Pembentangan SIP

Embed Size (px)

Text of Pembentangan SIP

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  1/17

  SIPartner+ dan

  SISC+DAERAH SIBU

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  2/17

  Peranan dan Tanggungjawab SIPARTNER+ da

  SIPARTNER+ SISC+

  Melaksanakanlawatan danmengendalikan sesibimbingan kepada

  Pengetua/ GuruBesar.

  Melaksanakancoaching danmentoring secaraindividu

  berpasangan dakelompokmelibatkan panit

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  3/17

  SIPARTNER+ SISC+

  Membimbing

  Pengetua/Guru Besar

  mengenalpasti isu-isu

  pengurusan dankepimpinan dan

  merangka program

  intervensi yang

  bersesuaian

  Berperanan sebaga

  peneraju dan

  pengerak perubaha

  bersama ketuapanitia.

  Berperanan sebaga

  master trainerdalam/antara daera

  Peranan dan Tanggungjawab SIPARTNER+ d

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  4/17

  SIPARTNER+ SISC+

  MembimbingPengetua/Guru Besardalam pembangunan

  profesionalisme

  Menjadi pelaksanpenggerak, peneatau pemimpin

  program peningkaakademik di daladaerah.

  Peranan dan Tanggungjawab SIPARTNER+ da

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  5/17

  Peranan dan Tanggungjawab SIPARTNER+ dan

  SIPARTNER+ SISC+

  melaksanakan tugas dan

  tanggungjawab berkaitan denganprogram peningkatan prestasisekolah mengikut arahan semasaPPD

  Melaksanakan, menera

  membimbing guru dalauntuk menambahbaikamelaksanakan kajian/inpedagogi sebagai progintervensi.

  Menghasilkan inovasi Pd

  Mengetuai satu pasukadalam daerah bagi meisu PdP.

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  6/17

  SIPARTNER+ SISC+

  memantau danmenyediakan laporanpembangunanprofesionalisme Pengetuadan Guru Besar yang

  dibimbing

  Membuat penyeliapemantauandan penilaian,melaksanakan kajimpak dan menye

  dapatan kajian tepelaksanaan dasainisiatif pendidikantelah ditetapkan.

  Peranan dan Tanggungjawab SIPARTNER+ dan

  SISC+

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  7/17

  SIPARTNER+ SISC+

  mewujudkan komunitipembelajaranprofesional dalam

  sekolah dan daerah

  Mewujudkan kopembelajaranprofesional dala

  sekolah/daerah

  Peranan dan Tanggungjawab SIPARTNER+

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  8/17

  SIPARTNER+ SISC+

  Menyampaikan dan menjelaskan dasar

  dan inisiatif pendidikan semasa

  Melaksanakan kursus penyeba

  dan insiatif pendidikan yang teditetapkan

  Melaporkan dapatan lawatanbimbingan semasa sesi dialog bulanan.

  Membentangkan laporan amaterbaik di peringkatsekolah/daerah/negeri/kebanantarabangsa.

  Mencetus kreativiti dan inovasPdP.

  Peranan dan Tanggungjawab SIPARTNER+ dan S

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  9/17

  Kuasa beza

  daripada Nazir

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  10/17

  Protokol

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  11/17

  Buy in Semasa sesi dialog prestasi, SIPartner+ dan SISC+

  akan hadir dan membuat laporan ringkas.

  Memperolehi maklumat tambahan seperti

  bidang kebitaraan sekolah dan sumber personal

  (Fasilitator)

  Verifikasi data

  Sesi debriefing

  Menghadiri mesyuarat utama di peringkatdaerah dan negeri

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  12/17

  Perjumpaan

  SIPartner+ dan SISC+ akan berjudua kali setahun di peringkat neuntuk membentang mid year re

  dan end of the year evaluation

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  13/17

  Laporan Lawatan SIPartner+(24 Februari hingga 6 Mac 2014)

  SK SJKC SMK

  B LB P B LB P B LB P

  1 1 1 3 2

  B - Bandar, LB - Luar Bandar, P-Pedalaman,

  SK-Sekolah Kebangsaan, SJK-Sekolah Jenis Kebangsaan,

  SMK-Sekolah Menengah Kebangsaan

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  14/17

  Pemantapan dan Pengisian SKPM

  Mesyuarat Penolong Kanan Pentadbir dan Guru Sakan diadakan seperti berikut:

  Tarikh : 12 Mac 2014 (Hari Rabu)

  Masa : 3.00 petang

  Tempat : Bilik Mesyuarat SMK Sacred Heart

  Agenda :

  i. Pemantapan dan Pengisian SKPM

  ii. Pengurusan Kurikulum

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  15/17

  Nama dan nombor talian SIPartner+ dan SIS C+Bahagian Sibu

  SIPARTNER+

  NAMA NO. TELEFON

  STEPHEN TAN MING KIONG 0198175150

  TAN HOCK SANG 0198879986

  WONG SING CHUAN 0198345525

  TAN KOK AUN 0135040811

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  16/17

  Nama dan nombor talian SIPartner+ dan SISC+Bahagian Sibu

  SISC+

  NAMA NO.TELEFON

  SUBJ

  ONG YEW MING 0168601925 MATEMAT

  HASIAH BINTI PUKIM 0138211245 BM (SM)

  KHO TECK KIONG 0168935761 BM (SR)

  RAZALI 0138266833 BM (SR)

  CHIEW CHING SANG 0198185043 BM (SR)

  VERONICA 0119346866 BI (SR)

 • 7/22/2019 Pembentangan SIP

  17/17

  Terima kasih