of 53 /53
Penggubalan Item Ujian Penggubalan Item Ujian Matematik Matematik (Item Aneka Pilihan: MCQ) (Item Aneka Pilihan: MCQ) Kursus Pendek Untuk Guru-Guru Sekolah Kursus Pendek Untuk Guru-Guru Sekolah FASILITATOR: FASILITATOR: En. Mohd Hafiz Bin Hj. Md. Sharif En. Mohd Hafiz Bin Hj. Md. Sharif SK. Sungai Kapar Indah, 42200 Kapar, SK. Sungai Kapar Indah, 42200 Kapar, Klang, Sel. D.Ehsan. Klang, Sel. D.Ehsan. Tel : 03-33633171, 012-3135479, 03-32509587 Tel : 03-33633171, 012-3135479, 03-32509587 E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] DISAMPAIKAN:- DISAMPAIKAN:- En. Mohd Raphyza Bin Abdullah En. Mohd Raphyza Bin Abdullah SK Methodist Pelabuhan Klang SK Methodist Pelabuhan Klang Tel:- 0163900012 Tel:- 0163900012 E-Mail : [email protected] E-Mail : [email protected] Web : http://raphyza.blogspot.com Web : http://raphyza.blogspot.com http://www.bilikguru.net http://www.bilikguru.net

Penggubalan Item Ujian Matematik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

penggubalan item

Text of Penggubalan Item Ujian Matematik

 • Penggubalan Item Ujian Matematik(Item Aneka Pilihan: MCQ)Kursus Pendek Untuk Guru-Guru Sekolah

  FASILITATOR:En. Mohd Hafiz Bin Hj. Md. SharifSK. Sungai Kapar Indah, 42200 Kapar,Klang, Sel. D.Ehsan.Tel : 03-33633171, 012-3135479, 03-32509587E-mail : [email protected]

  DISAMPAIKAN:-En. Mohd Raphyza Bin AbdullahSK Methodist Pelabuhan KlangTel:- 0163900012E-Mail : [email protected] : http://raphyza.blogspot.comhttp://www.bilikguru.net

 • PROGRAM KURSUS Pengenalan JSU & Pembinaan JSU Ciri-Ciri Ujian Yang Baik & Pembinaan Item Ujian Bengkel : PembinaanItem Ujian & Penyediaan Kertas Ujian.

 • OBJEKTIF KURSUSPada akhir kursus ini, peserta akan dapat: Membina Satu JSU Berasaskan Suk. Pel. Matematik. Membina Item Ujian Yang Sesuai Dengan Spesifikasi JSU Menyediakan Satu Kertas Ujian Yang Mempunyai Kesahan dan Kebolehpercayaan Yang Tinggi.

 • KANDUNGAN KURSUS JSU: Spesifikasi ujian dengan merujuk kepada Taksonomi Kemahiran dan Aras Kesukaran. PENULISAN ITEM: Rubric, Pokok Soalan, Tugas, Pengganggu dan Kunci CIRI-CIRI UJIAN YANG BAIK: Kesahan dan Kebolehpercayaan.

 • apakah tujuan ujian Formatif : -penilaian berterusan, proses pnp-dilakukan oleh guru semasa pnp untuk capai objektifguru-ubah suai, baiki pnpIbu bapa-tahu tahap pencapaian anakPPK-Ubah suai kandungan kurikulum

 • apakah tujuan ujian Sumertif : -di akhir bulan/penggal/tahun-dilakukan oleh guru , LPM dll-membezakan pencapaian, gred, melapor

 • apakah tujuan ujian Diagnostik: -kenal pasti kekuatan/kelemahan-maklumatnya untuk ubahsuai pnp, baiki pnp, pemulihan dan pengayaan

 • Ciri-ciri Utama Ujian Yang BaikKesahan Tepat dari segi isi kandungan, aras kemahiran (konstruk) yang diuji dan aras kesukaran serta rupa/formatKebolehpercayaan Tekal; item ujian membawa makna yang sama kepada setiap calon

