Click here to load reader

10 Procedura Operationala Situatii Financiare

  • View
    280

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

procedura de lucru

Text of 10 Procedura Operationala Situatii Financiare

Unitatea de invatamant

Departament ContabilitatePROCEDURA OPERAIONAL

privind intocmirea

situatiilor financiareEdiia: 1

Nr.de ex.: 3

Revizia: -

Nr.de ex. : -

Cod: P.O. 10

Pagina 1 din 112

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind responsabilii/

operatiunea

Numele si

prenumele

Functia

Data

Semnatura

12345

1.1.Elaborat 07.01.2008

1.2.Verificat 07.01.2008

1.3Aprobat 07.01.2008

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia/ revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

1234

2.1.Editia 1xx01.01.2008

2.2.Revizia 1

2.3Revizia 2

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr. CrtScopul difuzarii

Exem-plar nr. Compar-timent

FunctiaNume si prenumeData primiriiSemnatura

1234567

3.1.Aplicare1ContabilitateContabil sef07.01.08

3.2.Aplicare2AdministrativAdministrator07.01.08

3.6.Aplicare3SecretariatSecretara07.01.08

3.4.Informare1ContabilitateContabil sef07.01.08

3.8.Evidenta1ContabilitateContabil sef07.01.08

3.6.Arhivare1ContabilitateContabil sef07.01.08

3.7.Alte scopuri------

4. SCOP

4.1. Procedura are ca scop intocmirea situaiilor financiare proprii trimestriale si anuale.

4.2. Procedura se refera la intreaga activitate financiar-contabila a __________.

5. DOMENIU

5.1.Procedura se aplica de ctre Serviciul Contabilitate.

5.2. La Procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate.

6.DOCUMENTE DE REFERINA

6.1. SREN ISO 9001:2001

6.2. L 215: 2001

6.3. L 82 :1991 actualizata si republicata;

6.4. OMFP 1917:2005

6.5. OMFP 1792: 2002

6.6. Legea nr. 500:2002

6.7. OUG 45 : 2003

6.8. L 108 : 2004 de aprobare a OUG 45 : 2003

6.9. OG 61 : 2002 privind colectarea creanelor bugetare

6.10. L 79/2003 privind aprobarea OG 61 : 2002

6.11. OG 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv

6.12. OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare laexercitarea controlului financiar preventiv

6.13. OMFP 912/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice generalereferitoare Ia exercitarea controlului financiar preventiv aprobat prin OMF. 522/2003

7. DEFINIII SI PRESCURTRI

7. 1. DEFINIII

7.1.1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie;

7.1.2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii, afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate;

7.1.3. Angajament legal - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act juridic din care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;

7.1.4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare, determinat n funcie de caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care desemneaz natura unei cheltuieli, indiferent de aciunea Ia care se refer;

7.1.5. Balana de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, se grupeaz si se sistematizeaz informaiile in conturi, urmarindu-se respectarea dublei nregistrri (Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate )

7.1.6. Cartea mare, in care sunt prezentate, in funcie de forma, informaii privind soldurile, rulajele si sumele conturilor);

7.1.7. Bilan - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalul propriu al unei Organizaii la ncheierea exerciiului financiar, precum si in celelalte situaii prevzute de lege;

7.1.8. Balana - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaz indicatorii care urmeaz a fi corelai, echilibrai, pe o anumita perioada;

7.1.9. Buget - document prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile i cheltuielile sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de finanare a instituiilor publice;

7.1.10. Clasificaie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine obligatorie i dup criterii unitare;

7.1.11. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verific legalitatea i regularitatea operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, nainte de aprobarea acestora;

7.1.12. Cont procedeu contabil de urmrire permanenta si sistematica, intr-o forma speciala, in expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si micarea mijloacelor si a surselor acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora;

7.1.13. Creane - valori avansate temporar de o organizaie terilor (persoane fizice sau juridice) pentru care urmeaz sa primeasc un echivalent (o suma de bani sau un serviciu);

7.1.14. Credit - partea dreapta a oricrui cont - relaie bneasca apruta in legtura cu acordarea de mprumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice) sau in legtura cu amnarea plaii pentru merfurile/serviciile prestate;

7.1.15. Credit bugetar - sum aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn Ia care se pot ordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate n cursul exerciiului bugetar i/sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i efectua pli din buget pentru celelalte aciuni;

7.1.16. Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat Trezoreriei Statului de ctre Ordonantatorul principal de credite in limita creia se pot efectua repartizri de credite, bugetare si plai de casa din bugetele locale;

7.1.17. Evidenta contabila - nregistrare sistematica a informaiilor privind situaia patrimoniala si a rezultatelor obinute de ctre un agent economico-social, att pentru necesitile acestuia cat si pentru relaiile cu asociaii sau acionarii, clienii, furnizorii, bncile, organele fiscale si alte persoane juridice sau fizice ;

7.1.18. Execuie bugetar - activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de efectuare a plii cheltuielilor aprobate prin buget;

7.1.19. Exerciiu bugetar - perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se aprob, se execut i se raporteaz bugetul;

7.1.20. Extras de cont - document ce atesta tranzaciile cu disponibiliti;

7.1.20 Fise de cont - document contabil unde se nregistreaz in ordine cronologica toate operaiile economice dup documentele de evidenta si dup articole contabile;

7.1.21. Furnizor - datorie a organizaiei echivalenta valorii bunurilor, lucrrilor si serviciilor primite de la teri;

7.1.22. Garanie - ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligaiilor prin afectarea unui bun al debitorului sau chiar al altei persoane, in scopul asigurrii executrii obligaiei asumate;

7.1.23. Jurnal - un registru contabil unde se inregistreaza toate operaiunile micrile patrimoniului (economico-fmanciare) sistematic si in ordine cronologica;

7.1.24. Lege bugetar anual - lege care prevede i autorizeaz pentru fiecare an bugetar veniturile i cheltuielile bugetare, precum i reglementri specifice exerciiului bugetar;

7.1.25. Lege de rectificare - lege care modific n cursul exerciiului bugetar legea bugetar anual;

7.1.26. Lichidarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se verific existena angajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei datorate, se verific condiiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care s ateste operaiunile respective;

7.1.27. Nota contabila - document justificativ de nregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de regula pentru operaiunile care nu au la baza documente justificative (stornari, virri, etc);

7.1.28. Obligaie de plata - raport juridic n virtutea cruia debitorul este inut fa de creditor la a da o anume suma sub sanciunea constrngerii;

7.1.29 Ordonanarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se confirm c livrrile de bunuri i de servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i c plata poate fi realizat;

7.1.30. Plata cheltuielilor - faza n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care instituia public achit obligaiile sale fa de teri;

7.1.31. Plata - faza din procesul execuiei bugetare reprezentnd actui final prin care instituia public achit obligaiile sale fa de terii creditori (este eliberat de obligaiile sale fa de terii creditori);

7.1.32. Registru Jurnal - documentul contabil in care se efectueaz nregistrarea cronologica a tuturor tranzaciilor, evenimentelor si a operaiilor, prezentnd sumele conturilor implicate debitoare sau creditoare si alte informaii legate de acestea

7.1.33. Scadentar - document de ealonare a cheltuielilor ce se efectueaz in perioada curenta si privesc perioadele viitoare si care urmeaz a se repartiza lunar asupra cheltuielilor;

7.2. PRESCURTRI

7.2.1. L -Lege

7.2.2. OMFP - Ordin al Ministrului Finanelor Publice

7.2.3. DGFP Direcia Generala a Finanelor Publice

7.2.4. CFPP - control financiar preventiv propriu

7.2.5. CFPD - control financiar preventiv delegat

7.2.6. OP - Ordin de plata

7.2.7. OSV - Ordin de schimb valutar

7.2.8. RAC - Responsabil Asigurarea Calitii

7.2.9. SMC - Sistem de Management al Calitii

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Instituiile publice autonome si instituiile publice subordonate au obligaia, potrivit Legii contabilitii nr. 82/1991, republicata, sa ntocmeasc situaii financiare trimestriale si anuale.

Situaiile financiare reprezint documente oficiale de prezentare a situaiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitilor administrativ-teritoriale, precum si a execuiei bugetului de venituri si cheltuieli la sfritul anului financiar trecut.

Situaiile financiare se intocmesc la nivelul __________ pentru activitile proprii.

Situaiile financiare anuale se compun din :

Bilan,

Contul de rezultat patrimonial,

Situaia fluxurilor de trezorerie,

Situaia modificrilor in structura activelor nete/capitalurilor,

Conturile de execuie bugetara

Anexe la situaiile financiare, care includ:

- politici contabile note explicative.

Responsabil de proces: Sef Serviciu Contabilitate.

