of 50 /50
Ujian Diagnostik Matematik KEMAHIRAN 1 : Pranombor Kemahiran 1.1: Mengenal warna Arahan :Warnakan gambar berikut dengan warna yang diberi. Contoh: KEMAHIRAN 1.2 : Mengenal saiz Arahan :Bulatkan objek yang sama saiz. 1 Oren Kuning Biru Hijau Merah Hitam 3 1. 4 2. 5

88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Embed Size (px)

Text of 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 1 : Pranombor Kemahiran 1.1: Mengenal warna Arahan :Warnakan gambar berikut dengan warna yang diberi. Contoh:

3.

Oren 1. 4.

Merah

Hijau 2. 5.

Biru

Kuning

Hitam

1

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 1.2 : Mengenal saiz Arahan :Bulatkan objek yang sama saiz. Contoh:

1.

2.

3.

4.

5.

2

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 1.3 : Mengenal bentuk Arahan :Warnakan gambar yang sama Contoh:

1.

2.

3.

4.

5.

3

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 2 : Kemahiran konsep nombor KEMAHIRAN 2.1 : Himpunan yang banyak Arahan : Tandakan( Contoh: ) pada himpunan yang lebih banyak.

1.

2.

3.

4.

5.

4

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 2.2 : Himpunan yang sedikit Arahan : Tandakan ( Contoh: ) pada himpunan yang sedikit.

1.

2.

3.

4.

5.

5

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 2.3 : Himpunan sama banyak Arahan : Tandakan ( Contoh : )pada himpunan yang sama banyak.

1

2..

3.

4.

5.

6

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 3 : Mengenal angka 1 hingga 10 KEMAHIRAN 3.1 : Pananan angka dengan benda (1 hingga 5) Arahan :Suaikan nombor dengan bilangan objek yang betul Contoh:

11.

3 4 2 1 5

2. 3.

4. 5.

7

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 3.1.2 : Tulis nombor berdasarkan bilangan (1 hingga 5) Arahan : Tulis nombor berdasarkan bilangan objek. Contoh:

2

1. 2. 3.

4.

5.

8

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 3.2.1 : Padanan angka dengan benda(6 hingga 10) Arahan Contoh: : Suaikan nombor dengan bilangan objek yang betul.

6 8 9 6 10 7

9

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 3.2.2 : Tulis nombor berdasarkan bilangan benda. (6 hingga 10) Arahan Contoh: : Tulis nombor berdasarkan gambar.

6

1. 2.

3.

4.

5.

10

Ujian Diagnostik Matematik

KEMAHIRAN 3.3.1 : Melengkapkan tempat kosong dengan nombor menaik Arahan Contoh: : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai.

1 3

2

3 5

4

1.

2. 3.

7 2 5 1 3

9 5

4.

7

5.

11

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 3.3.2 : Melengkapkan tempat kosong dengan nombor menurun Arahan Contoh: : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai.

51.

4 7

3 5

2

1 3

2.

53.

4 6

2 4

8

4.

45.

3

1

9

7

612

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 3.3.3 : Melengkapkan tempat kosong dengan nombor di antara,sebelum dan selepas Arahan Contoh : : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai.

71.

8

9

3

5

2.

5

6

3.

2

3

4.

6

8 413

5.

3

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 4 Kemahiran 4.1.1 Arahan Contoh : : Operasi tambah dalam lingkungan 10 : Penyatuan himpunan : Lukis dan tulis benda yang dihimpunkan.

+41.

=2 6

+32.

=2

+43.

=3

+64.

=3

+5 5

=

14

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 4.1.2 Arahan Contoh : : Menulis ayat matematik. : Tulis ayat matematik berdasarkan gambar.

+21.

=3 5

+

=

2.

+3.

=

+

=

4.

+

=

15

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 4.1.3 : Melengkapkan ayat matematik operasi tambah. Arahan : Lengkapkan.

Contoh:

5

+

4 =9

1.

4 + 1 =

2.

2 + 2 =

3.

3 + 6 =

4.

7 + 3 =

5.

