Click here to load reader

Macheta procedura operationala

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Macheta procedura operationala

Macheta procedura operationalaCOD: PO.-UVT-DEF-24
Aprobat în edina Consiliului de Administraie al UVT din data de ............
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE ...I
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA .
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 1 din 42 Exemplar nr. 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei în cadrul ediiei procedurii operaionale
Elemente
Elaborat Ec. ipos Dorina ef birou contabilitate
Ec. Crculeac Codrua
ef birou financiar
Director Economico-Financiar
1.4. Aviz juridic Topai Nadia Consilier juridic 1.5. Avizat pentru
conformitate cu OSGG nr.
Corp de Control Intern
Gabriel
Rector
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 2 din 42 Exemplar nr. 1
2. Situaia ediiilor i a reviziilor în cadrul ediiilor procedurii operaionale
Ediia sau, dup caz,
revizuit Modalitatea
reviziei Data de la care se aplic prevederile ediiei sau
revizuirii ediiei 1 2 3 4
2.1. Ediia I X X 2.2. Revizia 1 Modificarea,
completarea O.M.F.P. nr. 1.792/2002
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 3 din 42 Exemplar nr. 1
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din
cadrul ediiei procedurii operaionale
Data primirii
Semntura
1 2 3 4 5 6 7 3.1. aplicare 1 Toate structurile
organizatorice ale UVT
UVT
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 4 din 42 Exemplar nr. 1
4. Scopul procedurii operaionale
4.1. Stabilete modul de derulare a procesului operaional privind parcurgerea celor patru faze ale execuiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, precum i persoanele i compartimentele implicate. 4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate pentru parcurgerea celor patru faze ale execuiei bugetare a cheltuielilor. 4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv în condiii de fluctuaie a personalului. 4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme de control, interne sau externe abilitate în aciuni de auditare i/sau control, iar pe Rector, îl sprijin în luarea deciziei.
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 5 din 42 Exemplar nr. 1
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
5.1. Procedura operaional privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata se aplic tuturor persoanelor care sunt implicate, prin atribuiile stabilite în fia postului, în parcurgerea celor patru faze ale execuiei bugetare a cheltuielilor din cadrul Universitii de Vest din Timioara. 5.2. În derularea activitii privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor sunt implicate persoanele desemnate prin act administrativ de ctre Rectorul Universitii de Vest din Timioara. 5.3. Principalele activiti derulate în vederea parcurgerii celor patru faze ale execuiei bugetare sunt:
• Emiterea actului de delegare a atribuiilor; • Angajarea cheltuielilor; • Lichidarea cheltuielilor; • Ordonanarea cheltuielilor; • Plata cheltuielilor.
5.4. Compartimentele furnizoare de date i/sau care sunt implicate în activitatea privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata sunt:
• Conducerea Universitii de Vest din Timioara; • Toate departamentele/serviciile din cadrul Universitii de Vest din Timioara; • Departamentul economico-financiar; • Persoanele desemnate s exercite controlul financiar preventiv.
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 6 din 42 Exemplar nr. 1
6. Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate
6.1. Reglementri internaionale - nu este cazul.
6.2. Legislaie primar - Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, modificat i completat prin O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea i completarea unor acte normative, precum i alte msuri; - Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare; - Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu modificrile i completrile ulterioare; - Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, cu modificrile i completrile ulterioare; - Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv i a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu, modificat i completat prin O.M.F.P. nr.1.139/2015.
6.3. Legislaie secundar - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitilor publice, cu modificrile ulterioare; - Legea Educaiei Naionale nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice - Carta Universitii de Vest din Timioara; - Regulamentul de organizare i funcionare al Universitii de Vest din Timioara; - Fia postului.
