of 27 /27
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia II ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR SUPORT PENTRU INVATAREA ONLINE Revizia 1 Exemplar nr. 1 Cod : P.O. 102 Școala Gimnazială Elena Cuza Piatra Neamt, Bd. Decebal, 72-74 Tel/Fax 0233215816 email:[email protected] Nr. înreg. 446 / 01.10.2020 PROCEDURA OPERATIONALA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR SUPORT PENTRU INVATAREA ONLINE P.O. 102 Ediția II, 446/10.02.2021, Revizia 1 Aprobată în ședința Consiliului de Administrație din 10.02.2021 Director, Prof. Dumitru Letos

PROCEDURA OPERATIONALA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA … · 2021. 2. 25. · ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR SUPORT PENTRU INVATAREA ONLINE Revizia 1 Exemplar nr. 1 Cod :

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROCEDURA OPERATIONALA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA … · 2021. 2. 25. · ORGANIZAREA SI...

Tel/Fax 0233215816
PENTRU INVATAREA ONLINE
Aprobat în edina Consiliului de Administraie din 10.02.2021
Director,
Tel/Fax 0233215816
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa
caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
tel. 0720040492 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Nr.
Crt
prevederile editiei sau
Tel/Fax 0233215816
email:[email protected]
tel. 0720040492 Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale
Tel/Fax 0233215816
1.1 Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate
Procedura operationala reglementeaza procesul de organizare, de desfasurare si de monitorizare
a activitatii de invatare online la nivelul unitatii de invatamant, in scopul continuarii procesului
educational in perioada pandemiei si asigurarii calitatii actului didactic.
1.2. Furnizeaza documentaia adecvata derulrii activitii prin oferirea bazei legislative,
primare si secundare impreuna cu algoritmul de aplicare.
1.3. Stabileste cadrul tehnic de organizare, aplicare si desfasurare a procesului de predare-
invatare-evaluare in maniera online in functie de particularitatile si nivelul de dotare al unitatii
scolare cu echipamente specifice.
1.4. Asigur continuitatea activitii, inclusiv în condiii de fluctuaie a personalului prin
faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il
inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei proceduri.
1.5. Sprijin monitorizarea, auditarea i/sau control asupra procesului si a rezultatelor, iar
pe director, în luarea deciziei; Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real
sprijin pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, monitorizare cat si pentru
directorul unitatii in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii la nivelul
intregii unitati de invatamant.
activiti;
Tel/Fax 0233215816
2.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional
Procedura operationala se refera la intregul proces educational, insemnand atat procesul de
predare-invatare-evaluare cat si la activitatile educative scolare si extrascolare, fiind astfel
aplicata de catre personalul didactic de predare din cadrul unitatii de invatamant.
Complementar, procedura este aplicata si compartimentelor care organizeaza, coordoneaza,
monitorizeaza, evalueaza si sprijina procesul educational: management, secretariat,
administrativ, financiar-contabil cat si unor comisii precum CEAC si SCIM.
2.2. Delimitarea explicit a activitii procedurale în cadrul portofoliului de activiti desfurate
de unitatea scolara;
Activitatea este relevant ca importan, fiind procedurat distinct în cadrul unitii.
2.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea
procedural;
De activitatea procedurat depind toate celelalte activiti din cadrul unitii, datorit rolului pe
care aceast activitate îl are în cadrul derulrii corecte i la timp a tuturor proceselor.
2.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurale; listarea compartimentelor implicate în evaluarea activitatilor.
2.4.1 Compartimente furnizoare de date: toate compartimentele;
2.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate: toate compartimentele;
2.4.3 Compartimente implicate în evaluarea activitatilor : comisia CEAC, comisia SCIM;
3. Documente de referin aplicabile activitii procedurale
3.1. Reglementri internaionale
- Nu este cazul
Tel/Fax 0233215816
- Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinului nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamantului - cadru de
organizare i funcionare a unitilor de învmânt preuniversitar;
- Ordinului comun nr.3235/93/2021 al MEC i respectiv al MS pentru aprobarea msurilor de
organizare a activitii în cadrul unitilor/instituiilor de învmânt în condiii de siguran
epidemiologic pentru prevenirea îmbolnvirilor cu virusul SARS-Cov-2;
- Ordinul nr. 5545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
desfurarea activitilor didactice prin intermediul tehnologiei i al internetului, precum i
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Scrisoarea metodica a MEC (DGIP) Nr. 35707/07.10.2020 pentru invatamantul prescolar;
- Procedura operationala privind modul de aplicare a Programului National „Scoala de Acasa”
de catre unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Neamt, elaborata de catre
Inspectoratul Judetean Neamt.
