of 22 /22
PROJEK INOVASI PDP NAMA GURU: JOANA CHUA PEI SHAN, STELLA TANG WEN TING, TIONG PAU YI STESEN BERTUGAS: SJK (c) CHENG HUA TAJUK INOVASI: “RODA PINTAR”

Pembentangan Inovasi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pembentangan Projek Inovasi 2015@ Roda Pintar untuk pembelajaran dan pengajaran LINUS

Text of Pembentangan Inovasi

Page 1: Pembentangan Inovasi

PROJEK INOVASI PDPNAMA GURU: JOANA CHUA PEI SHAN, STELLA TANG WEN TING, TIONG PAU YI

STESEN BERTUGAS: SJK (c) CHENG HUA

TAJUK INOVASI: “RODA PINTAR”

Page 2: Pembentangan Inovasi

SINOPSIS INOVASI

membantu murid-murid yang belum menguasai LINUS.

berfokus kepada murid-murid yang mempunyai ciri-ciri masalah pembelajaran seperti cepat bosan dan kurang tumpuan dan tidak minat aktiviti menggunakan ‘pensel’ dan buku.

Murid-murid dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya serta berminat tinggi dengan menggunakan model “Roda Pintar” semasa berada dalam kelas pemulihan.

Model “Roda Pintar” menggunakan gabungan bahan-bahan yang mudah didapati dengan kos yang murah.

Hasil daripada pemerhatian dan penilaian mendapati penguasaan murid-murid yang belum menguasai LINUS jelas meningkat dengan adanya bantuan model “Roda Pintar”.

Page 3: Pembentangan Inovasi

GAMBAR INOVASI

Page 4: Pembentangan Inovasi

OBJEKTIF INOVASI OBJEKTIF AM

Inovasi ini bertujuan mengenal pasti dan menguji keberkesanan kaedah menggunakan kaedah didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF KHUSUS• Mengenal pasti sama ada penggunaan “Roda Pintar” dapat

menimbul minat murid terhadap pembelajaran dan pengajaran.

• Meningkatkan penguasaan murid-murid terhadap konstruk-konstruk dalam saringan LINUS.

Page 5: Pembentangan Inovasi

TARIKH MULA DAN TARIKH SIAP PELAKSANAAN

Tarikh Inovasi dimulakan: 30 Mac 2015

Tarikh Inovasi siap dilaksanakan: 24 April 2015

KUMPULAN SASARAN

Seramai 5 murid terlibat dalam inovasi ini iaitu murid

daripada kelas pemulihan (Tahun 1 & Tahun 2)

Page 6: Pembentangan Inovasi

LATAR BELAKANG

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

• Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menumpukan

penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran

membaca serta kemahiran menulis murid-murid.

• Namun, masih terdapat murid-murid yang belum menguasai

konstruk 3 – konstruk 10 dalam saringan LINUS. Murid-murid

ini ditempatkan dalam kelas pemulihan untuk menjalani

pemulihan.

Page 7: Pembentangan Inovasi

LATAR BELAKANG Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

• Penguasaan kemahiran membaca murid dapat ditingkatkan jika

guru menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran untuk

menarik minat mereka dalam menguasai kemahiran yang ingin

dicapai.

• Dengan itu, model “Roda Pintar” digunakan untuk menguji

peningkatan penguasaan membaca bagi murid-murid LINUS di

Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Cheng Hua, Nanga Mahcan,

Kanowit.

Page 8: Pembentangan Inovasi

INOVASI YANG DILAKSANAKAN MODEL BINAAN “RODA PINTAR”

• Inovasi ini bertumpu kepada penggunaan model

“Roda Pintar” dalam kelas pemulihan yang

melibatkan 4 orang murid Tahun 2 dan 1 orang

murid Tahun 1.

