Procedura Operationala Situatii Financiare

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Procedura Operationala Situatii Financiare

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  1/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina " din ""*

  E$emplar nr#! "

  "# Lista responsabililor cu elaborarea+ verificarea si aprobarea editiei sau dupa ca&+ arevi&iei in cadrul editiei procedurii operationale

  Elemente privindresponsabilii/operatiunea

  Numele siprenumele

  Functia DataSemnatura

  1 2 3 4 5"#"# Elaborat 07.01.200"#*# !eri"icat 07.01.200"#% #probat 07.01.200

  1

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  2/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina * din ""*

  E$emplar nr#! "

  *# ,ituatia editiilor si a revi&iilor in cadrul editiilor procedurii operationale

  Editia- revi&iain cadrul editiei

  Componenta revi&uita .odalitatearevi&iei

  Data de la care seaplica prevederile

  editiei saurevi&iei editiei

  1 2 3 4*#"# Editia 1 $ $ 01.01.200

  *#*# %evi&ia 1*#% %evi&ia 2

  2

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  3/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina % din ""*

  E$emplar nr#! "

  %# Lista cupri&and persoanele la care se difu&ea&a editia sau+ dupa ca&+ revi&ia din cadruleditiei procedurii operationale

  Nr#Crt

  ,copuldifu&arii

  E$em'plarnr#

  Compar'

  timent/unctia

  Nume siprenume

  Dataprimirii

  ,emnatura

  1 2 3 4 5 ' 7%#"# #plicare 1 (ontabi

  litate

  (ontabil se" 07.01.0

  %#*# #plicare 2 #dministrativ

  #dministrator 07.01.0

  %#0# #plicare 3 Secretar iat

  Secretara 07.01.0

  %#1# )n"ormare 1 (ontabilitate

  (ontabil se" 07.01.0

  %#2# Evidenta 1 (ontabilitate

  (ontabil se" 07.01.0

  %#0# #r*ivare 1 (ontabi

  litate

  (ontabil se" 07.01.0

  %#3# #ltescopuri

  + + + + + +

  3

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  4/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 1 din ""*

  E$emplar nr#! "

  4. ,COP4.1. ,rocedura are ca scop intocmirea situa-iilor "inanciare proprii trimestriale si

  anuale.4.2. ,rocedura se re"era la intreaa activitate "inanciar+contabila a .

  4

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  5/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 4 din ""*

  E$emplar nr#! "

  4# DO.ENIU5.1.,rocedura se aplica de ctre Serviciul (ontabilitate.5.2. a ,rocedura participa toate Serviciile si (ompartimentele interesate.

  5

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  6/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 0 din ""*

  E$emplar nr#! "

  0# DOCU.EN5E DE RE/ERINA'.1. S%EN )S 0012001'.2. 215 2001'.3. 2 11 actuali&ata si republicata'.4. 6F, 1172005'.5. 6F, 172 2002'.'. eea nr. 5002002'.7. 8 45 2003'.. 10 2004 de aprobare a 8 45 2003

  '.. 8 '1 2002 privind colectarea crean-elor buetare'.10. 7/2003 privind aprobarea 8 '1 2002'.11.8 11/1 privind auditul public intern si controlul "inanciar preventiv'.12.6F, 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodoloice enerale re"eritoare la

  e$ercitarea controlului "inanciar preventiv'.13.6F, 12/2004 pentru modi"icarea si completarea Normelor metodoloice enerale

  re"eritoare )a e$ercitarea controlului "inanciar preventiv aprobat prin 6F. 522/2003

  '

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  7/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 3 din ""*

  E$emplar nr#! "

  3# DE/INIII ,I PRE,CUR5RI

  3# "# DE/INIII7.1.1. #n buetar + anul "inanciar pentru care se aprob buetul anul buetar este anul

  calendaristic care 9ncepe la data de 1 ianuarie :i se 9nc*eie la data de 31 decembrie7.1.2. #na;ament buetar + orice act prin care o autoritate competent< potrivit leiialan-a de veri"icare + procedeu contabil prin care< lunar< trimestrial< semestrial sauori de cate ori este nevoie< se rupea& si se sistemati&ea& in"orma-iile inconturi< urmarindu+se respectarea dublei 9nreistrri ?ista tuturor conturilor soldate sinesoldate @

  7.1.'. (artea mare< in care sunt pre&entate< in "unc-ie de "orma< in"orma-ii privindsoldurile< rula;ele si sumele [email protected]

  7.1.7. >ilan- + document contabil de sinte&a care re"lecta activul< pasivul si capitalul

  propriu al unei rani&a-ii la 9nc*eierea e$erci-iului "inanciar< precum si in celelaltesitua-ii prev&ute de lee

  7.1.. >alan-a + Aabel statistico+economic "olosit in anali&a si plani"icare< prin care secompara si se raportea& indicatorii care urmea& a "i corela-i< ec*ilibra-i< pe oanumita perioada

  7.1.. >uet + document prin care sunt prev&ute :i aprobate 9n "iecare an veniturile :ic*eltuielile sau< dup ca&< numai c*eltuielile< 9n "unc-ie de sistemul de"inan-are a institu-iilor publice

  7.1.10. (lasi"ica-ie buetar + ruparea veniturilor :i c*eltuielilor buetare 9ntr+o ordineobliatorie :i dup criterii unitare

  7.1.11. (ontrol "inanciar preventiv + activitatea prin care se veri"ic lealitatea :ireularitatea opera-iunilor e"ectuate pe seama "ondurilor publice sau a patrimoniului

  public< 9nainte de aprobarea acestora7.1.12. (ont B procedeu contabil de urmrire permanenta si sistematica< intr+o "orma

  speciala< in e$presie valorica si uneori cantitativa< e$istenta si mi:carea mi;loacelorsi a surselor acestora< precum si procesele economice si re&ultatele acestora

  7.1.13. (rean-e + valori avansate temporar de o orani&a-ie ter-ilor ?persoane "i&ice sau;[email protected] pentru care urmea& sa primeasc un ec*ivalent ?o suma de bani sau [email protected]

  7.1.14. (redit + partea dreapta a oricrui cont + rela-ie bneasca apruta in letura cuacordarea de 9mprumuturi in bani unor persoane ?"i&ice sau ;[email protected] sau in letura

  cu am=narea pla-ii pentru mer"urile/serviciile prestate7.1.15. (redit buetar - sum aprobat prin buet< repre&ent=nd limita ma$im p=n )a carese pot ordonan-a :i e"ectua pl-i 9n cursul anului buetar pentru ana;amentele

  7

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  8/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 2 din ""*

  E$emplar nr#! "

  contractate 9n cursul e$erci-iului buetar :i/sau din e$erci-ii anterioare pentruac-iuni multianuale< respectiv se pot ana;a< ordonan-a :i e"ectua pl-i din buet pentrucelelalte ac-iuni

  7.1.1'. Desc*idere de credite buetare + aprobare comunicat Are&oreriei Statului de ctrerdonantatorul principal de credite in limita creia se pot e"ectua reparti&ri decredite< buetare si pla-i de casa din buetele locale

  7.1.17. Evidenta contabila + 9nreistrare sistematica a in"orma-iilor privind situa-iapatrimoniala si a re&ultatelor ob-inute de ctre un aent economico+social< at=tpentru necesit-ile acestuia cat si pentru rela-iile cu asocia-ii sau ac-ionarii< clien-iiURILOR

  DE [email protected] la data de ########3 (ontabilitate

  #dministrativSecretariat

  4# Ane$a 1! ,I5UAIA /LU>URILORDE [email protected] la data de ############

  3 (ontabilitate#dministrativ

  Secretariat0# Ane$a 4! CON5UL DE E>ECUIE

  A :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  17/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina "3 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Nr#ane$a

  Denumireaane$ei

  Elaborator Aprobat Nr#dee$emplare

  Difu&are Ar?ivare Alte

  loc perioada

  0 1 2 3 4 5 ' 7 de ############

  2# Ane$a 3! CON5UL DE E>ECUIEA :UECUIEA :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  18/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina "2 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Nr#ane$a

  Denumireaane$ei

  Elaborator Aprobat Nr#dee$emplare

  Difu&are Ar?ivare Alte

  loc perioada

  0 1 2 3 4 5 ' 7 ""# Ane$a "(! CON5UL DE E>ECUIEA :UECUIEA :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  19/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina "6 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Nr#ane$a

  Denumireaane$ei

  Elaborator Aprobat Nr#dee$emplare

  Difu&are Ar?ivare Alte

  loc perioada

  0 1 2 3 4 5 ' 7 "0# Ane$a "1b! DI,PONI:IL DIN.IGLOACE CU DE,5INAIE,PECIAL la data de ######

  3 (ontabilitate#dministrativ

  Secretariat"3# Ane$a "6! CON5UL DE E>ECUIE

  A ENI5URILOR ICBEL5UIELILOR EIDENIA5E;N A/ARA :UE [email protected]:ILE

  3 (ontabilitate#dministrativ

  Secretariat

  1

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  20/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina *( din ""*

  E$emplar nr#! "

  Nr#ane$a

  Denumireaane$ei

  Elaborator Aprobat Nr#dee$emplare

  Difu&are Ar?ivare Alte

  loc perioada

  0 1 2 3 4 5 ' 7 **# #ne$a 35b ,I5UA5IA AC5IELOR/I>E [email protected]:ILE

  3 (ontabilitate#dministrativ

  Secretariat*%# Ane$a 1(a! ,I5UAIA AC5IELOR

  I DA5ORIILOR IN,5I5UIILORPU:LICE DIN AD.INI,5RAIACEN5RAL la data de ###########

  3 (ontabilitate#dministrativ

  Secretariat

  *1# Ane$a 1(b! ,I5UAIA AC5IELORI DA5ORIILOR IN,5I5UIILORPU:LICE DIN AD.INI,5RAIALOCAL la data de #######

  3 (ontabilitate#dministrativ

  Secretariat

  20

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  21/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina *" din ""*

  E$emplar nr#! "

  ""# Cuprins

  Numarulcomponentei

  in cadrulprocedurii

  operationale

  Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pa)ina

  Coperta1. ista responsabililor cu elaborarea< veri"icarea si aprobarea

  editiei sau< dupa ca&< a revi&iei in cadrul editiei proceduriioperationale

  2. Situatia editiilor si a revi&iilor in cadrul editiilor proceduriioperationale

  3. ista cupri&and persoanele la care se di"u&ea&a editia sau< dupaA %

  Ane$a *! CON5UL DE [email protected] PA5RI.ONIAL la data de #########

  cod 02 + lei +

  Nr.crt.