3.3. Legislaie secundar
- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitilor
publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018;
- Instrucinea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitar la nivelul unitilor de
învmânt preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevzut în Codul controlului intern
managerial al entitilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr.
600/2018.
- Circuitul documentelor;
- Regulamentul intern;
Tel/Fax 0233215816
4. Definiii i prescurtri ale termenilor utilizai în procedura operaional
4.1. Definiii :
• Procedur - modalitatea specific de desfurare a unei activiti sau al unui proces;
• Proces educaional optim - ansmblu de msuri aplicate în mod sistematic i contient în
vederea formrii i dezvoltrii facultilor intelectuale, morale i fizice ale elevilor
astfel încât s se poat integra în societate;
• Invatarea online – Invatarea prin utilizarea mijloacelor educationale digitale
si de comunicare, in perioada suspendarii cursurilor;
• Activitatea suport pentru invatarea on-line - Activitatea organizata de catre cadrele
didactice, care implica inlocuirea orelor clasice de predare, invatare, evaluare
cu activitati de invatare in mediul educational virtual.
4.2. Abrevieri ale termenilor
Tel/Fax 0233215816
tel. 0720040492
5.1. Generaliti
Existenta celor 3 scenarii, ca variante de lucru, Scenariul 1 (verde), Scenariul 2 (galben) si
Scenariul 3 (rosu) in raport cu valoarea indicatorului de transmitere intracomunitara a
virusurilui SARS-Cov-2, impune organizarea si desfasurarea partiala sau totala a activitatilor
de predare-inavatare-evaluare in mediul online.
Ministerul Educaiei i Cercetrii pune la dispoziia cadrelor didactice, elevilor i prinilor o
colecie de resurse necesare continurii învrii în mediul on-line. În portalul Digital pe
educred.ro (https://digital.educred.ro) sunt centralizate platforme de învare i resurse
educaionale deschise, inclusiv tutoriale i alte materiale de învare destinate formrii i
susinerii cadrelor didactice.
Conform Metodologiei-cadru privind desfurarea activitilor didactice prin intermediul
tehnologiei i al internetului, precum i pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, modul
de lucru online poate fi:sincron, asincron i mixt.
Modul de lucru sincron înseamn transmiterea în timp real a leciilor conform orarului prin
utilizarea tehnologiilor adecvate i participarea simultan a tuturor factorilor implicai,
profesori i elevi, conform orarului stabilit. Rspunsul, rezolvarea sau feed-back-ul din partea
elevului este transmis i înregistrat simultan cu desfurarea leciei.
Modul de lucru asincron implic acceptarea unui decalaj între transmiterea leciilor /
materialelor informative / solicitrilor formulate elevilor / precolarilor de ctre profesori
postate pe o platform educaional / reea de socializare i primirea feed-back-ului /
rspunsului / rezolvrii de la elevi / precolari.
Modul de lucru mixt înseamn combinarea celor dou moduri de lucru, sincron i asincron, în
funcie de condiiile concrete din fiecare unitate de învmânt.
Prezena online la cursuri a elevilor i a cadrelor didactice va fi monitorizat de unitatea de
învmânt, iar toate informaiile relevante pentru susinerea i îmbuntirea accesului la
Tel/Fax 0233215816
email:[email protected]
tel. 0720040492 învare vor fi completate în Sistemul Informatic Integrat al Învmântului din România
(SIIIR).
In cadrul acestei instruciuni se specific i responsabilitile care revin unitii de învmânt
preuniversitar, profesorilor, elevilor i prinilor.
În cadrul instruciunii elaborate de Ministerul Educaiei i Cercetrii, unitatea de învmânt va
verifica i monitoriza modul în care sunt transpuse în practic activitile suport pentru
învarea on-line. Conducerea unitii de învmânt va sprijini accesul cadrelor didactice la
platforme educaionale, iar împreun cu învtorii, profesorii dirigini i cadrele didactice se
va organiza un program zilnic si saptamanal care include activiti de învare on-line pentru
fiecare disciplin de studiu.