 • Ciri-Ciri Ujian Yang BaikKeobjektifan Item ujian yang boleh diperiksa tanpa menimbulkan perbezaan yang sangat ketara dalam pemberian markah

  Kebolehtadbiran

  Kebolehtafsiran

 • Langkah-langkah Membina UjianMerancang ujian: Sediakan satu jadual spesifikasi ujian (JSU)Merealisasikan JSU: Menulis item ujianPra ujianMenyunting item ujianMenulis peraturan memberi markah (PMM)

 • Jadual Penentuan Ujian (JSU)Juga dikenali sebagai:TEST BLUE PRINT / TEST SPESIFICATION

  JSU - merupakan satu matrik terdiri daripada 2 paksi menemukan kandungan [ menegak ] aras kemahiran [ melintang ]

 • FAEDAH MEMBUAT JPU-tujuan Soalan ujian dibina tidak sembarangan. Menjamin kesahan kandungan Timbul rasa pentingnya topik-topik / pemberatan Seimbang - sebaran aras kemahiran yang diuji.

 • Panduan - membentuk format ujian - membentuk ujian Stabilkan taraf, mutu ujian yang sama pada masa hadapan.(dari masa ke semasa) Membolehkan ujian yang sama dibina oleh kumpulan lain. Perbandingan dengan ujian yang lain. Stabilkan aras kepayahan/wajaran dari masa ke semasa.

 • Kesimpulan : Pentingnya JSU

  Sebagai tapak asas untuk memudahkan / menyelenggara MENGGUBAL SOALAN.

 • Jadual Penentuan Ujian (JSU) Senarai tajuk yang akan diuji Aras kemahiran (konstruk) Aras kesukaran Jenis item ujian Bilangan item ujian

 • Contoh JSU

  TopikKemahiran

  JumPgKfApAnSPnNombor bulat2R3R5R4S-1S15Pecahan2R3S7S2S/T1T-15Jumlah461261130

 • Merealisasikan JSUSenarai tajuk

  Adakah tajuk itu terkandung dalam sukatan pelajaran? (specified syllabus)

  Sudahkah tajuk itu diajar? (taught syllabus)

 • Taksonomi Bloom Pengetahuan: MCQ 3 Kefahaman: MCQ 1, 4 Aplikasi: MCQ 5 Analisis: MCQ 2 Sintesis: MCQ 7 Penilaian: MCQ 6, 8

 • Cadangan Pemberatan Pengetahuan: 10% = 4s Kefahaman: 30% = 12s Aplikasi: 25% = 10s Analisis : 25% = 10s Sintesis: 5% = 2s Penilaian: 5% = 2s

 • Aras KesukaranTidak harus disamakan dengan aras kemahiranAras kesukaran = % pelajar yang menjawab dengan betul. Justeru itu, istilah ini merupakan suatu misnomerAras kesukaran cuma dapat dijangkakan berasaskan pengalaman pengujian seorang penggubal, dan ia hanya boleh ditentukan dengan tepat selepas pengujian

 • Aras KesukaranBoleh dikira dalam bentuk: Pecahan / Perpuluhan / Peratus.CONTOH : Katakan soalan 1. Daripada 50 orang calon, 45 menjawab dengan betul = [ 45/50, 0.9, 90% ] Makin kecil aras kesukaran - soalan makin susahMakin besar aras kesukaran - soalan makin senang.

 • Aras Kesukaran SOALAN SENANG [ Aras kesukaran tinggi ] = 70% dan ke atas betul dijawab.

  SOALAN SEDERHANA =

  SOALAN SUSAH =[ Aras kesukaran rendah ] = 30% dan ke bawah betul dijawab.