8.2. Date de intrare ale procesului:

Bugetul in vigoare al __________

Contractele de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere, Concesionare, Asociere,etc. cu Anexele lor in care se dataliaza cheltuielile si sunt prevzute termenele de plata

Propunere de plata

Angajament de plata

Ordonantare de plata

Facturi de la furnizori

Deconturi

Inventare

Extrase de cont

8.3. Date de ieire ale procesului:

Bilan,

Contul de rezultat patrimonial,

Situaia fluxurilor de trezorerie,

Situaia modificrilor in structura activelor nete/capitalurilor,

Conturile de execuie bugetara

Anexe la situaiile financiare, care includ:- politici contabile

note explicative.

8.4. Procedura care are ca scop ntocmirea conform reglementarilor legale a situaiilor financiare, trimestriale si anuale, parcursul aciunilor fiind prezentat in diagrama flux din Anexa 1.

8.4.1.Cadrul de desfurare

Potrivit prevederilor legale, ordonatorii principali de credite trebuie sa elaboreze "planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice, precum si monografii coninnd operaiuni specifice domeniului de activitate respectiv". Planul de conturi pentru instituiile publice si instruciunile de aplicare a acestuia, corespondentele stabilite in cadrul funciunii fiecrui cont, nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate in cadrul fiecrei instituii, cu respectarea coninutului economic al operaiunii respective, a cerinelor contabilitii bazate pe principiul drepturilor si obligaiilor si a prevederilor legale in vigoare.

Normele legale impun existenta planului de conturi si a monografiei contabile

pentru operaiunile economice derulate in fiecare instituie publica, avizate de ordonatorul principal de credite, instrumente de lucru care permit specialitilor din compartimentele financiar-contabile aplicarea corespunztoare si unitara a reglementarilor in domeniu.

Responsabilitate: Contabilul sef- elaborare, semnare

Director __________ aprobare

8.4.2. Iniierea procesului

Se opereaz in programul de contabilitate CIEL" toate datele si informaiile externe/interne de la persoanele fizice/juridice de drept privat sau public, de la Compartimentele funcionale ale __________ privind modificrile aprute in structura activelor, in conturile bugetare si nebugetare ale __________, in evidentele contabile, in listele de inventar, in stocurile de materiale/materii prime, etc.

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate

8.4.3.Control Preventiv

Toate Documentele privind plati/cheltuieli din fondurile __________ trebuie sa fie controlate din punct de vedere al respectrii legislaiei si normelor financiare, control atestat prin viza controlului financiar preventiv CFPP.

Responsabilitate: Compartiment CFPP

8.4.4. Elaborarea Situaiilor financiare proprii

Potrivit legii, instituiile publice au obligaia sa organizeze si sa conduc contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dup caz, contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitii. Aceste instituii urmeaz sa organizeze contabilitatea de gestiune astfel incat informaiile obinute sa satisfac necesitile managementului in luarea celor mai corecte decizii, iar procedeele si tehnicile ce se vor utiiiza in contabilitatea de gestiune sa fie stabilite in funcie de particularitile activitii desfurate.

La intocmirea situaiilor financiare anuale se va avea in vedere respectarea principiilor contabilitii de angajamente.

Planul de conturi pentru instituiile publice si instruciunile de aplicare a acestuia:

oprincipiul continuitii activitii;

oprincipiul permanentei metodelor;

oprincipiul prudentei;

oprincipiul contabilitii pe baza de angajamente;

oprincipiul evalurii separate a elementelor de activ si de datorii;

oprincipiu! intangibilitatii;

oprincipiul necompensarii;

o principiul comparabilitatii informaiilor;

o principiul materialitii (pragul de semnificaie);

o principiul prevalentei economicului asuprajuridicului (realitatea asupra aparentei),

Pentru respectarea principiului contabilitii pe baza de angajamente, potrivit cruia efectele tranzaciilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile si evenimentele se produc si nu pe msura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat sau pltit, iar veniturile si cheltuielile sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situaiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea in vedere momentul constatrii drepturilor si obligaiilor, al veniturilor si al cheltuielilor, astfel:

o pentru creane, datorii si capitaluri, cnd iau natere drepturi si obligaii cu valoare economica;

o pentru venituri, cnd au fost realizate (obinute);

o pentru cheltuieli, cnd au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).

Momentul recunoaterii cheltuielilor:

o cheltuielile de personal - in perioada cnd munca a fost prestata;

o cheltuielile cu stocurile - cnd au fost consumate, cu excepia materialelor de natura obiectelor de inventar, al cror cost se recunoate Ia scoaterea din folosina;

o costurile cu serviciile - in perioada cnd serviciile au fost prestate si lucrrile executate;

o costurile cu dobnzile - in perioada cnd sunt datorate conform contractului de mprumut;

o cheltuielile din diferente de curs valutar - la momentul decontrii creanelor si datoriilor in valuta sau reevalurii acestora cu ocazia raportrii in situaiile financiare;

o costurile de capital - lunar, sub forma amortizrii care se nregistreaz sistematic, pe parcursul duratei de viata utile a activului fix;

o transferurile intre uniti ale administraiei publice (curente si de capital), alte transferuri (interne si in strintate, contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene) - ca si costuri la instituia care transfera fondurile.

Momentul recunoaterii veniturilor:

o veniturile fiscale - la momentul declarrii pe baza de declaraie fiscala sau decizie a organului fiscal;

o veniturile din activiti economice - la momentul transferului dreptului de proprietate ctre clieni (la emiterea facturii);

o veniturile din diferente de curs valutar - la momentul decontrii creanelor si datoriilor in valuta sau reevalurii acestora cu ocazia raportrii in situaiile financiare;

o veniturile din dobnzi - pe msura generrii veniturilor respective (cnd sunt cuvenite).

Situaiile financiare se ntocmesc in moneda naionala, respectiv in lei, fara subdiviziunile leului. Pentru necesitai proprii de informare si la solicitarea unor organisme internaionale, se pot ntocmi situaii financiare si intr-o alta moneda.

Situaiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate, avnd in vedere corelaiile dintre formularele de situaii financiare si anexele la acestea, adaptate structurii indicatorilor aprobai, precum si altor reglementari in vigoare.

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate

8.4.5.Semnare, aprobare

Situaiilor Financiare se semneaz de ctre contabilul sef si se aproba de ctre directorul __________. Dup semnare si aprobare acestea se transmit pe baza de adresa scrisa la ISJ __________.

In situaia in care exista obiecii in faza de semnare sau aprobare, se reia procedura, tinandu-se cont de obieciile formulate.

Responsabilitate; Contabilul sef - semnare

Director __________ /aprobare

8.4.6.Execuia Bugetului

Pe baza situaiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificrii si analizrii acestora, Ministerul Finanelor Publice elaboreaz Contul general anual de execuie a bugetului de stat si, respectiv, Contul de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat, pe care le prezint Guvernului si care, dup verificare de ctre Curtea de Conturi, se aproba de Parlament.

Anual Ministerul Finanelor Publice ntocmete bilanul instituiilor publice. Bilanul anual al instituiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finanelor Publice, se prezint Guvernului odat cu Contul general anual de execuie a bugetului de stat.

Toate Documentele elaborate in cursul acestei proceduri se arhiveaz conform normelor in vigoare.

Responsabilitate: DGFP, MFP

8.5. NREGISTRRI

8.5.1. Bilan,

8.5.2. Contul de rezultat patrimonial,

8.5.3. Situaia fluxurilor de trezorerie,

8.5.4. Situaia modificrilor in structura activelor nete/capitalurilor,

8.5.5. Conturile de execuie bugetara

8.5.6. Anexe la situaiile financiare, care includ:

politici contabile

note explicative.

9. RESPONSABILITI

9.1.Directorul __________

9.1.1. Rspunde de intocmirea planurilor de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice, precum si monografii coninnd operaiuni specifice domeniului de activitate al __________;

5.1.1. Aproba Situaiile financiare centralizate la nivelul __________;

9.2.Contabilul sef

5.2.1. Elaboreaz si semneaz planurilor de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice, precum si monografii coninnd operaiuni specifice domeniului de activitate al __________;

5.2.2. Verifica si semneaz Situaiile financiare proprii si centralizatoare;

9.3.Serviciul Contabilitate

5.3.1. Elaboreaz Situaiile financiare proprii;

5.3.2. Veerifica Situaiile financiare ale Instituiilor de sub autoritatea __________;

5.3.3. Elaboreaz Situaiile financiare centralizatoare;

5.3.4. Arhiveaz inregistrarile rezultate

9.4.RAC

5.4.1. Tine sub control Procedura, formularele si inregistrarile corespunztoare;

5.4.2. Se preocupa de instruirea personalului att profesional cat si din punct de vedere al SMC viznd imbunatatirea continua a activitilor in cadrul Procedurii.