  DEN6)%E# )ND)(#A%)(odr=nd

  #npreceden

  t

  #ncurent

  # > ( 1 2

  1. !EN)A%) ,E%#L)N#E 01

  1. !enituri din impo&ite< ta$e< contribu-ii de asiurri :i alte venituri ale buetelor?ct. 730H731H732H733H734H735H73'H H73H745H74'[email protected]

  02

  2. !enituri din activit-i economice?ct. 701H702H703H704H705H70'H707H70H/[email protected]

  03

  3. Finan-ri< subven-ii< trans"eruri< aloca-ii buetare cu destina-ie special?ct. 770H771H772H773H774H77'[email protected]

  04

  4. #lte venituri opera-ionale?ct. 714H71H721 [email protected]

  05

  AA# !EN)A%) ,E%#L)N#E ?rd. [email protected] 0'

  )). (MEA)E) ,E%#L)N#E 07

  1. Salariile :i contribu-iile sociale a"erente ana;a-ilor?ct. '41H'42H'45H'4'H'[email protected]

  0

  2. Subven-ii :i trans"eruri?ct. '70H'71H'72H'73H'74H'7'H'77H '[email protected]

  0

  3. Stocuri< consumabile< lucrri :i servicii e$ecutate de ter-i?ct.'01H'02H'03H'0'H'07H'0H'0H'10H'11H'12H'13H'14H'22H'23H'24H'2'H'27H'2H'[email protected]

  10

  4. (*eltuieli de capital< amorti&ri :i provi&ioane?ct. '1H'2H'@

  11

  5. #lte c*eltuieli opera-ionale?ct. '35H'54H'[email protected]

  12

  AA# (MEA)E) ,E%#L)N#E ?rd. [email protected] 13

  ))). %EA#A D)N #(A)!)A#AE# ,E%#L)N#O 14

  + EP(EDENA ?rd. 0' + rd. [email protected] 15

  2'

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  27/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina *3 din ""*

  E$emplar nr#! "

  + DEF)()A ?rd. 13 + rd. 0'@ 1'

  )!. !EN)A%) F)N#N()#%E?ct. 7'3H7'4H7'5H7''H7'7H7'H7'H7'@

  17

  !. (MEA)E) F)N#N()#%E?ct. ''3H''4H''5H'''H''7H''H''H''@

  1

  !). %EA#A D)N #(A)!)A#AE# F)N#N()#%O 1

  + EP(EDENA ?rd. 17 + rd. [email protected] 20

  + DEF)()A ?rd. 1 + rd. [email protected] 21

  !)). %EA#A D)N #(A)!)A#AE# (%ENAO 22

  + EP(EDENA ?rd. 15H20+1'[email protected] 23

  + DEF)()A ?rd. 1'[email protected] 24

  !))).

  !EN)A%) EPA%#%D)N#%E?ct. [email protected]

  25

  )P. (MEA)E) EPA%#%D)N#%E?ct. '0H'[email protected]

  2'

  P. %EA#A D)N #(A)!)A#AE# EPA%#%D)N#%O 27

  + EP(EDENA ?rd. 25 + rd. 2'@ 2

  + DEF)()A ?rd. 2' + rd. [email protected] 2

  P). %EA#A ,#A%)6N)# # EPE%()L)) 30

  + EP(EDENA ?rd. [email protected] 31

  + DEF)()A ?rd. [email protected] 32

  (onductorul institu-iei (onductorul compartimentului "inanciar+contabil

  27

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  28/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina *2 din ""*

  E$emplar nr#! "

  ANE>A 1

  Ane$a %! ,I5UAIA /LU>URILOR DE [email protected] la data de ########

  cod 03 + lei +

  DEN6)%E# )ND)(#A%) (od r=nd

  # > 1 2 3

  ). N6E%#% D)N #(A)!)A#AE# ,E%#L)N#O 01

  1. Jncasri 022. ,l-i 03

  3. Numerar net din activitatea opera-ional ?rd. 02 + rd. [email protected] 04

  )). N6E%#% D)N #(A)!)A#AE# DE )N!ESA)L)) 05

  1. Jncasri 0'

  2. ,l-i 07

  3. Numerar net din activitatea de investi-ii ?rd. 0'[email protected] 0

  ))). N6E%#% D)N #(A)!)A#AE# DE F)N#NL#%E 0

  1. Jncasri 10

  2. ,l-i 11

  3. Numerar net din activitatea de "inan-are ?rd. 10 + rd. [email protected] 12

  )!. (%EQAE%E# ?DES(%EQAE%E#@ NEAO DE N6E%#% Q)E(M)!#ENA DE N6E%#%?rd. 04Hrd. 0Hrd. [email protected]

  13

  !. N6E%#% Q) E(M)!#ENA DE N6E%#% #JN(E,A #N)

  14

  !). N6E%#% Q) E(M)!#ENA DE N6E%#% #SFR%Q)A ,E%)#DE) ?rd. 13Hrd. [email protected]< din care

  15

  Depo&ite 1'

  (onductorulinstitu-iei (onductorul compartimentului "inanciar+contabil !i&a tre&orerie

  2

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  29/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina *6 din ""*

  E$emplar nr#! "

  ANE>A 4

  Ane$a 1! ,I5UAIA /LU>URILOR DE [email protected] la data de ############

  cod 04 + lei +

  DEN6)%E# )ND)(#A%) (od r=nd

  # > 1 2 3

  ). N6E%#% D)N #(A)!)A#AE# ,E%#L)N## 01

  1. Jncasri 02

  2. ,l-i 03

  3. Numerar net din activitatea opera-ional ?rd. 02 + rd. [email protected] 04

  )). N6E%#% D)N #(A)!)A#AE# DE )N!ESA)L)) 05

  1. Jncasri 0'

  2. ,l-i 07

  3. Numerar net din activitatea de investi-ii ?rd. 0'[email protected] 0

  ))). N6E%#% D)N #(A)!)A#AE# DE F)N#NL#%E 0

  1. Jncasri 10

  2. ,l-i 113. Numerar net din activitatea de "inan-are ?rd. 10 + rd. [email protected] 12

  )!. (%EQAE%E# ?DES(%EQAE%E#@ NEAO DEN6E%#% Q) E(M)!#ENA DE N6E%#%?rd. 04Hrd. 0Hrd. [email protected]

  13

  !. N6E%#% Q) E(M)!#ENA DE N6E%#% #JN(E,A ,E%)#DE)

  14

  !). N6E%#% Q) E(M)!#ENA DE N6E%#% #SFR%Q)A #N) ?rd. 13Hrd. [email protected]< din care

  15

  1. Depo&ite 1'

  2. Disponibilit-i la bnci 9n strintate 173. Di"eren-e din reevaluare 1

  (onductorul institu-iei (onductorul compartimentului "inanciar+contabil

  2

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  30/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina %( din ""*

  E$emplar nr#! "

  ANE>A 0

  Ane$a 4! CON5UL DE E>ECUIE A :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  31/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina %" din ""*

  E$emplar nr#! "

  ANE>A 3

  Ane$a 0! CON5UL DE E>ECUIE A :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  32/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina %* din ""*

  E$emplar nr#! "

  32

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  33/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina %% din ""*

  E$emplar nr#! "

  ANE>A 2Ane$a 3! CON5UL DE E>ECUIE A :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  34/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina %1 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  ,rima de vacan- 10.01.0

  Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10

  Fond a"erent pl-ii cu ora 10.01.11

  )ndemni&a-ii pltite unor persoane din a"ara unit-ii 10.01.12

  )ndemni&a-ii de deleare 10.01.13

  )ndemni&a-ii de deta:are 10.01.14

  #loca-ii pentru transportul la :i de la locul de munc 10.01.15

  #loca-ii pentru locuin-e 10.01.1'

  #lte drepturi salariate 9n bani 10.01.30

  (*eltuieli salariate 9n natura ?cod 10.02.01 la [email protected] 10.02

  Aic*ete de mas 10.02.01

  Norme de *ran 10.02.02

  ni"orme :i ec*ipament obliatoriu 10.02.03

  ocuin-a de serviciu "olosit de salariat :i "amilia sa 10.02.04

  Aransportul la :i de la locul de munc 10.02.05

  #lte drepturi salariate 9n natur 10.02.30

  (ontribu-ii ?cod 10.03.01 la 10.03.0'@ 10.03

  (ontribu-ii de asiurri sociale de stat 10.03.01

  (ontribu-ii de asiurri de :oma; 10.03.02

  34

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  35/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina %4 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  (ontribu-ii de asiurri sociale de sntate 10.03.03

