of 12 /12
1 [email protected] UJIAN BULAN SEPTEMBER MATEMATIK TAHUN 4 2016 MARKAH Masa menjawab : 60 minit Nama :………………………………………………………………………………………….. Kelas : …………………… 60 Jawab semua soalan dan tunjukkan jalan pengiraan. 1i Tulis 'enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua' dalam angka. (1 markah) ii Cerakinkan jawapan yang diperolehi di atas mengikut Nilai digit : (1 markah) Nilai tempat : (1 markah) 2i 72 386 + 3 + 2456 = (1 markah) ii Bundarkan jawapan yang diperolehi kepada ribu terdekat (1 markah) 3 2 ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

ujian bulan 9 matematik tahun 4

Embed Size (px)

Text of ujian bulan 9 matematik tahun 4

Page 1: ujian bulan 9 matematik tahun 4

1 [email protected]

UJIAN BULAN SEPTEMBER MATEMATIK TAHUN 4 2016 MARKAH

Masa menjawab : 60 minit

Nama :………………………………………………………………………………………….. Kelas : …………………… 60

Jawab semua soalan dan tunjukkan jalan pengiraan.

1i Tulis 'enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua' dalam angka.

(1 markah)

ii Cerakinkan jawapan yang diperolehi di atas mengikut

Nilai digit :

(1 markah)

Nilai tempat :

(1 markah)

2i 72 386 + 3 + 2456 =

(1 markah)

ii Bundarkan jawapan yang diperolehi kepada ribu terdekat

(1 markah)

3

2

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 2: ujian bulan 9 matematik tahun 4

2 [email protected]

3i Berdasarkan gambar rajah di bawah, tuliskan dalam peratus.

(1 markah)

ii Tukarkan jawapan yang diperolehi kepada nombor perpuluhan.

(1 markah)

4 Rajah di bawah menunjukkan panjang sebatang pensel.

i Tuliskan nombor perpuluhan di atas dalam perkataan

(1 markah)

ii Apakah nilai tempat bagi digit 5?

(1 markah)

iii Berapakah panjang 3 batang pensel di atas.

(2 markah)

5i Hafiz telah memenangi pertandingan bercerita dengan markah 97%.

Tuliskan peratus markah itu dalam bentuk perpuluhan.

(2 markah)

2

4

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 3: ujian bulan 9 matematik tahun 4

3 [email protected]

ii 66.3 + 5.6 + 2 =

(2 markah)

iii 7.4 x 17 =

(2 markah)

6

i Susun nombor-nombor di atas mengikut tertib menurun.

………………………………………………………………………………………………………………………………

(1 markah)

ii Nyatakan nilai yang terbesar dan terkecil

Nilai ter besar : …………………………………………………………..

Nilai terkecil : …………………………………………………………….

(2 markah)

iii Apakah beza nilai terbesar dan terkecil?

(2 markah)

6

5

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 4: ujian bulan 9 matematik tahun 4

4 [email protected]

7 Rajah di bawah menunjukkan sejumlah nilai wang yang Ali ada.

i Berapakah jumlah wang Ali?

(2 markah)

ii Ibu Ali memberi RM 25.80 lagi. Berapakah jumlah wang Ali sekarang?

(2 markah)

8 Nyatakan pecahan nombor bercampur dan pecahan tidak wajar bagi rajah

di bawah.

i

Nombor bercampur : ……………………………………….

Pecahan tak wajar : …………………………………………

(2 markah)

6 keping 4 keping 3 keping

4

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 5: ujian bulan 9 matematik tahun 4

5 [email protected]

ii Lorekkan rajah di bawah menjadi

(1 markah)

iii Tukarkan jawapan (ii) kepada pecahan tidak wajar.

(1 markah)

9i Ali ada 1 620 biji guli. Abdul ada 2 300 biji lebih banyak daripada Ali.

Kirakan jumlah bilangan guli mereka.

(2 markah)

ii Bilangan guli Sofea pula 1 700 kurang daripada Abdul.

Berapakah jumlah guli Abdul dan Sofea?

(3 markah)

10

i Hitung jumlah harga sebuah peti sejuk , televisyen dan mesin basuh

(3 markah)

ii Cari beza harga antara televisyen dengan mesin basuh.

(2 markah)

5

8 2

4

5

5

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 6: ujian bulan 9 matematik tahun 4

6 [email protected]

11 Ain memotong segulung reben yang berukuran 12.15 m kepada 5 bahagian

yang sama panjang.

i Berapakah panjang satu bahagian reben.

(2 markah)

ii Setiap reben yang dipotong digunakan untuk mengikat sebuah kotak.

Berapakah panjang reben untuk mengikat 3 buah kotak?

(2 markah)

12 Faizol mempunyai 100 keping poskad. 0.3 daripada poskad itu ialah

poskad tempatan dan selebihnya ialah poskad luar Negara.

i Berapakah peratusan poskad tempatan?

(2 markah)

ii. Berapakah peratusan poskad luar negara?

(3 markah)

13 Berdasarkan gambar rajah di bawah cari pecahan bahagian berlorek.

(2 markah)

4

2

5

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 7: ujian bulan 9 matematik tahun 4

7 [email protected]

14 Marissa menjual 3 280 buku roti pada bulan Januari. Bilangan roti yang dijual pada

bulan Februari adalah 4 kali bilangan roti yang dijual bulan Januari.

Jualan pada bulan Mac sama seperti bulan Februari.

i Hitung bilangan roti yang dijual pada bulan Februari.

(2 markah)

ii Berapakah jumlah roti yang dijual bagi ketiga-tiga bulan?

(3 markah)

15 Rajah di bawah menunjukkan bilangan telur di dalam sebuah bekas.

30 biji

i Berapakah bilangan bekas yang diperlukan untuk mengisi 27 300 biji telur.

(2 markah)

ii Puan Aminah ingin membuat kek dan telah membeli 3.5 bekas telur itu.

Berapakah jumlah telur yang telah dibeli oleh Puan Aminah?

(2 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

5

4

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 8: ujian bulan 9 matematik tahun 4

8 [email protected]

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 9: ujian bulan 9 matematik tahun 4

9 [email protected]

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 10: ujian bulan 9 matematik tahun 4

10 [email protected]

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 11: ujian bulan 9 matematik tahun 4

11 [email protected]

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa

Page 12: ujian bulan 9 matematik tahun 4

12 [email protected]

Kirakan jumlah bilangan guli mereka.

ujian bulan sept 2016 tahun 4 skdssa