10. ANEXE

Nr.

anexaDenumirea

anexeiElaboratorAprobatNr.de

exemplareDifuzareArhivareAlte

locperioada

012345678

1. Diagrama flux

2. Anexa 1: BILAN3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

3. Anexa 2: CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de .........3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

4. Anexa 3: SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ........3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

5. Anexa 4: SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ............3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

6. Anexa 5: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIEI PUBLICE - VENITURI la data de ............

3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

7. Anexa 6: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIEI PUBLICE - CHELTUIELI la data de ............3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

8. Anexa 7: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE

Cheltuieli la data de ...........3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

9. Anexa 8: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCAL) - VENITURI la data de ...........3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

10. Anexa 9: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII I SUBVENII (DE SUBORDONARE LOCAL) - VENITURI la data de ..........3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

11. Anexa 10: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCAL) - CHELTUIELI la data de ............3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

12. Anexa 11: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII I SUBVENII (DE SUBORDONARE LOCAL) - CHELTUIELI la data de .............3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

13. Anexa 12: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de .....3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

14. Anexa 13: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de ..........3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

15. Anexa 14a: DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAIE SPECIAL la data de ......3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

16. Anexa 14b: DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAIE SPECIAL la data de ......3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

17. Anexa 19: CONTUL DE EXECUIE A VENITURILOR I CHELTUIELILOR EVIDENIATE N AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de ............3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

18. Anexa 20: CONTUL DE EXECUIE A VENITURILOR I CHELTUIELILOR EVIDENIATE N AFARA

BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de ..........3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

19. Anexa 30: PLI RESTANTE la data de ............3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

20. Anexa 34 SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

21. Anexa 35a SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

22. Anexa 35b SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

23. Anexa 40a: SITUAIA ACTIVELOR I DATORIILOR INSTITUIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAIA CENTRAL la data de ...........3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

24. Anexa 40b: SITUAIA ACTIVELOR I DATORIILOR INSTITUIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAIA LOCAL la data de .......3Contabilitate

Administrativ

Secretariat

11. Cuprins

Numarul

componentei

in cadrul

procedurii

operationaleDenumirea componentei din cadrul procedurii operationalePagina

Coperta

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

2.Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

3.Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

4.Scopul procedurii operationale

5.Domeniul de aplicare a procedurii operationale

6.Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale

7.Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

8.Descrierea procedurii operationale

9.Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

10.Anexe, inregistrari, arhivari

11.Cuprins

Anexa 1 Diagrama flux

ANEXA 2

Anexa 1: BILAN la data de ............

NR. CRT.DENUMIREA INDICATORILORCod rndSold la nceputul anuluiSold la sfritul perioadei

ABC12

A.ACTIVE

ACTIVE NECURENTE

1.Active fixe necorporale

(ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*)01

2.Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaii, mobilier, aparatura birotic i alte active corporale

(ct. 213+214+231-281-291-293*)02

3.Terenuri i cldiri (ct. 211+212+231-281-291-293*)03

4.Alte active nefinanciare

(ct. 215)04

5.Active financiare necurente (investiii pe termen lung) peste un an

(ct. 260+265+267-296)05

6.Creane necurente - sume ce urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de un an

(ct. 4112+4612 -4912 - 4962)06

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE

(rd. 01+02+03+04+05+06)07

ACTIVE CURENTE

1.Stocuri

(ct. 301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)08

2.Creane curente - sume ce urmeaz a fi ncasate ntr-o perioad mai mic de un an - Total (rd. 10+11+12), din care:09

Creane din operaiuni comerciale i avansuri

(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911-4961+5187)10

Creane bugetare

(ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 -497)11

Creane din operaiuni cu Comunitatea European

(ct. 4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)12

3.Investiii pe termen scurt (ct. 505-595)13

4.Conturi la trezorerie i bnci (rd. 15+17) din care:14

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie

(ct. 510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212 +5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299 +531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)15

din care: depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744)16

Conturi la bnci comerciale

(ct. 5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+ 558+560)17

din care: depozite (ct. 5153)18

5.Cheltuieli n avans (ct. 471)19

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 08+09+13+14+19)20

TOTAL ACTIVE (rd. 07+20)21

B.DATORII22

DATORII NECURENTE - sume ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an23

1.Sume necurente de plat

(ct. 4042+269+4622+509)24

2.mprumuturi pe termen lung

(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)25

3.Provizioane (cont 151)26

TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 24+25+26)27

1.DATORII CURENTE - sume ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an - Total (rd. 29+30+31), din care:28

Datorii comerciale i avansuri

(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+ 269)29

Datorii ctre bugete

(ct. 440+441 +4423+4428+444+446+ 4481+4671+4672+4673+4674+4675)30

Datorii ctre Comunitatea European

(ct. 4502+4512+452+4532+4542+4552)31

2.mprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an

(ct. 5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)32

3.mprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie pltite n cursul exerciiului curent

(ct. 1611+1621 + 1631+1641 + 1651+1671 +168-169)33

4.Salariile angajailor i contribuiile aferente

(ct. 421+423+426+427+4281 +431+437+438)34

5.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaii de omaj, burse)

(ct. 422+424+429)35

6.Venituri n avans (ct. 472)36

7.Provizioane (ct. 151)37

TOTAL DATORII CURENTE

(rd. 28+32+33+34+35+36+37)38

TOTAL DATORII (rd. 27+38)39

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd. 40 = rd. 21-39 = rd. 47)40

C.CAPITALURI PROPRII41

1.Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+139)42

2.Rezultatul reportat

(ct. 117- sold creditor)43

3.Rezultatul reportat

(ct. 117 - sold debitor)44

4.Rezultatul patrimonial al exerciiului (ct. 121 - sold creditor)45

5.Rezultatul patrimonial al exerciiului (ct. 121 - sold debitor)46

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 42+43-44+45-46)47

ANEXA 3

Anexa 2: CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de .........

Nr. crt.DENUMIREA INDICATORULUICod rndAn precedentAn curent

ABC12

1.VENITURI OPERAIONALE01

1.Venituri din impozite, taxe, contribuii de asigurri i alte venituri ale bugetelor

(ct. 730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)02

2.Venituri din activiti economice

(ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)03

3.Finanri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special

(ct. 770+771+772+773+774+776+778+779)04

4.Alte venituri operaionale

(ct. 714+719+721 +722+781)05

TOTAL VENITURI OPERAIONALE (rd. 02+03+04+05)06

II.CHELTUIELI OPERAIONALE07

1.Salariile i contribuiile sociale aferente angajailor

(ct. 641+642+645+646+647)08

2.Subvenii i transferuri

(ct. 670+671+672+673+674+676+677+ 679)09

3.Stocuri, consumabile, lucrri i servicii executate de teri

(ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)10

4.Cheltuieli de capital, amortizri i provizioane

(ct. 681+682+689)11

5.Alte cheltuieli operaionale

(ct. 635+654+658)12

TOTAL CHELTUIELI OPERAIONALE (rd. 08+09+10+11+12)13

III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL14

- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)15

- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)16

IV.VENITURI FINANCIARE

(ct. 763+764+765+766+767+768+769+786)17

V.CHELTUIELI FINANCIARE

(ct. 663+664+665+666+667+668+669+686)18

VI.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIAR19

- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)20

- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)21

VII.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENT22

- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)23

- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)24

VIII.VENITURI EXTRAORDINARE

(ct. 790+791)25

IX.CHELTUIELI EXTRAORDINARE

(ct. 690+691)26

X.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR27

- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)28

- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)29

XI.REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI30

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)31

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)32

ANEXA 4

Anexa 3: SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ........

DENUMIREA INDICATORULUICod rnd

AB123

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL01

1. ncasri02

2. Pli03

3. Numerar net din activitatea operaional (rd. 02 - rd. 03)04

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIII05

1. ncasri06

2. Pli07

3. Numerar net din activitatea de investiii (rd. 06-07)08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE09

1. ncasri10

2. Pli11

3. Numerar net din activitatea de finanare (rd. 10 - rd. 11)12

IV. CRETEREA (DESCRETEREA) NET DE NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd. 04+rd. 08+rd. 12)13

V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA NCEPUTUL ANULUI14

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFRITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14), din care:15

Depozite16

Conductorul instituieiConductorul compartimentului financiar-contabilViza trezorerie

ANEXA 5

Anexa 4: SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ............

DENUMIREA INDICATORULUICod rnd

AB123

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAIONALA01

1. ncasri02

2. Pli03

3. Numerar net din activitatea operaional (rd. 02 - rd. 03)04

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIII05

1. ncasri06

2. Pli07

3. Numerar net din activitatea de investiii (rd. 06-07)08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE09

1. ncasri10

2. Pli11

3. Numerar net din activitatea de finanare (rd. 10 - rd. 11)12

IV. CRETEREA (DESCRETEREA) NET DE NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd. 04+rd. 08+rd. 12)13

V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA NCEPUTUL PERIOADEI14

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFRITUL ANULUI (rd. 13+rd. 14), din care:15

1. Depozite16

2. Disponibiliti la bnci n strintate17

3. Diferene din reevaluare18

ANEXA 6

Anexa 5: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIEI PUBLICE - VENITURI la data de ............

Denumirea indicatorilor*)CodPrevederi bugetare iniialePrevederi bugetare trimestriale/ definitiveDrepturi constatatencasri realizateStingeri pe alte ci dect ncasriDrepturi constatate de ncasat

Total, din care:din anii precedenidin anul curent

AB123=4+545678=3-6-7

ANEXA 7

Anexa 6: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIEI PUBLICE - CHELTUIELI la data de ............

