Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

 • Upload
  baja-tz

 • View
  286

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  1/274

  Ivan Slapnicar

  Josipa Baric

  Marina Nincevic

  MATEMATIKA 1

  Zbirka zadataka

  http://www.fesb.hr/mat1

  Sveuciliste u Splitu

  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

  Split, veljaca 2008.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  2/274

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  3/274

  Sadrzaj

  Popis slika xiii

  Predgovor xv

  1. OSNOVE MATEMATIKE 1

  1.1 Nejednadzbe s apsolutnom vrijednoscu . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  1.2 Dokazivanje jednakosti matematickom indukcijom . . . . . . . . . . 3

  1.3 Dokazivanje nejednakosti pomocu matematicke indukcije . . . . . . . 4

  1.4 Binomni poucak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.5 Zbroj koeficijenata u razvoju binoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.6 Osnovne operacije s kompleksnim brojevima . . . . . . . . . . . . . . 6

  1.7 Realni i imaginarni dio kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . . . . 6

  1.8 Konjugiranje kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  1.9 Modul kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1.10 Algebarski oblik kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1.11 Jednakost kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  1.12 Trigonometrijski oblik kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . . . . 8

  1.13 Potenciranje kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.14 Korjenovanje kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  1.15 Dijeljenje kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1.16 Jednadzbe u skupu kompleksnih bro jeva . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  1.17 Kompleksna ravnina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  1.18 Sustav jednadzbi u skupu kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . . 17

  1.19 Sustav nejednadzbi u skupu kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . 19

  v

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  4/274

  1.20 Zadaci za vjezbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  1.21 Rjesenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  2. LINEARNA ALGEBRA 29

  2.1 Osnovne operacije s matricama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  2.2 Mnozenje matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  2.3 Matricni polinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  2.4 Komutativnost matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  2.5 Potenciranje matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  2.6 Sustav linearnih jednadzbi bez rjesenja . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  2.7 Sustav linearnih jednadzbi s jedinstvenim rjesenjem . . . . . . . . . . 34

  2.8 Sustav linearnih jednadzbi s beskonacno rjesenja . . . . . . . . . . . 36

  2.9 Homogeni sustav linearnih jednadzbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  2.10 Sustav linearnih jednadzbi ovisan o parametru . . . . . . . . . . . . 39

  2.11 Homogeni sustav jednadzbi ovisan o parametru . . . . . . . . . . . . 42

  2.12 Rang matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  2.13 Rang matrice ovisan o parametru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  2.14 Sarrusovo pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  2.15 Laplaceov razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  2.16 Svojstva determinanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  2.17 Racunanje determinante svodenjem na trokutasti oblik . . . . . . . . 47

  2.18 Laplaceov razvoj determinante n-tog reda . . . . . . . . . . . . . . . 48

  2.19 Racunanje determinante n-tog reda svodenjem na trokutasti oblik . 49

  2.20 Regularna matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  2.21 Racunanje inverzne matrice Gauss-Jordanovom metodom . . . . . . 50

  2.22 Racunanje inverzne matrice pomocu determinanti . . . . . . . . . . . 51

  2.23 Formula za inverz matrice drugog reda . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  2.24 Cramerovo pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  2.25 Matricna jednadzba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  2.26 Jednadzba s kvadratnim matricama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  2.27 Rjesavanje matricne jednadzbe invertiranjem . . . . . . . . . . . . . 55

  2.28 Rastav matrice na simetricni i antisimetricni dio . . . . . . . . . . . 57

  2.29 Zadaci za vjezbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  vi

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  5/274

  2.30 Rjesenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  3. VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITICKA GEOMETRIJA 65

  3.1 Skalarni produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  3.2 Vektorska projekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  3.3 Vektorski produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  3.4 Linearna kombinacija vektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  3.5 Povrsina i visina trokuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  3.6 Povrsina paralelograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  3.7 Povrsina i duljina dijagonala romba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  3.8 Mjesoviti produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  3.9 Volumen paralelopipeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  3.10 Visina paralelopipeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  3.11 Volumen tetraedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  3.12 Jednadzba ravnine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  3.13 Pramen ravnina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  3.14 Okomite ravnine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  3.15 Jednadzba pravca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  3.16 Okomiti pravci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  3.17 Ravnina paralelna pravcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  3.18 Sjeciste pravca i ravnine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  3.19 Sjeciste dvaju pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  3.20 Ortogonalna projekcija tocke na pravac . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  3.21 Ortogonalna projekcija tocke na ravninu . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  3.22 Ortogonalna projekcija pravca na ravninu . . . . . . . . . . . . . . . 81

  3.23 Udaljenost tocaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  3.24 Udaljenost ravnina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  3.25 Udaljenost pravca od ravnine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  3.26 Udaljenost tocke od pravca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  3.27 Udaljenost paralelnih pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  3.28 Udaljenost mimosmjernih pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  3.29 Sjeciste simetrale kuta i simetrale stranice . . . . . . . . . . . . . . . 85

  3.30 Zadaci za vjezbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  vii

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  6/274

  3.31 Rjesenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  4. FUNKCIJE REALNE VARIJABLE 93

  4.1 Podrucje definicije funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  4.2 Podrucje definicije sume i razlike funkcija . . . . . . . . . . . . . . . 95

  4.3 Graf opce sinusoide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  4.4 Kompozicija funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  4.5 Nejednadzba s kompozicijom funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  4.6 Inverzna funkcija i podrucje definicije . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  4.7 Inverzna funkcija logaritamske funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  4.8 Limes slijeva i zdesna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

  4.9 Limes oblika / u beskonacnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024.10 Limes racionalne funkcije oblika 0/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  4.11 Limes racionalne funkcije oblika . . . . . . . . . . . . . . . . 1034.12 Limes iracionalne funkcije oblika 0/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

  4.13 Limes iracionalne funkcije oblika . . . . . . . . . . . . . . . . 1044.14 Primjena lim(sin x)/x kada x 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064.15 Primjena lim(sin x)/x kada x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074.16 Limes oblika a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

  4.17 Primjena limesa koji daju broj e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

  4.18 Neprekidnost funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

  4.19 Vrste prekida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  4.20 Asimptote racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

  4.21 Asimptote iracionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  4.22 Asimptote funkcije s eksponencijalnim izrazom . . . . . . . . . . . . 116

  4.23 Zadaci za vjezbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

  4.24 Rjesenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

  5. DERIVACIJE I PRIMJENE 127

  5.1 Pravila deriviranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

  5.2 Deriviranje kompozicije funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  5.3 Logaritamsko deriviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

  5.4 Deriviranje implicitno zadane funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  viii

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  7/274

  5.5 Derivacije viseg reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

  5.6 Deriviranje parametarski zadane funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  5.7 Tangenta na eksplicitno zadanu funkciju . . . . . . . . . . . . . . . . 136

  5.8 Tangenta na parametarski zadanu funkciju . . . . . . . . . . . . . . . 136

  5.9 Kut izmedu tangenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

  5.10 LHospitalovo pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

  5.11 Lokalni ekstremi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

  5.12 Lokalni ekstremi parametarski zadane funkcije . . . . . . . . . . . . 143

  5.13 Lokalni ekstremi i siljci funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

  5.14 Lokalni ekstremi i intervali monotonosti . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  5.15 Tocke infleksije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

  5.16 Tocke infleksije i intervali zakrivljenosti . . . . . . . . . . . . . . . . 147

  5.17 Geometrijski ekstrem I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

  5.18 Geometrijski ekstrem II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

  5.19 Geometrijski ekstrem III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

  5.20 Geometrijski ekstrem IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

  5.21 Tok funkcije I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

  5.22 Tok funkcije II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

  5.23 Tok funkcije III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

  5.24 Tok funkcije IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

  5.25 Zadaci za vjezbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

  5.26 Rjesenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

  6. NIZOVI I REDOVI 179

  6.1 Limes niza po definiciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

  6.2 Gomiliste niza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

  6.3 Konvergencija monotonog i omedenog niza . . . . . . . . . . . . . . . 181

  6.4 Limesi nekih osnovnih nizova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

  6.5 Limes uklijestenog niza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

  6.6 Limes produkta nul-niza i omedenog niza . . . . . . . . . . . . . . . 186

  6.7 Limesi nizova sa sumama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

  6.8 Limesi nizova s produktima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

  6.9 Limes niza s logaritmima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

  ix

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  8/274

  6.10 Limes niza rastavljanjem na parcijalne razlomke . . . . . . . . . . . 189

  6.11 Konvergencija i suma reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

  6.12 Suma reda s logaritmima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

  6.13 Suma reda rastavljanjem na parcijalne razlomke . . . . . . . . . . . 192

  6.14 Nuzan uvjet konvergencije reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

  6.15 Prvi poredbeni kriterij konvergencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

  6.16 Drugi poredbeni kriterij konvergencije . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

  6.17 DAlembertov kriterij konvergencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

  6.18 Cauchyjev kriterij konvergencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

  6.19 Raabeov kriterij konvergencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

  6.20 Apsolutna konvergencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

  6.21 Leibnizov kriterij konvergencije za alternirane redove . . . . . . . . . 199

  6.22 Odredivanje podrucja konvergencije DAlembertovim kriterijem . . . 201

  6.23 Odredivanje podrucja konvergencije Cauchyjevim kriterijem . . . . . 202

  6.24 Podrucje apsolutne konvergencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

  6.25 Taylorov razvoj racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

  6.26 MacLaurinov razvoj racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 206

  6.27 MacLaurinov razvoj logaritamske funkcije . . . . . . . . . . . . . . . 208

  6.28 Taylorov razvoj iracionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

  6.29 Taylorov razvoj trigonometrijske funkcije . . . . . . . . . . . . . . . 210

  6.30 Primjena MacLaurinovih razvoja elementarnih funkcija . . . . . . . 211

  6.31 Zadaci za vjezbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

  6.32 Rjesenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

  A. DA/NE KVIZ 223

  A.1 Osnove matematike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

  A.2 Linearna algebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

  A.3 Vektorska algebra i analiticka geometrija . . . . . . . . . . . . . . . . 236

  A.4 Funkcije realne varijable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

  A.5 Derivacije i primjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

  A.6 Nizovi i redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

  x

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  9/274

  Popis slika

  1.1 Graf parabola y = x2 2x i y = 2x2 x 3. . . . . . . . . . . . . . 31.2 Slika skupa {(x, y) R2 : x2 + (y 1)2 1, y x + 1}. . . . . . . . 151.3 Slika skupa {(x, y) R2 : 4 < x2 + y2 < 9} {z C : 3 arg z }. 161.4 Slika skupa {(x, y) R2 : y < x24 1}. . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.5 Slika skupa {(x, y) R2 : (x 1)2 + y2 1, y 3x 1}. . . . . . . . 181.6 Rjesenje nejednadzbe (1.12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  1.7 Rjesenje nejednadzbe (1.13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  1.8 Presjek skupova prikazanih na slikama 1.6 i 1.7. . . . . . . . . . . . . 22

  1.9 Slika skupa {(x, y) R2 : x2 + (y 1)2 < 1, (x 1)2 + y2 1}. . . . 26

  1.10 Slika skupa {(x, y) R2 : x 1 y2

  4}. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  1.11 Slika skupa {(x, y) R2 : y x + 1}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  1.12 Slika skupa {(x, y) R2 :

  x + 12

  2+

  y 12

  2 1

  2i y x + 2}. 28

  4.1 Sinusoida f1(x) = sin 2x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  4.2 Sinusoida f2(x) = sin 2x 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994.3 Sinusoida f(x) = 1

