Pembentangan Selari

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pembentangan Selari

Text of Pembentangan Selari

 • OLEH: NUR FARAHAIN BINTI CHE ANUWARPISMP PENGAJIAN SOSIAL SEMESTER 8

  PN. ROSMANI BINTI ALIMENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT MURID DALAM TOPIK PERDAGANGAN DI MELAKA KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 MENGGUNAKAN KIT MNEMONIK

 • RefleksiKajian LepasObjektif KajianModel yang dipilihMetodologiDapatan KajianRefleksi Akhir

  KANDUNGAN

 • REFLEKSI P&PMurid memahami isi pelajaran yang disampaikan tetapi mereka tidak mempunyai kemahiran mengingat yang baik terhadap topik tersebut. Murid hanya cuba membuat tekaan jawapan sahaja apabila tidak dapat mengingat.Murid tidak berminat dengan isi kandungan topik perdagangan di Melaka.

 • Murid kelihatan tidak berminat ketika guru mengajar Murid hanya meneka jawapan tempat kosong

 • KAJIAN LEPAS

  Zaida Torman (2002) turut mengatakan bahawa kemahiran mengingat harus ada pada pelajar untuk mencapai penguasaan dalam sesuatu pembelajaran.

  Amanda Wong, (2000) menyimpulkan bahawa jika pelajar dapat menguasai kemahiran menghafal maka mereka akan lebih berminat dengan pembelajaran. .Idham Hussin (2000) penggunaan kaedah mnemonik didapati mampu meningkatkan ingatan dan kefahaman murid berdasarkan pencapaian mereka dalam Ujian Pasca yang diberikan. Suraya Aziz (2010)This technique also can increase pupil achievement in examination and change their grade, if they use frequently and also have reinforcement on it.

 • OBJEKTIF KAJIAN

  Meningkatkan Kemahiran Mengingat Murid dalam Topik Perdagangan di Melaka Kajian Tempatan Tahun 5 dengan menggunakan Kit Mnemonik.

 • Rajah: Model Kemmis McTaggart (1988)MODEL YANG DIPILIH

 • METODOLOGI KaedahInstrumenResponden

 • GAMBAR KIT MNEMONIKRajah 2: Kotak terpakai yang telah diubahsuai menjadi Kit MnemonikRajah 2: Pen marker

 • GAMBAR KIT MNEMONIKRajah 4: Pandangan atas Kit MnemonikRajah 5: Pandangan hadapanKit Mnemonik

 • Kit Mnemonik merupakan satu alat yang diperbuat daripada kotak dan di dalamnya terdapat dua batang pen marker yang berlainan warna.Murid dikehendaki menulis perkataan yang ingin diingat di atas kotak tersebut bersama ayat yang direka olehnya menggunakan pen marker yang berlainan warna pada lain-lain perkataan.Contohnya: Barang perdagangan dari ChinaTeh- Timah Tembikar- TunggangUbatan- UntaBenang- BatuAyat Mnemonik- Timah Tunggang Unta Batu

  SPESIFIKASI TINDAKAN

 • Responden perempuan sedang menggunakan Kit Mnemonik

 • Sekiranya ruangan kotak telah habis digunakan, murid boleh menggunakan kad manila yang disediakan di dalam kotak tersebut.Murid boleh menghafal dan mengingat fakta apabila membaca di kotak tersebut.

 • Panduan Penggunaan Kit Mnemonik

 • Hasil Kit Mnemonik yang digunakan oleh responden

 • KOS BAHAN KAJIAN

  BilPerkaraKuantitiHarga SeunitJumlah2.Pen marker mini1 kotakRM8.00RM8.003.Pita lekat bercorak5 gulungRM1.00 RM1.004.Kad manila1 kepingRM0.80 RM0.80Jumlah KeseluruhanRM9.80

 • DAPATAN KAJIAN

  Membincangkan hasil dapatan kajian melalui:

  Ujian pra & posTemubualSoal Selidik

 • Persoalan Pertama Kajian:Adakah penggunaan Kit Mnemonik berjaya meningkatkan pencapaian mengingat murid dalam topik Perdagangan di Melaka Kajian Tempatan Tahun 5?

