of 19 /19
Kajian Dokumen Standard PKP 3083: KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2

pembentangan 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kumpulan

Text of pembentangan 2

PowerPoint Presentation

Kajian Dokumen Standard

PKP 3083: KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2 KSSR diperkenalkan sebagai satu usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21.

Mengapakah KSSR diperkenalkan?

Apakah maksud Kurikulum Standard?

6.1 STANDARD KANDUNGAN

merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.KAJIAN DOKUMEN STANDARD PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA PERNYATAAN TENTANG PENETAPAN KRITERIA UNTUK MEMASTIKAN KUALITI PEMBELAJARAN DAN PENCAPAIAN MURID BAGI SETIAP STANDARD KANDUNGAN. Dipetik daripada :DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) BAHASA MALAYSIASEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHAP 1MODUL TERAS ASASBAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMDefinisiPENEKANAN 5 PKajian Dokumen Standard PrestasiDokumen Standard Prestasibagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standardmerupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.CONTOHTAFSIRANhttps://www.malaysia.gov.my/citizen?articleId=289921&subCatId=287203&categoryId=103742http://www.hootoh.my/2013/03/kssr-kurikulum-standard-sekolah-rendah.htmlhttp://www.skjitra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109:bahan-bantu- mengajar&catid=44:kajian-tempatan&Itemid=125

rujukanTerima KasihDISEDIAKAN OLEH,BARATHAN A/L SELVAMLIDYA A/P TAMIL CHELVANRUBEENY A/P KRISHNA MOORTHYTHIUYA A/P GUNASEKARAN