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 7 din 42 Exemplar nr. 1
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai în procedura operaional
7.1. Definiii ale termenilor Nr. crt.
Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
1. Angajarea cheltuielilor Faz în procesul execuiei bugetare, prin care instituia public îi asum obligaia de a plti o sum de bani, rezultat în urma îndeplinirii condiiilor stipulate într-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrri, prestarea de servicii i onorarea obligaiilor de plat rezultate în baza legilor, hotrârilor de Guvern, acordurilor, hotrârilor judectoreti, în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetar anual
2. Lichidarea cheltuielilor Faz în procesul execuiei bugetare în care ordonatorul de credite verific existena dreptului creditorului, determin sau verific realitatea i cuantumul obligaiei de plat i verific condiiile de exigibilitate ale obligaiei de plat pe baza documentelor justificative
3. Ordonanarea cheltuielilor Faz în procesul execuiei bugetare prin care ordonatorul de credite d dispoziie conductorului departamentului economico-financiar s efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare
4. Plata cheltuielilor Faz în procesul execuiei bugetare reprezentând actul final prin care instituia public achit obligaiile sale fa de teri
5. Credit de angajament Limita maxim în cadrul creia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar
6. Credit bugetar Sum aprobat prin buget, reprezentând limita maxim pân la care se pot ordonana i efectua pli în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciiului bugetar i/sau din exerciii anterioare
7. Angajament bugetar Actul administrativ prin care se rezerv creditul bugetar în vederea stingerii obligaiei de plat ce rezult din executarea angajamentului legal
8. Angajament legal Actul juridic prin care se creeaz, în cazul actelor administrative sau contractelor ori se constat, în cazul legilor, hotrârilor de Guvern, acordurilor, hotrârilor judectoreti, obligaia de plat pe seama fondurilor publice
9. Aciunile multianuale Programe, proiecte i altele asemenea care se desfoar pe o perioad mai mare de un an i dau natere la credite de
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 8 din 42 Exemplar nr. 1
angajament i credite bugetare
10. Fia postului Document care definete locul i contribuia postului în atingerea obiectivelor individuale i organizaionale, caracteristic atât individului, cât i entitii, i care precizeaz sarcinile i responsabilitile care îi revin titularului unui post. În general, fia postului cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenele, responsabilitile, relaiile cu alte posturi, cerinele specifice privind pregtirea, calitile, aptitudinile i deprinderile necesare realizrii obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv
11. Procedur operaional Prezentarea formalizat, în scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru i a regulilor de aplicat în vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual. Se elaboreaz pe tipuri de activiti, stabilete responsabiliti de inere sub control a unui proces cu activiti specifice.
12. Ediie a unei proceduri operaionale
Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale, aprobat i difuzat.
13. Revizia în cadrul unei ediii
Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate.
7.2. Abrevieri ale termenilor
Abrevierea Termenul abreviat
1. PO Procedura operaional 2. E Elaborare 3. V Verificare 4. Av. Avizare 5. A Aprobare 6. Ap. Aplicare 7. Ah. Arhivare 8. UVT Universitatea de Vest din Timioara 9. ROF Regulament de Organizare i Funcionare 10. DEF Departament Economico-Financiar
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 9 din 42 Exemplar nr. 1
8. Descrierea procedurii operaionale
În cadrul Universitii de Vest din Timioara angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata sunt cele patru faze parcurse de cheltuielile bugetare în procesul execuiei bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
Execuia bugetar se bazeaz pe principiul separrii atribuiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuiile persoanelor care au calitatea de conductor al Departamentului economico-financiar.
Conductorul Departamentului economico-financiar este persoana care ocup funcia de conducere a departamentului economico-financiar i care rspunde, împreun cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operaiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor i cheltuielilor în baze contabile de numerar i de angajamente, de plata cheltuielilor, de întocmirea situaiilor financiare i de elaborarea i fundamentarea proiectului bugetului instituiei, dup caz.
Operaiunile specifice angajrii, lichidrii i ordonanrii cheltuielilor sunt în competena ordonatorului de credite i se efectueaz pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituiei. Angajarea i ordonanarea cheltuielilor se efectueaz numai cu viza prealabil de control financiar preventiv propriu. Plata cheltuielilor se efectueaz de ctre conductorul departamentului economico-financiar/persoana responsabil cu efectuarea plii.
Ordonatorul de credite poate delega aceast calitate înlocuitorilor de drept, sau altor
persoane împuternicite în acest scop, cu excepia conductorului Departamentului economico-financiar. Prin actul de delegare, ordonatorul de credite va preciza competenele delegate i condiiile delegrii (Anexa 1).
În actul de delegare trebuie s se specifice limitele i condiiile delegrii, respectiv
atribuiile persoanelor delegate s semneze documentele de angajare, lichidare i ordonanare a cheltuielilor, precum i subdiviziunile clasificaiei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite s efectueze aceste operaiuni i termenul de valabilitate al împuternicirii.