  2sin

  2x

  3

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  4.4 Graf funkcije f(x) =x2

  x2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

  4.5 Graf funkcije f(x) =x2 + 2x

  x 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  4.6 Graf funkcije f(x) =

  4x2 + x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  4.7 Graf funkcije f(x) =

  4x2 + x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

  4.8 Graf funkcije f(x) = 2 sin

  12

  x 4

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

  4.9 Graf funkcije f(x) = 2 cos 3x + 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122xi

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  10/274

  4.10 Graf funkcije f(x) = cos2 x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

  4.11 Graf funkcije f(x) =1

  x2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  4.12 Graf funkcije f(x) =x2 + 2x 3

  x + 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  4.13 Graf funkcije f(x) =2x2 + 9x + 7

  3(x + 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  4.14 Graf funkcije f(x) =x

  2x + 3e1/x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  5.1 Presjek kruznog stosca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

  5.2 Presjek kanala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

  5.3 Pravokutnik upisan u prvi kvadrant elipse . . . . . . . . . . . . . . . 150

  5.4 Trokut omedjen tangentom i koordinatnim osima . . . . . . . . . . . 152

  5.5 Graf funkcije f(x) = x2 +2

  x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

  5.6 Graf funkcije f(x) =

  1 x2 ex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575.7 Graf funkcije f(x) =

  ln 2x

  x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595.8 Graf funkcije f(x) = 2 sin(2x) + sin(4x). . . . . . . . . . . . . . . . . 162

  5.9 Graf funkcije f(x) =x 1x + 2

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

  5.10 Graf funkcije f(x) = x + 1 2x

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

  5.11 Graf funkcije f(x) =7

  x2 + 3 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

  5.12 Graf funkcije f(x) =2x3

  x2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

  5.13 Grafovi funkcija g(x) = e 1x ex i f(x) = |e 1x ex|. . . . . . . . . . . 1745.14 Graf funkcije f(x) = x

  1 + ln x

  1 ln x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

  5.15 Graf funkcije f(x) = ex21

  x24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

  5.16 Graf funkcije f(x) = ln

  1 +

  2

  x2 + x 2

  . . . . . . . . . . . . . . . . 176

  5.17 Graf funkcije f(x) = x 2 ln

  1 1x

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

  5.18 Graf funkcije f(x) =

  x2 3x 4

  2x + 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

  xii

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  11/274

  5.19 Graf funkcije f(x) = x1x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

  xiii

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  12/274

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  13/274

  Predgovor

  Ova zbirka namijenjena je studentima tehnickih i prirodnih znanosti, a u prvom redustudentima Sveucilista u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje(FESB). U zbirci je izlozeno gradivo kolegija Matematika 1 po sadrzaju koji sepreda je na FESB-u. Zbirka sadrzi 153 potpuno rijesena zadatka iz poglavlja Osnovematematike, Linearna algebra, Vektorska algebra i analiticka geometrija, Funkcijerealne varijable, Derivacije i primjene te Nizovi i redovi. Slican sadrzaj nalazi se uvecini istoimenih kolegija koji se predaju na tehnickim i prirodoslovnim fakultetima.

  Zbirka prati gradivo i nacin izlaganja udzbenika Sveucili sta u Splitu: I. Slapnicar,Matematika 1, Sveuciliste u Splitu, FESB, Split, 2002., te se rjesenja zadataka, radilakseg pracenja i razumijevanja, referenciraju na odgovarajuce djelove udzbenika.

  Pored potpuno rijesenih zadataka, zbirka sadrzi i 166 zadataka za vjezbu s rjesenjima.

  Posebnost zbirke je u tome sto svaki zadatak ima naslov iz kojeg se vidi sto studenttreba nauciti. Druga posebnost zbirke je dodatak u kojem se nalazi DA/NE kvizsa sto pitanja razlicite tezine iz svakog poglavlja, takoder s rjesenjima.

  Buduci se radi o standardnom sadrzaju, nije citirana posebna literatura. Spomenutcemo samo neke od knjiga koje su utjecale na sadrzaj:

  B. P. Demidovic, Zadaci i rijeseni primjeri iz vise matematike, Tehnicka knjiga,Zagreb, 1978.

  P. Javor, Matematicka analiza, Zbirka zadataka, Skolska knjiga, Zagreb, 1989.

  V. Devide, Rijeseni zadaci iz vise matematike, svezak I i II, Skolska knjiga, Zagreb,

  1992.

  B. Apsen, Rijeseni zadaci vise matematike, prvi dio, Tehnicka knjiga, Zagreb, 1982.

  U izradi zbirke koristena su iskustva i zabiljeske bivsih i sadasnjih nastavnika ma-tematike na FESB-u pa im ovom prilikom iskazujemo svoju zahvalnost. Posebnozahvaljujemo kolegama Marku Matici i Sasi Kresicu-Juricu na pomoci pri pripremidjelova zbirke te Neveni Jakovcevic Stor, Ivancici Mirosevic, Ireni Dolonga, RatkiRadovic, Vanji Zupanovic i Ivanu Bilobrku, na pazljivom citanju teksta i ispravcimapogresaka.

  U Splitu, veljace 2008.

  Autori

  xv

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  14/274

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  15/274

  1.

  OSNOVE MATEMATIKE

  1.1 Nejednadzbe s apsolutnom vrijednoscu . . . . . . . . . . . . . . 2

  1.2 Dokazivanje jednakosti matematickom indukcijom . . . . . . . 3

  1.3 Dokazivanje nejednakosti pomocu matematicke indukcije . . . . 4

  1.4 Binomni poucak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.5 Zbroj koeficijenata u razvoju binoma . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.6 Osnovne operacije s kompleksnim brojevima . . . . . . . . . . . 6

  1.7 Realni i imaginarni dio kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . 6

  1.8 Konjugiranje kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  1.9 Modul kompleksnog bro ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1.10 Algebarski oblik kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1.11 Jednakost kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  1.12 Trigonometrijski oblik kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . 8

  1.13 Potenciranje kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.14 Korjenovanje kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  1.15 Dijeljenje kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1.16 Jednadzbe u skupu kompleksnih brojeva . . . . . . . . . . . . . 12

  1.17 Kompleksna ravnina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  1.18 Sustav jednadzbi u skupu kompleksnih brojeva . . . . . . . . . 17

  1.19 Sustav nejednadzbi u skupu kompleksnih brojeva . . . . . . . . 19

  1.20 Zadaci za vjezbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  1.21 R jesenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  16/274

  2 OSNOVE MATEMATIKE

  1.1 Nejednadzbe s apsolutnom vrijednoscu

  Rijesite sljedece nejednadzbe:

  (a) |x 1| < |x + 1|,(b) |x2 2x| 3 x x2.

  Rjesenje.

  (a) Buduci da su obje strane zadane nejednadzbe pozitivne, smijemo kvadrirati.Time dobivamo sljedecu nejednadzbu

  (x 1)2 < (x + 1)2,odnosno

  x2 2x + 1 < x2 + 2x + 1,odakle slijedi

  4x > 0,

  pa nejednadzbu zadovoljava svaki pozitivni realni broj. Dakle, rjesenje je skup

  0,

  .

  (b) Desna strana nejednadzbe moze biti i pozitivna i negativna pa ne smijemokvadrirati. Stoga promatrajmo dva slucaja ovisno o predznaku izraza koji senalazi unutar apsolutnih zagrada:

  Slucaj 1. Pretpostavimo da vrijedi

  x2 2x 0. (1.1)

  Tada je|x2 2x| = x2 2x,

  pa u ovom slucaju zadana nejednadzba glasi

  x2 2x 3 x x2,odnosno

  2x2 x 3 0. (1.2)Rjesenje ovog slucaja je presjek rjesenja kvadratnih nejednadzbi (1.1) i (1.2).Iz grafa parabole y = x2 2x slijedi da je rjesenje nejednadzbe (1.1) skup, 0] [2, +, a iz grafa parabole y = 2x2 x 3 (vidi sliku 1.1) slijedi daje rjesenje nejednadzbe (1.2) segment [1, 3

  2]. Dakle, rjesenje prvog slucaja je

  presjek dobivenih skupova, odnosno segment [1, 0].Slucaj 2. Pretpostavimo sada da vrijedi

  x

  2

  2x < 0. (1.3)

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  17/274

  1.2 Dokazivanje jednakosti matematickom indukcijom 3

  2 2

  2

  2

  yx2 2x

  1 3

  2

  3

  y2x2 x3

  Slika 1.1: Graf parabola y = x2 2x i y = 2x2 x 3.

  Tada je|x2 2x| = (x2 2x),

  pa u ovom slucaju zadana nejednadzba glasi

  (x2 2x) 3 x x2,

  odnosno

  x 1. (1.4)Buduci da je rjesenje nejednadzbe (1.3) interval 0, 2 (vidi sliku 1.1), a nejed-nadzbe (1.4) skup , 1], rjesenje drugog slucaja je njihov presjek 0, 1].Ukupno rjesenje je unija rjesenja prvog i drugog slucaja, odnosno

  [1, 0] 0, 1] = [1, 1].

  1.2 Dokazivanje jednakosti matematickom indukcijom

  Dokazite matematickom indukcijom da za svaki prirodan broj n vrijedi

  1 + a + a2 + . . . + an = an+1 1a 1 , a = 1, (1.5)

  1 + 22 + 32 + 42 + n2 = n(n + 1)(2n + 1)6

  . (1.6)

  Rjesenje. Neka je M skup svih prirodnih brojeva n za koje vrijedi jednakost (1.5).Zelimo dokazati da je M = N. Jednakost ocigledno vrijedi za n = 1 pa je timezadovoljena baza indukcije. Sada pretpostavimo da jednakost (1.5) vrijedi za svek = 1, 2, . . . , n. Trebamo pokazati da tada vrijedi i za k = n + 1. Iskoristimopretpostavku da jednakost (1.5) vrijedi za k = n. Tada je

  1 + a + a2 + . . . + an + an+1 =an+1 1

  a 1+ an+1 =

  an+2 1a 1

  , (1.7)

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  18/274

  4 OSNOVE MATEMATIKE

  sto pokazuje da jednakost (1.5) vrijedi za k = n + 1. Time je ispunjen korakindukcije. Buduci da je n proizvoljan, princip matematicke indukcije P4 iz [M1,definicija 1.13] povlaci da je M = N, odnosno da jednakost (1.5) vrijedi za sven N.Napomenimo da jednakost (1.5) mozemo dokazati i direktno, odnosno bez koristenjamatematicke indukcije. Naime, za svaki a = 1 vrijedi

  1 + a + a2 + . . . + an = (1 + a + a2 + . . . + an)

  a 1

  a 1=

  a + a2 + a3 + an + an+1 1 a a2 ana 1

  =an+1 1

  a 1 .

  Jednakost (1.6) dokazujemo slicno: uvrstavanje daje

  1 + 22 + 32 + 42 + n2 + (n + 1)2 = n(n + 1)(2n + 1)6

  + (n + 1)2

  =n(n + 1)(2n + 1) + 6(n + 1)2

  6=

  2n3 + 9n2 + 13n + 6

  6

  =

  (n + 1)(n + 2)(2n + 3)

  6 ,

  s cime smo dokazali korak indukcije.

