of 8 /8
A. Suaikan kepada kumpulan yang sama banyak . (4 markah) 1. 2. B. Tuliskan nombor dalam perkataan . (8 markah) 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________ 4. ________________________ C. Tuliskan nombor – nombor yang terletak di antara nombor – nombor yang di berikan. (6 markah ) 1 6 25 98 53 a b

Ujian Ogos Matematik Tahun 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mathematics

Text of Ujian Ogos Matematik Tahun 1

Page 1: Ujian Ogos Matematik Tahun 1

A. Suaikan kepada kumpulan yang sama banyak . (4 markah)

1.

2.

B. Tuliskan nombor dalam perkataan . (8 markah)

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

4. ________________________

C. Tuliskan nombor – nombor yang terletak di antara nombor –

nombor yang di berikan. (6 markah )

1. 6 , _____, _____, 9

2. 58 , _____, _____, 61

3. 27 , _____, 29 , _____

D. Warnakan rajah berdasarkan pecahan yang diberikan.

1

6

25

98

53

a.

b.

Page 2: Ujian Ogos Matematik Tahun 1

(12 markah)

setengah separuh suku

setengah

suku separuh

E. Tuliskan jawapan yang betul . (8 markah )

1. 3 + 4 = 2. 12 + 6 =

3. + 4 = 12 4. 16 + = 19

2

Page 3: Ujian Ogos Matematik Tahun 1

F. Jumlahkan harga barang-barang yang di beli. (12 markah)

Barang Jumlah harga

1.

2.

3.

4.

G. . Bundarkan nombor kepada puluh yang terhampir. (8 markah)

3

sen RM

RM 3.5025

RM2 40sen sen RM5 50

Page 4: Ujian Ogos Matematik Tahun 1

30

32

34 35

37

40

1. 32 dibundarkan kepada puluh terdekat jadi .

2. 34 dibundarkan kepada puluh terdekat jadi .

3. 35 dibundarkan kepada puluh terdekat jadi .

4. 37 dibundarkan kepada puluh terdekat jadi .

H. Kira jawapannya. (12 markah)

1. 2.

3.

4

4.

5. 6.

Pu Sa

2

+

5

3

Pu Sa

5

+

4

4

Pu Sa

3

+ 4

3

6

Pu Sa

3

+ 1

1

7

Pu Sa

9

- 4

9

7

Pu Sa

6

-

8

4

Page 5: Ujian Ogos Matematik Tahun 1

I . Kira dengan mengumpul semula. B3D1E1. (8 markah).

1.

J. Tuliskan nilai wang dalam sen atau RM. (8 markah)

K. Warnakan jawapan yang betul. ( 4 markah )

5

3. 4.

Pu Sa 2.

Pu Sa

4

+

7

3

3

+ 1

3

8

Pu Sa

2

-

2

4

Pu Sa

3

- 1

1

5

Page 6: Ujian Ogos Matematik Tahun 1

1.

2.

L. Tuliskan waktu dalam angka . ( 4 markah )

1.

2.

M . Lukiskan jarum-jarum jam. ( 6 markah )

1.

6

petang

malam

pagi

tengah hari

Page 7: Ujian Ogos Matematik Tahun 1

2.

3.

7

Disediakan oleh

__________________Cik Nurul Atiqah Azami

Guru MatematikSK Bandar Sri Damansara 1

Disemak oleh

__________________Pn. Siti Meryam Perus Abdullah

Ketua Panitia MatematikSK Bandar Sri Damansara 1

Disahkan oleh

__________________En. Asmizi Mohd Talkah

GPK AkademikSK Bandar Sri Damansara 1

4 : 30

11 : 15

2 : 00