of 9 /9
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KEM BATU 18, BINTULU SARAWAK UJIAN MATEMATIK (KERTAS 1) SEMESTER 1 MAC 2015 NAMA: ___________________________________ KELAS: 2 A/B/C Jawab semua soalan Bulatkan jawapan yang betul. 1 21 9 Lima ratus dua

Ujian Matematik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ujian Matematik

Text of Ujian Matematik

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KEM BATU 18, BINTULU

SARAWAKUJIAN MATEMATIK (KERTAS 1) SEMESTER 1 MAC 2015NAMA: ___________________________________ KELAS: 2 A/B/C Jawab semua soalanBulatkan jawapan yang betul.

1dalam angka adalah

A205

B250

C502

2dalam perkataan adalah

ATiga ratus empat

BTiga ratus empat puluh

CTiga ratus enam puluh empat 3dalam perkataan adalah

ADua ratus

BDua ratus sembilan belas

CDua ratus sembilan puluh

4 dalam angka adalah

A618

B638

C683

5Berdasarkan gambar di atas, kira jumlah kereta. Bulatkan jawapan

yang betul

A10

B16

C18

6Haiwan yang kedua dari sebelah kiri ialah

A arnab B lembuC monyet

7Bulatkan jawapan yang betul

A36

B53

C43

8Bulatkan jawapan yang betul

A133

B153

C163

9Bulatkan jawapan yang betul

A8

B3 C5

10Jumlahkan

A33

B 303

C330

11Bulatkan jawapan yang betul

A245

B425

C524

236

12Cerakinkan nombor di atas mengikut nila digit

A 20 + 30 + 60

B23 + 36 + 6

C200 + 30 + 6

13Bulatkan jawapan yang betul

A 8 + 2 + 1

B80 + 21 + 0

C800 + 20 + 1

14Bulatkan nombornya

A428

B408

C48015Nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 364 ialah

ARatus

BPuluh

CRatus16Yang manakah merupakan nilai tempat puluh dalam 638.

A3

B6

C8

17Nombor yang lebih besar daripada nombor 70

A30

B60

C8018Nombor yang paling kecil ialah ________

A104

B140

C401

19200 adalah lebih besar daripada A199

B201

C 20920Manakah yang mempunyai pasangan yang sama?

, , ,

21Apakah nombor yang tertinggal?

A40

B70

C90

22Nombor yang tertinggal adalah_______

A333

B446

C450

Bilang secara lima-lima

INCLUDEPICTURE "http://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/04/02/14/04/apple-306078_640.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/04/02/14/04/apple-306078_640.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/04/02/14/04/apple-306078_640.png" \* MERGEFORMATINET 23 Bulatkan nombor yang tertinggal

A 120

B135

C145

Bilang secara seratus-seratus

INCLUDEPICTURE "http://sweetclipart.com/multisite/sweetclipart/files/imagecache/middle/shark_line_art.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://sweetclipart.com/multisite/sweetclipart/files/imagecache/middle/shark_line_art.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://sweetclipart.com/multisite/sweetclipart/files/imagecache/middle/shark_line_art.png" \* MERGEFORMATINET 24Bulatkan nombor yang tertinggal

A610

B630

C810

25Pilih ayat penyataan matematik yang betul.

A5 + 3 = 8

B6 + 3 = 9

C6 + 4 = 10

26

Cari hasil tambah dan pilih jawapan yang betul di bawah.A 80

B 90

C100

27Cari hasil tolak dan pilih jawapan yang betul di bawahA 9

B11

C15

28 Pilih ayat penyataan matematik yang betulA2 + 3 + 3 = 8

B3 + 4 + 4 = 11

C4+ 4 + 4 = 12

- = 29Bulatkan jawapan yang betul

A3

B9

C12

30Pilih ayat nombor yang betul bagi penambahan di atas.A 300 + 257 = 557B 306 + 267 = 573C 306 + 257 = 563KERTAS SOALAN TAMAT400 + 20 + 8

710

910

610

130

140

?

30

821

35

219

454

452

450

448

444

100

100

100

50

60

80

9

3

125

10

10

10

Enam ratus tiga puluh lapan

Lima ratus dua

364

=

100

100

100

7