of 31 /31
OLEH: NUR FARAHAIN BINTI CHE ANUWAR PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEMESTER 8 PN. ROSMANI BINTI ALI MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT MURID DALAM TOPIK PERDAGANGAN DI MELAKA KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 MENGGUNAKAN ‘KIT MNEMONIK’

Pembentangan Selari

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pembentangan Selari

Text of Pembentangan Selari

Page 1: Pembentangan Selari

OLEH: NUR FARAHAIN BINTI CHE ANUWAR

PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEMESTER 8

PN. ROSMANI BINTI ALI

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT MURID DALAM TOPIK PERDAGANGAN DI MELAKA KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

MENGGUNAKAN ‘KIT MNEMONIK’

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT MURID DALAM TOPIK PERDAGANGAN DI MELAKA KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

MENGGUNAKAN ‘KIT MNEMONIK’

Page 2: Pembentangan Selari

• Refleksi• Kajian Lepas• Objektif Kajian• Model yang dipilih• Metodologi• Dapatan Kajian• Refleksi Akhir

KANDUNGANKANDUNGAN

Page 3: Pembentangan Selari

REFLEKSI P&PREFLEKSI P&P

• Murid memahami isi pelajaran yang disampaikan tetapi mereka tidak mempunyai kemahiran mengingat yang baik terhadap topik tersebut.

• Murid hanya cuba membuat tekaan jawapan sahaja apabila tidak dapat mengingat.

• Murid tidak berminat dengan isi kandungan topik perdagangan di Melaka.

Page 4: Pembentangan Selari

Murid kelihatan tidak berminat ketika guru mengajar

Murid hanya meneka jawapan tempat kosong

Page 5: Pembentangan Selari

KAJIAN LEPASKAJIAN LEPAS

Zaida Torman (2002) turut mengatakan bahawa kemahiran mengingat harus ada pada pelajar untuk mencapai penguasaan dalam sesuatu pembelajaran.

Zaida Torman (2002) turut mengatakan bahawa kemahiran mengingat harus ada pada pelajar untuk mencapai penguasaan dalam sesuatu pembelajaran.

Amanda Wong, (2000) menyimpulkan bahawa jika pelajar dapat menguasai kemahiran menghafal maka mereka akan lebih berminat dengan pembelajaran.

Amanda Wong, (2000) menyimpulkan bahawa jika pelajar dapat menguasai kemahiran menghafal maka mereka akan lebih berminat dengan pembelajaran.

.

Idham Hussin (2000) penggunaan kaedah mnemonik didapati mampu meningkatkan ingatan dan kefahaman murid berdasarkan pencapaian mereka dalam Ujian Pasca yang diberikan.

Idham Hussin (2000) penggunaan kaedah mnemonik didapati mampu meningkatkan ingatan dan kefahaman murid berdasarkan pencapaian mereka dalam Ujian Pasca yang diberikan.

Suraya Aziz (2010)“This technique also can increase pupil achievement in examination and change their grade, if they use frequently and also have reinforcement on it.

Suraya Aziz (2010)“This technique also can increase pupil achievement in examination and change their grade, if they use frequently and also have reinforcement on it.

Page 6: Pembentangan Selari

OBJEKTIF KAJIANOBJEKTIF KAJIAN

Meningkatkan Kemahiran Mengingat Murid dalam Topik Perdagangan di Melaka Kajian Tempatan Tahun 5

dengan menggunakan ‘Kit Mnemonik’.

Page 7: Pembentangan Selari

Rajah: Model Kemmis McTaggart (1988)

MODEL YANG DIPILIH MODEL YANG DIPILIH

Page 8: Pembentangan Selari

METODOLOGI METODOLOGI

Ujian Pra dan Pos

Kaedah Instrumen Responden

5 orang lelaki dan 5 orang perempuan Murid yang mendapat markah yang rendah dalam ujian pra Murid yang tidak berminat belajar KT di dalam kelasMurid yang pasif sewaktu sesi P&P

Temubual

Soal Selidik

Kertas Ujian

Borang Temubual

Borang Soal Selidik

Page 9: Pembentangan Selari

GAMBAR ‘KIT MNEMONIK’GAMBAR ‘KIT MNEMONIK’

Rajah 2: Kotak terpakai yang telah diubahsuai menjadi ‘Kit

Mnemonik’

Rajah 2: Pen ‘marker’

Page 10: Pembentangan Selari

GAMBAR ‘KIT MNEMONIK’GAMBAR ‘KIT MNEMONIK’

Rajah 4: Pandangan atas ‘Kit Mnemonik’

Rajah 5: Pandangan hadapan‘Kit Mnemonik’

Page 11: Pembentangan Selari

• ‘Kit Mnemonik’ merupakan satu alat yang diperbuat daripada kotak dan di dalamnya terdapat dua batang pen ‘marker’ yang berlainan warna.

• Murid dikehendaki menulis perkataan yang ingin diingat di atas kotak tersebut bersama ayat yang direka olehnya menggunakan pen ‘marker’ yang berlainan warna pada lain-lain perkataan.

• Contohnya: Barang perdagangan dari ChinaTeh - Timah Tembikar - TunggangUbatan - UntaBenang - BatuAyat Mnemonik- Timah Tunggang Unta Batu

SPESIFIKASI TINDAKANSPESIFIKASI TINDAKAN

Page 12: Pembentangan Selari

Responden perempuan sedang menggunakan ‘Kit Mnemonik

Page 13: Pembentangan Selari

• Sekiranya ruangan kotak telah habis digunakan, murid boleh menggunakan kad manila yang disediakan di dalam kotak tersebut.