 • Aras Kesukaran Bagaimana hendak tahu soalan itu RST. CONTOH : Katakan soalan no 25. Ada 15 penggubal.Tanya penggubal 1,2,3,4 ..15 Daripada 15 penggubal, berapa kata R, S atau T.[ Rujuk contoh aras kesukaran RST ] Sebagai penggubal di sekolah..kita boleh bayangkan daripada jumlah murid kita, berapa ramai boleh jawab R, S atau T

 • Aras Kesukaran5 : 3 : 2Nisbah JPU UPSR

  oleh kerana kekangan masa, maka jsu berubah apabila sukatan pelajaran berubah.

 • Rupa dan Format Item UjianMengikut convension penulisan; italik, bold, spacing, penggunaan nombor (1, 2, 3, atau i, ii, iii,atau I, II, III) dan huruf (A, B, C, dan a, b, c,)

  Pokok soalan - Maklumat yang relevan sahaja (no window dressing)- benda-benda atau g/rajah yang tidak berfungsi: UPSR & PMR S3, S5, S8 - Maklumat yang tidak mengelirukan: MCQ 2 - Elakkan penggunaan A, B, C UPSR & PMR S1, S4/ S2, MCQ 3

 • Rupa dan Format Item UjianTugasan - Spesifik; yang negatif tidak digalakkan: UPSR & PMR S1, S2, S8, S10, MCQ 1,2

  - Sewajar dengan aras kemahiran

  - Sewajar dengan agihan markah

 • FORMAT Dalam satu set kertas soalan: CONTOH: Bahagian A - mula no. 1, 2, 310. Bahagian B - jangan mula dengan 1 semula [ tapi sambung.11,12, .. ] supaya tidak mengganggu rupa bentuk soalan. Soalan / jawapan tidak bersambung pada muka surat lain.

 • POKOK SOALAN Bahagian pengenalan kepada soalan.

  Pokok soalan mengemukakan pertanyaan yang perlu dijawab dan tugas untuk dilakukan oleh murid.

  Dalam pokok soalan - no. yang tidak digunakan dalam pengiraan jangan tulis 2 tetapi hendaklah dieja dua kecuali tahun 2002, 2003..

 • POKOK SOALAN Jangan guna ABCD dalam pokok soalan kerana ia sudah ada dalam pilihan jawapan. Gunakan PQRS dsb [ kecuali I dan O ] dan jangan lompat - contoh P, S, U, W. [ tetapi hendaklah abjad yang berturutan ].

 • Pilihan Jawapan: UPSR & PMR S1 Homogen: MCQ 3, 4Tersusun mengikut abjad, nilai nombor, panjang jawapan: MCQ 6, 7, 8Berdasarkan kesilapan yang kerap dilakukan oleh pelajar: MCQ 4BerlogikTiada pembayang/ petunjuk (cues): MCQ 3, 4Tidak mengandungi ulangan perkataan: MCQ 3

 • PILIHAN JAWAPANJuga dinamakan alternatif-alternatif.

  Alternatif yang merupakan jawapan dinamakan KUNCI bagi soalan itu.

  Alternatif-alternatif lain dinamakan distraktor atau pengganggu/pengacau.

 • PILIHAN JAWAPANSemua pengganggu merupakan jawapan yang tidak betul / kurang tepat berbanding dengan kunci.

  Tetapi ia mesti kelihatan munasabah kepada murid yang kurang bersedia untuk ujian itu / lemah / tidak mantap. [ mesti ada yang pilih / paling tidak 1 orang ]

  Kunci / jawapan dan pengganggu mesti disenaraikan secara menegak.

 • PILIHAN JAWAPANA B C Datau kalau sudah tiada cara maka susun : ABCD

  Dalam soalan ada nombor 5. Jangan tulis no. 5 juga dalam pilihan jawapan.

 • PILIHAN JAWAPANSusunan jawapan tidak berturutan / tidak berpola.

  Bilangan jawapan biarlah seimbang.

