of 13 /13
SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS UNIT PENDIDIKAN PEMULHAN KHAS JABATAN PELAJARAN SABAH UJIAN PELEPASAN 2 MATEMATIK PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS NAMA ________________________________________ JANTINA : L/P KELAS : ______________________________________ NAMA SEKOLAH : ______________________________ LOKASI SEKOLAH : _____________________________ KAUM : ________________________________________ TARIKH UJIAN ; ________________________________ MARKAH ; KEPUTUSAN ; Menguasai/ Belum Menguasai Nama Guru :_______________________________ Tanda Tangan : ____________________________ Tarikh : _____________________________ Markah Penuh 100 Markah lulus: 50 Markah diperolehi:

Ujian Pelepasan 2 Matematik

Embed Size (px)

Text of Ujian Pelepasan 2 Matematik

Page 1: Ujian Pelepasan 2 Matematik

SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS

UNIT PENDIDIKAN PEMULHAN KHAS

JABATAN PELAJARAN SABAH

UJIAN PELEPASAN 2

MATEMATIK

PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

NAMA ________________________________________

JANTINA : L/P

KELAS : ______________________________________

NAMA SEKOLAH : ______________________________

LOKASI SEKOLAH : _____________________________

KAUM : ________________________________________

TARIKH UJIAN ; ________________________________

MARKAH ;

KEPUTUSAN ; Menguasai/ Belum Menguasai

Nama Guru :_______________________________

Tanda Tangan : ____________________________

Tarikh : _____________________________

Markah Penuh 100 Markah lulus: 50 Markah diperolehi:

Page 2: Ujian Pelepasan 2 Matematik

1. Skill 9.0 : Numbers to 50

Kemahiran 9.0: Nombor hingga 50

A)Instruction : Fill in the blanks with the correct numbers in each set.

Arahan : Lengkapkan tempat kosong dengan nombor yang sesuai.

i)

ii)

iii)

iv)

4M

Page 3: Ujian Pelepasan 2 Matematik

B:Instruction ; For each set of picture write the correct number.

Arahan : Tuliskan angka mengikut bilangan.

Example/Contoh:

i)

ii)

iii)

23

3M

Page 4: Ujian Pelepasan 2 Matematik

c) Instruction :Fill in the blanks with the correct ascending numbers.

Arahan : Lengkapkan nombor yang sesuai dengan turutan menaik.

i)

ii)

30

27

25

23

20 30 40

7M

Page 5: Ujian Pelepasan 2 Matematik

D)Instruction :Fill in the blanks with the correct descending numbers

Arahan : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai dengan turutan

menurun.

i)

ii)

50 45 44

41

43

45

48

9M

Page 6: Ujian Pelepasan 2 Matematik

2. Skill 10.2 : Addition and subtraction involving zero in vertical and

Horizontal layout

Kemahiran 10.2 : Tambah dan Tolak melibatkan sifar dalam

bentuk ayat dan bentul lazim.

Instrucation : Complete the following sums.

Arahan : Selesaikan

1. 26 + 0 = _____ 2. 35 + 0 = ______

Example:

2 4 + 0 = 24

3.

2 5

- 0

4.

4 8

- 0

4M

Page 7: Ujian Pelepasan 2 Matematik

3. Skill 11 : Addition within 50

Kemahiran 11: Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50.

Instruction ; Complete the following sums.

Arahan : Lengkapkan

1. 20 + 6 = _________

2. 30 + 9 = __________

3. 40 + 7 = __________

4. 43 + 5 = ___________

4M

Page 8: Ujian Pelepasan 2 Matematik

4. kill 12 : Subtraction Within 50

Kemahiran 12 : Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50

Instruction ; Complete the following sums.

Arahan : Lengkapkan

Example:

2 8

- 2

2 6

1.

2 5

- 4

2.

2 7

- 3

________

3.

3 9

- 5

______ 4.

4 5

- 4

5.

4 9

- 6

5M

Page 9: Ujian Pelepasan 2 Matematik

5. SKILLS 14 : MULTIPLICATION TO 9 X 5

Kemahiran 14 : Darab hingga 9 x 5

Instruction : Complete the following sums.

Arahan : Lengkapkan ayat matematik

Example/contoh:

2 X 4 = 8

4 X 3 =

2 X 5 =

2M

Page 10: Ujian Pelepasan 2 Matematik

6. Skills 16 : Telling Time

Kemahiran 16 : Masa Dan waktu

Arahan :Nyatakan waktu dalam Jam

12

1

4

3

10

7

9

6

5

11

8

2

8 :00

12 1

4

3

10

7

9

6 5

11

8

2

4 : 15

12

1

4

3

10

7

9

6

5

11

8

2

6 :30

3M

Page 11: Ujian Pelepasan 2 Matematik

7. Skills 17 : Money

Kemahiran 17 : Wang

Arahan : Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul

contoh

contoh

contoh

contoh

10 sen

01 sen

RM 1

1 sen

RM 1

RM 10

RM 5

RM 50

4M

Page 12: Ujian Pelepasan 2 Matematik

SKILL 18 Problem Solving

Kemahiran 18 : Penyelesaian Masalah

Instructions : Solve the following problems.

Arahan : selesaikan Masalah berikut.

No

Bil

Problem

Masalah

Working Space

Ruang Kerja

1. Nurul mempunyai 13 biji oren. Avon mempunyai 12 biji

oren. Berapakah jumlah biji oren semuanya?

┼ ═

2. Ibu membeli 25 ekor ayam. Ayah membeli 13 ekor

ayam. Berapa jumlah ayam yang mereka beli?

┼ ═

3. Ali ada 35 ekor arnab. Wak Nan ada 22 ekor arnab.

Berapa jumlah arnab itu semuanya.

┼ =

4.

Pak Musa ada 45 biji buah limau. Dia telah makan 24

biji buah limau. Berapakah buah biji limau yang belum

dimakan oleh Pak Musa?

- =

5. Ayah beli 45 biji telur ayam. 14 biji telur ayam telah

pecah. Berapakah yang tinggal?

- =

Page 13: Ujian Pelepasan 2 Matematik

No

Bil

Problem

Masalah

Working Space

Ruang Kerja

6. Dalam setiap kotak ada 3 biji gelas. Jika ada 5 buah

kotak , berapa biji gelas semuanya

x =

7.

Dalam seminggu ada 7 hari. Berapa harikah ada dalam

3 minggu?

x =

7M