  1.3 Dokazivanje nejednakosti pomocu matematicke indukcije

  Dokazite matematickom indukcijom da za svaki prirodan broj n 2 vrijedi(1 + a)n > 1 + na, a > 0. (1.8)

  Rjesenje. Oznacimo s M skup svih prirodnih brojeva n 2 za koje nejednakost(1.8) vrijedi. Za n = 2 dobivamo

  (1 + a)2 = 1 + 2a + a2 > 1 + 2a,

  pa vrijedi baza indukcije. Pretpostavimo da nejednakost (1.8) vrijedi za k =2, 3, . . . n. Trebamo pokazati da tada vrijedi i za k = n + 1. Krenimo od lijevestrane nejednakosti. Koristenjem pretpostavke da (1.8) vrijedi za k = n, dobivamo

  (1 + a)n+1 = (1 + a)(1+ a)n > (1 + a)(1+ na) = 1 + (n + 1)a + na2 > 1 + (n + 1)a.

  Dokazali smo da je(1 + a)n+1 > 1 + (n + 1)a,

  odnosno da nejednakost (1.8) vrijedi za k = n + 1. Buduci da je n proizvoljan, izprincipa matematicke indukcije P4 iz [M1, definicija 1.13] slijedi M = N. Dakle,

  nejednakost (1.8) je istinita za sve prirodne brojeve n = 1.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  19/274

  1.4 Binomni poucak 5

  1.4 Binomni poucak

  U razvoju binoma x +

  14

  x

  6odredite clan koji ne sadrzi x.

  Rjesenje. Prema [M1, teorem 1.6] vrijedi

  x +

  14

  x

  6=

  6k=0

  6

  k

  x6k 1

  4

  x

  k=

  6k=0

  6

  k

  x3 34k.

  Clan u razvoju binoma koji ne sadrzi x dobije se uvrstavanjem onog k N za kojegvrijedi

  3 34

  k = 0,

  pa je k = 4 i trazeni clan 6

  4

  =

  6!

  4! 2! = 15.

  1.5 Zbroj koeficijenata u razvoju binoma

  Odredite zbroj koeficijenata u razvoju binoma

  5x2 4y37 .

  Rjesenje. Prema [M1, teorem 1.6] je

  5x2 4y37 =

  7

  k=07

  k5x27k 4y

  3k ,odnosno

  5x2 4y37 = 7k=0

  7

  k

  57k(4)kx2(7k)y3k.

  Uvrstavanjem x = 1 i y = 1 u gornju jednakost dobivamo trazeni zbro j jer vrijedi

  5 12 4 137 = 7

  k=0

  7

  k

  57k(4)k.

  Dakle, zbroj koeficijenata u razvoju zadanog binoma iznosi 1.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  20/274

  6 OSNOVE MATEMATIKE

  1.6 Osnovne operacije s kompleksnim brojevima

  Izracunajte z1 + z2, z1 z2, z1 z2 i z1z2

  ako je z1 = 1 i, z2 = 2 + 3i.

  Rjesenje. Vrijedi

  z1 + z2 = (1 i) + (2 + 3i) = 3 + 2i,z1 z2 = (1 i) (2 + 3i) = 1 4i,z1

  z2 = (1

  i)

  (2 + 3i) = 2 + 3i

  2i

  3i2 = 5 + i,

  z1z2

  =1 i

  2 + 3i 2 3i

  2 3i =2 3i 2i + 3i2

  22 (3i)2 =1 5i

  4 + 9= 1

  13 5

  13i.

  1.7 Realni i imaginarni dio kompleksnog broja

  Odredite realni i imaginarni dio kompleksnog broja z ako je:

  (a) z =i6 + i3

  i2 i7 ,

  (b) z =

  4 i303

  3 + i .

  Rjesenje.

  (a) Buduci da je i2 = 1, i3 = i, i6 = i4 i2 = 1 (1) = 1, i7 = i4 i3 =1 (i) = i, uvrstavanjem i racionalizacijom nazivnika slijedi

  z =i6 + i3

  i2 i7 =1 i1 + i =

  1 + i

  1 i 1 + i

  1 + i=

  1 + 2i + i2

  1 i2 =1 + 2i 11 (1) =

  2i

  2= i

  pa je Re z = 0, Im z = 1.

  (b) Buduci da je i

  303

  = i

  4

  75+3

  = i475 i3 = 175 (i) = i, racionalizacijomnazivnika slijediz =

  4i3 + i

  3 i3 i =

  43 i + 4i232 i2 =

  43 i 43 (1) =

  4 43 i4

  = 1

  3 i

  pa je Re z = 1, Im z = 3.

  1.8 Konjugiranje kompleksnog broja

  Za kompleksne brojeve w i z, izrazite w preko z ako je w =(2 i) z + i

  (3 + 2i) z 1.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  21/274

  1.9 Modul kompleksnog broja 7

  Rjesenje. Prema formulama pod (a), (b) i (c) iz [M1, zadatak 1.5], vrijedi

  w =

  (2 i) z + i

  (3 + 2i) z 1

  =(2 i) z + i

  (3 + 2i) z 1 =(2 i) z + i

  (3 + 2i) z 1

  =(2 i) z + i

  (3 + 2i) z 1 =(2 + i) z + (i)

  (3 2i) z 1 =(2 + i) z i

  (3 2i) z 1 .

  1.9 Modul kompleksnog broja

  Ako je |z| = 1, izracuna jte |1 + z|2 + |1 z|2.Rjesenje. Prema formuli pod (h) iz [M1, zadatak 1.5], vrijedi

  |1 + z|2 + |1 z|2 = (1 + z)(1 + z) + (1 z)(1 z)= (1 + z)(1 + z) + (1 z)(1 z)= 1 + z + z + zz + 1 z z + zz= 2(1 + zz ) = 2(1 + |z|2) = 4.

  1.10 Algebarski oblik kompleksnog broja

  Odredite sve kompleksne brojeve z takve da vrijedi

  Re( w + z) = 0 i |w + z| = 1,

  ako je w = 1 + i.

  Rjesenje. Neka je z = x + iy, gdje su x, y R nepoznanice. Iz prvog uvjetazadatka slijedi

  Re(1 i + x + iy) = 0,

  Re[(1 + x) + (y 1)i] = 0,1 + x = 0,

  x = 1,

  pa je z = 1 + iy. Uvrstavanjem u drugi uvjet slijedi

  |1 + i 1 + iy| = 1,|(1 + y)i| = 1,

  |1 + y| = 1,1 + y = 1.

  Dakle, rjesenja su y1 = 0, y2 = 2, odnosno z1 = 1, z2 = 1 2i.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  22/274

  8 OSNOVE MATEMATIKE

  1.11 Jednakost kompleksnih brojeva

  Odredite sve kompleksne brojeve z takve da vrijedi

  z + |z| 292

  = 1 +5

  2i9.

  Rjesenje. Buduci da je i9 = i42+1 =

  i42 i = 12 i = i, uvrstavanjem z = x + iy

  slijedi

  x + iy + |x + iy| 292

  = 1 +5

  2i,

  x iy +

  x2 + y2 292

  = 1 +5

  2i,

  2x +

  x2 + y2

  29

  iy = 2 + 5i.

  Izjednacavanjem komponenti kompleksnih bro jeva prema [M1, definicija 1.19] sli-jedi

  x +

  x2 + y2

  29 = 2 i y = 5.Kako je y = 5 to vrijedi

  x + x2 + 25

  29 = 2,x2 + 25 = (2 +

  29) x, 2

  x2 + 25 = (2 +

  29)2 2(2 +

  29)x + x2,

  2(2 +

  29)x = 8 + 4

  29,

  2(2 +

  29)x = 4(2 +

  29),

  x = 2.

  Rjesenje je z = 2 5i.

  1.12 Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

  Odredite trigonometrijski oblik sljedecih kompleksnih brojeva:

  (a) z = 1 + i,

  (b) z =1

  2

  3

  2i.

  Rjesenje.

  (a) Za kompleksni broj z = 1 + i vrijedi Re z = 1 i Im z = 1. Prema formulama iz[M1, 1.8.1] modul od z je

  |z| = 12 + 12 =

  2,

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  23/274

  1.13 Potenciranje kompleksnih brojeva 9

  a argument od z je

  tg =1

  1= 1.

  Kako se z nalazi u prvom kvadrantu, slijedi da je = 4

  . Stoga je

  1 + i =

  2

  cos

  4+ i sin

  4

  .

  (b) Iz Re z =12 i Im z =

  3

  2 , prema formulama iz [M1, 1.8.1] slijedi

  |z| =

  12

  2+

  3

  2

  2= 1.

  Nadalje, kako se z se nalazi u cetvrtom kvadrantu, vrijedi

  tg =

  3

  21

  2

  =

  3,

  = 2 3

  = 53

  .

  Dakle,

  1

  2

  3

  2i = 1

  cos

  5

  3+ i sin

  5

  3

  .

  1.13 Potenciranje kompleksnih brojeva

  Koristeci trigonometrijski oblik kompleksnog broja izracunajte:

  (a) (1 + i)10,

  (b)

  1

  2

  3

  2i

  50.

  Rjesenje.

  (a) Prema zadatku 1.12 pod (a), trigonometrijski oblik od z = 1 + i je

  z =

  2cos 4 + i sin

  4 .

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  24/274

  10 OSNOVE MATEMATIKE

  De Moivreova formula (1.4) za n = 10 daje

  z10 =

  210

  cos

  10 4

  + i sin

  10

  4

  = 25

  cos

  5

  2+ i sin

  5

  2

  = 32

  cos

  2 +

  2

  + i sin

  2 +

  2

  = 32

  cos

  2+ i sin

  2 = 32(0 + i) = 32i,

  odnosno vrijedi(1 + i)10 = 32i.

  (b) Promotrimo kompleksni broj

  z =1

  2

  3

  2i.

  Prema zadatku 1.12 pod (b), trigonometrijski oblik od z je

  z = 1

  cos5

  3+ i sin

  5

  3

  .

  De Moivreova formula (1.4) za n = 50 daje

  z50 = 150

  cos

  50 5

  3

  + i sin

  50 5

  3

  = cos

  250

  3+ i sin

  250

  3

  = cos

  82 +

  4

  3

  + i sin

  82 +

  4

  3

  = cos

  4

  3+ i sin

  4

  3

  = 12

  3

  2i.

  Dakle, 1

  2

  3

  2i

  50= 1

  2

  3

  2i.

  1.14 Korjenovanje kompleksnih brojeva

  Koristeci trigonometrijski oblik kompleksnog broja izracunajte:

  (a)3

  1,

  (b) 3cos

  4 i sin

  4.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  25/274

  1.15 Dijeljenje kompleksnih brojeva 11

  Rjesenje.

  (a) Prema [M1, 1.8.1] je trigonometrijski oblik od z = 1 jednakw = 1 (cos 0 + i sin0) .

  Formula (1.5) za n = 3 daje

  3

  z =3

  1

  cos

  0 + 2k

  3+ i sin

  0 + 2k

  3

  , k = 0, 1, 2.

  Dakle, rjesenja su:

  z0 = cos0 + i sin0 = 1,

  z1 = cos2

  3+ i sin

  2

  3= 1

  2+

  3

  2i,

  z2 = cos4

  3+ i sin

  4

  3= 1

  2

  3

  2i.

  (b) Za kompleksni broj

  z = 3

  cos

  4 i sin

  4

  = 3

  2

  2 i

  2

  2

  = 3

  2

  2+ i

  3

  2

  2,

  je

  |z

  |= 3, a za argument vrijedi tg =

  1, pri cemu je z iz drugog kvadranta.

  Stoga je = 4 = 34 pa trigonometrijski oblik od z glasiz = 3

  cos

  3

  4+ i sin

  3

  4

  .