  (ontribu-ii de asiurri pentru accidente de munc :i bolipro"esionale

  10.03.04

  ,rime de asiurare via- pltite de ana;ator pentru ana;a-i 10.03.05

  (ontribu-ii pentru concedii :i indemni&a-ii 10.03.0'

  A)A )) >N%) Q) SE%!)()) ?cod 20.01 la [email protected] 20

  >unuri :i servicii ?cod 20.01.01 la [email protected] 20.01

  Furnituri de birou 20.01.01

  6ateriale pentru cur-enie 20.01.02

  Jncl&it< iluminat :i "or-a motric 20.01.03

  #pa< canal :i salubritate 20.01.04

  (arburan-i :i lubri"ian-i 20.01.05

  ,iese de sc*imb 20.01.0'

  Aransport 20.01.07

  ,o:t< telecomunica-ii< radio< tv< internet 20.01.0

  6ateriale : i prestri de servici i cu caracter "unc-ional 20.01.0

  #lte bunuri :i servici i pentru 9ntre- inere :i "unc-ionare 20.01.30

  %epara-ii curente 20.02

  Mrana ?cod [email protected] 20.03

  35

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  36/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina %0 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  Mrana pentru oameni 20.03.01

  Mrana pentru animale 20.03.02

  6edicamente :i materiale sanitare ?cod 20.04.01 la [email protected] 20.04

  6edicamente 20 0401

  6ateriale sanitare 20.04.02

  %eactivi 20.04.03

  De&in"ectan-i 20.04.04

  >unuri de natura obiectelor de inventar ?cod 20.05.01 [email protected]

  20.05

  ni"orme :i ec*ipament 20.0501

  en;erie :i accesorii de pat 20.05.03

  #lte obiecte de inventar 20.05.30

  Deplasri< deta:ri< trans"erri ?cod 20.0'.01H20.0'[email protected] 20.0'

  Deplasri interne< deta:ri< trans"erri 20 0'01

  Deplasri 9n strintate 20.0'.02

  6ateriale de laborator 20.0

  (ercetare+de&voltare 20.10

  (r-i< publica-ii :i materiale documentare 20.11

  (onsultan- :i e$perti& 20.12

  3'

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  37/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina %3 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  ,retire pro"esional 20.13

  ,rotec-ia muncii 20.14

  6uni-ie< "urnituri :i armament de natura activelor "i$e pentruarmat

  20.15

  Studii :i cercetri 20.1'

  ,l- i pentru "inan-area patr imoniului enetic al animalelor 20.1

  (ontribu-ii ale administra-iei publice locale la reali&area unorlucrri :i servicii de interes public local< 9n ba&a unorconven-ii sau contracte de asociere

  20.1

  %eabilitare in"rastructur proram inunda-ii pentru autorit-ipublice locale

  20.20

  6eteoroloie 20.21

  Finan-area ac-iunilor din domeniul apelor 20.22

  ,revenirea :i combaterea inunda-iilor :i 9n*e-urilor 20.23

  (omisioane :i alte costuri a"erente 9mprumuturilor ?cod20.24.01 la [email protected]

  20.24

  (omisioane :i alte costuri a"erente 9mprumuturilor e$terne 20.24.01

  (omisioane :i alte costuri a"erente 9mprumuturilor interne 20.24.02

  Stabilirea riscului de -ar 20.24.03

  (*eltuieli ;udiciare :i e$tra;udiciare derivate din ac-iuni 9nrepre&entarea intereselor statului< potrivit dispo&i-iilor leale

  20.25

  37

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  38/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina %2 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  #lte c*eltuieli ?cod 20.30.01 la [email protected] 20.30

  %eclama :i publicitate 20.30.01

  ,rotocol :i repre&entare 20.30.02

  ,rime de asiurare non+via- 20.30.03

  (*irii 20.30.04

  ,restri servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.0'

  Fondul ,re:edintelui/Fondul conductorului institu-iei publice 20.30.07

  Fondul ,rimului ministru 20.30.0

  E$ecutarea silit a crean-elor buetare 20.30.0

  #lte c*eltuieli cu bunuri :i servicii 20.30.30

  A)A ))) D>RN) ?cod [email protected] 30

  Dob=n&i a"erente datoriei publice interne [email protected]

  30.01

  Dob=n&i a"erente datoriei publice interne directe 30.01.01

  Dob=n&i a"erente creditelor interne arantate 30.01.02

  Dob=n&i a"erente datoriei publice e$terne ?cod 30.02.01 [email protected]

  30.02

  Dob=n&i< a"erente datoriei publice e$terne directe 30.02.01

  Dob=n&i a"erente creditelor e$terne contractate de ordonatoriide credite

  30.02.02

  3

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  39/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina %6 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  Dob=n&i a"erente creditelor e$terne arantate :i/sau directesub9mprumutate

  30.02.03

  Dob=n&i a"erente datoriei publice e$terne locale 30.02.05

  #lte dob=n&i ?cod 30.03.01 la [email protected] 30.03

  Dob=n&i a"erente 9mprumuturilor din "ondul de te&aur 30.03.01

  Dob=nda datorat tre&oreriei statului 30.03.02

  Dob=n&i a"erente 9mprumuturilor temporare din tre&oreriastatului

  30.03.03

  Dob=n&i la depo&ite :i disponibilit-i pstrate 9n contultre&oreriei statului

  30.03.04

  Dob=n&i la opera-iunile de leasin 30.03.05

  A)A )! S>!ENL)) ?cod 40.01 la [email protected] 40

  Subven-ii pe produse 40.01Subven-ii pe activit-i 40.02

  Subven-ii pentru acoperirea di"eren-elor de pre- :i tari" 40.03

  Subven-ii pentru sus-inerea transportului "eroviar public decltori

  40.04

  Subven-ii pentru transportul de cltori cu metroul 40.05

  #c-iuni de ecoloi&are 40.0'

  !alori"icarea cenu:ilor de pirit 40.07

  3

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  40/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 1( din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  Subven-ii pentru dob=n&i la credite bancare 40.0

  ,l-i ctre ana;atori pentru "ormarea pro"esional aana;a-ilor

  40.0

  Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munc 40.10

  ,rime acordate productorilor aricoli 40.11

  Subven-ii pentru completarea primelor de asiurare pentru"actorii de risc din aricultur

  40.12

  Stimularea e$porturilor 40.13

  Sus-inerea in"rastructurii de transport 40.14

  Spri;inirea productorilor aricoli 40.15

  ,rorame de conservare sau de 9nc*idere a minelor 40.1'

  ,rorame de protec-ie social :i interare sociopro"esional a

  persoanelor cu *andicap

  40.17

  ,rotec-ie social 9n sectorul minier 40.1

  ,l-i pentru stimularea crerii de locuri de munc 40.1

  #lte subven-ii 40.30

  A)A ! FND%) DE %EE%!O ?cod 50.01 la [email protected] '0

  Fond de re&erv buetar la dispo&i-ia 8uvernului 50.01

  Fond de interven-ie la dispo&i-ia 8uvernului 50.02

  Fond de re&erv buetar la dispo&i-ia autorit- ilor locale 50.04

  40

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  41/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 1" din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  A)A !) A%#NSFE%%) JNA%E N)AOL) #E#D6)N)SA%#L)E) ,>)(E ?cod [email protected]

  51

  Arans"eruri curente ?cod 51.01.01 la 51.01.2'@ 51.01

  Arans"eruri ctre institu-ii publice 51.01.01

  Finan-area de ba&a a 9nv-m=ntului superior 51.01.02

  #c-iuni de sntate 51.01.03

  Finan-area drepturilor acordate persoanelor cu *andicap 51.01.04

  Finan-area aeroporturilor de interes local 51.01.05

  Arans"eruri din Fondul de interven-ie 51.01.0'

  Arans"eruri din buetul de stat ctre buetul asiurrilorsociale de stat

  51.01.07

  Arans"eruri din buetul de stat ctre buetul asiurrilor

  pentru :oma;

  51.01.0

  Arans"eruri privind contribu-ii de sntate pentru persoanecare satis"ac serviciul militar 9n termen

  51.01.0

  Arans"eruri privind contribu-ii de sntate pentru persoanecare e$ecut pedepse private de libertate sau arest preventiv

  51.01.10

  Arans"eruri din buetul de stat ctre buetul "ondului na-ionalunic de asiurri sociale de sntate

  51.01.11

  (ontribu-ia persoanelor asiurate pentru "inan-area ocrotiriisnt-ii

  51.01.12

  41

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  42/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 1* din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  Arans"eruri pentru lucrrile de cadastru imobiliar 51.01.13

  Arans"eruri din buetele consiliilor ;ude-ene pentru "inan-areacentrelor de &i pentru protec-ia copilului

  51.01.14

  Arans"eruri din buetele locale pentru institu-iile de asisten-asocial pentru persoanele cu *andicap

  51.01.15

  Arans"eruri din buetul asiurrilor sociale de stat ctrebuetul "ondului na-ional unic de asiurri sociale de sntate

  51.01.1'

  Arans"eruri din buetul asiurrilor pentru :oma; ctre buetulasiurrilor sociale de stat

