of 19 /19
DISEDIAKAN OLEH: SYARUDIN BIN IBRAHIM PPG BAHASA MELAYU AMBILAN FEB. KUMPULAN 1 PSV3107E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR Bidang : Membuat Corak dan Rekaan KSSR Tahun 2 Tajuk : Pembalut Hadiah

pembentangan psv3107E.pptx

Embed Size (px)

Text of pembentangan psv3107E.pptx

Page 1: pembentangan psv3107E.pptx

DISEDIAKAN OLEH:SYARUDIN BIN IBRAHIMPPG BAHASA MELAYU AMBILAN FEB.KUMPULAN 1

PSV3107E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Bidang : Membuat Corak dan Rekaan KSSR Tahun 2

Tajuk :Pembalut Hadiah

Page 2: pembentangan psv3107E.pptx

Tahun : 2

Kelas : 2 Afdhal

Bidang : Membuat Corak dan Rekaan

Aktiviti : Membuat Corak Tidak Terancang

Menggunakan Kaedah Gosokan dan Lipatan

Tema: Pembalut Hadiah

Tajuk : Kertas Pembalut Hadiah

Masa : 9.15 pagi – 10.15pagi

Page 3: pembentangan psv3107E.pptx

Jenis-Jenis Media : Alat : Contoh-contoh corak

pembalut hadiah, pita selofan,

gunting, surat khabar

Bahan: Kertas lukisan, warna

air / poster

Bahan Bantu Mengajar: Komputer Riba, “LCD",

“Speaker”

EMK : Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan

Nilai murni : Tekun semasa aktiviti dan menjaga

kebersihan selepas aktiviti.

Page 4: pembentangan psv3107E.pptx

Standard Kandungan:

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, imbangan, kontra, dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam membuat corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Page 5: pembentangan psv3107E.pptx

Standard Pembelajaran

1.Persepsi Estetik – Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lipat dan gosok.

1.Unsur Seni

1. Rupa – organik atau geometri dan

gabungan rupa

2. Warna – primer, sekunder dan gabungan

warna primer dan sekunder

3. Jalinan - Tampak

Page 6: pembentangan psv3107E.pptx

ObjektifPada akhir pembelajaran murid-murid dapat:

1. Murid menyatakan prinsip membuat corak tak terancang dengan teknik lipat dan gosok serta memilih bahan / alatan yang sesuai.

2. Menghasilkan corak tak terancang dengan menggunakan warna postel yang cantik atau pelbagai dan cara menggosok dengan cara yang betul.

Page 7: pembentangan psv3107E.pptx

2.2 Aplikasi Seni – Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak tidak terancang menggunakan kaedah lipatan dan gosokan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media2.2.1.1 Bahan – warna air, kertas lukisan 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.

Page 8: pembentangan psv3107E.pptx

2.3 Ekspresi Kreatif – murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran media, proses dan teknik, serta bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.3.1 Memilih dan memanipulasi warna secara kreatif2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan gosokan dalam menghasilkan corak dan rekaan.

Page 9: pembentangan psv3107E.pptx

2.4 Apresiasi Seni – Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.4.2 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

Page 10: pembentangan psv3107E.pptx

Standard Pembelajaran Ilustrasi Aktiviti

Persepsi estetik

1. Guru memainkan lagu “Selamat Hari Lahir

(Kumpulan Saujana) melalui persembahan

“powerpoint” sebagai penarik minat.

2. Guru bertanya kepada murid:

“Apakah yang kamu terima semasa menyambut

sambutan hari lahir?”

“Adakah kamu suka akan hadiah semasa

menyambut hari lahir?”

Jawapan murid: Hadiah dan suka.

3. Guru menayangkan gambar-gambar hadiah.

4. Murid diminta untuk memerhatikan persembahan

“powerpoint”.

5. Guru berinteraksi dengan murid tentang bahasa

seni visual seperti rupa, warna dan harmoni.

Aplikasi seni

Aktiviti guru:

1. Guru menerangkan contoh corak tidak terancang

kepada murid-murid.

2. Guru memperkenalkan media yang digunakan

seperti warna air dan kertas lukisan.

3. Guru menunjukkan cara bancuhan dan membuat

corak tidak terancang pada kertas lukisan.

EMK: Teknologi Maklumat dan

Komunikasi (TMK)

BBM: Komputer riba, LCD dan speaker

Contoh corak tidak terancang:

Page 12: pembentangan psv3107E.pptx

Contoh : Pembalut Hadiah

Page 13: pembentangan psv3107E.pptx

Aplikasi seni

Aktiviti guru:

1. Guru menerangkan contoh corak tidak terancang kepada murid-murid.

2. Guru memperkenalkan media yang digunakan seperti warna air dan kertas lukisan.

3. Guru menunjukkan cara bancuhan dan membuat corak tidak terancang pada kertas lukisan.

4. Guru menerangkan aktiviti yang akan dilakukan seperti cara melipat kertas lukisan yang telah

diletakkan warna air tadi.

Aktiviti murid:

1. Murid-murid mendengar penerangan daripada guru tentang contoh-contoh corak tidak

terancang.

2. Murid-murid melihat media seperti warna air dan kertas lukisan yang akan digunakan.

3. Murid-murid meneliti dan melihat cara membuat bancuhan dan membuat corak tidak

terancang pada kertas lukisan.

4. Murid-murid mendengar penerangan guru mengenai cara melipat kertas lukisan setelah

meletakkan warna air.

Page 15: pembentangan psv3107E.pptx

Ekspresi seniLangkah 11. Murid-murid diminta untuk melipat kertas lukisan menjadi kepada dua bahagian.Langkah 22. Titiskan beberapa warna air / poster pada sebelah satu bahagian di bahagian dalam lipatan tersebut. Pastikan warna dititiskan memenuhi dalam bahagian tersebut.Langkah 33. Lipatkan semula kertas lukisan dan buat urutan dengan perlahan ke beberapa arah supaya menjadi rata.2. Kemudian, buka kertas lukisan berkenaan dan lihat hasilnya selepas melipatnya.Langkah 44. Keringkan dan hiaskan hasil corak masing-masing mengikut

kreativiti sendiri.

Page 16: pembentangan psv3107E.pptx

Langkah-langkahLangkah 1 Langkah 2

Langkah 3 Langkah 4

Page 17: pembentangan psv3107E.pptx

Apresiasi Seni Visual1. Murid mempamerkan hasil corak yang

dihasilkan di hadapan kelas.2. Murid diminta menyatakan bahasa seni visual pada karya sendiri dan rakan yang dipamerkan.

Hasil corak yang dihasilkan :

Page 18: pembentangan psv3107E.pptx

Contoh soalan KBAT yang boleh diajukan kepada murid-murid oleh guru:1. Apakah bentuk yang kamu lihat dalam gambar?

(corak yang ditunjukkan).2. Apakah yang akan terjadi jika warna merah

bercampur dengan warna kuning?3. Apakah kegunaan pembalut hadiah?4. Mengapakah kita gunakan pembalut hadiah dan

apakah kemungkinan yang akan berlaku jika kita tidak menggunakan pembalut hadiah?

5. Selain daripada pembalut hadiah, apakah benda lain yang boleh kita hasilkan?

6. Apakah bentuk-bentuk lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan pembalut hadiah yang menarik?

Page 19: pembentangan psv3107E.pptx

Sekian, terima kasih.