Nr.
Crt.
favorabilitate
studiu
7 clase din ciclul primar cu
peste 30 de elevi
cu 30 de elevi si peste
Obligativitatea
adoptarii
Accesul la internet al salilor de clasa 100% Foarte ridicat
Accesul la internet al cadrelor
didactice
prescolarilor
al salilor de clasa / al scolii
100% Foarte ridicat
Tel/Fax 0233215816
al personalului didactic de predare
100% Foarte ridicat
la domiciliu acestora
tuturor celor implicati (profesori, elevi,
conducere, personal)
platformelor educationale
utilizarea echipamentelor
care si-au dat acordul pentru
desfasurarea invatamantului online
privind organizarea si desfasurarea in bune conditii a cursurilor online.
5.3. Documente utilizate
5.3.1. Lista documentelor
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct. 3.
5.3.2. Coninutul, proveniena i rolul documentelor:
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea
de implementare a activitii procedurate.
5.3.3. Circuitul documentelor
prevederilor legale care reglementeaz activitatea procedurat, elaboratorul va difuza procedura
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
email:[email protected]
tel. 0720040492 conform listei cuprinzând persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii operaionale.
5.4. Resurse necesare
- Platforma educationala G-Suite, Google Classroom avand domeniul: scoalaelenacuza.ro
- Retele de socializare de tip whatsapp
- Laptop-uri si camere web pentru transmiterea lectiilor online in timp real la clasele de
gimnaziu;
- Desktop-uri in toate cele 10 grupe de gradinita program prelungit;
- Cablu de internet si wireless in toate cele 30 sali de clasa (primar si gimnaziu);
- Wireless la cele 2 gradinite;
- Echipamente personale la domiciliul cadrelor didactice: Laptop/Computer personal, tablete,
smartphone;
CEAC, Comisia SCIM, Compartimentele prevazute in organigrama unitii.
5.4.3. Resurse financiare
5.5. Modul de lucru
5.5.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii
Operaiunile i aciunile privind activitatea procedurat se vor derula de ctre toate
compartimentele implicate, conform instruciunilor din prezenta procedur.
A. Gandirea schemei orare pentru a fi aplicabila in toate cele 3 scenarii posibile.
- Scenariul 1 (verde) se aplica in conditiile:
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
b. toate formaiunile de studiu sunt prezente la cursurile fa
în fa;
a. comunicarii indicatorului de transmitere intracomunitara
cu valori intre 1 si 3 ‰ (inclusiv;
b. precolarul, primarul i clasele a VIII-a particip la
cursurile fa în fa, iar clasele V – VII particip la
cursurile organizate online;.
a. comunicarii indicatorului de transmitere intracomunitara
de peste 3 ‰;
b. precolarul i primarul particip la cursurile fa în fa
iar clasele V – VIII particip la cursurile organizate
online;
În cazul unor valori peste 6 ‰ ale indicatorului de transmitere
intracomunitar, prin hotrârea CJSU privind suspendarea
cursurilor la nivelul localitii ori existena mai multor cazuri
de infectri cu virusul SARS-Cov-2 confirmate la nivelul
colii, toate formaiunile de studiu trec în sistemul online.
B. Aplicarea modului de lucru in functie de particularitatile ciclului / nivelului de
invatamant:
Particularizarea modului de lucru online pentru invatamantul prescolar este in acord cu
recomandarile din scrisoarea metodica transmisa de catre DGIP din cadrul MEC.
”Pentru perioadele in care educatoarea comunica la distanta cu copiii care stau acasa, trebuie
avut in vedere ca sugestiile, temele si ideile sa nu genereze si/sau presiune nejustificata asupra
copiilor si parintilor. In acest caz, se recomanda a se utiliza comunicarea, respectiv la
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
email:[email protected]
tel. 0720040492 invatarea asincrona, prin care parintii copiilor nu pot fi conectati simultan, ci atunci cand
timpul si serviciul le permite. De asemenea, precizam faptul ca prescolarii NU vor fi expusi in
mediul on-line, ci numai in grupuri inchise de comunicare cu parintii, NU vor fi solicitati sa
efectueze ”lectii” in fata calculatoarelor / tabletelor / telefoanelor, NU vor fi verificati /
ascultati in fata camerelor de catre cadrul didactic si NU vor fi suprasolicitati in a rezolva
sarcini pe fise si a colora, mecanic, in contur.” Vor fi evitate exagerarile de orice fel si vor fi
adoptate doar atitudinile si manierele stimulative si atractive. Pentru situatiile speciale care
privesc cazurile unor copii care apartin unor grupuri vulnerabile, se recomanda gasirea unor
solutii personalizate. ”O astfel de abordare, pe doua planuri, unul fata in fata, iar altul mijlocit
de tehnologie, poate genera, in modul cel mai firesc, accesul la acceasi informatie furnizata
copiilor, la tratarea diferentiata si individualizata.”
