50
Ujian Diagnostik Matematik KEMAHIRAN 1 : Pranombor Kemahiran 1.1: Mengenal warna Arahan :Warnakan gambar berikut dengan warna yang diberi. Contoh: KEMAHIRAN 1.2 : Mengenal saiz Arahan :Bulatkan objek yang sama saiz. 1 Oren Kuning Biru Hijau Merah Hitam 3 1. 4 2. 5

88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

KEMAHIRAN 1 : Pranombor

Kemahiran 1.1: Mengenal warna

Arahan :Warnakan gambar berikut dengan warna yang diberi.

Contoh:

1

Oren

Kuning

BiruHijau

Merah

Hitam

3.

1. 4.

2. 5.

Page 2: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

KEMAHIRAN 1.2 : Mengenal saiz

Arahan :Bulatkan objek yang sama saiz.

Contoh:

2

1.

2.

3.

4.

5.

Page 3: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

KEMAHIRAN 1.3 : Mengenal bentuk

Arahan :Warnakan gambar yang sama

Contoh:

3

1.

2.

3.

4.

5.

Page 4: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

KEMAHIRAN 2 : Kemahiran konsep nombor

KEMAHIRAN 2.1 : Himpunan yang banyak

Arahan : Tandakan( ) pada himpunan yang lebih banyak.

Contoh:

4

1.

2.

3.

4.

5.

Page 5: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

KEMAHIRAN 2.2 : Himpunan yang sedikit

Arahan : Tandakan ( ) pada himpunan yang sedikit.

Contoh:

5

5.

2.

3.

4.

1.

Page 6: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

KEMAHIRAN 2.3: Himpunan sama banyak

Arahan : Tandakan ( )pada himpunan yang sama banyak.

Contoh :

6

1

2.

3.

4.

5.

Page 7: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

1.

2.

3.

4.

5.

KEMAHIRAN 3 : Mengenal angka 1 hingga 10

KEMAHIRAN 3.1 : Pananan angka dengan benda (1 hingga 5)

Arahan :Suaikan nombor dengan bilangan objek yang betul

Contoh:

KEMAHIRAN 3.1.2 : Tulis nombor berdasarkan bilangan (1 hingga 5)

7

1

3

4

2

1

5

Page 8: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Arahan : Tulis nombor berdasarkan bilangan objek.

Contoh:

2

KEMAHIRAN 3.2.1 : Padanan angka dengan benda(6 hingga 10)

Arahan : Suaikan nombor dengan bilangan objek yang betul.

Contoh:

8

1.

3.

2.

5.

4.

6

Page 9: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

KEMAHIRAN 3.2.2 : Tulis nombor berdasarkan bilangan benda.

(6 hingga 10)

Arahan : Tulis nombor berdasarkan gambar.

Contoh:

9

7

10

9

6

8

Page 10: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

1 2 3 4

6

KEMAHIRAN 3.3.1 : Melengkapkan tempat kosong dengan nombor menaik

Arahan : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai.

Contoh:

10

1.

3.

2.

5.

4.

Page 11: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

3 57 9

2 5

1 3

5 4 3 2 1

7 5 3

5 4 2

8 6 4

KEMAHIRAN 3.3.2 : Melengkapkan tempat kosong dengan nombor menurun

Arahan : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai.

Contoh:

11

1.

2.3. 4.

5.

1.

2.

3.

Page 12: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

4 3 1

9 7 6

KEMAHIRAN 3.3.3 : Melengkapkan tempat kosong dengan nombor di antara,sebelum dan selepas

Arahan : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai.

Contoh :

1.

2.

12

4.

5.

7 8 9

3

6 5

5

32

Page 13: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

3.

4.

5.

KEMAHIRAN 4 : Operasi tambah dalam lingkungan 10

Kemahiran 4.1.1 : Penyatuan himpunan

Arahan : Lukis dan tulis benda yang dihimpunkan.

Contoh :

+ =

1.

+ =

2.

+ =

13

6 8

43

4 2 6

3 2

34

Page 14: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

3.

+ =

4.

+ =

KEMAHIRAN 4.1.2 : Menulis ayat matematik.

Arahan : Tulis ayat matematik berdasarkan gambar.

Contoh :

+ =

1.

+ =

2.

+ =

14

6 3

5 5

2 3 5

Page 15: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

3.

