Click here to load reader

Nasa Loob na ... Para sa mga residenteng malapit sa mga libis, manatili sa mga kuwarto sa matataas na palapag at/o pinakamalayo sa mga libis. Kung posible, gumamit ng alternatibong

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nasa Loob na ... Para sa mga residenteng malapit sa mga libis, manatili sa mga kuwarto sa matataas...

 • Lumayo sa Mga Libis

  Magmatyag Pansinin ang Mga Abiso sa Paglikas

  Mga Payo sa Pagtulong sa Sarili sa Pagguho ng Lupa

  Lumayo sa mga libis kapag may babala

  na pinatutupad sa pagguho ng lupa

  o kapag malakas ang buhos ng ulan

  Pagtanong

  Nasa Loob na Manatili sa Bahay o sa Ligtas na Silungan

  Nasa Labas Pa

  Dapat mong kanselahin ang hindi mahahalagang appointment, manatili sa bahay o manatili sa ligtas na silungan, at alamin ang balita tungkol sa panahon at ibang mga babala.

  Ang mga naglalakad ay dapat subukang lumayo sa mga libis. 

  Para sa mga residenteng malapit sa mga libis, manatili sa mga kuwarto sa matataas na palapag at/o pinakamalayo sa mga libis.

  Kung posible, gumamit ng alternatibong ruta na malayo sa mga libis.

  Magmatyag, subaybayan ang kundisyon at malapitang magbantay sa mga senyales ng peligro ng pagguho ng lupa.

  Dapat iwasan ng mga motoristang gumamit ng mga kalyeng may karatula na babala sa pagguho ng lupa. Kung hindi, mangyaring magmaneho dito nang may ligtas na tulin. Huwag huminto kung hindi kailangan.

  Kung nakatanggap ka ng abisong lumikas mula sa tagapagligtas o naniniwala na ang bahay mo ay maaaring delikado sa pagguho ng lupa, dapat ka agad umalis kung pinahihintulutan ng kundisyon.

  Tumakas gamit ang labasang papalayo sa mga libis. Pansamantalang manatili sa ligtas na silungan (hal. bahay ng kamag-anak, tanggapan ng village, o pansamantalang silungan na nilaan ng Mga Tanggapan ng Distrito o malapit na ligtas na silungan na nilaan ng mga boluntaryong ahensya). 

Search related