C. Imbinarea modului de lucru sincron cu cel asincron in functie de particularitatile
grupelor de varsta ale elevilor, de specificitatea claselor si elementele de
individualitate.
La clasele mici de primar, poate domina, in mod firesc, modul de lucru asincron in timp ce la
clasele mari, de la gimnaziu, domina modul de lucru sincron. In cazul situatiilor speciale*,
precum sunt cazurile medicale, sau elevii apartinand unor grupuri vulnerabile care nu dispun
de echipamente performante, sau elevii cu resedinta in zone mai izolate cu un semnal variabil
la internet, ori cazurile singulare din anumite clase cand parintii unor elevi au solicitat, din
motive obiective, desfasurarea activitatii scolare doar online pentru o numita perioada de
timp, se poate plia mai bine modul de lucru asincron.
5.5.2. Derularea activitii online:
Etapele pentru facilitarea invatarii online, conform OMEC nr. 4135/2020 sunt urmatoarele:
1. Se analizeaza planul de actiune al Inspectoratului Scolar;
2. Se asigura functionalitatea platformei G-Suite, Google Classroom si se configureaza
formatiunile de studiu si incadrarea pe clase;
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
tel. 0720040492 3. Identificarea unor canale de comunicare complementare si suplimentare platformei oficiale
a scolii pentru a facilita, sprijini si solutiona situatiile si cazurile speciale;
4. Se informeaza, prin intermediul cadrelor didactice, elevii si parintii acestora, modalitatile
de organizare a activitatilor suport care vor fi utilizate pentru invatarea on-line, dar si cu
privire la drepturile si obligatiile acestora;
5. Se obtine acordul parintilor pentru utilizarea datelor personale ale elevilor in contextul
organizarii activitatilor online;
6. Se completeaza în SIlIR informaiile relevante pentru susinerea i îmbuntirea accesului
la învare al beneficiarilor directi;
7. Se colaboreaz cu autoritile admínistraiei publice locale i cu inspectoratul colar, pentru
completarea dotrii cu echipamente informatice i pentru conectarea la internet, în funcie
de nevoile identificate;
8. Se analizeaz nevoile de dezvoltare a competenelor digitale ale cadrelor didactice i le
desemneaz pe cele care trebuie s participe la programe de formare;
9. Se realizeaz, împreun cu profesorii dirigini i cadrele didactice, un program sptmânal
care include activitile de învare on-line/la distan pentru fiecare disciplin de studiu,
având în vedere o durat echilibrat a acestora;
10. Se stabilete modalitatea de monitorizare a realizrii activitilor on-line/la distan de ctre
cadrele didactice;
11. Se aplic mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, prini, cadre didactice, alte
categorii de personal implicat în organizarea i desfurarea activiti suport pentru
învarea online, în scopul lurii msurilor care s conduc la îmbuntirea accesului,
participrii i a calitii activitii;
A. Modul de organizare si desfasurare al lucrului sincron:
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
email:[email protected]
tel. 0720040492 a) Atat cadrele didactice cat si elevii acceseaza platforma G-Suite, Google Classroom
conform orarului cu camerele pornite permanent si microfoanele in functiune doar la
solicitarea profesorului sau cand elevul doreste sa initieze o discutie cu profesorul pe un
subiect in legatura cu lectia;
b) Situatiile speciale* (imposibilitate de participare din cauze medicale, defectiuni tehnice,
etc.) sunt anuntate de catre parinti dirigintelui / invatatorului inainte sau imediat dupa
lectie;
c) Prezenta la lectie se poate face prin comunicare directa la inceputul lectiei sau pe
parcursul ei in functie de elevii conectati complet la platforma. Situatiile speciale se
comsemneaza ca absente motivate in catalogul profesorului;
d) Evaluarea / feed-back-ul din partea profesorului poate fi transmis direct in timp real sau
postat pe platforma in contul elevului.
