Click here to load reader

Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

 • View
  271

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

 • 185

  Para sa magandang kapaligiran ng Tsurumi ward, ipapasiyasat namin para sa

  ganoon malaman naming ang iniisip at gustong mangyari ng mga tao ng Tsurumi

  ward. Sa Tsurumi ward, maraming mga banyaga ang nakatira at sakanila rin umaasa

  kaming makakuha ng impormasyon.

  Pasensya na sa mga istorbong nagawa at inaasahan naming ang tulong at

  kooperasyon.

  January, 2008 Takashi Kobori Mayor of TsurumiWard

  Sa panimula

  Nag bakasakali kaming pumili sa mga edad na dalawang po pataas na naninirahan sa Tsurumi

  ward.

  Ang mga katanungan at naging sagot ay lihim at pinagkakatiwalaan. Pagtitiwala ay asahan

  ninyo sa amin.

  Ang malilikom aming kasagutan ay sa Homepage ninyo makikita at ipapaalam naming sa

  lalong madaling panahon.

  Ang na sa Address na pangalan ang siyang sasagot.

  Pitong wika ang nasa loob ng envelop. Piliin lamang ang Isang wika na isasagot.

  Sa pag sagot maari bilugan ang numero o isulat ang numero sa gusto mo isagot.

  At maari din isulat sa Tagalog.

  Sa pag bibliog ng sagot maaring isa o mahigit. Basahin lamang ang katanungan.

  Sa tingin mo wala kang gusto isagot, bilugan ang At iba paat isulat ang

  tamang dahilan

  Pagkatapos masagutan ang lahat, ilagay sa return envelope ang

  sinagutan mo na wika (Isa lang) at ipadala hindi lalagpas ng

  January, 28 , 2008

  Hindi na kailangan ang Stamp ito

  Para sa lalong kaalaman, tumawag lamang sa

  Tsurumi ward office Kusei-suishin-ka Kikaku-chosei-gakari

  Watanabe or Ito

  TEL510-1676 FAX510-1889

  Mail [email protected]

  Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol

  sa mga nanirahan sa Tsurumi ward

 • 186

  Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol

  sa mga nanirahan sa Tsurumi ward Ang mga tanungin tungkol sa Tsurumi ward Q Ano sa inyo ang image o pagkakakilanlan ng Tsurumi ward. Tatlo ang pagpipilian at sulatin ang numero

  sa loob ng .

  Ang lugar na may magandang ilog, ang Tsurumi river.

  Ang lugar na maburol na lugar at tahimik na tirahan.

  Datirati na dagat at sa modernong pamamaraan, nagging industriyang lugar.

  ang lugar na may mataas na uri ng teknolohiya.

  Lugar nga maraming mga banyagang naninirahan galling sa ibatibang bansa.

  Aktibong bayan na mas nakakarami ang mga kabataan.

  Madaling tirahan na bayan para sa mga bata , matanda at sa may mga kapansanan.

  Maraming pamilihan bayan sa paligid kaya ang mamuhay ay madali.

  Madali ang transportasiyo na hindi mahirap bumiyahe.

  Ligtas na bayan.

  Ma aktibo sa pag-recycle at sa pagbabawas ng basura.

  Aktibo sa pagporma ng asosasyon.

  Nasa isang lugar ang lumang bayan, industriya, at ang pangangalakal.

  At iba pa

  Q Ano ang pangarap mo para sa hinaharap ng Tsurumi ward. Tatlo ang pagpipilian at sulatin ang numero sa loob ng .

  Maraming sariling kalikasan at katangian at kasaysayan.

  Tahimik na lugar.

  Maaktibong industriyang lugar.

  Mataas na uri ng teknolohiya.

  Lugar nga maraming mga banyagang naninirahan galling sa ibatibang bansa.

  Aktibong bayan na mas nakakarami ang mga kabataan.

  Madaling tirahan na bayan para sa mga bata , matanda at sa may mga kapansanan.

  Maraming pamilihan bayan at shopping center.

  Madali ang transportasiyo na hindi mahirap bumiyahe.

  Ligtas na bayan.

  Aktibo sa pag-recycle at sa pagbabawas ng basura.

  Aktibo sa pagporma ng asosasyon.

  Nasa isang lugar ang lumang bayan, industriya, at ang pangangalakal.

  At iba pa.

  Q Sa iyong palagay para sa iyo, maginhawa ba ang pamumuhay dito sa Tsurumi ward. Isa lang ang bibilugin

  Opo, maginhawa po. Medyo maginhawa po. Medyo hindi maginhawa po.

  Hindi maginhawa po. Hindi ko masabi ang alinman.

  Q Malapit ba sa puso mo ang Tsurumi ward? Isa lang ang bibilugin

  Opo, gusto ko po. Malapit po sa puso ko. Hindi po masyado.

  Hindi ko po gusto. Hindi ko masabi ang alinman.