Denumirea indicatorilor*)CodCredite bugetareAngajamente bugetareAngajamente legalePli efectuateAngajamente legale de pltitCheltuieli efective

iniialetrimestriale/ definitive

AB123456=4-57

ANEXA 8

Anexa 7: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE

Cheltuieli la data de ...........

Capitol .............. Subcapitol .............:

DENUMIREA INDICATORILOR*)Cod indicatorCredite bugetareAngajamente bugetareAngajamente legalePli efectuateAngajamente legale de pltitCheltuieli efective

iniialetrimestriale/ definitive

AB123456=4-57

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59101

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)10

Cheltuieli salariate n bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)10.01

Salarii de baz10.01.01

Salarii de merit10.01.02

Indemnizaie de conducere10.01.03

Spor de vechime10.01.04

Sporuri pentru condiii de munc10.01.05

Alte sporuri10.01.06

Ore suplimentare10.01.07

Fond de premii10.01.08

Prima de vacan10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.10

Fond aferent plii cu ora10.01.11

Indemnizaii pltite unor persoane din afara unitii10.01.12

Indemnizaii de delegare10.01.13

Indemnizaii de detaare10.01.14

Alocaii pentru transportul la i de la locul de munc10.01.15

Alocaii pentru locuine10.01.16

Alte drepturi salariate n bani10.01.30

Cheltuieli salariate n natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)10.02

Tichete de mas10.02.01

Norme de hran10.02.02

Uniforme i echipament obligatoriu10.02.03

Locuina de serviciu folosit de salariat i familia sa10.02.04

Transportul la i de la locul de munc10.02.05

Alte drepturi salariate n natur10.02.30

Contribuii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03

Contribuii de asigurri sociale de stat10.03.01

Contribuii de asigurri de omaj10.03.02

Contribuii de asigurri sociale de sntate10.03.03

Contribuii de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale10.03.04

Prime de asigurare via pltite de angajator pentru angajai10.03.05

Contribuii pentru concedii i indemnizaii10.03.06

TITLUL II BUNURI I SERVICII (cod 20.01 la 20.30)20

Bunuri i servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)20.01

Furnituri de birou20.01.01

Materiale pentru curenie20.01.02

nclzit, iluminat i fora motric20.01.03

Apa, canal i salubritate20.01.04

Carburani i lubrifiani20.01.05

Piese de schimb20.01.06

Transport20.01.07

Pot, telecomunicaii, radio, tv, internet20.01.08

Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional20.01.09

Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare20.01.30

Reparaii curente20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.03

Hrana pentru oameni20.03.01

Hrana pentru animale20.03.02

Medicamente i materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.04

Medicamente20 0401

Materiale sanitare20.04.02

Reactivi20.04.03

Dezinfectani20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)20.05

Uniforme i echipament20.0501

Lenjerie i accesorii de pat20.05.03

Alte obiecte de inventar20.05.30

Deplasri, detari, transferri (cod 20.06.01+20.06.02)20.06

Deplasri interne, detari, transferri20 0601

Deplasri n strintate20.06.02

Materiale de laborator20.09

Cercetare-dezvoltare20.10

Cri, publicaii i materiale documentare20.11

Consultan i expertiz20.12

Pregtire profesional20.13

Protecia muncii20.14

Muniie, furnituri i armament de natura activelor fixe pentru armat20.15

Studii i cercetri20.16

Pli pentru finanarea patrimoniului genetic al animalelor20.18

Contribuii ale administraiei publice locale la realizarea unor lucrri i servicii de interes public local, n baza unor convenii sau contracte de asociere20.19

Reabilitare infrastructur program inundaii pentru autoriti publice locale20.20

Meteorologie20.21

Finanarea aciunilor din domeniul apelor20.22

Prevenirea i combaterea inundaiilor i ngheurilor20.23

Comisioane i alte costuri aferente mprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.24

Comisioane i alte costuri aferente mprumuturilor externe20.24.01

Comisioane i alte costuri aferente mprumuturilor interne20.24.02

Stabilirea riscului de ar20.24.03

Cheltuieli judiciare i extrajudiciare derivate din aciuni n reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziiilor legale20.25

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)20.30

Reclama i publicitate20.30.01

Protocol i reprezentare20.30.02

Prime de asigurare non-via20.30.03

Chirii20.30.04

Prestri servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.06

Fondul Preedintelui/Fondul conductorului instituiei publice20.30.07

Fondul Primului ministru20.30.08

Executarea silit a creanelor bugetare20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri i servicii20.30.30

TITLUL III DOBNZI (cod 30.01+30.02+30.03)30

Dobnzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.01

Dobnzi aferente datoriei publice interne directe30.01.01

Dobnzi aferente creditelor interne garantate30.01.02

Dobnzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)30.02

Dobnzi, aferente datoriei publice externe directe30.02.01

Dobnzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite30.02.02

Dobnzi aferente creditelor externe garantate i/sau directe submprumutate30.02.03

Dobnzi aferente datoriei publice externe locale30.02.05

Alte dobnzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.03

Dobnzi aferente mprumuturilor din fondul de tezaur30.03.01

Dobnda datorat trezoreriei statului30.03.02

Dobnzi aferente mprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.03

Dobnzi la depozite i disponibiliti pstrate n contul trezoreriei statului30.03.04

Dobnzi la operaiunile de leasing30.03.05

TITLUL IV SUBVENII (cod 40.01 la 40.30)40

Subvenii pe produse40.01

Subvenii pe activiti40.02

Subvenii pentru acoperirea diferenelor de pre i tarif40.03

Subvenii pentru susinerea transportului feroviar public de cltori40.04

Subvenii pentru transportul de cltori cu metroul40.05

Aciuni de ecologizare40.06

Valorificarea cenuilor de pirit40.07

Subvenii pentru dobnzi la credite bancare40.08

Pli ctre angajatori pentru formarea profesional a angajailor40.09

Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munc40.10

Prime acordate productorilor agricoli40.11

Subvenii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultur40.12

Stimularea exporturilor40.13

Susinerea infrastructurii de transport40.14

Sprijinirea productorilor agricoli40.15

Programe de conservare sau de nchidere a minelor40.16

Programe de protecie social i integrare socioprofesional a persoanelor cu handicap40.17

Protecie social n sectorul minier40.18

Pli pentru stimularea crerii de locuri de munc40.19

Alte subvenii40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERV (cod 50.01 la 50.04)60

Fond de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului50.01

Fond de intervenie la dispoziia Guvernului50.02

Fond de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor locale50.04

TITLUL VI TRANSFERURI NTRE UNITI ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)51

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.26)51.01

Transferuri ctre instituii publice51.01.01

Finanarea de baza a nvmntului superior51.01.02

Aciuni de sntate51.01.03

Finanarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap51.01.04

Finanarea aeroporturilor de interes local51.01.05

Transferuri din Fondul de intervenie51.01.06

Transferuri din bugetul de stat ctre bugetul asigurrilor sociale de stat51.01.07

Transferuri din bugetul de stat ctre bugetul asigurrilor pentru omaj51.01.08

Transferuri privind contribuii de sntate pentru persoane care satisfac serviciul militar n termen51.01.09

Transferuri privind contribuii de sntate pentru persoane care execut pedepse private de libertate sau arest preventiv51.01.10

Transferuri din bugetul de stat ctre bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate51.01.11

Contribuia persoanelor asigurate pentru finanarea ocrotirii sntii51.01.12

Transferuri pentru lucrrile de cadastru imobiliar51.01.13

Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor de zi pentru protecia copilului51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituiile de asistena social pentru persoanele cu handicap51.01.15

Transferuri din bugetul asigurrilor sociale de stat ctre bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate51.01.16

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetul asigurrilor sociale de stat51.01.17

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale pentru finanarea programelor pentru ocuparea temporar a forei de munc51.01.18

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate51.01.19

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetul asigurrilor sociale de stat reprezentnd asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale pentru omeri pe durata practicii profesionale51.01.20

Transferuri din bugetul asigurrilor sociale de stat ctre bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate reprezentnd contribuia persoanelor aflate n concediu medical din cauz de accident de munc sau boal profesional51.01.21-

Transferuri reprezentnd cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului51.01.22

Vrsminte efectuate ctre bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate din valorificarea creanelor bugetare51.01.23

Transferuri din bugetele consiliilor locale i judeene pentru acordarea unor ajutoare ctre unitile administrativ-teritoriale n situaii de extrem dificultate51.01.24

Programe pentru sntate51.01.25

Transferuri privind contribuia de asigurri sociale de sntate pentru persoanele aflate n concediu pentru creterea copilului51.01.26

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)51.02

Finanarea strzilor care se vor amenaja n perimetrele destinate construciilor de cvartale de locuine noi51.02.01