B. Modul de organizare si desfasurare al lucrului asincron:
a) Postarea materialelor informative / schitelor de lectii / fiselor de lucru / temelor /
proiectelor, altor documente pe platforma G-Suite, Google Classroom unde sunt
accesate de catre elevi si rezolvate intr-un interval de timp precizat;
b) Rezolvarile elevilor pot fi postate tot pe platforma scolii sau transmise pe alte canale de
comunicare online catre profesori in accord cu cerintele profesorilor;
c) Netransmiterea temelor / sarcinilor de lucru de catre elevi pana la termenul stabilit de
catre profesor se considera tema nefectuata;
d) Evaluarea / feed-back-ul din partea profesorului poate fi postat direct pe platforma in
contul elevului sau transmis prin alt canal online de comunicare.
C. Modul de lucru mixt este imbinarea lucrului sincron cu cel asincron.
a) Pentru elevii care absenteaza motivat de la activitatile organizate in mod sincron si
pentru elevii care se incadreaza la situatii speciale*, profesorul transmite sarcinile de
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
email:[email protected]
tel. 0720040492 lucru / temele / lectiile in modul de lucru asincron pentru ca informatiile sa ajunga pe
orice cale la elev, precizandu-i-se si termenul pentru rezolvarea acestora.
b) Elevii aflati in una din situatiile de la punctul a) au obligatia de a transmite rezolvarile
pana la termenul stabilit de catre professor pe acele canale de comunicare online stabilite
de comun accord cu profesorul;
c) Elevii care refuza sa rezolve sarcinile de lucru, temele sau sa raspunda solicitarilor
adresate de catre profesor si transmise in modul de lucru sincron si asincron sunt evaluati
ca elevi cu teme neefectuate / sarcini nerezolvate / lectii neinvatate.
D. Monitorizarea prezenei i consemnarea absentelor in timpul activitatilor online:
Reguli privind activitatea online pentru a gestiona prezena zilnic a elevilor la
cursuri:
1. Monitorizarea zilnic a prezenei elevilor la cursuri de ctre profesori i dirigini; i consemnarea în cataloagele personale;
2. Comunicarea zilnic a elevilor abseni pe grupul de whatsapp al claselor;
3. Întiinarea zilnic a prinilor, de ctre dirigini, privind absentarea elevilor de la cursuri;
4. Analiza de ctre diriginte, împreun cu prinii a cazurilor punctuale i transmiterea concluziilor ctre profesori:
a. Dac sunt cauze obiective se motiveaz absenele;
b. Dac sunt cauze subiective (care in doar de voina elevului) se consemneaz ca absene nemotivate în catalog;
c. Conectarea online dar neparticiparea la lecie din motive subiective (refuzul elevului de a participa la lecie) se consider absen;
5. Absentarea nemotivat de la cursurile online timp de 2 zile / acumularea a 10
absene nemotivate în catalog duce la întiinarea în scris a printelui i convocarea
acestuia la coal împreun cu elevul pentru a discuta cu directorul i
dirigintele/profesorul de specialitate;
6. Comunicarea sptmânal, de ctre diriginte ctre conducerea colii a tuturor cazurilor de absenteism nemotivat/nejustificat;
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
email:[email protected]
tel. 0720040492 7. În cazul refuzului printelui de a comunica cu coala când este solicitat sau convocat, se apeleaz la poliistul de proximitate/poliistul colar sau, dup caz, la DGASPC;
8. Cazurile în care unii elevi particip parial la lecie, sunt analizate de ctre profesor împreun cu dirigintele clasei i se încadreaz ca: prezent sau absent;
9. Fiecare cadru didactic este obligat s consemneze absenele în catalogul oficial, de 2 ori pe sptmân, pentru a avea situaia la zi;
10. Absenele din motive obiective (medicale, tehnice, învoiri, etc.) se consemneaz în
catalog ca absene motivate (dac sunt documente depuse care atest asta) sau nu se consemneaz ca absene (dac nu exist documente justificative, cazuri speciale);
11. Refuzul elevului de a deschide camera/microfonul, sau camera i microfonul (când
acestea sunt funcionale) în timpul leciei atubci când profesorul solicit în mod
expres asta, poate fi interpretat ca refuz de a rspunde la lecie i se consemneaz ca
absent nemotivat.