  Prema formuli (1.5) za n = 2 je

  z =

  3

  cos

  3

  4+ 2k

  2

  + i sin

  3

  4+ 2k

  2

  , k = 0, 1.

  Trazena rjesenja su:

  z0 =

  3cos3

  8

  + i sin3

  8 ,z1 =

  3

  cos

  11

  8+ i sin

  11

  8

  .

  1.15 Dijeljenje kompleksnih brojeva

  Odredite kompleksni broj

  z =

  3

  2+

  i

  2

  13

  cos 12 + i sin

  128 .

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  26/274

  12 OSNOVE MATEMATIKE

  Rjesenje. Odredimo prvo trigonometrijski oblik kompleksnog broja

  z1 =

  3

  2+

  i

  2.

  Prema [M1, 1.8.1] je |z1| = 1, a za argument 1 vrijedi

  tg 1 =1

  3.

  Buduci da je z1 iz prvog kvadranta, njegov trigonometrijski oblik glasi

  z1 = cos

  6 + i sin

  6 .

  De Moivreova formula [M1, (1.4)] daje

  z =

  cos

  6+ i sin

  6

  13

  cos

  12+ i sin

  12

  8 = cos13

  6+ i sin

  13

  6

  cos8

  12+ i sin

  8

  12

  =cos

  13

  6+ i sin

  13

  6

  cos2

  3+ i sin

  2

  3

  pa iz formule za dijeljenje kompleksnih bro jeva u trigonometrijskom obliku slijedi

  z = cos

  13

  6 2

  3

  + i sin

  13

  6 2

  3

  = cos

  3

  2+ i sin

  3

  2= i.

  1.16 Jednadzbe u skupu kompleksnih brojeva

  Rijesite jednadzbe:

  (a)(3 + 2i)(1 + i) + 2i

  (2 i)(1 + i) 3 =7 i4 z

  4,

  (b)

  1

  16(1 + i)8 z

  4=

  23

  13

  + i.

  Rjesenje.

  (a) Sredivanjem lijeve strane zadane jednadzbe slijedi

  1 + 7i

  i=

  7 i4 z

  4, (4i)

  4(1 + 7i) = i(7 i)z4,4(1 + 7i) = (1 + 7i)z4,

  4 = z4.Dakle, trebamo odrediti sve kompleksne brojeve z za koje vrijedi z4 = w, gdje jew = 4. Prema [M1, 1.8.1], kompleksni broj w ima modul |w| = 4 i argument = pa je njegov trigonometrijski oblik

  w = 4 (cos + i sin ) .

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  27/274

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  28/274

  14 OSNOVE MATEMATIKE

  pa su rjesenja:

  w0 = cos

  3+ sin

  3=

  1

  2+

  3

  2i,

  w1 = cos5

  6+ sin

  5

  6=

  3

  2+

  1

  2i,

  w2 = cos4

  3+ sin

  4

  3= 1

  2

  3

  2i,

  w3 = cos11

  6+ sin

  11

  6=

  3

  2 1

  2i.

  Kako je z = 1 w, rjesenja polazne jednadzbe su:

  z0 =1

  2

  3

  2i,

  z1 = 1 +

  3

  2 1

  2i,

  z2 =3

  2+

  3

  2i,

  z3 = 1

  3

  2+

  1

  2i.

  1.17 Kompleksna ravnina

  Odredite i skicirajte skup svih kompleksnih brojeva z za koje vrijedi:

  (a) |z i| 1 i Im[(1 + i)z] 1,

  (b) |z|2 5|z| + 6 < 0 i 3

  arg z ,

  (c) |z| > 2 + Im z,

  (d) z 2z + 1 i 1 i Re1z 12 .Rjesenje.

  (a) Uvrstavanjem z = x + iy u prvu nejednadzbu slijedi

  |x + i(y 1)| 1,x2 + (y 1)2 1, 2x2 + (y 1)2 1.

  Zadnja nejednakost predstavlja krug radijusa 1 sa sredistem u tocki S(0, 1),

  odnosno nejednadzbu zadovoljavaju svi kompleksni brojevi koji se nalaze unutar

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  29/274

  1.17 Kompleksna ravnina 15

  i na rubu tog kruga. Iz druge nejednadzbe slijedi

  Im [(1 + i)(x + iy)] 1,Im[(x y) + i(x + y)] 1,

  x + y 1.

  Zadnja nejednadzba je poluravnina y x + 1. Konacno rjesenje je presjekdobivenog kruga i poluravnine (vidi sliku 1.2).

  1

  1

  2

  1

  1

  2

  Slika 1.2: Slika skupa {(x, y) R2 : x2 + (y 1)2 1, y x + 1}.

  (b) Modul trazenih kompleksnih brojeva zadovoljava kvadratnu nejednadzbu |z|2 5|z| + 6 < 0 iz cega slijedi |z| 2, 3, odnosno

  2 < |z| < 3.

  Uvrstavanjem z = x + iy u gornji izraz te njegovim kvadriranjem dobivamo

  4 < x2 + y2 < 9,

  tj. kruzni vijenac manjeg radijusa 2, a veceg 3 sa sredistem u ishodistu, pricemu rubovi nisu ukljuceni. Konacno rjesenje dobivamo presijecanjem s dijelomkompleksne ravnine koji se nalazi izmedu polupravaca arg z = 3 i arg z = (vidi sliku 1.3).

  (c) Nakon uvrstavanja z = x + iy dolazimo do iracionalne jednadzbex2 + y2 > 2 + y. (1.9)

  U ovisnosti o vrijednosti desne strane nejednadzbe, razlikujemo dva slucaja.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  30/274

  16 OSNOVE MATEMATIKE

  3 2 1 1 2 3

  3

  2

  1

  1

  2

  3

  3 2 1 1 2 3

  3

  2

  1

  1

  2

  3

  Slika 1.3: Slika skupa {(x, y) R2 : 4 < x2 + y2 < 9} {z C : 3

  arg z }.

  Ako je 2 + y > 0, kvadriranjem dobivamo

  x2 + y2 > (2 + y)2,

  x

  2

  + y

  2

  > 4 + 4y + y

  2

  ,x2 > 4 + 4y,

  y 4} .Prema [M1, primjer 1.4] pod (a), skup B je dio kompleksne ravnine izvan kruzniceradijusa 4 sa sredistem u tocki z0 = 2. Zbog stroge nejednakosti kruznica nijeukljucena. Rjesenje sustava nejednadzbi (1.14) je presjek skupova A i B.

  Slucaj 2.

  |z + 4| + |z 2| 10 0 i 4 |z 2| > 0. (1.15)

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  36/274

  22 OSNOVE MATEMATIKE

  Analogno prvom slucaju, rjesenje prve nejednadzbe je dio kompleksne ravnine unu-tar elipse sa fokusima u tockama z1 = 4, z2 = 2, velikom poluosi a = 5 i malompoluosi b = 4, rjesenje druge nejednadzbe je dio kompleksne ravnine unutar kruzniceradijusa 4 sa sredistem u tocki z0 = 2, a rjesenje sustava nejednadzbi (1.15) je pre-sjek tih skupova.

  Konacno rjesenje nejednadzbe (1.13) je unija rjesenja prvog i drugog slucaja (vidisliku 1.7).

  Konacno rjesenje zadatka je presjek rjesenja zadanih nejednadzbi (vidi sliku 1.8).

  6 4 2 2 4 6

  6

  4

  2

  2

  4

  6

  6 4 2 2 4 6

  6

  4

  2

  2

  4

  6

  Slika 1.8: Presjek skupova prikazanih na slikama 1.6 i 1.7.

  1.20 Zadaci za vjezbu

  1. Rijesite sljedece nejednadzbe:

  (a) x2 + 2x

  x2

  4x + 3 < 1,(b) |4x2 + x| 3 x 4x2,(c) |2x + 1| |x 3| > x + 5.

  2. Dokazite matematickom indukcijom da za svaki prirodan broj n vrijedi

  12 22 + 32 (1)n1 n2 = (1)n1 n(n + 1)2

  .

  3. Dokazite matematickom indukcijom da za svaki prirodan broj n vrijedi

  n

  k=1k

  3k=

  3

  4 2n + 3

  4

  3n

  .

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  37/274

  1.20 Zadaci za vjezbu 23

  4. Dokazite matematickom indukcijom da za svaki prirodan broj n vrijedi

  11

  +1

  2+

  13

  + + 1n

  n.

  5. Odredite x ako je poznato da je treci clan u razvoju binomax + xlog x

  5jednak 1000000.

  6. Odredite onaj clan u razvoju binoma1

  2

  a3 +

  3

  a212

  koji se nalazi uz potenciju a13.

  7. Izracuna jte z1 + z2, z1 z2, z1 z2 i z1z2

  ako je

  (a) z1 = 2 i, z2 = i,(b) z1 = 2, z2 = 1 2i.

  8. Odredite realni i imaginarni dio kompleksnog broja

  z =i20 ii + 1

  .

  9. Odredite realan broj t takav da je Im (z1 + z2) = 0, ako je z1 = 1 + 2t i, z2 =3t 4i.

  10. Rijesite jednadzbu z (3 + 2i) = i10.

  11. Odredite sve kompleksne brojeve z za koje vrijedi

  Rez i

  z + i = 1 i |z 1 + i| = 1.12. Koristeci trigonometrijski oblik kompleksnog broja izracunajte:

  (a)

  1 + i

  37

  ,

  (b)

  3 i37.13. Koristeci trigonometrijski oblik kompleksnog broja izracunajte:

  (a) 4i;

  (b)3

  1 + i

  3.

  14. U skupu kompleksnih brojeva rijesite jednadzbe:

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  38/274

  24 OSNOVE MATEMATIKE

  (a) (2 + 5i) z3 2i + 5 = 0;(b) z4

  2 + (1 i) = 0,

  (c) z4 2i + 31 i =

  1 + 5i

  2,

  (d) 8z3 +8

  2

  1 + i

  1 i313

  = 0,

  (e) (z + 2i)6 = (1 + i)12.

  15. Odredite i skicirajte skup svih kompleksnih brojeva z za koje vrijedi:

  (a) |z i| < 1 i |z 1| 1,(b) |z| + Re z 2,(c) |z 1| + Im (2i z) 1,

  (d)

  z + 2 iz + i 1,

  (e) |z

  2 + 1 i| 1 i Im

  z

  1 + i

  2

  2.

  16. Odredite sve kompleksne bro jeve z takve da je arg(z3) = i da su u kom-pleksnoj ravnini jednako udaljeni od brojeva z1 = 2 + i i z2 = 2 3i.

  17. Odredite sve kompleksne brojeve z za koje vrijedi

  arg(z4i25) =

  2i |z| = 1.

  18. Odredite sve kompleksne brojeve z za koje vrijedi

  arg

  z3

  1

  2

  3

  2i

  =

  5

  3i |z|2 + |z| 12 = 0.

  19. Odredite skup svih kompleksnih bro jeva z za koje vrijedi

  |z

  i|

  + Re(z + 1)

  3 i|z

  1|

  + Im(2i

  z)

  1.

  1.21 Rjesenja

  1. (a) x , 12 ,(b) x 34 , 12,(c) x , 92 .

  2. Vidi [M1, 1.4].3. Vidi [M1, 1.4].

  4. Vidi [M1, 1.4].

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  39/274

  1.21 Rjesenja 25

  5. x = 10.

  6.

  12

  6

  a13

  26.

  7. (a) z1 + z2 = 2, z1 z2 = 2 2i, z1 z2 = 1 + 2i, z1z2

  = 1 2i.