Finanarea investiiilor finanate parial din mprumuturi externe51.02.02

Programul pentru pietruirea drumurilor i alimentarea cu ap a satelor5102.03

Programul pentru construcii ele locuine i sli de sport51.02.04

Finanarea elaborrii i/sau actualizrii planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism51.02.05

Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare51.02.06

Finanarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD51.02.07

Aparatura medicala i echipamente de comunicaii n urgenta51.02.08

Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente cu destinaie de locuina51.02.09

Pli din contul creditelor garantate i/sau submprumutate51.02.10

Transferuri pentru reparaii capitale la spitale51.02.11

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)55

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.18)55.01

Restructurarea industriei de aprare55.01.01

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Romn55.01.02

Programe cu finanare rambursabila55.01.03

Fondul de garantare a mprumuturilor acordate ntreprinderilor mici i mijlocii55.01.04

Programul de realizare a sistemului naional antigrindin55.01.05

Sprijinirea proprietarilor de pduri55.01.06

Programe comunitare55.01.07

Programe PHARE i alte programe cu finanare nerambursabil55.01.08

Programe ISPA55.01.09

Programe SAPARD55.01.10

Cofinanarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea European55.01.11

Investiii ale regiilor autonome i societilor comerciale cu capital de stat55.01.12

Programe de dezvoltare55.01,13

Fond Naional de Preaderare55.01.14

Fond Romn de Dezvoltare Social55.01.15

Sprijinirea nfiinrii de noi ntreprinderi i susinerea dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii55.01.16

Transferuri pentru programe i proiecte de prevenire a accidentelor de munca i a bolilor profesionale55.01.17

Alte transferuri curente interne55.01.18

B. Transferuri curente n strintate (ctre organizaii internaionale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)55.02

Contribuii i cotizaii la organisme internaionale55.02.01

Cooperare economica internaionala55.02.02

Alte transferuri curente n strintate55.02.04

Contribuia Romniei la bugetul U.E.(cod 55.03.01 la 55.03.10)55.03

Contribuii din taxe vamale55.03.01

Contribuii din resursa bazata pe TVA55.03.02

Contribuii din resursa bazata pe VNB55.03.03

Alte contribuii55.03.10

TITLUL VIII ASISTENA SOCIAL (cod 57.01+57.02)57

Asigurri sociale57.01

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)57.02

Ajutoare sociale n numerar57.02.01

Ajutoare sociale n natura57.02.02

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)59

Burse59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitile naturale59.02

Finanarea partidelor politice59.03

Sprijinirea organizaiilor cetenilor aparinnd minoritilor naionale altele dect cele care primesc subvenii de la bugetul de stat potrivit legii59.04

Finanarea unor programe i proiecte interetnice i combatere a intoleranei59.05

Producerea i distribuirea filmelor59.06

Sprijinirea activitii romnilor de pretutindeni i a organizaiilor reprezentative ale acestora59.07

Programe pentru tineret59.08

Despgubiri acordate productorilor agricoli n caz de calamiti naturale n agricultur59.09

Fond la dispoziia primului-ministru pentru sprijinirea comunitilor romneti de pretutindeni59.10

Asociaii i fundaii59,11

Susinerea cultelor59.12

Contribuia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romne din afara granielor59.13

Contribuia statutul la salarizarea personalului de cult59.14

Contribuii la salarizarea personalului neclerical59.15

Promovarea imaginii i intereselor romneti peste hotare59.16

Despgubiri civile59.17

Despgubiri pentru animale sacrificate In vederea prevenirii i combaterii epizootiilor59.18

Indemnizaia de merit59.19

Sume destinate finanrii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat59.20

Comenzi de stat pentru crti i publicaii59.21

Aciuni cj caracter tiinific i social-cultural59.22

Finanarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului i al rezistenei Sighet"59.23

Finanarea ansamblului "Memorialul revoluiei - Decembrie 1989" din municipiul Timioara59.24

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)71

Active fixe (inclusiv reparaii capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.30)71.01

Construcii71.01.01

Maini, echipamente i mijloace de transport71.01.02

Mobilier, aparatura birotica i alte active corporale71.01.03

Alte active fixe (inclusiv reparaii capitale)71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)71.02

Rezerve de stat i de mobilizare71.02.01

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)72

Active financiare (cod 72.01.01)72.01

Participare la capitalul social al societilor comerciale72.01.01

OPERAIUNI FINANCIARE (cod 80+81)79

TITLUL XII MPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)80

mprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenii bilaterale i interguvernamentale80.01

mprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat80.02

mprumuturi pentru instituii i servicii publice sau activiti finanate integral din venituri proprii80.03

mprumuturi din bugetul asigurrilor pentru omaj80.04

mprumuturi acordate pentru construirea, cumprarea, reabilitarea, consolidarea i extinderea unor locuine80.05

Microcredite acordate persoanelor fizice care desfoar activiti pe cont propriu, aductoare de venituri, n vederea ntreinerii materiale80.06

mprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice80.07

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa80.08

mprumuturi acordate de ageniile guvernamentale i administrate prin agenii de credit80.09

Alte mprumuturi80.30

TITLUL XIII RAMBURSRI DE CREDITE (cod 8101+81.02)81

Rambursri de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)81.01

Rambursri de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.01

Rambursri de credite externe garantate i directe submprumutate81.01.02

Rambursri de credite aferente datoriei publice externe locale81.01.05

Diferene de curs aferente datoriei publice externe81.01.06

Rambursri de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)81.02

Rambursri de credite interne garantate81.02.01

Diferene de curs aferente datoriei publice interne81.02.02

Rambursri de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.05

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT90

Rezerve91.01

Excedent92.01

Deficit93.01

ANEXA 9

Anexa 8: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCAL) - VENITURI la data de ...........

Denumirea indicatorilorCod indicatorPrevederi bugetare iniialePrevederi bugetare trimestriale/ definitiveDrepturi constatatencasri realizateStingeri pe alte ci dect ncasriDrepturi constatate de ncasat

Total, din care:din anii precedenidin anul curent

AB123=4+545678=3-6-7

TOTAL VENITURI000115

1. VENITURI CURENTE

Taxe pe servicii specifice (cod 15.15.01)15.15

Impozit pe spectacole15.15.01

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.15)

Venituri din proprietate (cod 30.15.05 la 30.15.50)30.15

Venituri din concesiuni i nchirieri30.15.05

Venituri din utilizarea punilor comunale30.15.09

Alte venituri din proprietate30.15.50

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII (cod 33.15+34.15+35.15+36.15+37.15)

Venituri din prestri de servicii i alte activiti (cod 33.15.05 la 33.15.50)33.15

Taxe i alte venituri n nvmnt33.15.05

Venituri din prestri de servicii33.15.08

Contribuia de ntreinere a persoanelor asistate33.15.13

Contribuia elevilor i studenilor pentru internate, cmine i cantine33.15.14

Venituri din valorificarea produselor obinute din activitatea proprie sau anexa33.15.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare i conversie profesional, specializare i perfecionare33.15.17

Venituri din serbri i spectacole, manifestri culturale, artistice i sportive33.15.19

Venituri din contractele ncheiate cu casele de asigurri sociale de sntate33.15.21

Alte venituri din prestri de servicii i alte activiti33.15.50

Venituri din taxe administrative, eliberri permise (cod 34.15.50)34.15

Alte venituri din taxe administrative, eliberri permise34.15.50

Amenzi, penaliti i confiscri (cod 35.15.50)35.15

Alte amenzi, penaliti i confiscri35.15.50

Diverse venituri (cod 36.15.50)36.15

Alte venituri36.15.50

Transferuri voluntare, altele dect subveniile (cod 37.15.01+37.15.50)37.15

Donaii i sponsorizri37.15.01

Alte transferuri voluntare37.15.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.15)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.15.01+ 39.15.50)39.15

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice39.15.01

Alte venituri din valoarea unor bunuri39.15.50

ANEXA 10

Anexa 9: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII I SUBVENII (DE SUBORDONARE LOCAL) - VENITURI la data de ..........