8 + 1 =

16

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 5 : Operasi tolak dalam lingkungan 10 Kemahiran 5.1.1 : Menulis ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses pengasingan. Arahan : Tulis ayat matematik berdasarkan gambar.

Contoh:

5

_

1

= 4

_

=

_

=

_

=

_

=

_

=

17

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 5.1.2 : Melengkapkan ayat matematik operasi tolak dalam lingkungan 10. Arahan : Lengkapkan.

Contoh :

6

2

=

4

1. 2. 3. 4. 5.

4 - 3 = 5 - 1 = 7 - 5 = 9 - 4 = 8 - 3 =

18

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 5.1.3 : Melengkapkan ayat matematik operasi tolak dalam lingkungan 10,bentuk lazim. Arahan Contoh : : Lengkapkan.

3 - 2 13 1 ___________ ____________ 9 7 ___________ ____________ 9 8 ___________ ___________ 5 2 ___________ ____________ 8 3 ___________ ____________

19

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 6 Kemahiran 6.1 ArahanContoh :

: Mengenal Nombor 11 hingga 20 : Menulis nombor mengikut bilangan benda. : Tulis angka mengikut bilangan.

141. 2.

3.

4.

5.

20

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 6.2 Arahan Contoh : :Turutan nombor secara menaik.

: Tulis nombor yang sesuai pada tempat kosong.

17 16 15 13 14

201.

17

15

2.

11

21

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 6.3 :Turutan nombor secara menurun. Arahan Contoh : : Tulis nombor yang sesuai pada tempat kosong.

17

16

15

14

13

1.

20 172.

15

12

22

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 6.4 ArahanContoh :

: Menulis nombor hingga 20. : Tulis angka pada tempat kosong berdasarkan gambar.

121.

2.

3.

4.

5.

23

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 7 : Operasi Tambah dalam Lingkungan 18 Kemahiran 7.1 Arahan : Melengkap ayat matematik dalam bentuk ayat : Jumlahkan.

Contoh: 7 + 6 = 13

8

+

8

=

9

+

6

=

5

+

9

=

3

+

7

=

5

+

8

=

24

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 7.2 : Melengkapkan ayat matematik dalam bentuk lazim Arahan Contoh : : Selesaikan.1.

8 + 5 ___________ 13 ___________2. 3.

7 + 9 ____________ ____________ 8 + 4 ___________ ___________5.

5 + 9 _____________ _____________4.

3 + 9 ____________ ____________

6 + 5 ___________ ___________

25

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 8 : Operasi Tolak dalam Lingkungan 18 Kemahiran 8.1 Arahan Contoh : : Menulis ayat matematik berdasarkan gambar : Tulis ayat matematiknya.1.

13 2.

-

5

=

8 3.

11

-

3

=

4.

6

=

8 5.

18

-

=

10

-

7

=

-

=

26

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 8.2 : Melengkap ayat matematik dalam bentuk ayat. Arahan : Lengkapkan ayat matematik berikut.

Contoh : 17 8 = 9

15

-

7

=

12

-

9

=

18

-

6

=

11

-

4

=

13

-

5

=

27

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 8.3 lazim Arahan Contoh: : Melengkapkan ayat matematik dalam bentuk : Kira bakinya.1.

17 9 ____________ 6 ____________2. 3.

12 8 ____________ ____________ 18 7 ____________ ____________5.

16 5 ____________ ____________4.

13 6 ____________ ____________

11 3 ____________ ____________

28

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 9 : Nombor hingga 50 Kemahiran 9.1 Arahan Contoh : : Menama dan menentukan nilai nombor : Suaikan gambar dengan nombor yang betul.

49

35

47

24

36

29

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 9.2 : Menulis angka mengikut turutan menaik dan menurun Arahan Contoh: : Tulis angka di tempat yang sesuai.

30

31

32

33

34

26

28

30

41

44

50

46

35

37

24

23

30

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 9.3 : Menentukan nilai tempat. Arahan Contoh : : Tuliskan nombor mengikut nilai tempat.

