of 14 /14
PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ (1) 1

PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ (1)beta.chem.uw.edu.pl/people/RKoncki/PDF/PChA-wyklady/PChA-01.pdf · blok analityczny semi podstawy chemii ogÓlnej (w) semii podstawy chemii ogÓlnej

Embed Size (px)

Text of PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ (1)beta.chem.uw.edu.pl/people/RKoncki/PDF/PChA-wyklady/PChA-01.pdf ·...

PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ

(1)

1

Podstawy Chemii Analitycznej

Wykad kursowy (30h)

II semestr ( poniedziaki, 12.45-14.15, Aula )

prowadzcy: prof. dr hab. Robert Koncki

W.Ch. U.W., pok. 149C, tel: 242

[email protected]

http://www.chem.uw.edu.pl/people/RKoncki/

Podzia Chemii Analitycznej

3

ANALIZA STRUKTURALNA

ANALIZA JAKOCIOWA

ANALIZA ILOCIOWA

KLASYCZNA INSTRUMENTALNA

Analityka chemiczna

CHEMIA ANALITYCZNA

BLOK ANALITYCZNY

sem I PODSTAWY CHEMII OGLNEJ (W)

sem II PODSTAWY CHEMII OGLNEJ (R + L)PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ (W)

sem III PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ (R + L)

sem IV WPROWADZENIE DO ANALIZY INSTRUMENTALNEJ (W + L)

4

EGZAMIN

BLOK ANALITYCZNY

5

Semestr Wykad Laboratorium wiczenia rachunkowe

II Podstawy Chemii Analitycznej Analiza Jakociowa Rwnowagi Jonowe

III Analiza Ilociowa Analiza Ilociowa

IV Analiza Instrumentalna Analiza Instrumentalna

http://www.chem.uw.edu.pl/people/RKoncki/

zakres

RWNOWAGI JONOWE W ROZTWORACH WODNYCH pH, rozpuszczalno, kompleksy, red-oks

ANALIZA JAKOCIOWAaniony & kationy: grupy, reakcje charakterystyczne

ANALIZA ILOCIOWA analiza wagowa,4*miareczkowania

Minczewski & Marczenko CHEMIA ANALITYCZNA

PWN

Tom 1: Podstawy teoretyczne

i analiza jakociowa

Tom 2: Chemiczne metody analizy ilociowej

CYGASKIChemiczne metody analizy ilociowejWNT

Analiza jakociowa (Laboratorium, II sem)

S. Rosoowski, Pracownia chemiczna, analiza jakociowaWSiP

Z.S. Szmal, T. Lipiec Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, podrcznik dla studentw farmacjiPZWL

Minczewski & Marczenko CHEMIA ANALITYCZNA

PWN

Tom 2: Chemiczne metody analizy ilociowej

Laboratorium analizy ilociowej (III semestr)

Zbir zadaz chemii analitycznej

(red. Z. Galus, PWN)

http://www.chem.uw.edu.pl/people/RKoncki/

egzamin18.06.2012pisemny:

20-25 pyta/90 minuttylko dugopis

60% - ocena 3 (dst)

warunkiem dopuszczenia do egzaminu s dwa zaliczenia: Pracowni Podstaw Chemii Oglnej oraz wicze Rachunkowych

termin zerowy - tak, indywidualnie na zasadach terminu pierwszego (!)