+ =

4.

+ =

KEMAHIRAN 4.1.3 : Melengkapkan ayat matematik operasi tambah.

Arahan : Lengkapkan.

Contoh:

1. 4 + 1 =

2. 2 + 2 =

15

5 + 4 = 9

Page 16: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

3. 3 + 6 =

4. 7 + 3 =

5. 8 + 1 =

KEMAHIRAN 5 : Operasi tolak dalam lingkungan 10

Kemahiran 5.1.1 : Menulis ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses pengasingan.

Arahan : Tulis ayat matematik berdasarkan gambar.

Contoh:

16

_ =

_ =

_

=

5 _ 1 = 4

Page 17: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

=6 2 4

KEMAHIRAN 5.1.2 : Melengkapkan ayat matematik operasi tolak dalam lingkungan 10.

Arahan : Lengkapkan.

Contoh :

1. 4 - 3 =

2. 5 - 1 =

17

_

=

_ =

Page 18: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

3. 7 - 5 =

4. 9 - 4 =

5. 8 - 3 =

KEMAHIRAN 5.1.3 : Melengkapkan ayat matematik operasi tolak dalam lingkungan 10,bentuk lazim.

Arahan : Lengkapkan.

Contoh :

3- 2

1

3

- 1 ___________

____________

5

- 2 ___________

____________

9 818

Page 19: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

- 7 ___________

____________

- 3 ___________

____________

9

- 8 ___________

___________

KEMAHIRAN 6 : Mengenal Nombor 11 hingga 20

Kemahiran 6.1 : Menulis nombor mengikut bilangan benda.

Arahan : Tulis angka mengikut bilangan.

Contoh :

141.

2.

19

Page 20: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

3.

4.

5.

KEMAHIRAN 6.2 :Turutan nombor secara menaik.

Arahan : Tulis nombor yang sesuai pada tempat kosong.

Contoh :

1.

20

13

1514

1617

20

17

Page 21: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

2.

KEMAHIRAN 6.3 :Turutan nombor secara menurun.

Arahan : Tulis nombor yang sesuai pada tempat kosong.

Contoh :

1.

21

20

17

1716 15 14 13

11

15

Page 24: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

5 + 9 =

3 + 7 =

5 + 8 =

KEMAHIRAN 7.2 : Melengkapkan ayat matematik dalam bentuk lazim

Arahan : Selesaikan.

Contoh :

8

+ 5___________

13 ___________

1.

7

+ 9____________

____________

24

Page 25: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

2.

5 + 9

_____________

_____________

3.

8

+ 4___________

___________

4.

3

+ 9____________

____________

5.

6

+ 5___________

___________

KEMAHIRAN 8 : Operasi Tolak dalam Lingkungan 18

Kemahiran 8.1 : Menulis ayat matematik berdasarkan gambar

Arahan : Tulis ayat matematiknya.

25

Page 26: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh :

- =

1.

- =

2.

- =

3.

- =

4.

- =

5.

- =

KEMAHIRAN 8.2: Melengkap ayat matematik dalam bentuk ayat.

Arahan : Lengkapkan ayat matematik berikut.

Contoh :

26

13 5 8 3 11

8 6 10 18

7

Page 27: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

17 - 8 = 9

15 - 7 =

12 - 9 =

18 - 6 =

11 - 4 =

13 - 5 =

KEMAHIRAN 8.3 : Melengkapkan ayat matematik dalam bentuk lazim

Arahan : Kira bakinya.

27

Page 28: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh:

17

- 9____________

6 ____________

1.

12

- 8____________

____________

2.

16

- 5____________

____________

3.

18

- 7____________

____________

4.

13

- 6____________

____________

5.

11

- 3____________

____________

KEMAHIRAN 9 : Nombor hingga 50

Kemahiran 9.1 : Menama dan menentukan nilai nombor

Arahan : Suaikan gambar dengan nombor yang betul.

28

Page 29: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh :

49

35

47

24

36

KEMAHIRAN 9.2: Menulis angka mengikut turutan menaik dan menurun

Arahan : Tulis angka di tempat yang sesuai.

Contoh:

29

Page 30: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

30 31 32 33 34

26 28 30

41 44

50 46

35 37

24 23

KEMAHIRAN 9.3: Menentukan nilai tempat.