  51.01.17

  Arans"eruri din buetul asiurrilor pentru :oma; ctrebuetele locale pentru "inan-area proramelor pentru ocupareatemporar a "or-ei de munc

  51.01.1

  Arans"eruri din buetul asiurrilor pentru :oma; ctre buetul"ondului na-ional unic de asiurri sociale de sntate

  51.01.1

  Arans"eruri din buetul asiurrilor pentru :oma; ctre buetulasiurrilor sociale de stat repre&ent=nd asiurare pentruaccidente de munca :i boli pro"esionale pentru :omeri pedurata practicii pro"esionale

  51.01.20

  Arans"eruri din buetul asiurrilor sociale de stat ctrebuetul "ondului na-ional unic de asiurri sociale de sntaterepre&ent=nd contribu-ia persoanelor a"late 9n concediumedical din cau& de accident de munc sau boalpro"esional

  51.01.21 +

  42

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  43/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 1% din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  Arans"eruri repre&ent=nd cota+parte din tari"ele de utili&are aspectrului

  51.01.22

  !rsminte e"ectuate ctre buetul Fondului na-ional unic deasiurri sociale de sntate din valori"icarea crean-elorbuetare

  51.01.23

  Arans"eruri din buetele consiliilor locale :i ;ude-ene pentruacordarea unor a;utoare ctre unit-ile administrativ+teritoriale9n situa-ii de e$trem di"icultate

  51.01.24

  ,rorame pentru sntate 51.01.25

  Arans"eruri privind contribu-ia de asiurri sociale de sntatepentru persoanele a"late 9n concediu pentru cre:terea copilului

  51.01.2'

  Arans"eruri de capital ?cod 51.02.01 la [email protected] 51.02

  Finan-area str&ilor care se vor amena;a 9n perimetreledestinate construc-iilor de cvartale de locuin-e noi

  51.02.01

  Finan-area investi-iilor "inan-ate par-ial din 9mprumuturie$terne

  51.02.02

  ,roramul pentru pietruirea drumurilor :i alimentarea cu ap asatelor

  5102.03

  ,roramul pentru construc-ii ele locuin-e :i sli de sport 51.02.04

  Finan-area elaborrii :i/sau actuali&rii planurilor urbanisticeenerale :i a reulamentelor locale de urbanism

  51.02.05

  %ete*noloi&area centralelor termice :i electrice de 51.02.0'

  43

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  44/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 11 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  termo"icare

  Finan-area studiilor de "e&abilitate a"erente proiectelorS#,#%D

  51.02.07

  #paratura medicala :i ec*ipamente de comunica-ii 9n urenta 51.02.0

  Finan-area ac-iunilor privind reducerea riscului seismic alconstruc-iilor e$istente cu destina-ie de locuin-a

  51.02.0

  ,l-i din contul creditelor arantate :i/sau sub9mprumutate 51.02.10

  Arans"eruri pentru repara-ii capitale la spitale 51.02.11

  A)A !)) #AE A%#NSFE%%) [email protected]

  55

  #. Arans"eruri interne ?cod 55.01.01 la [email protected] 55.01

  %estructurarea industriei de aprare 55.01.01

  Spri;in "inanciar pentru activitatea (omitetului limpic%om=n 55.01.02

  ,rorame cu "inan-are rambursabila 55.01.03

  Fondul de arantare a 9mprumuturilor acordate9ntreprinderilor mici :i mi;locii

  55.01.04

  ,roramul de reali&are a sistemului na-ional antirindin 55.01.05

  Spri;inirea proprietarilor de pduri 55.01.0'

  ,rorame comunitare 55.01.07

  44

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  45/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 14 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  ,rorame ,M#%E :i alte prorame cu "inan-arenerambursabil

  55.01.0

  ,rorame )S,# 55.01.0

  ,rorame S#,#%D 55.01.10

  (o"inan-area asistentei "inanciare nerambursabile post aderarede la (omunitatea European

  55.01.11

  )nvesti-ii ale reiilor autonome :i societ-ilor comerciale cucapital de stat

  55.01.12

  ,rorame de de&voltare 55.01. Arans"eruri curente 9n strintate ?ctre orani&[email protected] ?cod 55.02.01 la [email protected]

  55.02

  (ontribu-ii :i coti&a-ii la oranisme interna-ionale 55.02.01

  (ooperare economica interna-ionala 55.02.02

  #lte trans"eruri curente 9n strintate 55.02.04

  45

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  46/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 10 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  (ontribu-ia %om=niei la buetul .E.?cod 55.03.01 [email protected]

  55.03

  (ontribu-ii din ta$e vamale 55.03.01

  (ontribu-ii din resursa ba&ata pe A!# 55.03.02

  (ontribu-ii din resursa ba&ata pe !N> 55.03.03

  #lte contribu-ii 55.03.10

  A)A !))) #S)SAENL# S()#O ?cod [email protected] 57

  #siurri sociale 57.01

  #;utoare sociale ?cod [email protected] 57.02

  #;utoare sociale 9n numerar 57.02.01

  #;utoare sociale 9n natura 57.02.02

  A)A )P #AE (MEA)E) ?cod 5.01 la [email protected] 5

  >urse 5.01

  #;utoare pentru daune provocate de calamit- ile naturale 5.02

  Finan-area partidelor politice 5.03

  Spri;inirea orani&a-iilor cet-enilor apar-in=nd minorit-ilorna-ionale altele dec=t cele care primesc subven-ii de la buetulde stat potrivit leii

  5.04

  Finan-area unor prorame :i proiecte interetnice :i combaterea intoleran-ei

  5.05

  4'

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  47/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 13 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  ,roducerea :i distribuirea "ilmelor 5.0'

  Spri;inirea activit-ii rom=nilor de pretutindeni :i aorani&a-iilor repre&entative ale acestora

  5.07

  ,rorame pentru tineret 5.0

  Despubiri acordate productorilor aricoli 9n ca& decalamit-i naturale 9n aricultur

  5.0

  Fond la dispo&i-ia primului+ministru pentru spri;inireacomunit-ilor rom=ne:ti de pretutindeni

  5.10

  #socia-ii :i "unda-ii 5isericii rtodo$e%om=ne din a"ara rani-elor

  5.13

  (ontribu-ia statutul la salari&area personalului de cult 5.14

  (ontribu-ii la salari&area personalului neclerical 5.15

  ,romovarea imaini i : i intereselor rom=ne:ti peste *otare 5.1'

  Despubiri civile 5.17

  Despubiri pentru animale sacri"icate )n vederea prevenirii :icombaterii epi&ootiilor

  5.1

  )ndemni&a-ia de merit 5.1

  Sume destinate "inan-rii proramelor sportive reali&ate destructurile sportive de drept privat

  5.20

  47

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  48/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 12 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  (omen&i de stat pentru c=rti :i publica-ii 5.21

  #c-iuni c; caracter :tiin-i"ic :i social+cultural 5.22

  Finan-area #nsamblului 6emorialul victimelorcomunismului :i al re&isten-ei Si*et

  5.23

  Finan-area ansamblului 6emorialul revolu-iei + Decembrie1 din municipiul Aimi:oara

  5.24

  (MEA)E) DE (#,)A# ??cod [email protected] 70

  A)A P #(A)!E NEF)N#N()#%E ?cod [email protected] 71

  #ctive "i$e ?inclusiv repara-ii [email protected] ?cod 71.01.01 [email protected]

  71.01

  (onstruc-ii 71.01.01

  6a:ini< ec*ipamente :i mi;loace de transport 71.01.02

  6obilier< aparatura birotica :i alte active corporale 71.01.03#lte active "i$e ?inclusiv repara-ii [email protected] 71.01.30

  Stocuri ?cod [email protected] 71.02

  %e&erve de stat :i de mobili&are 71.02.01

  A)A P) #(A)!E F)N#N()#%E ?cod [email protected] 72

  #ctive "inanciare ?cod [email protected] 72.01

  ,art ic ipare la capitalul social a l societ- ilor comerciale 72.01.01

  ,E%#L)N) F)N#N()#%E ?cod [email protected] 7

  4

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  49/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 16 din ""*

  E$emplar nr#! "

  DEN6)%E# )ND)(#A%)%[email protected](od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;amente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  A)A P)) J6,%6A%) ?cod 0.01 la [email protected] 0

  Jmprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conven-iibilaterale :i interuvernamentale

  0.01

  Jmprumuturi pentru persoane cu statut de re"uiat 0.02

  Jmprumuturi pentru institu-ii :i servicii publice sau activit-i"inan-ate interal din venituri proprii

  0.03

  Jmprumuturi din buetul asiurrilor pentru :oma; 0.04

  Jmprumuturi acordate pentru construirea< cumprarea 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  ?cod 33.15.05 la [email protected]

  Aa$e :i alte venituri 9n 9nv-m=nt 33.15.05

  !enituri din prestri de servicii 33.15.0

  (ontribu-ia de 9ntre-inere a persoanelor asistate 33.15.13

  (ontribu-ia elevilor :i studen-ilor pentruinternate< cmine :i cantine

  33.15.14

  !enituri din valori"icarea produselor ob-inute dinactivitatea proprie sau ane$a

  33.15.1'

  !enituri din orani&area de cursuri de cali"icare:i conversie pro"esional< speciali&are :iper"ec-ionare

  33.15.17

  !enituri din serbri :i spectacole< mani"estriculturale< artistice :i sportive

  33.15.1

  !enituri din contractele 9nc*eiate cu casele deasiurri sociale de sntate

  33.15.21

  #lte venituri din prestri de servicii :i alteactivit-i

  33.15.50

  !enituri din ta$e administrative< eliberripermise ?cod [email protected]