 • Soalan BercantumJawapan seharusnya suatu cantuman, dan bukannya jawapan seperti A sahajaCantuman homogenCantuman seperti Kesemua jawapan dan Kesemuanya tidak betul dielakkan Setiap pilihan, I, II, harus digunakan agak sama kerapLima pilihan- cantuman bertiga (jika adanya 4 pilihan, cantuman bertiga tidak sesuai)Jawapan disusun secara teratur

 • Penulisan Peraturan Memberi MarkahJawapan mestilah berdasarkan pokok soalan dan selaras dengan tugasanSenarai jawapan yang lengkap (Jawapan lain yang munasabah- tidak digalakkan)Senarai jawapan (yang lazim) yang tidak boleh diterimaWajaran markah haruslah sepadan dengan kehendak soalan

 • Soalan Dwibahasa Perlu dibuat: Bank item dalam BM - b/kerja pun ada. Penterjemahan soalan BM:- makna yang sama - mendapat respons yang sama - kesukaran yang sama

 • Penilaian Item UjianTepat dengan huraian tajuk dalam sukatan?Aras kemahiran yang tepat?Aras kesukaran dijangkakan dengan betul?Format; pokok soalan & tugasan serta senarai pilihan jawapan, yang lazim?

 • PENGETAHUAN 3 x 5 km = km 8 [ menguji pecahan ]

  86 + 20 x 12 =

  [ aras sederhana ] ARAS KEMAHIRAN KOGNATIF - BLOOM

 • KEFAHAMAN 3 x 5 km = m8

 • APLIKASI Jarak rumah ke sekolah 7.5 km. Jika berulang-alik selama 3 hari, berapakah jarak perjalanan?

 • APLIKASI Sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. 2 daripadanya perempuan. 5 Berapakah lelaki? A 5 B 7 C 18 D 27

 • ANALISIS Ali ada RM3. 5 keping duit syiling 20 sen dan bakinya merupakan duit syiling 50 sen. Berapa kepingkah bilangan duit syiling semuanya?

 • SINTESIS

  Rajah menunjukkan dua set nombor yangmempunyai jumlah yang sama. S dan T yang mungkin ialah

  A37 dan 120B49 dan 116C54 dan 104D66 dan 119 Aras S 23ST406080

 • SINTESIS Di antara kombinasi wang berikut, yang manakah nilainya berjumlah RM10.

  A5 keping RM1 dan 10 keping 50 sen B C D

 • PENILAIAN

  Piktograf di atas menunjukkan wang simpanan empat orang pelajar. Siapakah yang simpan paling banyak wang?

 • Contoh Lain Antara berikut, yang manakah hasil tambahnya lebih daripada 1?

  A1/3 + 3/4 B1/4 + 2/3 C 1/6 + 4/5 D 1/7 + 5/6 Aras T

 • Angka Semata-Mata BENTUK-BENTUK SOALAN - upsr 43 162 23 =

  A1 833B1 833 baki 9C1 876 D1 876 baki 14

 • Angka dan Arahan Terus Antara berikut, yang manakah salah ?

  A 0.8 = 4 / 5B 0.6 = 3 / 5C 0.4 = 2 / 5D 0.1 = 1 / 5

 • Purata simpanan 4 orang itu ialah RM750 ,wang simpanan Chow ialah ARM500 BRM625 CRM1 750 DRM2 500Wang simpanan tiga orang penyimpan ditunjukkan dalam jadual di bawah Verbal dan Grafikal

  PenyimpanWang SimpananAruBidinChowDaranRM650RM1280

  RM570

 • Verbal Story Gaji Cikgu Samad ialah RM1200. 3/4 daripada nya digunakan untuk perbelanjaan harian, 10% untuk sewa rumah dan bakinya disimpan. Berapa baki yang disimpan itu?

  ARM180BRM270CRM290DRM300

 • Tugasan Dalam kumpulan 4-5 orang:Tuliskan 6 item ujian MCQ, satu untuk setiap aras kemahiran dalam Taxonomi BloomBuat persediaan untuk membentang hasil kerja kumpulan anda

 • TAMAT

  Soyah Makan SirehSekianTerima KasihDanSelamat Menjalankan Tugas