 • UJIAN PRAJadual 1: Keputusan Ujian Pra

  GredUjian Pra (%)Responden 1C52Responden 2C48Responden 3C44Responden 4D36Responden 5C40Responden 6C40Responden 7D28Responden 8D36Responden 9C48Responden 10D32

 • UJIAN POSJadual 2: Keputusan Ujian Pos 1 dan Ujian Pos 2

  GredUjian Pos 1 (%)GredUjian Pos 2(%)Responden 1B68A96Responden 2A80A84Responden 3A88A100Responden 4B64A88Responden 5B60A88Responden 6B60B76Responden 7C44A84Responden 8C44A100Responden 9B72A92Responden 10B66A88

 • RespondenGraf 1: Graf Perbandingan Ujian Pra, Ujian Pos 1 dan Ujian Pos 2

  Chart1

  526896

  488084

  4488100

  366488

  406088

  406076

  284484

  3644100

  487292

  646688

  Markah (%)

  Ujian Pra

  Ujian Pos 1

  Ujian Pos 2

  Sheet1

  Ujian PraUjian Pos 1Ujian Pos 2

  R1526896

  R2488084

  R34488100

  R4366488

  R5406088

  R6406076

  R7284484

  R83644100

  R9487292

  R10646688

  Sheet2

 • RESPONDEN A4Ujian PraUjian Pos36%88%DA

 • RESPONDEN A8Ujian PraUjian Pos 236%100%DA

 • Persoalan Kedua Kajian:Adakah penggunaan Kit Mnemonik berjaya menarik minat murid dalam sesi pembelajaran topik Perdagangan Melaka Kajian Tempatan Tahun 5?

 • Soalan: Kenapa anda berminat menggunakan KitMnemonik dalam Kajian Tempatan?

  TEMUBUAL

  Jawapan Kod Kit mnemonik ini menarik dan seronok untuk digunakanAda pen warna-warni.. cantik bila tulis(MK,R2,6,2-4)

  Senang di bawa ke mana-mana..Jika tulis atas kertas, ia akan mudah hilang(MB,R3,6,7-8)Ianya menarik, cantik dan mudah untuk meningkatkan kemahiran mengingat saya(MK,R7,6,14-16)

 • SOAL SELIDIK

  3. Saya suka menggunakan kaedah mnemonik dalam topik perdagangan di Melaka Kajian Tempatan Tahun 5YATIDAKBilangan%Bilangan%990110

 • Persoalan Ketiga Kajian:Adakah penggunaan Kit Mnemonik berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Kajian Tempatan?

 • Soalan: Bolehkah anda menggunakan kaedah mnemonik ini dalam topik-topik lain Kajian Tempatan?

  TEMU BUAL

  Jawapan KodSudah pasti boleh(BL,R2,4,2)

  Boleh sebab saya dah belajar dengan cikgu(BS,R6,4,7)

  Ya, saya boleh guna bila nak hafal bila belajar KT(BS,R10,4,12)

 • SOAL SELIDIK

  6.Saya boleh mengajar adik atau rakan-rakan menggunakan kaedah mengingat mnemonik dalam Kajian Tempatan.YATIDAKBilangan%Bilangan%990110

 • SOAL SELIDIK

  8.Kit Mnemonik tidak dapat menambahkan penguasaan kemahiran mengingat saya dalam Kajian TempatanYATIDAKBilangan%Bilangan%0010100

 • REFLEKSI AKHIR

  Penggunaan Kit Mnemonik ini dapat meningkatkan kemahiran mengingat murid dan minat mereka mempelajari topik perdagangan di Melaka dalam Kajian Tempatan Tahun 5.

  Kit Mnemonik meningkatkan keberkesanan kaedah mengingat dan menjadi teman belajar kepada responden.

  **