  34.15

  #lte venituri din ta$e administrative< eliberripermise

  34.15.50

  52

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  53/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 4% din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  ,revederibuetare

  ini-iale

  ,revederibuetare

  trimestriale/

  Drepturi constatateJncasrireali&ate

  Stineri pealte cidec=t

  Drepturi constatatede 9ncasatAotal< din

  caredin anii

  preceden-idin anulcurent

  # > 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  #men&i< penalit-i :i con"iscri ?cod [email protected] 35.15

  #lte amen&i< penalit-i :i con"iscri 35.15.50

  Diverse venituri ?cod 3'[email protected] 3'.15

  #lte venituri 3'.15.50

  Arans"eruri voluntare< altele dec=t subven-iile?cod [email protected]

  37.15

  Dona-ii :i sponsori&ri 37.15.01

  #lte trans"eruri voluntare 37.15.50

  )). !EN)A%) D)N (#,)A# ?cod [email protected]

  !enituri din valori"icarea unor bunuri ?cod3.15.01H [email protected]

  3.15

  !enituri din valori"icarea unor bunuri ale

  institu-iilor publice

  3.15.01

  #lte venituri din valoarea unor bunuri 3.15.50

  (onductorul institu-iei (onductorul compartimentului "inanciar+contabil

  53

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  54/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 41 din ""*

  E$emplar nr#! "

  ANE>A "(

  Ane$a 6! CON5UL DE E>ECUIE A :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  55/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 44 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  ,revederibuetare

  ini-iale

  ,revederibuetare

  trimestriale/

  Drepturi constatateJncasrireali&ate

  Stineri pe alteci dec=t9ncasri

  Drepturi constatatede 9ncasatAotal< din

  caredin anii

  preceden-idin anulcurent

  # > 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  ?cod 33.10.05 la [email protected]

  Aa$e :i alte venituri 9n 9nv-m=nt 33.10.05

  !enituri din prestri de servicii 33.10.0

  (ontribu-ia de 9ntre-inere a persoanelor asistate 33.10.13

  (ontribu-ia elevilor :i studen-ilor pentruinternate< cmine :i cantine.

  33.10.14

  !enituri din valori"icarea produselor ob-inutedin activitatea proprie sau ane$a

  33.10.1'

  !enituri din orani&area de cursuri de cali"icare:i conversie pro"esional< speciali&are :iper"ec-ionare

  33.10.17

  !enituri din serbri :i spectacole< mani"estriculturale< artistice :i sportive

  33.10.1

  !enituri din contractele 9nc*eiate cu casele deasiurri sociale de sntate

  33.10.21

  #lte venituri din prestri de servicii :i alteactivit-i

  33.10.50

  !enituri din ta$e administrative< eliberripermise ?cod [email protected]

  34.10

  #lte venituri din ta$e administrative< eliberripermise

  34.10.50

  55

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  56/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 40 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  ,revederibuetare

  ini-iale

  ,revederibuetare

  trimestriale/

  Drepturi constatateJncasrireali&ate

  Stineri pe alteci dec=t9ncasri

  Drepturi constatatede 9ncasatAotal< din

  caredin anii

  preceden-idin anulcurent

  # > 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  #men&i< penalit-i :i con"iscri ?cod [email protected] 35.10

  #lte amen&i< penalit-i :i con"iscri 35.10.50

  Diverse venituri ?cod 3'[email protected] 3'.10

  #lte venituri 3'.10.50

  Arans"eruri voluntare< altele dec=t subven-iile?cod [email protected]

  37.10

  Dona-ii :i sponsori&ri 37.10.01

  #lte trans"eruri voluntare 37.10.50

  )). !EN)A%) D)N (#,)A# ?cod [email protected]

  !enituri din valori"icarea unor bunuri [email protected]

  3.10

  !enituri din valori"icarea unor bunuri ale

  institu-iilor publice

  3.10.01

  #lte venituri din valoarea unor bunuri 3.10.50

  )!. S>!ENL)) ?cod [email protected]

  S>!ENL)) DE # #AE #D6)N)SA%#L))?cod [email protected]

  43.10

  Subven-ii pentru institu-ii publice 43.10.0

  (onductorul institu-iei (onductorul compartimentului "inanciar+contabil

  5'

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  57/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 43 din ""*

  E$emplar nr#! "

  ANE>A ""

  Ane$a "(! CON5UL DE E>ECUIE A :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  58/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 42 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;a+mente

  leale,l-i e"ectuate

  #na;a+menteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  Jnv-m=nt pre:colar :i primar ?cod '5.15.03.01H'[email protected] '5.15.03

  Jnv-m=nt pre:colar '5.15.03.01

  Jnv-m=nt primar '5.15.03.02

  Jnv-m=nt secundar ?cod '5.15.04.01 la '[email protected] '5.15.04

  Jnv-m=nt secundar in"erior '5.15.04.01

  Jnv-m=nt secundar superior '5.15.04.02

  Jnv-m=nt pro"esional '5.15.04.03

  Jnv-m=nt postliceal '5.15.05

  Jnv-m=nt nede"inibil prin nivel ?cod '[email protected] '5.15.07

  Jnv-m=nt special '5.15.07.04

  Servicii au$iliare pentru educa-ie ?cod '5.15.11.03H'[email protected] '5.15.11

  )nternate :i cantine pentru elevi '5.15.11.03

  #lte servicii au$iliare '5.15.11.30

  #lte c*eltuieli 9n domeniul 9nv-m=ntului '5.15.50

  Sntate ?cod ''[email protected] ''.15

  #lte c*eltuieli 9n domeniul snt-ii ?cod ''[email protected] ''.15.50

  #lte institu-ii :i ac-iuni sanitare ''.15.50.50

  (ultura< recreere :i re liie ?cod '7.15.03H'7.15.05H'[email protected] '7.15

  Servicii culturale ?cod '7.15.03.03 la '[email protected] '7.15.03

  5

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  59/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 46 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;a+mente

  leale,l-i e"ectuate

  #na;a+menteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  6u&ee '7.15.03.03

  )nstitu-ii publice de spectacole :i concerte '7.15.03.04

  Qcoli populare de art :i meserii '7.15.03.05

  (ase de cultura '7.15.03.0'

  (mine culturale '7.15.03.07

  niversit-i populare '7.15.03.0

  ,resa '7.15.03.10

  Edituri '7.15.03.11

  #lte servicii culturale '7.15.03.30

  Servicii recreative :i sportive ?cod '[email protected] '7.15.05

  Sport '7.15.05.01

  #lte servicii 9n domeniile culturii< recreerii :i reliiei '7.15.50

  #siurri :i asisten-a social ?cod '.15.04H'.15.05H'[email protected] '.15

  #sisten-a acordat persoanelor 9n v=rsta '.15.04

  #sisten-a social 9n ca& de boli :i invalidit-i ?cod '[email protected] '.15.05

  #sisten-a social 9n ca& de invaliditate '.15.05.02

  #lte c*eltuieli 9n domeniul asiurrilor :i asistentei sociale '.15.50

  ocuin-e< servicii :i de&voltare public [email protected]

  70.15

  5

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  60/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 0( din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;a+mente

  leale,l-i e"ectuate

  #na;a+menteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  ocuin-e ?cod [email protected] 70.15.03

  De&voltarea sistemului de locuin-e 70.15.03.01

  Servicii :i de&voltare public 70.15.04

  #lte servicii 9n domeniul locuin-elor< serviciilor :i de&voltriicomunale

  70.15.50

  #c-iuni enerale economice< comerciale :i de munca [email protected]

  0.15

  #c-iuni enerale economice :i comerciale ?cod [email protected] 0.15.01

  #lte c*eltuieli pentru ac-iuni enerale economice :i comerciale 0.15.01.30

  #ricultura< silvicultura< piscicultura :i v=ntoare ?cod [email protected] 3.15

  #lte c*eltuieli 9n domeniul ariculturii 3.15.03.30

  Aransporturi ?cod [email protected] 4.15

  #lte c*eltuieli 9n domeniul transporturilor 4.15.50#lte ac-iuni economice ?cod [email protected] 7.15

  Aurism 7.15.04

  #lte ac-iuni economice 7.15.50

  E$cedent .15

  De"icit

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  61/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 0" din ""*

  E$emplar nr#! "

  (onductorul institu-iei (onductorul compartimentului "inanciar+contabil

  ANE>A "*

  Ane$a ""! CON5UL DE E>ECUIE A :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  62/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 0* din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;a+mente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10

  rdine publica :i siuran-a na-ionala ?cod '[email protected] '1.10

  rdine publica ?cod '[email protected] '1.10.03

  ,olitia comunitara '1.10.03.04

  Jnv-m=nt ?cod'5.10.03H'5.10.04H'5.10.05H'5.10.07H'5.10.11H'[email protected]

  '5.10

  Jnv-m=nt pre:colar :i primar ?cod'5.10.03.01H'[email protected]

  '5.10.03

  Jnv-m=nt pre:colar '5.10.03.01

  Jnv-m=nt primar '5.10.03.