  (b) z1 + z2 = 3 2i, z1 z2 = 1 + 2i, z1 z2 = 2 4i, z1z2

  =2

  5+

  4

  5i.

  8. Re z = 0, Im z =

  1.

  9. t= 2.

  10. z = 313

  +2

  13i.

  11. z1 = 2 i, z2 = i.12. (a) 64

  1 + i

  3

  ,

  (b) 17281 + i3.

  13. (a) z0 = cos3

  8+ i sin

  3

  8,

  z1 = cos 78 + i sin 78 ,

  z2 = cos11

  8+ i sin

  11

  8,

  z3 = cos15

  8+ i sin

  15

  8.

  (b) z0 =3

  2

  cos

  9+ i sin

  9

  ,

  z1 =3

  2

  cos

  7

  9+ i sin

  7

  9

  ,

  z2 =3

  2cos13

  9+ i sin

  13

  9 .14. (a) z0 =

  3

  2+

  1

  2i, z1 =

  3

  2+

  1

  2i, z2 = i.

  (b) z0 = cos3

  16+ i sin

  3

  16,

  z1 = cos11

  16+ i sin

  11

  16,

  z2 = cos19

  16+ i sin

  19

  16,

  z3 = cos27

  16+ i sin

  27

  16.

  (c) z0 = 1, z1 = i, z2 = 1, z3 = i.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  40/274

  26 OSNOVE MATEMATIKE

  (d) z0 =16

  2

  cos

  2+ i sin

  2

  ,

  z1 =16

  2

  cos

  7

  6+ i sin

  7

  6

  ,

  z2 =16

  2

  cos

  11

  6+ i sin

  11

  6

  .

  (e) z0 =

  3i, z1 = 0, z2 =

  3i, z3 =

  33i, z4 = 4i, z5 =

  33i.15. (a) Vidi sliku 1.9.

  1 2

  1

  2

  1 2

  1

  2

  Slika 1.9: Slika skupa {(x, y) R2 : x2 + (y 1)2 < 1, (x 1)2 + y2 1}.

  (b) Vidi sliku 1.10.

  (c) R2.

  (d) Vidi sliku 1.11.

  (e) Vidi sliku 1.12.

  16. z = 11 +

  3

  31 +

  3

  i.

  17. z0 = 1, z1 = i, z2 = 1, z3 = i.

  18. z0 = 3, z1 = 32

  +3

  3

  2i, z2 = 3

  2 3

  3

  2i.

  19. {(x, y) R2 : x = y2

  4+

  y

  2+

  3

  4}.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  41/274

  2

  2

  2

  2

  Slika 1.10: Slika skupa {(x, y) R2 : x 1 y2

  4}.

  1

  1

  1

  1

  Slika 1.11: Slika skupa {(x, y) R2 : y x + 1}.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  42/274

  1

  2

  2

  1

  2

  2

  1

  2

  2

  1

  2

  2

  Slika 1.12: Slika skupa {(x, y) R2 :

  x + 12

  2+

  y 12

  2 1

  2i y x + 2}.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  43/274

  2.

  LINEARNA ALGEBRA

  2.1 Osnovne operacije s matricama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  2.2 Mnozenje matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  2.3 Matricni p olinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  2.4 Komutativnost matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  2.5 Potenciranje matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  2.6 Sustav linearnih jednadzbi bez rjesenja . . . . . . . . . . . . . . 34

  2.7 Sustav linearnih jednadzbi s jedinstvenim rjesenjem . . . . . . . 34

  2.8 Sustav linearnih jednadzbi s beskonacno rjesenja . . . . . . . . 36

  2.9 Homogeni sustav linearnih jednadzbi . . . . . . . . . . . . . . . 382.10 Sustav linearnih jednadzbi ovisan o parametru . . . . . . . . . 39

  2.11 Homogeni sustav jednadzbi ovisan o parametru . . . . . . . . . 42

  2.12 R ang matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  2.13 Rang matrice ovisan o parametru . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  2.14 Sarrusovo pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  2.15 Laplaceov razvo j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  2.16 Svo jstva determinanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  2.17 Racunanje determinante svodenjem na trokutasti oblik . . . . . 47

  2.18 Laplaceov razvoj determinante n-tog reda . . . . . . . . . . . . 48

  2.19 Racunanje determinante n-tog reda svodenjem na trokutasti oblik 49

  2.20 Regularna matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  2.21 Racunanje inverzne matrice Gauss-Jordanovom metodom . . . 50

  2.22 Racunanje inverzne matrice pomocu determinanti . . . . . . . . 51

  2.23 Formula za inverz matrice drugog reda . . . . . . . . . . . . . . 52

  2.24 Cramerovo pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  2.25 Matricna jednadzba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  2.26 Jednadzba s kvadratnim matricama . . . . . . . . . . . . . . . 54

  2.27 Rjesavanje matricne jednadzbe invertiranjem . . . . . . . . . . 55

  2.28 Rastav matrice na simetricni i antisimetricni dio . . . . . . . . 57

  2.29 Zadaci za vjezbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  2.30 R jesenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  44/274

  30 LINEARNA ALGEBRA

  U nekim zadacima u ovom poglavlju cemo koristiti elementarne transformacije nadretcima i stupcima matrice. Radi jednostavnijeg zapisa cemo i-ti redak oznacavatisa Ri, a i-ti stupac sa Si. Transformacija ko ja se vrsi u danom koraku pisat cedesno od retka ili iznad stupca na koji se odnosi.

  2.1 Osnovne operacije s matricama

  Zadane su matrice

  A =

  2 3 71 0 1

  i B =

  1 3 42 1 1

  .

  Izracunajte:

  (a) A + B,

  (b) AT + BT,

  (c) 2A

  3B.

  Rjesenje.

  (a) A + B =

  2 3 71 0 1

  +

  1 3 42 1 1

  =

  2 + 1 3 + 3 7 + 41 + 2 0 1 1 + 1

  =

  3 6 113 1 2

  ,

  (b) AT + BT =

  2 13 0

  7 1

  +

  1 23 1

  4 1

  =

  2 + 1 1 + 23 + 3 0 1

  7 + 4 1 + 1

  =

  3 36 1

  11 2

  ,

  (c) 2A 3B = 2 2 3 71 0 1 3

  1 3 42

  1 1 =

  4 6 142 0 2

  3 9 126

  3 3 =

  1 3 24 3 1

  .

  2.2 Mnozenje matrica

  Izracunajte 5 27 1

  1 5

  2 3 1 4

  2 2 4 0

  .

  Rjesenje.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  45/274

  2.3 Matricni polinom 31

  5 27 1

  1 5

  2 3 1 4

  2 2 4 0

  =

  5 2 + 2 2 5 3 2 2 5 1 + 2 4 5 4 + 2 07 2 1 2 7 3 + 1 2 7 1 1 4 7 4 1 0

  1 2 5 2 1 3 + 5 2 1 1 5 4 1 4 5 0

  =

  14 11 13 2012 23 3 288 13 19 4

  .

  2.3 Matricni polinom

  Neka je A =

  2 1

  3 0

  . Izracuna jte P(A), ako je P(x) = 5x3 + 2x2 4x + 3.

  Rjesenje. Trebamo izracunati P(A) = 5 A3 + 2 A2 4 A + 3 I. Vrijedi

  A2 = A A =

  2 13 0

  2 13 0

  =

  1 2

  6 3

  ,

  A3 = A2 A =

  1 26 3

  2 13 0

  =

  4 13 6

  ,

  pa je

  P(A) = 5 4 13 6

  + 2

  1 2

  6 3

  4

  2 13 0

  + 3

  1 00 1

  =

  20 515 30

  +

  2 4

  12 6

  +

  8 412 0

  +

  3 00 3

  =

  23 515 33

  .

  2.4 Komutativnost matrica

  (a) Zadane su matrice

  A = a aa 1 a

  i B = 1 16a 1

  .Odredite sve vrijednosti realnog parametra a za koje su matrice A i B komu-tativne?

  (b) Odredite sve matrice koje komutiraju s matricom

  A =

  1 1 00 1 1

  0 0 1

  .

  Rjesenje.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  46/274

  32 LINEARNA ALGEBRA

  (a) Vrijedi

  AB =

  a a

  a 1 a

  1 16a 1

  =

  a + 6a2 0

  a 1 + 6a2 1

  ,

  BA =

  1 1

  6a 1

  a aa 1 a

  =

  1 0

  a 1 + 6a2 a + 6a2

  .

  Matrice A i B su komutativne ako vrijedi AB = BA. Izjednacavanjem odgova-rajucih elemenata slijedi da realni parametar a treba zadovoljavati kvadratnujednadzbu

  6a2

  + a 1 = 0.Dakle, rjesenja su

  a1 = 12

  i a2 =1

  3.

  (b) Oznacimo matricu B s

  B =

  x1 y1 z1x2 y2 z2

  x3 y3 z3

  .

  Potrebno je odrediti sve koeficijente xi, yi, zi za koje vrijedi AB = BA. Iz-jednacavanjem matrica

  AB = 1 1 00 1 10 0 1

  x1 y1 z1

  x2 y2 z2x3 y3 z3 =

  x1 x2 y1 y2 z1 z2x2 x3 y2 y3 z2 z3x3 y3 z3

  i

  BA =

  x1 y1 z1x2 y2 z2

  x3 y3 z3

  1 1 00 1 1

  0 0 1

  =

  x1 x1 + y1 y1 + z1x2 x2 + y2 y2 + z2

  x3 x3 + y3 y3 + z3

  slijedi da elementi matrice B moraju zadovoljavati sustav jednadzbi

  x1 x2 = x1, y1 y2 = x1 + y1, z1 z2 = y1 + z1,x2 x3 = x2, y2 y3 = x2 + y2, z2 z3 = y2 + z2,

  x3 = x3, y3 = x3 + y3, z3 = y3 + z3,odakle slijedi da je

  x2 = 0, y2 = x1, z2 = y1,

  x3 = 0, y3 = x2, z3 = y2,

  x3 = 0, y3 = 0.

  Zakljucujemo da koeficijenti xi, yi, zi zadovoljavaju relacije

  x1 = y2 = z3, y1 = z2, x2 = x3 = 0.

  Ako uvedemo oznake x1 = , y1 = i z1 = , onda se matrica B moze zapisatiu obliku

  B =

  0

  0 0

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  47/274

  2.5 Potenciranje matrica 33

  gdje su , i proizvoljni parametri. Provjerimo na kraju da svaka matricaoblika B komutira s matricom A:

  AB =

  1 1 00 1 1

  0 0 1

  0

  0 0

  =

  0

  0 0

  ,

  BA =

  0 0 0

  1 1 00 1 10 0 1

  =

  0 0 0

  .

  Uistinu, matrice AB i BA su jednake.

  2.5 Potenciranje matrica

  Zadana je matrica

  A =

  1 1 00 1 1

  0 0 1

  .

  Izracunajte n-tu potenciju matrice A.

  Rjesenje. Da bismo odredili n-tu potenciju matrice A, izracunajmo prvo nekolikopotencija nizeg reda. Iz oblika tih potencija cemo prepoznati opci oblik za An.Konacno, ispravnost dobivenog oblika treba provjeriti matematickom indukcijom.Za n = 2, 3, 4 imamo

  A2 =

  1 1 00 1 1

  0 0 1

  1 1 00 1 1

  0 0 1

  =

  1 2 10 1 2

  0 0 1

  ,

  A3 =

  1 2 10 1 20 0 1

  1 1 00 1 10 0 1

  =

  1 3 1 + 20 1 30 0 1

  ,

  A4 =

  1 3 1 + 20 1 3

  0 0 1

  1 1 00 1 1

  0 0 1

  =

  1 4 1 + 2 + 30 1 4

  0 0 1

  .