12. La 20 de absene nemotivate acumulate într-un semestru se scade 1 punct la purtare în
conformitate cu prevederile ROFOUIP.
Directorul unitii de învmânt in colaborare cu membrii comisei de curriculum, membrii
CEAC si membrii SCIM monitorizeaza activitile desfurate de ctre toate cadrele didactice,
si se asigura de respectarea i efectuarea activitilor conform schemelor orare. Conducerea
scolii asigura:
- functionalitatea echipamentelor aflate in dotare pentru suportul invatarii online;
- dezvoltarea bazei tehnico-materiale a scolii si a suportului TIC pentru optimizarea permanenta
a accesului elevilor si personalului scolii la echipamanetele necesare.
Se recomanda utilizarea tuturor variantelor/posibilitilor/canalelor complementare si
suplimentare de comunicare, de tipul WhatsApp, pentru ca elevii s primeasc materialele de
învare, zilnic, pentru toate orele cuprinse în orar.
Factorii cu responsabilitati de coordonare vor concepe lunar, formulare de tip google form
pentru raportarea activitatilor desfasurate ca o maniera sintetica de monitorizare in paralel cu
consemnarile din condica de prezenta.
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
online:
- aplicarea de teste / chestionare periodice;
- conceperea si aplicarea unor formulare sintetice de tipul google form.
5.5.3. Valorificarea rezultatelor activitii
-Valorificare cantitativa la nivelul compartimentului secretariat;
-Valorificare calitativa la nivelul CEAC;
-Valorificare manageriala la nivelul SCIM;
Scopul valorificarii rezultatelor este acela de asigurare a imbunatatirii performantelor elevilor
si cadrelor didactice si cresterii gradului de satisfactie al beneficiarilor actului educational la
nivelul unitatii scolare.
Conducerea unitii de învmânt desfoar urmtoarele activiti de facilitare a învrii
online/la distan:
b) informeaz, prin intermediul cadrelor didactice, elevii i prinii acestora, cu privire la
perioada suspendrii cursurilor în unitatea de învmânt i la modalitatea de organizare a
activitii suport pentru învarea onlíne în aceast perioad, inclusiv cu privire la drepturile i
oblígaiile acestora
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
tel. 0720040492 c) realizeaz, împreun cu profesorii dirigini i cadrele didactice, un program sptmânal care
include activitile de învare online pentru fiecare disciplin de studiu, având în vedere o
durat echilibrat a acestora;
d) stabilete modalitatea de monitorizare a realizrii activitilor online de ctre cadrele
didactice cat si de catre comisiile specializate (CEAC si SCIM);
e) aplic mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, prini, cadre didactice, alte
categorii de personal implicat în organizarea i desfurarea activitii suport pentru învarea
online, în scopul lurii msurilor care s conduc la îmbuntirea accesului, participrii i a
calitii activitii;
Educatoarea / Profesorul pentru învmânt precolar/ Învtorul de la clasele
pregtitoare, clasele I i clasele a ll- realizeaz, dup caz, urmtoarele
activiti:
a) informeaz prinii precolarilor / elevilor cu privire la perioada suspendrii cursurilor în
unitatea de învmânt i modalitatea de organizare a activitii suport pentru învarea online,
inclusiv cu privire la drepturile i obligaiile acestora;
b) coordoneaz activitatea grupei/ clasei i colaboreaz cu celelalte cadre didactice în vederea
asigurrii continuitii participrii precolarilor/ elevilor la activitatea de învare online;
c) particip împreun cu celelalte cadre didactice i conducerea unitii de învmânt, la
administrarea activitatilor si formatiunilor de studiu pe platforma scolii cat si la utilizarea
aplicailor i resurselor educaionale deschise care se recomand a fi implicate în activitatea
online desfurat;
d) transmite prinilor precolarilor/ elevilor de la grupa / clasa pe care o coordoneaz
programul stabilit la nivelul unitii de învmânt, precum i alte informaii relevante pentru
facílítarea învrii online;
Tel/Fax 0233215816
email:[email protected]
tel. 0720040492 e) colecteaz feedback-ul de la elevi i prini, cadrele didactice de la clas, cu privire la
organízarea i desfurarea actívitii suport pentru învarea onlíne i îl transmit conducerii
unitii de învmânt si membrilor comisiilor de monitorizare;
Învtorul de la clasele a lll-a i claselea IV-a / Profesorul pentru învmânt primar de
la clasele a llI-a i clasele a IV-a / Profesorul diriginte de la clasele de gimnaziu realizeaz,
dup caz, urmtoarele activiti:
a) informeaz elevii i prinii acestora cu privire la perioada suspendrii cursurilor în unitatea
de învmânt i modalitatea de organizare a activitii suport pentru învarea online, inclusiv
cu privire la drepturile i oblígaiile acestora;
b) coordoneaz activitatea clasei i colaboreaz cu celelalte cadre didactice în vederea asigurrii
continuitii participrii elevilor la activitatea de învare online.
