49
 Slaviša Orlović Klasična i savremena shvatanja demokratije Pojam i značenja demokratije Osnovna i doslovna definicija demokratije je - vladavina naroda. Ona počiva na  prevodu antičkog pojma demos – narod i kratein – vladati. Drugi, možda najcitiraniji i naj čće korišć eni osn ov ova kvog defin isa nja dem okr ati je je deo iz gov ora  Abrahama Lincolna u Getizburgu 1863. kada je rekao da je demokratija „vladavina naroda, od naroda za narod“ (democracy is a government  „of the people, by the people and for the people“ ). 1 Prema int erp ret aci ji Arenda Laj pha rta , u slu ča ju rep rez ent ati vne dem okr ati je to zn ači „vladavina narodnih predstavnika“, ali „u skladu sa željama naroda“. To daje odgovor na  pitanje i ko vlada i u čije ime vlada. 2 Da li je reć o većini naroda – što implicira većinska demokratija ili što veći broj predstavnika različitih socijalnih grupa što je osnov konsensualne demokratije. Nameće se logično pitanje ko čini narod. Kako napominje Robert Dal: „Možda u čitavoj oblasti demokratske teorije i prakse nema komplikovanijeg ni upornijeg problema“. 3 Izraz narod se koristi: narod kao svi, narod kao većina, narod kao niže klase, narod kao organska nedeljiva celina, narod kao apsolutni većinski princip ili skup subjektiviziranih  pojedinaca – građana. 4 Kako je to lepo rekao Ivor Dženings, narod ne može odlučivati dok neko ne odluči ko čini narod. 5 Demokratija određuje kako se bira vlast, kako se organizuje i vrši vlast i kako se kontroliše i smenjuje vlast od strane građana (naroda) za građane (narod). Esencijalna ideja demokratije je u tome da ljudi imaju pravo da odrede, odnosno odluče ko će njima vladati. 6 U tom smislu, građani stabilnih demokratija veruju u demokratiju i očekuju od svojih vlada da ispune njihova oče kiv an ja. Dem okr ati ja je forma vla davine u ko joj vla daj u iza bra ni  predstavnici. To nije vladavina svih i po želji svih, već vladavina manjine izabrane od većine 1 Prema Sartori Đovani, (2001),  Demokratija – šta je to? , CID Podgorica, str. 102. Pojam narod na grčkom je demos, latinski, populos, italijanski, popolo, francuski,  peple, nemački, volk , engleski,  people. 2 Lajphard Arendt, (2003), Modeli demokratije, Službeni list SiCG, Beograd i CID Podgorica, str. 75 3 Dal Robert, (1999),  Demokratija i njeni kritičari, CID Podgorica, str. 189 4 Đovani Sartori, isto, str. 9 5 Ivor W. Jenin gs:„T he people cannot decid e until somebody decide s who are the people“, prema, Sorensen George, (1998), Democracy and Democratization, Process and prospects in a Changing World , Westview Press, A Member of Perseus Books, L.L.C., str. 41 6 Sodaro Michael J., (2004), Comparative Politics, A Global Introduction, McGraw-Hill, New York, str. 162 1

Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  • Upload
    bleda1

  • View
    243

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 1/49

Page 2: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 2/49

Page 3: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 3/49

Page 4: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 4/49

Page 5: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 5/49

Page 6: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 6/49

Page 7: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 7/49

Page 8: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 8/49

Page 9: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 9/49

Page 10: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 10/49

Page 11: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 11/49

Page 12: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 12/49

Page 13: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 13/49

Page 14: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 14/49

Page 15: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 15/49

Page 16: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 16/49

Page 17: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 17/49

Page 18: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 18/49

Page 19: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 19/49

Page 20: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 20/49

Page 21: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 21/49

Page 22: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 22/49

Page 23: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 23/49

Page 24: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 24/49

Page 25: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 25/49

Page 26: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 26/49

Page 27: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 27/49

Page 28: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 28/49

Page 29: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 29/49

Page 30: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 30/49

Page 31: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 31/49

Page 32: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 32/49

Page 33: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 33/49

Page 34: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 34/49

Page 35: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 35/49

Page 36: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 36/49

Page 37: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 37/49

Page 38: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 38/49

Page 39: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 39/49

Page 40: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 40/49

Page 41: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 41/49

Page 42: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 42/49

Page 43: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 43/49

Page 44: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 44/49

Page 45: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 45/49

Page 46: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 46/49

Page 47: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 47/49

Page 48: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 48/49

Page 49: Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

http://slidepdf.com/reader/full/klasicna-i-savremena-shvatanja-demokratije-slavisa-orlovic 49/49