of 23 /23
MTE3112 Amalan Pentaksiran dalam Matematik Topik 2: Kesukaran Matematik dan Ujian Dignostik IPGKTI/ KLL / 2011

2.Kesukaran Matematik Ujian Diagnostik (1).ppt

Embed Size (px)

Text of 2.Kesukaran Matematik Ujian Diagnostik (1).ppt

 • MTE3112 Amalan Pentaksiran dalam MatematikTopik 2:Kesukaran Matematik dan Ujian Dignostik

  IPGKTI/ KLL / 2011

 • (A) Ujian Diagnostik(B) Pentadbiran dan pentaksiran diagnostik (C) Salah tanggapan dan kesukaran Matematik

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (A) Ujian Diagnostik

  ujian kecerdasan, penilaian berasaskan sekolahpenilaian berasaskan bilik darjah

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • Ujian kecerdasan juga dikenali sebagai ujian mentaldigunakan untuk mengukur kecerdasan mental seseorang individu atau perbezaan antara individu.banyak berubah mengikut perkembangan ilmu psikologi dalam bidang ini. Ujian kecerdasan mental bagi kanak-kanak tidak menekankan aspek kebahasaan, tetapi menggunakan gambar rajah, sebab aspek ini belum mereka kuasai. Ujian kecerdasan memberikan bukti, secara tidak langsung, tentang potensi yang ditunjukkan oleh murid-murid berdasarkan prestasi mereka dalam ujian tersebut. Ujian ini kerap digunakan untuk membuat telahan pencapaian di sekolah atau institusi pendidikan tinggi.Contoh ujian kecerdasan lain ialah Ujian Skala Stanford-Binet, Ujian Weschler dan Ujian Lorge-Thorndike.

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • Ujian kecerdasan Bidang pengujian kecerdasan bermula pada tahun 1796. Ujian ini terus berkembang apabila Galton, pada tahun 1969, cuba mengukur ketajaman deria, gambaran mental dan pencapaian intelektual antara pelajar-pelajar genius. Tokoh-tokoh lain yang turut terlibat dalam pengukuran kecerdasan mental termasuklah Wundt, Cattell dan Binet (Abu Bakar,1986). Ujian kecerdasan kanak-kanak terawal ialah ujian Binet-Simon.

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • Tutorial (M12)Topik 21. Jalankan satu ujian kecerdasan. Analisa keputusan tersebut. Laman web rujukan: http://www.wordofmouthexperiment.com/dedpyhto/tests/test/iq-test.htm

  (A) Ujian Diagnostik

 • (A) Ujian Diagnostik

  Kepentingan ujian - untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran - untuk menentukan punca-punca yang menyebabkan masalah itu berlaku seterusnya guru merancang & melaksanakan tindakan lanjutan untuk mengatasi masalahbiasanya ditumpukan kepada tajuk tertentu itemnya dibina secara terperinci supaya masalah yang dihadapi setiap pelajar dapat dikenalpasti bagi tajuk tersebut.

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (A) Ujian Diagnostik

  dapat mengenal pasti kelemahan murid -> beri peluang kepada guru untuk menjalankan langkah pemulihan kepada murid-murid berkenaan. diadakan secara formal: melibatkan pensel dan kertas, tidak formal: secara soal jawab, inventori, pemerhatian & tugasan dari semasa ke semasa. Contoh ujian diagnostik ialah ujian bacaan untuk mengenalpasti masalah pelajar mengenal dan menyebut huruf.