  02

  Jnv-m=nt secundar ?cod '5.10.04.01 la '[email protected] '5.10.04

  Jnv-m=nt secundar in"erior '5.10.04.01

  Jnv-m=nt secundar superior '5.10.04.02

  Jnv-m=nt pro"esional '5.10.04.03

  '2

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  63/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 0% din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;a+mente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  Jnv-m=nt postliceal '5.10.05

  Jnv-m=nt nede"inibil prin nivel ?cod '5[email protected] '5.10.07

  Jnv-m=nt special '5.10.07.04

  Servicii au$iliare pentru educa-ie ?cod'5.10.11.03H'[email protected]

  '5.10.11

  )nternate :i cantine pentru elevi '5.10.11.03

  #lte servicii au$iliare '5.10.11.30

  #lte c*eltuieli 9n domeniul 9nv-m=ntului '5.10.50

  Sntate ?cod ''[email protected] ''.10

  #lte c*eltuieli 9n domeniul snt-ii ?cod ''.10

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  64/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 01 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;a+mente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  04

  Qcoli populare de art :i meserii '7.10.03.05

  (ase de cultura '7.10.03.0'

  (mine culturale '7.10.03.07

  (entre pentru conservarea :i promovarea culturiitradi-ionale

  '7.10.03.0

  niversit-i populare '7.10.03.0

  ,resa '7.10.03.10

  Edituri '7.10.03.11

  #lte servicii culturale '7.10.03.30

  Servicii recreative :i sportive ?cod '[email protected] '7.10.05

  Sport '7.10.05.01

  #lte servicii 9n domeniile culturii< recreerii :i reliiei '7.10.50

  '4

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  65/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 04 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;a+mente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  #siurri :i asisten-a social ?cod'.10.04H'.10.05H'[email protected]

  '.10

  #sisten-a acordat persoanelor 9n v=rst '.10.04

  #sisten-a social 9n ca& de boli :i invalidit-i ?cod'[email protected]

  '.10.05

  #sisten-a social 9n ca& de invaliditate '.10.05.02

  #lte c*eltuieli 9n domeniul asiurrilor :i asisten-eisociale

  '.10.50

  ocuin-e< servicii :i de&voltare public [email protected]

  70.10

  ocuin-e ?cod 70

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  66/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 00 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare#na;amente

  buetare#na;a+mente

  leale,l-i

  e"ectuate

  #na;amenteleale de

  pltit

  (*eltuielie"ectiveini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  #lte c*eltuieli pentru ac-iuni enerale economice :icomerciale

  0.10.01.30

  #ricultura< silvicultura< piscicultura :i v=ntoare [email protected]

  3.10

  #lte c*eltuieli 9n domeniul ariculturii 3.10.03.30

  Aransporturi ?cod [email protected] 4.10

  #lte c*eltuieli 9n domeniul transporturilor 4.10.50

  #lte ac-iuni economice ?cod [email protected] 7.10 I

  Aurism 7.10.04

  #lte ac-iuni economice 7.10.50

  E$cedent .10

  De"icit .10Not Se detalia& pe structura clasi"ica-iei economice ?#ne$a [email protected](onductorul institu-iei (onductorul compartimentului "inanciar+contabil

  ANE>A "%

  ''

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  67/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 03 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Ane$a "*! CON5UL DE E>ECUIE A :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  68/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 02 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  ,revederibuetare

  ini-iale

  ,revederibuetare

  trimestriale/

  Drepturi constatateJncasrireali&ate

  Stineri pealte ci dec=t

  9ncasri

  Drepturiconstatate de

  9ncasatAotal< din

  caredin anii

  prece+den-idin anulcurent

  # > 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  Sume alocate de consiliul ;ude-ean pentruec*ilibrarea buetelor locale

  04.02.04

  #AE )6,)AE ,E !EN)A< ,%F)A Q)(RQA)8%) D)N (#,)A#?cod [email protected]

  #lte impo&ite pe venit< pro"it :i c=:tiuri dincapital de la persoane "i&ice ?cod [email protected]

  05.02

  #lte impo&ite pe venit< pro"it :i c=:tiuri dincapital

  05.02.50

  #2. )6,)A ,E S##%)) + AA# ?cod0'[email protected]

  )mpo&it pe salarii ?cod 0'[email protected] 0'.02

  (ote de"alcate din impo&itul pe salarii 0'.02.02

  #3. )6,)AE Q) A#PE ,E ,%,%)EA#AE

  ?cod [email protected]

  )mpo&ite :i ta$e pe proprietate [email protected]

  07.02

  )mpo&itul pe cldiri [email protected]

  07.02.01

  )mpo&itul pe cldiri de la persoane "i&ice 07.02.01.01

  )mpo&itul pe cldiri de la persoane ;uridice 07.02.01.02

  )mpo&it pe terenuri ?cod 07.02.02.01 la 07.02.02

  '

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  69/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 06 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  ,revederibuetare

  ini-iale

  ,revederibuetare

  trimestriale/

  Drepturi constatateJncasrireali&ate

  Stineri pealte ci dec=t

  9ncasri

  Drepturiconstatate de

  9ncasatAotal< din

  caredin anii

  prece+den-idin anulcurent

  # > 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  [email protected]

  )mpo&itul pe terenuri de la persoane "i&ice 07.02.02.01

  )mpo&itul pe terenuri de la persoane ;uridice 07.02.02.02

  )mpo&itul pe terenul e$travilan 07.02N%) Q)SE%!)()) ?cod [email protected]

  Sume de"alcate din A!# ?cod 11.02.01 la11.02.0'@

  11.02

  Sume de"alcate din ta$a pe valoarea aduatapentru "inan-area c*eltuielilor descentrali&ate la

  nivelul ;ude-elor :i 6unicipiului >ucure:ti

  11.02.01

  Sume de"alcate din ta$a pe valoarea aduatapentru "inan-area c*eltuielilor descentrali&ate lanivelul comunelor< ora:elor< municipiilor :isectoarelor 6unicipiului >ucure:ti

  11.02.02

  Sume de"alcate din ta$a pe valoarea aduatapentru subven-ionarea eneriei termice livratepopula-iei

  11.02.03

  Sume de"alcate din ta$a pe valoarea aduata 11.02.04

  '

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  70/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 3( din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  ,revederibuetare

  ini-iale

  ,revederibuetare

  trimestriale/

  Drepturi constatateJncasrireali&ate

  Stineri pealte ci dec=t

  9ncasri

  Drepturiconstatate de

  9ncasatAotal< din

  caredin anii

  prece+den-idin anulcurent

  # > 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  pentru sistemele centrali&ate de producere :idistribu-ie a eneriei termice

  Sume de"alcate din ta$a pe valoarea aduatapentru drumuri

  11.02.05

  Sume de"alcate din ta$a pe valoarea aduatapentru ec*ilibrarea buetelor locale

  11.02.0'

  #lte impo&ite :i ta$e enerale pe bunuri :iservicii ?cod [email protected]

  12.02

  Aa$e *oteliere 12.02.07

  Aa$e pe servicii speci"ice [email protected]

  15.02

  )mpo&it pe spectacole 15.02.01

  #lte ta$e pe servicii speci"ice 15.02.50

  Aa$e pe utili&area bunurilor< autori&areautili&rii bunurilor sau pe des":urarea deactivit-i ?cod 1'.02.02H1'.02.03H1'[email protected]

  1'.02

  Aa$a asupra mi;loacelor de transport ?cod1'.02.02.01H1'[email protected]

  1'.02.02

  Aa$a asupra mi;loacelor de transport de-inute depersoane "i&[email protected]

  1'.02.02.01

  Aa$a asupra mi;loacelor de transport de-inute depersoane ;[email protected]

  1'.02.02.02

  70

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  71/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 3" din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  ,revederibuetare

  ini-iale

  ,revederibuetare

  trimestriale/

  Drepturi constatateJncasrireali&ate

  Stineri pealte ci dec=t

  9ncasri

  Drepturiconstatate de

  9ncasatAotal< din

  caredin anii

  prece+den-idin anulcurent

  # > 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  Aa$e :i tari"e pentru eliberarea de licen-e :iautori&a-ii de "unc-ionare

  1'.02.03

  #lte ta$e pe utili&area bunurilor< autori&areautili&rii bunurilor sau pe des":urare deactivit-i

  1'.02.50

  #'. #AE )6,)AE Q) A#PE F)S(#E

  #lte impo&ite :i ta$e "iscale ?cod [email protected] 1.02

  #lte impo&ite :i ta$e 1.02.50

  (. !EN)A%) NEF)S(#E

  (1. !EN)A%) D)N ,%,%)EA#AE [email protected]

  !enituri din proprietate ?cod 30.02.01 [email protected]

  30.02

  !rsminte din pro"itul net al reiilorautonome< societ-ilor :i companiilor na-ionale

  30.02.01

  %estituiri de "onduri din "inan-area buetar aanilor preceden-i

  30.02.03

  !enituri din concesiuni :i 9nc*ideri 30.02.05

  !enituri din dividende 30.02.0

  #lte venituri din proprietate 30.02.50

  !enituri din dob=n&i ?cod [email protected] 31.02

  71

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  72/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 3* din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  ,revederibuetare

  ini-iale

  ,revederibuetare

  trimestriale/

  Drepturi constatateJncasrireali&ate

  Stineri pealte ci dec=t

  9ncasri

  Drepturiconstatate de

  9ncasatAotal< din

  caredin anii

  prece+den-idin anulcurent

  # > 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  #lte venituri din dob=n&i 31.02.03

  (2. !RNO%) DE >N%) Q) SE%!)()) ?cod33.02H34.02H35.02H3'[email protected]

  !enituri din prestri de servicii :i alte activit-i?cod 33.02.0 la [email protected]