Actul de delegare, însoit de specimenele de semnturi ale persoanelor care au fost împuternicite, trebuie comunicate: • persoanelor împuternicite;
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 10 din 42 Exemplar nr. 1
• conductorului Departamentului economico-financiar – care nu poate efectua nicio plat
ordonanat de o persoan care nu a fost împuternicit în acest sens; • persoanei desemnate s exercite controlul financiar preventiv propriu.
Angajarea cheltuielilor
Angajarea cheltuielilor este faza în procesul execuiei bugetare prin care instituia public îi asum obligaia de a plti o sum de bani, rezultat în urma îndeplinirii condiiilor stipulate într-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrri, prestarea de servicii i onorarea obligaiilor de plat rezultate în baza legilor, hotrârilor de Guvern, acordurilor, hotrârilor judectoreti, în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetar anual.
Creditul de angajament reprezint limita maxim a cheltuielilor ce pot fi angajate, în
timpul exerciiului bugetar, în limitele aprobate. Creditul bugetar este suma aprobat prin buget, reprezentând limita maxim pân la care
se pot ordonana i efectua pli în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciiului bugetar i/sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i efectua pli din buget pentru celelalte aciuni.
Aciunile multianuale reprezint programe, proiecte i altele asemenea care se desfoar pe o perioad mai mare de un an i dau natere la credite de angajament i credite bugetare. Angajarea cheltuielilor bugetare, altele decât cele care privesc aciuni multianuale, se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.
Angajarea oricrei cheltuieli din fonduri publice îmbrac dou forme de angajamente:
angajamentul legal i angajamentul bugetar. Proiectul de angajament legal trebuie s se prezinte pentru viza de control financiar
preventiv propriu împreun cu formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” sau împreun cu formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare”, dup caz (Anexele 2 i 3).
Proiectele angajamentelor legale reprezint decizii de principiu luate de ordonatorii de credite, care implic o obligaie de efectuare a unei cheltuieli fa de tere persoane. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de ctre ordonatorul de credite decât dac au primit în prealabil viza de control financiar preventiv propriu în condiiile legii.
Angajamentul legal, faz în procesul execuiei bugetare reprezentând orice act juridic din
care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice, trebuie s se prezinte sub form scris i s fie semnat de ordonatorul de credite. Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziie public, comand, convenie, contract de munc, act de control, acord de împrumut etc.
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 11 din 42 Exemplar nr. 1
Înainte de a angaja i a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice msur care ar produce o cheltuial, ordonatorii de credite trebuie s se asigure c msura luat respect principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sntos, în special ale economiei i eficienei cheltuielilor.
În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie s fie precedat de o evaluare care s asigure faptul c rezultatele obinute sunt corespunztoare resurselor utilizate.
Angajarea i ordonanarea cheltuielilor se efectueaz numai cu viza prealabil de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziiilor legale.
Angajarea cheltuielilor se efectueaz în tot cursul exerciiului bugetar, astfel încât s existe certitudinea c bunurile i serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respectiv prestate, i se vor plti în exerciiul bugetar respectiv.
Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioad în care se tie c bunul, lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat, recepionat i pltit pân la data de 31 decembrie a exerciiului bugetar curent, respectiv ultima zi de plat prevzut în Programul calendaristic pentru derularea principalelor operaiuni de încheiere a exerciiului bugetar, cu excepia aciunilor multianuale.
În situaia în care, din motive obiective, angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi pltite pân la finele anului, acestea se vor plti din creditele bugetare ale exerciiului bugetar urmtor.
Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu tere persoane fr viza de control financiar preventiv propriu decât în condiiile autorizate de lege.
Dup semnarea angajamentului legal de ctre ordonatorul de credite, acesta se înregistreaz în evidena cheltuielilor angajate.
Angajamentul bugetar este etapa prin care se rezerv fondurile publice pentru destinaiile stabilite prin angajamente legale, în limita creditelor bugetare aprobate.
Prin urmare, angajamentul bugetar precede angajamentul legal, pentru a rezerva creditele necesare plii angajamentului legal. În aceste condiii, valoarea angajamentului legal nu poate depi valoarea angajamentului bugetar i, respectiv, a creditelor bugetare aprobate.
Fac excepie angajamentele legale aferente aciunilor multianuale, care nu pot depi creditele de angajament aprobate în buget.