 • 187

  Ang mga katanungan tungkol sa halaga at kasiyahan ng mga serbiyong pang

  panlipunan Q Sa mga katanungan sa ibaba,

  Para sa iyo, gaano kahalaga ito

  Sa ngayon, gaano binibigyan kasiyahan ito (Sa) Isa ang bilugin sa bawat katanungan

  Ihangbing noon, ano ang pagbabago napansin mo ngayon

  Ang halaga Satisfaction ninyo

  Ihangbing noon

  Impo

  rtante

  Medyo

  im

  portan

  te

  Hin

  di ko

  maisabi

  Hin

  di masyado

  im

  portan

  te

  Hin

  di im

  portan

  te

  Satisfie

  d ako

  Medyo

  satisfie

  d ako

  Hin

  di ko

  masabi

  Hin

  di masyado

  satisfie

  d ako

  Hin

  di ako

  satisfied

  Hin

  di ko alan

  Gum

  anda

  Walan

  g pagkaiba

  pum

  angit

  Hin

  di ko alam

  Pag gagamit ng Bus o Train

  Pag aayos ng mga daanan

  Mga action para pumigil ang maling pagpaparada ng mga sasakyan at maayos na trapiko

  Maayos na kapaligiran sa mga istasyon

  Maayos at malinis na kapaligiran sa paligid ng pinamahayan

  Ang kakataas ng pamilihang bayan at mga kompania

  Pangangalaga ng kalikasan,park at ilog

  Ang pagbubukod at pagre-recycle ng basura at pag sasaayos sa bayan

  Paghahanda para sa darating na malaking kapahamakan

  Pag hahanda para hindi makaranas ng mga krimen

  Pagsusuporta sa nag aalaga ng bata

  Sa pagpapabuti ng education para sa kabataan

  Maayos na paglilingkod ng mga ospital at kagipitang panglunas

  Pagpapagawa ng daanan na walang sa gabal

  Kapakanan ng mga may edad

  Kapakanan ng mga may kapansanan

  Paggagawa ng ibatibang pang publikong institusyon o paturuan

  Pagpapagawa ang anunsyo para sa kaalaman ng mga taong bayan

  Pagkakaroon ng sangguniang bayan sa kapaligiran

  Kasiyahan sa pamumuhay sa kapaligiran

 • 188

  Mga katanungan tungkol sa aktibo sa mga samahan

  Q Paano ka at ang iyong pamilya sumasali sa mga samahan ng mga kalipunan.Isa lang ang bilugin

  Membro kami sa mga Neigborhood Association (Jichi-kai, Chonai-kai)

  Membro kami, pero hindi kami sumasama. Sumasali kami kapag mayroon events o fiesta (Omatsuri). May hinahawakan kaming posisyon sa Neigborhood Association namin, at aktibo kami.

  Hindi kami membro sa mga Neigborhood Association (Jichi-kai, Chonai-kai)

  Hindi kami membro Hindi kami membro pero sumasali kami kapag may events o fiesta (Omatsuri)

  Hindi ko alam

  Hindi ko alam

  Q Nakapag sali ka na ba sa mga gawain na ginaganap sa kapaligiran ninyo Bilugin kahit ilan man

  Aktibo para sa kultura at sa sports

  Libangan tulad ng fiesta, bon-odori at sports festival Samahan ng mga guro at mga magulang (PTA) Kalinganang panayam tulad ng musiko, pintahan, pagluluto o pagaaral ng linguahe

  Kapakanan, pagaalaga ng bata

  Aktibo para sa kapakanan tulad ng pagtutulong sa mga may edad at sa may mga kamansanan Samahan ng mga kabataan, housewife at matatanda Grupo ng mga inang may mga maliliit na bata

  Pangangalaga ng likas na kayamanan at kapaligiran

  Aktibo para sa pangangalaga ng likas na kayamanan, parks, at ilog Aktibo sa paglilinis ng park o ang kapaligiran ng mga tirahan Mga gawaing pangangalap gaya ng pagkokolekta ng lumang damit o pagsasali sa flee market

  Aktibo para sa kaalaman sa kapaligiran

  10 Pagsusuporta sa mga banyagang naninirahan sa Japan 11 Pagtutulungan sa pamimili (COOP, Groop buying) 12 Pangungumbida ng kapitbahay para sa isang salosalo(Home party)

  Iba pa

  13 Aktibo para maging ligtas ang bayan 14 Ang pagpapatupad ng tamang pagpapagawa ng gusali at para sa pagpapaganda ng bayan 15 At iba pa 16 Hindi ako aktibo

  Q -1 Sa katanungan Q 7 na ang sagot ay 16 Hindi ako aktibo ito. Ano an dahilan na bakit hindi kayo sumasali sa mga gawain na ginaganap sa kapaligiran ninyo BIlugin ang numero kahit ilan man

  Busy ako sa aking hanapbuhay Busy ako sa ibang aktibo Gusto ko man sumali, wala akong panahon Sa palagay ko wala akong makukuhang benepisyo sa pagsasali Parepareho ang mga na sa posisyon kaya hindi ako interisado Hindi ako marunong makisama sa kapitbahay Hindi ako aktibo sa mga gawain Walang nagyaya sa akin sumali at iba pa 10 Walang magandang kadahilan

 • 189

  Q 8 Ano sa palagay mo sa pakikisama sa iyong kapitbahay Isa lang ang bilugin

  Maginhawa mamuhay dahil hindi nagiistorbo ang mga kapitbahay namin Malungkot mamuhay dahil hindi marunong makisama ang mga kapitahay namin Maginhaw mamuhay dahil malapit kami ng mga kapitbahay naming at palagi kaming nag tutulungan Hindi ko gusto dahil masyadong malapit ang relasyon ng mga kapitbahay namin Hindi ko alam At iba pa

  Mga katanunga tungkol sa paghahanda para sa darating na kapahamakan Q 9 Ano ang mga darating na kapahamakan ang pinag-alala mo Bilugin ang numero kahit ilan man

  Lindol Sunog Bagyo o pagbabaha Aksidente ng mga malalaking sasakyan Ang malaking kapahamakan sa mga malaking bansa tulad ng Teror Polusyon sa paligid Sakit na nakakahawa At iba pa Hindi ako nagaalala

Search related