• Murid boleh menghafal dan mengingat fakta apabila membaca di kotak tersebut.

Page 14: Pembentangan Selari

Panduan Penggunaan ‘Kit Mnemonik’

Page 15: Pembentangan Selari

Hasil Kit Mnemonik yang digunakan oleh responden

Page 16: Pembentangan Selari

Bil Perkara Kuantiti Harga Seunit Jumlah

2. Pen ‘marker’ mini 1 kotak RM8.00 RM8.00

3. Pita lekat bercorak 5 gulung RM1.00 RM1.00

4. Kad manila 1 keping RM0.80 RM0.80

Jumlah Keseluruhan

RM9.80

KOS BAHAN KAJIANKOS BAHAN KAJIAN

Page 17: Pembentangan Selari

DAPATAN KAJIANDAPATAN KAJIAN

Membincangkan hasil dapatan kajian melalui:

•Ujian pra & pos•Temubual•Soal Selidik

Page 18: Pembentangan Selari

Persoalan Pertama Kajian:Adakah penggunaan ‘Kit Mnemonik berjaya meningkatkan pencapaian mengingat murid

dalam topik Perdagangan di Melaka Kajian Tempatan Tahun 5?

Page 19: Pembentangan Selari

Gred Ujian Pra (%)

Responden 1 C 52Responden 2 C 48Responden 3 C 44Responden 4 D 36Responden 5 C 40Responden 6 C 40Responden 7 D 28Responden 8 D 36Responden 9 C 48

Responden 10 D 32

UJIAN PRAUJIAN PRA

Jadual 1: Keputusan Ujian Pra

Page 20: Pembentangan Selari

Gred Ujian Pos 1 (%) Gred Ujian Pos 2(%)Responden 1 B 68 A 96Responden 2 A 80 A 84Responden 3 A 88 A 100Responden 4 B 64 A 88Responden 5 B 60 A 88Responden 6 B 60 B 76Responden 7 C 44 A 84Responden 8 C 44 A 100Responden 9 B 72 A 92

Responden 10 B 66 A 88

UJIAN POSUJIAN POS

Jadual 2: Keputusan Ujian Pos 1 dan Ujian Pos 2

Page 21: Pembentangan Selari

Responden

Graf 1: Graf Perbandingan Ujian Pra, Ujian Pos 1 dan Ujian Pos 2

Page 22: Pembentangan Selari

RESPONDEN A4Ujian Pra Ujian Pos

36% 88%

D A

Page 23: Pembentangan Selari

RESPONDEN A8Ujian Pra Ujian Pos 2

36% 100%

D A

Page 24: Pembentangan Selari

Persoalan Kedua Kajian:Adakah penggunaan ‘Kit Mnemonik’ berjaya menarik

minat murid dalam sesi pembelajaran topik Perdagangan Melaka Kajian Tempatan Tahun 5?

Page 25: Pembentangan Selari

Soalan: Kenapa anda berminat menggunakan ‘KitMnemonik’ dalam Kajian Tempatan?

TEMUBUALTEMUBUAL

Jawapan Kod

“ Kit mnemonik ini menarik dan seronok untuk digunakan…Ada pen warna-warni..

cantik bila tulis…”

(MK,R2,6,2-4)

“Senang di bawa ke mana-mana..Jika tulis atas kertas, ia akan mudah hilang”

(MB,R3,6,7-8)

“Ianya menarik, cantik dan mudah untuk meningkatkan kemahiran mengingat saya”

(MK,R7,6,14-16)

Page 26: Pembentangan Selari

3. Saya suka

menggunakan

kaedah

‘mnemonik’

dalam topik

perdagangan di

Melaka Kajian

Tempatan

Tahun 5

‘YA’ ‘TIDAK’

Bilangan % Bilangan %

9 90 1 10

SOAL SELIDIKSOAL SELIDIK

Page 27: Pembentangan Selari

Persoalan Ketiga Kajian:Adakah penggunaan ‘Kit Mnemonik’ berkesan

dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Kajian Tempatan?

Page 28: Pembentangan Selari

Soalan: Bolehkah anda menggunakan kaedah mnemonik ini dalam topik-topik lain Kajian Tempatan?

TEMU BUALTEMU BUAL

Jawapan Kod

“Sudah pasti boleh” (BL,R2,4,2)

“Boleh sebab saya dah belajar dengan cikgu”

(BS,R6,4,7)

“Ya, saya boleh guna bila nak hafal bila belajar KT”

(BS,R10,4,12)

Page 29: Pembentangan Selari

SOAL SELIDIKSOAL SELIDIK

6.Saya boleh

mengajar adik atau

rakan-rakan

menggunakan

kaedah mengingat

mnemonik dalam

Kajian Tempatan.

‘YA’ ‘TIDAK’

Bilangan % Bilangan %

9 90 1 10

Page 30: Pembentangan Selari

8.’Kit Mnemonik’

tidak dapat

menambahkan

penguasaan

kemahiran

mengingat saya

dalam Kajian

Tempatan

‘YA’ ‘TIDAK’

Bilangan % Bilangan %

0 0 10 100

SOAL SELIDIKSOAL SELIDIK

Page 31: Pembentangan Selari

REFLEKSI AKHIR REFLEKSI AKHIR

• Penggunaan ‘Kit Mnemonik’ ini dapat meningkatkan kemahiran mengingat murid dan minat mereka mempelajari topik perdagangan di Melaka dalam Kajian Tempatan Tahun 5.

• ‘Kit Mnemonik’ meningkatkan keberkesanan kaedah mengingat dan menjadi teman belajar kepada responden.