of 2 /2
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD Projekat finansira Evropska Unija Empowered lives. Resilient nations. FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA VLASNIK BANKOVNOG RAČUNA NAZIV ADRESA MJESTO/GRAD POŠTANSKI BROJ KONTAKT OSOBA TELEFON FAX E-MAIL BANKA NAZIV BANKE ADRESA MJESTO/GRAD POŠTANSKI BROJ BROJ RAČUNA ___.___.2019. ____________________ (datum) (ime i prezime ovlaštenog predstavnika) 1

 · Web viewRegionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD Projekat finansira Evropska Unija Empowered lives. Resilient nations. Regionalni program lokalne demokratije

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewRegionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD Projekat finansira...

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu

ReLOaD

Projekat finansira Evropska Unija

Empowered lives.

Resilient nations.

FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA

VLASNIK BANKOVNOG RAČUNA

NAZIV

     

ADRESA

     

MJESTO/GRAD

     

POŠTANSKI BROJ

     

KONTAKT OSOBA

     

TELEFON

     

FAX

     

E-MAIL

     

BANKA

NAZIV BANKE

     

ADRESA

     

MJESTO/GRAD

     

POŠTANSKI BROJ

     

BROJ RAČUNA

     

___.___.2019.____________________

(datum)(ime i prezime ovlaštenog predstavnika)

_________________________________

(potpis i pečat)

1

2