  Iz oblika ovih potencija zakljucujemo da je

  An =

  1 n 1 + 2 + + (n 1)0 1 n

  0 0 1

  =

  1 n n(n1)20 1 n

  0 0 1

  (2.1)

  gdje smo koristili formulu 1 + 2 + + (n 1) = n(n1)2

  (vidi [M1, primjer 1.3]).

  Ispravnost dobivenog izraza za A

  n

  cemo provjeriti matematickom indukcijom P4

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  48/274

  34 LINEARNA ALGEBRA

  iz [M1, definicija 1.13]. Izraz je ocito ispravan za n = 1 pa je time ispunjena bazaindukcije. Pretpostavimo sada da jednadzba (2.1) vrijedi za n = m. Tada je

  Am+1 = Am A =1 m m(m1)20 1 m

  0 0 1

  1 1 00 1 1

  0 0 1

  = 1 m + 1 m + m(m1)20 1 m + 1

  0 0 1 = 1 m + 1 (m+1)m20 1 m + 1

  0 0 1 ,sto pokazuje da jednadzba (2.1) vrijedi za n = m + 1. Dakle, po principu mate-maticke indukcije jednadzba vrijedi za svako n N.

  2.6 Sustav linearnih jednadzbi bez rjesenja

  Rijesite sustav

  x + 2y + 3z = 2,4x 3y 2z = 3,3x + 4y + 5z = 0.

  Rjesenje. Zapisimo sustav u matricnom obliku i na prosirenu matricu sustavaprimijenimo Gaussovu metodu eliminacije opisanu u [M1, 2.4]. Vrijedi

  A b

  =

  1 2 3 24 3 2 3

  3 4 5 0

  R2+4R1

  R33R11 2 3 20 5 10 5

  0 2 4 6

  5R3+2R2

  1 2 3 20 5 10 50 0 0 20

  .

  Dobili smo prosirenu matricu sustava koji je ekvivalentan polaznom. Buduci da iztreceg retka slijedi 0 = 20, sustav nema rjesenja.

  2.7 Sustav linearnih jednadzbi s jedinstvenim rjesenjem

  Rijesite sustave:

  (a)

  x + 2y + 3z = 3,2x + z = 2,

  x + 2y z = 3,x + 2y + 12z = 1.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  49/274

  2.7 Sustav linearnih jednadzbi s jedinstvenim rjesenjem 35

  (b)

  2x1 + 3x2 + 11x3 + 5x4 = 2,x1 + x2 + 5x3 + 2x4 = 1,

  2x1 + x2 + 3x3 + 2x4 = 3,x1 + x2 + 3x3 + 4x4 = 3.

  Rjesenje.

  (a) Gaussovom metodom eliminacije (vidi [M1, 2.4]) dobivamo:

  A b

  =

  1 2 3 32 0 1 21 2 1 3

  1 2 12 1

  R2+2R1R3R1R4+R1

  1 2 3 30 4 7 40 0 4 00 4 15 4

  R4R2

  1 2 3 30 4 7 40 0 4 00 0 8 0

  R4+2R3

  1 2 3 30 4 7 40 0 4 00 0 0 0

  .

  Cetvrti redak glasi 0 = 0, sto je tocno. Iz treceg retka slijedi z = 0, iz drugog

  4y + 7z = 4

  4y = 4

  y = 1,

  a i prvog

  x + 2y + 3z = 3 x + 2 = 3 x = 1.Dakle, sustav ima jedinstveno rjesenje

  xyz

  =

  11

  0

  .

  (b) Gaussovom metodom eliminacije (vidi [M1, 2.4]) dobivamo:

  A b

  =

  2 3 11 5 21 1 5 2 12 1 3 2 31 1 3 4 3

  2R2R1R3R12R4R1

  2 3 11 5 20 1 1 1 00 2 8 3 5

  0 1 5 3 8

  R32R2R4R2

  2 3 11 5 20 1 1 1 00 0 6 1 50 0 4 4 8

  3R42R3

  2 3 11 5 20 1 1 1 00 0 6 1 50 0 0 14 14

  .

  Iz cetvrtog retka slijedi

  14x4 = 14 x4 = 1,

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  50/274

  36 LINEARNA ALGEBRA

  iz treceg

  6x3 x4 = 5 6x3 + 1 = 5 x3 = 1,

  iz drugog

  x2 x3 x4 = 0 x2 1 + 1 = 0 x2 = 0,

  te iz prvog

  2x1 + 3x2 + 11x3 + 5x4 = 2 2x1 + 0 + 1 1 + 5 (1) = 2 x1 = 2.Rjesenje zadanog sustava je jedinstveno i glasi

  x1x2x3x4

  =

  201

  1

  .

  2.8 Sustav linearnih jednadzbi s beskonacno rjesenja

  Rijesite sljedece sustave:

  (a)

  x1 + 2x2 + x3 = 4,2x1 x2 3x3 = 2,x1 8x2 9x3 = 8,

  5x1 + 5x2 = 14.

  (b)

  x1 + x2 x3 3x4 + 4x5 = 2,3x1 + x2 x3 x4 = 2,9x1 + x2 2x3 x4 2x5 = 5,x1 x2 x4 + 2x5 = 1.

  Rjesenje.

  (a) Gaussovom metodom eliminacije (vidi [M1, 2.4]) dobivamo:

  A b

  =

  1 2 1 42 1 3 21 8 9 85 5 0 14

  R22R1R3R1

  R45R1

  1 2 1 40 5 5 60 10 10 120 5 5 6

  R32R2

  R4R2

  1 2 1 40 5 5 60 0 0 00 0 0 0

  .

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  51/274

  2.8 Sustav linearnih jednadzbi s beskonacno rjesenja 37

  Treci i cetvrti redak glase 0 = 0, sto je tocno. Iz preostalih redaka slijedejednadzbe

  5x2 5x3 = 6 i x1 + 2x2 + x3 = 4,pomocu kojih mozemo nepoznanice x1 i x2 izraziti preko x3. Vrijedi

  5x2 5x3 = 6 5x2 = 6 5x3 x2 = 65

  x3,

  x1 + 2x2 + x3 = 4 x1 = 4 26

  5 x3 x3 x1 =

  8

  5+ x3.

  Dakle, sustav ima jednoparametarsko rjesenje. Stavimo x3 = , gdje je Rproizvoljan. Tada rjesenje sustava glasi

  x1 =8

  5+ ,

  x2 =6

  5 ,

  x3 = ,

  odnosno u matricnom zapisu

  x1x2x3 =

  8/56/5

  0 +

  1

  1

  1 , R.

  (b) Gaussovom metodom eliminacije (vidi [M1, 2.4]) dobivamo:

  A b

  =

  1 1 1 3 4 23 1 1 1 0 29 1 2 1 2 51 1 0 1 2 1

  R23R1R39R1

  R4R1

  1 1 1 3 4 20 2 2 8 12 40

  8 7 26

  38

  13

  0 2 1 2 2 1

  R34R2R4R2

  1 1 1 3 4 20 2 2 8 12 40 0 1 6 10 30 0 1 6 10 3

  R4R3

  1 1 1 3 4 20 2 2 8 12 40 0 1 6 10 30 0 0 0 0 0

  .

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  52/274

  38 LINEARNA ALGEBRA

  Cetvrti redak glasi 0 = 0, sto je tocno. Iz preostalih redaka slijede tri jednadzbeiz kojih sve nepoznanice mozemo izraziti preko x4 i x5. Stoga sustav ima dvo-parametarsko rjesenje pa mozemo staviti x4 = , x5 = , gdje su , Rproizvoljni parametri. Iz treceg retka slijedi

  x3 6x4 + 10x5 = 3 = x3 = 3 6 + 10,

  iz drugog

  2x2 + 2x3 + 8x4 12x5 = 4,x2 = 2 + (3 6 + 10) + 4 6,x2 = 1 2 + 4

  te iz prvog

  x1 + x2 x3 3x4 + 4x5 = 2,x1 = 2 (1 2 + 4) + (3 6 + 10) + 3 4,x1 = + 2.

  Rjesenje zapisano u matricnom obliku glasi

  x1x2x3x4x5

  = 0

  1

  300

  + 1

  2

  610

  + 24

  1001

  , , R.

  2.9 Homogeni sustav linearnih jednadzbi

  Rijesite sustavx1 + x2 + x3 = 0,

  2x1 + x2 = 0,3x1 + x2 x3 = 0.

  Rjesenje. Gaussovom metodom eliminacije (vidi [M1, 2.4]) dobivamo:

  A b

  =

  1 1 1 02 1 0 0

  3 1 1 0

  R22R1

  R33R11 1 1 00 1 2 0

  0 2 4 0

  R32R2

  1 1 1 00 1 2 0

  0 0 0 0

  .

  Zadnji redak daje istinitu tvrdnu 0 = 0, a iz prvog i drugog retka slijedi

  x2 2x3 = 0 i x1 + x2 + x3 = 0,

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  53/274

  2.10 Sustav linearnih jednadzbi ovisan o parametru 39

  pa mozemo sve nepoznanice izraziti preko x3. Stavimo li x3 = t, gdje je t Rproizvoljan, slijedi

  x2 = 2t i x1 = x2 x3 = 2t t = t.Sustav ima jednoparametarsko rjesenje koje glasi

  x1x2x3

  = t

  12

  1

  , t R.

  2.10 Sustav linearnih jednadzbi ovisan o parametru

  Rijesite sljedece sustave u ovisnosti o realnom parametru:

  (a)x + y z = 1,

  2x + 3y + az = 3,x + ay + 3z = 2.

  (b)x + y + z = 1,x + y + z = ,x + y + z = 2.

  Rjesenje.

  (a) Gaussovu metodu eliminacije iz [M1, 2.4] primijenimo na prosirenu matricusustava, pri cemu je a proizvoljan realan parametar. Dobivamo

  A b

  =

  1 1 1 12 3 a 3

  1 a 3 2

  R22R1

  R3R11 1 1 10 1 a + 2 1

  0 a 1 4 1

  R3(a1)R2

  1 1 1 10 1 a + 2 10 0 (a + 3)(2

  a) 2

  a

  .

  Ovisno o tome je li element na mjestu (3, 3) jednak ili razlicit od nule, razliku-jemo tri slucaja:

  Slucaj 1. Promotrimo prvo slucaj kada je (a + 3)(2 a) = 0, odnosno kadaa / {3, 2}. Tada mozemo podijeliti treci redak s a 2 = 0 pa vrijedi

  A b

  1 1 1 10 1 a + 2 1

  0 0 a + 3 1

  .

  Buduci je i a + 3 = 0, iz treceg retka slijedi

  (a + 3) z = 1

  z =1

  a + 3.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  54/274

  40 LINEARNA ALGEBRA

  Uvrstavanjem u jednadzbu koja slijedi iz drugog retka, dobivamo

  y + (a + 2) z = 1 y = 1 a + 2a + 3

  y = 1a + 3

  .

  Sada iz prvog retka imamo

  x + y z = 1 x = 1 1a + 3

  +1

  a + 3 x = 1.

  U ovom slucaju sustav ima jedinstveno rjesenje koje glasixy

  z

  =

  11/(a + 3)

  1/(a + 3)

  .

  Slucaj 2. Ako je a = 3, iz treceg retka slijedi jednadzba 0 = 5 pa sustav nemarjesenja.

