of 7 /7
Mržnja demokratije Žak Ransijer

Mržnja demokratije

Embed Size (px)

Text of Mržnja demokratije

http://slidepdf.com/reader/full/mrznja-demokratije 2/9
Demokratski skandal:
‘’iza imena politike nikada nee stajati nae zajednice koje legitimira djelovanje vlasti po zakona inherentnog cjelini ljudskih zajednica
8/19/2019 Mrnja demokratije
8/19/2019 Mrnja demokratije
Demokracija :
"ravno#politiki o$lici utemeljenja drave i njezini zakoni n poivaju na jednoj te istoj logici
8/19/2019 Mrnja demokratije
http://slidepdf.com/reader/full/mrznja-demokratije 5/9
‘’danas ivimo u dru!tvima i dravama koje nazivaju demokratskima i time se razlikuju o dru!tava kojima vladaju drave $ez zakona zakon’’ %%
&ta tano znai kad kaemo da ivimo u
demokraciji %% 'trogo govorei( demokracija ne oznaava o
drave
)e ivimo u demokraciji
)e ivimo u logorima
ivimo u dravama s oligarhijskim zakonima dravama u kojima je mo oligarha ogranie dvostrukim prepoznavanjem narodnog suve individualnih slo$oda
8/19/2019 Mrnja demokratije
http://slidepdf.com/reader/full/mrznja-demokratije 7/9

8/19/2019 Mrnja demokratije
http://slidepdf.com/reader/full/mrznja-demokratije 8/9
‘’vladavina $ilo koga’’ izloena je $eskrajnoj mrnji svih on predstavljati ovlasti za vladanje nad ljudima: ro+enje( $oga znanost
8/19/2019 Mrnja demokratije
http://slidepdf.com/reader/full/mrznja-demokratije 9/9
Demokracija nije onaj o$lik vladanja koji olig omoguava da vlada u ime naroda niti o$lik koji upravlja tri!nom moi
,na je djelovanje koje oligarhijskim vladavin neprestano otima monopol na javni ivot a $
svemo nad na!im ivotima "ronai iznova oso$itost demokracije znai t
postati svjestan njene samoe