of 7 /7
SEKOLAH KEBANGSAAN PERMAS JAYA 1, JOHOR BAHRU UJIAN 1 : MATEMATIK TAHUN 3 NAMA : ____________________________________________________ KELAS : _________________________ Disediakan oleh : Disemak : ……………………………………… ……………………………………… (CIK NURR FATEHANA BINTI ADUKA) GURU MATEMATIK, SK PERMAS JAYA 1, JOHOR BAHRU (EN. MOHD SAMSUDIN BIN MELAN) KETUA PANITIA MATEMATIK, SK PERMAS JAYA 1, JOHOR BAHRU

Ujian 1 Matematik Tahun 3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ujian matematik untuk murid tahun 3 topik nombor bulat hingga tambah dalam lingkungan 10000

Text of Ujian 1 Matematik Tahun 3

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMAS JAYA 1, JOHOR BAHRU

UJIAN 1 :MATEMATIKTAHUN 3

NAMA: ____________________________________________________

KELAS: _________________________

Disediakan oleh :Disemak :

(CIK NURR FATEHANA BINTI ADUKA)GURU MATEMATIK,SK PERMAS JAYA 1, JOHOR BAHRU(EN. MOHD SAMSUDIN BIN MELAN)KETUA PANITIA MATEMATIK, SK PERMAS JAYA 1, JOHOR BAHRU

Disahkan :

A. Padankan1)Lapan ribu lima puluh6 860

2)Enam ribu lapan ratus enam puluh3 361

3)Dua ribu sembilan puluh empat1 900

4)Seribu sembilan ratus8 050

5)Tiga ribu tiga ratus enam puluh satu2 094

5

B. Tulis nombor dalam perkataan5

1)1 450_________________________________________________________

2)7 293_________________________________________________________

3)6 012_________________________________________________________

4)5 008_________________________________________________________

5)10 000_________________________________________________________

9

C. Bilang nombor dan lengkapkan2)1)

5

D. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang bergaris

Nilai tempatNilai digit

1)2)3)

8 002

7 019

2 1346

E. Cerakinkan nombor-nombor di bawah

1)4 879=4 ribu+++9 sa

2)3 496=+++6 sa

3)7 109=+100+

4)5 012=5 000++

5)4 007=+7

10

F. Bundarkan nombor-nombor yang berikut

1)2)3)NomborPuluh terdekatRatus terdekatRibu terdekat

8 158

2 426

3 067

9

G. Hitung dengan menggunakan operasi tambah

1)78902)63903)3875

+1006+1911+98

4)75215)6)2932

+4275+

872695873100

6

H. Selesaikan dalam bentuk lazim

1) 6 721 + 2 235 =

2) 130 + 2 526 =

3) 5 678 + 79 =

4) 1 299 + 4 567 =

4

KERTAS SOALAN TAMAT