of 2 /2
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE Evaluarea politicilor şi programelor publice europene MASTERAT DEPARTAMENTUL DE STUDII INTERNAȚIONALE ȘI ISTORIE CONTEMPORANĂ Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Istorie şi Filosofie str. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca +40-264-405.300

MASTERAT Evaluarea politicilor şi programelor publice europenehiphi.ubbcluj.ro/Public/Image/admitere/brosura_EVAL.pdf · publice europene este realizată din perspectiva domeniului

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MASTERAT Evaluarea politicilor şi programelor publice europenehiphi.ubbcluj.ro/Public/Image/admitere/brosura_EVAL.pdf · publice europene este realizată din perspectiva domeniului

FACULTATEADE

ISTORIESIFILOSOFIE

Evaluareapoliticilor şiprogramelorpublice europene

M A S T E R A T

DEPARTAMENTUL DE

STUDII INTERNAȚIONALE

ȘI ISTORIE CONTEMPORANĂ

Universitatea Babeș-Bolyai

Facultatea de Istorie şi Filosofie

str. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca

+40-264-405.300

Page 2: MASTERAT Evaluarea politicilor şi programelor publice europenehiphi.ubbcluj.ro/Public/Image/admitere/brosura_EVAL.pdf · publice europene este realizată din perspectiva domeniului

FACULTATEADE

ISTORIESIFILOSOFIE

Programul de studii universitare de masterat în Evaluarea politicilor şi

programelor publice europene se adresează persoanelor care practică sau

doresc să practice activităţi legate de implementarea politicilor şi programelor

publice europene, dar mai ales activităţi în domeniul evaluării politicilor şi

programelor publice europene. Abordarea curriculară este construită din

perspectiva domeniului relaţiilor internaţionale şi studiilor europene, însă -

ţinând cont de natura specializării - conţine numeroase elemente de inter-

disciplinaritate, presupunând (mai ales pentru opţiunea de cercetare)

cunoştinţe de bază în cel puţin una dintre specializările: ştiinţe politice,

administraţie publică, administraţie europeană, relaţii internaţionale şi

integrare europeană, management, comunicare şi relaţii publice, filosofie, dar şi

în alte specializări din domenii fundamentale precum ştiinţele economice.

Datorită naturii procesului de evaluare, programul de masterat pe care

Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană îl propune,

permite îmbinarea elementelor teoretice cu cele practice. Astfel, pe parcursul

celor doi ani de studiu, studenții vor avea ocazia să pună în practică cele învățate

în cadrul mai multor instituții cu care departamentul a stabilit legături.

Conținutul programului de studiuAbordarea curriculară a programului de masterat Evaluarea politicilor şi programelor

publice europene este realizată din perspectiva domeniului relaţiilor internaţionale şi

studiilor europene, astfel că, pe parcursul celor 2 ani de studiu, masteranzii vor parcurge

următoarele cursuri:

° Politicile UE: sisteme şi metode de evaluare;

° Analiza politicilor publice;

° Evaluarea proiectelor şi a programelor europene;

° Strategie publică şi politici culturale;

° Evaluarea performanţei instituţionale în organizaţiile internaționale.

Competențe dobânditeNatura programului de masterat Evaluarea politicilor şi programelor publice europene

permite îmbinarea perspectivei teoretice cu cea practică, fapt care permite

absolventului să dobândească mai multe competențe specifice și transversale, din care

amintim:

° Cunoaşterea fundamentelor teoretice ale evaluării;

° Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de evaluare;

° Analiza şi înţelegerea - într-o abordare transdisciplinară – a politicilor publice;

° Capacitatea de a identifica şi contextualiza practici şi comportamente de management

pe termen lung din perspectiva procesului, metodelor și tehnicilor de evaluare;

° Utilizarea performantă a gândirii critice reflexive şi aplicative.

Oportunități de carieră

° Evaluator proiecte și programe publice;

° Consultant, manager de proiect;

° Analist strategii și politici publice;

° Angajați în autorităţi şi instituţii publice naţionale şi europene (ministere, primării,

prefecturi, parlament, instituţiile UE sau alte organizații internaționale);

° Sectorul corporatist privat sau nonprofit.

Evaluarea politicilor şiprogramelor publice europene

http://hiphi.ubbcluj.rostr. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca | +40-264-405.300

DEPARTAMENTUL DE

STUDII INTERNAȚIONALE

ȘI ISTORIE CONTEMPORANĂ