  Slucaj 3. Za a = 2 je

  A b 1 1 1 10 1 4 10 0 0 0

  .Sada iz drugog retka slijedi

  y + 4z = 1 y = 1 4z,

  a iz prvog je

  x + y z = 1 x = 1 (1 4z) + z x = 5z.

  Ako stavimo z = , gdje je R proizvoljan parametar, rjesenje glasixy

  z

  =

  51 4

  =

  01

  0

  +

  54

  1

  , R.

  (b) Sustav rjesavamo metodom Gaussove eliminacije opisanom u [M1, 2.4]. Vrijedi

  A b

  =

  1 1 11 1

  1 1 2

  .

  Da bi smanjili bro j redaka koje treba pomnoziti s parametrom i tako pojed-

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  55/274

  2.10 Sustav linearnih jednadzbi ovisan o parametru 41

  nostavnili rjesavanje sustava, zamijenimo prvi i treci redak. Tada je

  A b

  1 1 21 1

  1 1 1

  R2R1

  R3R1

  1 1 2

  0 1 1 20 1 1 2 1 3

  R3+R2

  1 1 20 1 1 2

  0 0 (1 ) + (1 2) (1 3) + ( 2)

  =

  1 1 20 1 1 (1 )

  0 0 (1 )( + 2) (1 )(1 + )2

  .

  Zadani sustav jednadzbi je ekvivalentan dobivenom gornje trokutastom sustavu

  x + y + z = 2,

  ( 1)y + (1 )z = (1 ),(1 )( + 2)z = (1 )(1 + )2.

  Promotrimo posebno sljedeca tri slucaja ovisna o tome je li izraz na mjestu(3, 3) jednak ili razlicit od nule:

  Slucaj 1. Ako je (1)(+2) = 0, odnosno / {1, 2}, iz posljednje jednadzbeslijedi

  z =(1 )(1 + )2(1 )( + 2) ,

  pa sustav ima jedinstveno rjesenje

  x =

  + 1

  + 2

  , y =1

  + 2

  , z =(1 + )2

  + 2

  .

  Slucaj 2. Za = 1 sustav se svodi na jednadzbu x + y + z = 1 iz koje dobivamox = 1 y z, odnosno dvoparametarsko rjesenje gdje su y i z parametri.Oznacimo li ih s i , rjesenje zapisujemo u obliku

  x = 1 , y = , z = , , R.Slucaj 3. Za = 2 imamo sustav

  x + y 2z = 4,3y + 3z = 6,

  0 z = 3,koji zbog zadnje jednakosti 0 = 3 ocito nema rjesenja.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  56/274

  42 LINEARNA ALGEBRA

  2.11 Homogeni sustav jednadzbi ovisan o parametru

  Odredite sve realne parametre p za koje sustav

  x1 + 3x2 + 2x3 + x4 = 0,x1 + x2 + 4x3 + px4 = 0,

  3x1 + 2x2 17x3 + 8x4 = 0,2x1 + px2 + 11x3 5x4 = 0.

  ima samo trivijalno rjesenje.

  Rjesenje. Sustav je homogen pa je dovoljno primijeniti Gaussovu metodu elimi-nacije iz [M1, 2.4] na matricu sustava. Vrijedi

  A =

  1 3 2 11 1 4 p

  3 2 17 82 p 11 5

  R2R1R3+3R1

  R42R1

  1 3 2 10 2 2 p 10 11 11 110 p 6 7 7

  Buduci da drugi redak sadrzi parametar p, da bi pojednostavnili racunanje, zami-jenimo ga s trecim retkom koji ga ne sadrzi. Takoder, podijelimo treci redak s 11.Tada je

  A 1 3 2 10 1

  1 1

  0 2 2 p 10 p 6 7 7

  R3+2R2R4(p6)R2

  1 3 2 10 1

  1 1

  0 0 0 p + 10 0 p + 1 p 1

  .Da bi dobili gornje trokutasti oblik, sada moramo zamijeniti treci i cetvrti redak.Stoga za prosirenu matricu sustava vrijedi

  A b

  1 3 2 1 00 1 1 1 00 0 p + 1 p 1 00 0 0 p + 1 0

  .

  Ako homogeni sustav ima jedinstveno rjesenje, onda je ono trivijalno. Rjesenje ocitonije jedinstveno ako je p = 1 jer se tada treci i cetvrti redak sasto je samo od nula,a sustav ima cetiri nepoznanice. Medutim, za sve parametre p = 1 dijeljenjemtreceg i cetvrtog retka s p + 1 = 0 dobivamo da je

  A b

  1 3 2 1 00 1 1 1 00 0 1 1 00 0 0 1 0

  ,

  sto je sustav koji ima jedinstveno trivijalno rjesenje.

  2.12 Rang matrice

  Odredite rang sljedecih matrica:

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  57/274

  2.12 Rang matrice 43

  (a) A =

  2 3 16 11 6 2 3

  1 3 2 2

  ,

  (b) B =

  2 3 1 41 0 1 23 4 0 7

  2 1 4 14 2 3 5

  .

  Rjesenje.

  (a) Zamijenimo prvi i drugi redak da bi doveli broj 1 na mjesto (1 , 1) i tako po-jednostavnili racunanje. Elementarnim transformacijama nad retcima iz [M1,teorem 2.4] slijedi

  A 1 6 2 32 3 16 1

  1 3 2 2

  R22R1

  R3R11 6 2 30 15 20 5

  0 3 4 1

  5R3R2

  1 6 2 30 15 20 50 0 0 0

  .

  Dobili smo matricu u reduciranom obliku koja je ekvivalentna polaznoj. Buducida je rang dobivene matrice jednak broju ne-nul redaka, prema [M1, definicija2.4], slijedi

  rang(A) = 2.

  (b) Zamijenimo prvi i drugi redak i zadanu matricu svedimo na reducirani oblik.Vrijedi

  B

  1 0 1 22 3 1 43 4 0 7

  2 1 4 14 2 3 5

  R22R1R33R1R4+2R1

  R54R1

  1 0 1 20 3 3 00 4 3 10 1 6 50 2 1 3

  Podijelimo sada drugi redak sa brojem 3. Tada je

  B

  266664

  1 0 1 20 1 1 00 4 3 10 1 6 50 2 1 3

  377775R34R2

  R4+R2

  R5+2R2

  266664

  1 0 1 20 1 1 00 0 1 10 0 5 50 0 3 3

  377775R45R3R5+3R3

  266664

  1 0 1 20 1 1 00 0 1 10 0 0 00 0 0 0

  377775.

  Prema [M1, teorem 2.4], dobivena matrica je ekvivalentna polaznoj, odnosnoobje imaju isti rang. Buduci je rang dobivene matrice jednak broju ne-nulredaka, slijedi

  rang(B) = 3.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  58/274

  44 LINEARNA ALGEBRA

  2.13 Rang matrice ovisan o parametru

  U ovisnosti o parametru R odredite rang matrice

  A =

  1 1 11 2

  1 2

  .

  Rjesenje. Elementarnim transformacijama nad retcima iz [M1, teorem 2.4] dobi-vamo da je

  A =

  1 1 11 2

  1 2

  R2R1

  R3R11 1 10 1 2 1

  0 2 1 1

  =

  1 1 10 1 ( 1)( + 1)

  0 ( 1)( + 1) 1

  .

  Drugi i treci redak u gornjo j matrici smijemo po dijeliti sa 1, samo uz pretpos-tavku da je = 1. Tada je

  A 1 1 10 1 + 10 + 1 1

  R3(+1)R2

  1 1 10 1 + 10 0 ( + 2)

  . (2.2)Promotrimo sada posebno slucajeve = 2 i = 0 za koje dobivamo nulu namjestu (3, 3) jer tada treci redak posta je nul-redak, te slucaj kada je = 1 koji smoizbacili na pocetku.

  Slucaj 1. Za = 2 dobivamo 1 1 10 1 1

  0 0 0

  ,

  iz cega zakljucujemo da je rang(A) = 2.

  Slucaj 2. Slicno, za = 0 imamo

  A 1 1 10 1 1

  0 0 0

  pa je opet rang(A) = 2.

  Slucaj 3. Ako je = 1, tada ne vrijedi dobivena ekvivalencija jer u tom slucaju nesmijemo dijeliti s 1. Stoga uvrstimo = 1 u zadanu matricu. Dobivamo

  A =

  1 1 11 1 1

  1 1 1

  R2R1R3R1

  1 1 10 0 0

  0 0 0

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  59/274

  2.14 Sarrusovo pravilo 45

  pa je rang(A) = 1.

  Slucaj 4. Konacno, u svim ostalim slucajevima, odnosno ako / {2, 0, 1}, redu-cirana matrica (2.2) ima tri ne-nul retka pa je rang(A) = 3.

  2.14 Sarrusovo pravilo

  Sarrusovim pravilom izracunajte determinantu matrice

  A =3 4 58 7 2

  2 1 8

  .Rjesenje. Prepisimo prva dva stupca zadane matrice iza treceg. Mnozenjem trijubrojeva na dijagonalama, pri cemu umnoske na padajucim dijagonala zbra jamo, aone na rastucim oduzimamo, dobivamo

  det A =

  3 4 58 7 22 1 8

  3 48 72 1

  = 3 7 8 + 4 (2) 2 + (5) 8 1 (5) 7 2 3 (2) 1 4 8 8

  = 68.

  2.15 Laplaceov razvoj

  Laplaceovim razvojem izracunajte determinantu matrice

  A =

  1 5 1 12 0 1 10 1 2 31 0 0 1

  .

  Rjesenje. Laplaceovim razvojem po cetvrtom retku opisanim u [M1,

  2.9.3] slijedi

  det A =

  1 5 1 12 0 1 10 1 2 31 0 0 1

  = 1 (1)4+1

  5 1 10 1 11 2 3

  + (1) (1)4+41 5 12 0 10 1 2

  .Sada izracunajmo dobivene determinante treceg reda. Laplaceovim razvojem podrugom retku dobivamo

  5 1 10 1 11 2 3

  = 1 (1)2+25 11 3

  + (1) (1)2+35 11 2

  = (5

  3

  1

  1) + [5

  2

  (

  1)

  1] = 14 + 11 = 25.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  60/274

  46 LINEARNA ALGEBRA

  Razvojem po prvom stupcu slijedi1 5 12 0 10 1 2

  = 1 (1)1+10 11 2

  + 2 (1)2+15 11 2

  = (0 2 1 1) 2 [5 2 (1) 1] = 1 22 = 23.

  Dakle,det A = 1 25 1 (23) = 2.

  2.16 Svojstva determinanti

  Izracunajte determinante sljedecih matrica:

  (a) A =

  1 1 1a b c

  a2 b2 c2

  ,

  (b) B =

  2 5 0 1 31 0 3 7 23 1 0 5 52 6 4 1 20 3 1 2 3

  .

  Rjesenje.

  (a) Koristenjem svojstva D6. iz [M1, 2.9.1], determinantu transformirajmo takoda u prvom retku dobijemo sto vise nula i onda primijenimo Laplaceov razvojpo tom retku. Vrijedi

  det A =

  S2S1 S3S1

  1 1 1a b c

  a2 b2 c2

  =

  1 0 0a b a c a

  a2 b2

  a2 c2

  a2

  =

  b a c ab2 a2 c2 a2 =

  b a c a(b a)(b + a) (c a)(c + a)

  = (b a) 1 c ab + a (c a)(c + a)

  = (b a)(c a) 1 1b + a c + a

  = (b a)(c a)(c b).