Denumirea indicatorilorCod indicatorPrevederi bugetare iniialePrevederi bugetare trimestriale/ definitiveDrepturi constatatencasri realizateStingeri pe alte ci dect ncasriDrepturi constatate de ncasat

Total, din care:din anii precedenidin anul curent

AB123=4+545678=3-6-7

TOTAL VENITURI000110

1. VENITURI CURENTE

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)15.10

Impozit pe spectacole15.10.01

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)30.10

Venituri din concesiuni i nchirieri30.10.05

Venituri din utilizarea punilor comunale30.10.09

Alte venituri din proprietate30.10.50

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10)

Venituri din prestri de servicii i alte activiti (cod 33.10.05 la 33.10.50)33.10

Taxe i alte venituri n nvmnt33.10.05

Venituri din prestri de servicii33.10.08

Contribuia de ntreinere a persoanelor asistate33.10.13

Contribuia elevilor i studenilor pentru internate, cmine i cantine.33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obinute din activitatea proprie sau anexa33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare i conversie profesional, specializare i perfecionare33.10.17

Venituri din serbri i spectacole, manifestri culturale, artistice i sportive33.10.19

Venituri din contractele ncheiate cu casele de asigurri sociale de sntate33.10.21

Alte venituri din prestri de servicii i alte activiti33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberri permise (cod 34.10.50)34.10

Alte venituri din taxe administrative, eliberri permise34.10.50

Amenzi, penaliti i confiscri (cod 35.10.50)35.10

Alte amenzi, penaliti i confiscri35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50)36.10

Alte venituri36.10.50

Transferuri voluntare, altele dect subveniile (cod 37.10.01+37.10.50)37.10

Donaii i sponsorizri37.10.01

Alte transferuri voluntare37.10.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice39.10.01

Alte venituri din valoarea unor bunuri39.10.50

IV. SUBVENII (cod 43.10)

SUBVENII DE LA ALTE ADMINISTRAII (cod 43.10.09)43.10

Subvenii pentru instituii publice43.10.09

ANEXA 11

Anexa 10: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCAL) - CHELTUIELI la data de ............

Denumirea indicatorilorCod indicatorCredite bugetareAngajamente bugetareAngaja-mente legalePli efectuateAngaja-mente legale de pltitCheltuieli efective

iniialetrimestriale/ definitive

AB123456=4-57

TOTAL CHELTUIELI (cod 54.15+61.15+65.15+66.15+67.15+68.15+ 70.15+ 80.15+83.15+84.15+87.15)50.15

Alte servicii publice generale (cod 54.15.10)54.15

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor54.15.10

Ordine publica i sigurana naionala (cod 61.10.03)61.15

Ordine publica (cod 61.15.03.04)61.15.03

Politia comunitara61.15.03.04

nvmnt (Cod 65.15.03+65.15.04+65.15.05+65.15.07+ 65.15.11+65.15.50)65.15

nvmnt precolar i primar (cod 65.15.03.01+65.15.03.02)65.15.03

nvmnt precolar65.15.03.01

nvmnt primar65.15.03.02

nvmnt secundar (cod 65.15.04.01 la 65.15.04.03)65.15.04

nvmnt secundar inferior65.15.04.01

nvmnt secundar superior65.15.04.02

nvmnt profesional65.15.04.03

nvmnt postliceal65.15.05

nvmnt nedefinibil prin nivel (cod 65.15.07.04)65.15.07

nvmnt special65.15.07.04

Servicii auxiliare pentru educaie (cod 65.15.11.03+65.15.11.30)65.15.11

Internate i cantine pentru elevi65.15.11.03

Alte servicii auxiliare65.15.11.30

Alte cheltuieli n domeniul nvmntului65.15.50

Sntate (cod 66.15.50)66.15

Alte cheltuieli n domeniul sntii (cod 66.15.50.50)66.15.50

Alte instituii i aciuni sanitare66.15.50.50

Cultura, recreere i religie (cod 67.15.03+67.15.05+67.15.50)67.15

Servicii culturale (cod 67.15.03.03 la 67.15.03.30)67.15.03

Muzee67.15.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte67.15.03.04

coli populare de art i meserii67.15.03.05

Case de cultura67.15.03.06

Cmine culturale67.15.03.07

Universiti populare67.15.03.09

Presa67.15.03.10

Edituri67.15.03.11

Alte servicii culturale67.15.03.30

Servicii recreative i sportive (cod 67.15.05.01)67.15.05

Sport67.15.05.01

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei67.15.50

Asigurri i asistena social (cod 68.15.04+68.15.05+68.15.50)68.15

Asistena acordat persoanelor n vrsta68.15.04

Asistena social n caz de boli i invaliditi (cod 68.15.05.02)68.15.05

Asistena social n caz de invaliditate68.15.05.02

Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistentei sociale68.15.50

Locuine, servicii i dezvoltare public (cod 70.15.03+70.15.04+70.15.50)70.15

Locuine (cod 70.15.03.01)70.15.03

Dezvoltarea sistemului de locuine70.15.03.01

Servicii i dezvoltare public70.15.04

Alte servicii n domeniul locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale70.15.50

Aciuni generale economice, comerciale i de munca (cod 80.15.01)80.15

Aciuni generale economice i comerciale (cod 80.15.01.30)80.15.01

Alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale80.15.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura i vntoare (cod 83.15.03.30)83.15

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii83.15.03.30

Transporturi (cod 84.15.50)84.15

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor84.15.50

Alte aciuni economice (cod 87.15.04+87.15.50)87.15

Turism87.15.04

Alte aciuni economice87.15.50

Excedent98.15

Deficit99,15

ANEXA 12

Anexa 11: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII I SUBVENII (DE SUBORDONARE LOCAL) - CHELTUIELI la data de .............

Denumirea indicatorilorCod indicatorCredite bugetareAngajamente bugetareAngaja-mente legalePli efectuateAngajamente legale de pltitCheltuieli efective

iniialetrimestriale/ definitive

AB123456=4-57

TOTAL CHELTUIELI (cod 54.10+61.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+ 80.10+83.10+84.10+87.10)50.10

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)54.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor54.10.10

Ordine publica i sigurana naionala (cod 61.10.03)61.10

Ordine publica (cod 61.10.03.04)61.10.03

Politia comunitara61.10.03.04

nvmnt (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)65.10

nvmnt precolar i primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.03

nvmnt precolar65.10.03.01

nvmnt primar65.10.03.02

nvmnt secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)65.10.04

nvmnt secundar inferior65.10.04.01

nvmnt secundar superior65.10.04.02

nvmnt profesional65.10.04.03

nvmnt postliceal65.10.05

nvmnt nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)65.10.07

nvmnt special65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educaie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.11

Internate i cantine pentru elevi65.10.11.03

Alte servicii auxiliare65.10.11.30

Alte cheltuieli n domeniul nvmntului65.10.50

Sntate (cod 66.10.50)66.10

Alte cheltuieli n domeniul sntii (cod 66.10,50.50)66.10.50

Alte instituii i aciuni sanitare66.10.50.50

Cultura, recreere i religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)67.10

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)67.10.03

Muzee67.10.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte67.10.03.04

coli populare de art i meserii67.10.03.05

Case de cultura67.10.03.06

Cmine culturale67.10.03.07

Centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale67.10.03.08

Universiti populare67.10.03.09

Presa67.10.03.10

Edituri67.10.03.11

Alte servicii culturale67.10.03.30

Servicii recreative i sportive (cod 67.10.05.01)67.10.05

Sport67.10.05.01

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei67.10.50

Asigurri i asistena social (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.50)68.10

Asistena acordat persoanelor n vrst68.10.04

Asistena social n caz de boli i invaliditi (cod 68.10.05.02)68.10.05

Asistena social n caz de invaliditate68.10.05.02

Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale68.10.50

Locuine, servicii i dezvoltare public (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)70.10

Locuine (cod 70,10.03.01)70.10.03

Dezvoltarea sistemului de locuine70.10.03.01

Servicii i dezvoltare public70.10.04

Alte servicii n domeniul locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale70.10.50

Aciuni generale economice, comerciale i de munc (cod 80.10.01)80.10

Aciuni generale economice i comerciale (cod 80.10.01.30)80.10.01

Alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale80.10.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura i vntoare (cod 83.10.03.30)83.10

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii83.10.03.30

Transporturi (cod 84.10.50)84.10

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor84.10.50

Alte aciuni economice (cod 87.10.04+87.10.50)87.10*

Turism87.10.04

Alte aciuni economice87.10.50

Excedent98.10

Deficit99.10

ANEXA 13

Anexa 12: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de .....