  33.02

  !enituri din prestri de servicii 33.02.0

  (ontribu-ia prin-ilor sau sus-intorilor lealipentru 9ntre-inerea copiilor 9n cre:e

  33.02.10

  (ontribu-ia persoanelor bene"iciare alecantinelor de a;utor social

  33.02.12

  Aa$e din activit-i cadastrale :i aricultura 33.02.24

  (ontribu-ia lunara a prin-ilor pentru9ntre-inerea copiilor 9n unit-ile de protec-ie

  social

  33.02.27

  !enituri din recuperarea c*eltuielilor de;udecat< imputa-ii :i despubiri

  33.02.2

  #lte venituri din prestri de servicii :i alteactivit-i

  33.02.50

  !enituri din ta$e administrative< eliberripermise ?cod [email protected]

  34.02

  Aa$e e$tra;udiciare de timbru 34.02.02

  72

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  73/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 3% din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  ,revederibuetare

  ini-iale

  ,revederibuetare

  trimestriale/

  Drepturi constatateJncasrireali&ate

  Stineri pealte ci dec=t

  9ncasri

  Drepturiconstatate de

  9ncasatAotal< din

  caredin anii

  prece+den-idin anulcurent

  # > 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  #lte venituri din ta$e administrative< eliberripermise

  34.02.50

  #men&i< penalit-i :i con"iscri ?cod 35.02.01 [email protected]

  35.02

  !enituri din amen&i :i alte sanc-iuni aplicatepotrivit dispo&i-iilor leale

  35.02.01

  ,enalit-i pentru nedepunerea sau depunerea cu9nt=r&iere declara-iei de impo&ite :i ta$e

  35.02.02

  Jncasri din valori"icarea bunurilor con"iscate 1 2 3K4H5 4 5 ' 7 K3+'+7

  Finan-area ac-iunilor privind reducerea risculuiseismic al construc-iilor e$istente cu destina-iede locuin-a

  42.02.10

  >. (%ENAE ?cod 42.02.21 la [email protected]

  Finan-area drepturilor acordate persoanelor cu*andicap

  42.02.21

  Subven-ii primite din Fondul de )nterven-ie 42.02.2

  Finan-area lucrrilor de cadastru imobiliar 42.02.2

  Subven-ii de la alte administra-ii ?cod 43.02.01la [email protected]

  43.02

  Subven-ii primite de la buetele consiliilor;ude-ene pentru protec-ia copilului

  43.02.01

  Subven-ii de la buetul asiurrilor pentru

  :oma; ctre buetele locale< pentru "inan-areaproramelor pentru ocuparea temporar a "or-eide munca

  43.02.04

  Subven-ii primite de la alte buete locale pentruinstitu-iile de asisten-a social pentru persoanelecu *andicap

  43.02.07

  Subven-ii primite de la buetele consiliilorlocale :i ;ude-ene pentru a;utoare 9n situa-ii dee$trem di"icultate

  43.02.0

  (onductorul institu-iei (onductorul compartimentului "inanciar+contabil

  7'

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  77/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 33 din ""*

  E$emplar nr#! "

  ANE>A "1

  Ane$a "%! CON5UL DE E>ECUIE A :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  78/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 32 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare #na;a+mente

  buetare

  #na;a+menteleale

  ,l-i e"ectuate#na;a+menteleale de pltitini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  #lte servici i publice enerale ?cod 54.02.05 la [email protected] 54.02

  Fondul de re&erva buetara la dispo&i-ia autorit-ilor locale 54.02.05

  Fond pentru arantarea 9mprumuturilor e$terne< 54.02.0'

  Fond pentru arantarea 9mprumuturilor e$terne 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  ,rotec-ie civil :i protec-ia contra incendiilor ?protec-ie [email protected]

  '1.02.05

  #lte c*eltuieli 9n domeniul ordinii publice :i siuran-eina-ionale

  '1.02.50

  Jnv-m=nt ?cod '5.02.03H'5.02.04H'5.02.05H'5.02.07H'5.02.11H'[email protected]

  '5.02

  Jnv-m=nt pre:colar :i primar ?cod'5.02.03.01H'[email protected]

  '5.02.03

  Jnv-m=nt pre:colar '5.02.03.01

  Jnv-m=nt primar '5.02.03.02

  Jnv-m=nt secundar ?cod '5.02.04.01 la '[email protected] '5.02.04

  Jnv-m=nt secundar in"erior '5.02.04.01

  Jnv-m=nt secundar superior '5.02.04.02

  Jnv-m=nt pro"esional '5.02.04.03

  Jnv-m=nt postliceal '5.02.05

  Jnv-m=nt nede"inibil prin nivel ?cod '[email protected] '5.02.07

  Jnv-m=nt special '5.02.07.04

  Servicii au$iliare pentru educa-ie ?cod '5.02.11.03 la'[email protected]

  '5.02.11

  )nternate :i cantine pentru elevi '5.02.11.03

  7

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  80/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 2( din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare #na;a+mente

  buetare

  #na;a+menteleale

  ,l-i e"ectuate#na;a+menteleale de pltitini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  #lte servicii au$iliare '5.02.1130

  #lte c*eltuieli 9n domeniul 9nv-m=ntului '5.02.50

  Sntate ?cod ''.02.0'H''[email protected] ''.02

  Servicii medicale 9n unit-i sanitare cu paturi ?cod''.02.0'[email protected]

  ''.02.0'

  Spitale enerale ''.02.0'.01

  #lte c*eltuieli 9n domeniul snt-ii ?cod ''[email protected] ''.02.50

  #lte institu-ii :i ac-iuni sanitare ''.02.50.50

  (ultura< recreere :i reliie ?cod'7.02.03H'7.02.05H'7.02.0'H'[email protected]

  '7.02

  Servicii culturale ?cod '7.02.03.02 la '[email protected] '7.02.03

  >iblioteci publice comunale< or:ene:ti< municipale '7.02.03.02

  6u&ee '7.02.03.03)nstitu-ii publice de spectacole :i concerte '7.02.03.04

  Qcoli populare de art :i meserii '7.02.03.05

  (ase de cultur '7.02.03.0'

  (mine culturale '7.02.03.07

  (entre de conservarea :i promovarea culturii tradi-ionale '7.02.03.0

  (onsolidarea :i restaurarea monumentelor is torice '7.02.03.12

  0

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  81/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 2" din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare #na;a+mente

  buetare

  #na;a+menteleale

  ,l-i e"ectuate#na;a+menteleale de pltitini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  #lte servicii culturale '7.02.03.30

  Servicii recreative :i sportive ?cod '7.02.05.01 la'[email protected]

  '7.02.05

  Sport '7.02.05.01

  Aineret '7.02.05.02

  Jntre-inere rdini publice< parcuri< &one ver&i< ba&e sportive:i de arement

  '7.02.05.03

  Servicii reliioase '7.02.0'

  #lte servici i 9n domeniile cul turi i< recreeri i : i rel iiei '7.02.50

  #siurri :i asisten-a social ?cod'.02.04H'.02.05H'.02.0' H'.02.10H'.02.11H'.02.15H'[email protected]

  '.02

  #sisten-a acordat persoanelor 9n v=rsta '.02.04

  #sisten-a social 9n ca& de boli :i invalidit-i ?cod'[email protected]

  '.02.05

  #sisten-a social 9n ca& de invaliditate '.02.05.02

  #sisten-a social pentru "amilie :i copii '.02.0'

  #;utoare pentru locuin-e '.02.10

  (re:e '.02.11

  ,revenirea e$cluderii sociale ?cod '.02.15.01H'[email protected] '.02.15

  1

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  82/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 2* din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare #na;a+mente

  buetare

  #na;a+menteleale

  ,l-i e"ectuate#na;a+menteleale de pltitini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  #;utor social '.02.15.01

  (antine de a;utor social '.02.15.02

  #lte c*eltuieli 9n domeniul asiurrilor :i asistentei sociale '.02.50

  ocuin-e< servicii :i de&voltare public ?cod70.02.03H70.02.05H70.02.0'[email protected]

  70.02

  ocuin-e ?cod [email protected] 70.02.03

  De&voltarea sistemului de locuin-e 70.02.03.01

  #lte c*eltuieli 9n domeniul locuin-elor 70.02.03.30

  #limentri cu ap :i amena;ri *idrote*nice [email protected]

  70.02.05

  #limentare cu ap 70.02.05.01

  #mena;ri *idrote*nice 70.02.05.02

  )luminat public :i electri"icri rurale 70.02.0'#limentare cu a&e naturale 9n localit-i 70.02.07

  #lte servicii 9n domeniul locuin-elor< serviciilor :i de&voltriicomunale

  70.02.50

  ,rotec-ia mediului ?cod 74.02.05H74.02.0'@ 74.02

  Salubritate :i estiunea de:eurilor [email protected]

  74.02.05

  Salubritate 74.02.05.01

  2

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  83/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 2% din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare #na;a+mente

  buetare

  #na;a+menteleale

  ,l-i e"ectuate#na;a+menteleale de pltitini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  (olectarea< tratarea :i distruerea de:eurilor 74.02.05.02

  (anali&area :i tratarea apelor re&iduale 74.02.0'

  #c-iuni enerale economice< comerciale :i de munc [email protected]

  0.02

  #c-iuni enerale economice :i comerciale ?cod 0.02.01.0' [email protected]

  0.02.01

  ,revenire :i combatere inunda-ii :i *e-uri 0.02.01.0'