  (b) Buduci da treci stupac ima najvise nula, transformira jmo determinantu tako da

  u tom stupcu ostane samo jedan element razlicit od nule. Koristenjem svojstva

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  61/274

  2.17 Racunanje determinante svodenjem na trokutasti oblik 47

  D6. iz [M1, 2.9.1] dobivamo

  det B =

  2 5 0 1 31 0 3 7 23 1 0 5 52 6 4 1 20 3 1 2 3

  R2+3R5

  R44R5=

  2 5 0 1 31 9 0 13 73 1 0 5 52 18 0 7 100 3 1 2 3

  .

  Razvojem po trecem stupcu i primjenom istog postupka na prvi stupac slijedi

  det B = (1) (1)5+3

  2 5 1 31 9 13 73 1 5 52 18 7 10

  R1+2R2

  R33R2R42R2

  =

  0 13 25 171 9 13 70 26 34 260 36 33 24

  .

  Razvojem po prvom stupcu i primjenom svojstava D5. i D6. iz [M1, 2.9.1] je

  det B = 1 (1)2+1

  13 25 1726 34 2636 33 24

  = 2 3

  13 25 1713 17 1312 11 8

  R1+R2

  R3R2

  = 6

  0 8 4

  13 17 131 6 5

  R2+13R3 = 6 4

  0 2 10 61 52

  1 6 5

  .Razvojem po prvom stupcu konacno dobivamo

  det B = 24 (1) (1)1+3 2 161 52

  = 24 (2 52 1 61) = 24 43= 1032.

  2.17 Racunanje determinante svodenjem na trokutasti oblik

  Izracunajte determinantu matrice

  A =

  1 2 0 12 3 1 00 1 2 4

  1 0 4 1

  .

  Rjesenje. Determinanta trokutaste matrice je jednaka umnosku elemenata na

  dijagonali. Koristeci svojstva determinante D5 i D6 iz [M1, 2.9.1], svedimo zadanu

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  62/274

  48 LINEARNA ALGEBRA

  matricu na gornje trokutasti oblik. Vrijedi

  det A =

  1 2 0 12 3 1 00 1 2 4

  1 0 4 1

  R22R1

  R4+R1

  =

  1 2 0 10 1 1 20 1 2 40 2 4 0

  R3R2R4+2R2

  = 1 2 0 10

  1

  1

  2

  0 0 3 60 0 2 4

  = 3 2 1 2 0 10

  1

  1

  2

  0 0 1 20 0 1 2

  R4R3

  = 6

  1 2 0 10 1 1 20 0 1 20 0 0 4

  = 6 [1 (1) 1 (4)] = 24.

  2.18 Laplaceov razvoj determinante n-tog reda

  Izracunajte determinantu n-tog reda

  D =

  0 . . . 00 . . . 0...

  .... . .

  . . ....

  0 0 . . . 0 . . . 0

  .

  Rjesenje. Uocimo da se na glavno j dijagonali nalaze elementi te da se elementi nalaze na dijagonali iznad glavne i na mjestu (n, 1). Na ovu determinantu stoga pri-mijenimo Laplaceov razvoj po prvom stupcu, jer cemo time dobiti dvije trokutastedeterminante reda n 1. Vrijedi

  D = (1)1+1

  0 . . . 00 . . . 0...

  .... . .

  . . ....

  0 0 . . . 0 0 . . . 0

  + (1)n+1

  0 0 . . . 0 0 . . . 00 . . . 0...

  .... . .

  . . ....

  0 0 . . .

  = n1 + (1)n+1 n1 = n + (1)n+1n,

  jer je determinanta trokutaste matrice jednaka umnosku elemenata na dijagonali.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  63/274

  2.19 Racunanje determinante n-tog reda svodenjem na trokutasti oblik 49

  2.19 Racunanje determinante n-tog reda svodenjem na tro-kutasti oblik

  Izracunajte determinantu n-tog reda

  D =

  1 2 2 . . . 22 1 2 . . . 2...

  .... . .

  . . ....

  2 2 2 . . . 1

  .

  Rjesenje. Za razliku od prethodnog primjera u ovoj determinanti ne postoje stupciili retci s puno nula. Medutim, zbog simetrije s obzirom na glavnu dijagonalu, ovudeterminantu prikladno je izracunati svodenjem na trokutasti oblik. Naime, kada bise u prvom retku nalazile samo jedinice, trokutasti oblik bi se lako dobio mnozenjemprvog retka sa 2 i pribrajanjem ostalim retcima. S obzirom da je suma elemenatau svakom stupcu jednaka 1 + (n 1) 2 = 2n 3, prvom retku pribrojimo sumupreostalih n 1 redaka. Time dobivamo

  D =

  2n 3 2n 3 2n 3 . . . 2n 32 1 2 . . . 22 2 1 . . . 2...

  ......

  . . ....

  2 2 2 . . . 1

  = (2n 3)

  1 1 1 . . . 12 1 2 . . . 22 2 1 . . . 2...

  ......

  . . ....

  2 2 2 . . . 1

  R22R1R32R1

  Rn2R1

  = (2n 3)

  1 1 1 . . . 10 3 0 . . . 00 0 3 . . . 0...

  ......

  . . ....

  0 0 0 . . . 3

  = (2n 3)[1 (3) (3) (3)

  n1 puta

  ] = (3)n1(2n 3),

  jer je determinanta trokutaste matrice jednaka umnosku elemenata na dijagonali.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  64/274

  50 LINEARNA ALGEBRA

  2.20 Regularna matrica

  Odredite sve x R za koje je realna matrica

  A =

  ln(x 3) 2 6x 2 5

  0 1 3

  regularna.

  Rjesenje. Vrijedi

  det A =

  S3+3S2ln(x 3) 2 6

  x 2 50 1 3

  =ln(x 3) 2 0

  x 2 10 1 0

  .

  Laplaceovim razvojem po trecem retku dobivamo

  det A = (1) (1)3+2 ln(x 3) 0x 1 = ln(x 3).Matrica A je regularna ako i samo ako je det A = 0, odnosno ln(x 3) = 0. Zbogpodrucja definicije logaritamske funkcije, jos treba vrijediti x3 > 0. Presijecanjemtih uvjeta dobivamo da je zadana matrica regularna za sve x 3, 4 4, +.

  2.21 Racunanje inverzne matrice Gauss-Jordanovom meto-dom

  Gauss-Jordanovom metodom odredite inverz matrice

  A =

  1 1 0 00 1 1 00 0 1 10 0 0 1

  .

  Rjesenje. Matrica je gornje trokutasta zbog cega je determinanta jednaka umnoskuelemenata na dijagonali, odnosno det A = 1. Dakle, determinanta je razlicita od

  nule pa postoji inverzna matrica. Elementarnim transformacijama iskljucivo nad

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  65/274

  2.22 Racunanje inverzne matrice pomocu determinanti 51

  retcima svedimo matricu na oblik

  I B

  . Tada je A1 = B. Vrijedi

  A I

  =

  1 1 0 0 1 0 0 00 1 1 0 0 1 0 00 0 1 1 0 0 1 00 0 0 1 0 0 0 1

  R1R2

  =

  1 0 1 0 1 1 0 00 1 1 0 0 1 0 00 0 1 1 0 0 1 00 0 0 1 0 0 0 1

  R1+R3

  R2R3

  =

  1 0 0 1 1 1 1 00 1 0 1 0 1 1 00 0 1 1 0 0 1 00 0 0 1 0 0 0 1

  R1R4R2+R4

  R3R4

  =

  1 0 0 0 1 1 1 10 1 0 0 0 1 1 10 0 1 0 0 0 1 10 0 0 1 0 0 0 1

  .

  Dakle, inverz matrice A je

  A1 =

  1 1 1 10 1 1 10 0 1 10 0 0 1

  .

  2.22 Racunanje inverzne matrice pomocu determinanti

  Cramerovim pravilom odredite inverz matrice

  A =2 3 01 1 5

  4 2 7

  .Rjesenje. Sarrusovim pravilom dobivamo

  det A =

  2 3 01 1 54 2 7

  2 31 14 2

  = 14 + 60 + 0 0 + 20 21 = 73 = 0,

  pa postoji inverzna matrica. Prema [M1, teorem 2.9] je

  A1 =1

  det A

  A11 A12 A13A21 A22 A23

  A31 A32 A33

  T

  ,

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  66/274

  52 LINEARNA ALGEBRA

  gdje je Aij algebarski komplement elementa aij . Dakle,

  A11 = (1)1+11 52 7

  , A12 = (1)1+21 54 7

  , A13 = (1)1+31 14 2

  ,A21 = (1)2+1

  3 02 7 , A22 = (1)2+2

  2 04 7 , A23 = (1)2+3

  2 34 2 ,

  A31 = (1)3+1 3 0

  1 5 , A32 = (1)

  3+2

  2 01 5 , A33 = (1)

  3+3

  2 31

  1 ,

  pa je

  A1 =1

  73

  17 13 621 14 16

  15 10 1

  T = 1

  73

  17 21 1513 14 10

  6 16 1

  .

  2.23 Formula za inverz matrice drugog reda

  Odredite inverz matrice

  A = a b

  c d ,ako je ad bc = 0.Rjesenje. Zbog uvjeta ad bc = 0 matrica A je regularna. Prema [M1, teorem2.9] je

  A1 =1

  det A

  A11 A12A21 A22

  T,

  gdje su

  A11 = (1)1+1d = d, A12 = (1)1+2c = c,

  A21 = (1)2+1b = b, A22 = (1)2+2a = a.Dakle,

  A1 =1

  ad bc

  d cb a

  T=

  1

  ad bc

  d bc a

  .

  2.24 Cramerovo pravilo

  Cramerovim pravilom rijesite sustav

  2x1 + x2 + x3 = 2,x1 + 2x2 + x3 = 3,

  x1 + x2 + 2x3 = 1.

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  67/274

  2.25 Matricna jednadzba 53

  Rjesenje. Matrica sustava A je kvadratna i regularna jer je

  det A =

  2 1 11 2 11 1 2

  = 8 + 1 + 1 2 2 2 = 4 = 0.Stoga prema [M1, teorem 2.10] vrijedi

  xi =Di

  det A, i = 1, 2, 3,

  gdje je

  D1 =

  2 1 13 2 1

  1 1 2

  = 8 1 + 3 + 2 2 6 = 4,D2 =

  2 2 11 3 11 1 2

  = 12 + 2 1 3 + 2 4 = 8,D3 =

  2 1 21 2 31 1 1

  = 4 + 3 + 2 4 6 + 1 = 8.

  Slijedi

  x1 =44

  , x2 =84

  , x3 =84

  ,

  pa rjesnje sustava glasi x1x2

  x3

  =

  122

  .

  2.25 Matricna jednadzba

  Rijesite matricnu jednadzbu AX = B, gdje je

  A =2 02 3

  1 1 i B = 2 0 61 6 0

  0 2 1 .

  Rjesenje. Prema [M1, 2.1.3], matrica X mora biti tipa (2, 3) pa je zapisimo uobliku

  X =

  a b cd e f

  .

  Uvrstavanjem zadanih matrica u jednadzbu AX = B dobivamo

  2 02 31 1

  a b cd e f =

  2 0 61 6 00 2 1

  ,

 • 7/29/2019 Matematika 1 - Zbirka Zadataka Ivan Slapnicar (2008)

  68/274

  54 LINEARNA ALGEBRA

  odnosno 2a 2b 2c2a 3d 2b 3e 2c 3f

  a d b e c f

  =

  2 0 61 6 0

  0 2 1

  .

  Izjednacavanjem odgovara jucih