Denumirea indicatorilorCod indicatorPrevederi bugetare iniialePrevederi bugetare trimestriale/ definitiveDrepturi constatatencasri realizateStingeri pe alte ci dect ncasriDrepturi constatate de ncasat

Total, din care:din anii prece-denidin anul curent

AB123=4+545678=3-6-7

VENITURI-TOTAL000102

VENITURI PROPRII

1. VENITURI CURENTE

A. VENITURI FISCALE

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT I CTIGURI DIN CAPITAL

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT I CTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

Impozit pe profit01.02

Impozit pe profit de la agenii economici01.02.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT I CTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)

Cote i sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01

Sume alocate de consiliul judeean pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT I CTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)05.02

Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02)

Impozit pe salarii (cod 06.02.02)06.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii06.02.02

A3. IMPOZITE I TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite i taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02

Impozitul pe cldiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01

Impozitul pe cldiri de la persoane fizice07.02.01.01

Impozitul pe cldiri de la persoane juridice07.02.01.02

Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)07.02.02

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice07.02.02.02

Impozitul pe terenul extravilan07.02,02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala i alte taxe de timbru07.02.03

Alte impozite i taxe pe proprietate07.02.50

A4. IMPOZITE I TAXE PE BUNURI I SERVICII (cod 11.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06)11.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeelor i Municipiului Bucureti11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor i sectoarelor Municipiului Bucureti11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru subvenionarea energiei termice livrate populaiei11.02.03

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru sistemele centralizate de producere i distribuie a energiei termice11.02.04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru drumuri11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06

Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii (cod 12.02.07)12.02

Taxe hoteliere12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02

Impozit pe spectacole15.02.01

Alte taxe pe servicii specifice15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de activiti (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)16.02

Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport deinute de persoane fizice*)16.02.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport deinute de persoane juridice*)16.02.02.02

Taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de funcionare16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurare de activiti16.02.50

A6. ALTE IMPOZITE I TAXE FISCALE

Alte impozite i taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02

Alte impozite i taxe18.02.50

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)30.02

Vrsminte din profitul net al regiilor autonome, societilor i companiilor naionale30.02.01

Restituiri de fonduri din finanarea bugetar a anilor precedeni30.02.03

Venituri din concesiuni i nchideri30.02.05

Venituri din dividende30.02.08

Alte venituri din proprietate30.02.50

Venituri din dobnzi (cod 31.02.03)31.02

Alte venituri din dobnzi31.02.03

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestri de servicii i alte activiti (cod 33.02.08 la 33.02.50)33.02

Venituri din prestri de servicii33.02.08

Contribuia prinilor sau susintorilor legali pentru ntreinerea copiilor n cree33.02.10

Contribuia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12

Taxe din activiti cadastrale i agricultura33.02.24

Contribuia lunara a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie social33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i despgubiri33.02.28

Alte venituri din prestri de servicii i alte activiti33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberri permise (cod 34.02.02+34.02.50)34.02

Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberri permise34.02.50

Amenzi, penaliti i confiscri (cod 35.02.01 la 35.02.50)35.02

Venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor legale35.02.01

Penaliti pentru nedepunerea sau depunerea cu ntrziere declaraiei de impozite i taxe35.02.02

ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte sume constatate odat cu confiscarea potrivit legii35.02.03

Alte amenzi, penaliti i confiscri35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)36.02

Vrsminte din veniturile i/sau disponibilitile instituiilor publice36.02.05

Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11

Alte venituri36.02.50

Transferuri voluntare, altele dect subveniile (cod 37.02.01+37.02.50)37.02

Donaii i sponsorizri37.02.01

Alte transferuri voluntare37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice39.02.01

Venituri din vnzarea locuinelor construite din fondurile statului39.02.03

Venituri din privatizare39.02.04

Venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat al statului39.02.07

III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate (cod 40.02.06 la 40.02.50)40.02

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii40.02.06

ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice40.02.07

mprumuturi temporare din trezoreria statului *)40.02.10

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas*)40.02.11

ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate40.02.50

IV. SUBVENII (cod 42.02+43.02)

SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE

Subvenii de la bugetul de stat42.02

A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.10)

Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare42.02.01

Investiii finanate parial din mprumuturi externe42.02.03

Aeroporturi de interes local42.02.04

Planuri i regulamente de urbanism42.02.05

Strzi care se vor amenaja n perimetrele destinate construciilor de cvartale de locuine noi42.02.06

Finanarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07

Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu apa a satelor42.02.09

Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente cu destinaie de locuina42.02.10

B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.29)

Finanarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21

Subvenii primite din Fondul de Intervenie42.02.28

Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar42.02.29

Subvenii de la alte administraii (cod 43.02.01 la 43.02.08)43.02

Subvenii primite de la bugetele consiliilor judeene pentru protecia copilului43.02.01

Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru finanarea programelor pentru ocuparea temporar a forei de munca43.02.04

Subvenii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistena social pentru persoanele cu handicap43.02.07

Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n situaii de extrem dificultate43.02.08

ANEXA 14

Anexa 13: CONTUL DE EXECUIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de ..........

Denumirea indicatorilorCod indicatorCredite bugetareAngaja-mente bugetareAngaja-mente legalePli efectuateAngaja-mente legale de pltitCheltuieli efec

iniialetrimestriale/ definitive

AB123456=4-57

TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02

+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02 +74.02+80.02+81.02+83.02+ 84.02+ 87.02+97.02)50.02

Autoriti publice i aciuni externe (cod 51.02.01)51.02

Autoriti executive i legislative (cod 51.02.01.03)51.02.01

Autoriti executive51.02.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)54.02

Fondul de rezerva bugetara la dispoziia autoritilor locale54.02.05

Fond pentru garantarea mprumuturilor externe,54.02.06

Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contracte/garantate de administraiile publice locale54.02.07

Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor54.02.10

Alte servicii publice generale54.02.50

Tranzacii privind datoria public i mprumuturi55.02

Transferuri cu caracter general ntre diferite nivele ale administraiei (cod 56.02.06+56.02.07)56.02

Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor de protecia copilului56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituiile de asistena social pentru persoanele cu handicap56.02.07

Aprare (cod 60.02.02)60.02

Aprare naional60.02.02

Ordine public i sigurana naional (cod 61.02.03 la 61.02.50)61.02

Ordine public (cod 61.02.03.04)61.02.03

Politie comunitar61.02.03.04

Protecie civil i protecia contra incendiilor (protecie civil nonmilitar)61.02.05

Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale61.02.50

nvmnt (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+ 65.02.07+65.02.11+65.02.50)65.02

nvmnt precolar i primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)65.02.03

nvmnt precolar65.02.03.01

nvmnt primar65.02.03.02

nvmnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)65.02.04

nvmnt secundar inferior65.02.04.01

nvmnt secundar superior65.02.04.02

nvmnt profesional65.02.04.03

nvmnt postliceal65.02.05

nvmnt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)65.02.07

nvmnt special65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educaie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)65.02.11

Internate i cantine pentru elevi65.02.11.03

Alte servicii auxiliare65.02.1130

Alte cheltuieli n domeniul nvmntului65.02.50

Sntate (cod 66.02.06+66.02.50)66.02

Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)66.02.06

Spitale generale66.02.06.01

Alte cheltuieli n domeniul sntii (cod 66.02.50.50)66.02.50

Alte instituii i aciuni sanitare66.02.50.50

Cultura, recreere i religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)67.02

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)67.02.03

Biblioteci publice comunale, oreneti, municipale67.02.03.02

Muzee67.02.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte67.02.03.04

coli populare de art i meserii67.02.03.05

Case de cultur67.02.03.06

Cmine culturale67.02.03.07

Centre de conservarea i promovarea culturii tradiionale67.02.03.08

Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice67.02.03.12

Alte servicii culturale67.02.03.30

Servicii recreative i sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)67.02.05

Sport67.02.05.01

Tineret67.02.05.02

ntreinere grdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive i de agrement67.02.05.03

Servicii religioase67.02.06

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei67.02.50

Asigurri i asistena social (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+ 68.02.15+68.02.50)68.02

Asistena acordat persoanelor n vrsta68.02.04

Asistena social n caz de boli i invaliditi (cod 68.02.05.02)68.02.05

Asistena social n caz de invaliditate68.02.05.02

Asistena social pentru familie i copii68.02.06

Ajutoare pentru locuine68.02.10

Cree68.02.11

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)68.02.15

Ajutor social68.02.15.01

Cantine de ajutor social68.02.15.02

Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistentei sociale68.02.50

Locuine, servicii i dezvoltare public (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)70.02

Locuine (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)70.02.03

Dezvoltarea sistemului de locuine70.02.03.01

Alte cheltuieli n domeniul locuinelor70.02.03.30

Alimentri cu ap i amenajri hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)70.02.05

Alimentare cu ap70.02.05.01

Amenajri hidrotehnice70.02.05.02

Iluminat public i electrificri rurale70.02.06

Alimentare cu gaze naturale n localiti70.02.07

Alte servicii n domeniul locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale70.02.50

Protecia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)74.02

Salubritate i gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)74.02.05

Salubritate74.02.05.01

Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor74.02.05.02

Canalizarea i tratarea apelor reziduale74.02.06

Aciuni generale economice, comerciale i de munc (cod 80.02.01)80.02

Aciuni generale economice i comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)80.02.01

Prevenire i combatere inundaii i gheuri80.02.01.06

Stimulare ntreprinderi mici i mijlocii80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala i social80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru aciuni economice i comerciale80.02.01.30

Combustibili i energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)81.02

Energie termic81.02.06

Ali combustibili81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili i energia81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura i vntoarea (cod 83.02.03)83.02

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.30)83.02.03

Protecia plantelor i carantina fitosanitar83.02.03.03

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)84.02

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)84.02.03

Drumuri i poduri84.02.03.01

Transport n comun84.02.03.02

Strzi84.02.03.03

Transport aerian (cod 84.02.06.02)84.02.06

Aviaia civil84.02.06.02

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor84.02.50

Alte aciuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)87.02

Fondul Romn de Dezvoltare Social87.02.01

Zone libere87.02.03

Turism87,02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncionale87.02.05

Alte aciuni economice87.02.50

Rezerve97.02

Excedent98.02

Deficit99.02

ANEXA 15

Anexa 14a: DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAIE SPECIAL

la data de ......

