of 18 /18
PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ Wykład 5 równowagi/związki kompleksowe 1

PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJbeta.chem.uw.edu.pl/people/RKoncki/PDF/PChA-wyklady/PChA-05.pdf · … niekonsekwentna konwencja ;) … w tablicach stałe „nietrwałości” kwasów

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJbeta.chem.uw.edu.pl/people/RKoncki/PDF/PChA-wyklady/PChA-05.pdf · …...

 • PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ

  Wykład 5

  równowagi/związki kompleksowe

  1

 • Wiązanie atomowe (spolaryzowane)

  2

  oktet e-

  dublet e- niewiążącapara e-

 • Wiązanie „koordynacyjne”

 • ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE

  Jon centralny

  M+ + nL MLnLigand Kompleks

  βn

  H+ + NH3 NH4+

 • ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE

  n – liczba koordynacyjna:

  Jon centralny

  M+ + nL- MLn

  Ligand Kompleks

  2, 4, 6, 8Me+

  L

  LL

  L

  L

  L

  β

  Jon centralny - AKCEPTOR par e- :

  Ligand - DONOR par e- :

  np. Cu2+

  , Ag+, Cd

  2+, Ni

  2+, Co

  2+, Fe

  3+, Al

  3+, Zn

  2+…

  np. NH3, H2O, OH-, CN-, SCN-, Cl-, Br-, I- …często anion, czasem zasada Bronsteda

 • ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE

  K3Fe(CN)6 3K+ + Fe(CN)6

  3-

  wiązanie jonowe - sól

  Fe(CN)63- Fe3+ + 6CN-

  wiązanie koordynacyjne - kompleks

  K3Fe(CN)6 – związek kompleksowy, kompleks, sól ??

 • STAŁE KOMPLEKSOWANIA

  M + L ML

  ML M + L [ML]

  [L][M]K

  [L][M][ML]

  k

  STAŁA NIETRWAŁOŚCI (DYSOCJACJI) KOMPLEKSU

  STAŁA TRWAŁOŚCI (TWORZENIA) KOMPLEKSU

 • .... L3ML L

  2ML L ML LM

  STOPNIOWE STAŁE TRWAŁOŚCI ki (kolejne)

  SUMARYCZNESTAŁE TRWAŁOŚCI

  βi(całkowite, skumulowane)

  L2L

  3L

  STAŁE KOMPLEKSOWANIA

 • M + L ML [L][M][ML]

  k1

  ML + L ML2ML2 + L ML3

  ML3 + L ML4

  STAŁE KOMPLEKSOWANIA

  L3L

  2LL ML ML ML M

  STOPNIOWE STAŁE TRWAŁOŚCI ki (kolejne)

  L

  2L

  3L

  SUMARYCZNESTAŁE TRWAŁOŚCI

  βi(całkowite,

  skumulowane)

  STOPNIOWE (k) SUMARYCZNE (β)

  M + L ML

  M + 2L ML2M + 3L ML3

  M + 4L ML4

  [L][ML]][ML

  k 22

  [L]][ML][ML

  k2

  33

  [L]][ML][ML

  k3

  44

  [L][M][ML]

  1

  22

  2 [L][M]][ML

  33

  3 [L][M]][ML

  44

  4 [L][M]][ML

 • STAŁE KOMPLEKSOWANIA

  11 βk 221 βkk

  3321 βkkk

  n

  iik

  1n

  M + L ML[L][M]

  [ML]k1

  ML + L ML2

  ML2 + L ML3

  ML3 + L ML4

  STOPNIOWE (k) SUMARYCZNE (β)

  M + L ML

  M + 2L ML2

  M + 3L ML3

  M + 4L ML4

  [L][ML]][ML

  k 22

  [L]][ML][ML

  k2

  33

  [L]][ML][ML

  k3

  44

  [L][M][ML]

  1

  22

  2 [L][M]][ML

  33

  3 [L][M]][ML

  44

  4 [L][M]][ML

 • … niekonsekwentna konwencja ;)