  Stimulare 9ntreprinderi mici :i mi;locii 0.02.01.0

  ,rorame de de&voltare reionala :i social 0.02.01.10

  #lte c*eltuieli pentru ac-iuni economice :i comerciale 0.02.01.30

  (ombustibili :i enerie ?cod 1.02.0' la [email protected] 1.02

  Enerie termic 1.02.0'

  #l-i combustibili 1.02.07#lte c*eltuieli privind combustibili :i eneria 1.02.50

  #ricultura< silvicultura< piscicultura :i v=ntoarea [email protected]

  3.02

  #ricultura ?cod [email protected] 3.02.03

  ,rotec-ia plantelor :i carantina "itosanitar 3.02.03.03

  #lte c*eltuieli 9n domeniul ariculturii 3.02.03.30

  Aransporturi ?cod 4.02.03H4.02.0'[email protected] 4.02

  3

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  84/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 21 din ""*

  E$emplar nr#! "

  Denumirea indicatorilor(od

  indicator

  (redite buetare #na;a+mente

  buetare

  #na;a+menteleale

  ,l-i e"ectuate#na;a+menteleale de pltitini-iale

  trimestriale/de"initive

  # > 1 2 3 4 5 'K4+5 7

  Aransport rutier ?cod 4.02.03.01 la [email protected] 4.02.03

  Drumuri :i poduri 4.02.03.01

  Aransport 9n comun 4.02.03.02

  Str&i 4.02.03.03

  Aransport aerian ?cod 4.02.0'[email protected] 4.02.0'

  #via-ia civil 4.02.0'.02

  #lte c*eltuieli 9n domeniul transporturilor 4.02.50

  #lte ac-iuni economice ?cod 7.02.01 la [email protected] 7.02

  Fondul %om=n de De&voltare Social 7.02.01

  one libere 7.02.03

  Aurism 7

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  85/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 24 din ""*

  E$emplar nr#! "

  ANE>A "4

  Ane$a "1a! DI,PONI:IL DIN .IGLOACE CU DE,5INAIE ,PECIALla data de ######

  + lei + cod 05

  DEN6)%E# )ND)(#A%)% Nr. r=ndDisponibilla 9nceputul

  anuluiJncasri ,l-i

  Disponibilla s"=r:itulperioadei

  # > 1 2 3 4K1H2+3AA# ?rd. 02 la 1'H17H24 la [email protected]< din care 01

  + Sume primite din "ondul de interven-ie ?ct. 550/[email protected]

  02

  + Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispo&i-iilorleale

  03

  + Sume 9ncasate din debite preluate din bilan-urile delic*idare a patrimoniului "ostelor (#, ?ct. 550/[email protected]

  04

  + 8aran-ii materiale re-inute estionarilor con"orm eii nr.22/1' ?ct. 550/analitic [email protected]

  05

  + Sume primite ca dona-ii :i sponsori&ri ?ct. 550/[email protected]

  0'

  + Sume primite din "ondurile de contrapartid constituitepotrivit leii ?ct. 550/analitic [email protected]

  07

  + Fondul de re&erv antiepidemic ?ct. 550/analitic [email protected] 0

  + Fondul de interven-ie ?ct. 550/analitic [email protected] 0

  + Fondul de prote;are a asiura-ilor ?ct. 550/analitic [email protected] 10

  + Sume primite din "ondul pentru prote;area asiura-ilor ?ct.550/analitic [email protected]

  11

  + #lte "onduri cu destina-ie special ?ct. 550/analitic [email protected]

  [email protected]

  12

  + Sume primite pentru amena;area :i dotarea (entrului%eional pentru (ombaterea )n"rac-ionalit-iiArans"rontaliere ?ct. 550/anatitic [email protected]

  13

  + Fondul special pentru produse petroliere ?ct. 550/[email protected]

  14

  + Fondul de protec-ie a v=natului ?ct. 550/analitic [email protected] 15

  + Fondul de ameliorare a "ondului "unciar ?ct. 550/[email protected]

  1'

  + Fondul Na-ional de De&voltare %eional ?ct. 550/[email protected] ?rd. [email protected]

  17

  + Sume alocate de la buetul statului ?ct. 550/[email protected] "rd. 1H201

  1

  + Sume primite 9n cadrul proramului de de&voltare ?ct. 1

  5

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  86/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 20 din ""*

  E$emplar nr#! "

  550/analitic [email protected]

  + Sume primite din Fondul Na-ional de preaderare ?ct.550/analitic [email protected]

  20

  + Sume primite din contribu-ia "inanciar a (omunit-iiEuropene ?ct. [email protected]

  21

  + Sume provenite din "ondurile de tip structural asiurate deniunea European ?ct. [email protected]

  22

  + #lte resurse "inanciare din "ondurile a"late la dispo&i-ia8uvernului ?ct. 550/analitic distinct [email protected]

  23

  + Sume primite din contribu-ia "inanciar a (omunit-iiEuropene ?ct. [email protected]

  24

  + Disponibil pentru "inan-area proiectelor S#,#%D ?ct. [email protected] 25

  + Disponibil din recuperarea debitelor de la bene"iciari [email protected]

  2'

  + Disponibil pentru co"inan-area de la buetul de stat pentruderularea proiectelor )S,#?ct. [email protected]

  27

  + Disponibil din sume primite din "ondul de rulment ?ct.550/analitic [email protected]

  2

  + #lte disponibilit-i cu destina-ie speciala ?ct.550/[email protected]

  2

  + Disponibil privind re&ervele speciale ?ct. 550/[email protected]

  30

  AA# ?rd. [email protected] 31

  [email protected] Se detalia& pe "onduri 9n raportul de anali& pe ba& de bilan-.

  (onductorul institu-iei (onductorul compartimentului "inanciar+contabil

  '

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  87/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 23 din ""*

  E$emplar nr#! "

  ANE>A "0

  Ane$a "1b! DI,PONI:IL DIN .IGLOACE CU DE,5INAIE ,PECIALla data de ######

  + lei +cod 05

  DEN6)%E# )ND)(#A%)% Nr. r=ndDisponibil la

  9nceputulanului

  Jncasri ,l-iDisponibil la

  s"=r:itulperioadei

  > 1 2 3 4

  AA# ?rd. 02 la [email protected] 01

  + Sume primite ca dona-ii :i sponsori&ri ?ct. 550/[email protected]

  02

  + 8aran-ii materiale re-inute estionarilor con"orm eii nr.22/1' ?ct. 550/analitic [email protected]

  03

  + Sume primite din "ondurile de contrapartida constituitepotrivit leii ?ct. 550/analitic [email protected]

  04

  + ,a&a ob:teasca comunala ?ct. 550/analitic [email protected] 05+ Disponibil din "onduri cu destina-ie speciala repre&ent=ndaloca-ia pentru nou+nscu-i con"orm eii 41'/2001 ?ct.550/analitic [email protected]

  0'

  + Disponibil din "onduri cu destina-ie speciala repre&ent=ndspri;in productorilor aricoli con"orm ..8. nr. 72/2003?ct. 550/analitic [email protected]

  07

  + Sume primite din credite e$terne contractate de stat pentru"inan-area ,roramului de pietruire a drumurilor comunale?ct. 550/analitic [email protected]

  0

  + Sume primite din "ondul de te&aur ?ct. 550/analitic [email protected] 0

  + Sume primite din "ondul de rulment ?ct. 550/[email protected] 10

  #lte disponibilit-i cu destina-ie speciala ?ct. 550/[email protected]

  11

  (onductorul institu-iei (onductorul compartimentului "inanciar+contabilA "2

  Ane$a *(! CON5UL DE E>ECUIE A ENI5URILOR I CBEL5UIELILOR EIDENIA5E ;N A/ARA

  :U

 • 8/10/2019 Procedura Operationala Situatii Financiare

  90/117

  Unitatea de invatamant

  Departament Contabilitate

  PROCEDURA OPERAIONALprivind intocmireasituatiilor financiare

  Ediia! "Nr#de e$#! %

  Revi&ia! 'Nr#de e$# ! '

  Cod! P#O# "(Pa)ina 6( din ""*

  E$emplar nr#! "

  Jnv-m=nt pre:colar '5.11.03.01

  Jnv-m=nt primar '5.11.03.02

  Jnv-m=nt secundar ?cod '5.11.04.01 la '[email protected] '5.11.04Jnv-m=nt secundar in"erior '5.11.04.01

  Jnv-m=nt secundar superior '5.11.04.02

  Jnv-m=nt pro"esional '5.11.04.03

  Jnv-m=nt postliceal '5.11.05

  Jnv-m=nt nede"inibil prin nivel ?cod '[email protected] '5.11.07

  Jnv-m=nt special '5.11.07.04

  Servicii au$iliare pentru educa-ie ?cod'5.11.11.03H'[email protected]

  '5.11.11

  )nternate :i cantine pentru elevi '5.11.11.03

  #lte servicii au$iliare '5.11.11.30

  Sntate ?cod ''.11.0'H''.1[email protected] ''.11

  Servicii medicale 9n unit-i sanitare cu paturi ?cod ''.11.0'[email protected] ''.11.0'

  Spitale enerale ''.11.0'.01

  #lte c*eltuieli 9n domeniu snt-ii ?cod ''[email protected] ''.11.50

  #lte institu-ii :i ac-iuni sanitare ''.11.50.50

  (ultura< recreere :i reliie ?cod '7.11.03H'7.11.05HH'7.11.0'H'[email protected]

  '7.11

  Servicii culturale ?cod '7.11.03.02 la '[email protected] '7.11.03

  >iblioteci public