14

1

pu

4

sa

25

9 _______ _____ 9 6pu pu

9 _______ _____ 9 6 _______ ____________ 9 6 _____ _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 6 _____sa

37

sa

46

29

42

_______ _____ _______ 9 _____ 6 _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 6 _____

pu

sa

pu

sa

pu

sa

31

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 9.4 Arahan Contoh: : Menulis nombor dalam bentuk panjang.

: Suaikan.

40 + 2

30 + 7

42 21

20 + 4 40 + 9 30 + 6

37

20 + 1

32

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 9.5 : Menulis perkataan nombor bagi angka. Arahan : Suaikan perkataan dengan angka yang betul.

Contoh:

8 43 28 54 32 17

lima puluh empat tiga puluh dua lapan tujuh belas empat puluh tiga dua puluh lapan

33

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 10 : Sifar Kemahiran 10.1 : Konsep Sifar Arahan Contoh : : Bulatkan nombor yang betul

3

30

03

10 40

1 04

01 4

2 05

20 5

02 50

01

0

10

34

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 10.2 : Tambah dan tolak melibatkan sifar dalam bentuk ayat dan bentuk lazim. Arahan Contoh : : Selesaikan.

7

+

0

=

7

0

+

5

=

9

-

0

=

3 + 0 _________ _________

6 0 _________ _________

0

+

4

=

35

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 11 : Operasi tambah dalam lingkungan 50 Kemahiran 11.1 : Menambah sebarang nombor satu digit dengan gandaan puluh dalam lingkungan 50. Arahan Contoh : : Hitungkan.

30 8 20 9 2 40

+ + + + + +

8 40 5 10 30 3

= = = = = =

38

36

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 11.2 : Menambah sebarang nombor satu digit dengan gandaan sepuluh tanpa mengumpul semula. Arahan Contoh : : Jumlahkan.1.

40 + 3 ____________ 43 ____________2. 3.

8 + 20 ____________ ____________

30 + 9 ____________ ____________4. 5.

7 + 20 ____________ ____________ 20 + 6 ____________ ____________

10 + 4 ____________ ____________

37

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 11.3 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula (lingkungan 50 ) secara ayat. Arahan Contoh : : Selesaikan.

27 34

+ +

2 5

= =

29

4

+

41

=

33

+

6

=

7

+

22

=

5

+

13

=

38

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 11.4 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula. Arahan Contoh: : Selesaikan.1.

17 + 2 ____________ 19 ____________2. 3.

22 + 6 ____________ ____________ 31 + 3 ____________ ____________5.

7 + 11 ____________ ____________4.

3 + 16 ____________ ____________

36 + 2 ____________ ____________

39

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 11.5 : Menambah sebarang nombor dua digit tanpa mengumpul semula (lingkungan 50) secara lazim. Arahan Contoh : : Jumlahkan.1.

13 + 25 ____________ 38 ____________2. 3.

23 + 25 ____________ ____________

26 + 12 ____________ ____________4. 5.

15 + 24 ____________ ____________ 11 + 27 ____________ ____________

33 + 16 ____________ ____________

40

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN11.6 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan nombor gandaan sepuluh. Arahan Contoh : : Jumlahkan.1.

13 + 20 ____________ 33 ____________2. 3.

10 + 23 ____________ ____________ 25 + 20 ____________ ____________5.

16 + 30 ____________ ____________4.

30 + 15 ____________ ____________

27 + 10 ____________ ____________

41

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 11.7 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit dengan mengumpul semula. Arahan Contoh : : Jumlahkan.1.

36 + 8 ____________ 44 ____________2. 3.

25 + 6 ____________ ____________ 29 + 2 ____________ ____________5.

18 + 5 ____________ ____________4.

38 + 8 ____________ ____________

41 + 9 ____________ ____________

42

Ujian Diagnostik MatematikKEMAHIRAN 11.8 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan dua digit dengan mengumpul semula. Arahan Contoh : : Selesaikan.1.

23 + 19 ____________ 42 ____________2. 3.

37 + 25 ____________ ____________ 28 + 13 ____________ ____________5.

36 + 16 ____________ ____________4.

17 + 28 ____________ ____________

18 + 17 ____________ ____________

43