  … w tablicach stałe „nietrwałości” kwasów Ka, pKa, (a także trudnorozpuszczalnych soli, Ks, pKs) ZAŚ w przypadku kompleksów stałe trwałości, ponadto tablicowane jako lgβ a nie pβ

  np. β4 = 1016 , lg β4=16

  HCOOH Ka=10-3.8 pKa= 3.8HCN, Ka=10-10 pKa=10.0

  Fe(SCN)63- β6=104 lgβ6=4FeF63- β6=1012 lgβ6=12

  HCN jest słabszym kwasem , czyli słabiej dysocjującym, czyli „trwalszym”. …. Kwas mrówkowy wypiera cyjanowodór z jego soli

  Kompleks fluorkowy jest słabiej dysocjujący, czyli trwalszy.Fluorki wypierają rodanki z kompleksów z żelazem

 • OBLICZENIA0,1 M K3Fe(CN)6lg β6=30 K3Fe(CN)6 3K+ + Fe(CN)63-

  [K+] = 0,3M

  Fe(CN)63- Fe3+ + 6CN-

  x 6x0,1-x

  6]-[CN]3[Fe

  ]3-6[Fe(CN)6

  671046656

  1076

  10 1008x 306

  6

  ,,,

  [Fe3+] = x = 8,0· 10-6 M[CN-] = 6x = 4,8· 10-5 M

  [Fe(CN)63-]≈0,1M

  766

  1,0

  x6)6(

  1,0

  xx

  x

 • 4,8102104,710

  310

  x

  CAg+= 10-3 MCNH3= 0,1 Mlg β2=7,4[Ag+] = ?

  Ag+ + 2 NH3 Ag(NH3)2+0,1 10-300,098x

  2]3[NH][Ag

  ]2)3[Ag(NH2

  2)1,0(

  3104,710

  x

  pAg =8,4

  CNH3= 1 M410

  47

  3

  2

  347 10

  11010

  x1x

  1010 ,,

  ,

  )(

  pAg =10,4

  OBLICZENIA

  2)2098,0(

  310

  xx

  x

  – 2·10-3+2x 10-3 - x

 • 10 * rozc.?47

  447

  4

  22

  447 10

  101010

  x10x

  1010 ,,

  ,

  )(

  pAg = 7,4 !!

  OBLICZENIA

  4,8102104,710

  310

  x

  CAg+= 10-3 MCNH3= 0,1 Mlg β2=7,4[Ag+] = ?

  Ag+ + 2 NH3 Ag(NH3)2+0,1 10-300,098 10-3 - xx

  2)1,0(

  3104,710

  x

  pAg =8,4

  OBLICZENIA

  2)2098,0(

  310

  xx

  x

  – 2·10-3+2x

  2]3[NH][Ag

  ]2)3[Ag(NH2

  CAg+=10-4 MCNH3=10

  -2M

 • LIGANDY KLESZCZOWE L

  LL

  LL

  L

  M+M+M+

  np.Kwasy dikarboksylowe

  Diaminy

  Aminokwasy

  HOOC-COOH

  H2N-CH2-CH2-NH2H2N-CHR-COOH

 • M+

  KOMPLEKSONY

  N—CH2—CH2—NHOOC—CH2 CH2—COOH

  CH2—COOH

  EDTA – 6 par e-

  Me + EDTA MeEDTAβ

  1 : 1

  HOOC—CH2EtylenoDiamino

  TetraOctowy kwas

 • Me-EDTA (1:1) …

  [L][M][ML]

  ][][][

  LML1

  M

  K

  ZA C

  C]H[]HA[

  ]A[]H[K

  Z

  KA C

  CK]H[

  K

  ZA

  K

  ZA n

  nlogpKCClogpKpH

  ~ pH buforu nie zależy od jego stężenia(nie zmienia się w wyniku rozcieńczania)

  … dawno temu w wykladzie o pH …

  ~ … czyli bufor buforuje

 • BUFORY METALI

  LCMLC

  LMLM ][][][

  1CL = 0,10 M

  CML = 0,01 Mlg β =10

  M101010

  101

  M 1112

  10

  ][

  Rozcieńczyć 10 krotnie

  M101010

  101

  M 1123

  10

  ][

  ! BUFOR METALU !