c) particip împreun cu celelalte cadre didactice i conducerea unitii de învmânt, la
administrarea activitatilor si formatiunilor de studiu pe platforma scolii cat si la utilizarea
aplicailor i resurselor educaionale deschise care se recomand a fi implicate în activitatea
online desfurat;
d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordoneaz programul stabilit la nivelul unitii de
învmânt, precum i alte informaii relevante pentru facilitarea învrii online;
e) menine legtura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privete participarea la
actívitile de învare online a elevilor din clasa pe care o coordoneaz;
f) ofer consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activitilor suport pentru
învarea online;
g) asigur comunicarea cu prinii elevilor;
h) colecteaz feedback-ul de la elevi i prini, cadrele didactice de la clas, cu privire la
organízarea i desfurarea actívitii suport pentru învarea onlíne i îl transmit conducerii
unitii de învmânt si membrilor comisiilor de monitorizare;
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
email:[email protected]
tel. 0720040492 i) intervine în soluionarea unor situaii specifice cu privire la desfurarea activitii, în care
sunt implicai elevii / profesorii clasei.
Cadrele didactice realizeaz urmtoarele activiti:
a) colecteaz informaii necesare accesului i participrii elevilor la actívitatea de predare-
învare-evaluare desfurat online;
i a celor privind învarea online (adapteaza continuturile dupa specificul invatarii online);
c) desfoar activitatea didactic în sistem online i sunt responsabile de asigurarea calitii
actului educaional;
pot fi Implicate în procesul de învare online.
e) elaboreaz instrumente de evaluare aplicabile online, pentru înregistrarea progresului
elevilor;
f) ofer feedback constructív permanent fiecrui elev, în urma particíprii la activitile
desfurate i a rezolvrii sarcinilor de lucru;
g) raporteaz conducerii unitii de învmnt activitatea desfurat, inând seama de
modalítile i termenele de raportare stabilite de ctre aceasta (prin completarea rapoartelor
sintetice / documentelor google form);
h) particip la activitile de formare i webinariile recomandate de ctre MEC, Inspectoratul
Scolar i conducerea unitii de învmânt.
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
Nr.
ex.
retragerii
PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia II
Tel/Fax 0233215816
Tel/Fax 0233215816
1 Coperta 1
2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau,
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2
3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 3
4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4
6 Domeniul de aplicare a procedurii operaionale 6
7 Documentele de referin (reglementri) aplicabile procedurii
operaionale
6
8 Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai în procedura operaional 8
9 Descrierea procedurii operaionale 9
10 Responsabiliti i rspunderi în derularea activitii 19
11 Formular analiz procedur 24
12 Lista de difuzare a procedurii 24
13 Anexe, înregistrri, arhivri (lista) 25
14 Cuprins 26
Tel/Fax 0233215816
tel. 0720040492 Anexa nr. 1 - Model –Raport zilnic/saptamanal/lunar de activitate [întocmitdefiecarecadrudidacticitrimis directorului]
Disciplina………………………………
Profesor……………………………….
Data …………………………………..
Nr.
crt.
Clasa
Numrelevi
implicaiîn
forEducation, EduApps, Discord, Zoom, ASQ,
Intuitex,Kahoot, Pbinfo, Socrativa, Educaplay,
Hangout, coalapenet, Clasa viitorului,email,
whatsapp, facebook, zoom, telefonetc.)
Tel/Fax 0233215816
tel. 0720040492
Anexa nr. 4 - Model –Tabel nominal dotri elevi [întocmit de profesorul diriginte]
Scoala