 2. O fraciune de norm de _ ore/zi, ore/sptman .
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: (ore zi/noapte) b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv
de munca aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte
lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
H. Concediul: Durata concediului anual de odihna este de zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma). De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de
I. Salariul: 1. Salariul de baza lunar brut este de lei. 2. Alte elemente constitutive: a) sporuri b) indemnizatii b1)prestaii suplimentare in bani b2)modalitatea prestaiilor suplimentare in natur
c) alte adaosuri 3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori
in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca: a) echipament individual de protectie b) echipament individual de lucru c) materiale igienico-sanitare d) alimentatie de protectie e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca
L. Alte clauze: a) perioada de prob este de zile calendaristice; b) perioada de preaviz in cazul demisiei este de zile calendaristice, conform Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca. c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de _ zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003
- Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare sau Contractului colectiv de munca aplicabil.
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca.
e) alte clause
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor: 1. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi:
f) dreptul la acces la formare profesional. g) dreptul la repaos zilnic si saptamanal. h) Dreptul la concediul de odihna annual. i) Dreptul la egalitate de sanse si de tratament. j) Dreptul la securitate si sanatate in munca. k) Dreptul la formare profesionala in conditiile actelor aditionale. a) Obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului. b) Obligatia de a respecta disciplina muncii. c) Obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu. d) Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate. e) Obligatia de ra respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor. b) Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu. c) Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit
legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. d) S stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului; e) Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: S inmaneze salariatului un
exemplar din contractul individual de munc, anterior inceperii activitii. 4.
a1) S acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege.
f) Sa asigure permanent conditiile termice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca.
g) Sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca.
h) S elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfurat de acesta, durata activitii, salariul, vechimea in munc, in meserie i specialitate.
i) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.
N. Dispozitii finale:
act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor in care o asemenea modificare este prevzut in
mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munca sa incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legtur cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea
prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material si
teritorial, potrivit legii.
Angajator, Salariat,
Pe data de prezentul contract inceteaz in temeiul art. din Legea nr. 53/2003
– Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare in urma indeplinirii procedurii legale.
Angajator, Salariat