Page 9: Pembentangan Inovasi

INOVASI YANG DILAKSANAKAN

CARA PENGENDALIAN

Murid-murid menggunakan model “Roda Pintar”

untuk menjalankan latihan tubi bacaan serta

pencantuman suku kata untuk membentuk

perkataan yang betul.

Page 10: Pembentangan Inovasi

INOVASI YANG DILAKSANAKAN

Ujian Pra / Ujian Pos untuk menguji keberkesanan

penggunaan Model “Roda Pintar”

i. Tindakan yang dijalankan

• Murid-murid bagi kumpulan sasaran yang terlibat diberi

Model Roda Pintar dalam PdP kelas pemulihan

ii. Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian

• Murid-murid dapat menggunakan “Roda Pintar” setelah

diberi pendedahan dan penjelasan cara penggunaan.

Page 11: Pembentangan Inovasi

ISU / MASALAH YANG DITANGANI Murid berminat tinggi semasa PdP dalam kelas

pemulihan dijalankan.

Murid dapat menyebut suku kata dengan tepat.

Murid dapat membentuk perkataan daripada suku

kata dengan tepat.

Penjimatan kos pencetakan (Lembaran kerja)

Membentuk keyakinan murid-murid dalam

menjalankan saringan LINUS

Page 12: Pembentangan Inovasi

ISU / MASALAH YANG DITANGANI Refleksi kepuasan guru dan murid

• Guru lain yang telah menggunakan Model Roda Pintar memberi

maklum balas bahawa cara penggunaan perlu dimaklumkan

kepada murid dahulu.

• Model itu dapat membantu murid yang kurang pengguasaan

dalam bacaan dan membentuk perkataan dengan baik.

• Murid-murid kelihatan lebih bermotivasi, menunjukkan minat

yang tinggi serta seronok semasa PdP berjalan.

Page 13: Pembentangan Inovasi

HURAIAN INOVASI Bahan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi ini adalah 3

unit Mounting Board yang telah dipotong dalam bentuk bulatan

(ukuran berbeza), pelekat Velcro, Screw dan Nut, kad suku kata

serta gambar cetakan yang telah dilaminate

Pelekat Velcro

Screw dan Nut

Mounting Board

Kad suku kata

Page 14: Pembentangan Inovasi

3 keping mounting board

Screw nut

CARA INOVASI DIGUNAKAN

Page 15: Pembentangan Inovasi

tu

ca

ru

la

ku

ba

be

bi

bo

bu

Page 16: Pembentangan Inovasi
Page 17: Pembentangan Inovasi

ba

bebi

bo

bu

tu

ca

ru

la

ku

Page 18: Pembentangan Inovasi

BENTUK KEJAYAAN Peningkatan keberkesanan inovasi kepada pengajaran dan

pembelajaran

• Murid yang belum menguasai konstruk 3-10 dalam saringan

LINUS mudah mencapai objektif pengajaran dan

pembelajaran yang dirancang oleh guru

• Murid yang menjalan pemulihan di kelas pemulihan terlibat

secara aktif dalam PdP

• Murid menunjukkan minat yang tinggi dalam PdP

• Murid menunjukkan nilai-nilai positif semasa proses PdP

Page 19: Pembentangan Inovasi

UJIAN PRA

Page 20: Pembentangan Inovasi

MARKAH PENCAPAIAN UJIAN PRA DAN UJIAN POST

KONSTRUK UJIAN PRA UJIAN POST CATATAN

3 60 100 MENINGKAT

4 60 100 MENINGKAT

5 60 100 MENINGKAT

6 40 80 MENINGKAT

7 40 80 MENINGKAT

8 40 80 MENINGKAT

9 60 100 MENINGKAT

10 60 100 MENINGKAT

Page 21: Pembentangan Inovasi

Gambar murid-murid sedang menggunakan “Roda Pintar”

Page 22: Pembentangan Inovasi

A person with a new idea is a crank until the idea succeeds.

------Mark twain

Sekian, terima kasih