Arahan : Tuliskan nombor mengikut nilai tempat.

30

Page 31: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh :

14

pu sa

25

pu sa

37

pu sa

46

pu sa

29

pu sa

42

pu sa

KEMAHIRAN 9.4 : Menulis nombor dalam bentuk panjang.

Arahan : Suaikan.

31

1

4

Page 33: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh:

8lima puluh empat

43 tiga puluh dua

28 lapan

54 tujuh belas

32 empat puluh tiga

17 dua puluh lapan

KEMAHIRAN 10 : Sifar

Kemahiran 10.1 : Konsep Sifar

33

Page 34: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Arahan : Bulatkan nombor yang betul

Contoh :

3 30 03

10 1 01

40 04 4

2 20 02

05 5 50

01 0 10

KEMAHIRAN 10.2 : Tambah dan tolak melibatkan sifar dalam bentuk ayat dan bentuk lazim.

Arahan : Selesaikan.

34

Page 35: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh :

7 + 0 = 0 + 5 =

9 - 0 =

3 + 0 _________ _________

6 - 0 _________ _________

0 + 4 =

KEMAHIRAN 11 : Operasi tambah dalam lingkungan 50

Kemahiran 11.1 : Menambah sebarang nombor satu digit dengan gandaan puluh dalam lingkungan 50.

Arahan : Hitungkan.

35

7

Page 36: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh :

30 + 8 =38

8 + 40 =

20 + 5 =

9 + 10 =

2 + 30 =

40 + 3 =

KEMAHIRAN 11.2 : Menambah sebarang nombor satu digit dengan gandaan sepuluh tanpa mengumpul semula.

Arahan : Jumlahkan.

36

Page 37: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh :

40

+ 3 ____________

43 ____________

1.

8

+ 20 ____________

____________

2.

30

+ 9 ____________

____________

3.

7

+ 20 ____________

____________

4.

10

+ 4____________

____________

5.

20

+ 6 ____________

____________

KEMAHIRAN 11.3 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula

(lingkungan 50 ) secara ayat.

Arahan : Selesaikan.

Contoh :

37

Page 38: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

27 + 2 = 29

34 + 5 =

4 + 41 =

33 + 6 =

7 + 22 =

5 + 13 =

KEMAHIRAN 11.4 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula.

Arahan : Selesaikan.

38

Page 39: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh:

17

+ 2 ____________

19 ____________

1.

22

+ 6 ____________

____________

2.

7

+ 11 ____________

____________

3.

31

+ 3 ____________

____________

4.

3

+ 16 ____________

____________

5.

36

+ 2 ____________

____________

KEMAHIRAN 11.5 : Menambah sebarang nombor dua digit tanpa mengumpul semula (lingkungan 50) secara lazim.

Arahan : Jumlahkan.

39

Page 40: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh :

13

+ 25 ____________

38 ____________

1.

23

+ 25 ____________

____________

2.

26

+ 12 ____________

____________

3.

15

+ 24 ____________

____________

4.

33

+ 16 ____________

____________

5.

11

+ 27 ____________

____________

KEMAHIRAN11.6 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan nombor gandaan sepuluh.

Arahan : Jumlahkan.

Contoh : 1.

40

Page 41: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

13

+ 20 ____________

33 ____________

10

+ 23 ____________

____________

2.

16

+ 30 ____________

____________

3.

25

+ 20 ____________

____________

4. 30

+ 15 ____________

____________

5.

27

+ 10 ____________

____________

KEMAHIRAN 11.7 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit dengan mengumpul semula.

Arahan : Jumlahkan.

41

Page 42: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh :

36

+ 8 ____________

44 ____________

1.

25

+ 6 ____________

____________

2.

18

+ 5 ____________

____________

3.

29

+ 2 ____________

____________

4.

38

+ 8 ____________

____________

5.

41

+ 9 ____________

____________

KEMAHIRAN 11.8 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan dua digit dengan mengumpul semula.

Arahan : Selesaikan.

42

Page 43: 88909593 Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan

Ujian Diagnostik Matematik

Contoh :

23

+ 1 9 ____________

42 ____________

1. 37

+ 25 ____________

____________

2. 36

+ 16 ____________

____________

3. 28

+ 13 ____________

____________

4. 17

+ 28 ____________

____________

5. 18

+ 17 ____________

____________

43