Angajamentele bugetare pot fi angajamente bugetare individuale i angajamente
bugetare globale. Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite operaiuni
noi care urmeaz s se efectueze. Angajamentul bugetar individual se prezint la viz persoanei desemnate s exercite
controlul financiar preventiv propriu în acelai timp cu proiectul angajamentului legal individual.
Pentru cheltuieli curente de natur administrativ, ce se efectueaz în mod repetat pe parcursul aceluiai exerciiu bugetar, se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii,
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 12 din 42 Exemplar nr. 1
materializate în bugete previzionale, care se înainteaz pentru viza de control financiar preventiv propriu împreun cu angajamentele bugetare globale.
Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care privete cheltuielile curente de funcionare de natur administrativ, cum ar fi: cheltuieli de deplasare, cheltuieli de protocol, cheltuieli de întreinere i gospodrie (înclzit, iluminat, ap, canal, salubritate, pot, telefon, radio, furnituri de birou etc.), cheltuieli cu asigurrile, cheltuieli cu chiriile, cheltuieli cu abonamentele la reviste, buletine lunare etc.
Modelul angajamentului bugetar este prezentat în Anexa 4. În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verific faptul ca
angajamentele legale individuale încheiate s nu depeasc valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior.
Angajamentele legale individuale aprobate pân la finele anului, acoperite de aceste angajamente legale provizorii, nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv propriu.
Angajamentele legale individuale care depesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv propriu.
Angajamentele bugetare se realizeaz prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual i angajamentul bugetar global, prin care se certific existena unor credite bugetare disponibile i se pun în rezerv (se blocheaz) creditele aferente unei cheltuieli, potrivit destinaiei prevzute în buget.
Propunerile de angajamente se înainteaz din timp persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, pentru a da posibilitate acesteia s îi exercite atribuiile conform legii.
Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie însoite de toate documentele justificative aferente i, dac este cazul, de orice alte documente i informaii solicitate de ctre persoana desemnat s exercite controlul financiar preventiv propriu.
La finele anului persoana desemnat s exercite controlul financiar preventiv propriu analizeaz modul de realizare a cheltuielilor care au fcut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum i dac totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii.
În cazul în care nu exist diferene semnificative între cheltuielile previzionate i cele definitive, persoana desemnat s exercite controlul financiar preventiv propriu avizeaz angajamentul bugetar global care devine definitiv.
Dac persoana desemnat s exercite controlul financiar preventiv propriu constat diferene semnificative, atunci poate hotrî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au fcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale.
Avizarea const în semnarea de ctre persoana desemnat s exercite controlul financiar preventiv propriu sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli i a angajamentului bugetar, care vor fi tampilate i datate.
Departamentul Economico-Financiar
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
COD P.O.–UVT–DEF–24
Ediia I Nr. de exemplare 2 Revizia 2 Nr. de exemplare 2 Pagina 13 din 42 Exemplar nr. 1
Persoana desemnat s exercite controlul financiar preventiv propriu poate s refuze acordarea vizei dac consider c nu sunt îndeplinite condiiile legale.
Dup avizarea angajamentului bugetar individual sau global, dup caz, de ctre persoana desemnat s exercite controlul financiar preventiv propriu, acesta se semneaz de ordonatorul de credite i se transmite biroului de contabilitate pentru înregistrare în evidena cheltuielilor angajate.
Creditele bugetare neangajate, precum i creditele bugetare angajate i neutilizate pân la finele exerciiului bugetar sunt anulate de drept.
Orice cheltuial angajat i nepltit pân la data de 31 decembrie a exerciiului bugetar curent se va plti în contul bugetului pe anul urmtor din creditele bugetare aprobate în acest scop.
Aceast cheltuial trebuie s se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate.
În angajamentele legale individuale i cele provizorii, precum i în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizeaz subdiviziunile bugetul aprobat.
Salariile personalului cuprins în statele de funcii anexate bugetului aprobat i obligaiile aferente acestora, pensiile i ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum i cheltuielile cu dobânzile i alte cheltuieli aferente datoriei publice se consider angajamente legale i bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecrui an cu întreaga sum a creditelor bugetare aprobate.
În situaia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale, este necesar elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale i bugetare iniiale, însoite de memorii justificative.
Lichidarea cheltuielilor
Este a doua faz în procesul execuiei bugetare, în care: • se verific existena angajamentelor; • se determin sau se verific…