DENUMIREA INDICATORILORNr. rndDisponibil la nceputul anuluincasriPliDisponibil la sfritul perioadei

AB1234=1+2-3

TOTAL (rd. 02 la 16+17+24 la 29), din care:01

- Sume primite din fondul de intervenie (ct. 550/analitic distinct)02

- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispoziiilor legale03

- Sume ncasate din debite preluate din bilanurile de lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 550/analitic distinct)04

- Garanii materiale reinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 550/analitic distinct)05

- Sume primite ca donaii i sponsorizri (ct. 550/analitic distinct)06

- Sume primite din fondurile de contrapartid constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)07

- Fondul de rezerv antiepidemic (ct. 550/analitic distinct)08

- Fondul de intervenie (ct. 550/analitic distinct)09

- Fondul de protejare a asigurailor (ct. 550/analitic distinct)10

- Sume primite din fondul pentru protejarea asigurailor (ct. 550/analitic distinct)11

- Alte fonduri cu destinaie special (ct. 550/analitic distinct) *)12

- Sume primite pentru amenajarea i dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere (ct. 550/anatitic distinct)13

- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)14

- Fondul de protecie a vnatului (ct. 550/analitic distinct)15

- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)16

- Fondul Naional de Dezvoltare Regional (ct. 550/analitic distinct) (rd. 18+21+22+23)17

- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct); frd. 19+20118

- Sume primite n cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct)19

- Sume primite din Fondul Naional de preaderare (ct. 550/analitic distinct)20

- Sume primite din contribuia financiar a Comunitii Europene (ct. 515)21

- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea European (ct. 515)22

- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziia Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)23

- Sume primite din contribuia financiar a Comunitii Europene (ct. 515)24

- Disponibil pentru finanarea proiectelor SAPARD (ct. 515)25

- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)26

- Disponibil pentru cofinanarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA(ct. 515)27

- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)28

- Alte disponibiliti cu destinaie speciala (ct.550/analitic distinct)29

- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)30

TOTAL (rd. 01+30)31

ANEXA 16

Anexa 14b: DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAIE SPECIAL

la data de ......

Nr. rndDisponibil la nceputul anuluincasriPliDisponibil la sfritul perioadei

B1234

TOTAL (rd. 02 la 11)01

- Sume primite ca donaii i sponsorizri (ct. 550/analitic distinct)02

- Garanii materiale reinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 550/analitic distinct)03

- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)04

- Paza obteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)05

- Disponibil din fonduri cu destinaie speciala reprezentnd alocaia pentru nou-nscui conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)06

- Disponibil din fonduri cu destinaie speciala reprezentnd sprijin productorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)07

- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)08

- Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)09

- Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)10

Alte disponibiliti cu destinaie speciala (ct. 550/analitic distinct)11

ANEXA 17

Anexa 19: CONTUL DE EXECUIE A VENITURILOR I CHELTUIELILOR EVIDENIATE N

AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de ............

DENUMIREA INDICATORILORCod indicatorPrevederi iniialePrevederi definitiveDrepturi constatatencasri realizateStingeri pe alte ci dect ncasriDrepturi constatate de ncasat

Total, din care:din anii precedenidin anul curent

BC123=4+545678=3-6-7

TOTAL VENITURI000111

1. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII

Diverse venituri (36.11.06 la 36.11.50)36.11

Taxe speciale36.11.06

Amortizare mijloace fixe36.11.07

Depozite speciale pentru construcii de locuine36.11.08

Fondul de risc36.11.09

Fond de rulment36.11.10

Alte venituri36.11.50

ANEXA 18

Anexa 20: CONTUL DE EXECUIE A VENITURILOR I CHELTUIELILOR EVIDENIATE N AFARA

BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de ..........

DENUMIREA INDICATORILORCod indicatorCredite bugetareAngaja-mente bugetareAngaja-mente legalePli efectuateAngaja-mente legale de pltitCheltuieli efective

iniialetrimestriale/ definitive

AC123456=4-57

TOTAL CHELTUIELI (cod 51.11+54.11+61.11+65.11

+66.11+67.11+68.11 +70.11+74.11+80.11+ 83.11+84.11)5011

Autoriti publice i aciuni externe (cod 51.11.01)51.11

Autoriti executive i legislative (cod 51.11.01.03)51.11.01

Autoriti executive51.11.01.03

Alte servicii publice generale (54.11.08 la 54.11.50)54.11

Fond de rulment54.11.08

Servicii publice comunitare de evidena a persoanelor54.11.10

Alte servicii publice generale54.11.50

Ordine publica i sigurana naionala (cod 61.11.03)61.11

Ordine publica (cod 61.11.03.04)61.11.03

Politie comunitara61.11.03.04

nvmnt (cod 65.11.03+65.11.04+65.11.05+65.11.07+65.11.11)65.11

nvmnt precolar i primar cod 65.11.03.01+65.11.03.02)65.11.03

nvmnt precolar65.11.03.01

nvmnt primar65.11.03.02

nvmnt secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03)65.11.04

nvmnt secundar inferior65.11.04.01

nvmnt secundar superior65.11.04.02

nvmnt profesional65.11.04.03

nvmnt postliceal65.11.05

nvmnt nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04)65.11.07

nvmnt special65.11.07.04

Servicii auxiliare pentru educaie (cod 65.11.11.03+65.11.11.30)65.11.11

Internate i cantine pentru elevi65.11.11.03

Alte servicii auxiliare65.11.11.30

Sntate (cod 66.11.06+66.11.50)66.11

Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi (cod 66.11.06.01)66.11.06

Spitale generale66.11.06.01

Alte cheltuieli n domeniu sntii (cod 66.11.50.50)66.11.50

Alte instituii i aciuni sanitare66.11.50.50

Cultura, recreere i religie (cod 67.11.03+67.11.05+ +67.11.06+67.11.50)67.11

Servicii culturale (cod 67.11.03.02 la 67.11.03.30)67.11.03

Biblioteci publice comunale, oreneti, municipale67.11.03.02

Muzee67,11.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte67.11.03.04

coli populare de art i meserii67.11.03.05

Case de cultura67.11.03.06

Cmine culturale67,11.03.07

Centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale67,1103.08

Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice67.11.03.12

Centre culturale67.1103.14

Alte servicii culturale67.11.03.30

Servicii recreative i sportive (cod 67.11.05.01 la 67.1105.03)67,1105

Sport67,11,05.01

Tineret67.11.05.02

ntreinere grdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive i de agrement67.11.05.03

Servicii religioase67.11.06

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei67.11.50

Asigurri i asistena social cod (68.11.04+68.11.05+68.11.06 + +68.1115)68.11

Asistena acordat persoanelor n vrsta68.11,04

Asistena social n caz de boli i invaliditi (cod 68.11.05,02)68.11.05

Asistena social n caz de invaliditate68.11.05.02

Asistena social pentru familie i copii68.11.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01 la 68.1115.50)66.11,15

Ajutor social68.11,15.01

Cantine de ajutor social68.11,15.02

Alte cheltuieli n domeniul prevenirii excluderii sociale68.11.15.50

Locuine, servicii i dezvoltare public (cod 70.11.03+70.11.05+ +70.11.06 la 70.11.50)70.11

Locuine (cod 70.11.03.01)70.11.03

Dezvoltarea sistemului de locuine70.11.03.01

Alimentare cu apa i amenajri hidrotehnice (cod 70,11.05.01+70,11.05.02)70.11.05

Alimentare cu apa70.11.05,01

Amenajri hidrotehnice70.11.05.02

Iluminat public i electrificri rurale70.11.06

Alimentare cu gaze naturale n localiti70.11.07

Alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale70.11.50

Protecia mediului (cod 74.11,05+74,11.06)74.11

Salubritate i gestiunea deeurilor (cod 74.11.05.01 +74.11,05.02)74.11.05

Salubritate74.11.05.01

Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor74.11.05.02

Canalizarea i tratarea apelor reziduale74.11.06

Aciuni generale economice, comerciale i de munca (cod 80.11.01)80.11

Aciuni generale economice i comerciale (cod 80.11.01.06+80.11.01.10)80.11.01

Prevenire i combatere inundaii i gheuri80.11.01.06

Programe de dezvoltare regionala i social80.11.01.10

Agricultura, silvicultura, piscicultura i vntoare (cod 83.11.03)83.11

Agricultura (cod 83.11.03.03+ 83.11.03,30)83.11.03

Protecia plantelor i carantina fitosanitar83.11.03.03

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii03.11,03.30

Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50)84.11

Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03)84.11.03

Drumuri i poduri84.11.03.01

Transport n comun84.11.03.02

Strzi84.11.03.03

Transport aerian (cod 84.11.06.02)84.11.06

Aviaia civila84.11.06.02

Alte cheltuieli In domeniul transporturilor84.11.50

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT96.11

EXCEDENT98.11

DEFICIT99.11

ANEXA 19

A