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (A) Ujian Diagnostik

  Ciri-ciri ujian diagnostik :

  berfokus kepada masalah pembelajaran biasanya tidak memberikan skor atau gred kepada pelajar. bersifat formatif, dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran berjalan. Laporan ujian dibuat dalam bentuk profil perkara yang belum dikuasai pelajartidak setara bukan ujian untuk pembelajaran

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (A) Ujian Diagnostik

  Tujuan utama untuk melaksanakan ujian diagnostik Matematik : Untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam penguasaan kemahiran matematik

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (A) Ujian Diagnostik

  Kesukaran Matematik & Ujian DiagnostikPeringkat-peringkat pelaksanaan ujian diagnostik atau Langkah-langkah diagnostik secara turutan untuk mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran

  mentadbirkan ujian pencapaian umummengenalpasti pelajar yang memerlukan bantuanmengesan bidang kesukaranmengenalpasti faktor penyebabmenyediakan aktiviti pemulihan

 • (A) Ujian Diagnostik

  penilaian berasaskan sekolah

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (A) Ujian Diagnostik

  penilaian berasaskan bilik darjah

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (B) Pentadbiran dan pentaksiran diagnostik

  prinsip pembinaan itempelaksanaan dan pentadbirananalisis keputusan

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • Tutorial (M13)1. Tugasan kumpulan (a) Cari satu ujian diagnostik matematik (b) Bincang - prinsip pembinaan item - pelaksanaan dan pentadbiran ujian diagnotik - analisis keputusan

  (A) Ujian Diagnostik

 • INTERAKSI 3

 • (C) Salah tanggapan dan kesukaran Matematik

  salah tanggapananalisis kesilapan Newman bacaanpemahamankemahiran transformasikemahiran prosesenkodkecuaianmotivasi

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (C) Salah tanggapan dan kesukaran Matematik

  salah tanggapanContoh-contoh **

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (C) Salah tanggapan dan kesukaran Matematik

  analisis kesilapan Newman bacaanpemahamankemahiran transformasikemahiran prosesenkodkecuaianmotivasi

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (C) Salah tanggapan dan kesukaran Matematik

  Analisis kesilapan Newman (i) Bacaan: Bolehkah anda baca soalan ini? Untuk mengetahui sama ada pelajar dapat mengenal perkataan yang mudah dan simbol dalam masalah berayat/bercerita. (ii)Pemahaman: Selepas pelajar membaca soalan, guru tanya, Apakah yang dikehendaki oleh soalan?Untuk mengetahui pemahaman pelajar terhadap masalah itu dari segi bahasa (iii)kemahiran transformasi: Selepas itu, apakah operasi yang anda perlu gunauntuk mendapat jawapan?Ini proses transformasi dari pemahaman linguistik ke interpretasi matematik (iv)Kemahiran proses: Bolehkah anda tunjukkan pengiraan anda atau menulisnya di atas kertas? Ini proses pelaksanaan proses matematik. Cth : Di sinilah kesilapan berlaku (*)

  (v) Enkod : Bolehkah anda tuliskan jawapan anda? Ini langkah di mana jawapan dienkod dalam bentuk bertulis yang boleh diterima.

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (C) Salah tanggapan dan kesukaran Matematik

  Analisis kesilapan NewmanCth: 39 + 27 516

  Salah tanggapan / miskonsepsi: Pelajar ini belum dapat menguasai konsep nilai tempat dan tidak mahir menjalankan operasi penambahan dengan mengumpul semula.

  Aktiviti pemulihan: Guna bahan manupulatif seperti blok dienes dan carta nlai tempat untuk menggambarkan dengan lebih jelas konsep nilai tempat, seterusnya cara pertukaran bahan (contoh jalur dengan unit) menggambarkan cara mengumpul semula. Guna juga buku latihan matematik bergrid untuk menunjukkan nilai tempat.

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (C) Salah tanggapan dan kesukaran Matematik

  Analisis kesilapan Newman Jika murid menunjukkan langkah kerja dan jawapan yang betul selepas temubual -> kecuaian atau kurang motivasi

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik

 • (A) Ujian Diagnostik

  Program Pemulihan

  LINUS - Literasi & NumerasiKIA2M kelas intervensi Awalan Membaca & Menulis

  Kesukaran Matematik & Ujian Diagnostik